The Evening herald. (Klamath Falls, Or.) 1906-1942, October 31, 1908, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'Vfl
V.
W"
.':!
HI'.M.MONH.
rffllt Ci.ml if Hi" Hlulit uf ()hi.
. i r.ir Klnlillil ll ( 'mill 1 1 .
ton, Hi'" '. .
I'imiin I' H"KK. rliilwilT. vm :-
I r', I' IIuki',". I frili uf Hum-
111""' .... .......
.... I-Mttlllll I ll"KI!i I' IIUHIIl.
!,,( ii .f III" H"'1" "f "T.mi
,c)ll nri. i ny ' " "
.I..I il t.a t II 111 I IImI lllll III (till
lf,llllll. '
,,,. riilllliil Him mi m iii'hiiii in"
idli il.iv "' Nii.i'inl'i'i. t'niK, iinim:
. ....... i ll. ml III lliii lilitiii
I,,, lltut ll I'll
f ,. , III' III Hi!"" "I ""ll "HIHIIIIIIIII,
I. II. ..I lull .if Ullllll tiilllll
1,0 nrr.1 ni"i -
. i-.i.I.i. tli" .'" " "' '"" r.
DOS, mill If "'i '" '" '"'"''. '"'
,ml tli'i'"'. '"" I'l'i'i""1 "'" "I'l'D
ll. iiiuil l"t III" ''H' I li'li'i"l"'l
.. I. ilnl lllcil llltllilll. til Vklt
il IM I
Tl.nl II lll'l III' I'" "IIUTI'll IH'H'III,
I j,r ll llllllllllH Mini HKIllll". iln
. ..i.i.i ill multlliK I"" l'"H'" "I I'm'
lliiiili) H" i'lIHiK I'llwu'li I'liiln
I, j nml ill'1 iiiImii'. "",l '"' "'" " "'i'1''
irllr.ni limy I i'l ' JHliy.
ii,i iiiiiliiiili Ik wrtril li' iillill
ulluii In tl"' l;i''i"'K Hiirnlil, n ilnll)
ifiil"'r "' Ki'iH'Hil ilrciilnlliin,
lulilUln'l I" KI'iH'iii" 'iiii'i)'. i'i"
t tliiitiiii. Id iml'T "f tli" llmi
I,,,,,,;,. Slllllllll IihIki' uf Hi" flu nil
I'uuil ''" tin II'"1 JiiiH'I'il llUIl
, ...tit stiiti iniili-r iluii' uf Oiiniti'i
II, lu wlil'li nnl'T H'iHlrr mini-
, .,,,, in m iHilillnlnil for U nut t -
Ltf ii'kn, ihiiiiih'IhIhk mi Hi" -ml
Lir of OctulMT. IVUS, mill I'llilllli; mi
It ICIli iU lit Ntm-liilMT. ItiOS.
I'ICIICi: KVANH.
ll C Attnrti")' iir rinliilirr.
MUM i; Klt I't III.H.'.VIHI.V
(I'l4llll"tlt I't III" lllll'tllll. I' H
llll'l lll'll" lit l.llkl'lll'M, Dtl'KIHI,
bitrtlllii r 1 1'., l'JHK
Ni.tld i lii Ii In I'.hi'li llllll Jrlilil"
lUIIIUKi-r. uf Klnllllllll I'lilU, On-
n vim mi Auk. ml I', I tins, IiiiuIi-
rrilntn r uli'l Sti'li" nlil'lluittiiii, Nil
i, fur li',Hir 34, T 37
It I!. M . lint flli'l ii'illii' nf
illinium tu niuku lliml piunf, tu '
LllMi t-lnlfii In tin- liiiiil iiIhH" ill-
ilUil, liifiir" CiiiiiiI)' t'li'ik UIiiiii
hl'ii At Im i.II.i til liliiliuitli 1'alla
Mi-gun. i. ii tin- Zitli .In) uf Nniriiilii-r
IM01
CUImiitil tintni tin wltin-i-"i.
V A Hi-lull. J I' IIiiIiIht. Jiim
Ii' Cian-nn. Wllln-r U'lilt.-. nil nf
ll.Umatli lull". t)ri-t;uii
J N. WATSON.
