Tillamook herald. (Tillamook, Tillamook County, Or.) 1896-1934, August 29, 1913, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tillamook Heroirl, August 2o, i9I3.
lice ol
cut Taxes
t Property
IiiiooU County,
Utlie Year ivi.
tiiwiv, ti r
4 n I Httpls!
I two III I ll'KMI
t the tinea (ill
follnwltii tin
it Tl'liiiltnnV
i r aliir llrllil
v 1 1 V.nl. luia.
n ulty n II I"
t 1 1 OH' lll
I IMI'MIIII lllUH
; tral liplllllt Ml
, t II wllll'll Ullll
ml I Ik1 iiiimiint
nr ill thr own
mime iii,'ut
if ii lullim.
1,1
htfi
.Mil 1
it
1 1"
In, .
It in"
.! "
l.n.i;
11 1 H
1
,. i .-wn
,t-.r t.t
.fri k 'f
in luwii.
i i r- Hull
t i . 1'itftf V
I t llllll
, r v
tK.. Jill
, I r , ir j
,f, i I town
U r ' rat
, s Nw 'j.
H I I -"ir
, I N nr U ,
, i i I N.
.i
, , I I KCH"
a . 1 i "Mil.
rl
r w: li
, i i ,,
' v I N.
. i Nn (V
l li 'II are
, ar tl( 1
,jr ' mil 2
nnjjr JO
l rim I
I '.lllnt,
I li' I N.
I I ii I No.
ti-nrtlp.
a. III nn.
. .w-r HI
ml..t I S",
- . Tract
l.rt dr-
-HlV In
.'ifr III.
I' I Ni
illy Co
i Inrtlier
' ' .1. I book
r paur
7inlii I N,
, .1 Ne If".
inp I N,
I r.u I Nn.
r ilraerlp.
' I. in a-
IHIKP II,
Hp I N.
. ' j n N'
I Siv l.
i lni t N,
I iurt Nr.
ilr'rlii.
k in
I'lyr II,
ahip I N,
"W t, tVl
rn rc-tinty
ci.llnii 1 1,
nuiur III
I
' '
II . I
I "
fl I
1 i
li --'
III .
I.;!"-
I) -.ra
il-- V-
II I
hii-i
r li t
lt I
r i
II i
II
Iron -'
lllll
h i' i
I )
II I
Itv.i
lx-1
ail I .
unit Sw l
li. town-
in wmi . . .
Mr, i, li Co.
i, atCi
-Y, run
lMtjl'
Mtlllll III,
I N r.iiicr 10
Vr I
Sr
'ili
li. I.
114 Xr'l
I'niiiii
Tmct Nn.
MlllT llr
I tiouk In
untie 1 1.
i till 1 1 I .V,
lor
l rr it
rf in
ii;. i
uiiiin-1
Trm-I No.
'Of (lllirr ilvnonii
' true I
ilk In
ll-
VJt,
N,
n in i
17. i
Ilnlll I
HImIiIi
f IjiiIm
cllon
8i;f In
Mriiili Co.,
I A A. Oil
tuvvnulilp
"CM .. . ...
I I, ..-I V.i IT
Miry
lrr it H. rlilioiiNci:
'"' III IIHHrHHIir'H
t"-Kr 1 1 ncctioii '.-o,
" . riine Hi
I i.ii t No.' WH.
ytifr ilrm rlpllon nr
Dok hi iiHicHHiir'n
.NKi " Hrcllnii '.'I,
"'I' I N, riniKi! Ill
ii . .
'iimni 1 1...... i. ..
,,: I'or iiiruiiT
Winn re Intel liook
''' iilllce, puira
,"l I.IWtlHltll I N.
. TritL't No.
ir iiuii.... .i.... i..
C Irm i I i- i.. ..V
i nrni;i 1 1 r -
. imiiih in n n
I lilt... ....... 11
'li . ' l'"K (
.'i t lWIIMllill I N,
r iiithrr tie Murln.
f Irn. I I I I..
imiuk iii un
OH iu
21. . . V'
'UVVPMl ..II II. I.. I I..
. llllliin
hi V " ' "
0
Li
v, Hfction 21,
''Ml
I N. Ill II ir,. m
Wiiii,:.'.
i:ii iii
No. ! ..... , " ... J
rill,.
l'lHl Hl. Iriu.l I.....I.
tow21, ,WHHlll I
L n W,'Mt ! Nw k
'"-llllll ''I.
i .V ' WH
HI w
rt I ; . 1 r,,,' Ntu
rili-Hcrlpiioii hi'o
,"H "i HHHeHor'H
.Hnllli I N, ,iu.r. 10
Aiiilrrw IMrtmiM, ,, , ,,
J' rin liolliir ilrmnii
IH'ii rr inn ( Ihm.U 'm
"tfniir uiiiin, ),,. m
i" Him i. HiHiitliii, l
iiuiur 10 mm , ( k
" I'm Itiillivi W n
linn n- 1 1.,, IhhiV In M
irpnnt'n i illli i, p,)jr ;m
i- Hon il, IlwikIoi, I ,
lilllr 10 , N(,
"V I'm fiuihri iIkmih,
llllll HIT ,l. I HM,k III M.
