The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, August 13, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pbe
ftMiitM
Undid.
Kiiiumtli I-'iiIIb' Vim
Our Advertisers Get
the Best Results . . .
ltll( i.hI Dally
third Yi:au, No. 2H.
KLAMATH FALLS, OKEGON. THURSDAY, AUGUST 13. 1!K)8.
Price, 5 Cents.
INVtSI IN PROPERTY Disastrous Forest Fire in
Yamsev Mountain Section
Klamath Country Looks Good to
Portland Excursionists
SEVERAL BUY LANDS NEAR CITY
I hey litick llii'ir Opinions ol tlu Country Willi I heir Money
mill li'iivit Hero ledincj Hint I heir Cnpital Is
lnstc(l in Orcqon's Hesl Soil
Wmil Iiiih been leiclW'il thul nifiiniii mi) Iltni) mum there will liollltlo
It I Mlialltl IK ' II"
eirUtl"Hi'' '" I'''" '"'''" K ""'
, ,1,11,11, .ir I In' l'"' I ''). ' fii
truila"" " r "" ll"",,l "' i"""
,.h l,.i.. Mr
i fiuimlois nf Hit' l" "' l"i"'l
Jftjttl"!' I'lllll . where II l mill! fruit I
I'liitliiml 'l riinli m iiiki- iiml will get In kIiiim
tin putting mil a iiunilx-i (if fruit
ill il aliuili' tiiH-n 'tlu iiIkii pun Iiiih-
I ihh miulliii Inn in (nr I'ortlntiil
Mind, win. will :imi hnn Ihi' l.iinU
A I llooti a mil' ill ii li .mil at unii' mi an In pill nut 11 1
imiiIii r nf fiult trees
lli'h On rim, iinulhi'r n( I In' oxcur-'
nlftfilot . Ill.uli' M'toml lll ftt ini'lltH t
ilimiHlriiim fiiri-m llri' Ik taglng In llm
Kontli-Ki'llcy ImlillngH In tlin Yiiiiiki')
I.IOII.ltlllU HMtlllll. .1. I'. Kllllll.lll li-
ielei H mi'HKIigi' Ji'Kli'iilay evening
iiflcltiK III r r i In iihi) hiiiik iiii'Uiih lo
i Iiim k lln' lliiiui'H iiml lii' nt (inn ill.
pall lii'il llairv IVihhoii, oil" nf I lie
(pi'lllll llH' Ullllll'IIH. to gll tlll'Ml mill
l.i-t llll'll III light llll' llll' I'll IH IllltO
ii'Ki'il. mill an still mi-lug In ".minus
"iIIoiih nf tin iniiiil) Tin- Iihk Iiiih
Ihh'ii Ih-:i mi rniim nf llm liirguio.il
luuili'M Tin' danger lit lint itncrtiiHlng
Imt ratliiT Iiii'IimhIiik for tin iiitilln-
I ill y Hpi'll Ih placing llm unmix In
.1 iniiilllliiii where It will Im iiliiiimt
InipiiHHllili' In iniitml tlin llmiii'H nfli'l'
liii'V inn i' gi I Hlarli il
Muni nf tin lln-H In IIiIh Hi'itlnii
ii r i imw miiti-r iniitinl iiml It mini
limi i' danger of tln-lr spreading. Tlin
nxl'i'iil nf tlin flro In the YmiiHey reg
Inn In not known tint the reports art
tliiit II Ih 'inllo Hi-rlouit.
Wonli'ii llu j h dlttler Itiunli.
Atinlhor Wood ilvei valley ranch
thuugoil IiiuiiIh Imlny. .Major C. 12.
Wonli'ii, pii-Hldi'iit of tlin Aumiluiu
Hunk K. TriiHt Company, purrlian-il
tin- i II. CrlHHli'i- ramli mmprlHliig
?.!',( iirii'H. It layH adjoining to the
.Mi'lhaitn rum lies whlih .Mr. Wordon
Iiiih xnlil to K'-nator Weed. Tlin ranch
Ii loimlili'ii'il (im of tin lii'Kl In that
r.i f I lull of tlin Milln)
Ki'lialoi Abl.er Weed Inft for hlri
linmc at ItiiiiHunilt this morning.
