The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, August 18, 1909, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "-"''i
?
M&
5n::::
!.
tJLM
I
sp-
'"
303
ERMS
Ha
To the Public:
As an introduction to the trade of
Klamath Falls and Klamath County
I have inaugurated a Great Sacri
fice Sale. It will continue until
further notice.
The Boston Store
O. M. HECTOR, Proprietor
UUUlUUUUtUUUUAl..........
MIND OVER MATTER.
Tat l't-ir af tha Bplrlt In Mitpin; I
llttain Lift.
Tt 'rr nf Hie lulu. I in if Hip
1.0) ilriiMiiiiirmi'l In all forma uf
f lllll wailing nila liviifliljul In Hi
ririilmiili r.nlur) by lid IM-Ilru'a
(bj.HJli lll ftlllilltlnlii.l In al
lied hit ni.-iairf a imiilnlit Ola uf ili
Mraia.ll. Ill-lit HHIlM .I.MIIIlIt mil
tvt llirrl ..f MT nil oltHll In mil ,
i 'ir riimiiii, Mini o I ii.m t liiiarUliljr .
iflrf I.U .lrltlllc III pri-a.rlpll.ill I
tlld prut n i.illalat lif III M.eila
Mlir tlra.it of ll.il.n.ln fl," l..lti.l-
la-luf a !! nf mill Ulrlit. lull ia
raw) . f I.icti aplrlla uml Mil In
ItHMitlla hIm-ii III collltllt.lt trlm-dr
ai) laVrdlng wlim II la liivui. iiiitl
IvtlUfr ll.r .-, nut 1,1,-1 M ilrnlli
J llir Prlori-aa uf Cull, .llfll flUC
from a.pi) una U,itrn mi .I
dkil lii Hi ni. uf mining hrr frmii
Ut k-lkarg) II la no ni.n.li-r III J I a
Ionian on.l a Iiiiiimii phjslrlan III
Clli.lt alrrtihl hat l--ii miraaful
Tb (aiiHHia (r-.iiiitrr tf Ih I'iriirii
lllollt, 1'iiittrlM-tl. a, ti.iMrlrr. Ill
ll riampl of Hi mr uf Id ailrlt
la Irlaltilng life , I Hi ncr i.f iilh:y
Blf l.- frll Minn plrklue li a lad)'a
hamllrrrlilrf ami mini Ih liltinrl
rreutik "All. ill J tt'al la lMi.t j
laa )iull-lllit;la nlia." A tTflatll I
rallnutltrta llnirkl-it hla Irtrrilltliall.ill I
HI In ill aa mi h nnrnaluii nlirii. a
frlVnil iIjIiik l-ral.to htm nl Ih Ml-lf. '
ht rritialn hla lil.lti In Irlnittp hint
Ol rnlltlnilnl hla IlllHrlMlliill
bunacnt. tltrlllia I.. Biirtlk in ,
Mllliln n in., hi I, .,r i.i. I,, ....I. ..I .,r.
t"l ll.ni mnutlaliiril that Ii I
ii l.nl-,1 murk ..iSrr tira.l In, I Ih
laill.rrak l.f Mar "mil n .!.. t.i l.l.-aa
lint t'.inrrtall.ii, "-lmluti cimniU'l
THE CUP THAT CHEERS.
Ta Flavkfre tni tha Way Thar Ara
Oathtr.d In China,
l!arly nrllrra tvati nf l.i na hat
In; Imu Tarlrllra On, 'Ihra l.ihn,
lliry Hl,h,.r, in m. il, auurr nf III
Wik ninl Ih ttlhi-r. Thrn tlrldla. uf
Hi irrmi t,t, Hut liniwrt rnrlmi
atal.llah,! Ih fait In ISIII Hint, nhll
II." imu tnrlitlra ptlatnl, I, Ink mid
crrni nr umilo In.lltlrrfiillr fmm
U,,
Tl I c.i rlunrr la aiunll, alniil. nhll
nil Ima nn aml Tli MTila nr llif"'
iiinil hum. Ilk illl.rta, nml Im nn
511; nml l.nii-r mat. ', l.-ntra only i
V ll-itl lllil) . tiling Innra lit
catlirtiai ni,, . tutiuui-riii.tl imlrrr
l') hi Hi l..-ii,-r lh nr- mllitl
'I llll.'ll in il.li a Hint' )lira .,1.1
A Hold-Up?
money
come to us. and see what fair treatment we give you.
