Gresham outlook.

Gresham, Multnomah County, Or. (1911-1991)