NO SUMP IN FREIGHT
Boat and Barges Heavily Loaded
Almost Every Day
MERCHANTS SHIP SMALLER LOTS
UtJ.1 Ii" ' "' " ",K,,,,r """lln piml.ii.iMl tH.'iit) ainti In tin
ilr Hmii iiiuwheio ilun In thl uti'iprlan trait. I him tot h In .MIIIh
muntl nli'l '"' "" " l'l'""i'i In I'ltilltlnti iiml mil' hit In tlin ill) finitli
lilloti'.n iiml in fiirmliiK ili'ti'lnii
mint nl '""I H'-illon H" li-"1 '"''"
Itlrniiiil in Hi" Kliiniulli inniili) (nr
KtiiK niiii' anl on pi''.l"HH ,llt
l,tt tia npn''(l hllnr"ir an finnr
jtlr lniiri''l Hh "''" "into ..
lit Uit nli hen Ii" lini'kril hu nplu
). nl 'hi iiitwtry I') making a
imlnr nf lti.tlient II" wi'l I"
J
nt tin' imlillt Hihnnl Mr Ohi'Iih
ii unii from Amino, Wimh , ami hi'
nr) fiitiniilil) Imiiriitni'il ullh
t tlin innntr) John II. Until, of Yolo
imint), Callldtlllil. nihil' Ili'li' alimit
lln' rtamt' limi' ami nlirn pun linm'il
Mill-.. Inla In MIIIH aililltluil. The
liiritmi nix iiiiuli' ri'pri'Hi'ut nliniit
l I. nun
'Ihi' (ml that mi many nl tin '
i rmlolililH miw tit In IllMut In Kl.im-
Hlrlnmiti. who nlo fiiriiurl) n-jntli iralt) pMk ll for thin w-
In C'lnrailo ..ml Hh.ifnra imiiii- "" Nlf Alil"u, " l'"'" '
I., ulll kimn Im ! lln. amid. linnlinH-
lr..l .t nan iiln.i.i Mlwii . n ,m atll ,lH ,,.,, .,.r nil-
t t'liliiriulo Sptllir.D."'" "I ''r ' "
tk mini' iipliilnn In ii'Riml In lln
lituri' nl Klamath In fp'-aklni; of
It Mr Allium imIiI
"It In Ih" Ixiit nil iimiihI iniitilr)
ltl I han i'iT tn'i'11 rilinatli inn
ilMlont im' html ami tlin lii(i'irlii nf
the inuntry am ynrli-il nml ilUrrnl
(nl Ullh i;ovi'riiiui'lil annl ami
itilliiilti'il walir for liiluallon pin
ti, null liiimuinx' nntiiral .il"i
tfr nml tti'linlti fotrl of miRnr
MORE GlESTS ARRIVE
Harriman Party Likely to Remain at Least
One Week Longer at Pelican Bay
Approach of Railroad Does Away With Big Shipments to
Last Through Season When Roads Are Bad Many
Smaller Consignments the Result
UXIITIMATK HUNTING.
Iiliuimtli I'l-iiplf Urllni' In Taking
Out iulreil Urenw.
t atlnii. Hi- i) ' nttci'ii 1'inlKrnnt
HiiRiiii, hrltiKlin; "tli:ip thirty poo
I'li', Imvi' Htarti'il Iroin t'olnrmlo ami
v III arrlM' )nr' nhnrtly A iumhi
tin) Ri'l Iniati'il II"')' will Kn I" 'rk
mi tin' lnuiU lo i li'.ir llii'in or thi'
inKi'liriiih ami put llii'in In cultUn
l nil
"I'lmif " (JimhI AciiIii.
It lian tint lii'i'ti ili'llnlli'l) innimnr- ""
i.l lin Innif Mr. Ilarrlm.iii will n- wililu of lilt; mntll lotB look llkd tho
inritii at Ii Ih hiiiii itior Imnic, Imt It Ih
Tin' M'inml pri'Hi'ntntlnn of tin up
era I'lnatnro wan noi ho i.iik'ij
Hilimliil a on Ih" Hi"! hkIi ''"I "
i .... . ....1 i
indnltiiH plni' lulliir.iit to TO m Ml - -an ..-.tuny " P"""
mil.-. ..t navlK. rhrrH k. " " ""'"'' "" " , "" '
1 1 in ! Tin' luoiliiitlon or Huh romir
iffiK.iiiii: tin. .hi'np.'Hi kimi or r.iriii rn wuh ( n,(l , , lllllh0 ,(IV.
Iilia liir lianilll.iK tin- run p.niliiilH ( (, t ,H tt :llll tl. l.iilli'H of the
nfllii' fiiti-HlH, oiin HtiiHt inuilml" that Wiiumiih iluh nr" ili'Hi'tliiK ol mi.rl.
It U II... Iiml Hint of .. 111111111) I'.r ,i..lltfrllHH.i.."HHf..rloll..'tri.nni
.. 'nrk It Ih In n InrK" inr.iHiiri' .111".
rlnpuii'iit nml lor pUMpi-ilt) H I B,,rK " '
Ml) pioliahli' th.il hi) Hill In' tln'lf
fnt at li'.iHt itnnlliiT wi'i'li Iti'pnrlH
Irnin tliuri at" that Im Ih i'tiJn)l.iK
I Ih licaullfnl hnini- nml that Im Iiiih
Ihi ii hiii ciimf nl In i iitfliliiK nuiiiluT
nf lino trn.it Muinli'TH of tlio party
hint- lamli'il -riil Inri4i ouih,.iu.ouk
tl.i'tu nni' that Hclnlii'il i.lni' po.inilH.
