Lake County examiner. (Lakeview, Lake County, Or.) 1880-1915, November 04, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (pminimr
v.-
Vol,. XXX
i.ak i;vm; , i.aki: coini y. i:i;f;oN, m t.mijki! i. im!.
no.
James J. lifill Commends
Work on the O. V. L. Go's
Big Bitch Moving Forward
Farm
More Intelligence Needed
If the Country is to
Yield Sufficients Food
I'.ll. LINUS. Mont., '-!'.. The! ii
light h In I mini" t o change I'"'
1,1,1,,- ill III.' I'rV I'lHlll I n Lf Cnllgle-"
I jfi'it 1 1 1 ii ii i mi i ii I ui I'll" vni'V ll'i-t
m-rlon u! Mii- I "ii 1 1 Ii iiiiiiuiiI, mi'flinK
which im ii nni-d Iii'iii 1 1 n I V . I'm1
liiuviMiiiiiil cropped ii it i half ii iln.ii!
I iiiii'n mi I Ii certain In li f it i
III t'VITV llll-llll-H HI-'Hlllll unlit ll In
hiil I Ii-. I nun m ii v or I '"' other Sug
gent bum f ir a Milt itbl" Mil I ml llul " tur
tin- nurd 'lry" urn l"ithi)onilng, Iml
nii'Hi .ii-ihii In " ill nil I ii" iieli'Kuti"!.
Sihihi'h mil In In'. "niT,inl lllc, ' while
iitli-n favor IIik term "prnflical. "
'V ii' opening nrnhlnlin were largely
attended mill wen- of gn-at liiti-H-rt
to ib-legiiti-n The III 14 (tension wit
taken il' Willi Ui" inliirimi ill wel
come, nr which the chief wan Hint nt
(iuternur NorrlM. Preston Mn,
t-Ii it i r 1 1 1 it i ui I In' Muiitniiii IIuhuI ul
Control, also wi'looilli'd Uiu ill'li'gllti-H.
II I LI. SPFAKS li)K KAILLoAHS.
.latin- J. Jlill i-dm t tint ii of Hi"
linn'il nf din-tor of tin Ureal North
t-rn Fall way, w lio wan tlm cent I al II ;
urn uf Hi" tii'iiiiun, m in l ii n-ry
trli-tidly talk, calculated ti nlil Hi"
dry f h r in i ii f movement, and Incident
lily Ii" miiiuded it until nf wurit lni. II"
mil, I iii part :
An " look down Hi" N tut ln-r ii 1'iu'l
II'' mnl m-ii ii nun vi liiim work .ill
t"iil'il. u ii it Mil" truck f rum en I to
I'lnl, wit urn iiil to lorget Unit ll In
tlm result uf tli:"" nr I mi r fitiliirt'N.
mi tin I U"t Hi" M'iiiln hi II rut. Vmi
Illicit i ill n riiilruii'l In the liard"ii
nl Kili'ii uij'l. if there with no body
there l-nl A'liim ami l.V", ll would Im
ii fiillur"
Now, It In i-any to t i till a railroad
In Mniilunii mnl you want a good
tiiiiny uilli-ri nf railroad Unit J nil
luivu tint now. Hint If I nniV jnnt
n."iik it wnr I f f nlvloii Im K in I
nelghl'tu a I" your railroads, mid d"
I "ii-! upon it tln-y iH Ii" fc"ii.l
lii-lghl ri In J nii, hrcaiiH" lii'tnrti t li"J'
r. ui get uiu- tb.llar nl ' i u 1 1 1 1 ' t nr Ki'l
it mil of your products, ynn liiivu
it In iin It ii ii ' 1 piiv I nr It mnl I liny
Minil'l im iiinrn I ii j ii i ynn mnl t hey
wool I mi iiiurii destroy your iui'f 1"
produce llmll I he father tit H good
liiinily would destroy nr impair tlm
hlri'iik'tli mnl lii'iillh nl hit i'lnl lii'ii.
till nr" nut inn I'lill Inni, lull " ill"
III I lix fiiitii! limit ultli ynn nml li:ivt
Hot In .pii "I' '.villi Vnii nr li.iv"
1 1 1 In I . . i . 1 1 1 Willi y i . i .
'IK A I N I M i 1 1 Mil l;i
l.!;s
1 Ali.M-
Aml II
(Im it -1
I ll M I I I
. It I I III -11,1' ll I "I til
I , I ll-. 1 i ! . - u' ; 1 1 '
11,1- ill. I l-l'lp I'l III
I ' , I ' 1 ' I I 1 1 I ' I I -III I'l'
Si--t ill
It till ll"
Hint w"
I It V I- I ll"
in " mm r,
' lr i' 1 1 1 ll . i I r
fllll', ll 11 1 1 in
I I H' lliri .
ll l.-ii ii.,-1 i
1 :il In. Ill I '.'
i I. ll 111 '.i
t'n an I w !..