Good Furniture at Fair Prices
E. W. GIIXETTE & CO., 5BSSB11
fli rlar- I . i ii ii. , ii , n, r
ll-.l Mlili ll.r I., . I m. . , , k ,,
H-...--I nlu l . ,,, ,, ,, ,.,,,,
lilil l- a l,.t I.ih.
III I I. Inn Hirr ai al ill llm
ii. allium Ii Hi. nrai tM-lnif calk
ariil il uaiti aa Hi laia l.rrak In lb
tpilog .Mill l May ami lb laiier
aa inia "flush. ilniilai ar mad Ii
III ilailla nhl. tint hrrll alrlpped
I"' '"
tirlli-r Mlasj. Ibla baraait
la-gltming In Jim i Jul aid laallns
aa latf aa H pl-uthr-tir iMi.lvr
An nlnmiiil rinl utlrntal. jn . Hi '
nllla t'liltii-ae nrllrr. prmnHlnrra
I lilt ulvlUlii .41 Ira
II erniT Hi a.lrlla ami harina
nlfr Hi initial t1l-ala laasllud ami ,
irllrira fallaur aoaartia lti.ai-l.l ami
tftrnla itrunalltrwa llgtitciia nihI r- I
frralira ij tasly ainl ira tti r
crplllr farullua"-.Nrtt lull. Vt iirld
UNCONSCIOUS WORRY.
Cam af tha Habit af Til. ny TMngt
Tea Strlautly.
rrol nianj t.il tuiirr) unnui
Mlniiil aaiad MhiiIiii In r!uira
Mncniln 'lt. it.. nl niiitrriiaiiil tilir
Hti at an I In-. I lu Hi iiturolni:. why
I '"' ',l1 M " illtturUal ami truii
hlixl
Tit I a
u in I illilurtuiiM la ufirti'tlt t'-ii'T In u iiic llu.illy crulia Hi
Mil. i.l h) lit luHl uf taklne llitnsa
lut x-rliiuali rnir)lnz ii KifJI n
n.-lBliI -if raaiutllillli) l,'rrrnliii'
nr .- a-.ii,il- lilio takt- Uf lii htI
lllr SI. -at nf ll Ul Ilk 111 lliuliT
iiuiii "Ii" lint mil) alalia ami tt'.a III
iar aid lrt.-i In kt-i fmiii rimiilnij
"" W '"" '"' ,rr'" 'f"""'l'"'
"'"" I-""
Ih
111'"" l"ir
nil f Hi llinal lill'flll l.-atuna 111
mi Imt-atl la thai lillt ahnna na
I. it In tin utir nrk n nrll na II ran
Ih- dun urd Unit lit irlmltl Ink
nr nf III IPallll lluw tlfllll Im
Itra-ll nillllnl ! Ill il 1 1 1 1 ' IT" tulll nut
iiiiK'Ii la Hrr lli.iu n mult limiiil. In
lll.ll Iliat III Klf.ll llliaia-ll a.lT lll.ll
Kuii-riia utir ll llir.niflt ii llilriia
nf lrl.il nml irll.tilnlI'Mi Inlu II l'ii
Ina ctii.lnl utir lift hit Hiruiuli Hi
ruca nf illlflilllllra tiinl "f "urrnvv
llirniuh alnrnia nf h.inllilia nml
InaiH-a. aali-l) llllu trl
'III !llt'l ilia-" I'l't hr ll.lfl Wlll'll
h iiiiiiiut hla u) II innia in
llt.lt III) alrl lima inlliuaa nlilill aii"t
aa Itl.ilnl) I" It''1 '''a ""'I KUlata-a hi
fallhriillr III Hi lt-iiiM-ala na nhni llm
am l Ilk Klnaa U ur In imn Ii nllli
n inr uri'lltir lllllll Mil)' iulllUa.
cri-uli-r lli.iu nny ilM. inr Hi-il
inn jrlfiit ua fr tin' nmal ilf-
InrillC IIII.HltHI.
