Evening capital journal. (Salem, Or.) 1888-1893, March 23, 1888, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
. i i ..iiiifMiiv' with Tele Wow eimuics we iron
qui inlerfereiioe I lowl 1111 hi , . I e ftom
I II. .1. MiXTlioliN --- - I'resiclem
KVBXIXfi CAPITAL JOIIUXAFi
Wit
n-n.m on flMb. huh he i i-r '"' ...... , i ...
TuhIHhii by cmml into
, H.COOK-. --"v .,,
. i..it.. .... IIki imltf'l
ITM.IMH
! lorli-nil ill
K JIIHI1I1C.T immy ..-, -i-x- i.,,., M,
l.medentod lii the inunir'Iwl ihiii
rui'KCi ureiw " "" i
I NEW AI)vEllTISiatKKTS.
1 " .-!.. a iivHKTISKMESTS. . '
I I 1 1
. , 7fVI. T 11.
uuaiuauv - -
mi... A , nn Pnii.i.'mr
i - i ii' it. .MiMJiiri.--. .--
EVERY EVENINO EXCEPT SUNDAY.
ar TMB
Capital Journal PubtoMng Company.
I ISMiOBKIIIIATEIJ. )
li, II Ctrl Slrrt, Of" M" WwK
TKKMf OK Mt'HWRIlTHlN :
IIAILT
On jrr. by rnull
fit month. bjrinJill
Thin month by null --
lr yttrk dellrrTKl by IHW
yrOii.r
0yr
Mx month ...
Thru' IIMHlllW
SCO
:'S
. 1(0
MHtaMmiurtii Hn-.nulli"TlMl In n
Hi vi- mi!HMTlUonv
Mr-Advrtllnf ru n unpllmUiw t
Wll.l. M. IAIIUV. SlniiiiKi-r.
irKlllcn-d a amilid-rliua UtU-TM III.'
Mleitl,ffii, IVMtiifflw, March K, "
Fill DAY, M AltOII 24, 1HHH.
.mol'M'EMENTS.
IIHibllran I'rlmariw-XMcli
Ik-IHibllnui Ownly 'raventlonMiir. .
AiiiiiihI IlorwHImw-Mareli HI.
WlllamrtU Mimical Muriel jr Ciiiicert
A prill.
KMTKUrtN rorsn tovi;.Mio
For Murliiii fouiily will ! lu-ld
h( the (ijieru limw in Hali'in ni
'I'liiiwlny. Muroli 2th. ls, at II
o't'IiM'k h. in. r tiiu purjMw of
iiliiitliiK II dili'Kiitvn to tho ftato
)ii. llni to In- bold In Portland
tbolllt. liny of April 1HHS, uiul to
liollilimte live (iiiitlliliiti'rt for (lie
Klfltiirt', wHinly i-li-rk, hIhtIII,
rtx-oriiiT, trfHMiiri'r, wluml MiijM'rin-
ink'iit,lwoi"i)miiilwtloin,rM,iittor,
Hirwyiiriiinl iroiior,and totran-ni'l
Hiiy otlii'r IhihIihix that iiiny prop
erly wiiiii' lH'forc tbi' wiiivpiitlnn.'
I'rliimrkM will Ih liclil on Snturdny,
Miwbailb.
APItlHTIIINMUNr.
'I'lkcMiveml pnx'liipU an' I'litltiwl
to tlii'folliiwliiKiiuiiibcrefduluKnti'H:
Hlll ia
)bl NmIviii . . i
Nilftll Hull-in R
Ilimell I'mtrlr ... (I
HUMTtllll
llrtrtli'lil t
HiMUIIHMIIlll
jmflimtii
IttffcHI
.MftmllMi
llmwli
KIM lull ..
KubllMlly .
IJuoitln
'nirinir
AbtoiiB ft
7 iMlihh
St (ilTVHU
1 WiHxlburii
llulilwnl
A
H
I
a
i
i
I
ti
m
a Allium
A IlllttUVllll'
A C'llHIIIlxKfC
. a hi. l Vtut
1'nrfU'ltl
Tumi.
