The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, November 14, 1922, Page Page Five, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    h""WlWtt,CT'
wsW-3i
til IU.' J
( II I (
iw-'mw- m? HTt' i a .guajisij hmhto imr
'iuTUi.'
rrr." . i'i 'iii'if.' ii'Liiii'f..i;r.i' t? i .'- '? Wv yjy.v.lttfi"l'J '
- i. . . inf. ., ' l(itffft'''
i !-..., . ..... ..... ,IMMir.......r..mt trr ;i'W'.'t1VTg,;n?,jnristn?Tirtw.jiiit',t;rjftTyt,Tttr'r
jtih:hi,v, xovtiMiiiffl nytsy,,,.,,,,,,,,,,,,,, n;,mtlt. i,, , , , ,t ,, ,
THE EVENING HERALD, KLAMATH ,FAM., OREGON , .
POLAND PLEASED-
WITH INDEPENDENCE'
GAINED FOR NATION
1 1 1 1 . a r 3 1 ; i . i r i r a , Nov n. t-
rWIIIIIU III
'','f'rviir in
Fliniil In viewing IIh Miiiiiiicliliit nt-
limit wllli ii Joy mill piitilutlti
llllll'll lll(l) llllll W ll It'll HWOpl
filler tlio. Atiinileilll rnliiiiliM whim
ft limy sol mi ill" wurlil'ii fit ri rnpni-
w I
M'liinihc form nf ipivtiriimonl, in
tlm npliili ii nf Kniiicnls 'Jo Ml. I'luil
In. vim preiildi'iit of Urn "Hnldivlii
l.tiniotlvii works, wlio liiiii returned
rriiin it liii'iiiiiiiilvifiti'llliii: tniii' of
l.'urnpe lloliui ' pumliliiiil of Hid
.iiii'I'm)i-I'iIIiiIi cliiiiuhor nf emu
ineii'o, lm ttnn erpei'lnlly luli-rimled
III llin ilffnliii uf I'iiIiiiiiI.
"Tho ii'opln nf Poland lire otlill
iirnicil ninr their liiilepeiiiliuiH' mill
Imik fnrw.ird with much iixpcclniiry
In llmlr (IrHl uleitlim In llm next
few tttil.i," milil Dii HI. Pluilln 111
mi Interview. "It in luinl Hi cIi-h.
i iIImi ihelr feelings. They appear
ti Iium' llm tunic patriotic iiplrlt mill
Jnvfiiluesii over llmlr now fiiinnl llli.
'iiy llm imr fiir,ii-fiiihrrn exper
li'med In 1770."
He Ml, I'lntllo Hwlil I'iiIiiiiiI. I'runre,
lull luiil, limn. ililn, ('(.( hu-Hliiinklii.
mill .lufiii Hln In urn finitely agreed
In mIiipiIi mill wish imly li keep
Hut ti-rrlti rr I liny hum unit In main
lam iii'iiii'lul ruliitlntiM Willi nihor
i oilirrlofi. ' 'I'lmy iln mil wiuil twir,"
Iir nai.l "ami utileim (lermuny Im-
ii'iiH" ii!Kl"iIVi In nil iilli'inpt to I
ireinii m lnt icrrlinry I ito net lm-
Hi vi i er lll In. iinottmr Knro-'
pr ill
..Mlrl fnr K..mi. V..I.W !
I,
.'mini ii. mi.T uf Aini-rlni ""t
ra5Hair
tells a.
-i stor$
LCo-Lo
CCpS CL sQcrot-i
nutwlt llm tmanlnif yearn! Itv 1
' utoro tin. inliir.it tnlor, llfo mm
Iniicr to your r.ray mm lanou
i...i. In (. iiiitn. if r iiitltir.i nfi.
pruvim, wllli Co-Li. li Hi'lonllflo 1
pro. .m juTfiTtiMi ! I'rof. John 4
II. Audui of Clilcai;o, over -10 jl
rromn Irilrmnl i.r.lp miwuiliti.(
Secrets of Co-Lo Success
Cn-Lo In ii un.tcrrul llijuM.
