Medford mail tribune. (Medford, Or.) 1909-1989, January 12, 1915, SECOND EDITION, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '
MKDFOIW M'Ain TltnUJNR, WRDFOfM), OlflOOOX, 'ITIWDAY, .7ATTARY 12, I J) 1 5
radii BTivKif
V
IIiiiwiimwiii-IIi, Aliirv. lint Nli',4
or hk'i, him', ft, ii, ;in, it iv
IIiiiwiimwwIIi, Mm y, v.. Nil'
mnl NW'i or HUM, nee. !, IWi.
I "i. 1 1 I YY ., . . ' , .
'J'liiiiMiiHnii. V, f).- H'4 of MIS'i
mill mi-:", nr fhv'i, Mic i.
tun .if., u ivy
llrt MtiNnnitli, .Mm v. Hut.-HWM
nr nsvs, h. ii, in, twit. :i;., A
TH.lill, ('. W. -HWVi of M''i.
! ii, Mvn H&, ii nv ,.
Nullum", .1 l -Hen, ll-IMi, see,
II, IK l. !lft, II lV ,
I'lirmui. II, I Wit, nr HWYi nnd
HUM iif HWr'J. i-ii'. U, MM', n.
It l v
Tliiitiiiwini, K II, -N't ill' NW'i.
mr II, IWi. ,1. It IW
( 'hi in, viiiimii--;)W nr Mim mi.
if,, krii, Hi, ui. 3li, It lV
cittiim, 'I'iiiin HU nr Dmi. f.4T.
mi' in. tvvji an, it iv
I'uh.il, J '.- HvVvl hi' NH'.l.
.(. I;. iwp :i. it iw
HiMililliiK, U. .M --Mi. i"'" ll li,
n, it iw i.
iimiii). v i. nuia ir m;i,
HIT. I'J. t1Vl Mi It IW
lliom, Anilmvi "HI1V. iif NWM.
hit 10, tup, , It lV
Mlll.-l, l'lM II- NW'l iif Nlt'i
nml NVt nf NWM nml HWy, ur
NWI,,ihh 10, wn ,U, It IW
I i mill ,i, HWM "I HWYi, m :i,
iu.. sn, it iv
Kith. .1. II-MV nf .Villi nr MS
It, "' l'l. -t. It IW
lliuiniiiin. Ii K HKVi. su 3ii,
I iv ii, Ji, It IW
IVi-i-l. A. 'I H 'if HWM. M'f an,
ihii r.. It lV .
3 nu
OD.'JO
IK DO
no
v it,
J, IT,
2S.A0
I 'i.UU
4 30
way
:i.co
s: 10
H.IU
.140
M Ti
COO
3 i)
32.10
13.01)
COO
31 :i
3 so
II 40
13 16
O.07
3. HI
13 44
37 JJ
WnMii' I. M. W,- MV' nf Nl
l.i "i; r.vi i,
me. SI. Iwii. 'it, II IW
Mhi'iili'Ml. A It-- NWl.
IWi 38, II IW
I'l.llll.. I1 1! If.,.tlul.l..l
u
.'. II,
Cnllllm. I1 U- I'llillvliliM llll.
Ill M'. nr M!V. mi-. 3D, Im.
3ft, It IW
I'nloiunn iimikii. -NWfe uf Ni:1..
Ml' t, MI, l'i. II (IV
H.-HM1II.I N J-UtV ItttH Nil. I.
ihh- 3, Iwii. 38, It IW
iiihhii. It I1.-Ii.-ii TT-3'Mi. we
i. in m, u iw ,, . .
Hl..lil.-, A, W ! l KM'll nr ni:
I,, Hv- I, u.l. lit, It IW
Hrliitiiii-Ni-i. I. - Iritis 1 Hlnl I,
t . tun. HI. It nv
liiui-ii.'il. i: .. mill .Mud -ni;v,
ii ii. i I'M- I mi.i 1.
Im-i, Jrt, It IW
Aiiki.-, Win NW'i mill
0 , iwp. 14. II IW
K..KHN. u ..-H'ii or
-HW nf
wp 0,
Nit I..
HW'
74. mi
4 7:
K.MI
3 00
30.10
mm- (I, IW jr. nv
It.iin.r. Ili.rir UK. nf NWI', nml
wu i.r nku. hm- id. tii. h:,
It
Milium.' I iwiik- I liriiK w-i' I.,
l. Jit, II IW
llnli-. I.UkIo T-W, nf Ntt'U.
nv II, lup -1- It 'W
IIkIh. I.iitali- T.-Nm, f NUM.
miv H. IW. 3, It W
rwlw.ll. A t'-HWil nf HH'li,
rr l. li. 3i), ItlW
I'hIiIh.II, It.lmt A Uri, Ht-IC.',
f l. l. IC. It IW
I'liHn-Mn iiv.iiri-.Nm. iif UVAt
..ml NVi of HlCM nf Nlt'i, m--
I?. Ii l. It IW
Mmmfti-v. W. I IiIn 3 Mini I
Uli.l UK nr HWM. Hie 11. M
J It IW
IXi-ll, i'Iih. H- Mm ( ami C,
... in wi 34. It in'
IImII. T II-(Im hit i, iw. JH,
HI it. It IW
UlHHrlv, H. J -IIih 14-M7 nml
SI ill. mm- 11. . ir,. It V
Itlll.lllMiH. Ulill ll.-M. MM0tt. rrr.
11. IHp 14. II IW
I'diirii .luiiii i--ni:m i.r nu'i
if MUt. Hi-. 11, twi. 34, It
IW
Hnrlllim. I'loirmv -NVt, nr MI
'. r ni;i, mi.i H', nr niji, nr
NKM mnl HUM nr NUM mnl
HWM if NUM Mini NWM nr
mm r nr.- :;. tn 14. it iw
llnHnr.1. r. .1 ii-H 9ii.lv mnl II4
ll wHI 31. IW. 14, It Uf,
llHVKMHi.l. fi. Ilt,-H'4 nf HWM
Mini lnl A Ntnl 7. Hr'. 31. Ii
14, It IW . .
'lmil. I' At -NWM "f NWM.
M-l- IV. IHp Hi. It IW
i'Iihim-i. r ,m -wifc nr nkm mnl
NKS nf NKM. 3D. tup. .in.
7 10
0 40
307 34
7 30
II CI
14 CO
it.)
t: no
7 11
iw
II 40
2C Ii
i.:
-7C
97.CJ
II. HI
til 21
30
11 iw
1 if 1. .lulu if.
II -NISM nf
NWM.
