The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 04, 1922, Page Page Three, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
&
J'
wr.ni:ni).v, orroitr.tt i, hum.
r-.Trrrrrrrr
THE EVENING HERALD, KLAMATH FALLS, .OREGON
" T"T'J TJ " J .."."JiJfc -fc i5iSl.mJfc JliT w fiS
Page TKrM
A4-t-. 1m.
ft.i.'.lLT.L,.'
Dl
,S.
1
BEING PREPARED
55l. I BEILIS FIB HAPPINESS
BFTFRYEftRS OF
Will Bo Result of New Sys
tem of Cartography nnil
Years of Labor
'4
' ' WAIIIIINUTO.V. Oil. l.-llini
lliini Im hlowly iireKrnnnliii: on it now
iniii of I lit I'limitry, In Im a pint
nf n now world limp, li.im-il upon it
tilniplii hvhIi-iii propound y Aniorl'
can ri'pmiiuitniivim mos, nnd
ni-replud mi Ininrimtlminl ronfnt
mirwi. Ii will Im Mm ri-milt or y,;rn
v-nf i-frnit liy limp in ii l cm wlm Iiiivh
ili'Klri-il ii nyittmii or rurtnKr.iphy
whi-ndiy tin- Hniim Renin of illnt.ttiroit
roiilil In) Hunt In n win lit limp, Willi
liiltcrlni: mill hjmiIioIh uniform. Tim
A rlnm m.ip U nxpocii'il In Im
i-oiiiplitii In tin or tidvi yr-iim
Kuril country will mnp llir d,r
rlliirli'ii mill waters iiihIit Hn hum
Jiirlmlli'tliin, Hint t In Ki'iiliiKlrnl hiii
y itf tint t'nliml J!liilr hitfrlnr il.
p.ntiuoiit N miil,lnr. tit limp of Hi',
iiiinlty,
"llio tilnli.' U to Ic itllilc, Into
I "SI 2 MYllntH. Knelt m-rllnn U ilm
iKIIItll'il liy II itlnlllirllvn liT mul
ntiinlii-r rmiililiisiiliin In nilillllim to
ii nil in it di-rlvml ftnm Hut locality
iiiappi'il. Ciirli fiiFiii, rnvrlni: one
m-cllou, will envnr nil ili-i;rrM of
liiiiKlttiiln mill four iliKri-cN of lull-Midi-.
Tin nliiTlif nrn liiiliiliiirril
from iiiik In fin. Iirijliillln,. . 1M,t.
w.tnl: mill nrn li-tlrn.l from , In
V. Mini Klr.lllmr Hi,. i;,,Imi to llm
iNiimiiir at it marline point. Tim north
mill hoiiIIi polar ri'Klomi nrr In
Mlimn III I'lrriilnr nrlon ' mil III.-
.SMIi parallel of l.iiiimii.. mill l.ilnr.
'ii Z-nortli mid Znoulh.
Tim m.ilii ptirponn of tlm In', r
iiiillonnt mnp. which will Im 1-nwn
on Hut rrali of iino to miiiill
llyntli, In in furnlnli roinplntii
worlil mnp of uniform drawing. Mi
olnlatliiK dlffi-rriit nriilm of ill.
Iiillri"!. uml lit inilito tn.ip m.il,ir
mill ri'iiitrrn of i.vury rountry to in
clurnl.iiiil tlin in.ipi of iivr-ry ntlirr.
M'li lliounli liny itn not iiitilrrnt.iiiil
will Im kIiowii only Hi., oiilllm-ii of
l.iiid :iu, w.itcr. Willi ili'ptlit of w .
lor mill lii'lr.liin of Imni; Hironnu
mnl rht-r systmn. or ilraln.iKo, In
lln mnp maker' p.irl.itici, ro.idi,
nil mnl trulli'v llnr-i, lounii mid
rllli-i, nnil ronlourn.
Wlillo (Im droll., wlilrli nppro.
Ilii.iti.-ly Ifi iiiIIim M, r,( W
allow of vi-ry Inclusive) work, tunny
details of small tiiwtw and stri-anm
will tic omitted.
To show IikIkIiIh mut depths. n
nrlu-ini) of hy.nintrlr- rnlorK lnm
lir."ll nilopli-il. Tills will r.rnili. fr(,m
it vi-ry IlKht i;rrii, for nlmllow wtt.
Ii'nt, to llio fnmlll.ir llnlii of ,i(.p
IiIiik, for llio liicri'imliiK ilcptlis of
ic.ik: mnl from UrIu jollow. for
low roiuilrli-n mnl v.illiyn, to n
ilt-op liniwn rnl for liclnlilit. Con.
