The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 05, 1922, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WittcatlUiAnBiim iiwl'nnfc
jrA'f',
w. .
!
'ftl,
fllEdfilMlllll
WEATHER FORECAST
'Kivimir i i iuiiav, mi.N, i..
cuiasiMi fori 111:111, v winds
SUIci Mill fin . No, llllll
Colorful Parade
jL,aP Mi MadJr
Of Show; Plans Already Under i
Way For Nesl July Fourth !
1'AIIt OltlH'ND'l. O.I I,. 2 111 i M ilm Mu i. ow , mi
ernwtt llrit iiwrflnwii Hit gralld-tand, ml mat. -I lo lil I "ill Mimilin. In
till IuiiiiI mill mill limy ir ruining. '
Tim li.ii.il ilitil iho "Ulnr ripniigM l!nii:nr." M.ijit Wil uni!
nti mlilroM t.oiiiplliiii'iiiliig llit irniiiu'i in of tin- fair mi. I mien, I'r.ml: J i
Allium win tin rci'lurcil us "t''o oldest vii'iuuro In Klumiil'i County mid'
itcurul In Hm echo, mid l!iit'il! Hired iliiv iroi;t jtin Mm 1ml lo unwind
"TrliKv Palsy" from ll.ui Jniw, CiIIfornlH. u illintniiilvi) Huviliiu I.
lillnwtil her clever r'liillio IrlcltK.
Ii. Ilolliniok's "Hurlo" illKtnurril lima, .!iiellliii:'s "Hints" mil Mm
fun noiUti')'it "Porliano" In mi exciting Inilf-mllo dash. Hie first miteii ,
tiled ovml nti tint pingr.ttit.
'I-hoy'io ,'iiht turning tli. bulls looca ami tfio crowd's excitement m
rauimtliiR wltli umry buck, i
1 1' n wllil liuneli.
I'll- Suillhvn OrOKon roilfi nptnml todaj domino lowcrlii2 l" ami
Ellprorr footing, l'rumpily m 12:30
inn it, iiiprnuH.i, iiiiiiiiini ii v " iuinei;t ihiimi, ititi.LHi uull ..ibiii biii'im
anil out Hlxt Ii to tlio Iblr croiimlit
Whllp only ir'lxirtlon of Hip ildein appeiirvil In ilin iirailc, emmrh
' to on liutiil lo ml,o u Reed ihoMlnK Tlinjr wire folloeil liy u Imiik
lno of cats nihl iruiks. many :Irti jit In t ly itiTiir.iltd. Handy hlilrlu .mil
hamll rtr'ili fe, Miinbnrns ami tlmin. lout a rolorfnl aMiuaramo to thu al
iiirniln. tlio ririt of It l.liil mtii lirc In mtinr y.trit. lint not I'jn lant.
V Itmlto Ii iiiiii,ulirH i'atii am alrraily nnikrr.H)- for n tmli-o tn'Xi
July Fourth --n rtdi oiiiallml in tin' went only liy Hip I'entli-toit riinnl
Up, And miiMMird by hoik'. If tlio pinna an- varrlul out.
Itldrra la't and linrl. HrIiI ami itarU. fat and Km. iiruiimroua and
poor; riders fium rvnr) vtprn atuto. and nomr wbo rlalm noveral Mat .1.
vicro Katllcril a: rodeo hrrdimatiTs latl DlcJit to Heu up tar tlio throe
l).18' rTintw.
Amuni: tlio rl ! nrtl th tliy It'll, win won mniiul In tiiu
lldlr.q rrnt(fi ninne) nt rcmltotim. uml 1 1 ml KtlrllriK. vim win (Irtt In
topliiK- 1hfc i'itiu directly from Hip Wlwwr miinil ftp irlmro tlny won
Hie fume liitioin.
Amotiv Hi" tiumlr il rlilit In Umvii, tomo of whom had idgtii'd tip I I'll
i.mrnliiK. ?: 'rent 13 un- raid lo ln diually fkilllul. l.mk mu ilwlilo Hit
wlnncru In T'o tmt litni.