:nll i-i.i'li li
, l i i,i U , . I in 1 1..- In
lli. i i in-. ii- I i.l 'i i !
1 1 .. "ii i r 'I'll 1 1 1 ' i . .i-i
-i I , "I l 1 'I I M l
.ii ' ! ill im i "X i :' .
r. N .i , . l.i i 'II I li"V
,1 l ill I In- ,ln'.' I w
I i I I "'II i i 'II 1. 1 I V I II-
liiv. lt!l
I'l" In tlm
,11.' I 'Alii
I'luiiii. ml
l il iii, .1:1 I
,'lu'A.ll !
I lint i' i i '
I 'i ni l.', ' '.
r,. I - 1
'. ll' I '.I
.ii'li, ill. I ai
ii I 1 1 i ,'! i I till I y I'i'ii
- 'i iiit mil", i'iiii t-iii' ml .
II j , ui II, I .'in In III"
... i.r liv" I i-ni'-i mil- I'i'i'ti-
I; i , w S i III 1 I nut I '"
'A . ui'" I lint In I " HI 1 ni'l
11 II III I I ll h fill' it I'l I ll' f"
I ' -, 1 1 1 1 1 1 ' I ' I i ll'i'.N Ill
i 1 I k1 I I .
". ; t n nl 1 1 nil I'liii't V -I "in
, ,il nillll" 1 1 1 1 1 1 H l-r I IVi'h
' In- n I .
tl.'l.t
1 lr will tin y In, i' ll
ut' 1 1 i i - 1 : 1 1 '
I 111" I ll.lt ''
MmllTII .-r
h i iim 1 . 1 1.: 1 1
m v ut 1 1 1 -1
Hi IN"!' II!
Now (,'n
I I I. 'i'l it. Illl'll .nil I u.ll U -V It
ill I' l I I lll'lll til Hlll,l'l'-V
iiti'ii- n.-r;rult urn r:il!i
hi ui Im- u! i nl "11 i ii lire iim
. nr...
I A Ill'UKV l'i SCI.Ii
l.m-Ulu ynnr 'M.IIOil.Uilil
T1PT V.
i in mm
TARIFF ON WOOL
' ' I'll" i imlt'ii .' "ilill" N illilfl'i'll -1
1 .i, " I".-! ',1 1 i I : i 1 ' 'I "-ii'iil, ' '.ni'l I
i ,.,,,m- in , ,-n 'runt nr in- ii.it- i -i
I illy" .. i ' ., 1 I, llll.l ( ll il ' I lU'S
U II I'l", I I I ' ; ' i II mil! t IT III I Tint i
, i, I it 'uil. I .iri nil i.l It III "
:. , I I In. .ii .:'i.. i . t i l 1 1 1 1 1 I I Ii.. rruli i-
n i- hV : "i.i. I r t Iml i-rlimlul" w ut
i i. ,,ii i., :i i.iiiil mul IiimI ititri t-
.l-nl. l.rt wftn. I ' wool tirui.''n nf I lit
..M mi, I I In- v. ui'lfil itiiilinftt"! uri'Vi
, ,. ( he : wl 's i I "Mm I ll ul lu r I 'inn
in iiim ni I .i : ni l rlinin.'" It II"
.,, ti ,,i, I,., i ,t ; I I " I In- "i'l l ins i'l
, liu u 1,1" It- Ii1 1 nl uii- w Ii i ll' I ll"
"l icn I'll I I'" llllilllll ill'l III I'll .Mlllli'llH
... . i " 1 1, ui. r i , ! 1 1 , ' i 1 1. I 'll' I In' iwU'l
i'iii,ii'i v. i. nl. I't 'I I. il ". . mi iiii'"ini"iil
i. inrli Iii.i '. - ii in- In lui i y i "
.-u i m, il r i l ,, hi,, 'i i'. Ui i in.', I. it-1
i ruvml pi' lit il I.'."