David Simimin,
Ulir'n. fo. ('cm. I Vim.
Is mis llllll
The San KimiicImhi fall, after
hUtlng that Mr. Cleveland Is held
HUioug hII t It-lit iik to he stronger
limn Ids snt,v, iMiuarks:
"Thl slrt'iigth Iliv. iwrtlv In Hie
aihnllitxl (mc Uiul he has given a
cliwu itdiulult ration mi fur as he Ims
dlioclisl It DcrMiuali. riiealmort-
teiiu'l. y,t'7 w hl,,V lK,rv,,,l,,,11 1
Hklilngtiui under wiiiie former nil-1
liilliUlnitliiiiK lius eliisl auny." c.iiieiinie.
U thU tnie'.' Is It an adiiillted ''"'k hImiiiI "CHirylng coal-, to
fn-t thnt 1'nwldeiit fleveland hasl Ncwi-ustlo!" "I'alirornia Safnton"
Uivini tbeemiiitry a cliwu mlinliils-! Is now received fiiun San b'ttiueNeo
trutlou so fur it lie Iihb illrtetisl It anil Mild at fancy price-.. That isal
htoiihII ,' The mix" cr to thin ' moil iw Iwd as shipping up niIiiioii
ilkloii nun,! tti-H-tti iihiii the iHin-' , as was done a few years Imek.
utruelUui Hhich U put uihui the ex-' Astorlan.
(trfwdon "wi fnr it he lm dliwlml It j The Ihinril of Trade at Its meeting
KNWHwlly." If It U nuHint that last Friday night authoriiied tho
tttt- irtiili-ii! Iw. iK-iMiiwIly Ihvii ! president and H-tvlry to havo
huiHt n hii ulllelMl mid lnw nut ui.iKHi oopien of the lviwrt or tho
imiflt.sl in mi undue itiHtuur U-1 ctimuiltUf oil linnilgratlon prliitocl
mUMMif the otMivHhleh ho holds, i fur i-lrfukt Ion, for Hilvcrtislng the
HiWly will cwrv to dUpiite the J ivmhvc of Uue county. F.ugone
)mt4nitliiu. If it U liiennl, howeuT, ttcKUter
Uutl the MhkN Im. driven ill. ,mjpm (1, . llU, lutl, H Krontl
lii.t u.l ItuvHUK'Unt iiH'ii fhmi Ju,,,Uh. ,Iwt,Ul, , tvllIllK wws
.rftt.v lu-nnvr he Iw. f.mii.l thoiu. (wllwl liv . WHUV W1rt , lllnil
Mitk, win U. ,b1Nuwi rrcvbrldMeHcnv-tho river at that
aiuMmUMll-. M..I tWfrk.iU a, Tlu ,,, ..,. of w
..f ttoMlmliiMwtfcui H,H,ld w h j,mlrtl,- ,l(lW ralwU ,,, HRHW, mHU
H ' IT .,1,,",n,"" '- ,rMtl'-1 Ita III,. Vu Winkle -Uvp Hi.d horc
llMMil t k'VmM.MI,,iHIWt ..n,., kw,, mv .,, M Uuiw,
tw MHiMUKruliHM iitt'ii In imicv , , . ,, ,,.,
lu. .KMfht U. luivc Uvn .IIwiUmI l ,u" tMMf ,U? ttr; tHk,,n MlM
m-u U,r public wrx l.v. 1 Ie elung M"1" UmnX th WW,,,t "f ,n,,u", ,0
t..tlUMllMlUn. of the dUKWcH- I',,,u, "J" tl W,'l' 'l U
Ml JWrUvtrlo UliWitt NHMUI """ ' ll II iH-xt
Wln.hl.,, tnhu mMim .lilMHV. a"" friHM.. o don't
of (iKWlttUI. He HtMlitttall Kuirih
uiH. I., I ...... Ji.c. .u. .7. ...