Tito roti'o li.-i.l in uiir. wr.a otion until miilnlicht, mil pfaiiuin, , a
. 4, l"iv ipcjircl an ih' tlij.'rn cmwd.'d HmuniMjta Htlw tn ilen tip. or
"jjailuri'il in rrotipi 10 illxctiM pert rodrmt orTntdn rui: r,o'lj."
Tlio filling ln rldara pint lur Mom Ihtiil Tor Hib Im :1:1m; con
toot tiuUy. tlio ulii fur wlilrli nro ir.oo. J 10 11 nml S0:
Sit. hiio.
f'1 (!eo. I'arinrr
i!J Uod I'.irlii-r .
fit IH. Mrnilviny . . .
J 7 Kvi'tBll ItlttKM
&3-Hlinl!- tllarlliiR .
filMUHlnna. Ilrd Tato
.t Itny 11-11
r.f.i'rjtk amitii
40- Perry Ivory
2 jBMf Coal a
311 - Jitrk Coata
D OmIo HrotMi
S Jrrtu Poto
7 -Slim Crnplfly . . ..
Id Harry llrnwn ..
IS Uiirk'y llai.-.i
John llntiH .
Id W. W. Itajiiiond ..
Tim nvetiiN and prliea iipnearcd on l!m prouriitu In Hm followliiK or er
der: Half iiiIIk dnall. J7r., mid Ji'fi; cowboy ran. SIS; bull dorrflni:. 115;
timi'iti rfti,1 10U nml $fu. biwl Hum In Ihrep davs; relay rare, two mile,
four rlntnKrti of Imrsin. t!ite. iyn. $2011 nml Jluii; ropltiK conteitt, $75
nml Ja.'ij liiirkliiK ronivkt, $5flu. J'JOO nml t.Mi; Ihree-lnht mllii dash, freo
for nil. 50 mid 2B; rliatlot nice. MOO mid J50; Indian lulay. J75 and
Z..
In mldltlou to Hm iiimvA nronram. mid durln: Hie thrnt dayn. thero
will bo liMrclmck rldliiK. of ealven. built nml horsrn thruui;limit Hm pro
cram, and other events.
I"
I'lillnuliiK is tlio list of rhli'M In
nil iiMiita hIkih',1 11(1 mis nmrnlni:
1!Ii:k Kchoiichln, MamieM Hull.
Klevo Calaliali. Clieslnr AdatiiH. Ilt
etly Tlmimis, illlm Cropley, Tetiso
Pell', OhkIo llrown, ". W. liayinoiid.
Iloha Itlcliardimn, llurk Kliisn. I'rau
els Lilly, Harry lliown. Hverett
lllcitii, Wes llitmllto!), Jack llldwvll,
llurimiu Trott, Hank tlmlih, llitall
llrown. Illll Clark, Hplku ripeckiniin. '
Hkuctor Illll llohliliis. Itolaml .liiek-i'"r
win, W. 11. I'oIsdiii, W. Howe. Illll
lirowii, .lack Coaltii. ci) do JoliiiKim,
otvlllo Clark. Merrill Wullln, Henry
Hlmlloy, T Ctuelalt, C11110 Hull, liny I
Hell. Chink Wnllln, Kay Pmiksli.y. ,
Pat MiCnrlle. Perry Ivmy. J1I111 Hob.
lilivi, Jcr.Hii Pnntti, Klmn JohiiMiin,
' Jirn illalil, 1 lirlslmau (limrnu, Dviil
UeiirKo, Orllln Diivls, Paul W. Kiev
nlimui, I'mnk Uruw, l.tdsun Cowen,
I '!) il Pankslny, Itlrhard iUiimmikoii.
Iltiihl); KlnrlluiJ, C. Piiuknlev, It. W.
