Daily capital journal. (Salem, Or.) 1903-1919, February 29, 1916, Page SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
THE DAILY CAPITAL JOT RN'AL. SALEM. OP.EG"v TUESDAY. FEB. 29. 19!-x
FIX
1
T.:i Eii i it. ?. ! Fr i:? 4i Eir
iiiw Prxit it.ii
jj i.'a. JI 4.J. H t?xi
IT -4 Fr::: iiru
Hjii. X- i i ts. H;l.i-
xt A:iT ."iM
Hnt. N. k i-. A. t"x t Ei.
A:u r"-a
: K.z j. P .T- I.'. - I " H
4'3 -
I No. 1, Ptajr'rjD
j ii-raiilian, a. C, lui 11, biotn
6 10 , liinnian-l Aij-I., saurm ....
i.ti
DELI'lOUE'lT TAX LIST
Hi: r.j 1'::t Lthc: C, 1
A 1 1.
fit- .-i. v. y. . ::: k
Fn.: Fi'as
i--: rr?-;-a. P. C P.-. t.y.L t-.-.
.-i.-3L
Fr.-f i. P. C Fr f.
M.iS
rr.r; r.vs. Ft-i : a ;-r.
A
i.71- S ir. . I-,'. U. ;-a: -B'.. 13 j
K-ii-t. C. I Jt 2 Fr. tf
fcr :i -7. T. 7. . E. 3
AleNe.-, J. A, s. It. of
210 It. of . Irj tioti U,
.Nob mil Aomrj, sal-ni .... J.54
drfr-a-Jir, t oas. W., ii 10 iW
27.451 artrei, lot VJ, HI,
I Vioodb'jra Piuit iarni! 10.5-J
15.25 i Meeker, V. 4 p., Li.d. j lat.
ia lots 1 to 3, bi.y:k 1, Mctk-
Of Marioa Ccmty, Oregon, : T;:kT:-
c . :s
E.-c-si!. P P:t 5 ?. fcii
3 74 7. Frt A!i r!a
E.--r. TT. T. k V.i-y. N. '-j
for tie Year 1914
J
v.
4 4. V. y 't I A'i P, Salr rn 5.. I
. ..." 14P4S Meier, A. M., t. al., 2-7 arrj
je-n.
.'irv:r-:- - W. it P , ivs
J. IP V'f Jfyr Ail,
- i s
-."trr. :v : t- Wit.. !.! I. -
2. :'. -j h.:: Ai-i .
'Kurt- Fr'ir.".t t:'r'i. i)
r'- ."V. f 7. 1. P. 1 "'V.
u, i. 177. ii.
. ; f 7 .
-k 7.- ::t I
7.7. ptai: H:a Aii, r-i-
3L
Tr;; 3. t:--c
33. Kfj-tai: E. Aii. s-v
a
.... e. t. i 2.
I. L.T.-T-i ri'i Adi
Pi.- P r- Fr -.i i-
;-k T :. ft.- h. 3 w :-
.i iii : 2 7-7. i:
i -.. .'
i ,
r-i.
"7 SiTiK ! .. W :- 1 M 7 4
' i-.Ti 7. m tm
. ?! y '
ti- tz t.f
7i- : .
r--; - ; ." 1 i-
r--, !;"
r : : 7 r . J '.i cd
: . p- k '
k Fr.
Irt A::
V -i-r. F. I ; -
-a.
1. f.
.:. : i.'- ' - v.-:
-.u A:-
"-!:. !
Ad i. va
i.". 7. . fc J. K. :-
f I
fc-'. .'.'i-. f t .3. S-.
ii. T. - - 2 1 i.
S-i .-.r.'. A it. . U i i Iv.
J i.
j. i S
45
L I I.. .
A. i- :i
T 7. K. 2 W. is T-,;.
!' t i i. T. 7. j-. it. 5 '5 .
:s T.t. jit; 4.;. &;-.rl
T f
-.I. !.'i7 P. v.-. i, . t:...t
3 i- Ti.ai Aii W:.:;:ri
T. 5 . E. 2 v"
Uii .-tti A ti. aa
Pr.ri J. P
'it Aii.- .--ir-.t
Fr:. J. P. :
i.t Aii. i
Fr-.L P. :
'i" V.
..'C 1.
y. i i.
5. HiJ-;i. a:;. -Mi'-a
3.; f. Hiz-i Aii.
Ei:i. P-i. ::: i. t::i
,'. Hj' fu A : ; . t.aa .
Hi l Eiiri- S. k Pl.1. i. y.i . Hn-
f A i i Stia
Hai:. N. 4 P--i- tlxi I'.
dxz.z Ail.
Hilvi X. k .1. .:' . Hit-
Aii, .Sjcs
41-5 Eii. X. i P -- - 5. 4- 5.
-". t:-:'.i H. HiS.J A:i-
. - '.y r j -i-..-. -:
r... wit .-"f 'ti t
. "V 'S. H i .-ti-ir: .
i -rial's f.J -'T 1
t t.v !' v ?.'V
? ' .-.' i-,. f d..i;.i.(T iii:' . ' IS.
'.': i.
Ast !.-. if
7. . p. i p
it: I P- W 4 !
P 7. 7. f P. I P.
i--- j ' P--'," i
V .f N P. :4.
7. . r. P. v
i n' -f I; ;-rf tit !-. ! . i5 is H.
ci t..3-. 7. . . p. ; v
ftr..-.-iBtT. Hi".; P.. J.
f !'. i r'. '.i Jit -. !-" . :s
ti '.f "t i--. 7. -. . p. 7 P
, .'v7. ti :r S.-.t. V.. 5.t I. ,: 2. v.;:-
.-. ;..".-. V, -f-f ! .-. ?i w fei.t .. P Jr.. l 2 it
i,'. .v .:"t .!'fii is K . i 7;i: Pri Aii.
;-t .-.
r,-myi tvl k ? :-.'.r .''-." iiii'-. H. 7.. ivt t. V, y t ,
ifjrt .f tt fc--fc - l''''" (" -,s Adj.. fx ....
rr ... .--.-ir: ?'.r .;-'r- i',r-;'. ?..rA-i. p. r. i. K. V... !" . L.
-.r..- r. T. t : ; t.-s.t
2. "' - .i : . .
..;?. 7. k A, H-.ri"X :-.t
. : - 2. r;-?l A:j
T . ; t
'. -. P. 2 V.'l. is
.;. Ii5. 'riz- ii-'. i. fni
r A i d.. t .-it- i tii
t-.P lii. jii :'21. tf
V--U '.
'!-. Ai-.n P . J li,
!-.. 1. '."ra? A!!.. . it-
::.7; f.-i?4C. j. p pt
o.. Ai:,
; Fr.K-. J- P 's.t 14. ilxi
fiu Aid.. r-iUs
47 Fr izX J- P- .-: 7'.
i Aii a.
Fr:x:: J. P- L-.: :-. .y.
Oit Ai!,
Fr i-. A-.ris -. ' t 72.
