The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, September 28, 1922, Page Page Seven, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Till lisnw, mi it an. may
THE EVENING HERALD, KLAMATH FALLS, OREGON
Pane Sevan
NEW TODAY
roll iti:si' i
lllllltK, Willi lllllll .1 A
WlnlKifi' lliillillnt!
I'DIt It IJNT I'liii i riiniii iiiiiili'in
Iiiiiiki', r i) t ii I nil imI on llniiii'iil mo.
Hiiliilin. lMiilln 'ill! N. !Mh HI.
H'AN'ITI) Mini mill wife nr luo wii-
iiii'M III limit lii ill 111 i ('nil i!!Ml I
in I tii u lr Wi'Kli'in I.iiIiiii lni i fill).
i hum .Miiin hi as-ati
IICKIDCNCi: IIAIKi.MN Mum noil
in mill', fi-ininn miiiloiu, (mi ftltit -Iv
rill'tilalinil ri'Nlili'lirr ( l.uiit fur
film Immit illi'lip, lonim Hi'" iitttior
.MiiiiiIii). Aililii'na It. I; l' i urn
Hnruld 2H-:ih
W!M'li:t) (Hit fi.r iIIhIiwiinIiit In
Inmliiif oimip .'union Aiilv U'i-hI-i
rn l.iilmr lliiri'Hii. 2 2'i
I'Olt M.M.I Olio .IoMOV ruw. nil"
linlfer, liiilli kIvIiik mill) A Inn .1
yi'iitlliiHit 2 Mil Harrow 3H-V
rors'ii
lll'Nl
wnv In ml rllH
l mum II Hie waul
Tin' iiiTuiii riiniii'
SH.J'I
want
larno
ml
rnlllHIII nf
I.OHT Wi'iliiomliiv mi Ui'tm innd,
l-i Ttirrlnr with nlmrl Iorh, Innri
IiimIv, uiiitn wllli liroHii hiiiiIh, nti-
HUnr III llilllll' nf I'ri'rUli'K linn
Millar wlih I'lmmlontt lliin uc Ail
itiima I ouon 'riniiiipKiiii. I ; 2 'l Hum
Hill .Wo , I'aititiloiiii. Ciil. 2H-29
I.OHT OppniltitilU lo mil lininii'
anil lni hy fnllnri' in into want ail
I'lmnn h.s 2X-2')
I '" - "-'
'Hit' ilni i turn li up iiii-f"'.Hti'-plum
to iilini Tiy ll i.nirf .'.in'
Hrai run in Hum h 2k
I'lirrlno wll tin mini lumll kiln. SN
f'lirrlui
llll
-II (n Ii kiiiii mil oil rntl
2H AihiTtUIni: piiyft Try It ninl neu
:-
r tt r
L! r h
I ll s
If Mlil nil
ill tm r Ii Ilni l.i-n-
ii NtilnttilU Nntiiiil)
('mi T- II
Tin- niii tiiiu
I ilt'll" nf . Igti Toil
r i!.', "iiiuf rr.it.
ml I' il:luir f r !
Ilitkfll anil I llli'il
Itlnltier r. in ifi . .mil
limr Ih rrunil
' .it. . i io again
llllntt II In k't'tl '.lli'lr It l T .. t"Kl,
"Vfti tolor. wtii'h in i;'.if ni'iifililii,
ih we'uro llylnc In an aico niirn it
youthful iipoiiram'tt U uf ilif i:rool
Ml tlvantao" !
Nuwalai. tlmurh. i tlmi t luivo
Ilio inialtlonoMif In'' ! PniiiorliiK
III" tag uml lllo imi'.ty .iil'.li.K (i
Itninu All ilriir tiiro mII I"" r'-Ay
ui-iU" iitiNluoi. Iniiii.yttl by ttio -iJ
illtlon of uthor lnro(llini, oall'il
Wyoih-i 8u- ami .Sulphur root-'
l.niitiil." It l iory iMituUr. I.uiit
tluljQily tun ilIm-miT II lmn ln-oii .in
lillnU. Mimiily tiitii'iion M'vr tniuli nr
It m.fl liMixh fcitli I. mnt tlraw lh.ii
llirntigli riur luilr. ink 'f mi" niatl
alrand ut u 1 1 ill", Ii) ti.nrnlii" I hi
tray Imlr ilKuPlNvrn. u'll nlm U"
llr.t)ta tlm laillf mtli Wy.-tir- Sa-to
uml .Itulplmr iimi 'iiiiul l !'i.ii h"
nilm Im'iiiii 'n it 'ii'liii'iir I'" I'i"
I
I filiuhilioil
liiililniilllll,
2H-II .
TllUfi llflm R
n m n n
J I I I
I UIIH I "IU5I
::u
IT
ufllT B Ii I ' .1
till' ' 4 tll.it 'I' ' I I
mil " nf .ii iii.i .'! " '
li.iiif lt
i. i pr.i
..I ,iip"ai
a ai
Cnrnn I'nl ' llu i w ll i" 'P I i
liri'-lU iip III. I ' .11 'I'I i
till Kn Hi I :'
SlfiSffigeSl
lrV Ii Zwtim miiXQ
Legal
Guatanice Givciu
AJ nl tl tiit i i n i,
II li I w. ..