"""i n MllUr, iKr ,,
llmi lov.nt.lil,, ,
I.MiL'r 111 vttnt
Till- t.iilllmliH llrtiili (,,
I l.li I N
"I'll fr linvl UmiV
III w.ni.tl-, 0HM. iH)i-r
'il. M III. II i, I,WI,,,
N. mint I i wi i , H
tiilr li.rt l . a A . ii
I, I. X Irn itnUt ni way
M llllll loWMslil), I N.
IttllRr 0 HMot
II. li. Nul.lr u,r( Sn MJ,
I'm lllllttri ilrtM ilpliiin
Iltol lvr'k in unarar'a
nlllrr. pMU" 1, m i,u zt
lumi.litp N. rung b
C I' IMiirl I in. t So )7
I'm Imiliri ilrniirtnn
pp' liarlUtMik in acurn,., '
null t, .rtKr ri.,it aa.
Hi iiilil,, I N. tang III
Tlir (;iil,u. lvtj, Co, i,
into (.nut I' A A. on Ui I,
Mllnn il, I,,,,. hip ,N.
38
.VI l)
n '0
i ii ii y iw !
I. Aolilrs, l i i Jtn
r.
I'oi lumr ilra, riplum
vr lr i I l Nik tn arMr'
ulili r. m it (1. Mviuin II,
iMi,liip irtHKp in
wrt
l'il AUmiii. trait. u j,7t
I'm tnilliei 'lr4itplMn
it at l.tHiV in ttiaaraiKtr a
old r, imr I J, efliua at.
liiMililp I V. lauxi' li
?t ....
Crilltiil lt nl I Km, Mff,
l"w. '!'. i , ittx Fur
Itntltri ilrm ,t,un
ll.u'l Itutjk tn irMu,'
IHr. xtr 17, Hon ,l,
litonvlilt, N, irtPUf I i
5 TO
II !0
Ni iS
va iti
rl , 1 1 .a, i No T, i (lor
lllllttri r,, i,,tl r
Ira I iHHik in rar',
1H r, r li arrlidtt SI,
jnatiltl N. lauiiy lOwr.l
I'm I .iiiuiiri Cn . Truf! No
tX l' r I Jilhrr ilrm tip
Hun in unci l,V tn ni.
rii ollii e, jMtBf
r(lii 31, t.Mi,i,ti N,
Miitr (lrl . Tim'l No
iiJU I'or liiill, n iliwilp.
I on rr liu. I ImniV ill n
xrafMir'a nlllrr- Mtir
orilon M. iiiilnp I N.
timer 10 rra(
Huatrru luiprotrniriii (Vim
i..iM l.tniilml, I nitlwi mi
K 1. an lion II toivtlxiilp
' S itiiitfr A ml
I. II. Il.uion. I jit S h
nt I ol ,1 mill N I ol Se I of
ilw 1, .n-i'iil 7. tou'iiatilp
' N lnnr V mrnl
IC I'. lfolnoil. N' 1 "I tr I,
ri-l uni Ilk liotnahlp t N,
ltini(r 0 wral .
l"o lri I'm kltts - I'niPl
No Ti I'm Itiitltrr
.iipllun 'i" Hail ImmjiV In
rtK(ani' olliir. pntji 67
A. ar'llmi 'A lownatitp i
N ruiiKt III viral ..
P W A N l ii . I irti No
Oil. Hoi forllou li" P
Hun arr trni i lM,k In
nrxaiii'a will. r. p., "I.
i.r llmi lnml" wiltilp i
N. irtiitjr in wral
I ' tlmiillimi. I.oi 2. le-t
rlltlil ol "iiy. e'
lownaltlt. V. " l
rt , Tlili' luiola A A ,
nn Uii rwlloii . lown
I II
n no
(Vi A
I II
,n in
y in
3 ni
II !)
ni
n ro
alllp .' N, rmiiif io -'7i
l...lr. It... I ... i N' ol N '
'J 3
I
Sr 1 ni Sr I. iiwKoll JU
loun.liip i N. r.iosi' 10
i
2)
.
12
21
I
21
17
SO
Ift
SO
.1 w.
rl
I. I P.iwrU
N '
of
.hip
1.
i N.
ni'i'llim A loivil
iiinur 10 i-"l
ii... m...iili.lliiM
rinrl
,N, lliv I'or Iniilirr iIi-h
t ilnl inn arr Hurt Imok m
itaaraam'a olliir piiUi'
Mri-Holl V. InMlinlllp 't
r.nifr til r
I I! Million. I'uo'l No I'l.i.
Km hii(li.-r ili Hi iipllnii hit
ll.n t liook HI Hnrninr n
olll. r. nii "I. aivlioii
li.wn-liip 2 N. nin'
wrnl
Mm i loo liiln. Si I. ai-i l Ion
a imMiiihlp :t N. ntimo ft
WI'Ml
J. Cillt.t, Sr I ol Sw 1. HIV
Hon :i. lowiiMliip II N. i!iiii'
It vrnl ,
A. Moliiw. Nr I. ri lim' t'.
Hovothlp II N, ninun ft
I liiiilH. N ' ol N' i""1
' v I nl Nv I. Hri lion 10.
2 N'
it
IiuviihIiiii .1 N. riiOKi
It
17 in
rt .
KlU-ilirtli (iloHMi'i, Sv 1.