Well, I Guess Not !
Of course, we make a profit on our goods We
are in business for that purpose but the steady
stream of customers coming to our new store in
the Manrt Block. Sixth St, enables us to turn our
so fast that a very reasonable profit is all j
we want. Furniture can be sold on close margin,
as well as other goods, and that's the way we sell
it. When you want anything in the Furniture line
H00KINGALLIGATORS.
A rionila Spoil Wilh an Cltmtnl of
Unctrtaintji In It.
"Iliilitlnii .illltuliir. ol iiIkIU nllli n
litllla) lullll'tll mill alwilullll l Lull
a.rf r.Miiuinil ntial la mllnl n
pal. I 'jinil In I'lutlilii " an M nl. i'IiI
llnrl'llatl Oil" la laltlU2 ,NH Vi.tU.
"I uiran Hi frat nf ni luring nti n lit
fiiliT allr mill lliu Ii.hIi. Hi frll.iw
In lili.li kr..iiin tliniuuli limit nml untir
1 fnmi lial la uillnl In rii.M.lu n :i
tor l.i
"Tit.- catnr Ualtrrtiltli flrat llml the
h,l. oltlrli l Imlli'alial 1 1) nn u-'iilns
, In Hi aiirrutimliu: tr.iaa lu Hi inl.l.t
nf n di-iiat ttn.nth uf tj;tntlttii. nhr
I lb il-.ill.il la mini amnulh l.jr Ih ill-
lli.-ai.ir In hla pulla In nml mil S.un-
tlim-a lh pilnr lmla ur li tin in
tur uf n ran. In Ih lumk uf n irjiu
ar.l ma) la- 'llfln-ii nr tnul) fri'l
ili-.. ami If n It la tint jiii i-a-v iinlli-r
tu itl th iiulitint nut
"rti flahir I. ii'lial nllli n tutu
M.lf nub n uii'lnl ht.k mi Ih inl
II lakpa it atruii ruH- nml I limn a It
atmilt 111 I'ltlnim uf Ih hul Thu
Ih nhrr r.liha nllli th Inaikcil h,
iI.iimi Hi il.-u ami nulla uml lUti-ua
If h llmla a mitur lu Ih Iml he
I.MH1 Hi iM-nal In l-.il.llli: ti 1 lit lllllll
li.ik.il (Milt- mid a imliial fmui Ih
drti II la nllli tiiiivrtiilnl) that h It
ilri.-cnl ft.rlti. fur It la nut knunit
nlii-lliir Hi iilrh la I.ii (-a- ur alli.lll
Th tlalu-r ilia-a iml ktiutv nlirlhiT tn
1.-.-I tutu ah.iH- iii run nr In II.: tit Out
Hi enlur i unit'". U-llutttiiK uml nur
Ins ninil.
"Aflir th cnlnr la ilniKf"! In Ih
aurf.ir In In hla mi: luriia nml rnlla
nml II nail) In Ma liliii-tlf ti In Hi
rnH ur iiimi. tli.it Ina Ihi-ii .rtliiuly
ini'.trril Willi 111 llaalatuli.V uf Hi
nllii n III Hi pirl) Ih Bitlnr'a li-ca
ninl in,. nl Ii nr Hit) nml Ih t.ilnr la n
ITlantlt-r
"III Kltnr la fur III limat lirt
rnuelil In mirth nht-r Ih Krniitiil la
anfl nml otuah) uml tmi nil fur rlllirr
hup- ur nil.'nn In fllti'r Tin' tlalirra
nr rnuiH'lh-d tn rarry lln-lr fulfil In
hlgl.ir gruiiii.l. llitTf In It luiditl Ititii
th nulling n. .gnu. nml th liu.it M
rndiil. ''' '"f" '""
Tha Attraction. i
"Vnu ay )tti tire In lu nllli Mlaa
llaggaV
"I Mir nltl
11... I can't mi) thing ntlractlr
nl .1 I, r" '
nia.iil lit r
"XidllltT Hill I aw It lllll II in
th laink, nil rlghl."-CK' eland Ia-biVt.
