Medford mail tribune. (Medford, Or.) 1909-1989, January 06, 1914, SECOND EDITION, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N
TUttD'KOl?!) MAIL TMHUNKt MTJrKOltl), OMWOY, 'rVKSDAY, .JANTAIfY (!, 15)1 1.
PAGTO -FrVTi
7CZ
Mutt Wanted to Make Up for Lost Time Before the First
By "Bud" Fisher
I Vifi I
wow.MCjnc, !. ,,,.., ....
own. 4 "'oeinommi:
f I 4. .. . If J
Vw c -; v-...
T " '4f.
- -
---.iSidilliliiililliiii,.
wr "imtimip
'Jo
S)
ft-r, r.cc; ruti lie solutiou !
"'at r.or.r, ,rUo dr,PU,T 0N
'"'fOfW.ifcMC op. imc
"' comimc, vf-rvtt.
T
jiv I Lt!V'eL?f
; '
L,v" " "'
. i& ' 7 i,
(Jj IwPM!. IT
WI1H 'AV
rciaur MW40
UP. 0 rA
v
Ario t:'r.6".'
"ving vjor-
4 '
. - - t ... i s
1 HAM) J
.... . J
' ' ' '; - - :
i! I .ItN'r MOtu VCfVR.Vl
tyfr y,7 Jrtif fl.
SOCIAL HYGIENE 10
AID SEX INSTRUCTION
Tin' Oiegon Sorlnl llvgiciii' Soii
cl of I'uitlmul, Oiigoli, l mmou
In HlVe Mtfillonl lllul kiiilllli'lil Olr
tiiiii lit"' benefit "f their uigtiiimtliun
Hindi i tlmilK II KH'Ht nervice to the
lull' mill UOUIltlV III ll OHIIIIIIItll
fur I'llllglllnllllU'Hl on c furl. Tlltw
MM-iflv U riiiiiii"'il of tciii'ltcm,
I l'-tt)tlll'll, miiUimkmcii, iikli'tmi,
jilil, IttH.Vcr, nllliil., mi'll'llHIllp.,
Iimiki'i niul oilier luliifi'nli'il in tin'
lllHtillll nf Vlil)-t4ll tllanilniHl Hllll
itiiirut iiiu i In- nioriil unit "ml imui-
lllllltlU of lltr'H'll4i', -iMW'Klllv till-
MHIH IHWI Hllll nnilliNI Mill) rllllllllfl
ill' OivhoII,
IliiriHK the lMlir hi 1 1 or .iHimtiry
tin ...ciftN iIihhikIi il fii'lil Kifri'
lurr mill illi llio i'o.MHitithiii of h
I-tii I I'umMiiUi'o nill nrvniiii tlm
vrk lii'te. 1'nlilii' in'tiiiu Hill ln
In-Ill niul mIiimIiI lilf rnliilt Hill I"'
lllallllli-l. Till" kiH'll'IV huh (
lll'Klll till' III' till' llli'ltil I'lill"!'-
iiiiimim nf vi'in'ri'nl iiili'i'liuii li
lemliuiK lit imliuc f m IiIV ilf-
rnil, H" 'Min in nil' riiiiiiiiini
UikihIi'iIc wIiihIi nil nIhihIiI Iiiim1 fm
t4fiiiiliHliHii. 1'iinloiy picvt'iit"
vimi tin moiIc fiinii IfiirnniK "'
fiii'l", (liiil(uiriil lunik Iihvi' nut
Inuuhl hIihI tlii'v hIiiuiIiI. Tin-
inl iniiliiimi' tint lniliiif llml L-nl"
iivl kii Ifilifr !' tliu xi i'i I ilmii'K
niul t4iliunii'' of iiintlii'iiiuuil niul
tlir flmnu'- liioi (Imlr limliiw iiiiml
i (III mull tu )lli'H' llli'lll1 fur
llml iluM. '.ry Imv iiixhU ilrlimli',
iltH'i'iil, iiuitt'iliiiiilitliUt iiiHliut'lmii in
i. tniillir.