(--a. 31. Iwii 3K. It IW
i.fi.oiH:li, II K -HUM. mm'
---.,."..,., .-. - v, ," mm
tVMI 111. t IW
Hi'Vi riiix-r. N.-lll A. IIii-IIvI-ImI
H Inl lu NK',. n f t)UM. "'
i. ti 14. 11 iw
Or. Klin 1I11I1I Clrlil .MIiiIiik IN
I'nillvl.lnl H Inl In NKV. nf
HUM n' 33, IWi 34. It IW
ItlliH-r A. -'4 Inl In HWM nf
NWM mnl NW nr HWM. " it
34. iwii 1. It IW
AhrrM, I'lMiik II - HKM nf HUM.
m.-i 31.. Iwii 34, II IW
I I11I1-. W I' -', llll. In HWM nf
MIM,. mm' 34. twi 3ii, II IW
I Irwin. An.lt.'W - H Inl In HWU
nf HIC. Hit'. 14, twp 14. II IW
.Mnlk-y A llnxli- N nf HU'l, nf
HWft. mr I I up 37, It IW
Xlinin.'ti.iMii, W J - KM uf HUM.
i.r HWM. t I- lw. -' It W
lmruil. i. H II. US i.r fiM.- NU
,. h.-.- 1. iwii. 37. It IW
Mi-i'iimhi.i. .i i, i'ini'. .f ni:v,
i.r NUM. M.M- I. I hii. IT. II IW
llnvnwil, I i-ii IJ-I--HWM nr NW
M hihI NW'-. "t K'M. M.T. 4,
Iv-p 17. II IW
Till' lllNI'k I'llMHIII-l Mlnllllt HNil
lr. IVKU llf HWM MW. IU.
Iwp. 37. II iv .
i'iiUihihii oiiimr uu i.r Nmi i.r
NU'v, i-rv II. iwp 31. II IW
lllMik Oiil.l I'liHiiiii-l .MIiiIiik f.i- -
I'nrl nr NW'i ur HUM. Mm. 12,
tv. 37. It IW ..
'I li llliiuk CIihiiim-I Mlillnr nml
II r.i- I'nir NWM nf NWM
nml HUM '( NWM. "T- 13. Iwi.
i7. ii nv ...
ll(ill.-, II H -IIM nf HWM nr HV.
. hii- I.. Iwii. 37. It 4W
.110
SOI
f-.l'l
4 20
120
ill 90
S.ll
fi.N0
1CMI
4.20
1.24
2S.1I
C2S
SOI
34.00
ll.Ul. y. II. H NWM .of NUM,
mi- 13. lu. 37. It IW
HIIII.M.
Al HW'i ur .MCI, mnl
MICI
uf NWM nml WU nf HU
,. .... ii .. .. i? it nt
:twinM.. Johii ii -NM uf HU!U
mnl HWM nf NWM, -'. S3,
li 37. It IW
I'm Wit. IMwIh lU uf I'.H. .
2.1. iwp. 37. II IW ...
I'uwli-r. UiltUn. HUM nf '. 21.
ttvp 37. II IW
Cnriiiilmn. . 41 -HWM nr NWM,
mnl llu-.WM nf tin- HWM mnl
tin. Hill, uf HWM. hit 21, Iwp
37, It 4W
InwIiT, IMwIii-NI'.V, nml W'4 uf
NWM mnl HW.li mnl HUM, "''
;!, umi, 37, It 4W
Alilinniilil, I' A -NWM nr Mviv
2". Iwp 3i, It IW
l-'uuli'i'. Kiln III, NUM mnl HUM.
him' 24, iwp, 37. It IW ..
I).iIm NWM ur NW',, uf NWM.
mi-o. 30. tup 37, It IW
liulilnii. U WM nr NU'i uf
NWM. H.-r .11 Iwp 37. It IW
liiitlilMiin, U. WM r NUM nr
NW'I. h.-i. .10. iwp. 37. H IW
llliiml. Illili -HVj uf NUM mnl
NWM nr HUM. hit .12. Iwp. 37,
It IW
Vulk. 4.--HWM nr HWM. mim'. .13.
Iwp 37. It IW ,-
l.nvi'. .MiitfKl" WM nr WVi, wu.
.11, iwp, 37. It IW ,,
I'miipliill. 4 I.. -WM pf NUM
mnl NUM nf NWM nml NWM
nf HUM. mt 31. iwp, 37. II IW
KiiwIit, Kilwin Nllli nml NWM
nml NKM nf HWM mnl HUM,
hit, 30, Iwp, 37, It IW
l.i-wmi, TIhim. U D.-H. U7-MI3.
hii- 7, iwji. 3S. II IW ..
IIiiiihiiii. II. I.. NV4 uf NUM mnl
HII uf NWM. him'. 0, iwp. 3N,
.Ilirxi'iiM.-n' M.--NU'm nr HUMiinil
UM ur NWM ur HUM, H.-c. Hi.
iwp. 38. It UV . .....
Ilmii'iick, I. I!.-Wli iif NWM nf
HUM mnl NUM ot HW!i. wu.
HI. iwp. 3S. It IW . . .
1,i-miiiiii, Itli'lim-il !. tlnv. lot 1,
hit 17. iwii. .IK. It IW .. ..
IMyiii'. T.--IW NWM uf NWJii
hit IS. Iwp, IIR. It IW . .
KiiiilKiMi, I.HIIH1 IC HI-JM nl HW
',i nml HM nf HWM iif KWM,
hio 2S, iwp. 38, It 4W.
ICiiiil.-n. I. W -NWM nf HWM
mnl NVj nr HWM nf HWVi, tn-o.
2S. twp. IU, It 4W
KimlKi-li. I'- W -NM4 iif HUM nf
HUM, hit'. 29, Iwp. 3K. It IW
kiiuui-ii. Lliilili !:.- Mi,r ,ji;-U
nf HUM. hit 29, Iwii, 3S, It IW
TliimiliNiiii. 4. W -HWM uf NUM
him) 33, twp. as. it iw
Km Hi;. .liin.iK N14 iif NUM mnl
HWM "I" NUM. Hi-i'. 31, twp.
3N. l! IW , ...
Itiilinmiii, 4. NWM nl NWM, Hi-o.
.14. iwp. 3B. II IW
wiiHiii. Nv. w. I'i'H. r.H.:isa., hit.
I. twp, 19. It IW . ..
riiktinivil llwiHT N'4 nf t"4 'if
HWM. hit. I. iwii. Id, II IW
Marvin, A. 4.-NICM "t HW',1.
11.10
49.40
49.40
22.20
213. CO
33 40
139.20
I. SO
3 75
3.00
4K.00
4.80
21.00
24.10
230,00
II.2S
17.31
7.92
7.92
U.30
o.r.s
21.21
19. SO
2,20
1.32
3.S0
20.10
3.20
10.40
0.01
.1,40
HOC
1100
90.00
24.00
L'4.00
2 32
4,44
24.r,4
3 40
I.iiiim ny, U. J. NU nf HUM nr
HHli. MM'
.in, iwu, vi. II lV
.MiTrlnrr, I'. A --WJ6 nr NWM.