TIE OF THE MTil,
How It Is Kept at tha Naval Oh
scnaLry l,i Washington.
THE SIGNAL FOR HIGH NOON.
I1 It Flailiod Out Ovtr Ntarl a Mil
lion Miltt of Ttligriph Wirat Evary
Uay In Ida Yaar Tin Fintly Ad
justed In.lrumtnlt That Ara Utcd.
A f.' inlmili-a In-fiiri- 'J ii'cIih Ii whim.
fun il i In Hi ji-nr ii ji.ima tiiin
ilUa lulu H iiTinlu riini uf tin inn In
i.'ii'iIIii.; m tin. nut nl ulii-ruilurj.
HIimIi la ait i i,, , , ( . ,r,.
-11 II ..itl uf III Ulalrlit nf Cnllllll-
I'll llr ifl. unlit ut lli mrl'iiH iliM-Ua
hi ii, r..,iii nml lln-ii uui-a ntrr tu n
lnl.l.. ulilil, la ii, uml Hill, i-li-cillc
iiiiirniiia
II wnti lia Hi rliKka In hla li'ft
i-lu-i-ljr uml H-nlta tut tl, liiimla lu
.ii' h II.Vi Aa Hi ait-miil IiiiihI np
ir...T l,a iti JI i.ii Hi tl In Ii iri'
.i,n- lu alilfl it atlltrll 'I'll llurl. la
i liln-ljr ii.ljil.n .1 tn.it tl lii-ll III nit'
mil lirtr.it l-.llil In il It i-iiil)- ui.irka
llj- ui.irka
I.
anlti'ln-a
Hi iHUllililiii; uf ii ntv ml 11 1 1 1 1
Aa II Intii li.-a Hi IV) tin
nn- tliriittu mi. 'ill it t cliirla n als;iinl
lli.il K'n-a nut liiliililniniiiajr t.ltr
llil lulli-a nf tfl.rii,l llm-i In
Uiil,lni:tuii. .V Yi.rk. IIiiITiiIii. Cl.-ti-l.iinl.
Nuti.rl. Itiiltliiiur, .i-Hirt
.Na. Nurfnlk, Sittiiiiii.tli, .S'- Or-
li-uia. Ufjr Vt. inlt il ('Iili-niiu
nml i-lwln-r Hi llni Imlla pi iit mi
lln-lr u.la l'i-.iili- kiiiiiv tlmi It a
lit niliiiiti-a lu inaiii, Wiialiliiflun llm
Tli rliiclt (llilrli ki-ia Hi 1 1 II la III
Hi ..l.-.-nnii.rj- lltlia on With i-nrli
lltk Hti-r la n ttiiilnt-i uf i-li-iiric
I'tlllK A llrrllll la tlii-M-i. nml mi In-Irilllli-lll
nil tit Intil alllllltll III II I f
la-nrmi'- tn ii ti-luni.li miuntli-r HcLa
UtMIJ ll'.lllll)
It fta-a nil III III tHflllJ-rillllll ace.
