Tillamook herald. (Tillamook, Tillamook County, Or.) 1896-1934, September 09, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ., I Thn .Virvlow hlrth.hv Huh win
I iUlr (Imt nil tumnhira I.
n butlnc of linimrtmirn I, ( bo
I Irnfmttctci,
1 a' 1 .
.,. ut Monday
.... w.h.i win, Hhiwio. .i 1 " w,,p wi
ttrs" ... , . ., , " 'r "iHi iarmwork on much
H,ik' finrthldl I In Um , on.' n.llfl ftnm Itiwu. Apply to Prank
. ....I.... .I-...!- I.. I II I
(,,( -1 ....ii.jr M.ri, I . N Willi, lli.frtM
,th. " ! b"'. Jo. Mlihfaworlli, Uyd William
, n.l nlha HIM CIHXII "Ml IFitlilM art mnotio thoi
n'lKHih UfUK Btote. rrM'n nilnoimA who ar .itijuyliii' thn
KJf
tl' I
4
At. "
tit '
jtkS
ft
Uai-l frtmnU,
ri thl moriiiou for
t Ult frlutHlo.
, t wif Infl till mum
, , id(.ni Hound-Up.
. fr fi iht morn.
, (rloiwlt nl Mailt.
,!, etitf paid for cltlek
. 1. Moat tJo. hup.
VOIrlDII III irHtiM.u I Wltltitr. ll I. I. ....... I I.. .l . i. .
i,.1M, .... , , r.'n.vmi ....rvii ii) un:ir ninny
, lMutiiir4 r iiimi and wlfoiii.li, K. ' M.tn.1 hmo i,t U.oy will h hack
j milling OH Birllg,
In hIvIhk tho lint of tlio(. who ro
eolvtd prlio for emtio In our Intl lu:
Wt) KtHtOll lilllt ,Il. r
I ....pr,, , ,
colvod 2n prim, for ;i ynr old Hoi- ,
tln hull. ThU wim nut uorruct. Mr. ,
IIminonntfgur rueviwi) Hi prUe for
'i yoarnld llolntoln hull, which t n flnu
animal wolghlng IWtl Ihit, 1
Minn Hnluna Dick, ticcompmilod by !
liar frlind tho Ml Dorothy WuiimI
mid Norma AiMwhultx of Portland,
Mfit the wk iiml t im t0lm , Mit ,
l)iSt'ltor. Mr. K. H Kxh. Mr..
Koch' fnUmr mil inothr who hv
Ut vUttiriif har for tho nt flvi
K. H. Whllr.hou.it nrvl f.imlly lBtUni-J . Lona Drnwn Out HUetlon..
'l from Kofkitwity whi.f0 (hoy Imvc :' .ompwliu with tnn to i.n.l.m
l';i.-ii riiioiiIIiik th., nui,i,i,r, on Motiiltty Hinllntloit of polling Hum viuh k.kII1i'
ttml will Ihmvij Wodiit'iluy for Houthitrn I '" ""' P'irllrtiiiciiiiiry ilny. Tint
Mtllforiiln whttru thy will him-imI tint 'ftt )llliuf iuht u, pro
ll'.U'l.l. llll Ml ll.ll .. . .. .
l tunrllOK iiunic , " ,rf '"ni"ii uin wwtiK.
! Vt-i... it . ..
j ,4 vtrM. -i ' " '"" nnti wuit or l.u Urnmlw,
if I , , .r lft thU muriilnit ! ,,,,tw, 'l'" M'rfy hfl.rmnoii llmlr
Cull I.. Lt ... II... .
n, in i)dlIHHtt wtuir lhv will VI. II
I fur n llrttw m tlmhouwuf Mr. Hokhii'ii
ptrnl Mr. aim) Mr. rt Dlmoml.
