The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, May 28, 1919, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PAGE TWO
THE EVENING HERALD, KLAMATH FALLS, OREGON
Vtl Hl M1U j
H I'Mli
1 '
1
If
I IBERTY
JL theatre
Friday &
Saturday
MICKEY
The Picture You Will
Never Forget
IWWlWI.MWl'TfliimUMH WKV4L.4 Vf m
Wftr 'fJaBPPHH
rr-iHMHB35lniSM
WSSETPSfoW
Ifr a '' J". r . k9mS t ' - "'if-! " "V - . j
4.43UtfttfgiMPT ..y',, J rfA. ,., ,?M,jJlAi
y"-wr.' a w. WLzz.r. ;-wrJ'Wffi&WZU2JEZ2Sl
JJ
4 Shows Friday
2 and 4 P. M 7:30 and 9:20 P. M.
Matinees
Evenings
,. 10 and, 20 Cents
15 and 35 Cents
i
i
ID
ITB
HEDC
1
W ',i n i Initio-. iiili' i
if.i ,irnr In- I I I ' I 'hi I
.lio
Ulr t.i'M'li'il tip lf (n-l in HliV id I'
ill-. llVl'lI'll
I In- ii llHlitlttlinr f" nnr v "UliI '
111. ir'i ln i'''' 'hum lilt l
ilill wllll (Ifllllld I'll 'till rli rtl 'I'll
Duo n.irlii In" miI.IikI iv'iirm.ui'iii
lnm ns lio llin llt'i'nn ii f.ul Inn
inh' iimuN iiniiliiii: !" it i on t n.iti...l
i. 'if r ulili'li, lii turn wnrn linlir,
.: i n'l l prh !' Iiiliinl
in nn ri v-
i.iii 'i ri:i.i:mi iniv
tln f num. lilm llio 'III ti 111
Ii n.'iiiK iniifi- iii ri'Minl i "if In1
'i i' ii ..in riti i.ii'i'ii i ' 's
Slum Ill lilt 1 Kl' ll! H'lllllit
,,, i, ' I,.-. I ruwii i IH t uik
i.i.i-i iniiili lln iiuir"' will
, ,..rv , ikIii intloH ii( mi ml.. rnnt;lit(t
frMi i.' in I'lhtviMi tor -! thru
tin. v iti rniiiii t'nny.i'i iii"ir Snu !
lii'rn.mliini, In inn. of tlio rprt't
.: mciliir (iirl inn time nn u Ihti'
ti i In ...iintr Itii'lP l hurilly .i ,
v . i -.it'll It "f in.ul In i'k hiu i
t l..llli l llir Ihihu.t it ll dllUI I
iiti ii, luil mini. Hi. il "I'll tl vi
ki . piKi'iu iitfriiiiitifi uiiich I'n n
n' i. ... u uni hv it kit itniiiK (Ii
hi S lII .lll i I .imiIiii
. ! .- Ii n tl' the Uorlil Mil!
(,1 mliiliR t olitt'Bt io linn of ttir I.m
bit i a .jr t'tcnt rsiilarl li,.. i-i
r,.;-:iii I'll it I ho two Ail, t ,u
car-- vtimiM tioth lmv u-.. ':.
t. r 'ii .1 trllniii" tn tlir ij- ! .1 i
'ii.ly poHMr Hint It )o.m 1,1
, r ,' ,x Km.
T'lf liiKll HUitllty of It, tl CriiH.i
at; 'in ili'inoniitrntt'il uti.u-r in.
In- ii v -I ruin of lliln hi" l Li
n fin a utrnlfiH illmlllfl nil r.
f,iif" M'.inllm' It hn tlir full uti.l
ri"n)li!" t'hnlii nf tielllnt: p. riln tl"
C'-"ari fur riiimUli'llt wr .1-111 mi
t . I I'm; p. Unli giw i ii nt .il I
t t, . . .iia iinilniK piMiiu ii.
UU I -li'.titll It. . I'liTilIli'li nil l.ll'l
1m i p.. ti' . K'li' "'i ...' i't ,'. 11. I
it . . '1 ' l..'ll. II I . II
LSDW WANTS
-ll! ll "n I'li'pin
tl.MiH nr lii'lnr 'ii. i,i "ii i' ' iiiiht"
i ml ilui' til) imimll mill ii'li.T luil
lr fur il lnii ill i.' Jiilv iiilrliiMi mi
iiiiir.' I'ltiliurnli' Miiim 'imiul IliU Mur
'I i lllIlliTtlllli l l' lu i nlimriltl T
ilui Hiiiiil.il Ii i Hi' itlwr iii'iml up
will lie lii'lil, .lilt t.i' pni, n, i iini nf
(Hl'lltl, Cllll'tt 'lltl'l' ' l,, ' it .1 i
ti-nl " -
111 lll Ml 111 s
,'",s VI .iumW
MrUBOWIMI III m
H'inil null. in. t n ,, " ""
"". ,;;;
r,:,,,n, rn""' ' - "Hi.h.i,
'"" " N
" ' I'l'"-.-.. H. I Uu.m
"",ln" 'r"'"" ' '.Mil Uhri
of l.o.... I'n f ,i, ,
tlllllll U ltnin,'h i
,,. "'"Uil
...' i.i H"ini iiiit',ii.