7. H iii: A'2 ."a ...
'.- tir. Iftx i. C A
Fr. . is .v. j7. 7.
4 : fr.r
Fr
I . 7
.-. P. 1 W,
44
r. Az-'f P.. :.f 1
t 2. '.-rir Ad I.
:t-
iiz '"
i:e.
A .
LIST Or PE0PE2TT
Aiiii I.'-m'.. ' 2 ,-':' ''
' is 2. T. . R
J V. .. ia I '.',
.','.'), p',:! d D"-!!
AKr. ''S T.Iiv.s, H. ". !-
r', f( ). H-j'-i, I' ' -
S 7, ! H,.i Air.-i,
AJri'aa P ! J?'!, I '
It. P.'"-?-.') -
rair-rn
Ai.r. Pv.'ia. 2 a r'- ia
T 7. !. li.. I P.. '
l!2. ''! J'.-"' 1 I-"-;
A Vf. J. H., 1 ' it 2'.
" 'I" 7 I: 2 W.. '. m !
! ' ' .-. P-r ' 1 -;
P.. 47 " in 7:.:. T.
J- P. 1 VV.. ia t-,:. 1:7.
: . i 7.". 'A i;
B-r. A.. P. 110 ft. A i,X
1. t: t 2, V,.vit A id, .:m
B-r.tt. (.". A . P. !! ft. ' f '...t
2. i,! 2. Wasd? Ail.. .;
; -.. .w. A, K J-.. f-. ',f
f,: j- if 2. Wii..jr A-d i . S3s
Pr.-M, J. M , Fr. I." I t I.
7'. 2J I,! ic 54. i-j'.. ra
B-r !. V. E. 4 A . 1-t 7. ,;., it
21. Fi.rx 'Vtitt prk A :i,
7:-7 vj B-r. i, V. P. 4 A . P, . W ' k
2!. F.rx-r.: I'rk Add. .-
1-51
": '"- i',-r d. V.. E. i. A . !',f 7. I,: c
27. Ji. Pa fit Add., .-v
i-Yi
1.':.' f;..:, ; , s,r.., 21 j.
-. ;. - s r;
. -. ! f h-v ;.
P---v. V. P 4 .-. r.. ! 7 i
. ' riiT.r, A?r.4 P . 1 4.
j r.r 0, ;ra.. Aid.. .vt-
f - -
".".r. A-t B.. i-t It -T-.
t.vtic 3, C.'iarfe Aid.. tjr-
t.a i
' ti-t, Ai:- ;. a' i ' to !2.
ji.ti. '' 4. i'rii.o Aii.. star-
t . a i .
Z.'i A?a B.. !.t 2 to 0,
ikk 5. :nx,Tt Aid., stir-
33 ! V1
r.f-.-ji'.-. A?ai P.. !,. 4 to 6.
; i.r, i'-'y. 'h .rar Ad 1., ?:r.
t . .-i " .
12.7-', '"-'iT.r. A?aM B.. !? S to 1'.
ti'k 7. Craifj A j .. Str-
t'ri ,
5.3 ''rm-r. Ar. h.. lot, 1 to 12.
;4
is ... 172. i tit ;-". B-:ri
:i Ihf.f
' Pt -". 2 4" 7
ii . ':. 7. '7 . P I W.
t .'. 1:2. ciz i" '. 2 i
'.f .
i;!''.:?. Z. T.. '7 :a rM.
7 7. 7. 4. . p. 1 V.V. rf. -.z
id ..V.!...............
vd"1r'' 2, '.f.. 5 4 7 . ri
. 7. 5 E. 1 W
is li. rjv v". B.r4
f Dit
o.:. r. w, rcf. -, lit
i-tr-i :a S. 715. 7. 7
rar:.-j A ! !
- l..- 41. !-..t, 2-:
ai.i,. ip I... -;at?; P '' V H A- w- '" P
s-. .- I' fil 15. P- '.f'3 .".!".ta 13 23
I K i W.. in ' I. 1"- I: -' .; . .1. A. 4 rV ' V7: h. A.
, stii k-"-r! '.f ! i. . 23 1 ' I -. !..t 4. is. -i. p..b;j,
A.j(, B. C. J. l.!"-k I, (nk a ; ) .. ha'-o C.3
'H,i'. .-.-.7'tii P. 'v. .!:,-. .:. . ::.
Air,. H. f, i t l. i.r-.- k. -. p-s a a i ! , 2 2-
A.!J' ti -,Vfi. '' ''-l'. 1. M.
AiSi-n. K ' .. i t 2. I,! V. -i, ':' (' ; A M . r-a -n, V S
'i. '.(.. ' ' B-. -v P. 4 .. .T' 73 l-i
Vicn K '..It li!- k 7. ir: -. 2L 4 2'-. T. . K
.. c 2 V.'.. ia :. 121. (i4".
, 1 i I.i.-k .,;:. vr! r.f I---!- i'.-l
M,; ,r. .-: r- !' in. P' :-;.' .'! . 1-1 ar- ir.
S.n' H '.. l-,t I". !!- k 4. Oik. 2-!. 7. '. ft 2 P .
-.i,i ;.,(.. ..! '' ' P22. 23. K--
A i- 'i. I!. ' . i-1 11. I-I'k 7, '-1 . jri '. I) ..l. 4PI1
l.-h-i-.o. .-.i---! ' P- P :k'-'- ! t -. II- k
i ,... (j . 7. i,i-c k 11. Wi't. .r A-JI . .12.7,4
' ",.-,-w.o. !.: f-'" ' I ' ''
A' -.f. H r ! t .. 1,1- k ll.'ii 21. 7. 7. .-. I: 7i V . .!-..
Vl'f.ti'.ii. .-.:.- !' '" 174 i.-.l v 1.
,!-..!- VV.xf ii 'I Pltn. it. V" 331. -,!. 12-
-.r.-. J(. .--r. I. T. '. K 1 l2- 2-T-: ..f i- M
V ! V P- P -r.-. )- a-ja - .
A- rc.oii. Ma v. I-.-4 2 i
ti!H'k 27. I:v 'f k
27. I'i.iv- .tr '''
A- 1-f.ui. M "
27, r .h. luv. -,f 1-1 - 27
''r.ivcf.i'v A-1-!.. -!-'m
A:.!in. I.. II. I'1 iff- in .
T 7. 1: 2. P . ii '
125. I,-;;-- 21:. l!'--fl ! I.--1
A-m'!r--i.2. I.i'i''. t1, ;k
T 4. . B. P IV
. ri,iit. ' '. W . r-7 J'W in
::i !. ! T. 3. -. K. 2 W .
ii v.l. 12.3. --2-- 42. P" 1
-,f I ! '
; ,kr. II. M r.i i P. A . r:-:i
tr,, I, Int. i- I 1 -
!,--i p li r"- A-l ! . S
Ii -V-r. IV. i.. I t .:. I.I - k 2. P:..r
f2r-' -1 Ad I . SnN m
V.aW r. V.'. IP. ..t I, I.!- t- 2. I'l '
2ii' A. 1 1 . .""'i
H fk.-r. V. I. . l-t 5. I .Pi- k 2. Fv.r
. .. mi i-m
V, ;k.-r. V. I- . I-1 '-. .!...-k 2. Fu.r
ir, k A I I . - I 'fill ,
I'. -il-.-r. .1 Ii, - Han-'". P. S Pr.