llMt Im Ulko U.. .tuttK k A vrtl" "" ll. uwlilug
ourrujiter of ekHkuu nml ucu h hi4 tutir the fimbllU-Jionld Iwvc
wim Kt'iMsmlly a Houlit dUrMv llh HntliM'lHuujkwiiK'kr1in
n,v ttuilHk4iikiii. WIh'u k W- lt ,M"r ,Nl S,M' H,kwl I"0 Oivgi
uefito Ua I iulkiiiamlbi wn Hiy l&iulkliitlMuukruiiiK tniUU
irtv. .. r.tMii iWv Utu- nf Km- w u' "'" lolWnd, Uit wiiwh
puBurvol UUoMiUI rmttt,, r. ""k' ' Utf. rnUUin.el abe
Mrul OirUml, fullj ixytitMiiit uf u'k' ,'' rl,rl H4" wnlkwl
hv , Hilull kluituaii im- t II mlU, -(.Vjurtor.
iiuiviui k4it,iu In Hi,, railway uuUI Afttv tln lteciwUw hml pnw tu
mr kw. W Im'U II UriumiainihM jn W4 Krklay mAhtikami w url wa.
Ul)w ru MtMkrtiuu rf a mair kmuhl u llial It. It. .SwaftVml timi
(uMuutib Umt ihr rmwtl uf Urf. MiimI a Uwt ltk a huuwu k tu It,
Urti K. Ikwlivr a xt-li a tu unAl n Utr Ivai-u ImKxa Um UMtkwalvr,
klttiRir iIh' MiUmtuf tnUMiuruf Tkr Uar emlrink-d fnmi tb- Wot.
MMUM. HimMmu tVxlaad a- wh! Uf wm a partkw of lit pui
Huluint htm a M-tal mgm uf tUt ' Mcltlu tu tlu liwkk. TU
inMOiMsrtiur4iUuUrtaluluiu
IM
adM. tk IBftftk k t
.w- ,. .
Kueti liMiaMM MiU U- mUumI,
in um.tr!i nuwlwr l. Ill nwi
iU km) ,
iltttolMMt in .
eukmmu uf ilu
ymt
wMrk iU imakkfMt bi.kiMwlih
aitwiiiil lyj nrii W uMW and '
kii..iii;U nui u.,1 U.l ,,,,,,
"rt, ,l" '" - "" th
1 '" ''' i I " , :
hto civil wrvlre wronn pIlP, Mid
co' in furtherance ... ... "'""!..,, ' ii .i.n omehlnerv arc In
3 .n .. iv.111 inrii n mini? nu
Ill (H'l'lIIf It rw.H . n
-. . - .t .l it... ,JU.i.1n flint
Virtually pNHIIlfcUU vuv JWi,
Aii.M.il..r there i menu for u
1 ... . .... ... .. I...llw.f
very grave nouiu in nm-..... ,
1'muilwit Clevelund "ha kIvcii a
. ...1...I..1. ,.lt..it uu fur ni ln liltH i
riean auiiuiiiurtu"" " v ""
I directed It TnniHlly."-
IM.
KTIUKIH If IIIOIIT Till-. TIMI1.
In tin- regular dciiiiKTatlr ikt KKKIS OPKUA IIOl'SE.
lnht nigbt and tin a-I-tant ilemo-,
.rati.. imiK-r tbis morning, Mil AtiQNE PERFORMANCE ONLY
di-rwiii bids for tin- iiomintiiiiiii ior.
Hlii-rlll' at tin- liumls of tin' democ
racy. That's tlie time 1111 lilt tbe
mark, and it's too bud if bis real
friends, to whom lie thin appeal.,
ignore his claims. He oilers "strong"
Inducements. He sayH that he'll
"M-t 'em up all 'round " and be as
good a democrat on general princi
ple as any of them. They'll mi-s
an appropriate candidate If they
leave 1(111 oil' the ticket.