uml. 1 1. .11 kli mi III I,, thill riallllit-a
ll aliiuly a.iiirilllii until tin- In "I Ut
w,,: , ,t.r,. , nll.r w,,
I Imw eaiia iir fur Hi iiiinnia nf
fit llm llal.-ii.TM nt th iitlii-r rnila uf
Ih Kr.ll )atm nf nlrna ll fli.llic tn
kituiv nhni ..-iri uf th inluiil Hi
l ha k la im Su II 1. Ii tu Hi l.ft
II, lllllll-
AI Ih tni-iity-uliitli accmul Hii-r la
n fill II III .kl,illl.' uf nn aiiiiml
I'lnnll) th rliick ci-ia uriiiiinl In Hi
llllltlll mi nml Iht-li Hi iln-lllt r
innliia ua-u fur leu Mitiliila 'I her la
lli-iii t- till uluiiu ill tt-lrf milt nlrt-a. i
At th uilit-r i-nil. nln-r tlu-r nn
llm lulla ur im-n-l) Irnlii i-HT.ilnr.
Ih luiiE t:iia lli.ll.nl. -a that ii.kui la
nliimai ttii-r. 'I h nit, ml hand lnnkt-a
mi itimird ivi uml tlu.illy ri-.it-ln-a
th mnrk. Ttu-ii Hurt- la iimitlii-r II. k;
Inulnilit n ati-uud Ih nitllitlt-r la dunn.
nid tli.it Iflla hiiiidmla (if Ihuiiannda
uf i tl Hut II la iiuoii In Wnahliis:
tuii. Il la n nuiidiTfiil i,it'riitlnn. Ihla fri
ll lis ih llm. ninl highly tivliulml
I'llii'l) ndjualiil t-liK'kH, i limuugnilia
tu. I iiilit-i luairtiiuuiN uf cri-ut inlu
nr ii-.-il. uml Hi Hiking nml ri-rurdlug
uf th llm hut ri-.iiluil a ilnl tthi-r
Hi tin inn n i-ijuiiHuiiJa ir.n lb-ally film-
I ii.it nl
'I lu
rt-aulia nlitnlmtl nre nf grr.it
vulti. ,:inl itlarl) tu ui.itlin-ra Tin
llm la nut uiily tUalnil lu huudmli
uf a,lnla In Ih I'lillid SMIi-h. tint It
la m-iiI fur nut tu ar.l liy uln-lraa. A
nihI inrrli-a th ll.iali In lint una; mi
ni lu-r in I'muuu.i uml Ciilhiu. IVru
Th uli-.i-rtnlnry hr ilu nut t-rml
th llni iniii'h fnrihi-r uat than Hip
llmkh-a. Imi thi-y li.it nn ulKi-rviiinry
ut th Mnr Ul.iml iinty yurd. nml
fmui Hut Hi Hill la tent up mid
dunn Hi I'm-ltl inuat. IiibI na It la
rr ,,..r ,. .,.; at, t tl.
,., ,,, , . , ,,., ,,,. ,
itiiiin.l llm la iia.il th Hash marka
, 11 nVltK-k. All hmir Inli-r ha-nl hihtu-
Inra dmi th llm Imlla.
Th menu llm la tit-It rinliii-tl liy na-
Ituliullllt'lll liliai'mitlulia. Wlll'll UT'
InliT alma puaa Hi .rt'lil)-llflll urld-
mill atllia ntaa III " i-iii)'iiiiii tttviui- .
la... inll.il Hi meridian nr Wi.ahlug.
""' ! ' '"'" " ''" 'lH'mi..r
.......
milch fur Hi fliirta through a tcl-
tti'itu. ih Hi-Id ur nhU-li la cumtihI
nllli llni' nlrna
Aa th stunt reach n certain pulut In
Irunall Hi upcriilur prca-ci it key In
Ids hand A tuuluct la mild mid re
corded nn il chrniiiigniiu. Tli t hruiio
graph eiiiiKlala nf n cylinder covered
nllli paper. A fuiiutnlii pen rcMa mi
Hi paper. Il la held hy nil nriu ill
lut Iml tu Hi methniilaiii Th c)lln
ili-r reinhea out n minute, ami Ih
ii mutes lilting Ih aurfi.ee of the
paper, making aplral Hue.