(Ir.r, ikIuNkm, rrrnMlciw, lllimil
ifi.l or ultliur. .'lihiut tvtiliiient
n ill tint vt-Ii or ruli if. Will not
miiir.i I, 'ir nr iwnln. J'lrAnliilf nml
.imi.M lu nl'l ly. aiiiiM l lf t.t-
tljr. Will tinv nUK tlio Pair lu
Mill! r lifulc ff.
V0.I.0 JUIr Jlrntortr for every
imlui.il ulia'l" of li.ilr Ae, fur
III. HI ( Hill. ill pin...... -I ...v-..,
A 7. fur JM tUrW I.Mr, A, fr ;n
.Hum l'in olmilfni Av, for llclil
! t.rov.n, i mil 4ml niitiurji itlntdri.
! At All Drug & 'Ihil. Starrs
.Scinl fur Special Trial
Ilnlllu of C-I.
T.ll f Iil4f tt hlfB IMVi. 10 frl.lt
fvlMl.f JfKtlii, Hl!I.Ni,l
HK07. JOHN II. USIIN
1SS ii.kii.iii WJj ,l" .tiM.i.
LINKVILLE IN
?lS"
""7 'v'lt
j r
QJW
! " '-r
J Ii""" ' Mil II III J II I H ' I V ' 1
imsuw: I9AW71 t&Jl & Vg-s
tAAVon ocpiimr zp SfoTcM Thurm.
Pog r.o novo J j jLZZkiv'Km
VSI 3, M$f Sjr--1- UPr'M
VUytZm . Cr -w
BY rjo; FISHINC iVMlJRMArJ -TSSEy'SSSoU
TiyjyTagrySaTOT rrSMicv:as:o X'M -topav
DOINGS OF THE DUFFS
a-t Danny, how Ai,v Z) frYW sSiSSc - iS ' tTWm v0S&Sv.'A ZIJiTltF whe"re " "" H'
'( VOO 3 ETTI MO ON AT( ' jf83 l II ALo-i )in 4 ' a$1Huo, - ... , ) fF TT ,U BET ALU THESE fF
... t irilonl THESE J -- tt PS T " l OOG AMP TWAT 5PELIS . ' Tfr" AT 5CHOOU - I'LU GIVE Irr7 '1 1 f3IG IDUAS ? 1537
-j-i Lscilooi. "these n-p- -? - VlflV-w CoW! i Woo tdj cwr$r-ro .) 1 1 Mb I .iS-J,ffjlc-!L-liJ
v t If I iVOU'SOMIl -WRITIM l'ftwf;' 't'V ' 1 a J- f 4',' CrriA-:rMT'PooM' ,?,' , MscCKCNOwVD'rtV R
Jl J V ; Jv -arfafcW
fiilimi tiiiirknlti," lm wild. "Tmlny It
In buying rollon, copper, nlmil, run.
rhlnery mill Int'iimiillViiH friini llm
United liliites, It In flint rolmlilll
Oiling IIh ilcviinlnliiil iiri'im nml IIh
nillriiiiiln of Koiiin 11,0110 mile uvcn
now iiiii mi linliiiililiil fiiclnr In Km
iipn. lln milil tlml I'iiIiiiiiI icinnlly
Imiil'.lit 70011 fnilr.lil Liirn In Ililn
ciuiiilry, nml Unit bin ciiiiipiiny elm
imVii rniilmul wllh Unit riimitry fur
ifi 'loniimitlVon nml whm pnlil !.
000,(100 In v'mli Icnh Hum I wo
irionlliii after tliu order wbh given.
I'ltKM'l! I'l.YIMW KIM.KII
UCIlOUROr.T, Kiiimo, Nov. H
iMiii'miiI I'l'-ro, noted I'u'iii'li nviiiitr,
iiiiiI two iiierhiinli'liini were kllliil
when tlmlr iniicliliKi crashed ilnrlni:
tlm ininpctllloii fur Urn (Iriiinl Prix
fur coimimrcliil nlrplmnH hern. Tliu
iirrldon't wiih iluu to Urn breaking
nf llm rear propi-ller, which cut
through tlm iiuulilim,
Out results by usin elan ads.