TtiU MM-iHly Uf fiirnWiliiK thi- in
rot inn t ton mill il n rri'n ami uilliin
llu iimi'li uf i'iitv imrmil, Imv mnl
wlrl in Dii'Him. V hI; tin- iiimuI
u' lln' uiiinl H'oiU uf MimIi'iiiiI niul
iniiiniiiiiitv in thin I'lliii'iitumnl iihw
nii'iil, niul iinii'inlii'r, it i iuti'iiiliil
lor tin1 lii'iii'lit nf nitr lni niul n'l-.
I.itriiiliiii' niul luillii'i' iiiluiniiitiuii
elm In1 liiiil liv I'liHintr l mum 7,
SlMllil lillllillllu. ()linil Surlill ll-
VH'III' SlM'll'tV,
WESTERLUND SAYS
LOS ANGELES SLOW
l.ut Aniji'li'i i- iiTlmiily mi tin
litiiti, uiiti' iliiiii .Miilfoiil i'cr huh
In ltll.'. All nnr luth tu ilu i- to lull,
to -nun' uf tin- lniiiii' ini'ii Ihti'.
Tlii' roniitmii Hint lln liiutMb niul
"xiii'Ihtk" mi' nut ft tiiimjc ii1 tlii'v
ui'il to. I i'uiixuIk tlirni bv MiNiiitf,
"!)() III Hit llo ill till' l(u)IH riMT nl-
li piil nit jour ii'rnll niul ilu
llkr Hi' ii- kii to Hulk." ThiTi' li If
iiiuii1 xlrnhhy luukiiiic i'uilc Iiitc iui
Ilu' Irt'i'l (Iihii I i'H'I' miu. I.imiii;
in i'lniii. Yon i'iiii wi thi ln't ini'iil
in tin' 1'ity for twi'iitv mnl tvwnly
lii' ri'Hl. Iloli'lii mi1 itiniy mnl
iHii'uiui'. J I'll diiiiii' of thi' I'lilmii
ity liouli'l' III .Mi'ilfonl to jid on thi'
tniiii mill i'uiiii' tu Cnliforniu mnl
i'oiiimri' thi- witiinlioii. They will
mum ho of the ixtiiit' oiiiiiou an I tun
ItoKtli' in IT Xlllll'.V llllil .Mrilfoiil
Hie uniiilin'H mt roiniiiri'i with
t'Hlifoniiu. l'ii'o U not in iniit'h
licttrr hIihii.
.1. A. WCSTIIIU.rNI).
WHISLER DOX BILL IS
INTRODUCED IN CONGRESS
A. II. Iloiixlon. niul liin iliuiyhti-r,
Mix. .IoIiii Wiiuht. .Mi .Mori' Iiiih
hi'i'ii hii'J; for fi'Vi'rnl wi'i'k- nml lit
Ilu Iiom in I'liti'i-tmiicil fur livr r'
rovrry. School ipi'iii'il .Mojidiiy nfti'r thu
i'lirixtniiiK vni'iitioii.
V. Wihlcr mnl tmiiily of .liuirtimi
Citv iiti- viiitiii' Mr. SVililnr'n pur
'iit. Mr. mnl Mi. .1. T. WiIiKt.
Tin1 lir-i-tiiiiiH I'lintntii liy nH'i'inl
iritul xhnll In' ifimtril Sutitliiy
ni'iiniiii: in thi' l'nHlitirinii clmrrli.
Thi' I'li'Kliytciimi ltilioH Aiil Ko-
cirty will hold mi ull-iluy i tiny in
tli Kiii;lii Iniililiti Wi'diii-ilny.