M.-.' I. I ni. II, It IW
H..i I.IIuk. Wm. HUM. hit 2, lwi.
Tiny llnii" HU's nr HWM. him'.
3, iwp 41, It 4W
HIImIiv. .Mm Ii Ii -NVVV. nr NI!".
nml N'i nr NWM mnl HWV, nf
NW'i, hit 4. iwp II, It 4W .. 12 00
Mlmlilliiif. IIi-iiI - NKU. hii-. H.
Inn II, II IW . 24.00
HiihIiIIiik. I'iiiiii'i-m J, NWM. hit,
1. Imi II, It IW . 2100
('IiiiIhiiiim, Aiiiiii -NWM. Hi-i'. in.
Ii II, It IW 24.CC
Kiiiililliir. Win HWM nr NU'.i
'nml nf HUM. Mir 10. Iwi
41. II 4W . 19 02
MIK'IIAItli TflAI'TH
CIIII.UUIIH UAHTUIIN ADD.
Hinllli. II ll-l.nl 1.1 . . .. 9 40
iilKilt, JiiIiii Ii -l.iil 3. mnl N't
Int da ... 2-o
I'ImiII. .MlN. Will HU, Inl 34 ... 12RU
I'lillK. Mllllili- I .il 3f . 1. B0
AmlM-MM. IC. U -l,.H 41 . . 4 2.
I'HUHIHliHIK TltAfT
IIHIIliKM. .Inlill- N!4 nt N'i. Inl 0 0 01
UAIli.U IIUKIin'H I'ltUIT I'Alt.M
lllilill.', W. I". l.nlN 3 mill I .. 14 00
I'niili-y, U U LiilH 13 mnl II 2 72
Mini. U -l.ol IU . II 2"
Ullry, lliilili- IC l.nt in 3 in
llnmili'V, JninM l.nt 27 9 Ii0
HIiHlilmil, II. I' l.ut 2!l 7 40
.I.M'Krlll.WH Ml HIHVIHIII.N
llnuilr Itlni I'iIIImI I'll - -1.(11 I
Hull. mM. W. II I...I 1 ,
m.m:i:m hiiiiuVihuin
iiiui. i, i: ) urn in
AllllWAV (ll(('IIAItl THAI"
VmU W. T - I.hIm n mnl 'J
IihIiI.iii, J H, l.nl II
VnlW. W. T. LiilM 17, II, l mnl
M.vic inievi:
Nyf. H A l.m 7
Ny.-. H A IVut i.r I.iIm V mnl
11 nml nil nf Inl III
1100
17.10
i.m
r.&fto
31 hi
124 70
24 3
HI. 27
(I IIAIIIIIir'lll'H HI'IIIIIVIHID.N
Til." It. II I'trilin nml IHlip I'll.
I'nit i.r lot I .2 4C
(llirilAllli llll.MU AHKfiCIATIoN
Tit AIT
Will fin. I'. !. I...IM IX nml 13, 14
mnl 17, 20 mnl 21, Much 3
rU'lilllli.K, W A. M.-K. nl H. It
iHirin-r, liliM-k 3. N. in HI! cnr
Int 31. W. In Hii cor. Int 32.
40.00
H In HU rnr lilt 41, U In lirr,.
Hilll'in, AKlirM I...I 4, Mil.-k 4
Cnri-'iilrr. Al. I.- -I'm I lot I,
lilni'k 1
Lull... 1 1. W.- LiiIm I. 2. 3 mill 4
I.UHr. (I W - I.IIlM I, 4. S, Ii. M,
12. 13. 14. 17. 20. 71', 21 mnl IS.
tlM'k 4
I 'flu I. I' I'- l.uln 4 mnl S, I'I.m'K
.. ..
IMUIIi'U MHli..lVIHI(lN
Hoy I .'. 1 1 It. UitN 2 mnl 3, tilix-k
1'irri-f. I. II l.nl i, Mm'k 2
Alii-rn. W Al ---Wt 14 nrr. m tit Int
h. Iilm-k 2
Kliionlit. Alary A. H4 uf WV- lot
37 SO
10 00
1 M
11.32
10.24
1 20
34,10
7. l.lpOK r.
201
3 20
)llt,-M. (
II K
:u. In
Inl 3, l.tork
T.ivlur. .1
w.-
HM nr WM. Inl I.
l.l.vfk ft
T.iylnr. 4 W
1.(0
LCD
4 S3
-NV4 (if W'i, Int
., i.iueK . .
IIIVIillHIM! Hl'lllllVIHKlN
I'I.iumIiiic, 4 -l.ut 3
Wnlil. I It l.ul 1 ...
imvAi. niii'iiAiin tiiait
Mnrir. l. A. I.oIm II Mini 12, 13,
II. II, 14. 17. II. 19 uiul 20 229 tO
Min-M-. 41 A. IHm 22 unit 23 l 30
IHIVAI. OltrilAllll TIIACT NO 2
AlniMr lli-iilly I'll. l.ulM I In &
Itu'ltiMvo
HIi'triiN I' II - l.ul 4
Mitmi- Itriilty Co I.iiIh 7, V, 11.
12. 13. II. IS. 14, IK im.l 2i
.Mi.ll-.- ItiMilty I'M. Lulu I In 31
Iiii'IiimIvi-. 1,-mm 3 nrirM III 31,
iiImii IiiIm 3ft to SI IiioIiinIvi
Tnvlur. W II - I.oIm S3, S3, SI nml
11
4U.1 1
K.C4
S S4
70 3 i
S4.43
ItOllt'l ItlVI'.U lltltlllATUlMlllOIIAItH
I.A.NII
llonillli.n. W. III.uIn I tu IN
InrliiHlv.- . . 227 OS
UOdl'U IllVUIt VAI.I.UV OIIC'IIAltD
fOMI'ANV
f'liini'lu. 4 T l.ut S mnl Nirt of
4. Muck II.
Au.lrrM.iti, A. I'I.l I", lilm-k U.
Ami. 'I Mill. A. K. I'nrl Inl 13,
i.iiM-k u
lltiiwn, Alnry Ull.-n I'mt lut I,
lilmk K
Tin Ori'-rnl Hi-v. I'ii N 4 nrtiM
lut I. Iilurk ll.
Tin' (lti-('iil lli'V. C. I'art Inl 3,
lil.ii'U (1
HipWIiiM Hurl lut 7. lilm-k 41
Mirtn. T 4. x ux -l.ol II, I. lock
11 .
(llmH-i'. 4 I'nrl Inl 1. I.lm'k II
I'nrtrr, IC. II. Purl Inl t. Munk
I .
IIiiiIm. Nutmi -Hurt lut II. Iilurk
I
I'milliiN, A I'nrl lul II, l.luok I.