A,li'"i lll ui.. I'll. II. .'in nl.
STAR DRUG CO.
.llll mnl M'lln Sin.
Curilii'i ilrin; uml inlloi pii'p.ir.i
llntiii mo hiilit mi tlii'lr iiii'ilu mnl
wiili ,in iii'iiunlirii'il uinir.iiit"". ('iii
iin tliivii Sn. 2S
llltl'NSWICU I'llONOliltAI'lIrl
piny niiy htiihI: llltl'NSWICK III;,
coitiiii pluy on nuy riiiHini;iiiiii.
Cm i In ,S:i)M Mo. 2S
LINKVILLE IN YE
. - tfZts
Auni .KourA.niu. a. itaucp rn
OIUY WALKlifv' Alio ilir 111.' W PHCS
of 1MB Hiswi rntti- sifrv.'
liHirT
. v'iUvii,,''iW iTT 'P. v Ai.-i'i .Ik rr H ft
-zSr?- -w Mr MK "...
y . w.ust' ' &
no urn
II. I.l THIS SI NNVSIIII' MIIIKJA.'
TIMS nmiiif T ,
N'nllii' In lii'H'liv KlV'H Hull III III''
mi mill i'l" linn In lii' lii'lil mi TlH'lliliiv (
n i in, I'ij.'. ui tin hi'H iniirii'i
up' rlfli'il imlllni; lilnri' lii Mm H 1 1 1 1 ' -1
iililn In ii'iitlnn IIImIiIiI. Kliiiiuitli
I'liiinly. i 1 1 1 : 1 1 1 1 . Mil Hi" iiiimim" nf
vnllliii lliiin Hi" fiillnw lni: illi'Hllnii
' r.iiuli ill" Hiiiiii)iii ii hi:. iiinii
IIIhIiM nf Itl.iiiintli Comilv, Oioipm,
"lil"l lillnii ini'liiii'l Willi tlm I'lilli-il
Klnli'N r A mi' i It ii nr n iviil"i ili'.lit
fill' III" IiiIhIh nf Nlilil illnlrlit vli"l"ln
ninl hlmiliy tlii'iiiii.liiiiini Holm iinlil
fnr mil. I wni"r rliilil Ii in tin llilily
fiim ii llnrii por net" fnr mull ntiil
i'iiy liilmilil" mi" u llliln liinitiil.il-
I f Hi" kiiI I illnlrli'l ninl an ntiiitiul
nii'i'iilliiii ninl miiliili'ii, !;" ilmrRi'
i iiutl In iiiiii hull nf tii ii ili.uvi
ii t moil n;niiml Hit. IiiiiiIn nf t Ii
Kl. iniilli i'ltijofl mill mi i tililiilin
tii ')i'irl i i'H nf niiv i'Xpi"iio lni urn il
liv Hi" I nili'il Hindu In rt'KnliilltlK
tlm unlir t'"l nf 1'i'liir Kliuiiutli
l.ii'.o '
Tim pn'l nIiiiII Ii" ni"iini ill i-IrIiI
n'l'lni Ii In tlm innriitliri nf III" 'ltitlnli
ninl lit' In pt iii"ii until iho ii'iln-U In
ilin iidirnniiii, wlimi Hi" ,imii inul
lin t ti.'it. '
Al Hurh ttnptltin III" trall'iln hIiiiII
flint I n III" tviinln ' I'nnlriiri Willi
III" l'illtiil HIiiiim Vin" ninl Ctui
irnl Willi lin- liilli'tl Si i Inn No."
Tlin lloiiril nf lllrii. turn linvti rnr t
flml Hi" fnlinwitiK Imlllnn I'lni" In.
ilil lil'-lllrl for Hill I i l.rllnll
Th" liiii'in nf J. I. K'ltln'rlliRlmiii
Riiprn'liiniU ly In K"iiiln unt tinnrltir
nf III" till "lint qimrlir nf ! I.
Tvi ii Hon Hi Itmiit" I 'i. i:nnl uf Hi"
Wllloin II" M'llill.ni wllliln III"
imU'Ktiirlt'H tr Hi" in hi Hnnnynlil" Ii
rl".itlon illntrtri.
Kiilrt In (Inn in ii l lni holil anil ih"
i'i oilt liiit-'if ilittrniltifl ninl ito
i l.i ml in all rt'Httt'1'ln :tn murly u
lini'ii .ij in iimfnrniM . .tli l lit' irn
v I ui hi "' l:iu Rnvi'rnlnr Hit' "li'itlnii
III llffll'l-IN
i:iv"'i Ii) nr li-r nf Hi" Ittinnl nf
in t :ti nf ill" Unnnyii't" IrrlKKtlmi
lll-lrl'i IliU Ih" .Mil (l.i y nf Ht-Jt
A l I'i3..
A t it
I I. Y 'itln rlnt,i:"n Hnrrnlnry
IIKNKV .VOrlS. ITf-Klllnit
MilCSli:'!. AMUIIKI.