Hl'.MMONH
i:.i.lly IIIMI
in this niicriT coi'iiT or tiii:
btati: or oiiiuiuN rtit ki.am-
ATI! COUNTY.
V. i:. Nlclmliioii I'lnlntlff, vn. Wll
Hum Urowdm. Dnfuinlnnl
To Wllllum Orowilur, iloftHilnnt
nliotii iiAiimil:
III llm liiiliio nf Urn Blum of Oro-
..iiiii, nr anil nmiHiir llm conipl.iliil
uiiiii
Von iim lii'ri'ly ruijuircu to
tlli-J Mtaliml yon In tlio nbovu n.
tltl'l "' on or t.i-foro Tui'HJny tlm
' "" "' '"'. "... .......
tlnTCtif. llm plullitltf will npt'ty to
villi iiiii mi in iinnviL'i nil no
llm roiirt lor llm ri'lli'f timfil for
! In lilit rompliilnt liurclii, tn-wit uiui
you ,. r"iiilr.il lo furnish a nil imp
ply n ili-cil to mi nniluliliil omMhtril
' liitcri'tt In mnl to tlm .irrinliioi. In
KUiimlli County. Ori'Kon, ilmcrltietl
oh fnllow. to-wlt Norili Imlf of
M-rtlnli I", touiulilli 31, noiitli of
1 rmiKii S omit of Wlllmiutlii .Mi-rlilliin
lu iilncf of Urn orlKlnnl lliornor Imn-
I infurc mnili), nxrcuti'rt nml i1nllviriil
hy you to J. It. Orowilur ami flforRii
i W. ('hurry whirl, lion lirin lout, nml
that on your fnlluri' no to ilo tliu t-
' ir' of thin court nlnnil mnl nrt nn
'iiml for milil iti'mlj Unit plalntlff'n
, till., to nil of milil propitrly In (i
Hlmpli) lm .tftlrintitlviily iticlannl
r.inl cutnlillshiMl hy tlm conrlj Hint
, )u lm ilitrrui-il to liaii. no Intoruit
or uiiatu In milil rtul propiirty. Hint
uii lm fiirnviT rnjolnril from ill
I lint ot riiciiinliorliir. iwM property
'iiitrpt mi lirrvln mentltmcit: that
Iplnliitlff hnifi fiinllalilo rolli'f mnl
hln rontn uml iUhiiromrnl Imrc
In. , ,
This aiunnmnn I forvi'il on you hy
I i.ubllrallun for u imrlml of Hlx nuc-i-vkiiIii
vipcliH lu tlm Uvmiliir. Hr.
.ahl. n ilnlly imw.ipaprr of inornl
rlrrulntlnn. prlntnl. publlnhnl nml
clrmlntinl (n Klnmnlh County. Or
I ttiin, hy onlur of lion. A. I.. I.rniltt.
Juilr.i! of' nalil rmirt, lUtoil nml i-n-1
irri'il tlrt. 30. IU2S. firm puhUcatlon
' liiTi'of linlnit iLitcil nml mmlii Oct
11 1 I Ii n "
1 KIINNiVh.' MANNINtl & (lANONO.
,Attonm)H fur phlutlff. wlmim hu.
.... nml nnstufflcii ihIuTi-hii Isi
American Nrtlonnl UK. mug
Mamnlh Kails. Oregon.
I( .11 N 7.14-21-2S O .'-12
-
YE OLDE TIMES
VOTERS DECIDE
BIG ISSUES AT
ELECTION POLLS
(Cniillnimil from I'iikd I )
an in jiit'iK'iii, im iil'illi'll 11 11 villi 1
Jnilly I'Ktlliiiili'il ill iiioro Uiiiii :i700,
ivlillit miiitlmr piopoHltlon on tlm hnl
liii, wlili Ii Hi iiffi-i't ratlfli'ii tho pi"
Hiint KNiviiilitillvorcn lawn nml for
Ii) .1 h nllmltii llmin fir it purlin! or
thrco ynnrf, lnnl n imijnrlty of ulnitit
ri2(ill.
