Daily capital journal. (Salem, Or.) 1903-1919, July 19, 1915, Page SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Htwl
f-'
THE g a t r f DAILY rAPlTAl. .IQI'RNAL. SALEM. OFF MOSDAY. JULY IS. j
SILK EXHIBIT NEW FEATURE QS
v.i-invll SEUM AT WASHLMilu-i
L
A Tobacco Judge
will tell you every time that
the real, sure-miff way to get
the full, tasty satisfaction from
tobacco is to chew it. That
liberates Nature's sweetest
juices, stored up and aged in
tke tobacco leaf until mellow
perfect. And when you chew
"PIPER" you're chewing the
highest type plug tobacco
made rich, luscious, tongue-smacking
HrtiV'"
Sport News
I Sensational Spurt of Brooklyn
i Team-Leading Sluggers
of Big Leagues
F
N,--.v V rk. .1 ily H'. Tin- National
Senators Pound Taggesell and
DriscoOFor 11 Hi
and 7 Runs
Robbins Demons Win 6 to 5 niT.JuTJ
Contest From Johnson's
Broom Pushers
T tal'lin,, K"-ol Kit.i- nf I, a
wv mi I bo .Viiitoniiarv, iuo
on Xnl iti'lnr af tornooii ai.-l Ilio titln-r
... ... .L.... I.. i. ,.. I l.o f, i.l' "it nil:, v. no r-Mir i hiii "
11. 1.111' III lltf , . . . .
. ...... .....I,.,. .,,... I III- (l toal.-l 111 lll'-o lo fli'lio. r,,,,,,..,.
iwnii'H I--". n i, i . .i .
I.- II .n. ,,.!.! Iv n!toni,.i, ' "Hi
II,. imilMM'l lion '! "'"' 1-onK"'
I, got ui .loam ii'irmij Hi" i ini'lo'
,,f tl r.inloal. Th 1 1 . ' H ' il"
l..:or, Tii!iloH. 11 1'
Jo
.f tlmfr last wook
l.roath
liiknv ti.i tl,a' ii t-i .av. nr,v-,no hv-
trio . 1 1 -1 1 1 f'li,. i u.:i 1 1 r.roir:ilo Inn
il, 'I In- li.-ilo, it i i-mo .In), havo
l;,j,i-l i.V.-r ihtu I l.o "Kult till II. 'It
V". .1 r " illf-..
'flu- wii-iiti'-iiiil fi'ittm of Willoir
KoI'Mnuri ' Mr.,.,klyn fi-titn, wlii.h i-ari
ho 1 1 k r I i.nly to tho hi.t..ry milking
..ti iiii'lo l,,v llio Into litinonlo'I llr-ivos,
w:t- o:ii.Jv lli- luooo.t mirfi.iso of tlio
rt.-i'k tin, I tho Soporlm. tu'l fair to lit
Irin't it . -f nf llio llltontinn, Ul lotl.t M'l
i. i l i'"' if i'i''. i mil line iit'.r 1.111111111,
. . i . . I i Hi-run
Oil Nitiinla. IJIit'Mr t "iim:i v r T i.i
From tlii- i-'llar f-i within strikirti;
..! f'i-t j.ln, o in il lilllo ovi-r
ks o,!,..o. l-Vi'fl til.' (ir.tvos'
lirnvy l.riiv i.it I, itjje, I .-"-r t tho
hum roiio.otll( Iho .'.ult.r al."; ami Tl- l'ul,s ,,r, ,).ir ,., ,r,,, ,,
l.:..iv. -Ihi. .n.o n i....-Hhlor : ni,i,k , ,,. ,.,. ., ,,,,,
.,,,, ,.n.T. iu,o, ,, .,,.,.,,., , , t. . ni'iio. st.-,
ll.it oio a. ov In fvlli.n a. I i'
witi-l.inl ill llio .inlhTO fa ' f io I'"'.
ii.o fo..r.l ."' . ,.,., noun i,y . .. .to i . u ... ( jM.. tl,o ,.:,ol,. Rronnuhtn. ' Imrt
Wil H . ' 'I ' ""l "ri"""- !niv ""k 'I'", I,,, ,,,,,, ,rlly, l,ilo rfv,T
h foliost'.i Dim in iii" ''' -
f, Im.lr.l ii .loj.lv kmio f,.i llio hi ii
l,il mi l nlu.wo.1 but (no i " '
toio.l bita.
I(,i.l,lfl f ilh "Mr
finl." but tm-lit i"t HI "I' lilil "I"'1
1iiniii,rio. ii.ui.o.lo.t In Iniit HiiHor
iillll, H I tllf W lllK.II .Olf. ll0
llio c-iiloi riol,or'i hit I nu t nno'l
llim, bno. m, l lla iai r In tho Hn"l
l.mil,( tho imli, i l ii" u f ill . iii lh''
lno. but iluublii ,lir mi l .i'.'0 ll
Iio,Iii. nf ' ' ilnvo au l tho fl'ii'i' "
uf Ibo rmlini lon oin i.l ol
In llio fun. lit inniutl, until nun. '.
nn llr', Hoi i. a Ir Lull, o.- I lli'-u .1''
Idoiiil ll.o bull I'HIor, lin i but
liu li.f bilk In bo rallr.l u ll. ifl,l
iK, b.t II lu IWII. Kl.'i i-huk .1
t'i fit, Tho imlii.toi .i.il.'t
o.l, for a balk l.i bo .allo.1 un lti iln..l
li.lf nf lb, i liimi.m SI, lb. m ..1 I'.i M
lio ), m., lliil .il li.l mi, i a
biiiblo, roiinii)( lioll mi.l hni.iH'lf Itriu
kail Jut k.a aomn l hit. two k "!
