Medford mail tribune. (Medford, Or.) 1909-1989, January 06, 1913, SECOND EDITION, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
f?.
J
OLD UNRELIABLE
M
OF
MiiU'onl him mm ' llio few nine-
liable kmm plmila mi III'' cmtsl. Ivvi'iy
Mile while llii' mm lull. Hiiiih'IIiih"
tlic nil In lilnincil, oumlimo Mm
wotiltMU' tml neither nil nor uciiMmr
HlTi'i'l service hIvimi iii other rlliea.
A "frecuc-up" n( Mm (In coin-
IHIiy pllllll Ml I'll) I.V ICSIllleil ill
itn (nn I'or llie oiuiiiiiiiy' pillion
lli'm niuiiiiiiK, At lcnl MiIn in Mm
osituso nffcicil liy Mif iilTiciiilN. Tim
ooiupiiiiy staled ut iiihui Mint il Imp
imI In hnvc gii in Mm pipe within it
Unit Mum. Water fieesliig in gns
pipes HiiiiiihIioiiI. Din city Hiimluv
eolisetl imirli Itmniivnnlcimo In icnir
whose iini)iiK depended r.iuii n iciii
stip-tily IimI Mm Wimble wiu mil Hcu
eral until Monday. The thermometer
ni th gnu tlnnl regUlci.'il H uboe
thin iwimlii(f.
'I'lif Mail Tribune tftta IhIh urhIm
IxiUiy, linviutr lt mvtra hour wtilt
tfK for yn ' enum mi befiiie rein
"lulling iIm jn t1iin ilnnt.
l()l(TIXI, .Inn. ll. -Ifreeipl. f.-r
Mm week have been: Cattle, PJ00,
imlnw, 2ft; lmir, JttiJfl; sheep, 'J:i:i7,
Imihk, 10.
Very liffttt rtwlpl of cut I If fur tin'
wwk, with lirili demand mid pnee
Cnm Ifta In SIAe higher for Meer.
ww, Imlfern ami hulls. There i mm
iMiMlly "tinitt demand fur pi mm
tsiira, i.H ih! hHfer, Iml nil
grades are meeting wilh nwily mIc.
N very bev arrival nf Img
H'ImIiI hii'I Mm deinmul mi Mining
II ml priees jninM4il up Id bit and in
Mime few iliiHmi tS. JO fur iii ipinl
ft v on Thursday' market.
Sheep mnl lambs mIhut Unlit re
ceipt. Will llmll.'i! lltf in tfOOll
demand ii tit I prirr- a -.liiiili' Mmugcr.
WALTER GORE WEDS
MRS. MARTHA MILLER
Waller (Jure mnl Mr. Mm Mm .1
MUM"!1 won married nt I lit Pteb
iMmm imimmnge nt I'IhmwU Smnr
ilny evening. Rev. Mr. Hniley per
formed Ino eerfimixir in the ptexcnee
of h Number f retail r i.' Mm vi
Imrlinn Mithii. Mr. Our i n limit
nr of .liilm, Will mnl I.M ( tr or tln
oily unit Mr. Mitlrr in th mulhtr uf
A. II. Milli'i- Mini Mr.. II. II. Mi.rriMin
of .Mmlfmil. 'I'Iip nHo nl' llii' h
illli nf llirf h n Hrll kiimill ivi
Ii'IiIk um in l 111141I 1 iiiiniiiiiii'cil liy
fnrinU nt uiw nl Mir ilnil'i'lio Suii
ily. FROM POLITICAL RACE
liy Hip withdrawal of Kd Aiulrovva
fiom tin alili'rmaiili' riirc la tlm flmt
ward I hi riiro Iuih narrowi'd down to
a llirni'-liaiidi'il iuih hctwi'i'ii lli'rrlaii.
I'm lor and llnnm. Mr Audrowa Iiiim
11 itotilrnut to mIiiko Mid Mikado at
.Mnrynvlllii, Pal , nml a ho will tin
out of Mm idly for tlm next fow wctikx
lio Iiiim aiiiiiiiiiici'il IiIh wlllidiMwal
from llm nice.