A i.kiiai. gciitleniaii fiom Wash
ington Territory, who lias liecn In
the city the past few days, says thai
Judge Frank Allyn, appointed by
rievcland a year ago to the supreme
Itcnch of Unit territory, Is a lint fail
ure as a Judge. Frank was a pretty
fair lawyer in the littlo kingdom of
Keokuk, Iowa, but lie was never
HUlccted of being lilted for tin
bench of a high court.
Tin: Oregon City Enterprise has
changed fin m and will hereafter give
Its leaders a neater paper, with more
reading matter than heretofore. It
is to Ik- printed by water power.
Tin: Itandon Recorder thinks Mr.
Hermann Is Invincible as a congres
sional candidate.
STATU X0TKS.
McMlnnvlik' Is to have u $10,000
h'IkicI house.
The cherry tree in Eugene are
beginning to bloom, says tho
Register.
Tlie Salvation army litis been hav
ing a rumpus in Astoria mid got In
to the courts as usual.
Tho ()wego Iron works huvo yet
about JUiD.OOO toHUid III preparing
for work and llioy do not exited to
tin- up U.foiv iilMiul April lt.-(). l
,.
lift the curt, our old stlH'Imi mimI (Ih1
K'w mm wo naw in our kiins win
tawlaiul all vmv- tmrtwl -Hainkm
" -- - -
,WWW-f
A tam lUm u ku tiulli .i
.latiriteiiw..kiK..u.iii
ttaa vguaifvt. Htket vnek lltal wiU ,
Mat Ump water tu llw. Mk sat lu,
Mabuw lu kinuM wi ..i
rtilarcr tbr ana .rf Ku,ar lak that
Mt fct lxMllU Mr j,.u
'" 'I' Mil..' t-iiirt.ai,.!..!..,,
:l , ..,.,,. ,Ul a.iV ,,!
f" l f11? . 'J. lM.(1 lo bu 1,1
"
operation, 1,'JOO laborer, .skilled and
unskilled, will ! cmpioyon. w. '
' Enterprise.
xmv to-hav.
iirn
, ,u ,. iii.Mlli:itMN. lll'KltA
Vl
liou'ci- ItlfK-k, lmf h ilwlniblc rt-sl-
ilrijwiiiHVntcmtreft. in"" "V '" ' "rl"
Hrm phuirli, for mlc at 3l;S0. Jji- tcriim
Cull pfxin.
TiiMilay. March 27. im
HAVEKLY'S
INSTRELS
1 nclrr the htmiii.i1 uierNliiii mill
Mik' nmiiiiKcux ' f
W, S, CLEVELAND,
Tliln entirely new uiul ren-ntlyriMirBniilrcil
compnny Incliulcs
All you Have Never Seen I
What you Haven't Seen Equaled I
SKATS NOW ON SALE AT
PATTON'S BOOK STORE,
Ilescrvcd Seats
(iallcry
H.(K).
r.oc.
SOUTH SALEM PRIMARY.
The rrpnlillt'iiiis ufNialli Saloin I'reelliel
ulll mi't't In prliimry muxentlon at the
M'hisil Iioum In Smith Saloin on Snliirclaj,
Mari'h 'J I, at oiii' o'rlock c. M.
Ill imliTof
A. OIIMAllT,
I'ktImcI c'liiiiinltteeiiian.
SALEM PRECINCT PRIMARY.
The KMiublbiin primary for Siileni pre-
cliii'l ulll ie lii'lil al ineiipeni iimisc, iim
Miiii'Ii "I, ill one o'clock e. M.
U K. l'llAlT,
Committee man.
EAST SALEM PRIMARY.
The rcptibllmn primaries In Cast Kalem
precinct III be held at the old Court House,
on .March -Itli at one o'clock I'. M.
HAVID SIMIVHN,
Commllticmaii.
For Sale.
A good Iron fnime Horse I'ouer. C.imhI
for all Uses, from one to full ixisiclt. All
for the low price of nil. mil at Ihcl'acltle
C'hlcr, Vliuwir A Krull l'awri lug Com
juiuj's olllce. Salem, Oiigon.