at,, I M.llrf irill.ti'lr.l. II i ri.. . t i wall
o Bli.l lUuaor a a'lfo lot ll.-iill n
oitiif, an.1 Ki'inl.ail taiitf iLo ball .l.n.i a
tlion Mliati-. i,ii h, liqn U, iiilit.i l
aiMiio .(-..I un k. no bat. an I l'iiiiii.r l
llio ball lulu too i-io. k, . ll.Mll.jJ Hun.
iihiira an, II . or r m al.ii.t ul li.m
Itna.i'll Hi.!! roii.l ..-I lh. u n,. i.l aii'l
i i . i
nn n ,i, .,,n I . .
I. Ik. ...klk II... . ..I.-.. . k I w II I'"' I'll I . Ilonnil,,. i. l-,l,l,.,l ...I nv.-iui;.
In II Oil l.mll lint niton I . lm M.'i
( lion koono f llli"! til .i k
Mtllrl'ft li, tbli.W I,Ium H l v it ii . f,
i,4 ttao i,.i1 at.l iilf. I nln'ii Krllurl
IiokIi'.I a buhl 'llio lo'liailulor "f I It.. I i-lf . bit
tvMli-tl mat . uiflo-t tn,t I.'iltiirli
l,o a.uto
hnUiK
UolllllHft, tf
II un, . lot t .'ti
llauiM.r. r
Jitiloj. Il , . . .
W'tU.iti. VI
Koot.r, lb
M .11. r . ....
M il. If
II. tlu. l. .
if I,... I nut boon Mr I... no noil l .iu , i,..,,,,,, Al, xnn.l. r un.l bn a .,i,i,rlor
l,v Koix,, tl.o r--t.lt iiiikIiI l'vo I i,,,.,.,,.,! ),lllK ,,,,, jfrtnirii H,th m,,
liffol.-hl, Huiihk Iii.I .on... i, un.l llio ... .,,.,,.1.......
fir.l i.a.t i,f tin. .oit.i.n Kiuiiji wii. ro-j it .. . r I,..,',!,.,.,!.;,, uill I t
Ki.. by mi. i v n. u ran. It, Into fr lho,, (..1,ll t.lMV tn,rri,n W.-,
I, ik l. uo, but In. pirn mi; Iiil.-ly lia' ,..lV t. , ,. un. ,t,,, t.
li.'Uti linn In bo i,,nt" tir.lii.ary ml f,,, , I'lni,,,!, ),,!,;,, i ,,( iL
Hh I ' "' ovor n.iikiiiK (,, ,,v , ruttii.K l'liil.lol,liw
iiiiliiiitf u.. I uf binolmll j li'tul ib, hii lu tli i oo lunula.
'llio kiiiiio mi Hun.lnv, llio thir.l Kauio i,i.-11.1 "o , niii,nl t li ,. uto put
f llio .olio. fur ,hno,, mi in, pi , j,,,.,. (,,,, , ,1,,. i,,.,,,!, , .
iihj aflatr iliiti r.--i.lio. in u ii t.i .1 ,,,,.,t,.M ttl (r,i,. ,,,.. I,m,,.,i,i,v
ililnry f.if ll.il.bin.' Ilomi.iia uvor i tl,.,r oiiutn ,,t !iin(j, TI10 anmo
,l,.iti,n' llruuiii I'u.lit-i. .IuIiii-dii, itmy bo .nul ,1 llio llinnl.. Now Vnrk
do rtinii'uliiirv rrs.-k ri'Kulnr fnt. Ii.-r, aim toil wlnit .,k... liko it bolaloil
f.i f -..,! nKKroifii'iiiii In 11 n.-itr 10 ,1.1111 innunl tho rbut,. ,,f t f 1 o,'k Kill
Inrv. Wild llio a. ii.o ,'1 In il in ,i. I,,i,ii,u ll,,. (, ,U u, ,i,, j,1L, , ..
fiimr bo Ml,. I 1I10 biiii. an. I oiiro, !,, Miiinnlav witlt 11 iluiiblo win mor llio
moil hiIIuuiI n 1 11 1 1 v u lia.l Iw.i! 1 'rinl.iiiiN H i rn lut. n I fit ..-i..-ti,liiii:
.Ink,.. 1,1, ,ii k l.ttlb i.o, in, I iIumi tiia.li. mi tin. wi'ok. Su nii. i .., in in. t, tli.tl
n filial otrur uf Kfn.iv H'lt ll'o ball f.n llio utlior t'iub. nto a- .'.;n hi tli.-rn
thai I 'i.iii Inilor Tito ro.tilt via. a.it.l, Tin- iiiotnnrv nf tl.Ht IiI iaiint
'bl.'O f.lut amn.h talii.lt rliuirtnl t ! 1 1. "1 ill croon ill I tt 1 r 111 111, 1 'l lio lira v.t.
ba.i'. an ! I r r 1 1 1 k' 1 1 1 n Inn In tho, iiii.l.inbloillv hnvo tho bo.t inalorial in
In n ami, I llio j.litil'lll. i,f '..ni r f tt "n' bnnuo if Ihov but (jot K""'i; Tit"
If l Illl.ir. : llt.li ul llio Miillllii'H Intitio lllnl Iho
Tin. fc.rtu'o 1.1. fiitltilf.l ,v ho tut I I'"' w I'll I I11T lliliv l.o 11 1.il H'ttr.