TIIO.Ii, .lutln l.ul IX. Milk I
HNOWV IIUTTi: lUtC'IIAIll)
l,.Vi. ll W. I'nrl lul A. ili'M.
M-SHl - . .
HTKW.MIT Al'IIUM
Mirrlnk. K U l.ut I ...
Hrnwn At.'lkl.- l.ut 7
Hi. Inn ii. IMHIi WI.ul II, pnrl
IS
WIIITINd TIIAIT
HlfirM. I'. W.l.utM K mnl I'
llulil liny lli'iilly t.i -l.nlM l mnl
I'
llul.l llnv lli-iilly I'n - LiilM H. T,
W nml V ...
1X33
8.32
S CO
4.74
4.S2
3 4?
2.37
11.23
2S7
4.00
4.0ft
IM
&.40
2 10
29.14
3S.20
1K.3I
21 40
10.0S
18.34
iMli'il nt Hlii-rlffH tiff It-f. .liii-kN.invllli',
Oii-iEuu, IIiIh 7lli. iln v ur .In nun ry. A. I).
It'll.
Tlio Inxi'M il,-llniiionl on Urn nlmvi'
ili-Nrrllii-.l imiI pinily, nl tin. rln. uf
IiiihIiii'kh nn Jiiniiiiry I, 19 IS, mnnnnti-.l
In IIM.VS3 ll. illvlil.-.l milium Hi" fiilluw
Imr i-uiiiily fmiilN, hcIiiiiiI iliNirlriM, nui
nl.'lp.il IhxIiik iiKfiicli'M. flrn I'liluil, mnl
I'll)' ll.-IIH.
Aim. mil
nf Tux
ffiS.Ml SID
.. S.77S.&i
. 3.SNS.3N
. 11,473.17
.. 2,151.19
, 6,734, 40
. 1. 125.lt
407,21
KS.02
291.13
,. I..141.97
413.19
I.SS
39 71
2S.1.S4
r.s.i7
40.78
11. SO
SS.2.1
H4.42
27,0.1
97.4U
.110.411
&I9.32
39.22
fiT.ils
2SI.40
70.70
4SK.07
79.30
37.01
.. .. 011.7.1
370.00
109.45
17 ill
407.43
17S.0IS
lit'..:irt
isi.rii
, 29,40
IS4.78
. 7,049.72
38.9S
14I.74
81.19
2.15.07
791.27
219.24
. GX2..S7
SI 9.0.1
S.lil
431.00
119.94
33.77
41. SS
8.83
sr,9.r.i
243.32
53,40
251. 76
IK. I
119.04
I'llllllM
Oi-ii.-riil I'uii.l
ItllUllM
11 till lllMpl-OllirM
Holiuul mnl l.ltirnry
I Huh Hdinul
lllll-IOHl mi lllKliiiy liuinli..
Holiuul DUIilct
f ...
2
n
4
r.
i;
, ...,
MIT 10, WI, 411, It 4W
Kmilf-n, ,1 I'.-Wli nf HUM nml
NKM nf HWM mnl HUM or NW
M, Hi-r. If. Uyii. Hi. II 4W
HIii'iiH-i. .1. IJ rf'.i nr H'4 nf HU'
M mnl H',4 nr HWM nr HUM,
hit 3H, tttl. 40. II HV ,
.Mlxliit.-, Pimili MlnliiK illlfli.-H
mnl iiiiti-r iImIiIh, hii', 311, I v 11,
in, it nv
HIii-iiiM-c. .1, U," i nr NWM mnl
HWM nf NWM nml NWM uf
HWM. Hi-il, 3". twp, HI, ( 4W
lli-illliHliin. Mmy I: N.-M nf Hi'i'.
31. Iwii. 10, II 4W
x
i
to
11
12
1.1
11
1.1
HI
a.
2.1
21
27
2K
29
32
.13
31
3ft
34
3K
3
40
43
41
4S
17
IN
19
SO
SI
S3
S3
SI
sr.
so
r.7
so
no .
01
A3
44
r.s
mi
AN
fi'J
71
7il
71
, .t...m. tmSn I,M ....
.'W..,WI,J.,.......
...i.w-iwH.f,
......to...
........ ...... M-
.H..U..M.I.-
...MM..1..M..
.H.,
;i.l.2
2H 3'i
27 73
I97.H7
R!I.N
I!l.!i7
. . .170 I ft
.10,77
,. ... 24.1.11'
1.1 1. 35
2M
, 24.08
72.10
H3D Ift
N!,77
24,40
244. 2N
, HU
77 79
49.41
(IN 1.20
. I.NI2.N0
.1,I!N40
7.S7I.H.1
I, I.1H, HI
2N.4f
. . .. 4f.iJ.44
3,101 44
IOH.4r.
24H r.s
7N0.2K
I4llf,
240 44
131 fit.
3R2.76
11-4.93,71
II HINDI, Kit,
Hli-rlrf.
..MmhhM,-.h--i,
...imit'tii.'
IMil,,N4MnM ...M.
,.....,M.,.Ai.4.l,.........
.HH",..rt4M..M. ........
,.. ...A., .......
.H4W
llll
Ahlilmiil ''Hi' ....
AhIiIiiiiiI I. It'll ..
.M.-.irnnl
Mf.iri.nl llii ..
Ilillln I'iiIIm
M, ...
I'll
y-nlinl 1'uliit
(Villi nl I'ulnt
I 'Int-iil t . . .
Umilii I'ulnt
.ImiiIimomvIII..
Tnli'lit
llmiii.- HlM-r
flnlil Mill
I'll.. r 1 1 ..I .
Tulnl
I.I'MI
v
Itoiiortoil by Jackwon County Ab-
trnct Co., Blxth and Kir BU.
CIll'lllL
Tlicm. Itnnillr-H vit. II, O, McCon.
S'otlco of motloii.
Itur.M'll (Imliniii, 1iy Kimnllnu vk.
K. W. Cliuicy. Ailloii to rocovi-r
iiioiicy,
Jldl Xlrki'll vm. C. K. Miner, Vic
tor IC. Ilciiii. Order. .Motion nnd
ufll.linlt.
Dohln .MmtNlo vs. ICd ward .Mnsnlc
Hiiininonn.
CJiiih. A. -Wurri'ii vm. I.iiIIo V. War
ren. Affidavit of ninllliiK.
.1. I. llmmen vh. A. II. Itoliblnn.
Ik-rnn of ronflrmntlun.
Ilnnk of Jiukiionvllld vh. J. I. 01
ron t nl, HiiiiitnoiiH.
('. It. Iliinroth vk. (.Vila 1. Drown
1 1 nl. Decri'u of conflrinntlon.
J, (). lnnnctton vh. Cio. II. Hokh nt
nl. Afflduilt for inibllcatlon of
Htiinnionii,
llcli'n A. Law vh. it. W, Zlinuicr.