REFORM ORDER OF DAY
(Continued from Pngo l)
ty elorlc lining present through Mm
mtmdoint HoiimMiIng that ha not
happened In yearn. Minutes havn
lii'im written up later, hy tho county
clitrk from note fiirnlHlmd hy Judgo
Null, ami Mm mlnutex Hiddom Rlgut'd
hy tho I'ommlBHloimrH,
Tho now rourt Htntos that whllo
Mmy do not Intend to ho ulgnrdly
or maho Mm county suffer In any
way, neither do Mmy Intend to open
wide tlm p 11 rim anil no dnputlt'H will
ho Kiuictloued unliiBH actually needed.
Sheriff Hinglcr filed Imnd of
$10,000 im Hheriff, Imt the enurt
beiveil nonce Mint it mil"! ho in
meiiHcil to .fl. "i.ODO. A hinely homl
of .'10,0(111 Mill ulrio Im rciiuiied fiom
Mm tdmi'lff. im lux eollccloi'.
1 IiiiiiIh for $20,0(10 filed by Mm
lii'iisiiior worn upprovcil mnl notleo
riirveil (hat u Hiuety bond for 11 hirjiu
nmouiit will ho rcuulrcil, the i-onulv
pi'.ving ,11m premium.
Clink Ounlimr iiipoinlcil Miss
Thompson iih ehlcf deputy nml Piuiik
Ciilemnii im deputy. Kcconlei' Colvig
iipimliilcd IiIh wile iih deputy nl .000
nml Kcncil imlii'e Hint Im vjlnl to
uppoiut .Mins lliiinplui'ys us deputy.
GAS
AN
BUSNESS
PRICES
ESOCK
OF
SEEK COUNIY JOBS
Klfly-Hovi'ii vurli'tlt'M of I'linl Hiipr
vlnum wlllhiK to Imllil r(ty-Niiv(in
vnt'illin of (niinty niiiilM urn nt JncH
Hiiiivlllii tmlny, iirini'il wlih pHHIoiiH
ami cri'ilciitliilH miiIiIiik iipiioliitiiiniit
1111 roiul MiipnivlNiim, iinilm' Urn ni'w
rniuily wiiil. Cniiiinlmtlnncr l.vurvr
Hiin Mint Imlf Out iiii'ii u Dm couniy
urn ni'i'liii tlm job nml Mint ho Iiiih
liuiiilrciU nf iippllnilloiiB. In view
nf thu iilnioMt unllil voln (if Dim iIIh
trlntH rcpriHHMili'it nmilntt kooiI romlx
IdKlilnlloii, It In HiirprlxliiR to find
linsv inaiiy favor roiuU wlimi tlioy
llllllll Mli'lll tllfIIUIllVH,
Many of (In liirurr roml illhlrlrU
aru Im'Iiik Niilnllvliti'il and ri'tirruiiKud,
mi Unit It mny I mi n day or two Imforn
lint Hiipirvlnorn K't Milr appoint
iih'iiIm. HowKVitr, tin Jolt will not In
Mm HliiiTiirn It iimmI to li- -nor will
II ln a fainll) Kntft It Iuih Iiii'ii In
ri-rliiln illntrlrlx. Tint tnipDrvlmirM
Mill no lonip'r linvii rlxlit of way to
do iim tlu-y jiIi'iinc, Imt inimt work
only iitidf'r dlriMiilon of Mm ronrl.
Nor van limy run up IiIIIh for tin'
I'oiinly to pay an of old thin mint
tin doirn only tliroiip.li llm iiiiirt. In
Mhort tlm mipKrvlnor tittuply aitn at
foti'iiiiti for tin rout I on road work
III I1I1 dlMrlrt
E
A Mortify (l t' JIokk rupri'in'iit
I11K tin' llaritiint IntiTotN. f licit with
tlm pity riM-onliT Katurday n urdl
iianri. nukliiK for a franehlm. to op-
urutu nn tdi'rtrlc llm In tliU city. Tint
principal fcnturi'n of Mid ardlnnnro
I that V. II. Ilurmim ink for tlm
(rnncliUo Hmtvad of J. C. Ilnriiiiin,
tlic di.ponlt of Dtfi.OOO to lio iioi'd
for no othnr purpoti. oxeitpt In tlu
coimtrtittlcin of the railroad, Mm
uppclflrntlon of the kind of cam they
will run, tri''l limy will oporato
upon, mid promUfl to rIvo an hour
and u half mirilui from C a. 111. (o
1 p 111.