HtTtUMi 10. Inwnal'lp N.
nnmr ft wr.il
V, N. Dihi Ih'i Loin .t, I, (i
null Sv 1 ol Nw 1. HiTlion
J, lotviinlilp N, r.niKi' s
LuililKll'il" A i'lli'iilloliHi',
wi
N 'v o M , , ,
i, 1 1. . i
lowniililp !l ."i
1. Mrrlimi
......... 1 wi'Ml
u' r. DwIl-IiI. I.oIh 7, H,
(I. DwIkIH. !.; , j.
u-.-lion 'J, liiwn-li i .1 N.
l. I 11 ill Si
.......... K ui-iil : li 'S nl N
r. ,v I ..( S.. 1. MiTtlon
:i, (.(ivohIiIp Ni io"!.'
II. Mi'iirliH-, l ot; .1 .
Hfi-llno tnwiiHlilp Ni
I'll ti u t H wi'hI .
N. P. K. W. ". N' 1 Nj;
1, HVI-Hllll I". lioviiMlilp .1
N, iiioki' H '.
nil Lot It". Hirllon I".
(OWI.Hl.l.l ;l N
I.Ol I, Ml'l'timl II. lOWIIHllip
io
IV-
12
27
22
12
II N. runttt w M,' u
I. I. Si-iiilf. Si' I "f Sw
1 nii'l
l.nlHtl, n. n.
inwimlilp ! N.
m-rtioii in,
r.nmf A
W. Sfliiiii., Sw J. Hfi'llon I.
ow.lMlilP N. "'"K" "
lowiiMliip
wi-hI i' ,,'r
pi riiiiiimH so i
Sc i, Mct-lloa 22, lowiiblilp
II N, nii'Kt II wral
II 1(1 H, P. Clnlalnlla Hv. I,
ai't llmi it. towilalllp ,( N,
IHllU'i: tl vrl ....
Niila Nrluoii, Hllrrral Hi
I, nrrlimi 2, InwiiMhlp
Jl N, IIIIIKI' 10 Wral . ,
II. J. (Jiny, v ,, Sv iiiiiI
i lili 2 If, I, Ira pun ,,.
I llHl llllll 7, HliVlialllp .1
N. rntiKr HI wtrtl
l I', nkllinrr, K l, of h t,,
j an llmi 7. (ntvfiNliip : N.
I' I, WhlHiktr, : ! ol l.m
, X art (foil VA. tiiwiinliip :i N,
I .(! 0 v,.al
II Un I. mil) Tllilrn, Hi- I J,
:u
122
ni ri
I.', to
27 i,o
III 0i
nr m v uni) i.ol I,
Iraalnnl aoltl, arrtluii III.
i,wtii, , N, riinur 10
wral
J.
W. unit A Tliiiititii,.
I no I liiJlr ol Hw j nritl
Hw I nl Sv. 1, eonliiliiiiiLf io
intra, art llllll 1 1, lll Im p
J N, IlllILM- 10 UI'hI
ir. 2i
it) () R (,. Krrii:- r 1 ol I mi l
fiw nl he i,
luwiialiip ;i N,
Mrrllon 17.
riinur l)
Wral ...
H. L IImh-Ii, Trnrl Nn. H7tt.
I'm fllltlirf ltl!Bi lliiliiin
1 15 arr Itucl lH,ik Ift nam aani'a
Inll.tr IMlKr 70, urt'llmi 2fl.
lowualllp .1 N, iiiili;r III
wral
H I, krwl. Uita I, 2. ;i, I
I an Hun IV, Inwnalilp ;i N,
7 a raJOKf 10 viral , I.ol 1. rt
linn 10, Inwiialijp i N,
niilKt' HI ral , Nr '4, Iran
Ini-I aolil, r Hun Jil, town.
I i) alltp 'i N, iHttr 10 wral ;
I: i J Sw I, mill I.ii'h I, i
an llmi Jl, tnu ilalii ,1 ,N,
niilKr III wral . l.m II, I,
Ira pml pllltlrll, arclloit
ai. tott iiaiiip :i n iniiKr 10
iSl 'i wral ; Iran 1 1, ut aoltl,
I aiHlUlll '), IrtHiialup .1 N,
I tmisr III wral
IP I. Allrn, liliptir.rillrill on
tictr trnrl, ari-tioii 'JJ.
Inv. tialllp 3 ii, imisi' 10
:ilh
I', utlit. llliptoriliriila
on 2 nor inn I, arrtloii 'M,
lowiialifp 11 IS, lantrr 10
wral . .
Ilmniiliiiitt l.iniiliri Co , V i
ol v I, Sv. J nl Nr J
mill Nr ol vt , nri tioit
XI, loyit4 tip :i N. inline 10
vrral
Aitiltrvi (.iillt-nlfi-iL;. I'fiu'l
Nu III l-'ur Inttlirt ilea
i tlpllon are trurf. Hook in
naarnot'a olllrr. p.inr l,
acrllun 'it. loiviialllp .'I N.
IHIISI 10 ral . ...
I' i. liltiikrr. Trni l No.
18.1 li'i Itirllirr ilraitip.