Mr. mnl Mix. Flunk Vliu-i'iit, in
'(iiii 111 iim'iI hy thi'ir him, l-Yftl mnl
Mi Miniiii' Mi'Wv, nil of Sunt li
llm-r t'oiiii-r-, Cnliforiiiii, ixiti'il
Mi. Itlni'kHouil nml Mr. Wit It it
.Slmicliff tin' 'Ht Hi'i'k.
Tin. V. C. T. I'. nill ini'i-l nt tin
hutiii' of t'luirli. Itohi'rlM Thurxtliiv
nl'liTHiMiii A full iitti'nilmii-L. i ilc
hiii'il to pliui for the olicrvmii't; of
Kntionnl I'lohiliitioii Aiiii'iiilnicnt
dny, .Imuiiiry lAlh. nml tin iiiin,.
of our xtult! '. T. I'. iiniilent,
Mm. lMilh Hill Hooker, on tin. Kith
In-t.
tltli'x li'HK than n gnlloit at ltd placo of
hiiHlncnH on lot JO, tiluuk H. city of
Med ford (or a period of nix month.
HOLLAND IIOTCL CO.
Dntcd .Innunry Oth, J 91 1.
A ml ion Siilc.
Wllllnui Ulrlih 'will offer for isalo
nt public miction on thu rlxht of wny
In front of tlio .N'nnh lloti'l, on Bat
urdny at 'i . iu January 10, 1 1 1 -t .
Oiiu good family cow, kUok two Kal
loim of milk at proem tlrac, frvsh
April 1G, ID I, ono.Alrdalo pup Mx
months old, one wicker rocker, tvo
I'hlld'tt ticdn. 1 child' hli;li chair. I
two bcilhtondu, ono st't prliiK, one
run jh .ixnnmiiL'r, i iuwiiik inn-1 .,, oiiij.pi. n,.
roii iu:nt iioukjx
KOH ItKNT Klvo room apartment,
modern, ranee In same. Inqulro
Col. Sarscnt. 2C4
vaxti:d situations
WANTKD Pruning by tho day or
will contract by the acre. (Sood
work guaranteed. Hox 57, care
lnll Trllilinr. 2 !.
... ....k. . a I ...m.. M..VK..V --.
i' uit ui-..i --jwo -'-room urnmneu
rottagi'H, C nml S per mouth. WANTKD Japanese wants nil kinds
.11.2 So. Central. Phono 103-K
24:
of bouse work by tho hour. Phone
12. Sclmodit. 250
HI.'.!' WANTKD MALE
I'Oll ItKNT MISCI.-LLANKOUB
FOK LKASK Kull equipped placer I WANTED 1000 men to Join tho Or
mine, uoiu nay iicauy uo. - dcr of 0w,. Sco j, j. Woodi. 249
FOIt ItKNT- Store room occupied
by KoutB Grocery. Inquire Claud
Mlli'H. Nabb Hotel.
WANTKD 10 good solicitors to
Ii6ln get 1000 members, good com-.
mission. Hox J. K., caro Jlnll Trl-
roil .salk ixrra
The flrnt fruit box bill drawn up I
by thu fruit growers of tho north-J
went linn been prevented III tint hoiuu
of reproni'iitutlve by John K. linker I
of California entitled II. It. ll,l?s
flllil llMU ttiaii Cof llfiil lit (lilt fifltll.
hum linn nvvn iri'uu I" ii nr
iiiltteo on luterstnto nml forulgn
roininercB.
(' IC. Whlnlor nns tin niithor of
thu bill mid tho mofisiiru ban had tho
uiimiliuoun endorsement nf nil tho
fruit iirgnuiiiitloiiM of tho Parlflu
const In mtdltlou to iiuiueroiiH ptir
miiiiiI (iuiloriuiiintH. .Mr. Whlsler In
recognition of his M'rvleoM Iuih been
delegated by the fruit grower of
Moiitiiiin. Idaho, Oregon mid Wash
liiKtou to meet thu coniliilttcu hIiiiii
tho hill comes up, piobnhly tho first
of next month.
NOTH'K.