I Mr. F, C. I'flMtrhng, who vlnt1
, fnrtiml In IVlltml u.i witU, rturowt
j iinmtliiftlMjr. Mr. IMm.iu hn Ikoo
tifiij;cl ( ifoing rllNt Wffrk
I for Uib teunty i t:tTMnlU kid vlet.
Hy.
! 8lnw awl Ijwaa hn,, Ihhi.IiI of Jo..
t.;j " f" ultcmlltiK I Mlly bit wood mut will m pt,i,)
p l i KixJItium un woon. in ukp rr ot Mr. Ullv oM cu.u,,,,.
,i,i,oy who lm lcn FX Umt tuny wni
. rtl to Ixt ott" lt- ' "h ,,l,0 ' H"r It, o. ; .
v Moltwri f thn
' 1
u. l-tli ('ratio whii r. t
11 - ---- - .
lotiKwl ror 11 forlu slit ,ir 11 iniiiiili.
Iinwllf iniliui 10 litlnu' tho kiII to 11
ltw on-p tiroroki- n riot In tint vVni.
iiilntor illvtnioo i,f iomioii. Al tin
IfHIIKfUl tam-tii,,, tlutl ,, , April
it'i. 1711. 1 In tun Wilinlintrr mini
'urltl nmttilnti- wiri on tin, flflh )
of trilling Mtfll nlimnl. hut nil opt-nl-tlnll
p'trn- of olf tom ntun ui
Itiwtinira In itiN.nl foiw, ttm IiIkIi Imlllrf
Itt'lw ritvi-rml tln iiiltilNti.rlnllrliii ilr
cbtrml tint In- fi-nrml m rh.l mul Ho)
tilt' poll. Tho Iwfflwl rotor rl'itid ond
Hit mlliury wito .Hi out Tin- hlch
Imlllff liml tifiiTwanl to iiKil(iKlr.4 oti
Id uvm lo tin- M'nl'r mul piiy u
hutv) flint.
School Books School Books
An Early Pn-UI Crperlment.
, I nun n llii MM't.ili.inli ri-ti
Ittrv the ntloillDl wan tumli. to iin.tmr
wj rotiirne l with tho yMinn lndl IHIium lijr uln iiui. In ivi I'nrlx
iriiwi n urmi.tn liwi fvnn provlili pll
lur lin fr tho iHlor. whhdt wcri'
to Portland Monlny loorrtliti;.
li. 0. Andrunof thutilock ha Ixhi
hl of C. J. Cr,k tint tnn pmtwrty
l llnoilofk. All neeotinu duo C. J.
Crook rIkiuM Iki paid to C. J. Crook or
TlllmmKjk County Hank. All bill con.
Imrtnd prior lo SrpL I, (J. J. Crook
pay for, ntiil all hill conlrnrt.nl for
nftr thiil dalo U. (1. Attdorntm pay.
On Momhiy. on roinplulnt IHtd by
Deputy IVtnry ItmpeU)r C. II. Ornm.
wu
CUukmiic
Vai f'laukmtla, Orw.. tut been
& Mii!"i nll t fUlamook In Ihl vleiwity duMn tho imt w-ok.
lid li... Ihoo Mwol it ciiimv rim. itl.
Ill . , I tj iiiiiivi. MM V II,
iwiimI In tft SuwUy yu,p WWI u ,nM'rHl with ourjIUrtir.)' Kimblwk of I'flclllc City,
ht.f frcl atfl rtBrl ","" pimjmw. jelled lwforJu.tlc Sumloy mid llnnl
I M I S? II. w .i .1 i.. t ' 'r. . i... i .i... i .....
vlur I -.- i'..' Hini uHM.;iiMir i7im, iwi ihw viLiiniMJiM in runnrcuou
- .m.r.1.' Yr.t at lt ' tHHg It)
i a - a
y. !. rinoitty ami rn-
. ..i ...A -.1... .1 .i....