Waller, I'rank mnllli, I.iiiiIk .Morse,
ll.isllln Castro, Harold Flneki.ii, Jer
ry ('hecktoiil, Molilalia lied Tnli
Hon. I'nrwiill, iilniMy linker. Kldun
Kmllh, Kd Mi-Ollwiry, (leo, F.irinor.
Hcd Puiknr, Kd P.irl.er, K, I,. Fol.on,
Hurry Mrfioo, Alvln WIIII11, O1I1
Hweiiny,, Frunlo Alnnio, J. I, iihlik,
Floyd Nlle.i, Jim Hviiiih, II. Kolililin,
V. II, PotiMiin, Owen lllddle, ami
Hut; Oilmiu.
j i;i iiiohw.w Aimr.sTS
HAI.I.'.M. )o., Oil. r.. l)urlii5 Hm
mouth of AtiKust 2HI nrrestH worn
mado by tho tucnilioru of iho Htuto
truffle Hiimid ucriirdliiK tn thu month
ly roporl or T. A. Itafftirty, hond of
U10 dupiiitment. FIiioh luiiioxed nt:
KriTiited T3liH7.2(,
County
Fair
Marks Opening
ilio iiarado, Iml liy Vin. D.iltim ,unl i
Illirar.
.itnoivuall
lioMiy I'lrdlna
V.'lilrhvlml
. . Jn
NUo-Uam
. . Bky llnrlict
.. Taiiiarack
. titmlior Jim
SnMer
Whlilwre
. Siiiippy Julin
,. MrAiloo
..Jack Dwnpm'y
SI1111111
Anropl.ino
lllnil, Hi'iium
. Cotton llelly
. 1 icrklca
INCOME TAXES PAID
OiiKi'liliuiM Pay (tl.i,I.VJ-tl, Per
sonal nml ('oipoiiillmi
WAHIIINHTON. I). ( , Oct. .'.
K!..itliilliM of edornl liivonie luxoa
paid Into Hie bureiitt of Internal ru
rumi for I'J'iO xhow that Orecmi
(.ixpaycm paid $ IS, I .l!.r. II taxes on
ml I'oritiiunl mid corporation Im-oimxi
",:l1 ''' I'dollliiK JL:i:t.l7l,.
osi" nf which ji'.'ii.r.iiy.asi wuh per.
11m1.1l ami 3V'-I.S1C wan rorpnra
Hon Itironio.
Two pvifiiun urn teporliid im liav-
' I"'1 UM!' " '"' '" l"iloii
'".wiio nun ji.'io.uuu, I lie total lie
eohiu.i of Hiese two t.'ixpiiynrsi being
f 1.1511,(1111, and Iho mini lav paid
1711.138; ViO.lMM) in IM.OIIll rl.iMi,
l!ll; $11,1X10 to J 1,1,01)11 cliifs, III!;
113,000 In 2i.00 elasH, 27C; 120,.
000 in 23,0000 class, 130; $10,000
in .'ro,ooo (intm, 7!i; jr. o,o mi in
$00,000 clans, 'it,; $IO(;ooo ln'$r."io0
000 (Iiikh, n; $230,000 in $:ioo,nno
I'lio.H, ;i, nml $300,ono to $100,000
ul. i:m, I.
WILEY FOR MAYOR
itlllons for Hm . Nomlimllou or
IiuiiiiiIhiiI lire In liietilalloii
Mayor Wlloy'u lint l.t Bhylng lo. j
wiird tho am I or of thu political tiiiK.
PelltloiiH for IiIh nomlmitlon us a
candidate In tmccced hluiHolf were In
iicllvo circulation today.