Notice Is hereby gltou that the un
dersigned h apply to thu city coun
cil at its meeting to bo held January
20th, lilt I, for a llceiiV) to sell malt,
spirituous nml vinous liquors In quau-
POLITICAL ANNOUNCEMENTS
Hilt THI.ASritl.lt
(Ilia II. Samuels, present Incum
bent, to bu voted on at regular city
election Jnuuary 13.
(Paid Adv.)
chine, one kitchen table, and var
ious other hoiiKohold efects. Terim '
cash. 217
WILLIAM I'LItlCII.
Auctioneer.
house and
outbuildings an paved road ad
Joining rlty limits, or will trado for
rlty property. P. O. box 507 Med
ford. 2C5
bune.
219
NOTICIC.
Notice Is hereby given that the un-'
dcrslgned will apply to tho city coun-
ell of tho city of Medford. Oregon, nt i
Its next regular meeting on January '
fith, 11)14, for n Ilceiibc to sell spirit
uous, vinous and limit liquors at re
tail In quantities less than u gallon
at. Its place of business on South
Front street In said city for n period
of six months.
Dated December 17, 1013.
HOTKL NASH.
I FOK ltl.NT IVKM.Slll.il HOOMS
FOIt ItKNT Modeiri steam heated
rooms In suites or single with or
without board. 219 So. Ittvcrsldo.
phono 'J00-M.
FOIt SALK I'AItM LAXDS
I Oil S A LK I S 00 0 6 next 30 )ays
will sell 200 acres land in Mont
gomery county, Texas, 2 '4 miles
from two railroad, lino sandy loam
soil, $500.00 worth merchantable
timber on land. Part cash tertns
for balance, fine spring water,
llest hog ranch. Address K. It.
Kdwards, llrowusboro, Ore. 24 C
WANTED Miner at Draden mine.
Gold Hill, Oregon, for contract
work. Ootd Itay Ilealty Co.
I'll,' i. m.
WANTED MIKCJ:LIAMXIU8
itut.MW iusiouicrs lor jbiv
milk. 721 Dennett avenue, East
Side. 24G
nUHINBBft IHItECTOnV
1 1 iiS
ClitrOtar
DU. K. J. LOCICWOOD, Chiropractor.
nerve specialist, lloorns 203-204-205
Oarnott-Coror bids;. Vapor
baths and scientific raassaga given;
neodlo spray, head and shoulder
shower In connection; advice In
dltitetics, medical gymnastics,
hydroptherapy. Lady attendant.
Phone, offlco 945, realdonco 571-R
Oil. A. n. HEDOES, Dt. Louise E.
Hedges Mccbano-Tberaplsts, Chiro
practors, Spondylothoraplsts. ThMe
systems, including dietetics, cura
tive gymnastics, hydro-tboraphy,
etc., produce resnIU In both acute
and chronlu diseases. Consulta
tion free Over Deuel St .Co., cor
ner Main and BartletL Hours 9
a. m. to 5 p. m. Other hours by
appointment. Phono 170.
WANTKD 1000 old hens, market
prices. Phone 10-F13. P. O. box
240, Kafcle Point, Ore. 240
DK. W. M. VAN BCOYOO
DR C. C. VAN SCOYOO
Dentists
Garnett-Corey bldg., suite
Medford, Ore. Photin 850.
310,
FOIt SALU 1IOUSICS
FOIl SALK New modern bungalow,
four rooms, partly furnished;
wood shed, built In convenlenccs.
cast front desirable location, ono
block off paving, price $700.
Phono71C-W. 217
FOIt Hl.roillM.il
I hereby ntiuoutico my ruudtdni'x
for offlco of city recorder to bo
voted on at regular city election, Jan
uary 13th. 1911.
JAMES W. ("DAD") DUNI.OP.
(Paid Adv.)