i.UK 111,, I fti'Mtnu uf S..utli at 11.1,1111,.' 11 in 1 m; it nil, it it..i'iti. tin,! thi-to
ilio I'i'iiiliiil inn , , ra. I, f 1 r t l,ii,'lnan ; "" ' " mil fit lu llio lonifito llial
Hill t.f fur timoa In I,. it lloumtitf 11, a, lo ' :" I " 111I0.I nut ttith Iho ,..ibl, n
III Iff lil.. 1,1,0 uf Mhi. h W11. it h. .mo I '''I'1 "" "" It. .U.
un, mo t-.iii;i-.t nil tuor .inn al 11,0 in...- i.i-i um.'i . 111 nio iiitniiit
' - w
, - o
.-'Jit, .;$'': .'-'
' V'!'hl ; h hi' ; ill's
i rid mWM
r;i;W'! H t mm.
" tjfiT' s---v..- r - i;T!n. i j-
1 msgs&mm, mm
- "aiiitiii i.-intTtnoi:llil'.anr.a
Mimh llolon Slurt of (he National Museum and frame with silk wormn on it.
Wit.liiiifjtnn, July 111 (S inl.i Ai
itroat nttia.'tiiin lit Iho .Siitional Mil-.
..Mini i.1 a Tit'Mt of ailkworniH lit work.
I in ni r t x.l to ahtiw ai-hit.l i hil.lrou ami
ullior. Iiuw rtilk in inu.lt.., tltov have boon
vory busy.
"'I hu wiirini worn plti-ril in tilt' nut
omn whon nbtiut 21 ,lay ol,l un.l woro
lol t.u iniillii'riy li'iivos fur .ovornl ilays
until I hoy worn fully niattiro an. I woro
roa.lv to m i ii Ihoir i-m'tmnit, " ttny. a
taloiiii'iit imnt'il by tin' Siiiitiirtuniaii
iii.litulinii. "At this liino M'vorul
r:i.-1. it un. I trolliaoH woro pin. f. in tho
'a-.', t.t wlti.h oaoh wi.rin aii.'lniri'.l hi.
.11. noli. All tliirini. tho wook tht'ao
.iiuinni; wiiiina havo tn'i'it busily imi
iian,., iii wraiiiii( nl.uut tln'insi'lM'.
ilioir iilittv thromla of Milk in i,ri..ara-
liini lur thi
lu
.lllko ll.-tiibort -1 11 til f -. n
liavo Iho l.li.ui, nl III, oailv .I.H., un.l " m""Mf..l In r.'lliltl III. I,!,. I nil
il... I'l-iiiioui.nrv ' n-tuliir u, k t.-nm ' 1 ' Iii'.i... Ku-.l Moiklo n ml I. airy
"ill f.il hi. h... kivnh in nut kiiiiio.: ""' 1" It nlor namo.l
lift tutu 1I1II haio l.i 1, In. u,tl 1 I'lnm.ulivi- II. mi,. Ili.,h. ,,f I ',, , ,,. ,
BUt'kln a Outlaw
T .1.1.
mi 11 rn k
. J t J 11 11 0
.tiit 1 11
I t Ml l! I'
.4 I I 11 11 n
.101 1 :' I
. 11 0 11 t
. 1 I I n . 1
, 1 11 i 11 n n
1 ii .1 .1 1 1
U 7 M I"i .'.
II. tl, 11. 1. All II II in I
I .bl..t, tf. I i' .1 i It 1'
II, Un, r 4 it I I t u
V.., M I 11 tt '- 1 !
Il.ltor, a. 4 11 I 3 fi 1.
(1 1 1 10m, lb t II u 11 I'
Hall. If 4 II II tl l I.
Hum .4, if , -kla.Mt
a. . ..
VtfU. V
Ttlalt ....
. , . , ,1 U I il II I
, . .. 1 II II I II K
.... i I S 11 I I
. . . .M I a : I II V
umuur?
Mlmk i.ut li. af.it l-i. 1 ti;,;-,il I
JltlHul t
Hat ou UH. II. If 1 I I, I .i. .. I!
1
To., taao k;ll 'Vab-fvll, li.uikil
Milan.
Ilutti. ma : Joti'a.
I'a.M.I I all II. ,r
II. Ik ll.tl.l.l
0... ,,!, ,l II, I I ,,,
ll.-,ib!o 1 ,. tl,r l,i II, I. I,
On.! , i 1,, v 1 , k v.
"Mr. U,i H.lat. 1 M..
II 1. It. I I, It I II . M I l(, . I I
1 imr if ir I .i
t it 1 itv. ...i an I l , !
COAir l.KAUUK TMlNil
-.. I ..... .
tilltl
ll !-. i .
fill I ....
I' ".I, I
V.',.. .
Ili.nl. 0
I. llllt'.. i
Wil.i.h. ,
li.,l...li Na
iiuti.,.. 11,
' k'.-l.t. If
W.I...11. i..,
Vli.,1',.1, 11,
H.ll,., If
r i 1
N au..
I 'o ill. i
'.. I, ,
b . :b
I.. II.
I'.ttnaii ,f
l'...l..ll, ..
M, Ntl, l,
l-ilb-.,.. if
II. .11. It,.. If
1't.il
I ni"1 i" iiuikiuu 11 lu. I i .r h.,11
j Tho n..n.;,ll l.:,i:uo I. It, lor .h 1 1, i,
bi-llio ,1,, ,, ,,, l l ...I.... . .. I
' 11 " S" ' V I ' . vl:.-,i- Iho .., N . ,
" " " I '"U Lu. I at tl.o l.-.U uf lh.. r.-m-,-,,,.!,..!