Tlm Monlnun liiltlutlvn tni'fiiiiiri' to
nllow tlm inn nf purl niuttiijl IjotllnR
iiiai'lilni'M for horro rnrcn nl Hlntn
nml riiunty fulrn iipparnnlly wan car
rli'il mi It Iiml a iniijorlty yia(rritiiy
of :il08 wlili ir,,iort voti'K n'Portcit
Vnlorniin' wiilfnrn Irclnlutloti woh
Miicr.iinfiil lii Imih ('nllfnrnln nml
Miiuliinn A hoIiIIitii linnim pinoicil
hy tlm Moiitmin li'glnliitiiri Iiml n
fi.'ud innjorlly on n ri'fornniliiin vnto,
nml tlm ('nllfnrnln volnrH npprovcil
iti'tH of tlm lOKldlnlnm nillliiif for tlm
lanumiCii of IioiiiIh Up lo 110,000,000
to omihlo Vfitcrntin to huy fnnrm mnl
Immi'i on cany tnriim On tlio other
lifiml. an offort in ('nllfnrnln to have I
llm lax i.Ti'inpllon of $1,000 nlluwoil
ull othur vctrnniN ixlimili-l to lliosn
vctnrnnii who r:rn rnli'iiimil from nc
llvn duly under honornhln comlltlomi,
hut not ncluully illncliiiri:'-.!, unit
bciitffi.
On Mcillcnl rrobli'iun
Tlm iiilnrn expri'iuird tlu-lr opin
ion lu fniirrul fnr ilirn utiitcx on
iifrt lotin iif.tim.llcnl nttentloti nml
pillillc In-altli. Onteoputlm nml clilr
uprurtorN wun tlm rlcllt In California
to halo llcfnso litnund by rxamln
InK lion r iln of tlmlr own Inntend of
hy tliu ttntn board of tnedlcnl exam
liirM. Antl-vlvliicitlon measures
ero ili'feiiled In Callfoniln and Col
orado nml mi nt tempt In WnshliiK
ton to prohibit tlm pliyalrnl nxninln.
atlon of HChnnl children, except with
tlm pn renin' rnnteiit. nlno wan lost.
SlnKlf Tux Dcfiulnl
Hlnr.li' tax proposals with witctl
down In OroKon nml ("nllfonil.i,
Wnshlni;tor repealed its poll tnx nml
Ore;oH rejected nn Incnino tax. Port
land vote defeated n proposed .i. -
000. nflo mx for the Atlantic-Pacific
highway rind llm Kleetrlc exposition
to bo held In that city III U'2G T.vo
bond Issues wern carried, a $6,000,
000 lilghwny block' In Colorado and
n I10.000.nn0 M-rles In rnllfornln to
lie put out ns needed for the pur
piiid rf rcllliiK farms mid homes to
leternns. Tlm fato of Arizona's
Phoonlx-I.os Angeles lilghwny Is
still In doubt.
An nmbltlnus public ownership
plnu for (nllfonil.i, hy which tlm
stato was to umlert,ikt tlm develop
ment of nil Its hydro-electric and
water resources, Issuing honils up
to $600,000,000 as needfed for the
work, was lost by moro than two to
i i.......
"""'""' '
Nlllll.ls Mi, ri'.iiiklln
Kruiik NlchoU has filed motion
unking that tho sheriff bo tinmod
receiver of personal property for
Albert Franklin.
W'lilt ucy . Snliull.T
W. I Whitney has -filed suit
itgtilusl J. O. Swludlor, et nl, for
collection of u promissory nolo for
$tU2.S:t, with Interest ut 10 per
rent from September 15, 1911.
rouit dii: in iiiii:
AMOY. Mis., Nov. 13 Four
were burned to death in n fire,
wli I cli destroyed a lictel lioro today.
Wfim
DIME DAYS ARE OVER
EVENING
W A NT
WANTIII) -liahy
curt.
Huconil'lianil
I'lmim ;,ll!.lt
wifkiir
n H
KOIl UBNTKlcpy furnlnlmil rontn
Until nml plintii', r.l 2 N Oth hi
II 1 1
iionKKi.i.riNt. :i,tHSi:H Ktirt-
Inc nt inn1, Nli;ht work unly.