I) I) lli-Klttrr
SII1K I! lolt I'l III.U'ATIOS.
Itr-Mi I iiii-iiI nf lliu liili-tlur, I'. H
IllU'l Ultlri' at IwikfVlnw, Uri-Knli,
if.(i nihcr C, lt01.
.Nolle- It hi-ri-li) r. I vi-n (lint Wllllittn
ll'. IUj.Iiii, nf Kliimnt Ii VuU, (In--
lion. l.ii. nil AiiKllnl IV. IVdS. lliml"
rimb. r uii.l SI i hi ii ii.irntliui, Nu
HOI. fi.r m i. iiii. Hit 2I. T. 37
i. II 'J V , V M , linn flint nutlm uf
lllrl.tl.iti In iimk" Hunt pronf, In i--iilIlili
i Lilin lu tlin Imiil nlmvii il-
ltlU-il, lii-fiifu ('mint v Cli-rk Kliitn-
4lb Comity, til IiIh uMr, lit Klntnulli
iuiii, oti-Kui i tim :sth iin- uf
I.Vorcml.T. ISOK.
Clil a a nt nan leu na vrltiii-iinon:
A I bet t HnrrUuti. A. M. Jnmliiun.
'ohn ( Kilmllurk, lli-n CarlUI", ull
t Klamulli l-'iillii, Ori'K'in.
J. N. WATHON.
'19 Iti-ulntnr.
IM'HIIiWIiH. i-Xiii-iiiiIiiii Ih Nut hii wllli 1'iuf llni-
" I1"! Ill' III IIM lllllVIl lll"lllllll llllll
IIuhIiiiimIii iiti. tht, nntiinil iiimiiii .livl, ally nH ,H miIiii- ivunlil Imll
"f IIIIMl llvlll7.ll Ullllll I... III., ,., Ml, ,M III! Olll fllKV" IIUllllllll
"in lili'iitlrul lii i, mi 'r n, I uttctl I Im dm ot lilv Hint IIiimIhvh
HIiiIi.m uf Aim-ill a, Im-Iiii: m ,,.r MH ivli,nnl i of IiIh i-iirly li-uili-
llIU "Kll ill II," Vil'll- lll'tl"! lll)H I f 1 11 II
llitim nf Hi" iiiniii'til II" linn lii.pt
ui'll iiliti-uHl of Hi" Him h mid hlii f"l
low IiihIi in Iuih null" In t'lvllii; lilin
lull i n illl Tiii In Ink hk ullllll) liuid-
iii II" li ii h only oiii- lioliliy 'III"
iln, kMuilt hynli-iii of llri- II" li"li-v,-n
in iiiiiiiini: Iiom nml iiiiii, in In- iih
iIi. i. Iluii, iiiiii, nml mid oidi-ilv I. oiii;
"Xi"il"ii," Inn, tmiKlit lilm. Ii" miyi,,
I lllll III" IIIOHl 1)1 til ll" lllllllllllnlll'll
liy fullimliiK ii W"ll-ilmnii'd m)hIi'ii
I'lllll llllll MllHIIIII'llllHI-IlM, III' II- "l,
Imll nuiih Inn run lion or n him
Imiiil. in nun" lit nil m hi. mwiliu:
nu iiniiii I linn ii im, il, , im, ,, ,t h
11 llllNllllll. I III" I lllln. u. I,,;, ,
.MlhmiKll lie Ii, kI ll, hIiiiiiiIi in ihl..
oiiiili v iii t .ii ki.uuli il, id In ,, imii
to Iii IimMi'i. llllllll , I n Hun, il,,,,,,,
luliiinillnllui: llii IiIkIii-hI Iiiiii hi I .i-
l-M III" till' llliOlll'll mil.. II..,,, i i, in,,.