Dr. A A. Houlo and A, J, l.ylo
tiro Hm other candldiileM so far an
noiinced, utnklUK tho contest throo
corneiTd. with "dnvk horao" ponsl
bullion Htlll open 'to fomtldorutlou.
qmb
and Southern Oregon
itueumn
lf.,l.M,('i'H
-
l'rom Frying
Vlmn ilil-i iilnno 'Ilvcil Into tlio
It occii.inU t -cai-cd without a orratrh, Uut the wcro (Immediately
x.rrifM for Wulatlng an ordinance ulativo to dl-trlbullns lundbllUI (
t
I MVE INDICrED BY
GRAND JURY; DANCE
REGULATIONS URGED
Tho SjM-rlal Itipuitk Mud.'; Itcltrr
Comity Jail I'.irllltl.'s IJiinoi
mi mini; I. W. V. Arc lli-lil
UlrotiK rocnmmrnilalloni fur ado-
iitiatb rottnty Jail tnrtora nml atrict
sillKirvision ' . uaaro naiiu wrrc con-
tainnd In t u, report rot.n.,d by
llitKr.tuJjtiryxHtcrdny. Tlio jcrand
Jury roiitpltiicd It uorS, pnttltuitly
rrturnliiB Hire indlrtmonls In thu
Klrt tilatu bnnl; oi. five yo'terday
and two nut truti lilllr. Thr idlrt
menu yesterdny wcre:
UMUlAlti II111 U flad Wljlimn Pht
oSTur, cuarwll with rrlramal symll-
fHllom. tho imllititients rltlnn that Inrtlun with the nKroemeatMiolm-en.
they waro willfully nml feloniously j the billed and Turkish delegatus,
membern of a certain sor'cty. to wit: ' accordlitK lo metaanos from Mu
tho Industrial Workers of Hm World, j iinnla. The Creek dacl.irc I tli:n
which nnclety iciieJien. ndvocbtc atnl pelvic unsuthorlc I lo reply nud
nfflrntctliely mtensta Hip id ir'neti'
of criminal yaill'-nlliii; tlsnt thoy j
v.cre tlnti and fiero airirma- j
lively n'ritr.ttiHnP l" dwtilneti nfj
sntmtaKo a. I tho necessity, propriety
,,
and exnedl'Mtcy of iihMiral Ulcnco
and NiillrUlnr; tnembrsiii.s. I'Ucher
Is charged with Millclilnc nad obtain- '
ItiC tltn memberships or Wlnton Jim.
eau, Pied Puraxon. Fred K. iltono.
llijr.li Mnsnum, llnrvey Itudgcre.
ItoyTraxers. J. MrCnrtliy. Jihn W.iK -
tier, P. J. Orteau iilidlusl.io Hnlln.
Juait Valencia Ih eharp,rd with
theft of ti largo 'lunutliy of ilotlilus
from Chris lllunas, Heptumber S.
Tom Kli'hardson la churned with
1
(Contluuoji on Pa.:" C)
THAT
V vl MW . r"T0RTrt6LUVArsNU0! ' ' C
cLm l Thou,(3hT ThaT '
rcsrV--" irPH its' hv, f Fr-
" 1 , -,, . 1 1 . 1 1 1 in . 1 --
Member of the Associated Press
FALLS, Oltl.HON, THUIHDAV, (tCMMII'.U fi, lltti!
TO
CI
rL
WVWVWVWWvwVii
I'an into Kirc
fjpolcano liver, near Spox.no, Wcsh.,
GREEKS BALK WHEN
ALLIES AND TURKS
I SIGN THRACE PACT,
Comftiimtloii Iti'tKno In Atlnti'
tli'l- Tiimn of Di iipaliiiui
M Aixal l'i I . S.
rONSTANTIS'OPM:, Ort. 5.
Tim .Mudatila onf;rc;i-n reconvened
ln,v w,, Tllr-CB -.,.r a, ,1,., ...1..
.. . ...
fr ronridowtlon. Tho attl
I"1'" " o 3re: ddnntea
011,1
thi. nucstlon waa tfjclared to bn
kI?Iuk tho ennfarew conaldcrablu t
cencorn.
flMYIKW. Oct, VTl.e nk
IMiRtit'H liavft C'iffWted . dlwrallt
that thry mnrt bavo ins'.ru-tlot.a.
from Athens.