I 'I " " '- " UK-1- s,., I, ,,,, ,, ha-o boo,.
I 1 " 1 " "'.'"I Li r .1.- In.-. I, ,i r I,,,,,- i,
' ' " " " I .1 .111,1 III, , ,,v i
1 u I' lui i.t, l 1, I,
1 .1 .,
1 ii .i 11
t it 11
.1 it it
ni, 1,., I.lii,
lar nut 1 1,. I lor. h.,
1 it 11
1 ,1 11
1 1 ., .
Tallura
Ml 11 II -II I'll I
1 u .1 n n
I .1 1 ,t 1
11 1 : ; 1
1 11 .1 11 .1 ,1
1 .1 ,1 .1 ,1 ,1
1 u ,1 1 ,, ..
1 ' " 1
lull
t it 11 11 ,1 1
" "' ' s" t..i.l:.v .1 I.l ..i 11 .,t
11 ' r 1 ..ini.koy '. toiiiu. 1,. ho wai. into nf
" 'Lo I I'.-tiiiliii.-t. Mil. a I, :
u W ! tli- t '.ii , , ,1, in,. I (.. !m
,tH ' I"1 .'I.'.'. Iln I .... aro k,-,.,ii,K
I.' I -in- . lo I .11.,. ,:,r .... k,., t ,
j "'" 1 "' I'uu. II I VI ,l, S.,1,,,,,,1
' ' "I '" -.1 K- I' 'I bvilLlI,,: , ,;,.
I. ....... ii.i.i ,1.1, ill,,; , ,. 1 l(,,.r
.-.lit.uo.
I'1'' I .no ill llio . I . I, ,,, I,
I'ttt- Iii alK imriuno.l .I.iki, 1,, ,
nii'taiiiurlhuM... Whon
iinii.s woro all i-tiiniib-tt'il tltov
worn oulloi ti'.l ami tho 1 In vmiIi.Ii in
.nl.. .Iitlo.l mo that Iho I'lnoroonoo nf
Iho .llli ninth. llltlT M 11 1 1 1 1 1 lint .nil tlln
-til), si 1:1:1.! -t. Tht'.o 1 nuns will bo
,a, i-. 1,11 o vliil, ilinn with tho nltn r 111a
tonal nl' this fxhtl.it.
Tlrst Stop or a Scnos.
'Tin' .aso uf silk vvuriii. i,.,roHorito,l
tho l.isl st.-ii in u sorios uf oxhibils
j . ..lmiii: what silk i, huvv it is iitanii
l.iriur,,,! un.) niiitiv MitiiU-a nf tho vnr
Iiin.i:., fiiuilu, fa iloriv -.l thoit'
num. This 1 1 . . 11 uf tint ,, 1 n nf
ju-viili's liikis tho iiiii-oiiiii visiinr Inr
I 1 tuiir ul ill. tin, inn, in ailk liloially
lr.iui :ho wnrk win. Ii makis tho silk
j in lliu I'niislio.l silko 11 (jimn. h in
ii', 10s sunit'fs ul 111 aily .orv kin, I nl
labno tiinii.it. , inri'.l Irtiui silk 111 this
...inlrv 1111. 1 ul. ina.l. Vnriniis snrt. of
u.ii. .its mo .!,,.i',ii fioui sfvoral 1-111111
tin-., tnKoihor n.lli ninny iinclinionts,
annus uso.l in ho inr,, nl
,or
to.lUtS 1, I
.o'Uni hi,l
I
II ,1 I i
' t.i.. 1 1 , a . M,. . 1 1., 1 : ... - 1
't.l k out ., I,,lk,k.. I, ,., lvul,
l.'ll ...I b... .. I,ll. , ll.,111(, 1
I 1,1.1 I ,,
H n- a Uutlan . 1 It I I
''I I" I'tvill I ,, s
I'"" ''! .- ..I .' I l, I ,
' "'I .11 t ,,. ,. K,.;i,,t
' "" "I" '!' n ' l-'ltilt'i; .lol, tho h,,,,,..
Hi. I. Il Ii,, k Itii.l in k, , i,,. , r ,, L,
I on, lot II... .1 ,
" '" i-irior ,-iul,
, '''l"l .1 I'lin. Il t,. on.il, , ,1,,,,,
1 "'' I"" b.i.-r no,,. , 1 ,.,
. ,, '"'-'" "! 't l-l.lor. ,. Iho
Iho
iirin.
tiso.l in 1)1,
in,! .if tho
1 to bo
t.,1
mill
nl.
silk 11111111 is about tho si.o ot tho hoa.l
of 11 small pin un.l hat.Tios in ui.oiit lu
ilaystnni' into a tiny worm. Its growth
this miniiti' form tal.os abitit a month,
iliiruin whit h time it .ovolo.s into a
worm about il'-j inohes lonu ami '.i i or
an i in-h in tliiokiiess. Tpon ronohin';
its maturity the worm stopi fomlini!
an. I bi'Kins to trawl about the trellises
ill neuron of u plai'i' ill whioh to iiin its
eoetittn, In from two to five tlays the
eoi'ooii, t'oini.Hi'fof a single tiiroail be
tween lino ttu.l 7 1 HI vnr,ls iu lenuth, is
..iin.