Hon arr tt.it I Hook : if
p"p' nlllt r, piijjr i
arriton it, t .wtialiip ;i N,
lansr III wral , Tr.irt No
I.M I'm luitlirt ilrrrii
lion arr Inn I Hook in n
araot'a olliir, plisi' 'A
arclimi lit, tnv. naliip :i N,
tmtijr 10 wral
Jot AiiKrllo. Triu-t No. 110.
l-'oi fintlirr ilrariiptlon arr
Hurt liook lit iif-THMor' a
iillli r. pnur S.!. arrliott 'il,
toiull .1 N, l.ltlKi" 10
ral
F. A. M. f.ililrr. I nu l Nij.l.V,.
I'or lotlliri itrgciiplton are
Hurt Hook In iihrranl'a
olllrr pisi'tnl. ari'tioii ill.
tiotiialiip .1 N. I .int:'- 10
wral
II II .ii(iorin, i lillrlriit
15
17 10
io us
hi
Mrrilnn
1. 1 ii Hi- 10
27, lownallip :t N
aral .... . .
h-uilrl ( tonrit, ratiitc, I. it
0 mill title l.i i 1 m I', on
n.llllt- Iran III" II ('.lOiru"
1 Im lull, HtM-lioll Xi. town.
llii. :i N. tncr 10 wrat
Tlir Ni'linlriii Coiiip.iiiy, So
l, ol Sw 1 1, Ii'mh I lu; lit of
wu, arollon :CV. tovvitMllip
it N. iiinui! 10 wral
V S Kinnoy. Lot a I, .'i, loai
iillli ol wiiy. arotion :iit,
tiiwiinliip 3 N r.uiKO 10
won I
I'i-mi I I'tiitiMlon, 1 A . I-In
III,! lli-nalinu, 2 :i, l.nt I,
ariiuin 1. lowiuihip ;i N,
t.nmr II wral
A miii l;. Piniirl, So '. of
No 1 1, "iitinii 12, town.
12 20
15 CO
11 ll"
2a an
if,
"II
r.)
os
s)
Nt
N)
W
W)
W)
IK)
iitnti I S. riinuo s woai
liiinrs llnuht'Vi Nw
III .ic
.i 1.1.
I. iinttli ol Wi huh K'lvi-r.
HfClion 17, towtiallip
1 S.
nini"'. X wral
Ilillla l lliiiiaon, Sw , of
Sw ', Mri lion 2. lowiiHlnp
I S, liinuo S wrM
Ilmia C lliiiiaon. S ty ol Se
i,, Hfflioii 20, lownahip I
S, mono ! woal
I ii n k (' llmiaoii, Nw 'i of
No Hoolion ;i2, IuwiihIu'p
I S, I II II l'l S wont
lolm li. Nolaott, No 1. hoc
linn M, toivnaliip 1 S, liiiho
II woal
t),ik Nolan, Ttiiot No IS1.
."or ftittliot tloHCiiptlon hoo
Intel lit, ok in iiMhoa-ior'M
ollloo, pnue I0l, Hoclion ft.
lowtitililp 1 S, tutiuo l
wont ;
M .M Tiltlo, W ' of No i,
mill So l4 of Nw 1, wiTtion
15, lowiiHllip I S, niiijre 0
wont
JmiionStnnfk, Tmot No. 1X2.
l'or fnithoi iloHOiiptioii HOO
llllll llllllk in IIHH08HOIJII
olllro, pnuo Ml. Hoclion 15.
lowiiHllip 1 H. rnnue 0
wont ; Sw h tif Nw 1, HOO
tion 15, InwtiHliip I S,
nin"o t' woat
II. K. Ilimlwoll ntiil inootit
Cook, Sw J ol Nw noil
Nw i. of Sw 1, Iohh liuol
21
II 70
5 00
HI. Ill, HfftiOH IH, tOWIIHllip
I S, initio 0 wont . . . ..
lion Im oli. N J of No i nnil
W J of Sw i of No 1, IOHH
Hin t hoIiI, Hf0tion22, Inwit.
Hltip I S, niiiae U wohI . . .
C V. Slokor, Tr.icl No, 22.1.
I'or fin ilioi iU'Hoiiptlon Hro
Itaot book In iihhohhoi-'h
nllii o, pitKO i:tl. Heclion 22,
IowiihIiIp I S, ninur t Jwejl
C U. Woynoltln, LoIh II, 15,
III, Hootion 2;i. lowiiHllip 1
S. runuo li wi-Ht..........
C li. KoynolilH, Sw J of Sw
, Hiillon 21, lowiiHllip 1
li. tniiKf w ; ;
N. P. K. N. t-"- ' -',HC';-lion
21. township 1 b,
r.inut' t' wont
Tillntiiook U'titer Co., 'I met
No. 225. For furllier i m
ciiptiou riee Uuct book in
;u)
10
Id
08
It)
1 IIS
til
40
ill
2 W)
5 00
so
iianraaor'a olllrr, pai-ir II,
tit-Mori 2t, liiwiialilp S,
nittUf m tvriii
mi
li. I.
211
Nftvi i nili, Trin l No.
I'm (inlliri ilrarrlo.
Hon arr If .n I lunik III nr
ai'B'.iii h riflji ,-, ihk,. 1 1,
ai.rtloii XH, lotviialiip I N,
runt!!' 0 ra(
I). U. rtinitralrl. Trni l No
'il7, I'ot liiittin (li'a;rlp.
linn arr tint t liook In im
aramit'a ollltr, pi(i;i- 1 10
ari llon 2. towtiallip S,
ntiiitc o hi-j . I rm t No.
212 I'm hii!l.-i ilracrlp
tlotl arr (nu t Hook In na.
Hi'aor'a olliir, piii til,
alt:liot 2 owna, I 8,
riinuc tl wral ...