Ik'fnult nnd JinlKini-nt.
HiuiiucI McCllnlock vh. vV. C. Mur
pliy ot nl. Default.
Htalo Hank of Talent vh. C. W.
Hlicrinnn, Default nnd JudRinent.
Stnto of OreKon vh. K. J. Nedd.
Nollrc of niiii.
II. Y. OnteH vh. TIio Arthur P. Coul
tr I.nnd and Orchard Co. Conflr
inntlon of nnlc,
I'xInKtnn Itenlty Co. vh. Sara A.
l'rlre et nl. Cohi bill.
I.exliiRton Itenlty Co. vh. Clnronco
V. I'nrnonK et nl. CoHt bill.
I.nxtnKton ltvally Co. vh. A. S.
Ilamblln et nl. Com bill.
Haniunl MarCIIntock vh. fSoorRo K.
ClinmbnrlAln et nl. ('out bill.
Siiiiiuol MncCllntork vs. . C. Mur
lili v 't nl. Cost bill.
Hnintiel MncCllntork vh. W. K.
Mnler H nl. Coni bill.
Samuel .MacCllutock vh. Cnrrlo M.
Joih-h et nl. Cost bill.
Sniniiel MacCllutock vs. C. IC. Hen
dricks et nl. CoHt bill.
Haiiim-I MncCllntecl: vs. J. C. Ktnor
Irk et nl. ('out bill.
V. K. HoiiKor vh. sr. I. rcllott ol nl.
Affidavit or HiiininniiH.
W. K. HoiiKur vs. SI. I.. I't-llctt et nl.
Affidavit of m-rvlro by mall. 1K
fnult. I.. A. Diamond vn. llortha J. Dia
mond, AffMavli for publication of
Hiiiuiuonri,
I.. A. Dlnmond vh. llurth.i J. Din
nionil. Order for imbllcatlun of
HlinilllOUH.
ltoKiio Itlver Fruit nnd Produce
A8Koclatlon vh. Oellcn-CluiuibcrH Co.
ltoturn uf Siiiiiihohh.
1'ntlintn
ICHtnto of Knnnlo U. Smith. Final
Htntouieut.
Khtulo of Win. C. Mnrlk'tt. Flnnl
report.
(lunrdlaiiHlilii of UushoII (liahnin.
Order.
Itwil ICstnlo Trmisfors
(leo, A. 1 lover ut ux to John I.
JohuKon ft nl, HO acres In
nee. 17 T. 3S It 1 V W. 1)...I.",000
FrnuclB C. KoIIokk to Wnltor
.1. Murpoo, r0 acri'rt lu hoc.
2.i t. an 2 v w. n
II. J. Rtawart et ux to W. IC.
Knhlor, SO acros In hoc. 21
T as H 2 W., W. I)
J, l.oulso Walling ct vlr to John
F. Porter, land In sec. II, T.
.10 H 2W, 00 acres. W. D
Slnry A. FowIiibb ct vlr to W,
C. WutkluH. 90.41 acres In
sec a 4 t. ar. it 4W, w. n.
10
10
10
10
XOTIOIC.
Notice Is horeby rIvou that the un
dersigned will apply to tho city coun
cil ot tho city of Modlord, ut Its linxt
roRulnr meotlnK January 10th, loir.,
for a trnnsfor of that certain license
No. 880, Issued October 10, 1911, by
tho city or SI oil fori, Oregon, to O.
M. SelHby, trustee, nuthorlzluK him
to soil spliituous, vluuus and mult li
quors In (luantltlcs loss tlian u gal
lon, nt his place of business at No,
la South Front shoot, in said city,
for n balance of tho porlod ot sis
months from unld Octobor 10, 191-1,
Date pf first niibljcatlon Jnuunry
0, I91C.
C, J, CARSTICNS.
w
1H
7!l
Hi)
NI
K2
NI
KH
N7
NH
HO
HO
III
11.1
VI
ii r.
UN
9(1
IIHI
COURTHOUSEN
EW
J
.liiHpor KoilitiTM, llm i'IIiiIp hut'
cliiiiil, uiiN (lulling in llm alley
Iiiwiim llii. week,
V. V. Miirrison lm muIiI IiIh Imh1i.
rniicli 11(1(1 will u liiillii-r Houtli for
Imm hi'iillli.
Mr. Norn-inn of Alheiln, I'miiuJit,
who recently (rmlcd for tins t'liim
hIiiiw nineli, Iiiim nrnved nml tukfn
niiM.HMioii of the riiiii'Ii. V ('Ixi'ikI
tin- luiiiil of welcomi' in Mr, N'mrntiii
mill wihh linn mieecnH in hii new
iioiiii'.
Mr. nml Mr. .li-"-ic (Jlnin liuvc rc
lunicil from their iit In fiii-ndH in
('itlifnriiiii. ,i'-m tliinkn that the
Ifojjiit' river vnllev i iiIhiohI iih jrnml
nn nnylliiii"; li conlii t-ee on liis unit
nml that it would lake junt tin tniieii
to j.'1't it (,'onil hoine llii'tii iih it would
lion- nml tuxcH nre jit iih tiiait.
MinM Myrn Ankew win u (.Yiilnil
I'uiiit i"itor .Moiiilny.
.Mr. U'yliuiil of the cMikIowk mnf-eil
tliiuiiyli our liiligli .Miiinlny.
Uiivi' Cotterill of the eMndows wiii
llcuijle visitor Snturiliiy.
1. W. Davis Ik KruMiinj; nml cut
tini; wood nml tuiikiri ntlie r iiiijirovii
iiu'IiIh on his llenuli- ruiieli.
Mr. .Moore of Antioeh wiih (rmlitiir
in Mod ford W'(liu-iliiy.
Vour correHiionilciil wim in ii.Iek
Honilli' WedueHilny to deliver hi
IiihiKh mid piipers to tin' eoiintv elcrl:
for the dm) of the nt't Mipcriior of
ilislrii'l No. 12.
I.o-ter KoiIfiiTH is i-learini: the liiml
iiroimil liiw fnther'rt ntore at elln'le.
It is a ".rent improvement to the
stine.
.Mr. Wifii of the Hiumi'II ranch was
a Meilfonl visitor Thursday.
Ilt-rt Cliapinaii of cllale hurt hw
hii liflintr u li'K Iml N now able tn
work asain.
.li-Hrc (IIiikh lilul the uiisfortiiue to
loie a valuahle fotir-yrnr-old steer
this week. Katiiiu too iniu-li t-hnii-iiu'l
was the eniiHe of its ileatli.
This iniikes tliree licnd Mr. (llnvs lias
lost this winter.
Sum Marshall of Meilfonl wim n
ii-itor nt the I,. M. Sweet raiieli near
Heade Sattinluy.