"Within the finisho.l I'o.oon tho silk
worm shoils his skin ami passes into
the pupa or iTiryalis stano. If the
t'oi'oiiii is not put tliruunh a 'stovina'
or atiflino; pruooss, whioh kills the I'hiy
siilia insiile, it will bi'onme a urayish
wnito ninth in two weeks more ainl
push its way out of tho 0110. 1011. Suoh
pro.'e.liiro, hnwover, is alluwe.! wily
when silk mollis aie nooile.l fur bimni
inj; purposes, sin.e in onii'inin the
ninlh pushes thniiiuh the hoaT oini of
the I'noiiiiu with its ho:,, I an, I lo, after
Inivinn ninisioiii'.l it wiin a soori'tion
whioh lemls t rnt tho lil.ro, thus -
It-riii i it iisolt-ss lie moling an, I nf ;,.
1 ly for spun .ilk. j
Reeling the Cocoo'is.
"Ill or.lor t.i r.,'1 the , i.,-,,iiii. Ihov
an' lirst in, 111, -r-., . I in bnilino, water, ami
btushoil to ri. 1 horn ( tho louse , niter
fl' "I"- Hit' t rn.- t In ,:i, is then nn
it ml alimi-t In tho , hrv sails, but the
1 ' linnifc' is lur tun fine to be ns-leil,
ami is il-i,, wiin the outer waste in
maiiufa, turn uf spun silk.
A .mule ,,.,, si mi n 1 is too fine
' ni.'iiiiil 11-0. ami is tin-refine
'in.'.l with several others to
o a sinul,. linen, I ul' reelo, I silk,
pmiii-l uf six ply I,., I silk ,
Ii a ilistiin,-,. f .,but !mi nu,,t
The 11, nihs ,o.ire. mr .'ireeilin.r un-
m,i 10 1 r
Iho
fur
nial,
lino
1 ,1-1, f
itii I'm bi
i' ' 1 - -1 1 r,..v t, , I ,
l-.l- In I . . 11-. t., h.n.
I I ',- t ,
I I'!, ,
'HII It'll. I. llio I,-,,,,, 1,.
"' .V'nll.ltit l In. Ilool..
I' an il, il,-, I:,,. ,,,,,.,1 M.
' ! t f'loi.ui ..f a ,
It'll. !V I !,..,-,! . I-..I.I.
- -'' if il si 1-1 -h isi ,,r ti,,. ,i, ,
11 ilk i" I"' 1. ltt.aB I'f
' ''I I'-nl. hi-I, :. i..i!,. 1 ,..
" : "! .bi. k..-,i
1 . I vm 1 1, 1 : 1
tliein.olvea ami tlio
' w It 1 11 they are to, I. 1
1. vial implemeiits ami t
l.'.niiiii;, eoiiibinn ami rod
ilk I'ruii, (he , ,i, in, n. art
a Tho finisho.l i,i,i,ii, i:
bi le tlirea.l, thrnnu silk fur insulat
I''1'!-!- '. v,,,, ,,, nn, ,,.,,. ,,, "" ".""' " 'I' It ssnn 111 the t,., li
"i s. :,,h lk., print. ii-uar,s. , k .. "" ""l'"rl.ui! irnhntrv, tli
v.". aul (,, ',.,, ril.l.t.i.a ami "s liv"".'
In:;. "''" "I spinners, -re.eiite.
ProMtrvM HiMdmmia. ",,!"rv b'-ou to the
. . ,. , , 1'iiii.ir it ii. t a
v i.i.f nt .r,.etve, i,,. 1,1,0ns , , i,
' V'' uf life of tl.,. imlu. tl. .,,, . "I"""IIV " 'nose nl
bill.' anil,,.!. The ,, ,.f ,1,.... ' ' '" "l,r .l..Mi.
ami s. n.mh.
tlleir ivav nut uf Ihoir
"'"I. alter tnntnm, lav from
10 1 W. .1. inn. M.,.a aft.'-r. Iiav
'"If tplote.l their hie ov, e
Hut 1.1,1,. ,.f Hs ,
lluluov ,,f Bn
'.1111 f 'li
lt fine
small
kTaphie illiistrati.ni (..
t'Spo,' m 1 1 y t t,ls,.
mmnm
Chawing ToBlCCO ClampalM Flarof
The feature of "PIPER"
that makes a man chew it
forever is its wonderful
"Champagne Flavor" that
delicious taste found in no other
tobacco. Once you know it you'll
boost "PIPER " for life, f
v..
- The finest selected leaves of
well-ripened tobacco; hard pressed
so as to give you a long-lasting
plug that's ,rPIPERI"
Sold hf dealers tvirywl.tr
in 5c nd 10c cut tan.Ury.
foil wrapped, to preMrv th
"PIPER" flavor.
FREE
Hi,':-?f
Tli Tobacco
Lompanr or
-Mn California,
i.M W S.n Fr.Rriii.A.
Sand 10c and
your tobacco
dealer's name.
and we'll send a full-size ioc
cut of "PIPER" and a hand
some leather pouch FREE,
anywhere in U. S. Also a
folder about "PIPER." The
tobacco, pouch and mailing
will cost us 20c, which we
will gladly spend because
a trial will make you a
steady user of "PIPER."
Hntl PT1 nrPIP 4th Sf-, Junction
ill. IVLAlliJ
- ''Ji:-.. " aiflCKion 7ta.