' MIIS .1 T COTMAN.
II ..i I nf liin Inrt
I f ' ' M '. i
Mil H i:
III SVI.I III' Mlllt'lliAC.
' " ,,,!,"':,tn
v' ' " ,,"r,,, i'i'" i",i
n, ,,. i ',, ii,,. i.-iiij ninl illriTin
Hi.. i i tiiiln I'li.itt. I tm rinK"
I I ,'rki-r lUi-r .l lllf ItniltTitlRII
I pur-
in of
tiii I ii -li.it t I tin rlRuK" itlvon
rli-r IUi-r l.i III" linilfralRIH'il mi
.'l.i. iiln-r I 'tli. P.i2ii. r tfirilril In
llnnk 'i. piki ifl9 nf rlmtlol morl
..Kot ll'ti M f.ir Klaiiiutli ('ti'inij.
Ort'KOn. I will nil III" li'lllll tlav nf
ii tnliir. ':? .ii Hi" Imtir nf lti
iiVI.-.-li I' M uf Hmtl Uiiy. wll tn I In
lit I' i tl lililtlvr fm mull tlm fnllnw
inn ilr--.li"il ii-r iinul prniinrl). In
ml I rnnti Diirlium nii'ir tnlf, I
bin k mill wlllt" llnlitlplll riilf. I Hum
fnrrt lioltfr toll. I JtTi')' uoiriT t'lilf.
I .Inrtov aioor calf. I liUck li"lf"r
rulf. I Dnrlinm nml llnlwelii liclfur
nni yt-ar nlil. I Jorwy IipKit inn' car
nl.i. I lil.uk iiiw two ytnrn nM. 1
lilmli l"ir " )i.ir tilij. I rntl uloor
tm ii yt'itrn nlil. I lilurli mar" mil.
yorfhoru-., u-nl " ili""i Said ml''
will tit' lirlil nt Mm I'nrtor I'.irtnini
Hnnrta, unt mllo miutli ami niio-linlf
inllt- i unt nf Mi.rilll. ,1'l.imutli Coun
ty, urirnn
I'OKTUIt I'AltSO.N'K.
1 1st ".1 IliU 3'lti till) nf Koptonilior.
1955
H 'N I) "
.noiii i: 'in ( itciiiiiiits
XOTI'i: I- IliTI-llV RlM'tl Hint III'
ll'iili'lnlKlli'il Iiiih li""ll llpplllllli'il l."
iiinx tif Hi" I .n I Will uml "i'HIii
i lit nf Cnli'l- T I. Illlilt II. lll'tl-.IHtMl,
I'll lll'll .ill Ih rinllK tpiMtlK Hl.lllll'
:i. mint th till" of t-.ilil il'Tiili'liI
.il" l"i1liri'il In pl""lll MUM", with
III" pin-ifr Mlli-Il"r, to inn ;it til"
l... iifiiii-i "f Unt (' Tlmlii.H. I.oniii-
i iniii. nil -. ui.iiiuiin r.nii. iiii'kiiii
iiinii lx nimiiliK fioin il.iln.
ii.iinl in M.iinntii K.UI8. (iroRim.
llii. I Hli ih' nr iii'pli'lillii'l'. r.i22
with i.rniH'X. i:xii'iiiri
nf tin- 1. 1 .1 Will .mil Ti'Ml.uiH'iit of
I'lllliT T l.llllili'll, lli'Ttinod.
: ll.2l.2s O ft. I 2
To RELitlVE BACKACHE
liki tl n.i..,. nl.t .i'iiIiiii irim J
I. .'I lr i.liii . i. I. ...
'I.. . I V if i. I ..li.l.i... ,U'i
i' I ' I .1
Cur riii's for Drugs
Kl.imaih I'.ilU
Ori'i'im
OLDE TIMES
A,l
- irr r
"niR cir lur.T ac marshal
MAKUR STOfVRD Ui I RVT
'.I MMdVS
IN Till. llll I I I' I (It III M
HIATi: III Dill ((! I III!
( (II NT III' l(l..M 'lll
nil.
nil.
'Ill" Allium'' 'IiiihI ( nnipiiiiv, lim
IHil, I'llllllllff,
VH
I'lnilli'ii llmliin. I'lit Mnv I lni I mi
.1 II Winn. H I" It'll op. ,1 It Ki'lli'V.
II A lli'lliinili, III" Anlniln Niitlimiil
lli'iik, n itil 'in t tit It in . I.nwri'liii! Ilni
Inn ,'ni'l I' mi I Hiiliriilinff, lii'fi ii'lmitu
To I II. im', II I" I'll", mi I .1 it
Ki'lli'V. H' l"tl iln lit"
is rni'. n.ii: itv Tin: -itatk
Of OIII'.CDN Vnii tire liiTflijr ro
itilllt'il to nppi'itr nml iiiivti'r In Hi"
ininpliiltil fll"il ni:iilii'il yon In th"
mI.iim- inlllli'il null, mi nl l)"ffni Hi"
"illiillnil nf hU m 'k from Hi" iln'"
nr Hi" lln.t p ililli'MlInn or tllln iilllii
Iii'iiih. Hint lii'lni: th" tl'ii" il'ni'rll'i'il
In tli" ni'tlt-r fnr 111". i ilillilillnn t.f
Miimni'inn, mi'l Hit- iliit" nf til" llrnl
lint Hi .iiiiin Ifrt'tif In-iik AilRif I 31.
l'.M, ii'il if )'"i full no lo .iint.i-r for
iv mit HiiTfiir. Hi" til.iliitlff xv . II npply
In th" itrirl fnr Hi" rt'llnf ilitMor.il' .1
in Hit- t tiiiipliilni. iii-nll. l-.r JiiiIk
tut n I Mr.iiilint itith t'f tli" ili'foiiiliintu
I'liiirliin llorltin, I 'In Mn" tlnrlori.,.!