A a- r- in 2-'.. T 7, .- P.
7i W, in v-,1. IH. .a'.'
2.-1. Ji.-'-i.r-; I I
Jiu.ker. P. P. 4 IP M . l-t 1 I-
4. I,!.,, k P ,.--.i.,-..-t i
P .ik-r. P. P 4 H. M . L.f I n: I
i. .!-- 2. ' I.--H..-1 --t-i
IP.rk. r. J P. 4 Ii M . l-t 1 ' i
1. I,... I: :. ( I,- ii.- k.-i
P. ,rk-r. J'. I! I!. M . I I t-i
(. t-.'k 4. I . M.. l . l.T
ll .rk. r. i . P. 4 li. M . l-t I t
H. .. k 3. ri,.-n...l. !n
li.rk-r, y P. 4 H. .Vi, l.i-i I t .
I, I.i.h l '. i l.. ii .-in
P.f.r'.ir. P. P. A ii M.. Int. I t..
1. I.l-.ck 7. ( (K-ii.i'k.'ta
liirl-r. ) P 4 IP P. !.. I t'J
H. Iil.irk 1. ( i.i-lll k t.1
JlurkiT. P. P. 4 IP M .. It I t.j
5. Iilio'k 1. ri.-m-ki'ta
H irk. r. P. P. 4 li. M , Mi I P.
H. l.l.M-k pi. rl.- iii'-k-'tn
lVirk-'r. J. P. 4 IP M , Pt I t..
7, I.Ufk II, i ti-ni'-kita
linrkrr. P. K. 4 B. M.. l-t 1 t...
7, l.!- k 12. ( !i.ii.-k- li
R.rk- r. J. P 4 IP M.. Iwti P 2,
.1. 4 4 rt, l.lM-k H. rh. riii k.-tn
Hrirkor. P. P. 4 IP M., P'ts I to
(1, lilix-k I P Clipin- k.-tii
liarki-r, P. K. 4 Ii. M , lt I P
H, l,li-k 15, Chi'nii'Utn
Hi.rkir, J'. P. 4 II. .U.. I"tn 1 t-
2. hlm-k Pi, Chi'mt'ki-t
JPirkliiir.t. .ti'no H. J1" f N.
W. 'i, . P3i T- ,S- li '
K
Itirni'i. '. V., it. nl.. I"'" 1 tr
S. Pl-. k 710, Yew Park Annex.
No 2 N'-v Pint. Sali'ro
n:.rn.n, . P. ft P. M.. I"t 1.
I. loi k 27. I)i -f.t A-Pl. Hiil.-m. .
PiriifH, (i nee D. J- I'r-
of tirrfl in t4.-. SU, T. 7. H. It.
3 VV.( diM. ia vol. 122, jaga
2P T 7. . i: . .; v. , .;.
.,' 1 . J S2- Ii - f
7
i. ,-. t. .P II , I..'. 17 4 !
. , li . A : !,. .-.,!,. I -a ).,;.
57 ii A
Pr- -. H. M , !t It. LI... k 2,
li.v.-r-i S- A t I, Mi,.-m
J 74 P- ii, Vi'v .1, Fr. : . 3.
li.ii. A i l. ; M..brm
r ,' ii-v.-r, '. II . .,t. 1-. 4 Pi, p'.t-
t.-r A I I.. Mi.vt..n
IP-m .-h.-r, ii. IP.' ! ,t I '., I.:- k
13. H,.ii,il All.. .-..Vm....
5; 7.; Jlr-.n. ' rl (-. 4 K-iil.t-fi 1. 31
a r- in ,V, 23. 7. 5. . li.
2 V . in v-1. 131. j :.2-
J 72 ' : P oi-l of 1'- 1-
l'.:,.;.. II. P, :-.ij a-r.-. in -.
- I" 7. . li 1 W. ,?m ii
1. 111. I-:,,"' 3:3. I;. ..r.i ..f
n P l
lin.w -., 1,. P. 1 1 . P, .'t :,
; i-i 1-, T. !'. .-. K 1 V.".,
in v-,1. "i. :i2- ".7, li--.-
2 2:- -rJ . f K.-I-I.'
Hr. nn. li. I, 4 ('. J... 1 t a r-
.11 i.-. l-i. 7 !, .-. I! 1 V. .
l- in v.jl. 73, P.-.'-
;i 3 -.r l -.f Pf.U
J t r 1 ; !-11 .-rt r . P. It., 1 3 1 : I'll i''rf4
; ,.t i-i .-.: 3 4 . 7. j S. li. 2 W,
,!. ii. 1 2 ', au- 4"", li--''-
3 37 ' i'l t l" -N
I'-r i-.i'.-r, 1. P., t. I 4 IP
37 I'l'" A It, -rmi'-.n ' A l l., .-a-
l-ii
37 H i-i.'-ip .1 1 li .1, :t iv.1 i.i
:,, !. 11 Si-.", pi, T, I', .. Ii. 1
':. 37 VV.. .I.-- nn ol. 7 1. :w ;7.
Ivt. .il. II. -t J3-M Hi"
7 h "i l 'if 1 1
I'.i.rn.-. .P.lui P . In lit I i.'r-'j
I 71 in : 21. T. i'., S. IP 3 U" .
an t S.'.'. I'l. 7. ii. S. It. 2 W..
li-i !'-. in v,,. l il, .12" 1
l.'r. -I I -,f
It'irr, P, .,t 1 7:i 4 M. i'nwn
Pr.ft Janm "
1 I'al.ll,.-, k. 11. J. 4 M.. p.t 1. 1,1-i. k
15, ltivcr.i..i A-iil, Sal.m..
4 5 Pal.li.k. It. J. 4 K. l-it 2. block
13, l.'i -Tii li' A-l I, .Sail-in
(, I nrini, hin-l, l.rni.ra IP. S. W. 't
r.f I.I.H'k 77, Ni.rth salem
i-i'. k 7.
ton
A?r,f. ... i't-' 1 t-i 24
r-i 4. k . f'rarri-Ti A!!, .Stav-
t a
tt.'-'. Azrif, H. 1 t,, j-.
p:k f, Pra.T.4T'. Ai l, stiv.
t r. '
''rtr.'-r. A nr., B.. !- 1 t Q.
t-i 44 k 10. 'rarr.cr. Aii, .--sj-.
t ' a
'.'.it--.-. A.-.-. p 1 t !,
.:--': 11, r.'i.T..--s AM., .fe-v-
t .-.a ;
C. 1; aw-.,, ia .;-.
3. 7. 7. .-. Ii. 3 V
' r . '.-r. P. M, lvt 1. 2. . i 7.