Hi;;;
fllltll
SAN fKAWUat-U
WHEN VISITING THE EXPOSITION MAKE
YOUR HEADQUARTERS AT THE
ST. REC1S
Centrally located within hall block ot everything- on a
direct car line to the Exposition.
I SO outside rooms, hot & cold running water in every one
RATES
Di-tttchod bath Prlvnto bath ,
Jl.KisuiL-le $2.00 .ini-lo
r?l .50. $2.(iO double $2.50. K.OO double
Tall Uaif trial Bui dirtct t Hottt or front Fe.TV lake toy Markrt
M. , .,r grt I1 ,,t .111 M . walk hall-block louth. yroiu 3rd A' iw.a.
tfn,l t.k any car wing lip .111 St., get oil .1 Miulon.
nts
S1LVERT0N NEWS
, Sideli'uhls On the Came !
t t Watching the Scoreboard t:
1 1 't .1; t .1 .1 t rniil H',-iat Son 1, 0 1
j s l v I 11, 1 1.,. . .lulv 111. M r.. 11.
I M ,,,, ,,-. , Ki a na Vallov. om,
' I -i 1-f. Aul of tho l int
1 , 1 Ii la.t Thnr.liiv .
; Nov. A. II. Whito ,.l,,,,v ;lt ,;,!
'"irniio t , i,,i, ,
'it Hlrul,., , ,, h '
"ffii I'.nri,,'., f ,,,, i,,i,'i
I'-i
h,-
-I
I I
I.
WlatlkK ilLH V. l
Vwlatja) 1 M.vi,la
I.f.il -a, I,,
' l .t'a, I ,, v
l I
I -. ,o.'.,. ! '
at -., ,.,.
.' II ,,1 I jl
r I ,.... ...
ti.a .., I. (,,. .. I,,,,,
" .Lu I.-, i 1 1 1 , 1 1
1 'oa. , a . I , . h , t,.
,1 a , I,
Ii.- .
!. ', t, .
I .1 t. ,
I - a 1 V
ia ri,it li, I ... a I 1
' t't.it.iM r.,w',ft, tv,. Vl
v a. H. ,
l-ai.-l 1 I... n ,,1 1
S " ( -4 a ti 1
V. ' M. I .-, kt , f 1 s
' V 1 , .1,1 1, , 1 (
fi 11 1, 1 ,ji t , . tt
"' 'vi v . . 1, ft, , v n ..,
"' I . V.I., . .... ,. , . ... ,
1 ft t.t. '.
I.". II I. !,, .1,,,
Mtf.aft.t - ,, , v 1
'. I.l I,. I ,"
l to ,, .M I,, V , t ,
I..I-11,,
' I- . 4 I '"'I I" ff l -"
; ... , . ' I a " '
W I I'- -. ..... , , ', ' '' ' ' -v-i-m.. ' I M
't I'r ,w.Nii:;.;v-:r
.-I . 1 "i -v i ,., ,.. ti s . : ,i" - "."'
:, , '. i. .1,,. t,. ,n, i, ft .. ,, ,i. . . . . ; f . ti - ,, i ii ,, 1 1 . " I., a' ih
- ' i't .'.i i. , , ,. ,',.,. '"..' "i i . i,. ,,,,, no. I.-!,
' ' I''. I 1 '" 1 '.-'.,, I'll, , I I . I , ' ''. 'IV ,,, .' ;, ,(, ,,,, ... :'' -V "" I I
I"" 1,1 . '' ' '' "' '' I '-'' ' '.- i . '. ." ' . 1
,', 1 o.o, ; '"'.. .. ii..,, . , - " v'
I ".-I- .1 a I ... , I , . ., ., v " i ' ' " '' ' ' : ''
i . ' ft i .,-., , i ' . 1 i i i I'.. f ... J ;
"''.,! ,., ft" ' " ' I '. k I 't "'
.'..,,. ... . l -. I t!. .' I ,, t ... ft. ., ,., .......
I -' 'a, at. I l' 0 . - -,,.
: ' ' I m. I .... V ... 1 ' ' ' Ml
... ' I - .... ..... M , I , , , ,
i . , , ' ' 1 ' ' " - . - I .0 N :.'..,.
; " - i vJ :.. r. v-"' -
' - i .'i ,, !,,(,! ... ' .'IV, .,
' ta ' - , W , ,. ..., . ,
, ii. - t, i s , i . i . . , ,. . .:'
I ' ' v , , . , Q, a'a '"
" " .. , ' ' ' ' ''"-' : of ' ' ' " II. -a
, K v" ' a- I... ,',. 1 - ' ' '-I I,,.,. I,,,.,, ' a ,
I '-", v v. ., '.,.,' , ''....., ; ,
K .- . ft ft . . ... '' t v. . . ... ' ' ' . Iv,
Tv.-, ... , , t , '''. '..I .... i ,,. v. , v is-,.'.
. " ',,, ;. "ft.;: "tVV A' ' ' "" ". I,'.','' ' !W
'ft',,1 ft ' " Men svh u tnrisA Nl -'''"' i'
a I " '' ' ' al V V ft ft , '" M
. vl v , h i, .... .... ft I , ,. , I , , . s .-, ,.,
.'.",''. "' '"' ' v. ...', . I,..,V ",' ' !.' .'.I,. .1 .
i., ...!ft-.jt'-.ftVxu:.-'' 11 " ' - -w , -., tX'r ' "
I- all: I i
from lnt!.in.
iiion.ntii; on. tni1
M Iho atiiiinii'i v
I ri Mm an
a-ntiiiL tlio I
rt.-ii tho fust
Ml' lust .Mini-
I'li.io.viilili' trip
111 tlio oust
V'nill r.'tin iio.l
"I'lor ii f,.w
f "'"tor, Mrs. Uurrv
I't'iintit'iil
I lifluor at
lirttjht linl.v
l.-l lifluor ato tl
' ;. nl Sun, Uv
li.iaii t'ltv.