II Winn iimi H V Itln for Hi" mini
of I'lfli'i'ii TliniiKiiii I I lolln rn HIT...
niiiiniii. wild ini. i it from Nnvom
In'r I, I!I2I, ii' i n-r i 't w-r uniniin
aii'l tin' fiirllior huiii of T"Imi Ilii'i
tlnil Imlliiri ( $12"" mil with lull r
rntl frnin Nnviiiiliir I, i '.?.!, at 11
pir it in ht ii im ii in, n ml Knur Tlioii--iiinl
I Itftil II ti'lriil Vlni'i) pi-Ti n .it.il
:i2 I"" llnlliirn t i I w ' 7 '.J . w.tti In
It rt 'I fm .i Apiil .", I'iSI, l.i I'
In i i"iil pi in.n.im, nml Klii-n II ::
drill llollarn I II ".'Ml ' .n almr
II") 'n loi-ji, tnifitllir Willi phiillllffi'
rii'x ntiil illnlitirniliii'ntn nf till' nil.'!,
utiil fm .i ilt'irow of forrrtinwrr n." tip
iiiorlKiik'" m-Hrrtlii tl Hi pUlnllffn on i
ptiilni Kiti'ii hy tl.n tl-fynilonli
Clinritn M-irlnn, .mil Ida M.i.V llurton,
to Hi" pi.iliiiiff, tiiyirliif Hi" fn'l i
li'K ili nrilitil rt-al nrnptily iiilniil" In
til" I i.nnly of Kliini.illi. .-'tali' f ()'
Kim. In il
Tlm Hnn'lifu il tiiirtor l'. I nf
Him .'ntiili. "nt gunrti-r ( ', i nf
Ht'rllnli Tinly-It, 22i,- Hi"
Ninth Ilnlf I Mf "f I" HtiBthw I
Quiirti r ( ', anl l.nia On- mi.
Two 12 i. Ihrof III. four (4 l jitl
I"lrt' !! nt Hctluii Twontt mi
ll i III" Nirtli II ill I '. or III"
I'i.ii'iii .i"' CJt i.l". I'll, II t
f.i itl.wi t ( iitli r I', t nf tin
Hniitii. mt imirttr ( 'i I. IaiI Oiu
ili. tlin Siiiilhfuii tM-trti-r I 'A i
of ih- Sufhi"il n. rl.-r I i mi'l
Hi" i t ll.ilf I ' i i'.' tlif Went
tlulf I ' of K"'Mnti T"n-lx
(2'.i. Iln Niirlln.1 t Ji.nri r i
of iln Nmllioa"! (Mail' r I ', I. tin1
U'iim II. ii' I ' i nf Ih" Vnrlhwi'il
Quartt'r I. Iiln Mil" I I i. Two
(2i, llirn- I Si. Four Hi ninl P'x
(Cl anil tin. Xnrtm-n.; guarlr
I ', I rn Hi" Soiiiniti.t ijuurl' r
( ' I nf SiTtlon Ti .itv-ii'Vt'ii
(3.1; l.ol On" (II of i'l'ttloi
Thirty fmir lilli; Hi" Wti tluK
m i of th" Nnrtli' i-i Cjuiirt r
I ", I, tin' North Hall l j I ol th"
Norihw'-t (Jiimltr i i. nml l.uu
lii,.. (li. Two i2. Throe (S.
1'inr (it. rivo i. i Six (lit and
I'lu'it (si in Koriiuu Thlrty-ilw-(S"..
all In TiiMimhlp Thirt--nllio
lt)i Rimtli, Iti'tiK" Klivi'ii nml
tni'-half I ll't . K.n.1 nr Hie Wll
!.. initio MorlilUii. 'I'Vlt.i; uml ov
ti.:liiu t hi ""from j uiiul rlKht f
ivu) t..ni-)i'i lo tl," I'-illi'il Stato"
nf Aim-rlru li) it-o, tlatiil OcioImt
2, I'll I. ami n 'Otili'l In til"
lioottn or itt-turiln nf njiil Klamath
Cu'.mir, OroRon. In Voliuii" 37, nl
1WK" -''9. rnnulnlni; Klnlit nn.l
I'nrt) lIunilrt'tltliM inini nprc-t.