AT
Tho Ki'ituorth) Stork roiupuiiy at
tho Pro Thoattir Sunday nlKht noort'd
nu Inntaut mirriMH, tho playhouse tip
liiK crowdoil. Tho mtutmny will ro
main In Mod ford at thin theater the
rout of tlie week with a rhnngi) lit
play ImKlnnlitK Tuwilny. Tho Htnp,i
Ktrurk lluok will Im tho nttrnctlan for
Timadny, Wetlnesdny and Thurxilny.
It Ik a rural comedy dinma that Ih
niiio lo pli'imn. Tlm door of the Pro
will open at 7:lfi and tho nirtalu
will rlo nt S.'JO. Sentd may ln rt
norvi'd liy tolpphnno, Main 3 IS'.'.
MARRIED.
CI.OTIIIKIMIKAnu; At (IrunU
Pumm, Deeeinber VIS, liniiimt Clolh
ii'i' nml Miw, (Irnee lleugle, both of
Pi'oviill, Oregon.
MImm Itenglp in n inemher nf n pio
neer I'mnily nml well known in Jack
Mini enmity whete mIip fotmetly rei.iil
cd. IIACICKUD-I.INDSHY At AhIiIiiiuI,
Dee. Ml, Alviu It. Ilaekerd of Khim
ntli I'ulU anil Minn Ituhy l.indsev
of AhIiIiiiiiI, '
THOTTKIM'iny. -Al Aliluml, Dec.
Ill, Arthur J, Trotter of Atoriii,
Ore., nml Minn Mina May Pel, of
Ahhlmiil, ut the resilience of the
hriile'H parents, Mr. nml Mrn, J, I,
Uel, Rev. William l.ueas officiat
ing. IIAiniAM-OASH-At Afhlimil, Dee.
'-'8, John A. Ihmiluim of Puislcy,
Ore., nml Mih, Annie (limh nl (he
home, of the bride hy Key. II. T.
CliiHliolin.
llOIIKUTSOX-ArelMiAHKN At Atli
liiiul, Dec, III, I'liarlow Kobertsou
mid MiAH Nellie MeClureu, duugh
ler of Mr. mnl Mt. 1. I, .McCliuen.
BORN.
MOOKi: -At ProNoll, Ore., Wcilms-
day, Dee. 'J.l, to Mr. nml Mrs.
A. Moore, n dnughtcr.
lli:USIllM:iUti:it--ln (li-nnl Piih.-i,
iSunduy, Dec. 211, to Mr. nml Mrs.
P. W. ilei'shberger, n ilaughler.
Norin:.
AH memheiH of Mm I. O. 0. V,
encampment and degree team nro
urged to attend the meeting Wednes
day night, January 8th. Iustallu
tlnn mid degree) work. Tho Jackson
ville lodiso will attend,
57
VREIES
RAD
BULDERS
ANM
SEEKS
TROLLEY
FRANGHS
KENWORTHY
SCORES
GO
KTFjyFOTtD MATn TRTTVTTNR
A
SUPERVISORS
E
(WANTS PASS, .Inn 11, Ildiid
Mipi'iviwni" lor tin' twenty ilimlHi-lH
nl' .liixi'iiliinc iiiiiiily IniM! Iici'ii up.
Hiuk'il liy Mm coiiuty couil, TIhih.
.1, llriimkiirlnifT, ulio Iiiih Iiccii mini
iiiiiMit I'nr llii1 hik ji'iir, wan rviip
i(iinli'il for lln1 i-oiuiiij? yciir, hi mmI
11 rv lii'iiiic ricil nl tl'JOO per milium
with Mpi'i'iiil hIIohhimu) for t ravelin;;
HXMIIM'.,
Tlic apiKiiiilumiilM ol Hitpirvifoi-M in
llna viiiiiniN ilinliicls Mpro an I'eIIimvh:
I F. V. Wliiidcr, (IrnnlH I'nw.