-i-'-j'-i )" Ft -it Farn. S,.
'". .vr. .V " ... Ir. r.f ar-rr. ia
. :;i. 7. -4 p.. 1 '.v.. -j--.
i-i v-.l. HI. 14i-r. 1.;.;. few,.,.,
'.-; I...-': u ..'
''-r- 7-f, N. I:, j..t 12. Va::.-.-
Pr ;.t Pa::,,, : 2 . . .
Pa .ryx; .-. A. M. 4 M. P.. N
3" ..f I-,;- 2 4 .1. ! ,, ,: i
V. .iN:-!i' A id, v.'. rr:
Pa---. 7. J. 4 A, it 2. I,)v:k
Nvr'h sai-.-n
PavM. . V, J... I..iv.k r;.
B.--.k!vB AM, ;,;.'rn
fi-irr. W'm.. .. 7. 1 7 . k . R v. r-
: )e Park Ad i
P-.'.rr.-in. V. IP. p.- 4. 1!.. v 7,
''a.: 4 A id, .-af-n .'
I"t.;'.rt. J.-.zzit. ! -t 7. Id -k 2.
'I'' -a Ann A i i, .Vra....'
P. -v. l.-.i-v A, i-,r .. l :.'4-' 4,1
N-rta sara
In- k-r....n. Pr d ,ra B . 72 4 P TO
a' rr-. in Stf. 27 4 2, 7 is
P. 2 V .1,-4. , v.,1. I'l. 'a;-.-
22i. 1 r(Pt,,
r.ii'ke.n. I.c i.'ri B, 13 a- r.-4
ir. S.-r-. 27. 7. S. ?! 2 W,
I--., in r,l. p;p .4.. 22,. R...
-r 1 ,.f lu-i-.U
Di !,'!. Win, iri.,.r-v-rai. Wm 1
23 a, n-, in . 2. 7. . s. I!.
2 P.. !.-. in v.,1. 133. :,-.. :.
Ii- ,r,l rf (..-I.
Ii: -htl. Wm.. .-Ph'.rr.tr.n.
': a.' ri it: 2. 7.
2 P, ,!.. ir, v-1. 13
3 . i:. . -,r. r.f b... .!-.
; ri.-laLa-ih. It. P, l-t 7. s :!,d n
l.arl.'n H rr. 7ra.-,
Ji-M.iti". J. ('. 4 H. I, L-t '3.
Hd'vu.'..-
D M.in.. .1. P. 4 A. I, I t 31.
H. ilv 1
P"-l2". r.Uari. 4" a. r-- in S.-.-.
' IP 7. 3. S. I!. 1 W, ,)..,
in v.,1. IP'. aii'? :. R.v.rl
r.f D..!,
TV. !(.". Mr-. Mac P.. l.,t . Id - k
' 2, .,"h sai.-.r
rrn.. H,Tirv W, Fr. N rf
ld.-k 3, Ii . h rr.4.ii i Ad I, sv
I. m
Ii.-nal 1 -.n; W'fti . l-t 1 ap.
3'' 33 Pit v- J'. Farmi
I..i:.!-.n. Wm.. !-t, '-7 4 i.
f'ap. Cuv P. J"arm
. P.. ran. A. 4 M . l-t a'rei in
S. r. 22. 7. rt. S. R. 2 W . .).,
H i.i in Mi. ) '!: 174. P.-r-rl
r.f D.vdi '. .
' Pnwii. I an laii.'", N. 2't ft. of l-t
1. l.K-k 12. S. 100 ft. of P-I.M-k
11 4
s. B.
P.3r? 5 W, -i-?. ic t;.. ?T. 71
35;. a-'.rd cf D-d
'".'.-::--f. 'rwr .
1.C5- .. 2':. 7. i, S. P. 2 W, rirr..
ia v.-,!. 1-47. ta; 377. Erv-:.'!
cf p-:, .:
J.32 'iiv-iv 7. P. 4 A. P;t. Wa.
M Fr. of p.! 7 4. h'.yK
47. rt;vr4:tr Aid. s7ra . .
2.31 ;: l. s. .ih--. In'.tr Pt
4 4 3. ti.xx 1. Add.
Sa:-a
4? Ot'?5B. .Iaxr-. j..., ;,t 2. tlct't
, 5. Car i-a! Park A':.. s,;a . .
' - . !-. ir-,.-.-. i -.- !'. '.v.
2.54 t' ft. c . 1 .1 ;t
cf i.:-i 17. n ."'.. :-
Sllr-X
1.57 ;.--Av. Mirv. V.
1 ft. r.f W a .:
N.4 K-..1 Asr-ri. .-
;: Orav.',. K. P, i-t
Pr.:t Pars.
3 2 i,r,--a:-.'. J. i P, Pt IP II
::. ik ? Pv :i- A !.. rP.-rj
i.72 si3
Han- X. 4 E73t- il:. 72.
S.72 Htriri. A:P ia t'.h
iiim. X. 4 E a- tlxs S3
5.71 s'i: A i-i. 5
Hii1-" Aid. . f
777 Hi:w. X. 4 Ei. i.yi 74.
Hi"-'i. X. 4 El i "z.y.'i 7;..
5 72 Hi:s. X. 4 Elli. ii 7i.
Ht-S Aii, rVl.rTS
5-7! Hii:-2. X. k T'.'.i. tii'ii 17.
Haijsj A:L. -a.'-E 1 7 4
5-72 H3.-a. X. 4 ET'.i- 7.
Hii.iJ Aid- s.l':t--. ? 73
77' '"-3 Hiiver. X". 4 t...x. i 7.-.
Ear-wci Add i "-t
Husii. X. 4 ."..a. '::: - .
; Haisri Aii. si'.rta
Htir-. X. 4 E'... Vi-y.'c. 2P
Adi.. -h '7 --3
Ei-wr. X. 4 E7!i. t.y.'s. 22.
-i Hii-isf Adi 4!t!i 5.74
"" " Enil X. 4 E.7i. S3,
Hasj-i A: P. 74
3ii5a. X. 4 Eli. i.-.-.l 24.
r.:, El.'".? A,iL iim e-.3
X". 4 Eili. 'tixit 25.
E,ii.i-r; Add.. Ss
Hissr-j. X. 4 E:.. b': k 2'".
EnM Aii- .ia 5 74
Hi5v:. X. 4 Ei a. t7--'k 27.
Ki3rT Aii.. ? 74
Hi-4d. X. 4 E.. '::t 5 t:. t.
i-., -.5 "ciiwii . Hi:-. Ail. H':-a 4.3
Ear-!.. 1. B, X. E. t s.
5. 7. 9 B. 3 E 13.13
i Kr-77. E iii'. : a'.. Fr. r.f
:-:a--. - -- :r. s.
li 7. -7. . E. 2 W, 4i. ia
724. ri; 7.2 i cf
L-i'kT." F. J. E i't a. Mr..