iiinr.. or lonn; th" ...nil hori in llinrt
Kr il iniitul'ihiK la all Turolvo
lluntlri'il f-'-ti'tti nml K'-rtv-novt-n
llnmliitltlr (I2l -ft I'l-ros. moro
or !t""i:
,1'nl fir ilio nalo nf t.ilil lilnrtcaeoil
proniiM-H in aniisry Mioh Judgment
.mil fm- n tli i ri'o luirrn- uml fori--
lo!iiii! nii iitil "a ill of ynu of all
l,.l
ill" n'ul ItiU'ront In n.ilil mart
en ! i it'iiilm'n anil t t ry ..irt tlipro
nf, uml tor hi h ntlii'r unci fttrthor n--I
It- r ii n In th" Court nli.ill m'"li) tiit'i-l
mnl t'iiilinlil(i. Thii ntiinmnn:i la pith-
lisllgil liv nrili'r nl tlin llnliiil.ilil" A.
m. t.fnvltt. Jiulr." nf Hio tiUiivn im-
f ftloil Court, ilnly mmlf mnl ciiti'tiil
aih-uki :n. i a a .
IHtOV'M llll .- HltONAI'CII.
At I nt ii'-y h for I'lilntirr
Wllno .lll(lin..n U .'ilil Nni iliuv. -
I'i n I l.i ii I, ItliU , I'm lliuiil. On'
Run. A :! K 7.1 1.21.2. o :..
Mlllli: MHS THAN WOMI'.V
h.wi: .i'i'i:viiiciTi
Moilluil ii'poilit i-hiiu' nun itti
mnl" siiIijim t tn nppiMiillrllli allliniii'.li
man) Miililmi ram"- -cm iiiiuimk vn
moil II i.iii ho ';mitili'il against liv
pii'lHiitlni; Inli'htiti.tl liifi'i'tlnii. Tho
inli'stlmil iintlKi'plit'. Aillor-l-ka.
it tn on IIOTII upper ami Inwor luiu
ol, ii'inuiliu: .ill fniil, ilor.iyliiK matlor
nlilili mlKht i.iiiKn Infictliin It
lirlm: nut iu.ill''i' jpit ii"i'i' tlimiiili.
WIIH 111 .Mill' K.V.tOIII nml hli h ni.ii
h.iw In on put ii'iuiK oii fur mntiili
Aillir I I. i Im H.VCM.I.IINT for Kan on
tho Hliinarh WIiIIiikiii lli'tiK Co
Ad. :'.
r-'-',J
r'sflraaffi?vj3
S9DS
aaaM" i in aaaarir i
Wijt.
y
On Gwiitif
Trotcct your ttovo CRaliut rust mul v. cat
ty usluu
yhVSVF. POLISH 4
tiully i plicil an.) iiii,mi,ili.i iron p,f m-art'
tilt. All liiu.lvjin it. h..vo Wtw .i..ili.tcc
mul ovri txjln l.y nalluiiisiii imuucu c. ctyi-hiic,
I 'hI I'V iltakti ui iimplc noici .nil for clil-
1 IllOII -"llk,
l 1 1 I'V lnnlM-nrc nnJ utocnr ilfilcti. ll.tul 1
n.J I ilt-.mt i.iul.n, CtltnunivJtxt. .
Uiacl: Silk Sluvo Poliili Worlit
Stctlius. Illinoli
V- r.lxll (im All Ut,ln !.(! Cnairid en mti.
1,-jtil. I,, tli.lt t'll.ll itv nu tu-lmw
im wik Km o.iii, f. .ur, blrkcL or
U Im. ou nl"l I.T lit i mi aulwtiit iU-m.
rt"asf7i
fm
MM,
inf!Wavir.ii-XTA
mm
ii1
EVENING
w-XVI.
WA
x
WA.NII
in il t
If A mini 'n "H. on r.ini ii
li ii lilt I', in 1 1 It i iKOiinlih
(illllll 'WliRi h fm rlclil lllll'l
, lli'iiilil. 27-2H'
Unit I
itm r,."i.
WANT I
li Till ymir wnntn in want
ii 'I
w.i i I
Then )ou will ftd win l vnu
I' limit. XS 27-2H
I'Olt I'AI.K 1 12 1 Kuril CtiuiM' In
ijiilr" Klnmatli ! Work". 27-2i
I'HII HAI.U Anytlilnn (" iuJ' wunl
tit aoll tun hi) ntilil hy Hi" unt. of a
wont ml. I'linnn m 27-2
VOI'M!
iiinro
WOMAN
or ilfflm.
Wnnla wurk In
llox llonilrl.
2i-5
Toil IlKNT 't'ao n Hftrnlil waul n.
uml rout that lionn". iipnrtiu"iil or
room I'lion" KH. 27-2H
' -
A funiat'p with nn nhlotn; rtrn bor
In li"ni for InimtiK wmtl Wt hat o
Hint kl'itl. I.. N. Hnliit'i, l'i28 Main
t. 17-
Vtit Nl--Thn ulnri' In I'ir.-it.. what
yni nam -A llnraltl want ad.
I'lioiin N. 27-2K
WAMTKO Woman lo tin tllnhwoah-
Inx. r liimran ilay. I'eorlena l.un'h.