8 rtllollaon. raliilr, Tnii;l
No. 2i. I'm Inrllirr ilea,
i-rlpllmi aro whi'I Hook In
llaatiaaot a olllrr, pHUO 151,
arrliott ,'!0 to-Afirllfp 1 S.
tllil-jr 0 wral
T J llntria, rtt., I nu t Nn,
215 I'or 1'ttH.rr tli-acrlp.
Holt l'l Hurl iMiok III ia.
araaot'a oilier, plili.' IKi,
act Hon .ill, loviiiahip I S,
l in lir tl wrt
Piiclllc IHilwny A Nitv. Co..
Iita 5, 0, 7, in (ioinl
apt'era P.itk, Iraa rllfllt
ol wiiy ar Hon 30, town
aliip I S, iiiin-r 0 wral
lf. K. Ilrla, no I No. tHl.
I'or Intllirr itrac rlptlnti aco
Into! Iilwik in iiraraaot'a of
life p'H-r IV), arrtioti '.tl,
lowii-liio I , rmmrOwrat
('. Ii llii(llr). I inprovriiirola
on Ti in I 32, rr i t inn '.V),
a I
.V) ft'l
12 00
In 10
22 10
7 M
2!U
low ii-Iiiii I s, riitii-o 0 wml
V.
15 .Ni.iti.ii, I nn l No. AH.
I'oi ftnllicr ilrairiplon arc
Intel in iianraMiii'a olllr.-,
pit no li". aM lion .'a), lown
aliip I . i.msr 0 wrat
II. S. Vnntrraa, tnii'l in Tmct
No 1UI2. I'nt luitlirt I -'
rilplmii arr H.nl biMik In
iiHaoaaot'a ollior pnuo llWA,
arctioo ai, townalilp I S,
inner 0 wt at lOnlnlnliiK 2U
ncica . ..
Ailllttr Miitol', Trnrt No. 1015.
I'or liittlirr ilratrtplioti arc
ItilOl Im ,k ill la.0ffOl'a
olllco p.IRi' 17a A, aoftlon
a2. iiiunalii, IS, niii-joO
wral
Collirli Wwa, li.ii-t No .'tl!-.
I'or ftiiiln-r ili-fi-ription ate
trnct Hi- k tn iu.a-.-ai-nr a of
Hro p.ir 170, aci'timi .t5,
towtialnp 1 , mono 0 writ
A KoliritHoi!, N' of Nw',
Mi-i-lii.n :n, towtiallip 1 s,
riinsr f wral
KilHIil. Kiiiifi,Ti:iftNn.:Cirt.
I'm finlliri lrii-iiplinn are
ttnrt 1 mik in itMaraani'H of
licr p.ttfo IM, hocMoii 2
low nalnp I . nior 10 homI
W. S. Cmir Tnici No MIX
I'ot Jntllirt ilrai riplion arc
Imrl book in iiaaoaim ' ol-fii-r
pa.e H'l artlion- a, 2,
1 1 1 iv 1 1 r 1 1 1 1 1 I S. imi-jo 10
uoal, 'Intel No. tiVl. I'or
fnrtlirr tlrai t iption hoc
tniel tio -.k in .tHacaaor'H of.
tier pase H" aoition a,
townaliHi 1 S, rmtKO U
VM-alj 'Intel Nn a7l. I'or
tttitbrr tlraetiplion are
Inu't Imok in !taaoHaoiH of
llee p.t-fe !'.. M-rtion a,
lownaltip I S, runs-e 10 wral
W. S. Cone, S tnlt-te-t in
tmet No 370 I'or Itittlicr
ilc.H-nption hoo tr.icl book in
tiaao-iaot'H oilier pimr liS,
aoelion a, H ivr.-liip I S,
nincr 10 wral
Win. L Iv'u-lonbrii;. Tint t
No. ;I7 I'm linllior ilea,
etiptton are trail book in
nai-eaHot'M oilier pi;e lsj,
aoelion a, tnwiiaiiip 1 S,
rmii-e 10 weat
V. 1 Wood, Tniel No. MM.
I'or fnilller iloaet ipllmi Hoe
liuel Honk in :iaara-.ot a ol
liir p. me Hi-' A, nt-elion a
towtiallip 1 S, ninur 10 went
II. L. Piovorit, Tittet No 372.
I'or ftu titer tlo-ieription aeo
liitl-l b.iok in iiaaeHfor'a ol-lift-
p.ii;e IM, reelinn 3,
I w ii-tiip 1 S, mitije 10 wral
I), li. liooiNpeotl, Tmct No.
tut I'm (tlltllOl tllHClip
li. n hoo tract book in an
hoh-ioi'h olliee pane 202,
arelion I.I, towtiallip 1 S
laiiuo 0; Tntet No IUI. I'or
Inrlber iloHciipluin ee
1 1 in t book in naHeHaoi'a of.
Ike pane 201, Hoelion 13,
towtiallip IS, i.iiu'cO went;
Lot II ioaa tract hoIiI nee
lion 13, towtiallip 1 S. ilium
tiwrat; Tntet No. 31M. I'or
linllior tloHi'iiptioii aoo
Inu l book in tiHaoHHiir'H of
lier p.iKe 2tW, hocIioii 13,
lowiiHllip I S, ranoli went;
Tract No. 100. I'm ftnllicr
ilei'eription hoo tmct book
i n a hho a s o r' h o Hi c e pa n e 20 1
Hi-ction 13, towitaliip I S,
nnttfo ! wohI
Mili-H Warioti, Lot ft, noetion
23, lowiiHllip 1 S, ranne 10
wont '
tJ
tl to
0 (fl
:i l'l
:i 0.
a or.
i r.o
II (tCt
2 50
15
tin
5 00
J
I. Spencer, Tract No. 1027.
I'or further ileHcrintion fee
50
Iraet book in the ninessor'H
ollii-o pane 2.IS A, Hoetion
2'i, lowiiHllip I S, raiiue 10
wont . .