v l. ..... iWHflr-tfcDlw. CaU
II iiovnp l iiantacilni; j
. i an.1 otltcr ouutdq
lo Itnvo tt hllli't. prln.. 1 k, ttiiiihi-d in
Iho li-tiiir or panol. Tin. cximtIumuiI
in.-l tin- iininl xperlciirc of Ihi1 plo
oi-i-r-rtilli uli. Mli. wito dropiiil Intn
lln Iclli.r Ioti.. ntnl wln-n tin, 1,'tti-r
iitt' to m illi ti,j It wn found thiil
tho iihIiiihU Inn) inmii. n Inxtrty ttu'itl of
thi'tti. A iiiImh,v could In. Ktiri; of tin
fnti' nf tin- tmri't'l. tin fxixrluu'iit
entile o ii "iiitilcn ml.
i.T-
l.
If- I
kti
Hl.t
. -i I ...
I.
,.
f t V
exit t
U At '
Maeterlinck on the Futur.
ilnnlnrllli .k In UU lMok inllii! "s
Morf of Ihi- iiiyaicry of tin.' nfli-r
Callfornl.. wllhhU tn'll.t l'uf.nc(My. Tho line ,'" ''"'" " " n-iwion-
tb.y arriv.. Moiy w I oo c.Ulon U,.t n, , r ,
Iroot,. Toty Wallml Bl u.n wtll( .ary ehnnut n I repmri hc tnadu by!,,tHl. wlnlV(;, ,,f ,ir w,lsr,lltl.ll, Ilf
of Mr, Dr.?. dnuubt-gr, .Mm. W. W. ;it. 90ln. .todiu. aunUnl uttlmut nv Mrt of
A tKirM Minl.Oilnt. ,!ll,.r. i '" IoMhimwf.. Mirvlvnl with iinlrcmnl
w found on ih fair ttroand lnt
. i, U( a llntnAah pin
Will rtp lit) cow.
JrU,.
w l?ft
trill al
iri lirlay.
'jvun wj ha Ix-cjl
vt ; jtr psfontat IriMt r
c at l;oonp it-lay.
. .. lk awl iu.l U'
. . v. Drui; Slofc
VI . h of llutlln.-rw.il
li. T. ItftfUH. a tntMb rtmcll clti
m of WbawWr ittoci at Pcrtlmvl on
Thvriikjr nt unti. lis had lon
til far MNncOtM. Mr ltrUr wa a pro
8rtv ctt.rn mI will be greatly
M0d by lim ftnnrtt of U oetdnr,
OrmtUp TiW aid Orat Oramliw
Hay. ar tUi wrarinK bruMt (nlloa
lay, 11h' nrraalon la tho btfUi
on Sunday ! of A mki u Mr. and Mm. MUino llayo
hi llir, at fa) tlty on lh Ut, iifnliw Twld
r lo mki iho Uauy lt Sunday.
wi'itK awl iniintMlinlnlr Ml with Mnr.
that Myvr win found Uto owiwr noon (
aw) rflgrnml ll to hr. Anotiir Indy
Ufl tier wac on a bench. Sh iilim"! !
ll two nntir afierwnnt ami ramo buck ( In
and foun J it where h had htft Iu I
Thrac m.-ldonu wnk well for tho
booMtv of TlllntniHiit County ikhipIu,
I'OU IoOMIM-" or Wltll It fOlllk lOUlNtll".
dlffol'oni from tlmt which we ikmm-k
In Ihl workl.
Tho Joke on Father.
Shf Imil tiriii him. mid ho wn "nil
If
ONE OF THE PRIZE WINNERS.
i iw mdibi ui lhh iinniir i.nurriu . . . . .