Ml Main Ht. 8T-2H
l.a.h. nli-i", wnntH i-nim with ! J"11 AM?--4-rnom ulanlor-'l hntiv
nlovo l,y on. JH. Hot 7'.. Ilorald ' "' mn "''"'"i' """ Sixth Si.
offli-i- 27-2 ' ''r'. I'l I"0 " foot, potnl
. . ". irhui(on mi, prtto $I:oiiii. f;..o
HEM- WANTKD A woni ad iii1ho"h'' ownor J. V. Manlro. 717 Vain
Iforahl will p.fl )oit iho holp yr.i'f't. ltf
ni'i-d. I'honn UK. 27-2H " '" - --
--. .yrtr.T IIOOMB-naih and phono
l-'iirnlnhid im rooni roblna. Col- 4i't lll. eoro-r th. I.tf
nnlal Ilnonin. I lth npur Main. JB-2S' , "
.. . - Cnnlpm flcouiins and Cirillntt
Foil RAI.H - IlPRltti red Slmrt Horn
hull. HmiIIUIi Hoy Hlroil hy Xrnl-t!-d
ClnK. ho hy Oii'Til llumplnn.
Fioin W W. Hri'i-nn herd II K
Winnanl. Lnmlla. . 2-;'i
Foil SAl.i: Klnir now inn mndilno.
and nilj.uwlilc llutnc form. An
ilrn.i (Hour Rtylo Hhnp. 2lf
, Foil ItC.NT Throo-rnnni furulahod
, hnus", with 1ml h. Imtulrp r.nr, n.
th Kt , 2r.-.n
FOItl'KU BAI.K - I r-.rd irurk. 1
I'vomit truoh, mail" f t r hiiulliiR
wood. Xlunv nltiorn. Hoc Dlik. 24n
ifroaii Kt. se.sn .
AIM'I.I'H POH RAI.K-At
ninth, :i "nr Stufcul hrlJr,".
Knman
2I5-2"
I'Oi: BAI.i: -A l.lnvil loum Ualiy rur
riant' I'linntt -VJOV. 'Jrt.2S"
WANTKO Hy niiiu t'o.iplt a turn-
i.li"il mi. li rmo Mzod hniiM for
iho ttititor. I'lmno "iSiW. 2U-2S
POH 8AI.K- .tia ton Inmhor triirk
nr trail" fnr kooiI ronl ontato.
Trurk ha luiuhor haul. Hoe A. II.
Monro. Coiitrnl llnlol. 2."i-2S"
roi'NIi N'ntary I'uhlic anal, ownor
may havo Kimn hy "alllnc at Hrr-
nlil nfflro and payltiK for ad. 2B-2S
I'OII PAI.i: ThiiroUKhhnd Alrdalo
pupii. and half hlnnd und half Air-
iUIo pups. Soon nl (li'ury runth. wnt
kid" nf lako I'. O. linx riC".. 3S.2S
IIMIHMN rt I.l-:- On l'lnlmoni now
family innlt i-lnvod Call at Hot
'prlng-i llnlol. City. 2:..20
I'Olt SAI.I-: -15 "IiimiI nf iniri'hrt'd
Klirnpihlro raiiu from $7. fin to
$15,011 ourh P. (). II. .Moilford. Ore.
Almi 25 own of miup hropil. AililroHs
K. .M. Wliii'trnut, llrutils I 'ass. Oro.
i.'fll'
I'Olt SAI.I" l'lirt' hlouil l'lilitnd
I'lilna I'lui mid imii.I KiMilo pIv.h.
Woiiih linj; r.inrh. 2 linlos VM'St hlilo
of I PIUT l.il.o 2...Su
EVERETT TRUE
VGAZ 15:15 To
j (H(se.T YOU.
TTiWl
rSv fSa' LVSS?
"w ;v-t -wfe
' I " - -t. I -. ' - ' " -' ' '" - I
V-JJ"' A t
H'ERAI
An Hill Sons
'i.i'tM"'i nml pln:i, n"-'ioi mill plni,
When n limn mnrrli i I.l. troiiM" l.i-
Bill:"
1'nli'iin Im mfti-oi imn of iho hrnin
'nonlh hit domo
Antl 'Kt-a th" witit ' I In lni' ."S hli
h'n,o. 27-21
RtNHKR 8KWINO, IMNB IM-f-lt'.il
rtin'IKInii, fnr f..l" I'holi"
79ll or coil f,: North :t!i St.
JS 21'
KQll IlKNT AT Wv Cnrily furnl-th-"il
4 -run in hnnlH). Kny t.tti ho hntl
nt'Xt tlonr. J 2 1 Cront-unt Ayo
23-2'J i
Fort i:nt
111 "'III.
- Front nlfofBlng
I'honf 32W.
room.
23tf
-FOIl BAMI- Finn Im tiana apptna
On dollar iit tmx, wrthard run. K
K. Kia, Tc.Vnl. Orn. 22-2S
WAN'TRD Flli:WO TKAMgTKKS
'BV M . It yt ; V
nu a t. n z : w j j
b h j ,,i o-y
and l.i' i In rhrtr rlht-of-wnjr hyiV,
rontmft t.r h diiy. N'oar Klam-i r
nth Kislln. Wni'M J 4. SO a dny.