I'ltK.MI.IO, Tc.v, .Imi. II Though
llii'ie huh u lull tuilnv ill lighting nt
(.Juiicm. il -ecineil uiilil.eh to be u
lung uiie,
(li'iieriil lli'iieni, with .'I0IHI rchi'K
uiih uiiiivliiug I rum Cliiliiiiihuii Cil
to niil in (ho ulliiek on (he limit.
Siiiiiillniii'oimly, (Iciii'iul Aigiiuiciliii
nilli 11)00 leilcniU, huh euniiiig fioni
Toneuii (o icli I he guiri'iiu,
The two liiuliiw weiu rneiiig for Lu
Mlilii uix, llie key to Oiiiiiigu, mid
Hliichi'M'i' nun leiiehi'il il fio-l. il
wnx iigieeil on Imlli niilex, would pus.
mk mi eiiuiiuoim htt'ilti'glo mlviiii
tiigi', Tim I'limii'i's M't'iui'il lo fiivor
ArguiiU'ilo, His force, wus niuntl.v
I'uviilr.v. llerreru, liiiiui.mvil liy u
wilgoii liniii nml ui'lillery, hiis hiiIiI
In lie iiiiikliiK hIow liini'.
IHW.BM.IIW -
ASHLAND FRUIT EXCHANGE
HALDS ANNUAL MEETING
The Axhluiiil KiiiII niul I'roilnco
AHiieiullmi held !Ih iiiiiiiiiiI meeting
Knliinluv nml ieioilcd n iiofiliilile
liiihliu'fK tliu piiHt year. (' II, Hit
Ictle iclircil its iiehlilcnlj iil'tcr xix
yi'iiih' M'niec, ih'cliiiiig ti'-elci'liuii.
(I. I'n-eolt, K. . Conii'litiK niul
I. V, Miliii'r worn eli'tited iliroolofH.
The hoiiiil of iIIici'Ioih elci'lcil It. I'.
Cii'ineliiiH iiicM.ilfiit, ,1, It. Htiiilcr,
Hi'i'i'i'liii'y; V, O. N, Snillli, lii'iixiirer,
null A. ('. Ilriggx, iiimiiigi'i', llm lullcr
llil'eo lieing; I'V-eU'i'li'il,
OBITUARY.
Oiegoit Iom'i unottior of Uh plo-
iiems with the death of Mrs. Miirlh.i
M. llruvMi at Itrovx itHtuiio.
Mrs. Ill own wiih born at lluffalu,
N. V , .1 into 3, is;i! Tno fuinlly ie
moved to Luke Geneva, Wis., whore
hho utib marrlcil to Henry It. Ilrown
In IMUI, Leaving tho couifortnblu
pmeiitiil Itoine, she mid her husband
set forth to bravo thu perils unit
limdHhlph uf pioneer life, ciohsIiii;
I ho plain In one of thuim fnmiius
trains of 'prairie Hchounors" which
brought ho many of our foroiuthors
mid mothers iiciohh the great Ahum I-
cuii deKi'it to thu luuuestend In thi'
vvllili'iiiesH.
They nettled ill llrowusboro, n
hiiiiiII town which Mr. Ilrown hud
previously founded. Iloro tliolr chll
ilreii vveio horn, threu duiiKliteri'.
Mrs. L. I". Cliiirley. Mi. Mary Terrlll,
Mrw. Einogoiio Churli.y, mid ou son,
(leoigo II. HrovMi, nil Htlll living near
llrovviiiiboio.
Mrs, Ilrown was ii woman of sin
cere ChrlHtliui belief, whoso loving
heart always pleaded for pencil and
fairness; u woman to whom IIiobo In
trouble .liiNtliu'llvely turned for sym
pathy mid mlvlco iih ono whom they
trusted and on. whom they dopoiiiled;
ii vvonian of strong chiuacter such as
Oregon neodoil lu ii pioneer mother.
Sho leaves u wide circle or lelutlvert
imd fileinlw to mourn her loss.