Mr. Ilnrrlluan Iiiih I n out Ki'Vi-rnl
tlmi'H ami Iiiih kikci cImI In lamlltm
n niitiilii'r of llm1 Hpi'i'ltui'iiH
Tim part) Ih Mill liirri'iiKltiK anil I
thin i'i'i.lni; John .Muir, n i-ry tlusi'
frli'iiil of tlin family, will iiriiw In
t!.U ilty uml will K ii ! 'I'" II")'
to Im ll.i'lr K.ii'Hl. Another party of
(iIi'.iiIh will arrlM' tin1
Ihi' wii'k.
AfUT iiinrliiillni; IiIh work Mr.llnr
.1..... .1... . !.. I nt l.la .milifi.
rimilll I'lijnjn in'" tiii-i ... tun ...'...-.
lull uncut nml If tin? owiilth do not
p'tuovc II h.hiiu Htranfii-r will file on
Hiiimi of Ilic viuaut loin for timber
rlnlniH. Wlilli- the i'l"au up rr.niado
U on It might hu well to put n few
IukkIhk iiowh on th" Htri'i'tn nml tho
mnnt lotn.
wii.Ii i:i:riiKSK.T kmmatii.
MNs i:iliil .Mi 'aulcy Will Tniil ultli
I'm Ilic Nnrtlim-t I'arty.
MIkh Ktlii'l MtCauli-y. of thin city,
vlll ln inn- of tho Hi'vcntot'.i Orcon
KlllH to tour thn Kail ut th" cxpvniio
ot llm I'm Ilic NorthwoHt. Shi' ai
latli-r p.ut of iiiwnnU'il Hid trip lor Rii'iirine a large
I'liniluT of HUliHcrluern lo tiio p.iuii
ration In till rimnty. Sho Iraveii on
Hntu.ilay fur I'nrtlaml ami . week
icln r.'lr.'.U nml iIiuiikIi Im I'-h not fioui'lliat day tho party lomprlHed of
... .... t I...... ..l.la t.iliriwi.Mtlm IlH m.ltlV
1'iraiMi IiIh lii.Hit.i'HH rart'H u dc.iik i i " - .i-
..v,.v fr llm turmoil nf llfi'. fnr till' i roil III !" III Ihi Matt'
Tho records of tho county clerk
dhow that 3SC hunten license hare
been iHHued so far this year. Thti la
indicative that the peoplo of this
county bolleva In complying with the
Clime InwH and that thole who enjoy
tlin Hport are In favor of tho enforce
ncnt of the game lawi. Tho protec
tion tifforded all klndn of game !n
IIiIh county through tho lawa prohib
iting hunting during certain seasons
of the year Is sufficient to render val-
ii.ibl. asHtatancc In the perpetuation
ol tho game supply. The trouble Is
tli&t thero aro too many who are la
(lined to the belief that It la welt and
proper to violate tho game laws as
lung n b tho warden docs not catch
i no In this act. It Is tho spirit that
liars, canned tho laineRi of the enforce
ment of tho laws In many sections
and has resulted In tho extermination
o! game that was onco very plentiful.
Tim true sportsman not only believes
in Inking out a hunters license, but
also In giving assistance In the en
forcement or the laws that have been
enacted for tho protection of tho
game. In order to maintain the rep
utation of being tho best hunting
ground on the Coast and ono of the
best In tho United States It will be
necessary to compel all parties hunt
ing In this section to comply with the
lawn.
If a nit Hun cHpi lull) inlaptiHl In
c-lryliiK nml Iiiih ii .'.cat liilui" In
Ibat illri'itlon "
MtHHrd Allium, mm Hnliimet' pur
itiatdl 3u in i oh or Hu Ili'aiui'H plnrn
fUM mlli'H hiiiIIi of II." i It), ..ml inch
of III" gi'iilli'iui'li n Un putih.iHi'il,
IhrmiKli Trunk In. Whit", Iwenlv
tri'H In llm I'nti'ip.lHK liaiU which
'hey H liati' ileiited of Ih" wigo-
ii) l li.inli Stni'l rrnM'H).
Hit It 12. I)i.nl.lp. Ill" .MetlinilUl
luiHlilltiK ililer of II'" Klanmih dl
ti lit, whu now maki'K AhIiIiiuiI Ills
hi'inliHiitrl.TH, Iiiih piirrhnsnl llm Nor
i h ii'Hlili'iic" property on Church
ftiiit. mid his Ininlly Iiiih r..nued
In llm placi. The uinsliU'ratlon, II
1, lepiirteil. "i I-1'"' Ashlaml
Tl.llliKii
li'legraph Instruiiii'iil ki-epi lilni In
i'Ioho toi.t'h with all luiporlaut nlTulrH.