Htxird (l.2n. ftt-o Vltnry at Oak-,
land ronma over Hun ntorc. 22-2f.
POtl HAf.K Ono itwk. 7 yearn old. '
Ilia bhaak And Uamrpoth tnlxoii.
A. U'arnod, Appleriic Ore. 23-2 s
SonurlnR do, Cardlnic 8 per pound.
Hh'p your wool lo Crewtmt Matt
ft lloddlns ro., for natlf.v tnry work.
i'rt.rinl Halt a fliddlnff Co.. Htay
ton. Orogon. 12-30
WANTKK -Men and uoint i lor ho
factory work. Apt Ijr off ho of Ul
l-lkos lint Co. 24tf
vnu sai.i: Koni roiiia. otir
I. avius town, tmiuiro lit raid tif-i
U i
fit
VOH RAM:-- lttr-.uiKht Kloptrlr,
hnokkoppint nml j'ldlnr tuachlno
in-l I1"''! Our pr'"- II " Cliar
I. ;- 'm 1 Inn-. r..r Vth KUn .iilt. Sl-t'
Mi'iin: or mi rrivi' or tiik
IIO.MHl Ol' .(H VI.IATIO.V OK
'lilt: IIOIt.M I l.V IIMUdArlON
IHVlltli-i' Ol' KLAMATH COIN.
IV, OKKfiO.V
No tiro In horohy Bln Hint tho
Hoard of llirprtnri of iho Iliirifl
Irrlcatlun Uulr'it of Klu.iulli Cini-i-ly.
Oroijiin. .;ill " nc a Hoard of
Kquullt. tlmi. "m.! ::i''i'-iinj on tho 3rd
day of Oi-iohor A. i. ..Z2 at tho
hour of 2: nn n'cln.k p. ft. of i.jltl day ,
and ini't'tlnR li tho office of sahl
1 board In llnn.iniu. Ori'Koa. to hear
ohjoitlon to tho noa.iniont roll of
Iho your 1!23. Itnd for tho t Ural ,
year U'KinoIng Jan. t. 1923 and end-!
Ins 1 if". 31, 1923. Said aaioaamrnl ,
rolj wan h-viod nn thin Sth day of
SoptoiaLir. 1 u 2 hy iho levy: board
of aaid illntrirt. !n nc-iirdnnro with
tho ittidRot .mrt r.tiimtto uf tlio duly
.tniinlntiil Huilxo; Ctitiimlttttt of -.aid
'X.-lrht a.i't m.'.v ho lniiKiitol at tho
i.f'ico of th" ll'ir. flv iiri.uHiin Ii -tr:.
t In tho (own of Hon.inij. Onion.
Ilnnaiir.i. on ti. l. pt. ".. 1:28.
Win K II. CI I ASK.
Sooiotury of tho lliturd nf IJirootii'ii of
tlm llnmofh lrri;itlnu Hlntrli't.
S 7.H.51.2M) 5 I
" i.r.MHKi: ii.imh.ws u..vn:i) !
To lo.iil liniiliot' li) inntiart.
I.llllllll l.llllllll'l Co.
riiniii'
2tf
(tct rosnlts hy ttslni: class ails.
By CONDO
n ii
Kodak Work
LfiavcYour Filn5
more 9 OclocK-Your
A.l- Picturas ara
C t
vmmmmfrmfoitiw Sfts
luNSS iww
Vr
KLAWiTP VAL13
W!ir.E PAnrir.urn i-.
B'jy TKfrv : ri'.
DR. J. a G03LE
OrfliMKTItlMT 0!T"i'lN
7H Slain 81. rtjnnc IRrt-W
Wt, fit and r'in.) claeiita. Diipll
iin hrnkon louaoi. rooalr fraraai.
S. CROUCH, D.V.M.
VolPrliimj Hnrui'tui
Iloptlli1 Kl.ilo Vo'orln.irinn
tf .V. OH, . I'linnn -I8H-
OR. C. A. RAM BO
Dentist
I. O. O P. IlnlldtK.
I'UOM' ui
FKED WESTER FELD
Dentist
rimiii' uiiav
V.IUV I.MUlKATnttK'S
Umllil. dlllR. fil.llllhlll I'ulU
CHIROPRACTORS
DH;' . MA l.l.l .'TT li XI.M.!.-!-r
(irflt'o tui'r t'ndiTMtimJ'o
71b A. ilulu I'liuiio Sit'J.I
V
NEW CITY LAUNDRY!
KlnWil Work
I'M Work
!t.u;;li lrj
"I'm Tour Hint In Our 3wK
Cllusi: im
lifnt Vlti, fn ( ntiyrr
Kodak Finishing
Films received before 9 A. M.
Ready the same clay at 5 P. M.
Mall mili'i- fllli'il prniiiptly
STAR DRUG CO.