Mrn. Ilrown had been III for to
oral wcokH. niul on DQcember 23,
1U 1 3, sho niisvverod tho cull, and mot
her Huvlor, fnco to face.
FOIl IlKCOItDKIl
I hereby niiiiouiico my candidacy
for tho offlco of city recorder, to bu
voted on at tho regular city election,
January 13, Hill,
MA11TIN M. M'DONOUGH.
(Paid Adv.)
F O It It K N T Modorn f Jrnlshod
rooms at tho Cottage, C01 W. 10th
street. 253
FOIt ItKNT Largo sleeping rooms,
and modern housekeeping apart
ments, prices very reasonable.
Phono 247-L. 222 South Holly
street. ,
FPU ItKNT FUltMSIIKD ItOO.MS
FOIMtKNT-nii
lmth mid heat. 213 N. Grape.
FOIl SALE 5 room bungalow, must
seo to appreciate, very reasonable
for cash. Owner CS9-II. 215
FOIt SALK ACHEAGi:
FOHSALE 11 ncros "bearlng"or
chard one-halt pears, llartlett and
Howell, half apples, Spitz and New
towns, 200 yards from station.
Fino soil, no blight, private water
right. $500 on acre. Owner 210
S. Crape St. 245
WANTED To buy from owner 50 to
100 acres of land located not over
eight miles from Medford and suit
able for general farmlug purposes.
Alfalfa preferred. Address box
210 caro Mall Tribune.
FOIt KXCIlAMiK
FOIt EXCHANGE Improved ranch.
partly fruit. $12,000. Will take
city Improved, easy tlmo given on
part. Describo fully, first letter.
Hox 355, Central Point. 24i)
GU-MJC
OARDAGE Get vour premise
cleaned np for tb- winter. Call
on the city garbage wagons for
good service. Phone 625-L. F.
T. Alien.
Hospital.
THE DOW HOSPITAL, Central
. Point. Oreaon. 148
FOIt EXCHANGE Manitoba im
proved farm land for ranch pro
perty. Hox G., Talent. 24(5
FOR EXCHANGE $700 equity In
small fruit ranch for good auto
mobile or Medford city property.
Address II. E. U.. Talent, Oro. 250
FOIl IlKCOHDEII.
I nut n cniulldiito for city recorder
subject to thu election miliary 13.
J. It. TYHUELL.
(Paid Adv.)
KI.MKH T. FOSS
Present city recorder, Ib n caiiill-
duto for lO'cJoctlou Jnuuary 13.
IUI I, on tho strength of his record
In offlco during thu past two years.
(Paid Adv.)
FOIt ItKNT 1IOUSKJ.
FOR RENT 5 room house, closo In"
Apply nt Smith Tin Shop.
FOIt UF.COllDKIt.
Marlon A. Under, caudlduto
city recorder.
(Paid Adv.)
tt ! ij.
for
p i? o v fr S1'
To loan on Imptovcd ranches.
Interest S per cont
"Insuranco That Insures."
II. S. STINK
Iluy your Insurance of a tnxpayor
NEW TODAY
Do j on want to leave. Hero are
some who want to trndo with you.
One has;
1C0 actus right close to stntlou tu
Now Mo.lco, small house, cellar mid
vlbtcrn. $1500.00.
Another has a flue 7 room houso
lu lola, Ivniisns, ioul)lo flro place,
everything In dnud.v shape. $2500.
t Is a dnudy house.
Another Imi a dandy six room
liotiMi at Pawnee. Oklahoma, n town
of 2500. Kverythliu; In ship shape.
His prlco Is $2100.00.
Now call lu with your trading pro.
perty, niul see If wo can mutch It.
O. 1). HOON
Itooni 1-, Jackson County Hank ltldg.