o( Hull "Xi"in,lti- I.iIx-Ih 'I Iii. I'iuimi
liimid l.iliic.i. ih.. ;,i(:,.i Hum,,
"'" 'I'linm n unit ,,n, ,.ii I M ,ul,,. H,li,,.. Iln Ix not mi nil-
iiiiiniiii, in., mi-, mi niiii.li m iM. iimt jiu'iiii- or tin- iiki- of tin. tod In puli-
IIOIh" Illl" , Ml. 1 1,1,, iC l,l,n. ( hiIiihiIh . .., Hint lllHl-
"llli "it mid , ill,, i ii. moll. ut,'H i.r IiIk i.il i liiiHiU.ii,.it In nut t It Ii"h( iiii-iiiix
liiilillnt. Iml In- iiiu l. itijnlnl toitli or iiimmliiit ll ililld'n In-lti-t iintiil"
ln mi ii., mini i uf l i,.I I ir.-t t n li i.-inl niihi-i. In III upliiluu. lu
ill" luitt id tin. ti,,,pi. in, hi,. , ,t 1,1,, j )h Hinh mid n-Mi-tilful ' Wi
" '" lllWIKlt ll" II l"ll III III! UK, III,. Hill in t,i pilldll HilllllllH
,l"i"'.' till" liu imiiil n iiiuliiiimlll iH'iii,' I xpliiliii-il, 'nml
'" 'I' I" Inn iIiiiiiii- nlli t u hi, h II, mutli Mind li""l l"nolt"d fl"il"lit-
h" liiii I.,-1 null) titiiKlii In In uml iii- It to II. hi Iml did, nml I win. Kind
IlKtlt (llimiKll ll Hlilli. lilKhl K, uilWlll'll III" llllllll," Mill, IllHdlHllI'll "
inuiiii ml, linn In .i....iilili.. In nil'iuf llupi"t iii-illln liln ii"H"iit Kiiod
Itiip ,uiiiiuh"i ul fiuii-fimi, ml, iini,' In nidi lu IiiiuIi ttiilklnn II" Ih nt
r.iilili-n luikn mid lliiili-it t hum im mi) u( liln pupllH mid inn
'llii-li- In i, t, i, ill'l, in tu tin (! t uiituiilk nu, Hi uf llii. in
Hint Iln- ai Ik-Hi liii,.ui,l ,i,i-1, - ,,, .:..;..;.
Hliiillow no ii, llko otli'-r nlifj.-iln, tiro
llki'ly In pi live iiiiii;ri,iin
WIiIi'.I-mh ,IIki:uIk, ninny n nmir
VlH.I..'-
HAW MUX, AM) II.MIIi:il I.A.VI
rou ham:.
'I'kmiIv iiiIIIIoii fii-t of film n.-iu
llliiln i, Hnw .Mill, tiip.ii.lly twi-nty
tin iiniiiii, I fi-i't, flrnt t limn iiiii'-lilni-ry,
IokkIiik imii:. Ml", lllirKI-k, ii ml lllirtH-HH
ioii',l"li- Now pinning mill, i,Ml
ItiK VH)).)), lutiiHl Ititprtjvi-d tnu
rliliii.r). Nnw Hliliiclii mill, rnp.'iflty
JO, lion. lli-tMi-L'ii ,-IkIiI iiiiii tun thou
mind iIiiIIiiih uortli nf Inmli'T on Iniiid
I'laiiliix Mill, Haw Mill, lrliii: IIoiik"
Hunk llmnti-. Conk IIihih", mid otli'T
liillldlliui, nri- nil K"ii. liitlldliiKH. TIiIk
ptupi-rty Ih kIIiiiiImI In tin; In-art uf
tint Kliiimitli IrtlKiitlun I'roji-ct, like
ly Iniiid-d mill ii npli tidld innrldt fur
tli" liiuiln-r 'Id" "lliii,. inupi-ily In
on", -ii, I for ii uliuil lliii" foi t.i'J, 00n.
It IkuihII) uutlli SVO.miii I 'or full
Infoi mill Ion ki", or will",
i:. i:. I'll CI I. Mi'i-rlll. Ohkoii,
rir I-iim',
ii i luiii'i) in mni. in 1 1. mild" ul iln,-
llllln.hi.lli: lilta, In. I lu i, npllllillit.
hIi,i., ili'imutiil Hlii, I,,, in, -mil, I,.