.Illi. .V .Main HU.
r m ' ' ' 'i
W. E. & J. E. Patterson
ONTIWlTlNO
I'MNTIUtS
flints Oils and Vtinileh
mitt K. KHUt hi., hlnmalll lull-
I'iniii.- IViU-J from U in M.'dl
I).V
NK.'HT
AhjiIj.iip"
Anjwliw nl
RECKARD AUTO
SERVICE
u. n. mil hi.
ritwit' 77
DR H. J. WINTERS
(!r.iliu'o noil Sinlo IpkIIito,I
OPTICIAN
N.lr.e;"ei junr horo In tuiu
Wo erind and fit (;!.s.iw
Duplieato hrokon Ci1h."i'is J
I'rpinpt t'UHio
It, i I llllppi'll Oplli'lil Mi.rr lit
Nnillit'lii llnV"!
714 M.iin Strifl
Richter's Boarding
Mouse
Illtti-IOUl Main Street,
l'liiiiiorly l.iiinui ni the Mater
Iiiiiim'. Dlului; I'otitii Is reopen,
oil tmilor new imiiuwiiii'iit.
(i'ikmI clean rouiiw nml lioaiil,
Sil.r.li n wt'ch, KIiikIo nieaU
."itle. Clililii'ii illnncr oery
Sunday.
Talile llnai-il llnnm CnnUliiK
Chrs. Richtcr, Manager
Van's Cleaning Service
llmiM'. siiii-n ninl nfflce cl"an
luu li Hi" ini'iilli. Cliluiir'v, hlnin
uml ulmluii- ilmaln a hpi'd.ilty.
VllONi: ,-il7-.l
II I . .
9
readr aX' A
111 tlti. I
07LOOM
i'.
LiiiJI
DR. F. R. GODDARD
HHiri'HATIJIC I'HVHICIAH
ami si itur.oN
ftrfi. mnl It-llnit" I'lii'tita M
1. 1 . (i i r-.Mn;w
Klfimatli Fa!N Plumbiaf
& Ilontiug Co.
.1. .M. l(,T.SOV, Prop.
Itli A Clin- St. I'hmonn 3IB-R
v
J.
C. CLEGHORN
i ITU. IMJIMIfCn
.l HCIU'I'.VOU
I'lion,. IH'J-J llta H. Hit
Charlctts Huntley
I '.'mm imI 1 p: i-.'Iiiii.
XnitiitM ii ni ntiil Volirankn
Ciiltfrsllii'i. s: N-iiiiiih llli
l.yifiiin nml ( li.i'itmiiiiu,
rtnnll -Jdit UlnltiM .Ipfl
p
idLY
iM H II i-Ai I
' 1VMH
mW9
f
J. O. O. F.
Inip"rlly Iti lii-knli, llll; lilcctl
1 "lr-1 mnl 'llilrit TliL't-itlii)
I'ltituun I'po itii(init'nl HI, niocU
I'.ioii 1 in-.ilny
Klmiintli Ihl.o i:i7; iiiorla eafh
l-rii'tir
. I
Vhcn You Have Ditty
Clothes
lr "it wit call tho '
KLi.Tiu.tii Hand Laundry
1 13 South Oth St rhona C73-W
Tlioy will wash, ddrn, Iron and
r. tu-n to you.
Klnmatli I'nlli, Ore.
i:i.siath i'ost No. .
Ar.t rlctn I.eKlon moat
n I'm hasomont of tka
n " rnttrthouHO on altta
Sr.t "ii thu flnt t4
'bird Tuihilu! of oa.h month.
I'x M'rvU'u ii'i-o art! Inlled to at
'anil tlm inuotinf,
Or l-'ri-.l Vtorfflld, Copiu.an(J.
II K (U'i. I'.Ht AilJiiUnt and IU
'iof ! I I Mipinimtint coinmlltM.
Closing Out the Entire
Stock of Grocery
.i ii'iliii. il prices .i!m nil fixture
ninl tho fturo Iiullilini; IHO Main
Si. ('nil ami mi.' our low price.
S.ili.' Marl Salunliiy, Ki'pt. 3.
Schubert Grocery
FURNACE
HEAT"
I ' . '1 I ..I IV
irjfUnly i'i) . I '
I. -Hub p " i.
MM" of win. or
i Hat I lin ox-
nr ordinary
t lie main
I'd I.l it llll'l
catarrh?
Do 5011 k'inv; that a miulnrn
Vi'.trui ii I r IhmI'i prnvlilcH nni
plo -luiilutiiru or lui'.ulillty In
tho a!r of l!:n ''otiJi'T
On you l: mm that It nl.in
pr..(il.' :t Minpl 'if chaiiKu of
air hi tno linrti(. at least four
tlniM mi hour.'
i
Iln
warm
IlK'lltlH
you know Uml
iii'iIhI nil' In tlm
In nli'i? t
fresh
linmo
Po you ; iinvv that ynu can
luiY ono of llii'm' minium
u.irni air heali rtt lintttilled In
yui'.:- homo .-t a veiy modor
.tto iirlcu?
L. N. HAINES
10J53 fylain St.
w1
NU BONE CORSETS
Made In Your Mi'iiMirn
(iiiiiiiiiileeil
Mrs. Rose Randall
21 .let fit srii .St. Iliniili S7T.W
V ' " "If ii a