"Mr I'l . ".Lli'iil , i-mil'l ynn. 'ItIiiiiii,
l,ii', " hit ii iml i mi' 1 1 1 1 n :i r I i r I i u 1 1
ly, i'iiii i i-i'i i in', iil!i Mt'in Inn m ul ('un
fll '.-rl l'il ' If 1'lil WilN I'fllil'l' III"
H..I1I-" .U. I ' I'' r"
"1 til l ! vi yl Ii hik' t Iml, in in.V
I . i 1 1 1 1 1 1 1 , ll'"- .'ll Inn tlin millmirly
,i ii n t .-i li ul in il.i. Tlin I'l'vull t
iini.it hi 1'iik l i ' li.niiHt'U nt. "- IIi-m y
llliill'll Nrt'il lllilll III III" Xovt'lll In i-
I .u i yl'ii.ly
I t- 1 1 1 1 -. Willi in- I'l Hit luu'iliy tlirfl
nii-iik'i' run -.ii hi i't I ui ht ruiut.i It
In'.. IhiIi"Ih nl limit, Imt wiiii-i' I Ii i
lm;ii in in' nl ini'iil (In I I liriiiik'lionl
lh I'ii ii I "iIiiik' mtlluiii III" iiimitlly
ih i'1'h-.iii y fur liri.'i l mi'l m""i ht t'lipl
tn 1'i-r ii ii ii in Ii it x hirrin-ii'l. I.u-n
vi'ur i'.i"rl"l tW.mi" i.miii lnitli"ln
nl w lii-iil.. nr ils.i i m i.i mm i liimlii'li mur"
I linn He Im l I i i-i'.iii'. H Iml wiii tli"
l'Ulllll'ilMll-l-! ''. Wll.UI 111 V tll'IIHT I
lll-llih li III M I II Ill-Mill II "!'! KI'lIlUU
tin lr w lu'iii nl l.i mnl !Ni ri'iilM m li'inh
'I. 1 lul l my mull In Iiitii mi .l ,w
tin,' mil I Miiul'l lint Hill until
fl'iiuu. I H"l it ilulliir mnl it 'iiit"r
d r nun" '1 lny wul. I lii'ii", it littl"
" I ui ii'ir n. It it luia ei-rvril tin-in
tli'H yi'iir, llii'y urn nut rtn-liinK tlnjir'
n lii'iil In inmki-t. nit Imiiirli tlm lin-iit
N'm I I.itii litill Aity in tnklin from Win),
n m I i i.ihui.iuki Uimlii-lrt itil.ytn tli"
mm k"l
1'iiriiifrM wnnl t' In vtry iitrt-fiil.
wlnlii tln-y urn in ii r k i'l Ini lti"lr rrum
li'ltui i fl y, nut In rnl IV It Mo liir. Hint
hiiiii" It'll ia ilnwu in tli" Sunt In-Ill
lli-iiil-iiliii-f, It tii h y I h A iihI i itl in. It
in it v Ii" A rtfiiul Inn, will rum" it i'rc 1
Unit Im U ilmitlnu Hl.imt Hum llni"'
mnl liuv" It no tli" muikct hI utitiHl'i"
uf tluiii Imfurii tlii'V hi-II lliciri-.
DK.MAM) oVKKTAKIMi SKI'I'LV
In IMs-j sf.ii tin. Hourly f.U. m n ,i h t
."u'li. mi. wit runt" I ." n. i k i, i m h )
IhihIii-Ih mnl tfH pnrli-'l n cr Jm.l Ui,
inn IhihIii'Ih nml t;iit it Vfry Inw irn-i' '
lur it. In I. hit wo riMiul i; .ll.mm.iKiii
I.uhIu'U nt limit. Iliirlfn; Unit J.'.
j i'iirM uur niiiiliit inn liii'r"iii"l I n-r
-"lit him! i ii r li"ut iiicr"iiM(i l'i mr :
cent, ('mi vcrtiliirf Much meet in tli"
llllkll" Of i llMTK'"l'" mnl tllllbU llll"M ;
tncft i"rllniiMly iifttr.
Kin-ti ymir tlm cnuulry roijutifit In, i
iHki.immi I iiHlicU nf w limit inure Minn
Uu tiri-i'i-mlinii yi'Hr. In llvit yeiirn ,
Hint ii, ;.',.(KM (X IiiihIii'1.1. I know I .
unit nut tnlktiiii lit riiii'lniii wIkmi I
ml I Unit witlini ten ymirn vi niiiil.l
TOP PRICE so m
PAID HERE FOR LAND
J. D. Heryford Buys the
Fleming Farm for
$125 an Acre
I l.i- I "I' 'l If.-, In iliil",
fur I ll ui ui in r'nil I lull
I j. hi w a.-. v In n .) . P.
"ViT I'lll.i
in I Lin "(
III I lull!,
Itn- II. C.
I'm.- ( im k
I.i-t I'll 1 n V
I ' i-iii In i' i 'i in' ii
lur -r Jo.i'iHi ci'i.1
I lilliu I ''iii ltd i",
mi mi". Mr,
iii.i 1 1 , mi,' , t I In-
u In I 11" l (T II A ll k
I'
ii.'ll
N i .i
lMr.il. 'I'll" I I'UCt CUIl
111.1 VV.-Irl Hill I III f I
I liT Inl 'l im ii pi nrk
mil'lli'Ml Mt'f. li'l illT".