Real Estate Agency
I AH AGENT fOR THE SALE OF ALL OF THE
llundis. Mori
orlKHgi' CiiiiiHtn'n farms in
i IV ilk count Ics. 1 have on sale
Marlon ami
a wshI Muter Ki(iT al Nilcm: also illy
pniK'rt of nil kt mis, small place- miir
.-Mlt'iii, Mm) fruit and guntcii lniul or liniln
Hiul stock farms in lUtU'rcnl uls oi the
viillcj. .Mom' lo Iikiii from tuo to tle
.miiixoii fiirm ninrtuiiiC'-.
OlllivoxcrCnpltal National liauk.Siilcm,
llnoii.
H. V. MATTHEWS.
WILLIS k l'II.UII!liliLI.,
Real Estate Agents
llu and -ill Oirms uiul cli impcrtv.
A Unv numlM-rof dcslrulA' biriiis and elfy
iii.H-rt nou iittcrlnic on ivmsoimIiI? Uidis.
Kire Insui'fince!
Write (mlleim IHumiHs NMltn-t Mr
un nil dms of inviV lu el
Kill
rrllHbUi
Hllll Mllll CUIIipJIIIHs
13ri)lveivirre
III uvgullaie kMlis mi rml ivlalc or inir
mumI w-eurily m hum n- shihs; tluic, miuI
Kir Um or small kuiiis.
Silm fi-Ojmtlff mkm, f II.
ok-vuo. in
Omkt GrMari.
PrtyWaat, Fwitt,
ud VUUa,
Crackary, GUwwar,
BiKkr, tfft,
MMiLanL
Al Kiwis of Preduc BiMifht.
mss VHKHN,
Wkhtairlil,Mnlri.tir '
Just Arrived !
niK nxE?r uxe of
llllll ...
ll lllftlll' Ulll Ainni' I'aa.Ih
1U...II.U 1(1 till I I III! UUIIIIN
, ,- .- ,.
EVER IN SALEM,
' litem, ii K it
l!V
m M-itr
I
35illii&ll!!fliii
J. D. McCully,
HECEIVIN(i
IS
Jri ATS
-AND-
FURNISHING
LMfi COMMEKCTAIi STKEET,
IiWM. BROWN &l CO.
-DIlAIiKIl IX-
B j OjOjTjS
1 1
i
Wlior ami Hos-! " Ysfl
s Asm i
CASH PAID FOU
Wool, Hides, Pells and Furs!
No. 1H1 Commercial Strtv!,
SALEM, - - OKKUOX.
DON'T YOU
THAT-
At the Opera House Corner,
"T- AUK DAILY KKCEIVING
New Dress Goods,
New Prints,
New Clothing-
New Everything,
And hiv sailing tho Nemo at their umuU lMW irit
CALL AND SI212 US;
Bring Your Mis and Slay A ! !
Will toko Chickens, Butter and Eggs on Account.
S. Friedman,
lU-MNHH MAS.VOKK.
SALEM, OREGON
w m. n. i.ADn:.
UK. I. ilKYNOLhS,
JnllN Mi.Ilt, - -
. . I'rcMilent.
Hv i'rt"Hi,.-iii.
. millirr.
GENERAL BANKING.
illMti .1 to UVlMl-ll tiim inui-.ni .".-..
m:kmiB
. t t .. 1.1 iU.lilll llllow
1'U.ibl. tHiuiiunlc-.
A FIXE LINE OF
GOODS, ETC.
SALEM, .OREGON.
FORGET IT!
CLOTHING!!
' y'N.7a
. Mini ii
lll(!UregUllbilUlllUUl)Uf
CAPITAL STOCK,
, - f
TllA. lit Y AM' M'.J.i. iir.AJ. r-
tliim-aii(U'feaMiTn people by extensively
mlvertliliiB l ' "r '"-' lcaln ?evf!r
., Ipers of the rnlteil Stntcj. Their laeill-
lull1. in... nni..... -- "-
ilos fnrlllicl lis buyers m rem mueun un
exeelieil I IN lo the Interest of those hav
Ue' mil emte t -e". to pluce It where
buyer-w.netbi.BSiC00K(MnlMlgcr
H. J. JIintiious. Assistant.
Olllce: lmnt nnn up stairs In the .Stale
liiMirance Company's bulUllii.