F .- :-;t ?. Ei!i Frtiit
P, . -
Uawrt. A.frrP P.-4 1 4 2 4
7 4 . s :.. st. !:-.
Lit.. A. W X. iiijii'j f
::t 3. . 2:i:22t rf kt i.
r'.y'i . X:ra .i7r-s
Pai-aT. Id. ,T. i L-i;. 10 a r.-j
.-v-t. -7. 7. 7. s. p. 2 W,
-i t " lii. tar-' 223.
B?.-.ri .'. t'T-:
L"v.. -. A i A, i.t i.;-k
!. Cizr-'r. s:. Aii, sa'.i-ni . .
Wi. 3V."i:P 7 t 4 t- 7,
"r.:vk i. 7. Pits All..
si-a
7. i :. E. P.. kt 2. 11.
Parr.-i A : i . '-P '. .-ai-T. ,,
PL. A. 4 1 . I t 1. Jvxk P',
..." -Tri- A-dp, sa'.m
P'.-.dii,T. P. W.. P-i 1 to 3.
bPrk 3. MitUav. Boier
.14 : '
lir.J. O- Fr. 'P !'jt 3
4" ?. Vy'i 37'. Vtiiversity
Add.. Si-a
Ps-t. Jsi:. 1 4P100 aires
3 j-t. 4. 7. 4. s. B. 3 W..
P--"tr d'cf Dtr,!.." .' . .'
P-.-id-iTitzV-". J:. Fr. of lot 1,
M.i! Aid, sivertoa
L.:n-. 7. v.', Fr cf a'-r" in
Sf. 33 4 34. 7. 7, S. P.. 3
1'."., vo'.. 123. raz l'',
'I. V45. 13i. .sc 151; Bf
.ri r f D-rr-ii . .".
S4t. 27. 7. 7. Sr. R. 1 E 21.94
.-:. 7. W Jet 10. Work 4.
Gr-isrrs Adi, silvr-rtrn ....
! in see. 1 12, 1. a, . K. 4
IW., ije.. in vol. 12-3, age 4.P4
Beeord of Peeds 225.'.'5
i-4.40 Merer, L'nrp i, Ir,t. in 41 a-:re
i in Ser. 35, T. 7, S. B. 3 W.,
dea. in vol. i7, jae 353, Bee-
2130; ord of Piee-is 22.S7
! Miller, John, 5 acres in Src. 31,
14.10 ' T. 5, S. H. 1 W, de,. in vol.
(S3, page 5i7, Keeor-J of LK-ei, 4.113
j Miller, Magdaiina K, X. 40 ft.
7.3: lots 3 t'i "', Iil-k l'i, Hubtjard 13.30
Minton, p. f7., lot 5. block 7,
I North Salem j fji
i Minton, P. C. lot 6, Moek 7,
1PW- North Sal' m 9.SJ
, Minton, K. C, lota 3 4 4, block
16.77 1 47, North Salem 10.77
: Minton, E. C. 4 P., lot ti, block
j 9, North Salem 10 RS '
13.73 Minton, P. C. ft P., lot 4, block
j 3fi, North salem 21.37J
&.P5j Minton. K. C. 4 P.. lot 3, block
37, North Salem 21.33
23.63! Minton, P. C. 4 P., lots 12
block 51, North .Salem .t 15.25
Minton, K. C. 4 E., lot ti, block
51, North Salem 4.57
Mishlrr, A. .P, et. al., 7-1 atre
in .See. 12, 7. 4. ft. K. 1
dcts. in vol. no, page 4L3,
Becord of Pee.ls 154
Mishler, A. J. 4 Cribble. P. I.,
lot 1, block 2, Hursts Add., Au
rora 18.43
Moir, Margaret, Fr. lot 1, Cooks
Add., Salem 4S.V)
Morris. .S. F., Pad. 'i Int. ia 48
aires in Sec. 35, 7. 3 W., rJes.
in vol. 97, .age jr3, Beeord
of Deeds 22.57
Morris, William ('., Fr. of a4-re
in Se-'. 20, 7. 7, S. B., 3
ds. in vol. Ill, j.age 9S, Bee
ord ot JJeedn
.44
15.23
2.07
13.72
... -x
4::i.
'.f S.
-k' )v
Eaii
1
ci- :;- 5 4 6. V.yt 23. Hii-
.l A';L saT -
Ka-t:P M. H- Fr. i t 5. V.v'i
2S. ss eaa
n- i H--'ir-e. A. E, P t 15. J 1.
"'' Mtv.-i Add., f-t.Ua
H!?rsr. P. 4 C. ' 3. t-'.xi
25 '2 4, Oe.vr? Aid, s:' vert . . .
Ker-'ert.:--. P. P. a', i'7
a-re ia Mr'. 21. 7. 4. s. R. 1
5.7: w. .j--4. is v.-!. II-. ;sge .
Btt.rl cf D4
3 -"- i-:i.ir-. . P. J. a!-' Ptei
t ' F .1 X p. Kt 13. a'.i
r ; t " ' . :-" - - P-"---
t .c:-.. : 7. X. ii..: A;.-vi
3-3 ii
HeLC.14-. P. P. Kt 14. f'--rr-
ii ie Pr-;t Fi.-ri X .-. 0
K-.-:-k. J. W. 4 ii. P Or--,
shaver i a-.'-'-s 12 S-r. 32.
7. :;. s. P.. 1 V... i-rf. ia v.-
G:r. Aii, siivertcn
Pv-ie. C. A. 4 J. A, lot 5.
3.47i
j Moser, J. H, lota 1 to 4 and N.
3.46 j Vi lot 6, block 5, Davenports
4i.S0
blo-tk 4. P.ee ii A id., salem.. 12.20 Mott, W. s'., S, P. t;. See. 23
Mar:,-a Investment C, Pnd. '-j ' T 9 S K 3 p '
7-: rf", 'Ct 4 5" EIXaa .J Mott, V. k X. tr'23
D--rf.A'-" ; .. t. 9, s. b. 3 p.
4-3-
22.5-j '
1.1. ia;-? i-i-
ri of P-e--
- -
1-14
i-7 1
I, P. 4 '. J.ii
I
-, 21
1
P32j
1.22
11.43
71.4"'
2.3.02
13
1 1 II
5.10
. W.i
-. K.