Irli.i will Im klinwn In Hlmrp lil.irlt
limn, nt Itilorwili of Kin tm-tri-ii.
Tim metric itynti'ni nn mloploil for
nil ntimnrnlH, mnl IiIkIi PoIiiIm, po.il.n
mnl ni'imitiiliiK will Im .iliow'u In (do
lolnr of thai f.-.iturp, to olivLiln rou.
fimlun.
t W '"'" ,'r0J''f """ ,s ',lli;,,l upon n
' iiioillflril polyclinic hyulnni, wlmn-lii
mi'ililliins or lonclluili) mo nil In
NlralKlit lliu.1. Tho IIikm of lull,
tmlo will Im only Hllchtly ciirvlm;
on i-iicli nIm-oI, Iioc.iiiro of llio I.iiru
t-cult'. Tim nyhlinii Irt of mlvmiliiKu
lii llio mlJiiNliiiutit of mlJolnliiK
hlll'l'lll.
A.i ninny political lioumliirli-s 111
Im iilmwii im Hii ilciihlty of tho ilnln
Incliiili-il pi-rmltH. Km- hiHlunn'. tho
mnp of (ho United HIiiIoh will Mmw
tilnlo, (ounty, ri'Horvntlon, Innd
i Ki'mit. mnl otlu-r Imni offlro IIiioh,
Tim control, Unit In, posltloun ilo
tornilni'd iiNtronomlcnlly mnl liy
.' trlmiKiil'itlnn, to Insuro nrenrary,
iliulniiKo, lnclinllnK rlvorn. Ktrommt,
t riciikH,"tnvanii.i, riinnln nnil otlmr
f w-'ilcr lioilli-., mid rultiiio, Unit U,
f Iowiim, i-ltlrrt, riillwnyii, roiuln mid
lilcliwuyH, till rnntitlluto it "liaxn
map," wlilrli H ronipllcil iih tlio flint
dttip In tlui w-orl( nnd which will ho
miiiln iiviillnlili) liy tho Kiuvoy for
ntiito nnd other nmpH, Tho coin
plolcd map, In ulzo nhout no liy 20
inehw, U roppor unKruvml In thn
moht ilollrutu nnd iilrom; ilctnll,
nnil will Im uvallahlo nt thn nurvoy.
U Ik iivluccil In hIo to form u nnilu
( nlclit inllori to thn Inch, Thn
production a hy photolithography.
Tho lu-clloim Hum fur rnmplutod
linvo rc(ulrod nix inonth.i to com
pile), Tho work, Itowovor, for lark
of extra appropriation, la IicIuk dono
conc.urronlly with nthor mnp work,
U Ih oHtlmatoil Hint tho rot for thn
International mnp Aylll ho (mm $16
to ISC' pnr tliousnnd Hanaro nillas of
rco. Tlio mirvoy, doslrnuB of liav
Iiik Uio moHt neenrnto nnd up to
naiL ,t
Myj s
Tliouith IlJlfl Itutli'i il.iunhtfr,
1 Durntliv. Ii only ID nvinthii oM,
nin-'n ulnn-ly wnlliini; In tint fool-
j Hrpn of tier il.i'Uy, llio klnc of
I wiit tin thin pirturn iliiiws.
miil'durn not coimlilcr mi nri'ii mm-pli-trd
until t-vory miurtu t.f Infor
mation lum Ihmii ilrnwn upon. Tliem! ,
liielmlii' thn mirvn)'H rcHinlar Infor
mnllon R.illK'rnl In tho mnklm: of ,
thn tintlmi.it topnr.rnphlr map, which
wait .itnrli'd 6t yi-nrn mm, ollior rov
orniiifiitrtl mnp mrtlomi, Mnto mid
county innpi, pilv.iln mapn mid
. army mid novy iluutii.
Tho ilitnlls of thn liiN-rmillonn!
mnl) wi-rn nrri-ptod by nlmt world
jpoHiTK at rnnfori-nron In 1909 and
1913 Wlilln It In popularly known
'ii.i tho oun-mllllonth mnp of tho
, world, ll correct tlllo I Tim In
I tornntloiiiil Map of tlm World on
tin- Hcalo of 1: 1.000.000.
American Legion News
j Ni: Oltl.KANM. Ort -1. -Tlioun-1
nndri of i-x-m-rvlco tti'-n nm i-xpi-rti-d
'to ntlcitd thn .Miii'rlr.in M'slnn Na
j itomit roiiM-nllon In Now Orlcuw, '
, Ortoln-r lO.'JUth. iih a ri-nilll of llio
illinium einrnt of n railroad rntn of
omi (urn for tlio round trip.