A Jlitt of People
'
Are dnllv llocklnst to KKI.I.KR & SONS,
The Grocer., uiul iimkliis purchases from
their lame htiK'k of kochR In teas and
cutlet", vou can buy u line article, while In
Mi-mrs you can pet extra C, cube.gninu
luted, powdered or
CRUSHED.
We are sure we enn please you In price,
quality and quantlt. Convince your&ell
by leaving u sainple order. early every
day
A FREIGHT TRAIN
Comes steamlns Into Salem and has more
or less goods for us. Ve Keep everything
In the irrocorv, erockery and glasswaie
line.
licn the price oi unj iimeie
FALLS
ho benefit. Our
e have a room
We give you tho benellt. Our stock Is now
complete. We have a room
80 FEET
lty 'Si, whleli Is filled lih new goods
Ihroughoul. Give us a call.
KELLER 4 SONS,
The Grocers.
Snecialtics iti Fruits
Evaporated Apples,
Evaporated Peaches,
Evaporated Nectarines,
Evaporated Apricots,
Evaporated Pears,
Dried Peeled Peaches,
Dried Peaches,
Dried Apricots,
Dried Currants,
Dried Apples,
Dried Grapes
Oregon Petit Prunes,
Imported German Prunes,
Smyrna Figs,
Raisins,
Persian Dates,
Weller Brothers'
'Jul, Commercial Street.
" Live fnd Let Live Paint Shop.
HUNTLY & McFERSON,
House, Sign
AND
General Painters.
Kalsominers, Paper Hangers and
Decorators.
All orders will receive pitnupt uttentlon.
Kstluuites on all kinds of work In our line
cheerfully given. Satisfaction cuaninteed.
Shop In Old Court House on Court Htreet,
fNiiuiu, or.
COUNTY DEMOCRACY.
Primaries,Conventions and Precinct Clubs.
The Marlon County Democratic 'Central
Committee met In Kilcm. Kehrimrv Uth
ISsS.nniUct the time for holding the pri
maries on .Ainreti ntli.ut 1 o'cloclc p. m.,
ijiid tho county convention on Friday, tin'
Jtrd of March, nt lo o'clock, u. in., In bulcm.
AI'TOUTIOXSI EST.
- - - $20,000
, T,iiC .d,flront precincts nre entitled to the I
luuon nig numooror uelegntes;
Sidem io
South Nileni ll
orth Saloin l'j
Ittlst SllWln 17
OervaU
Howell l'mlrle I
Marlon 5
CJarlleld- .?
AbldllH 7 Slll.n-,n.V
tA- ""l 8 HutteMUe
mxlliurn fi Chninpoeg
Au"sville -j Anrorii ....
Jetfrrsoii j Falrtield
Sublimity... i) ijiuish
ffi" J Mrt'"'"a
iiXru ::!:::: i To""
? ,lve minltte, would rw-oinmcnl I
llieftirimitionordeinocmtie eluls In earl 1
Urewliict. and the nsmes of the otllcerslll
u nuu ih honi lo the chairman or in'
eownty central committee at Kalem.
i. i uoi.hkn, ilmlnnnn.
J. K. IllttiWX. secretin?.
T. I UAVIlMsMN,
W. W. EI.HKIl,
T. P. HAYhX,
County Central roimuittee
BENSON'S EXPRESS.
T K.VVE OHDHILS at iwcv-M in
iJF liable, corner of state and Fro I
TSSkwi liiie at corner state and c o I
"IJ"1' iel. l'nHiiiH atttutk.u aj
W. A. llENSHiV
J?rkr wUh "- yf- Johnson. i i
..iimi m. ii ltlnili.ii m.l f..r U
wjaioauy tenrth deslrwl. cai-U ml
it
. J
. I
i
i
ii
i -wwnia) au