... ... .... t. Iv I'tinahlMin one ol our procrun
wW, lo bonk l.who holfx,! to I ,fafm.ritw(lir, trlM Run.
r. u i t- i -flrl hiuitoi ra..
flt V "rS( inHrtia" III MfV J 4 f
Imni (bat wa uto I In Uo i:iittltig
con to I and Jod l'lakr ww the llvwr
Mturdav until Mon tllnnpr! by gunaslnu the noarwt lo llio
r H. Mtnicrt of tht numtwr. Ill cmui wa 1030. Mm
Jorr, lirld No. SO whicJidrow the lbk
ck.th. Ilolrn Durrnr hold .No. II which
drvw l r -fa ruahlon and Alleo itn
c k )! S.. J2 which drrw ihe llk
f Kilur H have
ri., tbo al Wpok.
nlrfk tUiihl ona of
ifilit
uankiiiit uMl Ml v"
I ..a.. .lift
lr ur ill flirt IrtlalllCBt. I' ll.
V. J . . II
.a. . ... . t (....!
I.. ... jr 1 1 1
)t I'PCKJI llir -"IHI Hit
.r - . ... .1 J.1-t...li1...
W '( lllfliii 111 iiti'K
Jofm-' wan mlttM to
. tor k r- dun layby thn (.(triiHU
loSiBateJa
Dr. Won til I thn
only Uyc HHnruillt
iwrtnatti'fttly (ocatod
in nitawHiob. ; Your
in I wait n
flnu ttxblblt and dt'tnonntrtiUJ wcdl the
dliriri'nt kind of i;ramaos Umt can bo
Krnwn liMrtr. Tho dliroront trao
wor: HmI clover, tntllol, ryo f5rni,
Mannlobo ro, fiurman tnllloll, cholt,
Cnruobi itiotjiitiiln Km, llunariiin
tttiltntt, whnal, club whont, Mnnutolm
tnillntl. alfnlfn clovor, crlttuoti clover,
tnntntnolh rcl clover, blue Knot. 'IVn-tli'nm-1!
nil lii'nd, billion dollar K'rns,
O'-. otita, tlat head, rat tall itiillclt,
hop mlllot, orchtinl uriiaa, velvet Jirnsis,
Jnwiui.(t tnillol. tttnothv, Max. tie
rxhibitctl a llk of field corn 10 feet
"Itwonaldiir. Aiinh." he Ix'CKpiI.
ou rton't I'll blmv toy brnltm out."
"Hob." wbl Atinl... "Hint woulit Ik n
uootl jnki. on ta!br. for In- tlilnU-. you
hitvi'trt hiij." -Ijidb-. Uouio J on rim)
Pallenl.
I.lnli---Tontd you lend me f until
Sntur.lnv? .Ilnk- I'm butiil. Won't
Iwvk it t-oiit tnyiM'lf until Saturday.
Itlnk" W.ntbl ,vHi lend It to tup then?
New York tSlohf.
.Vnluri" n'tton tho mills
iilil bniliix. Kiiii'nwin.
dimrttltlf)
I . I..L.. . I . I..I.I.. . 1 I. It....
rr which arc lh tot onlltvo or-.- nicnwi hihk, uikuuik !".
Kan of our body a)Mtkl bo oxainmiHi had not amrUtl to our.
I.) a ph.icin bo I capablo U. rtw-1 Mr. Donaklwm al.o ttmk llrl prltc
,,il,.r than llw nooil ol 'r ll K"ll""
nifc dmcaiMr
ulannrii.
am aUity hro 1" Utako Ul
Kunrmtco. I'rlco nro raunablo u
anvwbero.
. t ... k. . .
I Kuarantito my itla mm j
Ibal
LAN!) FOR SALE.
tf h father.
1 A il.r
III father l nut
Sixty rtorn on WiUon Klvor. n pnrl
of what I known t lint I'otor Hrnnt
I 1.1. ..illhmll .fill.L' 1 wnnL
.... ..... ... . I limp... nun ill . ... - .. . -. . -
...nanatm tmniiy o, jmn (.()W() w,
. .? .:. .. . . i nlrtntv of t mc for Uio iwinnco m I"'-7
i v i irni' ii vv iifiiiiiiinii " . . .