'i -(li-o. (lidii'i., (JrnnlH 1'imn.
;i T. II. Kllliitt, UmtilH I'iihh,
I -M. A, Hli-wiiril, Wolf Cu-ok.
ft (Iim. Jlnur, lliiHu.
II -lliuliiy ICnyti', Oalicp.
7 Win. Unlit, (Inn...
K -Milliui IIi'vuoIiIn, Mi'MIii,
II V.. A. KhIIiIi-mic, (IiiiiiIh I'him,
h. r. i). 1.
10 O. I'., llm per, Mutpliy.
11 (' T. Ilaviilioii, I'rovoll.
l'J .1. I, K'.-rr, Wil.lrrvillr.
I.'l -Mihi, S. Diinciiii, ICi'tliy.
11-11. I'.. ChrlMy, Hulmn.
I ft-15. P. T.vci-r, llollaml.
llj-Siun lvmt'T. W1I1I.1.
17 -WmIIit Jiinliui, (imnlH
If. P, I), a.
I 'a mi,
1H -Aluiiro .Iiiiki, (IninU Pumh,
111 -II. P. Wnlli-r, I.1.I11111I.
'JO - Paul ICfiK'T, (IihiiIh PnN.
Dr. .1. ('. Smith, who linn xrrviil n
1'iiiinlv pliynii'iau Minim llu tiina.
lion of Dr. Ciira II. Lumoii, whh n
iipHiinliil for tin' iiri'ii( yiw
l'c Sill win appiiiiitril Ntork in
M'piir for tin' ronnly. Tin nalnry
iilUi'lii'il to Mn officf. in ,'flOI) jicr
)par.
Tin Iml nf S. I.. .I.hmII fur tin' pn.
.itmu of iiMTinti'imVnt uf lic coiinlv
lii'iiip w,i in i i-ptril.
AT
POUTI..NI). On-, Jan 0 - JantPii
l.aldlnw, llrllliih cotiiut nl Portland,
tor -12 yi'nm n rcililcnt of MiU city. It
lead here today. ll had t'ocn nick
m.iH'.j ClirUtliiaK. Hp wan ai.polntnd
rlrn ronul In IS" 4 and whm mado
round SO yat later, nt which time
Im retired from the shipping firm ho
tin 1 ontabllitlit'd and dexoli'd lilnnelf
wholly to ronu)ar atMIr.
J I'rinwt and lliich A. I.aldlnw,
San Krnuclitrn lnmliiemmen. worn the
IhHim of hit (lmt marrlnmi. Tho flmt
Mr Laldlaw illeil In 1SSC and four
ypara later Iip rpmarrli'd, flvo chll-
dri'ii. all uf whom vurvlve, wore the
remit of Mik kpcond union.
BRONCHITIS SUFFERER
Take lliuggMo' Ail In, Willi Spirit,
ill. I Itl-Mllt
If any one should Know (he worth
of a medicine, II Is the retail drug
gist who sells It oer his counter
inery day In the week, and Is In a
position to know what remedy gives
the het satisfaction.
Mrs. Prank II. Pllue of West S.ind
lnkv, N. Y., says: "Por a number of
years I was a great sufferer from
bronchitis. l'iht July 1 had an nt
liiol; which was more severe than
any nml my friends thought l could
not terover from It. Then I was ad
vised by my druggist lo try Vluol,
which I did with wonderful results.
My cough has left mo; I have gained
In weight and appetite mid I am as
strong tin ever I was. I ndvlse all who
have hrouchlMs, chronic coiirIis, or
who nro run-down to try Vluol."
It Is tlm combined action nf Mm
medicinal curative elements of Mm
cod's liver, without oil, nlded by the
blood-making and strength-creating
properties of tonic Iron that makes
Vino! so efficient In such cases,
Hcinemlmr, wo guaranteo Vlnol to
do Just what wo say - we pay back
jour money if It does not. Med
fonl Pharmacy, Medford, Ore.
sjIndies
MNAMA
Ganal
DELIGHTFUL CRUISES
TO TUM
WmI Inikt, Pinami CinaJ, lermurfa
and the Spanish Main
Lcavlnc KrT York by the ralstlal
S. S. MOLTKE CKE)
Jan. -I, Sat Feb. UB March Sit).