I
.' 1. Kt i7. 3! p.r.aij Fr;::
7-
iK::. . P, ;,! I. !.: -- 2. Fair
A . : . r-i.-Ti
H i-:. ' . P.. . t 2. t.i,.;k 2. Pa:r-
1- r A '. i . r-iKm
Ha:i. '- P.. Kt 7. bl'rk 2. Fa:r-
2- Aij, -Kera
i: -..;i. ''. p. 1 ". : k 2. Pu.r-
2f v A . :, r-iKrn
!:-::. . P.. ; - Pl-x-s 2. Fa.r-"r-i
- A , i, s-ileai
;: .:!. c. p, : i". 1 1 k 2. Pa.r-
'r-. A. : i.. s?.:-m
IP';. ..'. P, ; 11. Pi-'-k 2, Pa.r-
-,v- Aii, SiK-n
.:. '.. P, 1 t 2!. bk k 2. Pair-
A : !, s&m
H ,:i. '7. P.. !- t 22, b: k 2. Fa.r-
2-' -'V . d i . sa.'.'rn
il'.i. P. P, :--- i'.'.- k 2. Pa r
2' -v.. A ;0, ai-m
Hi.! ''. II, i -: 12, bK-k 1. M-'-
...-..l A i i, saai
H-.H. W. W. Ya r !T. S. J. , lot
'i7. H.i.i, It .'X T -:
H -..'.I. V, . W. . i-anr.ar l. P. J.
l,t :;. Id ,. ': B.-a Hails A id.,
W- ::.r:.
I'',::: ,:2. P. '.. 1. Bivi'ie
A--r."
!i ..;:i"T2. P. i-t 3, Eiver.'ide
A r.--
ii: li. ' , I t !P Piver-lde
A :-
U-.7II . K. '.. I--' 17 4 1. Riv
er,! !..' A. :
H .:.--"2. ti. '. 4 M, Lit 7. M'k
4. P. a ! Ad-P. Salem
" iri1: frsr'ti
H-" .'-i. P:iis K, Fr. cf i t 20
lets 27 . 3". t'att'.e 4 CwM
Ad !, s-ctti 7.Plis
H.r:i!. sal-.tae. h.r. Id . k 5.
" .',!.;.-
KirtzeL sV.or iiri W. t, , f
I-', 12 to 17. I'.xk 7. scifs
24.4" Marshall. C. P.. P. 60 ft. of S.
pv. !'. .f E of Mock 20,
3.47 X-b H;;i Ataex. Salem
Martin. Oarv P.. lit 1, Mo.-k
1. Mariirij sub. Div. cf Par-
rKih A id'., B. salem
3.'""3 Martin. Ca-T F.. lot 2. Mock
1. Mart-is scb. Div. rf par-
r:.h A:;, B sa'.em
Martir.. rarv F, kt 3. bl.-ck
1. Martir." s-ib. Div. c: Par-
2''.3? rish Aii. B. sa'.em
Martin. Carv P, kt 4. blv-ck
3- .''2 . J!a;tisj .".!. Div. c: Par-
r:?a Add. B. salem
Martin. Ca:y P.. !-.-t 3. W-xk
1. 7iart:ii, s-.b Div. of Par-
4."-' r:-h A i l. B. salea,
JPiiis. Carv P, O. blwk
12.0-? I. Martirs s-ib. Div. (.1 Par-r:-h
Aid. B. sakra
13. S3
';. Se-. 23,
32.23
"i, P-ec. 23,
32.23
See. 23,
32.23
of S. W. ij
3 E 16.12
. 'i. See. 26,
12.3.00
12.S
Carv P, Kt
t.l
1.54
4.5S
T. 9, S. B. E.
I Mott, W. S., lot 7, bkk 2i, Sa
3 . j n 153.35
Mott. W. S., lot 13 to 10. block
I 3, Mill Arid., Salem c.10
3.SljMoudy, Bu,a P., 17S acre. Se,..
9, T. 6. S. E. 3 W., ,le. ia vol.'
110, page 30, Record of D.:eds 70.P3
3-2 Munkem. M. 4 McKaiglit. Eva,
lots 1 to 7. block 12, Brooklvn
I Add., salem
3 05 ; Myers, Jeff, lot 3. b!o. k 13
Jeff Myers API, Salem
'Noble, H. P., W. , of X. 17.
. 4-. i. r.. r..
ts 2 4 5.
H'4e;. : .a Mav.
tixk 13. Mil! C:ty
P'.-'-r. A. B.. Desiater. H .' ia
l-t 13. Grate r-harst Ir..t
Farxs Xo. 2
H -f-.-r. IS. W, ! ,t 1'". l.', ..:k 3,
B.-' k'va Aid, Sakm
H-xy.-r.' C. P, X 4 kt 1",
I K- k 7. Yew Park Annex. Sa-
I.-ra
H'.-veil. J. H, 'b-irs. 15 a. res
in 7. 7, S. P. 3 W
H'.-rse.'hoe Pake Farm 4 Devei-
r.rrner.t Co.. 45 acre," in Sec. 24.
12'i. pa;e 534. Re'.-rl cf
Dee-Is
Howell Prairie Ha.l Ass'n. -j
' acre in see. 1. 7. 7 S. R. 2 W,
'-'-j 7. 4 S. K. 3 W.. de. in vol.
i .dei. in vol. 32. tai'e 131. Rec
, 1 or d cf Deeds . . ."
: Hi-yt. J. lot 4. block 27. Cr.;..
Pars Aid, saiem
2 ii1
C.io
1'.43,
I
Kc-vt. .1, lot l'. K.o-k
11.21
P. ' . 4 M. Bam. K
P'.O'
H. , I t 13 Pi'.'k Pi; li
no r.i A id, salem
IPin:x.e'k. C. A, lot 7, M-.-k
::2 V . rt h salem
lia:,-nri'.v. P. M, l-t.' 1 4 2.
11.4'k 1, I vn i
IPi-,-"ar,-.v. p. M, blork 2. I.vnd
Ha:.4.ia. P. M, 1- t s 1 4 2.
U.-k 3. I.vnd
Han.'.vv. P. M, l-t 1 to 7.
bl-k I. Pvr l
IIai..l.i. P. M, lots 1 to '.
4 10 lil , k 5. Pvi 1
H'.r.-I.'iu. P. M . !..! 1 4 2. 1.1." k
10 21 0. Pvnl
H.i: -! :i'.. P. M, l-t IP Han-haw
I'riit Farm"
Han.,:ia.v. p M, l-t 12. Hatnliaw
5 10 J".-;iit Farm
. ll iu-l.nw. P. M, S. 'j let, 32
4 33. Han. ha .v Fruit Farm
PI. Hi.Ilei.teri Annex. X.i. 1 . . H ii IPu.li i.v. P. M, lot 47, Hati-
I'urk All Saem
3 ''V H'.yt. J.. loto 1". block 27, Cat..
.... Park All, Salem
''r' li '.Uar.P .1. II, lot i. Id..-k 2,
! Ye Park Add, Salem
l"-2" HUt. A. .P. S. , of X. W. i4
Sec. 12. 7. i. S. K. 1 P
' ' - Hunt. Edward B, 1 acre iu Sec.
10. 7. 9. S. R. 1 W, do?, in
vL 12i. page 75. Record of
Dee is i
Hunt. P!i?a K, W. 2 3 lot 2,
block 17. Salem
IPiiiter. f'has. A., 4 acres in Sec.
1. 7. 10. S. R. 3 W., dcs. ia
-' v.,1. 111. pae 200. Record of
Deeds ".