Percy Shelilon. Trnct No. DOS.
I'or fntllier ileHcrip'ioti hoo
Intel book in theuHHet-Hor'H
ollico p.tue 213, Hoclion '.
lowiiHllip 1 S, ranie U)
west
W. J. KniKhl, Tract No. DID.
I'or fiitthertloHoriplion nee
tract book in itHHOHHor'n of.
lice patfo 213, Heclion 25,
lowiiHllip 1 S ratine 10 went
C. li. Martin, Tract No 1028.
I'or ftttlher ilenciiption nee
tmct book in itHHesnor't of.
iiine23S A, hocMoii25, town
Hhip 1 S, ranife 10 went....
iMauuio Hernnrtl, Tract No.
725. Tor fntllier ileHcrip
linn nee Inn t book in iih
HODHor'ti pane 23(1, Hoclion
25, towiiHliip 1 S, ranno Ift
wohI , V- .
Peter Ahp, (oHlale) Tract No.
Oil For fin Hum- IcHcrip
lion hoc Intel book in iih.
hohhoi'm oliiee pane 213,
Heclion 25, towiiHliip 1 S,
niimo M went
Iitinii S. Iiiiiiib, Tntet No. 4lU.
For furllier tlemeriptioiiHee
tract book lu iiHaeuHor'aof
lleo pniro 2J2, Heclion 15,
lowiiHllip 1 S, ratine 10
WUdt , 1 1 1 1 i ii .iii iiiiiii
2(1 It)
) 05
ita
IX)
80
37
lill.iibrlli Sheii, SW Vt of
SW I,, arttfon 27, lown.
alilp I S, niiiK- 10 weal
lljtoli Piitilaon, N , of NW
i net-lit, n 2.1, townalilp I S,
rniiKe 10 wrnt , N of NIC
I, Hfi-Hon 'At townalilp S,
l'irilr 10 Wca
S. S, Pln lpa, Lot I li-aa trai l
aolil. f-rrnoii 31, liivnaliip
1 S, fflllKf 10 wtat ....
P. L. Mil otvrll, Tnot No.
713. I'or further 'It-arrip-
lioo act lrn I b'iok in ;ia-
nrnttoi'a ofllrt. piuir 2IH,
an Hon 31, tovtitliip I S,
niiiue 10 v.rat
J. W. TmnpkliiH. N ol SI'.
1, arrlion 31, towtiallip I S,
riinur l'l wral
L, A. Norrla, K , of Nw
Mt-cHmi .'fl. townalilp 2 S.
ntriKt' wral
Nrllio li. Arttialronif, N Hut
S li i, Ht-CtlOII 5, lOWIlrlllip
2 S, ntnur u wi-hI
Nellie K Armalrons. SW
of Mi 1. Sli i ol NW , hrc
tion 5, H-ivnahip 2 S, nine
H wr-al
A ( lllooinfirlil, 16; C. ".
Illootnllrlil, 15; ,. C. lib
ilreil, I-',; I. If. I'ii-lil, 2 fl ;
Sli J nii'l tu-it IH, lownahip
2 S, r.itixe H veat
li. If YmuiKi-r, Tract No.
2 15
(I t
20 70
31 50
TO
0 DO
10 l
20 10
uttn
40 (f)
1 02
IX)
1032. I'or furllier ilraerip
llori arr trnrl book in na-ae-ianr'a
ofllce, pa!ie 270,
acctlon 2li. lownaltip 2 S,
r.inze n went . .
II. O. Soulfrr, S W of NW i
I .nut N 't of SW 1, Hi-ction
20, lo.i n jlnp 2 S, ratiiio ft
weal
S. V. Anilrraon, Timber
I on Triu t 53.1, For further
ilenriiptiori -r tract bojk
in iiaar-iaot'a olliee, pairr
WJ. arrlion I. tow naliip 2 S.
1 10
11 10
D t)
ratiye 3 weal
J. I. Rnpp, Lola I utxl 2,
. Hcell'-n 2, towtiallip 2 S,
I nirtiio 0 wral
D.iviil Cntlia, lota 3 a Hte
liim 2. lownahii2 S, riinue
r,3 Wl V wrat
II. A. Sltoiin. SK i ol SK
j H-clton 3, towii-liip 2
i.
i.
riinuo 0 wrat
I). I). Jonra, Sli J of SW
arctlen I, lon-lup 2
7 25 ranur 0 wo-1
liilwnnl liar I, K '-j of NW
i
, of NW J. -rctttin I, town.
' allip 2 S. riitiuv II wrat
J A M. HhiHor, li i7 of N li
1170 . S of Traak Ktver, aec
j Hon 5, towtiallip 2 S,
rani;? 0 woat
2 70 John Snlvcy. N , of Nli j S
. i 't i. i i i : ".
of Ttnak Ktver, rrrlion
townahip 2 S. r.inueU went
John SaUey. :) acrra oil li
erul of S of NW i Iran
50 tract aolil, arcttoti 5. town
ahip 2 S. ramjet) wrat . .