I'hniKi ino. v. w. Houtiiwiiii him
rUflNIHIIKD n-room apt.
I'hofn, 27n-.i
for ri'iil,
11 II
1'OH HAM.- Thor Kleetrlc u.mhlni:
Illlicllllin
I'rlcy rcnNouahl.i I'hoim
lit.
I'M I '
WANTED A yeiini: :lrl nl Tlm
Miirli,ill Ilinmo. (.'nil nt unco.
"" " imr
KOlt ham: -r. ilo.-n 91iH l.i-i:-horn
lii'int. 2 lilnckn caU of ntore
oil OrKon Avn It. II. Vuilft'kln.
'j-If.'
FOIt HAI.K OR UnNTrnrin of
,co '"T01' . Al.' ''L c".,-l.W':,n' us
nrres under dlldi. 20 ImivIM rraiis.
2C In hof! unrture Will r i fori
one or iiioi oarM. .1. II. I aught,
C22 Walnut Ale. Klninolli Kails.
Ore.
(SIC
-t-
BTUK1KH
412 N.
PIANO for wilo Imiulre
II III 81. J 4IC
KOlt HUNT Apartment. Kurntslicd,
t'.T. per luniitb, call inarnlnes.
103 Pine Kt ,iM-'M-.lt
APPM:s (Jooil slSfi Newtown ap
ples delivered lu llilril zotin parcel
poji, 1.5r.. H. A. Nye, Talent. Orn.
7-H
XV A ITI t USH WANTIvl ) W'lf
ItiK houte. Phono SnaAV.
board
Glh. I.OHT Herald Carrier !Hi, 'No. 8
Collection Hook. Return to Her
ald Offlco. l'Jtf
KOIl BAI.K Kord Courx. Owner
Iravlns town. Inqulro Herald of
flco. ' r.' Sit
KOR BAI.K Hoomlnr and Hoarding
Hour, close In. PlionupiS-W.
ir
Cured without Knife,
Operation or Confinement
TtoUSANDS of repu
table and responsible
Northwest people can tef
tify to my unfailing skill in
curing Piles. Why suffer tht
pain and discomfort when
my non-surgic'al Method
will cure you to stay cured!
I rv all to fdi W
tTMiai tmnhmir arllllto
twn fw Nn, a m.ttrr haw mm
m cknaU Ik. rat. Writ or call !
lay far ssf FREE Wakl.k
DR. CHAS. J. DEAN
IN AND MMMION MKTUND,eilESM
HtNTIOM THIS PAPCwm.H WRIIIN&
. OnCjwnl!
rrOtCCtVCluritnveiirnIpiiiriiirnr(1 nt
by usinK e
BLACK SII lf
"stove polish
'"?''" rr'1"' "! tnixfjlMoiht Iron ilfapin?
fl II. All lu lvniay.- l..v. n riuv.d ovct
an J m er ajr.ln vf inlllKMi! vi w ucaci. cvtrywhrro.
UwJ by ilfilcn wi M.nrle movci nj for hl
I'llUU. .tjiI,
SoM hr hnJware mt crot'ir d(i!r. Llo-U
inJr.ue onoQUlliiv. Qtt acintoJat. -i
Black Silk Stov Polj.h Works
Sl.iirni,llliao.'a
Vf au, a aaa ai, orr " in.m.i to mua. i
1,19 UUI BtlM M.I.I 11
rrm. It t& IW r,kj fcr
-- w . . -r w ,- w ...... . . ..'.
.111 tar 11'T.r. tatrkcL a
for um pn aLtiw.41..
!'
. IT
HERALD
ADS
I-rO'Il UKNT Two-room
Apt. 4J0 10th infill St.
furtilnhfAl
'".IlOtf.
"i
IVIUn'MllAAn-r -iW.I l.nWrhr l.v
wcuk or motith. CIO I'lno HI. lotf
CAltHICIt IlOV U'AN'Tlill
Triiitvorthy hoy, over 12, to carry'
Moral. Ilouto In MIIU mlilltlnn. 4t:
KOIl HAl.ti A kooiI I'ulllman now-
Inf? fnarlilnc. (Jhi'ap for rlir3i;lf
Mich Avo.