H'lrt. Fred -otatei .Gross, O.
P Fr. of acre in Sec. 20. T.
1 's' 7. S. R. 3 W do?, in vol.
P'l.1. page 347. Record of
Deeds
Hut . heson, Robert. lot 11, block
I
.34
1. Mart:-, sub. Div. ci Par-
r;--a Ad i. B. sal.-m
i: Martin, f.arv F, I-t f. bl-ek
1. Martir," sb. liv. of Far-
r -h A !'!.. P. Salem -
1-31 Marti::. 'arv F, L:t block
1. Martin," sub. Div. of Par-
2.35 n,h A id. B. salem
Marti:.. Carv p.. lot 10. block
1. Martin' Sub. Div. of Par
7.30 r:-h A i (. B. sam
Mart:-. Carv P.. l-t 11. 1-Wk
1.33 i. Martins' sub. Div. of Par
ti, i A id. B. salem
Martir, 'r-.ry F, l-i 1. block
t.'"3 2. Marti.,, sub. lit v. -i Par-
r';,h A l l. B. salem
5.35 Martin. Carv F, l-t 2. block
2. Martin sub. Div. cf Par
rish Add. B. Salem
Martin. Carv F.. lot 3. bl...-k
2. Martins sub. Div. cf Par
ris'rj Add. B. salem
Martin. Carv F, l-t 4. block
2. Martins Sub. Div. of Par
rish Add. B. salem
Martin. Carv F., lot 5. block
2 Martins' sub. Div. of Tar-ri.-h
A id. B. salem
Martin. Carv F, l-t 0. block
2. Martins sui.. Div. n" Par-
ri-h Add. B. Salem
5.34 Martin. Mary ,1, Pr-I. P. Iut.
47 acres in sec. 33. 7." 3. S.
30.50 li. 1 W., ,les. in vol. 112. aae
23. Record of Deeds
25. 2 Matthieu. John P, 20 acres in
sc. 7. 7. 4. s. R. 1 Y des.
in vol. 27. a 2e 344. Record
if Deeds
2.43 -May Phillip ,T i; acres in Sec,
13. i. ti, s. K. 2 W 5JS
54.90 Me Adams. J. A. Pr. lots 5 4 0
block 7. salein 15'.(0
--l'Af.v. P, K,t 13. block 3.
Cardwcll Add., Salem
5.25 McCarter. Rex. 2 acres in Sec
' 31. 7. . 2 W.. des. in vol.
115. .age 2i'2. Record of
Deeds
MoClnry. Kemieili. S. E. t, 0f
2.54 s. K." Sec. 2o. f. 9, S. R.
P.
245
5.33
20.53
jXoble, H. E, S. E. 'i of S. E.
3 05' t!'" "5- J' E' " E "
i Xutt. E. P.. 31-. acres in Sec
30, T. 4 S. R. 1 W, des. in
i. -J vt'- 12", jage I'i. Record of
"-'J Deeds
jOgle, S. J., lot 12. block 2. Brj'r-
lington Add. to Salem
ax,a Ogle, S. J., lot 10. block ;!. Bur
lington Add. to Salem
; Olmstead, Sarah P, 2o acres ia
J t,Jj - Sec. 24, 7. S. S R. 4 W., des.
m vol. 12S, page 143. Rec. cf
n j Deeds
-( 3 j Olson, Emma, 1 acre in See. IS
T. 5, S. R. 1 W., des. in vol. y1;
..J Page 311. Ree of Deeds ....
J-V3 Packer, Henry 0., lot 1. block 30,
! North Salem
, nr i ra-k-'r- Hoary 0.. lot 2. blJck 30
North Salem
Packer, Henry 0., lot 3. block 30,
. i North Salem
3 'jPage, Dell, lot 12. Springbaak
j Pruit Farms
, i Parker, Mi. Delila. block 2.' MiU
J lDi Add., Mehama
jParratt, J. B. and IP M, lot 5.
j block 14. North Salem
5-u: jParratt, J. B. and H. M.. lot 6.
block 14. North Salem
, - Parrish, Mattie A.. 4 ocres in see.
-.', i, . n. ,i .. aes. in vol.
10.07
3.03
13.50
9.C7
3.03
3.03
2 12
6.07
19.3S
7.63
6.10
6.10
53
1.05 ,
12.20
39.05
8.40
CO
" 0. Onk Podge Add, Salem 39.04 McCoy. P. C. & p., lot 5. block
S 10,'
4 iw
I'liriiioilv, H 'lirv, 1 i nere in Sec.
20, T. 9. S. K. 3 P., dm. in
i (.,-, Vol. I"2. 'ti(je Met
Carni-'lv, IP'iiiv, 3 ncfi-i in Sec.
27. T. 9, S, U. 1 P., des. in v-.l.
12' I. lae VI, Herord of Deed.
j i.o Curni-ilv, IWnrr (e,tatel l..t 1
" , 4 P. i l-.l I. I.I'h k 2. C.nt. s
' Cariiitiily, Henry (estatel ..t 3,
n,i rjj : Id.K'k 2. flnles
Ciirmr.lv, Henrv (r.tntel ..t. ,
9 4 1". bb-'k 2. (inte.
li 7" ' Cnrter. ( ,:m". t. 17 1 1. blin k
9. BrooUvr, Add. Pi Salem..
4r, Cbadwick. W. W. k P. H, AV.
nn ft. of lot 4. bl.uk S, Yew
Park A.M.. Salem
Il'lmpin HorW Mfg. 4 T. Co.,
1.3 !'l . DiiL'sn Pr.., l-t 3. bbi-k 3, Riv
erside Add, Satem
pi i-l P.iLMn Br., l-t 4, l,i.i. k 3. Hiv-
' er,ide A.I.I., Sul- m
3.1.5 Pi khart. K. M.. S. l, of t I.
bin k 11, I'niveniiy AiW, Sa-
li;!o ibm
Pl.l.r. W. A X. 12 P, ft. of lot
Z-j 2. lot 3, bli k S, 7himas Add.,
Stavton
P'.li.. H. P. lot 4. bl.i'k 2, Onk
.17
P-ilrte Add., Salem . .
Pnglebart, A. A, i-t rt. M.-k
s::a r' I ru-r r arms
2 14 lla:4jia-. P. Mf 1-t 52. Har
' shiiv Pr 'i it Farms
2.11 Haaslisw. P. M.. lot 5-1, Han.-liaw
: Fruit Farms
; H-in-l-hw. P. M, lot 54, Ilan.haiv
10 01; Fruit Farm,
; H m.hiKv. P. M, l-t 35. Han'haw
Fr-iit Farms
12 25 II :in,h-.v. P. M, lot 33, Hanshaw
; J'r.tit Farms
2; llai.-haw. P. M., l-t 30. Hanshaw
J'ruit Farms .......
Cnp. Park A.I I, Salem.. 20 SO Han, haw. P. M, l-t .17. Han.r.atv
Enirlebiirt. A. A, lor 0. Mew It
! 2. Cap. Park Add., Sa!,.m..