'" V i miuriMl. Sou .N. I limn.
D'irMj ll - ..- ..Li . " "
I,. I .... u -I... 11 . , . , ia..l. K
i. Jl . t I
J-" Itlll Vk .,,..--.
wf i-i.! I a ... aomir K1 .
T... I
I
I
I
Wt
REGULAR AUTO
STAGE TO NETARTS.
The schedule for the Tilbimoo1 Ne
ttirttt nuto since is n follows:
I.fiives Tlllmnoov nl 9 n. tn. and 1 :30
Ii. in. Hound trip $1.25. Fare one way
'5c.
Chntterton mid Alexander.
notice"for bids.
Get them at Our Store
A FULL LINE OF
BOOKS AND SUPPLIES
We Alo Exchange Books
Tillamook Drug Store;
r- c. koch. ci.. c. KOCH &c HILL. mZ'J. "m"!
SATIS AOTIOft UUAnAHTCF.tl. MOMCY-UAOH tr tiOT SATItrACTOnr
SIDNEY K. 11ENDEJISON
J'rriiifritt
Surveyor
JOHN LELAND HETfDERON
Her' J rras.
Al!orr,cy at Lav and Notary Public
A. AT H
IINCOKI'UKATI:!',
LAW : AHSTKACTS : REAL ESTATE
STHVEYING : IXSl'KAXCE
lioth Phone
Tillamoofc, Oregon
Send This Coupon Today
It will brinp -ou Informalion a to tew YCUar.dJycur en
lire family can visit the San Franccco Expedition in 1915 on
the dollar-A-wetk plan. Not only Ibad but everything will
be of the best, everything reserved and it will cot you les
than ii you pay when vou go.
E. J. CLAUSSEN. Tillamook. Oregon
You may nornl rnc free literature about the San Francisco Exposi
tion Tours.
Name
Address.
M Mr. J' H, KIlXK" rnlil who
kn "itcnillnir thn KUtmuur nt
-.-.v ... i ft'n. nil I. JT I ft .. i.'.
i ncrc hint Suttlri nv.
"ker tho Knl lluuvvr cheeno
- ... iv VJ !( fliaM" '"
ktv i . 1 . J II . I.
in (own ovr Htimluy,
nrrt ..ii.ii .... .i.i.... .iniii
thc whitewash nmii r
Ofilrrc nt tli. aIIhii HrtiKt.
rTfwil. a . aa.
iiiir iiiiiivi i
or Mies
0 lock In and around banu
PI
i iniiivh' M . u A I .
viuuijii x ttiruuiii.
Compound
mwl ellrcllve and cheap! lly
Ti'dr. It coli, ready lo ipray,
to 10c a jjallou.
In be mixed with water and
' VAMlltlYE I linn
tilk-n.
Qk'i CarWlic CqmiiihI
"Uny tlmea lfmiirr than anv
I'.lll M .LMIIbff.llt IV. '
AS0IIIIK fill IN MVllt (IIISC
Ml S) UMI'S
15. 25 and 40 Vail, iSc
t0 Wall - - 15c
100 Wall - EOc
IM) Wall - 51-20
250 Wall .... 2.00
l'rn.lr-1 l.iniii .V Itxlrn.
Vr .1. Inn imi. t. n pa" ;'r
lb. ft it v lrl.'to'"r ii. W '"
.Mfinu lit ir lrl irUc W'M
.Lt.nl wlttl M"'"l ..iki:i.iilH'.
Tlllanook Blo:trlo , ',.,
Litrbt S: Fuel Oo. mk'
x'ji i n i if
V
HAKMBSS
I ON'T SPOIL A GOOD HOUSE
by keepliu: him In shiibby old llnrnens.
We nro scIIIuk linrnesH miido of tho
bent slock nt price that ouht to
totnpt you.