Unit ,1, i.iIU.-m in" nut nlii)H nu
in I'MHiii n n mini" iu)iil p"tnoiiiiK"H
ttuiulti" In , -11 llllllll rut' , I Ii) n I'"
''"""" l "I' '" ""li "f ,-.! ,, 1.Mlll.IIM. t Klim tiiurn" nf
dlnpunllluti nml k-iiImI III , uiniiiuii- , (!r i, i ,(llnlnii nf liln I, , "III
M-iinn Jam 11,1, , rn,K(., 'ii,,, rr,.li Kuvi.rn-
Dili" n",ui,.. wllli n iniilrlnii.nlal , ,,,, ,, ,,,), ,y ,m-lilHtH
,",,,", ' " 'Hmiioti'l Idtili. Hi- , ,.., .rlllii,, t. hliiK lu r.'i
liiinl.iitid ii.ii.illi I, ii... .pin,, mill" , win,,,,,! ,MB ,i,,,,m,anl,,l. nt
mnl will "iii f tl,.- luiml in,.) Ki, ,.,,., , ,Kiiiiii . Ii) n Rii.ir.l
In-, l.n nl will Hum ,,ii. mm., limn , ,(t hlK (,.rui. w,ni Int., Hi"
Illl)-h"i-li imiiil f liimtiiiinU lit ',,, i,,l wan vuilUnc iiImhiI up-
InrK" mid In ,.,ptlilti Iml tli.v n, . iU,,.,n ii,,,.l d II" miih iiiuk-
'""1"" '" ' "" ""' '""I Ii-"'. I" i.l,,l In ii p. iiwuit dmilitlinn fn.HI
tlu-lr i.n,. ,lli. uv.ii",h , I , , ,,),!,,. nm, ,. uinn lui.l ",-ii In
,l,ll"d wlu-n Him. tin- lf" In nu ,,, ,.,,, ,, Jmmi, - . pmnniil
,uiinlltuli-,l Hun nli" inn li"ll"t- mi) ,,) 11W ,. p,,,,,!, ti,i,u,, Mini miih
t liln tc nlm n,-tn lui iniiid lu. !- nm f,,W,,K tM. klim II" wnl, lied ll."
nnll) p"iniiail" lu-rnidf Uml a liml two im-ti i Ium Ii Im u tliiu- and lln-n.
Iliinlmtul In n gnud mi,, mill Ml,- ,ln.i ',,,,,,,, ,llK t. kliic lilnpi'li-d ' I
a ttu-Klfiil pluilaluii uf I'luildi-tiii itl. vllr ,.,l( , pnidnti. but an
fur ttiiirltnl lniiilii"U iin.,i,lill I- IuIIomIiii: iiiii " Am lie
Tli" A lin-t le.lll liiinlmiiil In , alli-.l
Hotel with .t"r)thliij: tn-w, illtilr.,
ruuiii kllcli-n, ,-fi;ht ro-iiii.', pnrlnr;
linn initroiiiii'.,-, fi-i'illiii; from I'O to
2UU ilnlh. Iti'inlru at llntul Purrix,
Durrlii, Ciillfoniln. 8-Stf
I,) III" llllll Alllllltl, ItllllplI'lH l
1,1-llHl Uf lllll, ,.. I Hhl, I, ll" llllll
lilatl) til, ill t lilt I til" tliilia-Atl.illll,
hiialiiilid In n In nnt nf pli'i, ur utlu-r
win,-, but t,lwti)n lliu In-nnl. nil, I Ilia'
It'n i, Whit" Miiii'n I In i ili-N. mi) win
All uf wlib Ii pniM'H Hint lb,- IiIkIi'-'
Kiildi' liiinti.inil ,-itmit Iiiih bin pi-rtun
ID-til bnlilliit In lli'H,' Inlliil SUili
uf Am, ilia
I't (Illl SllHl'HK ,, 11-117, II.
I'hlbiil, Ipblii ban a k,I I iiutlicr
mIiu In v.', )-arn uld Ik
an liiatriiilui fur i. luirit
thai tlllli- linnlatcl
nail, I )uiliit
....k.
r , i .
It, it
I i
iiliniil iiiwiinl lb,- nun
iu, hi,; idalii , lutlti-M iiKi-tit
.l.llUtl.taJ'llllll t win i I II
nif MM!
. ij- itiAk'tnifrTiiii ii-id" tii.ni
Mi t 'llnflBHAMlnr- i.h- mad" uf
,, raii'iw.