,,.-..
atIIIVS. Oct 5 Consternation
, , , . , I
was caused hero by renum from '
' ' ' 1
'' :l ' n,,IOT ""' a.'"u
," hp occupation of eastern Thrac.i
' "II"-"' 1 '"l" T"rkls!
: gendarmes up to tho lino of tho
! river Marltxa. and tiiu uvacuatlqn
;of tho provlnro within 10 d.iyn by
I t'i Hteeka. falling which tlui nl-
, lied fleelH would hlorku lo (Jrrjre.
Official wete umler.tood lo bo con
Miderltig an appeal to the United
( Status for nsslntnnce In obtaining n
ijitft rnltttlon to the Thrncl.in ino-
, don.
HORRIBLE OLD PIECE
Rodeo, October 6, 7;
iruuuli.
YING START
VPVWsvi'V'WiwVMWV'VMVVMMMrV
T
H5
1 8. C. SWEEP
SDMUJGES
100 Refugees Loss Lives In
Attempting to Board
Rescue Ship
K. Loosloy of Fort Klamath Is In
j tiwn on business anil to attend the
Ilnd o.
Ur. anil Mrs. K. V. Johnscn liavo
r turned from n month' visit In
Portland.
r
a,, I.iMt l!ar;B of Lorclla was a
Limt lar,x of
,, liusliif a visitor hr" "cilprday.
' Mrs. John H;-.jrt of Kort Klamath
1 Ik hero vlsltlnn hiTr ton IjuuIs, and
. .. T I..
uin.iy.
ohn Dixon ami family are In town
,
0.11 tholr rnneli on tho Merrill road.
( Mr and Mrs. A. i:. llackcnsoil
; wiTo In from Odcusa yesterday on a
inhoppltiK trip.
I J. C. HioEK'na of Lompoc Valley,
j California, la Miitlnn Klamath conn
t friends aftrr an nbsenre of two
i ?". nc is surpnscu ai tno won
idertut projjross Klamath Kails has
' i mado .lurliiR that time.
John llacelstoln was In town frcm
' AlRonia yojtorday.
M.i. Joo Moore hns received word
; or tho Mrth of a baby daughter to
1 Mr cr.d Mm. Charles Mill, at Wasco.
JGrecoa Mrs. Hill was Miss June
nick una ,,aforo UcT marrlng0 ,,
,ioar wusboofckecjier fer'thH'rt'cstern:
Transfer company. Illll Is an engin
eer with thu ctatu highway depart
ment, an, w.n statlciiod hero last
yiar.
.NOItTlI IIAV. Ontario, Oct. 5.
1'orest fire refugees arriving hcru
today from llalleyhury reported that
between CO nml 100 persons wcro
.drowned when they wcro crowded
irom a uoci; while trying to board
a rcucuu ship.
OTTAWA, Ont. Oct. 5. Forest
fires during tho past 21 hours In
two widely ncparatcd regions, north
em Ontario and tho valley of tho
Itmaurlco ilvcr in Quebec, havo
cost a largo number of lives, des
troyed six towns nnd, according; to
reports today, now threaten other
towns unless rain comes quickly.
AGAIN
WORK PROGRESSING
i
RAPIDLY IN CRATER
LAKE LODGE ANNEX
M Mount Reing Ailddl; All Rooms
Vil Ktrnttially lie Heated
lly lljilro.Klcclrlc Plant
MKOKOltn, Oct. r,. Tho work on
tlio now addition to the Crater l.nko
lodgo la prosresslng nicely and Frank
P. Salter, tlio contractor, says they
hofo to complcto the stono work,
ready for tho carpenters this week or
next 11 nd will then close tho work
for the year. Halter has part of tho
lunhor on tko ground to start the
carpenter woic.irly next spring nnd
will not havto wait until July to
take tho material up.