Krneat W. Kninht, Nli i of
:;ii J W of mtilillo Trank
Kivrr. 'ei Hon 0, lownaltip
2 S, rnnso V wrat
John Collina, Tract No. 543
I'or ftir!her ileacriplton aee
tract book in aaaeM.aor'H of
fice p.ie 270, t-oction ft,
towtiahip 2 S. ratme D wrat
Jaa. T. Leach, Tmct in Tract
. No. 01s. i'or nirther tie
Hcriptioti ree tract liook in
aa-ioaaor'a olliee. pnuo LV2,
0 50 reti;n 7, townnliip 2 S,
rannr D wrat
Ci It. I.anib. W of li W of
Sli ami V '7 nl Mi t ler-a
liiiat IV) arret of SU i, fee
lion 0, towtiallip 2 S, ratine
13 :tl 0 wrat
W. K. Owena. S i7 of No i.
, Heclion 0, townrtliip 2 S,
mono 0 wral
tf. II. Oivena. SW i of NW i
anil NW 1 of SW i. aection
1121 10. towtiallip 2 S, rnt:e 0
wrat ... ......
It 1. SimnioriH, Tntet No.
5tM. I'or ftiither ilet-erip-tion
arc tract liook in aa.
I 2 aeaanr a olliee, paije 2t).t,
Hi-ction 21, township 2 S.
rnmje 0 woat
Jo". Williani--on, NW of
Sli J, fi'ititMi 21, towm-hip
7 13 2 S, nt tiije 0 woat . .
li. li. .Maaon. SW i of Nli .
hoci ion 21, townHhip 2 S,
riiiie 0 west
Nancy K Simmons, NW 1 of
Nli . KCLtion 28, towtiallip
' 2 S, rati no D wont
11. li. Turner. W '- of SW
of NW i section 28, towti
' ahip 2 S. ranui D went..
W. K. Lnaliy, Nli I of SK I.
HfCtlUtl 2-, lOWIIHllip 2 ?
raiiKotl weal; Tract No.
571. I'or fuither descrip
tion nee tract book in as-i-oaaor'H
otlice, pane 207,
Heclion 28, towttship 2 S,
inline 'J west
W. R. Liisby, N s of NW i,
Hection 31, township 2 S.
t. nine D west
James Tone estate, Sli 1 of
SW J, Heclion 3, township
2 S, ratine 10 west
C. I). Pence, W i-j of Sli .
neclioti I township 2 S.
ra line 10 west
C. IX Pence, Ii of SW i.
section I, township 2 S,
t a nne 10 went
S. S. Phelps. Lot ft Ic?rt
part platted, Hection ft,
township 2 S, ratine 10
west
Isabella Collins and Chun.
50 ( ')
1 1 10
GDI
I
It. Collins and V. L. Robin
son, Ne Li of Sw I, Hection
12, towiiHliip 2 S, ratine
10 west
C, li. Hlack, 30 iicreH oil K
side of NW I of SW J,
section 13, township 2 S,
ratine 10 went ; 3) acies oil"
S side Nli I of NW 1. sec
lion 13, township 2 S,
8 25
ratine 10 weal
Oscar Miinson. 10 acres
10 35
2 30
8 05
13 60
81 10
20 70
olf
a :to
W side of NW I of NW
i,
section 13, township 2
s.
ratine 10 west
Oscar Miiiiaon. Nli J of NK
, section 14, township 2 S,
' rivnne 10 wchI
DDJ CIihh Hlfiin, W h of Sli J,
mid li '-- of SW i, Hection
25, township 2 S, ranne 10
west
T. W. Kosh, Nli J, section
31, township 2 S. ranne 10
4 05 1 west ; Nli 1 of SW J see-
lion 31, township 2 S,
ranne 10 west
C nnil M. K. HIiiiii. Nli 1 of
I Nli I, section 3ft, township
2 S, ranne 10 west
U5 John U. CuplcB, NK I of Nli
I. Tlmbrr mi Nc 1 of No ,
arrlion 30, lowrinhlp 2 S,
riinni: 10 weal
w. i; Dwinhi, ni-; of nw
1. art lien :'H, lovt-nahlp 3 S,
nirijrr 7 wast. ...
Mull I'lioiniihoii, Sli J tinder
contnirl from 'trctron Oil.
It. K. Co.. an lion 15, loivr!
ahip 3 S, rnnnr H weal....
lidwin MiMjkrr, I riiater, Lots
3 I, art lion la, lowttaliip 3
Si rant-a h weal, Lola 1, 2
nnil Sli J of NW 1, "action
10, townalilp ;i s, ran-je S
wrat
N H. mid J. T. Moon, NW ,
Morlion 20. lowrtahfp 3 S,
nitifr "i w,;al
T. J. Fellows, SW i. section
2i, townalilp .1 S, ninne 8
veal
J S. Moore. N t, of SW ,
ai-rllntl townahip 3 S,
rnnnr u wrat
li. M. Nrl-on, WV of Nli 1,
section 31 lowiiHllip a S,
ninne went
CbiiM. S Wells, SW i of Sli
i. mid Lola 13-11, "ectioii
1, towiivlitp .' S, ranne D
wr-t
I). I). Join. IitH 12, fection
1. townhi 3 S ranne 0
wi'tt
i) IX Jone-, N H of Sli .
Iita 0. arrlion 2, towtiallip
3 S, riuine 0 wi-t
Frit. Ilohrow, SW j Iras
trai l ai,r, rectiori 7. town
ship 3 S, r.itie 0 we.C...