-. .-- - X'.i""
pllll-N III III
ban tnuuht
in,. i pnplU
lillilii-ti
, lnn"H lltl
Hint nu tnr'ii
linn horn
iiiui UytMnV
i'nVWf
rannfl MfJrJrJTII.RllP
-Tmr
diT-h
,
, . I
n il ."U " ' I
ij2HHPypMMrtr"v'
. uil'
lit of tin- Intirlnr. I H
m4pibft0m M l.:ik,il,w. OriT.nti,
uvr. i-"1-
hji'tNotlrc In In ii-lit --in n llial I'h.lil"'
i-P. I),l.iii ur Kiamatli I'iiIIk. lln-Kiin,
who nti im ..'. I'.'iii. iiiiuIi' Tim-
hln fnt I" i mi') Stuiii- Appllintlutt, Nu o'ln.
.Ilirpo t. mid f 'i "I i " '.,. ;i". " s:.
Jlfr nf Id- .ulii r I .". i: W M. Ii" III"" I'",l r
In nup.rili.il. li llii- tiilmil.ui m iiiiii." iiniii pr u i-w
nmnc In Ziplimimb ll,i mbii-n i'""" '" ""' ''"i" ""' ,u-
pit ami In- In II Idi-M icuiliir in iiiiinl. I'"'"' ti'iititv ll'-rK iviatii-
H mplii) uf lb" I'lill.'idi-lplil.i board ''!' '" '' I'1" MU.. .tt Kliiimtb
uf "dilialliiti II" bi'Kiiii li'iiililliK In ''"I'"- t'ro'.nn. mi Hi" lllll 'l' "f
n Kimiiinar mIiimiI w lien Im wan 'i ( J.itiuar). I. mil
),-nlH uld mid In bin ni-iniiil ),-ar w-iih
mail,' piliitlpal ll" wan niilini-iin-iil
li prlinlpnl uf anntlii-r nibuul ami l
nnw- Hi,' In-ail of tb iiuttl mllcH ,l,
patlini-iit In Hi" Ciiilial IiH'.Ii xi'linol
Oti" iiiIkIiI IiihikIii" Uml "Hit tun li
lm: fnt i: i ji'Iiih mi liinlriiilm wiiiibl
b" llki-l) tu "full lulu a tut, iih Ih"
Claimant tianii-n tin wltncii.ii-s:
Wnrii'li H KliiKilmi. nf I't. Ivl.iin
.lib. Drt'Kiilt, Clu-nli'l 11. I)"l.ai. uf
Kl.iiiintli I'iiIIh. Ori'Kon, I.oiiIh llran
mni, uf I't Klamath, OnT.on, lU-it II.
Wltbinu, of Kbimatli Palln, Uiokuii
J N. WATSON.
IU-.1I Ill'ltlHtlT.
I' . - ggW!
ih:i'.iii.mi:m or nu: i.sTi:itioii,
(, mi, -nil I. anil Ollic,-. WtisbltiKton, I).
('., AiiKUHl 31, ruis notici: OK
IlKSTOItATION Ol' I'UIH.IC LANDS
lo 8i:rn.i:.Mi:NT and knthv.
Notlro In licn-by Mlvrn that thu
AilltiK Suntitry uf thu Int'.-rlor ban
Mil nti, I ili-p.irtmi. nliil order of with
ilrnwiil In mi fur an the rnmo a fleet
llm wltbdrawiil fur InU.illon pur pus
en under Hi" nil nf .lull" 17, l'J02
l .12 Stnt . Jit), for u" In connec
tion with the Klnmiith I'rojKt, Oro
,:nn, uf the fulluwliii; d"nrrlbe,l lull, In
In tlic Stat" uf On-Kuti, ami by IiIk
aiitliurlt) mull uf n hi InidH ni bniu
nut been beretufore lltiitlly ri-ston-d
mid an, not otherwlne ultbdrawti, rt-hi-imm),
or appropriated, will bu
nub, -it to mttleineiit under the pub-Ik-
Inn, I lawn uf the I' tilted Ktnten on
ami after November 2X, l'JOS. but
uliuil not In, Htihji'ct tu entry. fllltiK.
ur m-leitlon until December SS. 1U0S,
at tin- I nlleil KtiiteH Land OIHcu ul
l.ake lew, Oret-'iiii, unrnlni: belni; ex
prennl nl, 'li that no piTHOl, will bu
permitted tu kuIii er exerclm, utiy
rlKlit wbnteier under nny hettlcment
ur iKciipatlon bi-Kttn after AukubI '.'3,
Cms, uml prior lo November '.'S.