I'ltono to;i7r
FOR SALE MIM.17ltuNKOCS
FOR "s IA "l K Seca 'ml'" ban df I re Vroof
sufo, good as new Address box II.
caro Mall Tribune. 2 19
FOR SALK Year's lease, stock and
Implements of well Improved ranch
Address W. M. 11., caro Mali Tri
bune. 249
FOR SALK Ulcyclo (Savage) In
good condition, now tires, $15, Call
700 S. Newtown street. 245
FOR SALK Ouo medem cooking
rnugu and two small circular boat
ing coal stoves, till lu first clnst
order. Very rc60iinblo prices
Phono Main 95. 24)
MONKX TO 1AJXH
TO LOAN $2000. It. A. Holmes.
The Insurance Man.
MONEY TO LOAN On city and
closo in ranch property. C. A.
McArthur. room 3, P. O. block,
phono 3ns
DUSINKSS DIRECTORY
Attorney
B. F. PIATT La wyor, 21C Garnott
Corey building. Mortgage ld.nus.
Notary IfibUc
HELEN N. YOCKEY Notary pub
lic. Bring your work to me at the
sign of the Mall Tribune.
Printers and Publishers
MEDFORD PRINTING CO. baa the
best equipped printing office la
southern Oregon; book, binding,
looso leaf lodgers, billing -systems,
. etc. Portland prices. 17 North
FlrSL
Physician and Burgoo
DR. F. O. CARLOW, DR. EVA
MAINS CARLOW Osteopathia
physicians, 416-417 Oarnott-Corey
bldg., phone 1036-L. Residence
26 South Laurel St.
PORTER J. NEFF, WM. P. MEALEY
Attorneys-nt-La'v. Rooms' 8 and
0, Medford National Bank bldg.
FOIt SALE Oil THADK Five pas
senger Utile!; touring car. Com
pletely equipped. Oversize tires
mid ouo spare tire. Car recently
overhauled and lu splendid condi
tion. Terms, $900 cash, or will
trade part cuhIi. What have you?
Answer fully. Can bo seen at Pu
clflc Highway Garage. 11. W.
ninghiim. 245
FOR SALK Oak extension table and
chairs, rugs, bedsteads, dresser,
dishes, etc. Kugllsh woolen blank
ets and bod spreads, all cheap,
Call 700 S. New town stnet. 2 15
A. K. REAMES, LAWYER
Corey bldg.
-Garnott-
W. J. CANTON Attorney and Coun
sellor at Law. 123 East Main
street, Medford, Ore.
Wm. M. Colvlg George M. Roberts
COLVIG & ROBERTS. LAWYERS
Medford National Haul? Building.
OR. S. A. LOOKWOOD Physician
and surgeon.
MYRTLE S. LOCKWOOD, M. D.
Practico ltmltod to diseases of
women. Offices 232 E Main.
Phones, residence, 814-J2; office
S14.
DR. J. J. EMMENS Physician and
surgeon. Practico ltmltod to oyo,
ear, noso and throat. Eyes scien
tifically tested and glasses supplied
Offlco 22S East Main St., Hours
8:30 a. m. to 8 p. in. Phono.
E. B. PICKEL, M. D. Office Jack
son County Bank bldg. Office
pbon6 43-It; residence phone 58-11.
B. F. MULKKY & GEO. W. CHERRY
Attorneys at Law. Jackson Coun
ty Bank Building.
NEWTON W. BORDEN Attorney at
law, room 7, Sparta building, Mod
ford, Oregon.
PHOENIX PHACTLET8
I
MIk Kliu Mimie U Hcriouxly ill
III Iho lioiuv Of KV Imillicr-ili-liiw,
SPECIAL TODAY
For sale, C room house, on good
lot, assessments all paid, near paved
street. $900, easy terms.
Eighty ncros of good laud, 10
miles from Medford, for $1C per acre.
For salo, 10 nuros. Boar crook bot
tom, all good, only $200 per acre.
My Bpeclnltj; Is looking after non
resident property.
E. J. STEWART
lloom 204 PrultRrnwors Hank Bldg.
Offlco phono 031, Hob. phono S22-J,
WHY?