Pew people realize what a Job It Is
to g'l material up to the lako. Tho
granlto used came from the Watch
man and tho lumber and plumbing
suopllrs aro hauled from Med ford, 8.,
miles, cr from Chlloquln, 32 miles,
whllo Hie sand Is hauled from Union
Teck. 23 miles.
Tlio new addition will be four stor
ies and basement, will have SC rooms
of which 36 will have bath, toilet and
lavatories. 23 lavatories and toilet
and the balance lavatories only. All
will havo hot and ccld water and
there wilt bo public tub and shower
bath. There will bo 52 of the rooms
'n the ccw addition fronting on the
lake.
It Is also In tho five-year building
plan of tho Crater lake company to
eventually put In a liydro-clectrle
plant to heat all rooms.
The plan also provides for rebuild
In; the old building after Ibo hew
addition Is completed, which will bo
?nt193-i.ivul - -
Tho government has constructed
this year, through Sparrow's super
vision, Salter doing the work, a nlco
comfort static u west of tho lodgo
that will be ready for the public next
year, also thrco combination cook
and bunk houses, ono each at .Anna
Springs, tho camp at Wine Olass and
expects to make tho 1322 eleven tho
of tho laborers.
?. APPRAISERS OUSTED
If. J. Overturf anil O. II. I lardy of
llrml CliarKeO wllli Kxccsslvo 1-onnn
S.U.KM. Oct. 3. Summary remov
nl of If. J. Overturf of Rend and O.
D. Hardy ot Medmond us bonus loan
appraisers for Deschutes crunty was
effected at a meeting of tlfo stato
bonus commission hero with Gover
nor Olcott presiding and all members
of tho commission present.
Tlio removal of Overturf and llnr
dy, It was stated. Is based on alleged
padding of appraisements of real es
tatu on which bonus loan applications
aro based. Tho eutlro matter
bo mado tho subject of a grand Jury
Investigation, It was said. Overturf,
who was a mejnber of tho last legis
lature and Is a candidate for re-election,
Is charged with having a per
sonal Interest tn several parcels of
land on which tho values wcro pad
ded. Investigation cf Deschutes county
loan appraisals Just completed by n
special reprebentnttlvo of" Iho bonus
commission Is nald to havo disclosed
a number of cases In which tho val
ues of property offered ns security
fur bonus loans have huon t'ltcd.
WI.'LCOMKS INVKSTKiATIO.V
OF APPIIA1H.VL HOAIID AKFA1IUS
IlEXD, Oct. 5.-I wolco.no 11 closo '
iiivestlcaHoi. of all tho affairs of this ,
appraisal board us far as I am con-
All I havo tried to do ,aJl0cH!ienthlp by.stntutory provision re
corned
glvo tho boys who wcro entitled to a
loan 11 fair deal. 1 havo ii3ed my best
Judgmont in this nutter and havo
nothing moro to say until 1 havo In
formation as to the operations of tho
commission." was tho statement of
II. J. Ovurturf this morning on re
lulpt of notlrfi'ul(n that ho had been
tiummarlly removed as appraiser for
Deschutes county.
Kx-sorvk'o'fuon hero aro Indignant
at Overturf's removal, declaring that
It was u political niovu. A drastic
resolution on tho part of thu local le
gion post Is expected.
Hardy nerved overseas with tho
Nlnoty-flrst division and won a com.
mission. Ho has, boeu active In
American legion affairs and has boon
commander of tho Redmond post.
Let's Go!
OFFICIAL PAPER OP
KLAMATH COUNTY AND
OF KLAMATH FALLS
prick nvs ckntc
KEEN RHf
OF LIVE STOCK
Many Entries In All Class;
Mountcrest Sultan Is
Shorthorn' Champion
lly C. A, llcmrrrson, Cottarty Ageaf.
Keen competition marked the
opening of tho livestock Judging o(
the Klamath county fair yesterday.
A largo number of entries mado com
petition In -radically every class.