KANES CREEK ITEMS
Mi-s Pauline OImiii, wlio has been
(iiite nick is hetlcr. Dr. ChMiohn
of (lold Hill is in attendance.
Mis Simons, who tins been the
picst of her cousin, the Misses Fol
c.vh, luis returiieil to her home nt
Knule Point.
Mrs. Murdoii Hprnt n day recently
the pii'M of Miss Olson.
Mrs. llojji spent Monday in Gold
Hill lhe pied of Slrjt. flnm-tt.
The recent rains iro piitc benefi
cial and iniich m-cilod nt present ns
the pacer mines ure prently in need
of water.
(Icorue Iliptiuhotliniu and wife were
Central Point business visitors on
Thursday.
An epidemic of i-hiekenpox is po
ine; the rounds in (lold Hill nnd vi
cinity. Several children are nbsent
from school on that account.
Mrs. Miirdnu will niniiu take
clinrp' of the Hradcu cook about a.lii
nary l.ri on ncciiiinl of the illnes of
Mrs. Stcelmau.
(lanes Creel; bus'iues visitors to
Gold Hill: Mr. nml Mrs. Murdou, Mr.
and Mrs. Fennell, Mr. Lewis, Mrs.
Hixinl'uthnm Mr. Olson, Mrs. Sliimn,
Fred Straube, F.. Hhotcn, Mr. llo-.'i'is,
llm Missf Kuttie and Mnfjcie Foley
nnd Weather Prophet Foster.
Dr. Murker and George Taylor were
Mcdford business visitors on Friday.
Prophet Foster forecasts rain for
sovontl ilnys.
Mr. nnd Mrs. Huiirlit of Garden
Kow were Sunday visitors at Mr.
Lewis.'
Mrs. Taylor and children will leave
on Tuesday I'veiiiuuV train fur Ko-e-liui,'.
Mr. Taylor will i cumin for
some time.
Mrs. Householder, who has been on
lite sick list for several weeks, is ect
tine; better.
Smoke. Iloiue-SIndo Clears.
Governor Johnson, Sit. Pitt and Ln
A'lsta nro tho best.
Lime Treatment
in Tuberculosis
lu Ihr Sin) U.1. 10IJ, lur ..f the
Juurual uf llir Auirrli-uu .llrilliiil .In
mivlMllun B..rml lhl antriiivul
i-oui-rriiliiK t-nli'luin (llnir) inrilUii
llun In Ihr Irrnlmrnt if i.uli.ioiiMry
lul.i-ri ul.ola ( rullHii million ll
"I mlrr llir lri.i(lc. vuutlnuril
mnl iirrNlalriil rrKliiie of i-nlcluni
xll.lllutloli. Vnu lllr.uu hl ftf-ru a
uiinilirr nf Ills .iitlrnt li.ii.rmr, 1111-ili-run
mu -iiillliiii ur I'lirllnl vuu
nullitiilliiii In llir limit. Mlilcli then rr
miUliiit nuulil i.vnr l rim tribute
In Hie mpIIIiik ulT nuil t'lukhiK n( llir
Irslniia. limit! In linuil villi Hit
riinrkc uf rtriil.. llir kiutuin i-lriira
tin ur lulirri'lr lini-llll, hli'li llimll
ilUii.rHr, nml llir imllrnlH nrr iltn
rliurKril ullli lirnlrtl imliiiiiiiurr lu-Iirriulu-M."
.... , , ,
r.lUUul inoillcill jnurn-ilu golilnm
np.-uU no luniltlvvly nliuut ii rcnirillnl
ni;i!iit, yet till testimony euliielilvs
with tluit fioin uuuiy cunsiiinptlvca
who Imvo svcilieil llkr lemitls
IIiioukIv llm uno of Koluniui'a Altera
tlvc. Knu-0 fuloluin Is n. coiiHtltuenl of
Hits remedy for pulmonary tiiticreu
lavls nml ulllnl tin mil nml lunncliinl
arrt'clliiiis. Its litnlliiK imwcr limy fn
koniu inensuir lie ntlVlliUleil lo tin-inniiiivi-
In wlilch tliU I'U'intfiU Is hu
eomlilncil with other Ingredients ns
to lie r.iillv anslinllnU'il oy tliu n vil
li Ke pcruon nml It duos not Irritate
tux monuali. ,
llolcimui'k Alterntlvo i-untnlus no
oiilnt'tiH, mireulli-s nr linlitt-foniihiK
iIi-uk. - It '- -f . '''-, U, '"ur
iliut'Klst Is out ur It. iihU IiIiii to
iirilm-, nr nU direct m
I'.i-kiuiiii l.slM.inti.ry. I'lillmlrliililH.
Pilco $1 mill ?U n Mottle.
ANTI0CH ITEMS
E
E.
(let a Ifl-rrnt box
Take n Cnscoret toiil!it to clcnnw
your Mver. Htoinnth and llowels, and
you will surely fid ureal by morn
ing. You men and women who have
headache, coated tonue, a bad cold.
urr bilious, iiervoiis, upset, bothered
with a sick, r.uss)-, dlHordered storn
arh, or have backache and feet all
worn out. Are you keeidiiK our
bowels clean with Cnscarcts or
merely forcing a passanoway .every
few days with salts, cathartic pills or
castor oil?
Cascarets Immediately cleanse nnd
regulate, the Htomnch, remove the
sour, iindlKested and fermcntlnK food
and foul Kases; take the ex ecus bllu
from the liver and carry off the con
stipated wust'j mutter and poison
from tho bowels.
Itemember, a Cnscarct tonight will
utrnlKhten you out by mornlnK. A
10-cent box from your dmxKlst means
healthy bowel action; a clear head
and cheerfulness for months, Don't
forget the children. Adv.
cras.sii'iKi) ads.
! One cent per word per Issue.
Six Insertions for prlco of flvo.
Fifty cents per line per month
without change.
'FUH HR.'V'i Ktii'fllS
KOIt IlKXT- Furnished houi-e. clos'
In. Inaulre of Dr. Helms. -'"
FOlt HKNT--Fonr room cottage on
paved street, cheap. Water rent
puld. I'honu 1--X. 2CG
roil HKN'T Six room house, mod
ern, lari;e barn, l'lione K. J.
Stewart or 531. 254
FOlt IlKNT OR SALK -Nino room
modern houso close In. 33 Xorth
Peach St. Inquire phono -I03-R2.
251
FOlt It EXT-Furnished houso nnd
store building, on Jackson St., be
tween Front and Fir streets. W.
II. Evcrhnrd, 1013 West Ninth,
phone CCT-J.
FOR RENT Three room furnished
bungalow close In, pleasant loca
tion. Phone 779-J or call 527 S.
Holly.