Annoiinrruii-iit of tlm reduced rat
wan mndn liy l A. .Simmon, i-hnlr-uinn
of tlm li-clmt'H mitlomit trait'
Mportntloii routmltten. Tlm rato hat
hi-i'it nrrniti-d m official hy llunford
MacS'lilcr, Legion Nutlotial iommun
dor.
Tlm reduced fare, wht.lt will Im
nf.'i-riho on nil rullriudn. will apply
to uiemlmr of tho American leKtoti,
nnd Its niixlllnry. widow, ot ecened
meinherti of the leuloti nnd to deli).
Knteit to tlm loiiMntlon of the Inter
allied u-ternniV feilnrntlolin which
will ho held (Im wei-k lieforo tho
li-Klnll Knlherlnc.
Legion couw-ntlon ufflelaln enll-
mato that a crowd of tou.ooo vlnll-
ora will nttend the national mithurlnt;
iih it remilt of thn faro reduction.
Vinver.il ihousan't lcKlonnalre.-i nru
alito expected to taho udvaiitnr.o of
tlm fifty per cent reduction Krantcti
oil nil vcnmd.t of tho United iitnteH
Hhlpplni; hoard.
Thn r.tllro.id r.ito lahln liasied on
tlm reduced faro tdiowa that thosn In.
Oremm eoiitemplatlni: atlemllm; tlm
coiiventton. will pay S9S.C3 for f.iro
from I'nrtlmid, Orer.on to Now Or
leaiiH, Lit,, uml leturn.
I
I
I
. ' ft l '
' 3 ; Jfe. mm
wi" dDHi. JyK f i?BSSk fn IZBBHSSm ctrMKAtflBBH
9( HHBVBHIHMVPiNiMHIPBiH
iBBBBH09aflftUSkiv nktwt1 JSJnSSi&Mi
.11)11 V OMON.NLLL UjjJHkMKiHHV 1
A a v iBBB
SI ENE
In thcHn daya of modern Improvn
mmitH It Ih ctirlalnly mfrenhliin to
run acroHH it roller towel uccaslonally.
I'ttclflc l.ci;lon.
Wives of (oiiiireiiHlounl medal of
honor men havo heou Invited to ac
company their liUHlmudH to tlio Amer
ican loclon national convontlon In
N'u'w Orleans In October. Their ox
ponuuH aIII bo paid hy tho teuton cott
untlon rommltteo,
"Tho Htorm" l hero!
:i-t
MODLItN K.lt.MIN(J MCTIIOUH
Titiri.i: AitMi:.M.s citors
ALKXANDItOI'OL, Armenia, Oct.
i.Twenty-two American Iraetorx,
Imported hy tho Near lOanl Itullef
rommlHHlon, havo ploughed U.iKKl
iicroH and proilueod "0 IiiisIioIh ot
harloy per ncro, tiKnltiHl ton btislmla
pnr ncro tho result of native meth
ods which called for r.00 men and
1 , T 0 0 oxon on tltu immo job.
I'rofoHuor llartlll, ot tho Now
York Inatltnto of ARrlculturo, dlroct
od thlH oxporltnont In order to prnv
to tlm Armenian iiKrlculturlnta tho
advantage, ot Antorlcnn farm much
Inory. 'l'rofosaor llartlll uatlnmles
that tho coronl production ot Armon
lit can bo Incrottaod 300 por cent by
tho U8o of modorn mothods.
N'KW YOltIC, Oct .1 Nltmears
nt;o .Mendel llelllN wnnnn Intnrtiatlon
nl future. Th" attetitloti of tlio world
was centered on the Jow hrlckmnker
of Kiev, (harmed with murder com
mitted for I Im purpose of vfcurltu;
C'htlHllaii blood for Jew lull ritual
Today, IlellU l riinnliii: a small
prlntlni; xliop on the emt sldn here.
IIvIiik ohncttroly with his wlfo and
four ihlldreii. Puhllclty docs not
attract him.
"All, they linvn offered mo J.'O,.
oijn to ko on a lecture tour to make
a monkey of tnynelf,"' nald Itellls. "I
would not take. It. Twenty wceki
Icclurlnt; for JSO.OOO. No, 1 do not
like It. I shall work In my prlntlni:
shop by days and hero In tho even
Ini; I am wrltlnr: the, story ot my life.
It Is enmu'.h."
Ileitis in CO, of medium IielRlit and
thick set. Iron-Cray hair, heavy
rpettarles mid clnnely trimmed bjard
i:lo lit ni tlm appearand! of a pro
enn or In a (lenmin university.