S. S. CINCINNATI f)
February 11 S0 Days) u4 Ut
S. S. Victoria Luiae ("JO
Jan. 1R Vth. H March 111 Air, to.
16 Days $145 andui
21 " $160 " "
28 .s.... $175 '
OIfr rmlin Anvd t Werli.
SniJ (or tlloatrnted booklet.
HAMBURG -AMERICAN LINE
41.45 BROADWAY, N. Y.' " "
y
y
y
y
y
y
y
S
JOSEPHIN
COUNTY
'i
TODTWD. OT7FIONT. MONDAY. .TAXTAT?Y(5. 101.1.
Mail Tribune's New Year1 s Edition
(I'iiiMiiiiiI Kp'M-lntor)
A fiipilul Kpw Vi'iiiV niiinher, in
tlm xlliipe of lln lilllllliil K'Mcw of (lie
ri'coril nml proicHH unit ndiieve
iiipiiIh iiiiiiIc hy Mm 'Kokiip Kivrr vul
liy in 101'-, Iiiih Imcit IkhiumI by Mm
Meilfor.l Mail Triliiinc. (Jeoruc Put
until, Mm editor, fimlK iiiiicIi lo uhicli
tlie cllicim of .liitikhoii comily emi
poinl nilh priilo. The year, Im miyn,
Iuih lii'itii one of bountiful ImrvcHtH
11111I Htilminiilinl proj;n"in, the fiiliin
li bright witll pioinlKc; llie ipnouri'i'h
mi' 111 Hip womlcrfiil uilley of Mm
Hokup, nml with optiiniNiii, courage
mnl hope, Mm Mull 'Inbum KpeedM
tint old year out mnl the new one in,
Tho Hppplutnr wihlm tin .Mail Trib
une, IIh editor nml leaders all Mm
liniiiuiM nml iro.p-ritv that their
lieiulH can wMi.
It in win Mi mentioning Mint in Mm
New Vi'iir'n Uhiip of tlm .Mail Trill
ium h nn editorial Iiph1pi1 ".Mnnvv in
Ppttrw," in wliinli nre ttiii-n muup fij
iireH hliowim; ifltiniM that ori'lmnliiitH
linvii liiul from (hi'ir Imit 111 10PJ.
Tlm Mnll Tribtiim uppnk of mnny
nreliarilH, lmt an nn uveraxp of pro
ilimlion mnl profit Mm muIi-h made by
I 'red II, MupkiiiH, of Snowy Untie
Oreliarilw, may be tpmtpdj Fiom 11
jicriH, Mr. HopkiitK hold Wmli-r Ni-Iis,
llmilittH. Pall Ilnttcr, Comico ami
Mom. penrn Unit upIIpiI 1 l,:)8ft over
fl.000 nn acii nml (he Mail Tribune
iiiMn that 'MiU U nolliinu' imtmiial
for thin orehanl nltnost nn aiinuul
ocetirreime."
The .Mail Ttibuue lakes ulmoHt an
imieli hatiHfmilion out of tlm piodiie
tiveni'Hs of Mm Kokup nver orelmnlK
iih fmin llie fnuts Mint Medfonl is
tlm bwt paved eity in America, ami
Mint it Iiiih more nutomoluloK er cap
ita than (in v other eity nf lU hie in
tlie pounti
(Portland Ont;oiiian.)
Tlm Meilfonl .Mail Tribune of Jan
uary 1 c'MimsU of thirty tuo pnes in
DON'T KNOW THEY
HAVE APPENDICITIS
Many Med ford pcopta who haro
chronic apppndlcltls, which la not
very painful, have doctored for ycara
for can on the itomach, sour stom
ach or comtlpatlon. I., II. Hasklna,
dniRglit, BtntPH If thcuo pooplo will
try tilniply buckthorn bark, glycerine,
4'tc, nn compounded in Adler-I-ka, tho
Oerman appendlcltlc remedy, they
will bit lurprlied nt tho QOICK bene
fit. A SINGLK POHi: relieve! thctio
trouble IN8TANTI Y.