FOR REXT Six room modorn bun
galow, close In, fine shade, range
connectod. Phone 930-X.
FOR HUNT FUIIM-SIIKI) ROOMS
FOR REXT Furnished room reason
able. 131 So. Ivy. 252
FOR REXT Large, pleasant rooms
with heat and bath. 12 and 12.50
per week. 15 Xorth Ornpo St. 25C
FOR ItEXT IIOt'SniCEKPINO
ROOSIS
FOR REXT Threo room furnished
flat. 322 South Central. 251
FOR REXT Housekeeping nnd sin
gla rooms, heat, bath, phono frc-c.
223 W. SInln. 257
FOR ItE.Vr SIISCELLAXEOUS
i'bit REXT Six" and one-half acres
of land with four room house, barn,
chicken house and trees. F. Christ
man, Siskiyou Heights, on car line.
FOR SALK REAL KSTATE
FOR SA1 .EOR"TILl)E---Forro
mobile, 40 acres timber on good
road near Talent, Oregou. Sln
chlnu must bo In first-class condi
tion. Address box 57S, Ashland,
Ore., or see It. Kliim, 4 4 South Cen
tral, Medford. 255
FOR SALK Sly ranch on Ross I.nne.
Will consider resldenco In Medford
ns part pay. (1. Alldcr. 251
FOR SALE 320 acres fine land In
eastern Colorado, Improved, for
land here. 0. Alldor. 251
FOR SALE Ono of tho best ranches
In tho valley on Pacific highway.
C. K. Dtirgan, Talent. 251
FOR SALK OR EXCHAXOK
Rogtto Rlvor Vnlley Fruit Lands.
Dairy, Btock, poultry ranchea nud
Timber. Colonization Tracts. Rest
all-tho-year-round climate on coast.
Health Resort. Wonderful Medici
nal Springs.
Reaver Realty Co., Ashland. Oregon.
WHY?
A word to thoso who are coming
lmck. I.nnd for the past six months
tins been hanging ut rock bottom
prlccB. A groat deal of liquidation
has takon place in this tlmo. Sly bus
iness alono In tho last halt of this
year has ninountod to nearly 1100,000
I beliovo tlio'last four or flvo deals
I haev mado represont absolutely tho
bottom. Land with rontal value ot
1.10 nn aero will not long remain at
1200 an aoro. There will bo no boom
but land values will Improvo somo.
Good roads, irrigation, suw-mlll,
box factory, cheap power, sugar
beets, canning factory, good prices,
satisfied customers, porfect days.
Hurry, boo Medford first and
J. C. BARNES
Room 201,, First National Uuuk Uldg,
CASCARETS
H
u
CONSTIPATION
i
FOlt HAf.P-fcnrisanroCJC
KOH SAM-: Very cheap, matched
sorrel team. 90" South Central.
KOIt HAMC- Two fine heifers, If,
months old, prlco $ao.OO rnch,
alo J 8 Indian Itunncr ducks, GO
cents each. Inquire of J. C. Ilrown
Hirnrta Hldj?., or SI. ll. (Jlover, Iloss
I.nnn. 2 SO
FOlt HAMC Two brood sows, thor
oiiKhbred Duroc Jersey, will far
row February 1 and 19. Sirs.
C'lirlstinon, Siskiyou HelKhtn, on
street car line. 253
FOlt SAM: 12 head of draft horro
and mares weighing from 2-100 to
2200 n span and eight It end young
mules, all broke to work. I bought
this stock In northern California
and they are the bst lot of horses
over shipped to .Mcdford. If you
nre In need of any work stock call
nnd see theso bofoni you buy. Dr.
Helms veterinary, Stcdford. 251
FOR SALE-Span of mares, weight
nbout 2000, wagon and harness.
327 West 2nd St. 254
FOR SALE Poland China hoar, reg
istered, 14 months old, good Indi
vidual. WIII trade for registered
Poland China September pig. S. I.
Wilson, Talent. 252
FOR SALE Pigs of all ages, from
11. CO to 110.00 each. Dreed Duroc
Jersey, Chester White, Poland
China and Rcrkshlres. Phone
80-JI. 252
FOR SALE -Full blood Duroc Jersey
boar, cows, and pigs. Phono 403
It2. 251
FOR SALE Six registered Poland
China sows; also thoroughbred
weaned pigs. Jns, Campbell, phone
311-R.
I5S
FOR SALE Hred sows and gilts
from prize winning Duroc Jersey
herd, Jackson county fair; also
boars old enough for servlco and
weanlings. L. II. Houston, ono
mile west of Talent, phono 3-F12.
264
FOR SALE Shoals and pigs. A. W.
Stone, Jacksonville road. "
FOR SALE Eight fine cows, throe
year old heifers, fine team of work
marcs. Nash Livery Parn. '2C1
FOR SALE Span work horses,
work 2600, span work mares,
weight 1700. Holstlcn cow giving
40 lbs milk. Cow coming fresh in
January, Holstlcn bulls ono and
two years old, threo yearling
calves. 10 fat hogs, 13 brood sows,
will farrow in December and Jan
uary, two sows with pigs, top
buggy, almost new. J. T. Raffer
ty, Tolo, Ore. 25S
FOR SALE SIISCHLiUWEOUS
FOR SALE Single buggy and har
ness. C10 S. Oakdale Ave. 253
FOR SALE Ten thousand Dartlctt,
IVAnjou and Hose pears, nursery
stock, "yearlings," 5c each. Ad
dress box 14, Rex, Ore. 251
FOR SALE Eight horse power port
able engine. Would consider
trade. Inquire SI. P. True, Ash
land, Ore., phone 13-F12. 251
FOR SALE Six cylinder Stevens
Duryea, fully equipped, up-to-dato
In every respect and In first-class
condition. Price 12000.00. Ad
dress box C. C, care .Mail Tribune.
252
FOR SALE Loose alfalfa hay; also
two buggies and two hacks. In
quire Nash Livery Uarti. 271
FOR SALE Extra dry wood, makes
quick, hot fire. F. Osenbrugge,
Phono morning 194, Rtversido S.
401.
FOR SALE Dry wood, under cover,
all kinds and lengths. Valley Fuel
Co. Phone 76. 252
WAXTK1) SltSCEl.LA.XEOCS
WAXTED llentleiunn 40, wishes to
correspond with widow or old
maid. Address Salem, R. F. D.
Xo. 7, box 97, J. II. Schoonover.
WANTED Agents, SIOXEY selling
LITTLE NECK AND 11UTTER
CLASl .MEATS to consumers and
dealers in your homo town. Agents
wanted. Laiig Conroy, Alaska
Rldg., Seattle, Wash. 25C
WANTKI SITUATIONS
WANTED Work Wanted by luiiot
homo. Will go out by day. Phono
392-Y. 256
WANTED Uy young married man,
orennru or general rami wont, ex
perience, references. Rex !!., caro
Mall Tribune. 253
WANTED Position on ranch, com
petent to take charge of orchard
or stock ranch ot any kind. Five
years oxporlenco In Rogue rlvor or
chords. Good references, A. 0.