I -".' H'out In. I Sun
' al Mt, Anol I'll,.,
1 h"- l.y thi-r ,tii;ift,
I lU I 'Ollt I..O ;t
.' "I hor n r rt t. .1 1 ..rout.
. v ,.t tin- i.-.t ,-t
Thov uro -Inv
I 1" t'j. fa.t of t r . .
' .'am harvoftt ,;,
-'i'a, Kt-1,1 lo i ,,r
.'r, .loan. Mo. I...'
vtoro to all
i, .toa-l fa
! i, I av. oral
' "o I ov. r to r
IK,- loolnro kjn i
i Lai,.! v
fort John
-f hi. atl.t,
,. lMllk- I
. .Withal
ofi.ial
' Station a. on
- Witt. it t ii:,v
.t woo a
Ka, hor ,1a tfthtor
an, I I a, u. f
' 'o i-at .lihlli'r tt.th
-". , vjiittt. aa attri.--'
a-. "TV ('inn,, j art,,-.
V, , iriti in, l tit!,..
I hl.VftV.l aa I l.rvlgrr
l.'at tKV ,1.1 taolr
K' 't a ii ,1 lam Al Ii-,, Is.
" i ocananv tanh
T Ki,a,i- a a. I I i
v " ' i aftntrr-4 ovor to
;itti'ii,f, liv ni.-uiv frorn Silvorton, who
"'pnl n koiiiI .'ittt'inlniiof. iiihI iti ii-fa
iiil.'ti'M is iimniri'sti'.l in this wnrk.
Mr.. .1. M. M;i.M'n nn, I ilnnnntor,
Miss s,i,lii:i, wont t.i I'nrtliiinl Mnmlny
t.i ,'iUfiiil llio t'u it.' i a I nf Mrs. lucrum,
miillii'i in -law of Mrs. Iloitiiiil.. Mm.Isoii
liioniin. whioh was Inl.i on Wi'.lnt'silnv
tt'lolltniu
vlrs. V. 11. Kuan is oiitortninini; hor
latli'or, I,. 1,1. I!.iw, r, n fonm r Silvorton
li'Shli'llt, I, lit wh.i-0 linllio is now nl St.
1 1 1- i''l..ri.l:i, whoro lo.' Ims livoil tin"
'll-t tUO Vo.'lf.s.
Ai...tli.'r of tho sorios f ,;irtirs thnt
Imvo l.ooii ,i t;i, I of this intuitu l,v tho
I I'1'' North Silvort,,,,; was
a Sl.ni,. I nn iiity at Don (I. Kane's
".'int's.iny niolit. A Inroo ,'iow,l
"-'tt. iii utli'ii.lan,',. nn, I a o,, tin,,, ri'
...rlo.. Mr. nl Mrs. A. A. 'lvi. who h.ivo
1 11 V",,"' 111 'ti.'ir ol. I huino at Uo.l
"'"i:. oinri.. r,'tiirnt', hoino last
li v. i n.'.v r,',ort a orv
ni l sav i.iisiin.s.s -. . n , I i 1 1 1 n
III' Vi'lV ",1,.
lsal.fll ami Kvn lliii-ooro,, r(, Pnt,,r
'"""t; thou fn..il. M,ss Maxitit, Mar
'''' ""''""'' "'hit will s.t'i., a foil
I'lo ot wooks at ihoir u,nio.
Mirniitn nn, lila,v,
I'm in Monitor Satnr.iav
'l-'I.VK SI'i'llt With tlll'l
"oriii.liihl. a ri, I fanulv
Tl'-' N.'N Hon.,,,,,,' fanulv, s Mr.
"' "'K-'mo.... Alox Kniito,,,,, ,,.i
'"- of Wootllinri ittoro.l in, tn
' 1 rook full., last Sn,lav. '.,.,,..
' .'.ii'M-,1 a 1 ,.' nn- an, D,
''' '" """ i -ii si t norv.
; i no arrival ,, f
lit i lh.', nio (Ivorlan.l 1 ,.,
"li Juno l'J. mi,-,.
vim. Alltort ( nllrin
ta.niii.. h,-r nlstt't. Mi
.. . , ,, , -rt'i-un. I 1,1 i wt ..... i
, " ''".il N-raoio is ' visit,,,,.' i
. , , i. ., i ,, i ,
nio no 'no i,r i,
li nston.
Ma. I. Haaiu, Mnimgor and Frrnidenl 1 1
iOV HEAKNY ST.
R. Q . ... I D...L
aVM ft. ft. ,1, IU.U UUft. .
I
m M 1 1, . 1 Hla.
r-sft. . ..rw
Ilk JTiTLftrW
SAN FRANCISCO
A modern, fire-proot, up-to-date Hotel
located in the center ot everything and oa !
a direct line lo the Expoiition GrouDcU.
RATES
Detached Bath
S1.C0.S1.50 tingle
M.50, J2.00 double
Private Bath
$1.50, 52.C0 rnSli
(2.00, 12.50 doublt
I
I
t
B Tllk 'l'nlvrsaI Bus direct to Hotelj
1 50 Room, ol Solid CWon-Emr Ommtimt
Fran Third I and Towaaind St Dnt. bit. cai
No. 5ot lh ift.l.,.l.t..rt. ...