AAAAAAAA.AA.A.A..A..A.
y
y
y
y
On Tuesday afternoon at 2 o'clock
the 7th day of the New Year
Kentner's will hold a Box Sale
at which time Articles valued
from 25c to $30 will be
Sold for 25c each
Here is the plan in detail : We have gathered together from
our whole store a lot of articles which we have done up
in boxes; none of these boxes contain an article worth less
than 25c and from that up to $30. Bear this fact in mind:
THERE ARE NO BLANKS -Y01 CAN'T LOSE
1
You may get a sewing maching, a suit of clothes, an over
coat, shoes, hats, underwear, hosiery, furs, ladies' tailored
suits, cloaks, shirtwaists, shirts, etc.
SEE THESE ARTICLES DISPLAYED IN ONE
OF OUR SHOW WINDOWS
Articles in this sale for every member of the family
useful ones, too, for men, women and children.
KENTNER'S
t
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
t
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
T
y
y
y
y
t
y
y
&tAX"tti"tw
four Mi'i'lioii, The pity 11 ml Jin'kon
motility, nml tlie Koirim Kiver valley
an well, tire ubly enreil for in text nml
illtiHlnttlon, People Hie world over
who know not of opior(uiiitiPH lliat
fiwaif MiPtii in Mini tmirvplotiH spctioii
nf Oregon need but a copy of tlm .Mail
Trilnini; for enlightenment to their
iidvnntagp.
To Mid editor; I waul to tlinnk you
for Mending me copy of uiimial iium-
Iber of the Midfonl Mail Tribune,
which I looked over with great inter
ol. It not only due you credit but
lo a pounlry which jiitifie hiicIi ti
pajK.'r, I hope due nppreeialioii ynH
mIiowii in n prnctiuitl way by Miohp
ilirpptly ititorpftteil,
Winhing you n very Imppy and
lroMrotiH Now Ypar, I nm
Very winimrplv vourn,
JOSKI'IIN. TKAL
Portland, Jan. -I.
To tlm editer: Let me llinnk you
for the copy of nml eongmtitlute you
on your film New Vcnr'n edition of
Mid .Medfonl Mail Tribune Medfonl
in eertninlv noinc city thanks large
ly lo the .Mail Tribune.
Wishing you n bright nml Imppy
New Year, I n in,
YourH very truly,
DAN .1. MAUIMCY.
Port In ml. Jan. ).
JUST ARRIVED
Another lot of those
15 Button
Black Suede
Cravanet Top
"John Kelly" Shoes
at
,ScArctWtZ&,
"Better Than Ever"
Oj)i)osite Post Office
lllllhHl
J
I
v a I
- I
" V
"!
"! A
1 -
"X sf
. .--- Hit" 1 ,nn 11 iHL.i.nx"iijilUII1
LAND PROMOTER FOUND
GUILTY OF FRAUD
I'OHTLANnrHtt. O.A, J. Dlehl,
charged with lining tho United Htntnfl
ma I In to defraud In connection with
the operation of tho Columbia KlVer
Orchard company, wn found guilty
by a Jury In Mm United States dis
trict court Sat unlay, Ulehl was
MOVED
J wish to mil tho attention of the public to tho .
change in location of my sign and outdoor advertia-'.
ing fcstaljliHhinenl, "We are now located in Uie BoydcnJ
Warehouse, on paved alley, between South Central
and South Bartlett.
B. KLUM
Electric Signs and all other kinds.
Bill Posting and Distributing
Your Own
Price for a
Home
I must raise money to meet'
my contracts in a business
venture. To do it I will sac-
rifice values for a sale on any ii
one of the three or four
houses in Medford.
BOX 495, MEDFORD
TWJTJ TOftfiE.
?
m!"imy!" '!
hmh.ii- i niin 1 1
charged with sending four dlitorent
letters through Mm mslto. thre Of
which wern signed by bSmself and
the fourth by It. II. McWhorter, who
recently pleaded guilty to similar
chargr, The Jurj decided thn dn
fondant rcsponslblo for the letters
he had signed, but not for tho Mo
Whorter letter.
.-!-- JJUJi-LH-ilLJ llUUlll'.
!H
...
'.it
H
-f
f
m
ir
4l
I 't
r i
VI
I.
It
1 1