on porttiiM'ii i,
nnii ltli wiiii h iii,
iiuritn
ti't unit tiH unit ii,i
" ""iilritli
.... iK-iomtili.1,.,1 Mlu
I'OIIHIII'Ull'll 1.11
IIMJ slltlUi: III ll oil, ov.
U'lNNIITU , . ; ,., .
in n- , uj
.liiiiu:.- in tin. k-ii. ml ,ink llcaJ
lo.k lii... ,.x,., , , , flMllir (()
H.iM uf i uliiliii r. i.il i.lnni,.,
'"'"I "( llui,.!
"' Th,
,'"' '" iinran
ft
c
L
"
V -hi. InN Mi- . I'r. '
V 1 1, ii w ; i . f'.' '.I ; t in
. i u-i . ti ti'i r!ufi j t'- iRt.i !
i Ii lll irolii fur i . n" ti-ii'
to. ."lutliin' in thi p' iiil.ii tiuti uf
tp.ll oil mill Kits nmnurc'. lu'iunl
tup tu n port liurp tinUv
I tiliitt l uot on, of o itrlR-'
(.in. riinu'iit iiiitnTnliip. It Km aal '
luit ..tn. Hlilr'i rontrnip'ati-il n uir
1 1- .'i .itul .' nation wtiloh l iiinki
i p... , il.. privately ownoil mnnupu'
. i' ti i.i. nottirul rviioti rev or
-.nil- i, mi' lr Horry A liarfmlil.
f i i t r fm I lulmlnUirntiir, htm lumu
rl. 'ig i it n i Ian fur th prulilcnt
aii'l It :nn.- huvo lifrtt pfMcntr.l to
h.-i I i 'lili tlniP
Tl'i piiriiiii.. tt ! iin1ni'im..
v, .. !.i In. to uTiirp n mori cqultnbU
i. trlliutiuti of tlifrt' tif -. tlr of
luliiHiriiil llti- uin! "llmlnnte tti-
.ilutilllrtlr (llrtoto'ihlp Kkliill ll-T '
tofi ri" Ii.ih lll-i'll III i'ffl' I
l'r iiiiillv tin. khmut :.itt nf t'i.
nl iitul niilliriiiiti- i ui' ..i:,ut ..f
Hun ruiititr i in tin Ii ii I., f i i v
frfu! lliiori'tii" .ui.l n- urn .1".
."ft '
Y i
'
-M
M
WWW
xrjx
m
f v
V", j
tAt
The Thrift
Housewife
has for her motto "Ono Hiimln-tl ConU
for Evury Dollar Expended."
She believes in a full return for every
outlay.
She is not tiht-fisted. She knows that
the cheapest materials are often the
most expensive in the end.
She has an Account Hook which
shows what becomes of tht money she
spends, and a Hank Hook which .shows
what becomes of the money he sive.s.
Her funds receive ab.ulutf piot-ction
First State &
Savings Bank
KLAMATH FALLS, OREGON
I
r
Has a Place in Every
Prescription That
We Fill
As progressive phar
macists, we keep post
ed on a 1 1 advances
made in medicine and
pharmacy. This is
why our prescription
department, and busi
ness in general contin
ues to grow.
I f our experience
means anything to
you, let us fill your
prescriptions.
It is Worth While
to Feel Safe.
W'y-, KLAMATH TAOS ORE00MtnS
I I Wl"i Tmim.vm nori
Mr ' - .J
44,
$&
Lghtin
bafferies
Automobiles f
THE SOLUTION
of battery troubles.
Liiip mir
car with an
"TExibc" Battery
backed liy
"Exic" Service
JUDD LOW
23 Main St. Phone 22M
"fck'ssl
.. ..I". ' lktJtJtJ- .v I
LOST BLUE SADDLE HORSE
Branded wagon bow on right shoulder; also sor
rel pony branded bar-S on jaw and branded on
left shoulder. Reward. Finder please notify
JOHN O'SHEA, MALIN, OREGON
FOR CHICKS AND CHICKENS
CHICKEN
SHELL
EGG MAS1
EN FEED. ALL SIZES GRIT. OYSTER t 1 ) n 10 GA StOl
. scratch feed, cracked corn. Murphey s reed oc oeeci ow
1 ASH. CHARCOAL. BONE, AND LICE 19r c.,1, c:v.T. c Phone 67
12G South Sixth St.
KILLER.