A WELL MADE I1AKNESS
will not only improvo the tippenrnnco
of your horse, but contribute) to your
safety n.i well. Muny it runnwny could
be nvoided if the old Harness hud been
disenrded iu time.
W. A. WILLIAMS,
lillftMiook - - Ornon
CLOUGH
On Your Own Account
hvo yim any money In tho bank? A part of your arnlnKs ought
bo', I cl there, .nyway. Everybody can alTord to save aome.
I I Z mweve lit lo. Have n bank account of your own urn you
2mMPl'l"r. hotter, more Independent. Make your l.tt lo
will leoi nap . b.,,,or, Jluttcr than hoardinB It
ss r'ors":'.".; KZSJt r
ami an ovidenco of your wIbo economy.
THE OLD RELIABLE
Tillamook County Bank
We wish to secure bids for tho con
truction of a school house. Plans enn
be seen nt Floyd Culberson's, Clover-1
dnle, Ore. Hoard hn the rifilit to re-1
ject nnv and all bid. Hids must be in I
j by the Sixteenth of September, 1913.
Win. It. Lawrence. j
Clerk Hist, No. -12.
ORANGE CIDER j
A delicious, refreshinc, cooling drink
made from Clouuh's concentrated ex
tract of orange cider.
A 50c bottle will tnake 5 Riillons of
oranijo cider.
Mixed with water and sunnr it is
ready for use.
Clout,'!, the Reliable Druggist.
KI-RO-PRAK-TICK
la a comparatively now science that
has found the cause of disease nnd the ,
science of removing it by hand adjust- ,
ments. If your nerves fail to perform
their duty there is something wrong. '
You have some ailment. The way to
get well is to remove the cause. Chi
ropractors do this by special adjust
incuts. Wo- successfully treat rheumatism,
stomach, bowel and kidney trouble,
throat nnd lung trouble, and all diseases
of women and children. If you nro
sick try spinal adjustments and get
well. Others have, so can you. Con
sultation free.
DR. E. E. DANIELS, Chiropractor,
Room 14, Commercial Uldg.
Tillamook. Ore.
The Most Important
Business of Yours
Is where .vou Invest your money.
Tho Western Loan & Savings Co. of
Salt Lake City. Utah,., tried and proved
company, Is now reaiiy lor nusmess in
Tillamook und Tillamook Co. To loan
you money or build you n homu on small
monthly payments, at u low rato oi
nteroat. Writo or see
A. C. EVERSON,Lpn Agt.
A. M'NAIR, President.
D. L. SHRODE, Vice President.
CANZADA EVERSON, Socy. & Treas
Hoard of AppraisorB.
E. M. Bait, P. H. Minick,
K. P. Zuchman, E. J. Clausaon.
Board of Trustees. 1
John Loland Hen- ,
demon, B. L. Beali,
L. C. Stnith W. G. McGeo.
DELS MAN & DOLAN
QGNGRAL CEMENT CONTRACTORS
Sidewalks, Floors, Foundations, Chimneys,
Building Blocks, Septic Tanks, Etc.
ALL WORK GUARANTEED
OFFICE CLD TILLAMOOK CO. BANK BLDG. BOTH PHONES
OR AT CEMENT BLOCK FACTORY
wm i m a i
h f h I IVal Hl I I 1
I V I LLLVViinU
Cement Sidewalks and
Concrete Construction Work
Enquire at Ramsey Hotel
Cement : Coal : Lime : Brick
Shingles : Plaster
Root Paint : Drain Tile
LAMB-SCHRADER COMPANY
Docks and Warehouse Front St. between 2d and 3d Ave. West
ALEX. M'NAIR & CO.
OKMKIfAJL II A Itl) WABfi
KITCHEN RANGES mnd
HEATING STOVES
See Ut for Price Before Ordering Elsewhere
Read it in The Herald
I
The Reliable Droggbl