Huson, Medford, Ore. 252
FOR KXOIlAMlri.
FOR EXCHANGE 150 aero stock
ranch lu Idaho, 10000, for small
close In ranch. Clark Realty Co. -
EXCHANGE Want to aoll or bu
anything? V C Rnder, 114 N
Front St. Employment office and
routals. Phoce 125. Nuft Sed.
LOST
STRAYED Ono red und white Dur
ham cow, dehorned, holo and spilt
In each oar und branded A, H, on
right 111 p. Notify SI. J. Pllcher.
Wollon, Oi'o. 253
BUSINESS niRlCOTOUY
Notary I'ahllo
HELL'N N. YOCKEY Notary Dub
He. Rrlng your work to me at th
slyn of the Mull Tribune.
TransTrrs
BADS TRANSFER & STORAGE CO
Office 42 North Front St. Phoni
316, Prices right. Service guar
tut'eed.
HUHiNKM) niHr.mtm
Anto UnfiWre
LAHER AUTO BPniNO CO. W
sre operating tho larftetl, olibMt
nd best equipped plant In the Pa
cific northwest. Use our spring,
when others fall. Sold tinder guarantee-.
20 North Fifteenth at,
Portland, Ore.
tiZH
Attorney
PORTER J. NEFF. WM, P. MEAl.HT
Altornoys-nt-I.aw, Rooms 8 nnd
9, Mcdford National llnnk bldg.
A. E. REAMI.H, LAWYER -aaruott-Corey
bldg.
Wm, M. Colvtg, Cloorga M. Roberts
COLVIO ft ROUERTH, LAWYHRM
Medford National Dank HulldlnK.
U. F. MULKEY & QEO. W. CIIERRT
Attorneys nt Law. Jackson Court'
ty Dank Building.
1 NEWTON W. HORDEN Attorney at
law, room 7, Sparta tiuildlntc. Mod
I ford. Oregon.
i-, ... -.. i . i ' ", '
Chiropractor
DR? A. R. IfEDOES, Dr. Loiilso" ,
Hedges .Mochnr.o-Thorapl.Htrt, Chiro
practors, 8pondyiothornptnts, Thosa
syitchis, Including dietetics, cu ra
ti to gymnastics, hydro-thornyhy,
etc., produce results In both acuta
and chronic dlsenacs. Consulta
tion freo. Over Doujl & Co., cor
ner Main and Bartlett. Hours i
a. tn to 5 p. m. Other hours b
appointment. Phone 170.
DR'. R. J. LOCKWOOD,, Chiropractor
nnrvo specialist Rooms 20r.-a04
203. Uarnett-Cnroy bldg. Vnpor
baths and scientific massage given;
needle spray, bead and shoulder
shower Id connection; advice la
dietetics, medical gymnastics,
hvdropthernpy Lady attendant
Phone, office 543, residence 5U-K,
Employment Agency
Wo are here to helf. people get re
liable competent help. We tar
nish help In nlmokt all llnea o(
business. We tnako a specialty ot
comr.otont men and wire for
ranches. Wo solicit your patro
age. BUtner's Real Estate and
Employment Bureau, Rooms 6 and
7 Palm Dulldinr, Mcdford. PboM
858. Sirs. J. S. Clark, Manager
accessor.
DenUuts
DR. W. M. VAN SCOYOO
DR. C. C. VAN 8COYOC
Dentists
Oarnott-Coroy Dldg., inlu lit
Medford, Ore. Phone 866.
Engineer ami Contractor
FJIKD N. CUSISHNOS Englnoor and
contractor, 404 M. F. & II. Illdp.
Surveys, estimates, irrigation,
drainage, orchard and land Im
provement. Garbage
GARBAGE Get your premise
cleaned up for the summer. Call
ou the city garbage wagona for
good servlco. Phono 274-L. V.
Y. Alton.
Iastract4oB la Sluslo
HAIOIIT SIUSIC STUDIO 110 So.
Laurel. Fred Alton Halgbt Piano.
Sirs. Florence Halllday rialght,
voice. Telephone 176-R.
Stceograpner
SHOE REPAIRiNQFIrsrMshci
repairing, on modern electric
mnchlnos while you watt E. N.
Blden, located In Kldd'a Shoe Store.
Phono 3 13 J.
Pliyestclaas wid erargeoa
DR. F. 0. CARLOW, DR. EVA
MAINS CARLOW Osteopathia
physicians, 410-417 tlaruett-Corey
bldg., phone 1036-L. Residence
2G South Laurel St.
DR. W. W. HOWARD Osteopathic
physicians, 203 Garnett-Corey
building. Phone 904-M.
DR. J. J. ESISIENS Physician and
surgeon. Practlco limited to eye,
ear, nose and throat. Eyes scien
tifically tested and glasses sup
plied. Office 328 East Main St,
Hours 8:30 a, m, to 8 p. .
Phono.
E. D. PICKEL. M. D. Office Jack
son Couuty Rank bldg. Office'
phone 43-R; resldonco phone 58-U.
DR. MARTIN C. UARD1CR Physi
cian and surgeon. Office Pain
block, opposite Nosh Hotel. Hours
10 to 12, 1 to 4. Phone 110-J.
DR. R. W. CLANCY Physlclau and
uurgoon. Phones, office 36, resi
dence 724-J. Office hours 10 to
12, 2 to C.
DR. S. A. LOCKWOOD PhysiataB
and surgeon.
MYHTLE S. LOCKWOOD. M. V
Practice limited to diseases ot
women. Offices 232 B. Mala.
Phones, residence, 814-JJ5J office
814.
R. J. CONROY, M. D, Physician and
Surgeon. Over Hutchison. & Lum
iIdii, 215 E Malu St. Phone 77,
DR.LYDIA S, DOW Osteopathic
physician, practice limited to ob
stetrics und diseases of women aud.
children. Offices 3 and 4, St.
Marks block, hours 1 to 5 p. m, .
Phono 160. Res, the Dow Hospi
tal, Central Pojnt,
DR. SIOM. SI. DOW Physipian and
surgeon, obstetrics and surgery,
offices 3 and 4 St. Marks block.
Hours 9 to 12. Phone 160. Resi
dence, tho Dow Hospital, Central
Point.
- ,1 77-- ':., ' 1' , I, .Wiri-lg-X
Irlutcrs nnd Publisher
MEDFORD PRINTING CO, hw the
best equipped printing office Ik
southern Oregen: book blurt),
loose leaf ledgers, billing ?(,,
etc. Portland ptrOee. T
Fir Hi, ..
,v ..