., - ... inftft ft.UM.-T .ft. IU, jr.
o al Kearny &. , walk hall a block North. Ot
1 Vin
I Mr..
, nil' i. lur'.
r Tlio II. I Niit-i.-n !:'..! ly. a -., ,
.I ' ; ,: v.; . -. un.l I,,,,,:
L . . . ''"' "'"' II-" Silvo. Kill-
'ft.i'ii; . a:"-. , , ,. ...,i . .i.t
"I ' 1 1 "ai H tt il . I ml , ,.
I Ait.t'.t '"N 1,1 "l-rt.Mi. 1
,,f ll, ll'o I Ll h, r , ,,,il,, VI. "''
, . , ,. ' ""Li i I. ami
' r- ' I 1 ,.'.! '., .,,.,, I ...1 .
Kit!. '''" ""' f.t vvo-k
'..I." ',.,,,, I, . . .. . , ,
i ht t.. ih,. t. u ... ; 'l s i,,i,,t;"1'
.I ..tft.. . .. .. - " ! '
mi'.- ;,., ' ;" " M A fart; f fri,.,
1.. II i ,. . , 1 -'"I l-d vor t
!' .f. , ,, I ' r,-"tuiiiB ti.uii
!'!.. v , ',; , ' "' ''' vv,., ''V. .-,!,. Thov w
I ,., .. ., ' !- ' '--I l.v Mfk. Prut. .t,.. M
"-"-1- ..-.; , ,.Mr; y
ii, ' ( , ,i i m , ,-. '' "' 't'loii.,, i ,,
., 1, ;1, ''":.. ',.i hor Lr, itii,,,
If i, ; , . ' -.. . .. i 'i,-. an, I ..,
I -1 . .... -.,.,. .' ' " :i" ' 1 ut.i.iiaiii. t. V-,-li
' "' ! " " ' ' "i I. t ,
t v .-r w . , ' '.''-.'-, ...rtl,..
,l",'.- .I.'.-, tl.,., ... .. . .
n 1 , i , , .',. , ' '1 . s r
- I.. .. ' '" t I? ..
i ' ' '"' : "i ... ,.
V.t M ..... . ,-......
- ' . I . I, ... : ' Ill, tl.', I .,, n 1
I a'i ' .-ti i M i .... .'" ' '. I I... ... ' 1
,.. " I! . nv '.., .j , , , ; "'"an
' s ii, -. r.- ,.,
"'" " "' " s. , ... .r,"' ''''' 'lio ,.r.'.
aT TS.. v h... . l .
i : . f v. , , , , m,i n'4t,,r.
'' ; - -, . .. . N A V H .-'v . .,...,..,
-. V .. i-.it. . ir .-. " '.n . , , ,,.'.- i
' ' I ' 1 0 V , .. , ,. , s -! . W J
ft' "t at t'-, . j ...... .... a ' ' '- ! t.. i .
' ' ft v-.-,- , T. '' "'' 1"
"..-...av I--. .' ' v.-.,,. ".ill-
v"l' M, M i-.,' j.- 1','' ", ' '' I
I'll l.y oirl
IS it II 110 tl .
las boon ,,n,,r.
ivii'i'iitli:il, ol
"It'r, Mr..
"f tl,,. l'ortlnw
ll visit a. thov
Iho S.u, Frnnoisoo
r'' 1 lara an, I ;v
'""a; rh,,,l,,,
"'i : Mal.ol li,, ,.,.n
"" "t 1 raoov, ,
''itsoii ha.
slif was aoo,
'"Lu I'otir.i.n
n ii.
k!o no tn
"n.niiio,l
ot I'lirt-
A'ioll'h I'otor-
Mr. Ilont.
a tiiiil'lo ot
CONGRESS IN PORTLAND.
With an a.l
rinT W,thv.
'"icro., f
lit'v nliitinti con-
,l, .. . .
' ' "- .nt'-liilio; a,,,
";'"f"H t; IV.nlont
!l "' rhitrnt.au. nf
.it'i'l ma.lf from a
v..." at r.Kiri,),,,,,,,.
:" "''"lit: at wh,,-h
'". I that tho uro.
' 'l l, 1 ho ,',tiiirosa
'"' ""Ik an 1 ,-,,.
IftAUNDPftlts OPPOSE CHINESE.
Baldy Breezer's
Calendar
"AFTER A BAD NIGHT,)
DON'T FORGET IT IS
WELL TO HAVE A BIG
HEAD UPON YOU. EVEN
IF IT DOES ACHE."
Yon ,on't have to be a jiflf '
Kn l Ijtiinilrring v.hou w lla
your work.
'r Kiinrntitoo in bohinil v'ry
k'nriiioiit that loaves thi e',i,,)
lishiiioirt. ..We know it i t'pnt
In-fore you (f't It.
Ilome of Baldy Bretitr-
Salem Laundry Co.
Salem, Oregon
Tho rn-l
"i tlio lanti,irv;
o-a.t, O.J ,v,ly
i ir. tiift, nt,a.
Ijumaryniens' convention, whu i M
vone.l hor tolay. ,,
A larft tinmW nf ilolojiito rr" "
. ft., i v v. .I .." i"" " tat.. nuninir o. uoiositto-' ,
'r the NaUotnl tH.rt, 0f ,h country weriaattJJ
,,.;:.-,,v , .-a.v-a).
"fr-TT i a.,wft.i, .
...,.W, (II .i .,it