Ho tipoko lit Yiddish. The L'tiRliidi
laiiBUiiRo linw been loo difficult for
him to master during his IT muutlis
In America.
I Ih children wero f.atherrd nroutut
him In tlio dlnltiK room of tho apart
ment house on l'alli) htrcot last iilrht
when ho rehenrsed tho story of his
duys when Im stood trial for tho mur
der of lS-ycir-nld Atidruchl Yasnln
sky. Ak.iIiihI llellls, thn only Jow In tho
community it lu.UUU Christians tho
nRriitn of tlm ctar nrKed tho mediae
vul suporstttutlou that Christian
blood was used In Jowlsh rituals.
"It was tho ureal protest of Amer
ica and KiiRlaud that saved me,"
llellls exclaimed. "I was freed and
Inter tho Itolshevlkl --did Mitt know
Personal Mention
Leo llmaloti wim n member of a
himlliii: parly which returned )ester-
day after a iiik cess fu I hunt. I
Dr. II. II, Mnlletl 1ms returned j
from Lnknvlew where ho has hern
for tho pasi several mouths.
Win. M. Ilray, head of tho Oshkosh '
Laud & Timber company, arrived
hero by motor Monday nlrht from'
Onhkosh nflur a tross country drlvo,
of .1,000 mlle.t, Ilray drovo n
nearly 3.000 miles. Ilrny drovo a '
Cndllljc "iiljtlil." He was ncrompan-
led by employes of tho company. I
i
Thn larked buck seen horo this
year wn shot by llyron Harden-
brook who, with II. I). L. Stewart,
returned last nlrtht from n hunting
trip of six days In tlio Darnes valln
region. Thosn who havo viewed tho
buck, a four-pointer, pronounce It
ono of tho largest ever shot In Klam-.
nth county, "Ono had to look twice
to see It all," said Kred KIcot, who
has tho deer In tho cold storage
plant. Dr. Htuwart wns almost equal-'
ly fortunate, bringing In a three
pointer.
WELCOME
i
to the
FAIR and RODEO
See the Dairy Cows
from which comet
the cream that makes
Klamath Butter
Second to None
Klamath Falls Creamery
Klamath Falls, Ore.
IIi'h'' tho Itolshevlkl took that Klrl
Vera f'heberlak who testified against'
uie wlmn stm was an actual nccom-1
pllio la tlm murder took her out J
nnd shot her with thn other two mur-.
derers. I
"After my nrqulttnl I went to I'al-j
ostlne. My health was bad because I
or my long months In prison. Then
the Revolution came. I had 13,000 I
rubles saved under tho old govern-1
ment wlilrli I never got, I lived j
them In Jaffa until my money gnvo j
out nnd then enmo to America.
"America! It was llko (!od sny-1
lot:. -Let there Im light.' All had j
been darkness ami chaos for me. In
America light and order."
COLORADO DAM SITES
SURVEYED BY l. S.
I'AHADKNA. Cul.. Oct. I rour
sites for a flood control dam on '
tlio Colorado river wero surveyed by
a party of eleven headed by Arthur
'I'. Davis, director ofl tho United "
Ktatea Reclamation service, and en
gineered by U. C. I.eltuo of this city,
federal geological engineer and o'no
of tho best versed men on Colorado
river conditions. Tho party Includ-,
el I'tah and Arizona representatives.
Following this survey trip Kngla
eer I-a, Hue arranged for taking an
Arizona commission party down tho
Colorado, starting October '.
A.VOTIIKIt IIIC (TCf.MIIKK
'Tho Storm" is here!
3-t
v.it immit.mi:nt gi'.siu:i
NCW YOItK. Oft. I. A war tlmo
Indlriment chnrglng Jermlah A.
O'Lcnry. former editor of "Hull,"
mid n number of other lvlth con
spiracy in commit treason mid con-
milriu-v to iibHtruct recrultlnir. was
riuashed by lVder.il Judgo 1'oster to- j
day on motion of Assistant United
Here's another o; Kioto wonderful
Klamath cucumbers, thla one grown
by Jeff Johnson, Merrill road. It
weighs three and one-half pounds
and Is ll".i Inches long by 13.
Inches In circumference. 11 Is on. ex
hibition at tho public market.
ciMi'i: chop thhkati:ni:i
States District Attorney Joyce.
Wise buyers pjr-kaxo Victor re
conW utmost exrlu ively. 0-T
"Tho Storm" Is here! 2-1
SAN HHANCISCO. Oct. i. Ap
proxlately one-half of California's
$35,000 wlno grapo crop Is near des
truction as a result of failure ot ship
plug facilities und mora Is llttlo hope
of saving It, President Shcpman ot
tho grapo growers' exchange announced.