13-ir.
Ui i
FOR HAI.K Ono Winchester pump I
mm, 1G miaKn, iciithcr ram. Jlox
100, Ifernlil Office.
13-1S
I.08T- 'Mlko Junior' OoMon Cocker- I V.
Hpnnlol. Howard. Don .1, Zumwalt, ! -
130 B. Itlvcrnliln. 13-15 ,f
LOST Hnturilay mornlnK on (Jrcon
Hprlnr; roml !mlwfcn hem ami i
Jrfiny Crook n prncllcnlly now 33x1
(loodycar conl tiro and ttibn mount
I on rim. Itnward If returned to
KvcnlnR Herald office. 13-1C
I.OHTSalurday night, Jet and Kold
imrrliifj. snmewhero between
Hacn - d Heart Academy nml Wlilto
Pelican Hotel on north sldo of
street. Phono G99-W.
U-l
LOST Straw suit case, containing
woman! clothing, pictures, etc.
Howard for return to Herald offlco.
13-1C
I'pll HKNT SIccpInK room with
bath, heat and telephone. Phono
II7-J, 13-1B
KOIl SAMv Do Iaval sepcrator No.
17. Call 1318 On-Bon Ave. 13-18
KOlt HKNT Rooms with
r,10 Main St., up-stalrs.
board. !
13-14
KORCKD 8AM- 1 Scrlpps-llootli
$100; 1 Oakland 1200; 1 Chat
filers Hut; I'.I.OO; 1 1-ton truck
l.'.O.00. MiistRct nway. Seo T)lck,
240 Ilroad St. ' 13-H
o. i:. s. xetici:
Regular meeting Aloha Chapter
No. CI, O K. 8 Tuesday evening,
Nov. II, 7 '30 p m. Visitors wel
como. Hy order Kdlth DcUell. V. M
13-14
IF
OUT AND IMS
Just tho moment you npply Men-tlio-Sulphur
to nn itching, burning
or broken out skin, tho Itching topi
nml healing begins, says u noted skin
spoclnllst. This sulphur preparation,
made Into n pleasant cold cream,
gives such u quick relief, even to
fiery cezomn, that nothing has eier
been found to tnka Its place,
Ilecauso of Its germ dcstrolng
properties, it quickly subdues the
Itching, cools tho Irritation anil heals
tho eexenm right up. leaving n clear,
smooth skin In placu of ugly erup
tlon.i, rash, pimples or roughnc53.
You do not haVtt to wait for Im
provement. It quickly shows. You
cull get n llttlo Jar of Howies Men-tho-.Sulphur
at any drug store. Adv.
4.
YOUR WINTER'S
WOOD
should have your attention.
Cool weather and storms
force prices up.
Our fuel is tlie best, our
prices are right on Slab,
Blocks, Body and Tama
oack. Your business is solicited.
0. Peyton & Co.
at MA.I.
VHONW
N FJ
III A.
rOPAK
I Leave Your Filttvjs
'fttiore 9 OcIocK-Your
A.M- Pictures am
7
ItaA JMAtMlttJkJ J7tf I1MHIMMI
i uiiiwwvffflflrY
UliiiiiiiH Bvi . pw w irt vt- i-.V JBHiiiH H
'WHERE. PARTICULAfV WOPLE J
PURITV I
buy Tncii-c
"" DR. J. G. GOBLE
OPTOMETlUflT OPT1C1AH
700 Mflln HU PboBfj 18H-W
We fit tnd nrlnd gttn, Dupll-
cftto brokei leaiei. reptlr Irtrae,
S. CROUCH, D.V.M.
Vrtrrlnry HniKCon
Deputy Htnto Vcterlnnrlnn
2.10 N. nth St. I'hono 4WU
DR. C. A. RAMBO
Dentist
I. O. O. F. Balldtaf
PB05B ft
DR. H. J: WINTERS
Graduate anil Hlato HcsHtcrcil
OPTJCIAN
Nineteen jenrn hero In bm Incus
I'rotnpt Kerrlco
714 Main Street
CHIROPRACTORS
DaS. M.M.ETT & MALLETT
Offlco over Vnilcrnood'a
7th . Mala ' Phono 830-J
t -
NEW CITY LAUNDRYl
rialatied Work
Flat Work
Rough Dry
"Pnt Your Date ta Ov Sate'
1'UO.VK 104
Corner Itasa aad Oeager
IV-
Kodak Finishing
1 Frlraa received before t A.- M; "
Ready the same day at 5 P. M.