C J. Ke.-iie. Tract No. 531.
I'or further dracrip'.ion are
trnrl book in iiijaranor'a
tifllcc, pane 333, section 7,
lowiiabip ;i S, ranne 0 vest
Chin. S. Wells, Lot I, section
12, towtiallip 3 S, ranne 0
wrat
lidwin Hooker, Trntee. 1-ots
2, 5. 7, 10, acction 13, town
sh'p 3 S, ranne 0 west ; S
" of Sli I and NK of SK
, "ectioii 13. tovvnship 3
S, ratine!) went; Lots h, 9.
section 13, tov.-nahip 3 S,
rmmr 0 west ; NK of SK
i .mil Sli i of NK i, section
II. lown-hip 3 S. ranne 0
wrat
David Keddawiiy. SW of
SW 1. section II, tcwn-liip
3S. ranne 0 west . ....
5 10
31 50
50 ;0
7b W
7 S)
10 10
OJ (.
k'A 'J
70 20
lUvvl Krddav.ay, K W of SK
i ami NW i of Sli , sec
Hon 15, township 3 S,
run:-' 0 west
W. G liwinht, N H of NW
i of NK . section 10, town
ahip 3 S, nmnr II west
Ceo. Picric, SK I of NW i
of NK I. section 10, town
ship 3 S ranne 0 west...
W. (".. Dwinht. Sw i, of Nw J
of Ne i. -ectioti 10, town,
ship 3 south, ritse 0 west.
W G. Dwinht. NW of Sli
i and Mli J of SW . SW J
of NK I and SK I of NW
section 10, township 3 S,
ranne 0 west
li. A. Schelkc. NW U of SW
j,W , of NW i and NK U
of NW i, section 10, town
ship 3 ranne D west.. .
Ilrown Lystrr. Sli 'i of NW
J. section 17. township 3
S. ratine 0 west
50 SJ
2 W
U) 0J
3 ID
2i rm
13 (M
Nli 1a SK 'i of NW , NW
, of K and NK ii of SW
' i le.a tract sold, section
1?. towuahip 3 S, ruimi 0
west
D. 1'. Cm a it. Nli ii, sec
tion 2. town-ship 3 S,
ratine 0 west
Kdwii; Hooker. Trustee NK
'4. section 21, township 3
S. ratine 0 west ; K of
NW '.i, section 21, town
ship 3 S. r.inneO west ...
Illaiiie C.innerv Co., Tract
57 20
21 50
No. ICil'-. I'or further de
scription see tract book in
asaessor'-i otlice, pane 340,
-ection 25, township 3 S,
r.inne D west
J. C. Crevev. NW of SW U.
section 2i), township 3 S,
ninne 9 west
O. W Kniiainan. W i of
Nli ,, Sli U of NK 'i and
SK 'i of NW. i, 10 acres
out of the above descrip
tion, section X, township
3 S. ranne 0 west
Cariii- A. Gordon, Nw J of
So , section 30, township
3 S, r.inne D west
H. G. l'ai-.st, SW 4 of NW
. section 8. township 3 S,
ratine 10 west
Hans P Gjollstad. SK M,
section 0, township 3 S,
taone 10 west
S. li. Hell well. N li of Nw i.
Se i, of Nw '.j and Sw
Ne li, section 10, township
3 S. ranne 10 west
Randolph Lamb, K '3 of Se
i, and Sw of Se '4, sec
tion II, township 3 S,
ranne 10 west
Randolph Lamb, Nw A of
Sw 'i, section 12, township
3 S, ranne 10 west
Victor Hnindt, S J of Se
section 13, township 3 S,
ran,je It) west
Otis li. Fanner, S J of Nw
i of Ne ., section 17 town
ship 3 S, ninne 10 west . . .
Klijah Osborn. K i of Nw i
and N J of Sw i4, section
17, tovrnship $ S, ranne 10
west
Kmil linna, Tract No. 1011.
For further description
sae tract book in tisses.
sot's otlice, pune 300, sec.
tion 'Ai, township 3 S,
ranne 10 west
Kmil Mosier. li J of SK X, sec
(ion 21, township 3 S,
ninne 10 west
7 35
7 35
5 75
t) 01
14 10
11 50
5 SO
41 10
2.1 00
4 00
IS 40
Kmil Mosier. W i of Sw
Heclion 22, towtiBhip 3
s.
ninne 10 west
Victor Until .U. N J of Ne H,
section 21, township 3 S(
ranne 10 weslH
A. M Hate, Lot 5, section
20, township 3 S, ratine 10
west
Hello May, Lois 0, 14, section
30, township 3 S, ranne
10 west....
L. D. Whalln, Tract No. 1114.
I'or for further description
see tract book in usgessor's
otlice, pane 303 section 31,
tiwnship 3 S, ran-'C 10
west
M li Phelps, i'Htuttt Ii H of
So S section 31, township
3 S. ranne 10 weat ; W of
5 75
1 13
1 1 to
020
3J CO
11 50
2S0
2 2rt
7 00
2 a
3&0
2 so
75 00
1 40
4 00
1 70
1 02
1 02
15 30
5 10
7 50
GO 00
11 50
39 20
0 20
11 Z0
2 48
4 03
4 00
20 70
22 40
10 00
000
4 50
3 43
29 90
1 IS
3 43
3 45
4 50
184
1150
230