Herald classified adt py you.
Yip!--
Yip!---Yip!
We're OK
Everybody is Happy.
Nobody is Downheart
ed. The weather is go
inR to be fine.
Davenport
Has a fine line of
sparkling Diamonds and lucky Wedding rings for
the occasion. No trouble to show goods.
"Honest Work at Honest Prices"
Davenport's Motto
Watch Inspector The number is
S. P. R. R. and O. C. & E. R. R. 605 Main St.
CAI.irottMA IlANKhlt.S
TO THY IUM) AT FISHING
DEL MONTE, Cal.. Oct. . Hunt
ing and fishing trips arc on tho pro
gram ot tho clovcnth annual conven
tion of tho Investment Hankers' as
sociation of America to bo hold hero
Oct. 9-10. Tnoro is hunting and
fishing In plenty around tho Han
Francisco section and for thoso who
want to try for stcol head a sldo
trip to tho Klamath river has been
arranged.
Msrainrca.'smcs&r.s.Via
4
rrrTthc urfcie'" nTVr'3,
7TrXhlV
I'M J. .- L.'r
V
ilk . .. :- -r --cp.
M -feSL JL -v y
Too Long Without Paint
Are You Insuring Against
Depreciation
THERE'S no mliMlo proutnl.
cither your luiililingi aro
veil protected by paint or they
are going to renuiro ootly ro
poiring or rebuilding within n
few years.
Paint saves your property. It
is nn investment in long scivico
not nn cxpcitje. Tlio expensn
results from allowing buildings
to rot, Paint now. Snvo repairs.
Tho next quostion is what
paint to use. U?o tho best. It
costs less in tho long run. It
spreads easily saves labor cost.
It covers more surfaco per gallon
than "cheap" paint.
And thn brit paint will servo you
fiv or more years longer than "cheap"
paint.
Tli I""! paints nro aclentlfie in
formula and pri'iuraliim. We've mads
them for 7J yearn In meet lbs
xrAilier condition) in tlio Writ.
Tie lirsl material' PIONEER
WHITE J.KAH, puro limced oil. rum
nine and piiro colors sro romlilned
in Fuller's I'sinM In nrfenllficallr ei
act I'rupotiloiu mMIi longtlino ekilU
Free Advice
en Painting
AtV f-nr asriti for aJilcr,
roiar ritiii. cir.
lb Kullrr SrrlSr.
llos PtMltinrnt .li.iiii ilii
mvl dr.mbl rulor tekem...
roior bttmoaf tal anr otb.r
J.ull..
M.V.ri -I RuM-rr Crm.at
FtMr Ttlai. Mht-urpota
V.inl.h... MUtnvlill.
I. Bin. I. Ilfl.rn fn. FIaai.
n. Iih. W.ihil.1 Vail Ill-ilk. Alllo Eil'.'l.
Vila l-l Kaol Taint, I'nrik llj Sln rll.
al DOM en WIIUL LlAl.
WRk
YsslSI
Kin rft
FAINTS
vi
23
teADEBj
Fullers
9PBCIFICATION
House Paints
PhoenU Pure Paint ,
Pura Prepared Point1
"fvw PnoiffJ" oJ "roli" t. FulUi'i ptcIScilUoi (or kanu pslni.
lag. tl clihri ibJ trim bait tba teat Ibai auroa cau wabc"lo itirlca palau.
V. P. FULLER & CO.
SACRAMENTO
TcALIFOlWIA. OREGON
POWER COMPANY
Over 7i
and Safety
Dtm.PAKTNERS
IN PROGRESS
The California Oregon Power Company
1 Preferred Stock
SAVINGS PLAN A
$5 PER SHARE PER MONTH, ' ,
Interest Paid On Partial Payments '
Present Price $92 Per Share, Yielding 7.6
Price $92 Per Share, Yielding 7.6 On the Investment
ASK ANY MEMBER OF OUR ORGANIZATION
Cut Out mid Mull tho Coupon
OFFICES!
Mrdford,
Cii-anta l'-a.
Klamath Falls, Oregon.
Vreka,
Dunsnuilr, Callfotnla
I'rlco Hubject to CliaiiKO
Witltout Notico
Inquiry Coupon
......1933
The California Oregon Power Co.
Floaso send mo further Information about
your I'rolorred Capital Stock.
Namo ...-i4
Street
City ...
V
'tftj
i -il
i
? !
: '.'I
-a.
,f
".
.,
v Jl :M1,'
to data t-innn tno nun). Kinnorn uiu