1G0 aero Hog and Civttlo ranch ou
Paulfle Highway, wator for Irrigation.
5 acres under ditch, Best of alfalfa
land. Finest range for hogs mid cat
tle lu Jackson sotiuty. 40 acres
good oak timber for fine wood, near
good murknt. House, barn, chicken
hotisn niul fuinlly orchard. Must soil
nt once, will tnko part In trado for
oily proporty, $4,000.00,'
2 good houses to rent, cheap.
J. a HARNUS,
Phono 120-J.
i-'Ot First Niitloiinl Hnnk lUdg'
FOR SALK Ono span of bay mares,
ngo 5 and ti .venrs, weight 2500.
One span, inaro and horse, age 7
nml S years, weight 2540. Oun
good nil nrouud horse, S years old.
Largo team, weight 3000. One.
well, broke saddlo horso. Ono gen
tle ladles driving mare. Ono
good ranch team. Can bo seen at
33 North Illversldo Ave. D. S.
Lttts. 240
Auctioneers
WILLIAM ULRICH Llcensod Auc
tioneer for tho City of Medford,
Oregon, Terms roasouablo. Ileal
donco phono 1G1-J, Office Jack
sou County Bank building.
DR. MARION Physician and sur
geon, Stewart bldg., corner Main
and Bnrtlett sts ; office phono 27.
resldonco phono 27-J-2. 904 West
10th.
DR. MARTIN C. BARBER Physi
cian and surgeon. Offlco Palm
block, opposlto Nash Hotel, Hours
10 to 12, 1 to 4. Phone 110-J.
DR. R. W. CLANCY Physician and
surgeon. Phones, office 36, resi
dence 724-J. Office hours 10 to
12, 2 to 6.
DR. W, W. HOWARD Osteopathic
physician, 303 Garnett -Corey
building. Phono 904-M.
FOIl SALE Two well bred colts,
$200,00, two mid 3 years old, Also
good Jersey helfor, fresh soon,
$10.00. F, K. Barneburg. two
miles southeast uf Medford. 245
FOR SALE A good variety of ap
ples, soma extra fancy SplUon
bergs. Also first crop alfalfa hay.
Robert Dut'on, 1022 10th St.
Auto SoppJire.
LAHER AUTO SPUING CO. Our
big secrot In making springs Is tbe
tempering. Wo nre operating the
largest, oldest and best equipped
plant lu tho Pacific northwest. Use
our springs when others fall. Sold
under gunrautoe. 26 North Fif
teenth St., Portland. Ore.
R. J. CONROY, M. D. Physician nnd
Surgeon, Over Hutchison & Luitu
don, 215 B. Main St Phono 77.
DR. McM. M. DOW, Physician and
Surgoon. Central Point, Oro,
DR. LYDIA
Physician.
S. DOW, Osteopathic
Central Point, Oro.
AUTO TOPS Mado liko new, Mod
ford Tent and Awning Co., 106 N.
Front. If it's canvass, wo sell It.
FOR SALK Extra dry iter wood, oak
fir and pine. F. Osonbruggo 401
RIveriiidu Ave. S. Phono 194.
FOR SALK Wo keep our dry wood
under cover at tho Valley Fuel
eoiiipiuiy, big filled two blncliH
north if S. V depot, 255
INSTRUCTION
Mr. FRED ALTON HAIGHT Teach,
or of piano nud harmony, The
llnlght Music Studio, till Smith
Lure St., phono 17U-1(
DR. W. H. HICKMAN Homeopath
Offlco Hostel building, Central
Point. All telephone calls answered
night or day
Rteiiogirtpiit-r
ELLA M. GWUNYAVvPalm block.
Stenographic work fine quickly
and Well.
;' - 'I I ' ' ! i -j-i- i -t ..
Xnamt
EADS TRANSFER & STORAGE CO.
Office 48 NortH front St. Phone
316. Prices .rljity. MiMr'ta guar-
4t
r?l
fi