A aldorenl clot Ii of 111 llliest make la
running lu n mult ii.ide.ne..tli Hi nil
aertilluiy. Willi rni'li lick of Hi
lint Ii llu-ie la t. eunlncl nf Inn points
These tun points nl i.ttnelnil to nlrea
thai lend In-ill. elecirn-l.ii.miel ill
tin ln-tl tu Ih mill Ih.il ho tils th pen
uf Hi ihiiinogr.iih. The clutk la su
ndjusiiil lh.it etiili iiiluut Ihe pen
Jumps, tu nu sl.Ie. L'iiiiaciiii'iilly llifl'e
la ii hrcilk In th line.
There me nlliet hreaUs. ton, nhen
Hi uhseiier niilclie I bo stars
crnsa III lines In Ih Held nf tin'
leleM-upe The imi... llm lima re
fin ilttl fur I'm h nur. iiflcr Mns ror
lit iiil fur fil'itrs. Is the rliK-k llm of
the star's tni.isll. Wlinteicr illlTereniv
thei N lit'iueen Hit' cliK'k Illue ni)d
Ih sldeivnl llihe luiirked hy the mm
Il of the slurs la the crmr r the
clocl! rrnin these itsirnnuiiilinl oh
seiM.llomi Hie sMereill I 111"' la ob
tained, The oil or nmituulH to hut
llllle. r.irel)' being mure Hum frimi
lite iiiichuiidiedths to ten iini-lmn-ill
till lis or n Hit Ollll.
The Hint' nr scmljug n Hash nver Ihe
nlies la piiit'lleiilly nothing A llasli
has rniihnl (Ireeunlch. Il.igl.i.id, lu
three leiilhs uf n second -Wi.al.li j;tou
Cur. Chicago luter Ocoiiu.
Good Red
Cedar Shingles
Building Materials of all Kinds
and Prices
Our Prices are the Lowest, Quality Considered
We can Furnish Everything You Need in a Building and the
Best to Be Found in the Market
The Big Basin Lumber Co.
C. . Evans, Manager, Weed, Cal. S. P. White, Gen'l Agent
ft
M
A PRECOCIOUS DOG.
Tha Vendrful Ftitt He Ptrformtd
For Joatph Jcffcnon.
'Illi-ri- la n atur) Hull l lulil uf .!,
t- .Ii .li-fTi-r.iii uml Ut Ih.) ih.ii nml
lu till Hill! Ill Imlllllli III lltiL'a II ,
iiik-,ip. Hun ihi-r una ii iiitiili-iii.ui In j
N lla-rl-i nliuiinii.il ii nn Inn-ill '
ci-nl nnlinnl. nTnl Ii mi iu..i iiii..ii
fur Mr Ji-rfi-n-i u lu - nn mii,i ! i
Iila irunaa. .f-i.rillni;l Ii l.n ui-lii
him lu Hi lalnud nn day uml pin Ii I tit
tliniiifti hl miliiua Iriika. nln, It nr
rriiinrkiihly t-li-ur
Wlit'ii lit laTfurui.-im-f nna utr .Mr
Jpffi-nuui i.riiiaiil Ida ut pni lalhui
mid numli-r nl uh.il Hi d.,g li.nl dun
hut n,l,. ,1 that h li.ul mi iiuliii.il Hint
nna iii mnr ri-uiarkiihl Aa Hi
fi-I'lli'lll in et-uid In Ik- III mum il.'lll.l
na tu Hi I rut ti uf Ihla aliitiunl ih
dug. n dt-Jii-ti-d, altlpld hmkliig la-ual
una umliMil. nml Jlr .li-rTi-r.il ur
di-rttl him m gu lutu hla mum nml
I, ring him n ahu
Otadli'iiHy lli dng trntinl lulu Hi
tmui- lu prM'tiily rii.Hiir nltli th
aln In hla nn. mil Tuklug II fmui
him. Mr. JpffrnM.n pnttnl tilm iiaui
Hi In-iul mid mid lit tit in ri-lurii In hi"
rti-iin ni.d I, ring him th allpa-r fur in
li'ft fiatl.