I'jOS. all kiicIi netllemeiit or occupa
tion helm: fnrhhlilen:
Wlllainetie Principal Merlillnn.
t. 40 s.. n. s i:.. siuii sec. 33.
tSd.) l'Iti:i) DHNNKTr, Cotiimla
nlutier, llenernl Ijuid Office.
tsd.) ji:shi: :. wilson. Acting
Secretary of the Interior.
J-2S
miiici: rou I't'in.ic.vno.v.
Department ot tbo Interior, U. S.
I.nii,l Olllco nt Lakcvlew, OrcKun,
October s, l'JOS.
Nulk-i, In bcrby nlven that Herbert
II. Mcl.atie, nf, Klamath ralln, Or
Kuti, wbu, nil Sept. lt'i. 1 HI'S, tnailo
Timber and Stone Application. No.
iirifil'. fur W'iSW'i. Sii'tlon 32. Ti.
.17 S. II U i:., W. M.. ban tiled no
tice of Intention to mnlte Pinal Proof
to I'Mtabllah claim to tbo land above
doncrlbed, beforo County Clerk of
Klamatb County, at liln olllco at
Klamatb Palln. OreKon, on thu 32J
day nf December, 190S.
Claimant niitnca ua witnesses:
li. W. McLane. Mary E. McLane,
J. S. Mills, i:. II. Lawrence, nil of
Klamatb. Pnlln, OreKon.
J. N. WATSON,
10-12 Heglstcr.
MILLS ADDITION LOTS
are Advancing in Value
When blocks in Mills Addition were offered
at bargain prices a number of Hhrewd inves
tors bought; since that time values have
increased materially.
These Lots are Bargain Buys
at present prices, and there is every reason
to anticipate an advance in prices. Remem
ber these lots arc FIFTY feet in width and
ONE HUNDRED AND TWENTY FEET
deep more than double the area of most
town lots offered to investors.
FRANK IRA WHITE
CAPT. O. C. APPLEGATE
FRANK WARD
Land Salesmen.
Office on Fifth Street
:::::::.:..... .
Heavy Freighting a Specialty. Baggage Orders
j; Given Prompt Attention
Are
0. K. Transfer & Storage
Company
Having up-to-date piano
trucks we solicit your
fine piano moving
PHONES
orrice sn
Barn 873
KENYON & GRIMES, PROPRIETORS
I Save Time S Money j
By Arranging Your Railroad Trips and
Securing .Tickets at KLAMATH FALLS.
mm
I Eastern "Trips Arranged
Over shortest routes equipped with through
Pullman and Tourist Sleepers, Dining and
Chair Cars.
i Tickets Sold at Lowest Rates
Baggage checked through to Destination,
Sleeping Car Berths Reserved.
-CALL ON OR WRITE-
I Southern Pacific
l KLAMATH LAKE NAVIGATION GO'S OFFICE
I T. A. K. FASSETT, - CITY TICKET AGT.
:::::: cmcm
-Herald Ads pay-
JISIl
i x .' 'L "'"ji'iil
;- ' ft: 'iJ-M
.' I Mi
The Boston Store lm
We invite you to make your
headquarters at our store
and while here look over our
immense line of
LADIES TAILOR SUITS,
MENS and BOYS CLOTHING,
The Latest in SHOES, DRY GOODS,
Everything you need.
T matters much in the strenuous
social season if you allow The
Gotzian Shoe to aid you. It
"fits like your foot
print" and
takes away the
usual foot dis
comfort. You feel
easy tn tne as
surance
that your
feet arct?9!Um'-S
well clad.KuaM
lu.
Hwdotzi,
XJ?
y
nWI
FUR SALE UY
The Store That Will Save
You Money.
mam
THE BOSTON STORE