In Shorthorns the competition wns
exceptionally close. Montcrcst Sultan
owned by McCurnack won belli senior
and grand champion. W. I,. Tlnglcy
received Junior championship for
Junior champion bull. Of tho short
horn cows. Mounds Ilaroocss 2nd,
owned br Halo West was mode cham
pion and grand champion. Junior
champion also went to tho samo herd
on a Junior heifer calf.
In Itolstolns, King Trltomla Va
Kol, owned by J. K. Knmnn ot Mer
rill, was ma Jo Jlinlor arid grand
champion, after close competition
with tho senior champion Matador
Walker Seglj Uclshor, owned by W.
F. Jlnnette of Merrill, a son cf Mata
dor Walker Scgls, tho great herd bull
of tho Carnation stock farm.
In the llnlstcln cows, Kxell Bros.,
won senior and grand champion on
WllJaa Hosoleln 2nd, placing over
Imperial Montfivc-ti)vV lt, Juf.lor
champion, owned by (llffcn nnd Brad
ley. 'Competition In Holstelns was
keen In most classes and tho follow
ing animals wcro the blun ribbon
winners In this divisien: Prince Segls
Joe owned by S. J. Tucker, Klamath
Falls; I.ucy'a Prldo owned by Kzrll
Ilros., Klamath Falls, and an unnam
ed bull calf owned by Glflln and
Dradloy. In tho HolsteTn cows tho
following ribbons were wen: Fzcll
brothers on Wlldas Rcseloln 3rd;
Glffln and Ilradlcy on Holland Jo
hana Segls Do Kol.
Competition In Jarseys was some
what limited. D. A. McComb won
tho senior championship on Den
Noble, but was defeated for grand
championship by Junes Mlnda Lad of
Kwauna, tho Junior champion owned
by C, C. Lov.is, ot Olene. Lowli also
won tho femalo Junior and grand
championship on Wild Cherry's Beat
rice, placing over the senior cham
pion, Mary Daffodils Hell, owned by
K. K. McClay ot Klamath Falls.
Tho Judges wcre: K. 11. Jnekmnn,
O. A. C, farm products; II. Unwell,
Joscphlno comity and Ira P, Whltnoy,
I.ano County, cattle.
Judging will bo completed today,
it was believed.
HUUasWMMMHHMHHHtaMVMVa
III.i: JAPANKHi: IIHIKI-'
WASHIN'CTON. Oct. 5. The alato
of California through Attorney Clou
oral Wubb ami Deputy Attorney Gen
eral Kngltsu filed In tho supronio
court today a brief In tho Jupincso
nnturullzatlou enso In which nrgu-
( ment was concluded yesterday, Tho
jn,,t "lP"8 '" contenuon iubi mo
Jlncso aro not of tho Cpucoslan
' race, and are thorutoro excluded from
stricting uaturaiizaiioo to alien wno
aro "frco whlto persons," or those ot
African decent.
S JUDGING
?rr!y!!T?y!TTT,,lii!''lli ' .l.ir. .. .:. .
Kir70!H:nMinniii:i-!!Hiji!i!ii:i
!I4 rVl ! .aaM.aa, I taW-1"-
TOUACCO Tltl'ST TAPOfcT
WASHINOTON. OcJ, S. -Tho fed
crul trado commission In u forroul
complaint Issued today charged tho
American Tobacco company and nlnii
wholesale tobacco doulc'ra of Chat,
tanooga, Tenn., with unfair method)
of competition In maluU'Uaucu of re
salo prices.
Flight AbMOoeU '
SAN DIEGO, Oct, It, Heavy foe
In tho mountains today, caused IJleu.
tenants Maeready aid Kelley, U ,,v
aoanaon tneir noa-stMifiUkt tnm'.,
d ni... . M v..i.!' tf .', 'V)''1,
p..n .ivBu tW ,.u- yrt, ,
I
J-
-
l
j 4-.t:ii
9y!-r-5wai
.' J
g , $ t t'K