"And. ml' juu. Iirl"g ihlfl i.ii,"
tip fnutltiunl na Hi nuliiul in, llni
nnay
When lip rrturniit In n iin.in.-nl tvlih
th left allipt-r III giillmmi ii.iiltl
hnrtlly spria lili n-iimUliiin-iit. i.ui
Mr JrtTi-C'iHl nun-d Hi miitli-r Imllf
ftrciill) nald.
"It la nulliliig." anld II. "Ilnni'tpr.
n will nun- try aniiirthlng n lllll
more dlllli-ull." Tln-n. liirnliig In tlm
d. g. Ii ajaik tn him ry xlunlv nml
rncciuiiy. '.miiv gn nun 1.1 iiurury.
Mill II. "Innk 11 1 '11 111 laittu.ll Ml. -If nil
th right h.iml aid nf Ih m-nn ninl
you nil) ait- n M'l uf Pick!)., lirlng
1 mo Hi aitiuid tulum. ltiiiiutT
litnv, th aivuud utuiu: tint Hi Ural
or Hi third, hut th miihiiI "
Wlu'ii lli dug ri'turiinl In n fw
llioliii-lila nllli Hi Mtimd t'nliiui III
hla tiiuutli Hi gt'iilli'iiinn rt'llrnl lu Hi
utimwt fnnfualnu. iltt luring thai lu
cnmit.irla.nu Willi t-iii'li ii pnallgy hla
on ii much uiutittil uiiluial nil a lit t If
Uilcr than nn Imtaill.
I And I may mid Hint Mr JpuVranii
cuj.i)i'd Ih Juk fully i.a much tn. did
tli ho).!, nliti, nt-vo nllng tu ti priir-
rangtil plan, lind pint nl Midi autt-a.
alvonrllrlp In lit ppallBjr'K mntilli Aa
to th prtHllgy. hla nn HiTnlllpll-llllii'llI
-- 'f
conlst.il nf trutllng Into Ih I........
nml tn.lHng nut nf It i.galu.-.Nevll O.
n,..i i.. .... i....
Ilcuab.iw In llnlicmluu.
Tabla Mountain,
At Cnpptunu. lu South Africa. n her
the traveler usually his Ihe Hrst
glimpse uf th ruiitlneut. la Table
mountain, n inagnlllteui natural curl
oally nblch rNi-a ln'hlud Ih city In
Hi height ur nlmuat -I.IKXI feet nml
bna n li'M'l tup uIkiiiI Hinv si'.'.i.ue
milt's In nrca. Its rfsemlilanco tn a
hug Inple I an marked that the
dense tlouda nldi'l. cullect nt tlmea
around the Miunnlt are rercrriHl In na
the tahliH'tnlli. A pretty llllle tinner
nlttfh Is found nowhere else on eartb
grows nn top, while nu the nor I hern
kid uf lis tmse la n similarly rare
tree, piipuliirly failed the slhvr leaf
tntf.
bterlllicd.
Iltit you." Iiuiulio-I Hie city via.
Itor. "it moss covered bucket about the
plateV
"No, sir," answered the fanner.
"Ml nur utensils ar sterilized mid
ii lit I l.v saiilli.ry,"-Umisua City Jour
nal. No Dang.r.
The Lndy-I'd buy you n nice pearl
tuimlled knife for your birthday, but
I'm superstltliiua. I'm afraid It would
cut our friendship. The Man-Cheer
up! Nn knife a woman tuiya could
eirriiil i.njtblng -Cleveland l.otilar.
It Is. the little pleasures which make
life snt'i'l. ns the little dlaplenaurca
may du moi tbiui nllllctluua cnu to
mi.'ke It hlller. v
Confide a aerret lo a duniti'mnn nd
It will nmkp blm apeak. UlvonliiB
$2
Family Florleulluro.