Mall order filled
STAR DRUG CO.
Oth. Mala Sti.
Stinson Photo Shop
42.1 Main Street, Klamnth Falls, Orrgon '" "
TWKLVi: KT1NSO.V I'OIITIUITS
SOI.VK TWKIA'K CHIIISTMAS CH-TS
Oni "xll cnlnrgcment fell en Frco l(1i every dozen order of
Photos tuUeii lu Nut ember. '
Just intil1tfl ii nciv "Hollywood" Portrait Light.
flnMillitlitti." Ojk'ii cteulngs.
GAS AROUND
YOUR HEART?
Don't delay! Co right over to tho
nearest drug storo and got a package
of tho genuine Ilaalmann's Ua Tab
lets. Tnko them ns directed auil feel
tho Immediate beneficial results.
Not only will you bo surprised, but
you will feel grateful for tho re
mnrknble relief glvon. You will sleep
bettor you till brcatho easier your
nervousness will disappear and,
best of nil, your cxcltablo heart will
bo calmed In a safe, natural way.
Asl; for Ilaalmann's Can Tablets In
tho yellow package prlco ono dollar.
Kor sale by Star Drug Co. J. Uaal
mann. Cliumtst. San Krnnclsco. -Adv.
.lllll)M ("obi
Tho optimist had both IiU feet
taken off by a train. "It's not ho bal
as It looks," ho romrnked to a
friend, "You see, thoy wore always
cold!"
BY ALLMAN
WORK
ready a 3
unuus
m
PRF;RGODDARD
OfVrEPOAffHM'PHTaiCXjm. v4Af
AND BUKOKOTf
Offk Md nsl(lM Plioaci m
L O. O. r. TEXFIJI
Klamath' FalU PTtmbk
$c Heatlnf Co.
J. B. IiAGEHO.V, Prep.
4 th A rise St. PtaioM 81MI
fkkd nuicn, Mr.
CENTRAL AUTO
SERVICE
DAY AND NIOHT
Itcd Signs tin Door
Chiloquin & Bend Stag e
Vm S. 7th-St., New Hart Bl
i'hono SltVW
j
"Alivajs nt Your Service"
L O. O. F.
Proirpciity Iti-tirkah, 104.
First aaJ Third tfcarfdaf
Ewaoaa Kncampmant 49,
each Taeadajr
XIaaUi Lodge 17
Friday
When You Hayc Dirty
Clothe.
If you will call tha
Klamath Hand LmtHMby
113 South 9th St. Phone 671-W"
They will wash, dara, iroa aad
return to yoa.
FaUtvONa
"No Htoro
RECKARD'S AUTO
LIVERY CO
Phuno 77
Mulit and Day Service
lis, North SixlH Street
Look for tho Curs tilth Ulack and,
Wlillo Signs
J. C CLEGHOKN
ClVITi ENOINbbbV
AND 8URVEIOJI
Phono 1
ISC B.
NU BONE CORSETS
.M.il'o to Your Measare
UunraiitrOU
Mrs. Rose Randall
SSI JUfenon St.
T
BLOCK WOOD
DRY SLAB WOOD
E. L. French
.-
Phone 03-W
5 "i3 "
UlIf '
.1
Phono 87T.W J tJ
w nmf
WfMm
And it's all Wood - 3$,
Prjr?r i'SK
i f
J J .
Ol,
i
14
i
i
i
I
!
I
i
I
8
i
.-at
m
,A
;
i
it
.' y.:
7 n
:t-
'
15-. .
&w
u. -m j
tM. 'M
Z&ffiLt. '
IJ. r T,
. i Km
&LMi... J.
ft, jffi,? x