In Ih pernillleil In enloy th" unlet of
.i I h iimlil Hi.rrouu.llngM that for
I'liturnl beauty ii'inaln iinexeelled.
Vim oilier im'iiilior of llm parly, en-
I it tally II"' boyn. a." euo)lng tho
Hiiperb hunt lug uml Mulling and it In
Hiife to nay Unit they will nlwn)8 n
inll will. pliMiNiirii llm few weeks of
each ur Ihal Ihey Hpent In III"
t.ioi.i.tali.H of Klamath.
IHiks I, Ike Tail I'ni'iit.
Tho woods anil gran growing along
llm HtrvelH In front or hoiiio of tho
liulldlug on Main street nnd also on
will start on
Ihilr Journey. Tho Itinerary Includes
Salt Uiko City, Denver, St. Louis,
CliLagu, Huston, .Montreal, Minneap
olis and n number of other large tit
les.
On I ho way went Mis MiCauley
will spend n month at Omaha, Atchi
son uml Denver nml will also stop at
S-'ilcrnmei.lo. Tho girls will bo equip
ped with Oregon llleratuto and will
mlvortlfo Iho slato wherever Ihey go.
C'nmmei.ced Itrlck Work.
Tho masons this morning began
work on tho brick walls for the Hum
block. There tins been considerable
delay In getting started on account
nf not being able to get brick. The
cellar nnd foundation boa been built
lor home time, but the contractors
experienced troublo In getting the
necessary material to go on with tbe
walls. The brick now being used
were burned by H. K. Chllders.
One of tho surest Indications that
tbo Klamath country Is In u healthful
condition so far n trade goes Is thu
lfcrge amount of freight that la urriv-
Ing hero at this season of tho year.
Tho steamer Klamath was heavily
leaded ever)' night and about every
other day a barge Is brought in load
ed with all varieties ot freight. This
condition has kept up all summer and
it shows that there Is no perceptible
slump In the business of tho city.
Tho merchants are all selling goods
and are buying Just aa heavily as
during any prevlour. year.
Fall shipments have not yet begun,
but as soon aa these begin arriving
the traffic between tbla city and Dor-
rls will be quite heavy. However,
there wilt be less large consignments
than heretofore for the approach of
the railroad haa relieved, to a certain
extent at least, the necessity for car
rying exceedingly large supplies in
order to tide through the winter. Tho
fact that-the road-will be completed
tn a potat-whera boat connection can
be natte with the trains will relievo
tho merchants of the necessity of
tying up their capital In stocks which
will be on their hands for several
months. Klamath Falls Is no long
er In tbe backwoods where it Is nec-
ewary to pack supplies to last for
several months before the storms set
In. In tbe future tho freight will
come In smaller consignments and
ir. a steady stream as It has already
begun to do. Since practically all ot
tbo freight shipped to this city Is
loaded on tbe boat and on barges at
Teeters one can readily form an Idea
of the amount shipped here and it
is suDctent evea at tbla season of
tbe year to Indicate a healthful trado
condition.
It. I!. Ulsvdorf has sold his res!
ih mo to lloraio V. Mitchell who will
i esldo In town this winter so that the
boy can attend school. Mr. Itlsedort
I'vpects to leave mjoii fur Canada to
look oxer Iho country.
IBkIR r ' )
Hi HaiSSSr
Gntu m:tm iky, a, v, yA
Vvm'i sip JaP) 7Wfc wX
wS vL. -s "V
WA T
There will be a special call meet
ing of tho Woman's club tomorrow.
Krldny, evening at 7:30 at the resi
lience ot tho president, Miss Sauber,
Attendance, of all members Is de
sired.
GRAND EVLL OFENINtif
The Season's
Newest Creations
in Suitings, Overcoating and Cravenette
Cloths. Now ready for your inspection.
.vm aATiarMfYTinN without success. COME TO US.
I If yon Have to- 'tato Dressors b ., Holiby. TRY US.
inuriioB ""
We Satisfy,
KKK STORE
Klamath Falls
Faihion Shop
ill
I I
hi
V iH
T MbbBi1PsL '
" "'jBV Y
s
1 1
Workmen aro making splendid
progress on tbe basement for the
new White block. Indications aro
that It will be completed In tho tbreo
weeka allotted the builders In tho
contract.
K-980000')'amlM
Going Camping ? j
We have the best guns
and ammunition. Let us
outfit you for a trip to the
mountains. ' We have the
goods that hunters need.
Going Fishing ?
Our rods and tackle are
the best that are made
and the stock from which
we invite you to select is
very extensive.
Roberts & Hanks i
Hardware Merchants
i
Refund Yc
yTTwwwwww M
, mwmwmw
"t
0''ttt.tBltt