Gkitsp lllnnk. Hi atiiE inanacor. la
a lovi-r uf mitur and n lintrr nf ovr-r-(tin
Ik nml iiiiihrrllaa. Ilr-iilly durlnit
a tlnlfiit rnln-turiii b mllrd on hla
ninihr. onlt-rlng dor prcance wring
In nil
fii-urtfiV anM ah flrmlr. jon
nuslit nut tn riaxt ,Tnurxlf In aucb
-iitlir Vnu nlll Rtl pnrumnnla "
'Hut. ni.ilhi-r." firlalnm! (Inrc.
nllli n Ihi-nlrli-al war nf hla band.
nhr ahuiild I frar th rain? Uopa
II tint nunur Hip grataj la It not life
to Hi tluni-niT"
"It la ii lung limp." aald tbp rood
nnniiii). Hmlng n window, "alncp jou
nir n Buwer." Sun-paa Maguilno. .
A Rtlltf From School. I
Jnhnnjr-lluuroy: TommyiVbt jtt '
an happy iibuut Jiihiiny-I dnn't
linfti-r go to aebool today. Tommy '
CIipp. x'rp lucky! VTj dontcbef J J
Juhnny-I entla gn to lb1 drntlat' an'
hue tbrrc tpctb iullpd!-i:ichanB.
Prodding Him.
Marlo-nm If you lor Tom why do
you go nhout wltb Jack? Mndjcr
ft'pll. ynii bpp. Turn la ralhpr alow, and
I'm ualiig Jnrk na parcmaker for
hlm.-Kirliange.
Tli grrntrat tattlp-tnlp In tbp world
It n nomnn'a nc wbn It bgln i
trll mi l.r-Phllf.dlphln llpronl
DR. C. P. MASON
' Dentist
Amprlcan Hank A Trutt C-o.'o null.llni
BICYCLES
For an up-to-date wheel
fet a Rambler, on sale at
he Gun Store. Tents and
Guns for sale or for rent.
We carry a full line of
Sporting Goods
THE GUN STORE
J. B. CHAMBERS
Phone 393 Opposite Aa. Hotel
"Jl'ST WE
WHAT NKVKII
TIIK lU-ttcr Kqulppiil Than Kier VBK A
doctoi; fiunsn.
OUOKKV , TWB
II UNDERWOOD I I
PHARMACY
CHIS.4I.KH STILTS I1I.IK3.
IMIK. OUH
SCHIITIO.NS . STOCK
ACCC lWtt genico (0 Cuatomcra IS NKW
RATKLY AXII
ITM.EI) ' FRESH
aSXaaaaaaaaa.aa a
Don J Zdmwalt,
(resident
Abstracting
Hap, riaat,
Klamath County Abstract Co.
Surveyort and Irrigation Engineers
But E WrraaDw, BaenUuy
KUunatn Falla, Oregon
.00 Per .
Tnousand
....
ltiiCE Wood j
ff0 75
a cord, delivered to any
pait of city
ACKLEY BKOS.
Pkone 451
Wood
Four Fo t Dry Slab Wood
$3.50 a Cord
HUTCHINS 6 FAUGHT
CENTRAL CAFE
Opea Day
tad Night
Private Dining Parlor
Oysters Served In Any Style
J. V. HOUSTON, Prop.
MMMMMMMMMMM
I FOR SALE
WELL IMPKOVED KARII ot
000 acrea. 10 rullei Southwest
of Klamath Falls. Will sell ai
a whole or In part. Tarms.
part down, Ibe balance Id de
ferred payments.
Apply In
I R. A.EMMITT
al Hi INil i Utrr.
avKas)!
E M. Boh,
Vlca-Prw. and Tiaa
Hue PrUtt, Ite.
. -A.,rl
'a- t
ci1
J-f.T
M
TtT.-i
. 3&i
"
1 -i.
I ,:
;
Ih.
s- J
fta
r v i-Y"'
.i .:" . fee
a "JffiViVJ
. .iVf
W
.. . ?.f