19 )i F.iikilcbnrt. A. A., 1-ts 5 to 7,
l.l.xk 29. Pnivenity Add. S;i
71 i 1 lem
, Ki.el.-Wt. A. A, lots 1 4 2,
2 0 bbck 50, Pniversitv Add., Sa-
I 1cm .'
6 7' Ki.L'iebart Annie M, mid. 1 3 of
j rf lots 7 4 . block 35, Pni-
I versity Add., Salem
27,45 Pttner. 'An.lrew 4 M, fBrnlr,
. A,) Fr. of blo-k 33, I'niver-
Fruit J'uriiM
32.03 : llai, haw. P. M, lot r,, Hanshaw
j I'mit Farms
Ill in.tian. P. M, l-t 4. Han-haws'
1.30 I J'ruit J'arnis
lPin.V.sn. 13 M, l-t 10, Hun, haw
J'ruit J"arms
fil.0.1! H ,-,t,riw. V. M , lot 22, Har.'haw
I Fruit Farms
Han-haw. P. M- lot 23, Han, haw
07.10 i J'rn t Farms
in, '. P. M, lot 24, Han.haw
Fiait Farms
Jacks-n. Pulu. lot 2. block 3.
4'"P Jeff Mvers A.M., Salem
Ja-ob, Geo. B.. lots 11, 12 4 13.
C'J block 14. Riverview Park
.dd.. Salem
2"''' .Tes. N. I). A- J. lot 3, block
''. North Salem
2.7' .T,.hnsbnre. J. H. Shafer. W.
M, 10 acres in See. 19, 7. 0.
2"0 s. R. 2 W.. des in voL 120.
rages 110 and 155. Record of
2"o Deeds
,Iohron. A. S, lot 0. block 7.
" "0 Br.i.klyn Add, Salem
Johnson. Chan, Fr. of lots 1 to
2-70, 4. block 11. Highland Add..
' Salem
2. .0 J-hnston. Xnncv (estate lots
' 10 4 17. block rt. Donald....
3 37 Johnston. Nettie. P. Pj of X. P.
i, of X. P. ',, Sec. 20. 7.
33 ' 8 S. R. 1 E
Juh's, W, 2 acres in Sec. 13, 7.
3.37 fi, S. B. 3 W.. des. in vol.
' 120. rages 599 and 000, Rec-
3 .3'. ord of Der'ds
' Jurgensen. IP 4 !. 113 acres
3 7 in S.C 23. 7. 7. S. R. 1 W..
des. in vol. 12,i. racte 551
j.. i
i. Aicioys AO. I, Salem
12.20 McDonald. Peter P. 1', nore-s
Sec. 19. T. 4. S. R. 2 W
I W. i'.o ft. of X. Iinl ft. of
19.PS P. Pj of block 20, Nob Hill
Annex, Salem
P35 S. 25 ft. of N. 125 It. of P, Pj
, of block 20, Nob II ill Annex
I Salem
; McGilchrist. Wm, Jr., (Punning.
. ham. I. V.) S. 3(1 ft. of X
S.2S 200 ft. of P. P.. of block 17,
; Xob Hill Annex. Salem
1.S3 McGowan. IP S. & I., p., p,t io
block 1. West stavton
,MclPigh. J. i- K.. i.) acres in
11.43 See. 27 & 2' 7. S. S. R. 2
W des. in vol. 11 page 4'4
4.24 Record of Deeds
; Mclnnis. D. M 5a acres in
sw. l!. T. 9. S. R. 1 v ,os.
4.70 in vol. 112. page 9 (ex. vol.
123, page lis. Record of
Deeds
M sin turf f. .1. W.. Kr. lot's' 5 s'll
5.01 block 71. Salem
M. Intyre. A.. P.. lots 1:1 4 14,
, block 23. Cap. Turk Add., Sa
lem
37 Beeord of Deeds ' 17-34 ' Mclntyre. Vl. M." ' i ',t's" 1 "i ' V
' Karn, P. B, 24 39 100 acres in j block 23, Cup. pais Add Sa
3i S,v. 1. T. 0. S. R. 2 W, do,. i lem o- ,-
I m vol. 1. page P.1., Record i Mcpinnev. Kate iPriclit Wl
4.03i cf Deeds 1.3' ' l'-"t , H.i-k ti, llollUtcr Annex
I US, page 293. Beeord of Deeds 79.30
Parrish, M. A., lot 0. block 4.
eea's Add., Salem
Tatterson. G. W. and I. W.. 20
acres m Sec. S. 7. S. R. 3 W.
des. in vol. 124, page 2ul. Rei-!
KfOl i-eeiis
1-M : Peterson, Gunner, lot PW t...
('own Pruit Farms
Petiingell, G. R. and B, fr. lot
76, Smith Fruit Farms No. 2.. 1174
Fierce, Grace G., lot 1 block 1,
uak 's Add., Salem
Pierce, Grnee 0., lot 2. block V,
Oak 's Add., Salem '
Pierce, Grace G lot 10, block l"
Oak's Add., Salem
rierce, Grace G., lot 11, block "
Oak's Add., Salem '
Pierce, Grace G., lot 3, block V
Oak ' Add., Salem .'
Pierce. Grace (I, lot 3. block 3
Oak's Add., Sulem
Pierce, Grace G., lot 12. block 4.
Ouk 's Add., Salem
Pierce, Grace G, lot 10, block V
Onk's Add., Sulem
Pierce, Grace G., lot 4, . w'k " 5,
Oak 's Add., Sulem
Pierce, Grace 0., lot 5, "block 5
Oak's Add, Salem
Pierce, Grace G., lot. 0, buiVV
Oak 'a Add si.,m
lierre Grace G lot 12. bUvk 8.
Oak's Add., Salem
Pierce Grace 0.. lot 1 hVcV V.
Oak a Add.. Salem .
rierce Grace G, bl.,k 9. oik's
Add.. Salem
Pierce Grace G lot 1 l.'bkVk 10.
Oak's A.M., salem ....
rierce Grace G.. lot 3, btook Vl'
Oak s Ad,).. Salem
IVrce Grace (P. lot 4. block 11,
Oak Add.. Salem
rierce. Grace G., lot 5 M-k ll"
Oak's Add.. Salem ...
rierce. Grace G, lot 0. bKvk Yf
Oak's Adj., Salem
Pierce. Grace G lot 5. I ki V V'1
Oak's Add.. Salem .
rierce, Grace 0., lot 0, I.Uh-VV"'
11.20
7.C2
8.32
3.07
1.02
7.09
ES.51
28.10
IS 7.93
39,07j
14.53
5.00
12.20
12.20
11.43
11.44
12.95
11.4.3
11.44
11.43
11.44
1144
11.43
12.95
12.LM
11.45
21.40
11.44
11.43
11.43
12.20
12.2H
9.9 1
(Continued oa Tags Se-en.)