"llml tu t tin u'l ii
il-
lunil iii'.l hurl irnli inni rt'Miiiii i'i-m nf
I Im riiiml rv until it ri-rriil ilutu 1 1 if
I I lit I. IT . U. I I 1 1 1 ' I , 1 V. It il A lll'lll
li,. Ii,i I l t i n ii- .ui i:i'i' I in I Im I'l-'
Hurl n.il l rmit'ully ij I). V. I. t'n
. K. Im l iiti rliu-.i"! Uiu I Jiin un"
Ki i'il in 1 1 1 Ii nt .St-.v I'm" l'ii" k, mi I
.1. I', nut li'1-.y ii ii ' i Mt'i'iiirl I In'
1 ll I111IIL' plui'i'.
II In fill I tu lui (ill ul tln lu st
till IIIM ill HUM h" i t lull. 1 llll.-l III! HI'
ilivi linil uutnr rK'lil On Un- plut-i'
I lici n ui" nl, mil. uii) lull limn i in; Inn!
lii'i H. A in ( n c I linn in n hcv ci itl ul
u Iml is kiuuiii in " K"" I'm iii-I. ' '
Tlii-i vurii'tv in vri-y liiiii", Mpt't'i
iiH'ii.i ul winch run I ui hi 't- n in tlm
iillir" nf .1. W. M;iim-II mnl sun Hint
llll'I.HIII I'H II illl'lll'.H ill ClI'lMllAlt'l ('111'",
1111(1 III " I'l'l ll'i't lil'HU ' ll'.-i in I III' ll'-
iln linn.
'llm "l;n" l Uiiil'"itiii iil'tive intin
I luii" l .im a Mi'i'illiiii; Unit ui miii'iti'.'.
un tlm ni l lit'inl rnni'li nt. NfW I'lnr
Cri'( U. It Inirt Miiim 1'in'ii urnlli-'l tn
Hum" (it In r lii'i'i iii-1 un ilniilil I"
rnii.-i' ul ll- I'liiiiiniin mI." mil
l i iiul ' n ill .'uv.' il l.i m l!" in mil'
I ul in " I...U kit-. 1 1 I., ut I In' I. it" till I
V.irii'l v n ut i-i Mitl I In Im it Hi'liMi ilil
ni'l'lr tur "liliii nml rnukiiiL!.
I ii ii I i il inn I .i I In- ui I'hiir l, 1 1,"
I'l im Im-. a luii I
I'll 1 1 1 l; ri . It ill .n
llml ll.it; ui t In
.',iiil Inns ul' liny i
I ' miui'.-.l iuii.il I v
liu'i-.'. nml nl. Iter
II I-, ii lint' ini'ii. Inn
In k" Iri'in lili'h
, " ni i iu'li "nr.
1 1 s 'u ii ;i tlin ra 1 1
loud run. I-.-. tills in i -1 1 ; 1 1' 1 1 i , i'l,' will
I in w ul I li lit ill I v le in 1 1.' I ; ii - 11 e pIP'"
paid tiulnv lur Ih" whole b" ' acres.
I he price pul l here si'enin In ninny
e . li. irl in at . lint I he F a m I net' opines
lli.it Mr. Ilirylurd has hiniii e.l i bar
gum, ol ul. h"i I n hlunil t ,-n eoiiis l
it il, it .M hud Iim price I" I 1 1 y inicli
l place.
The Mei nil Keen I b n n hen 1,
"Will I'm ih I lui Dam l'iuj"cl" We
wonder whal alU 1 1 1 i.l lelimmis wetl.
v' W'n lliiuk Unit, our tluin Mnject
will In- lliushed Hoon loo, I ! ii j 1 1 1 ci 1
J." lei- hays Unit ,i.-!rt'lch el titer Itl
lull 's ui Urn ditch is now complete
nn i the ri'i-t will bn linli.lied l i tine
1 'ui'emlior 1st.
I i r mii" ii nuiii'X iui t Mit ii ii 1 1 1 uuli-H"
W" i tin ii l.'" I our iiii-I Imdrt.
i.i mi-; id i,i;;Ai.irv ok si.i
i 1,1 .ICS.
Nuvi 'mi i-iv" in Mniitini'i mi ii.l'lt
nt Inn I c u,i i'.l il,!i- ui H im! . 'iltivii-
I lull It I 11 t III'. I r i.ll V I Iml J mi
i-ll'llll I lilt Vi- II i I .'III inn Inn wlu-r"
II II, I'l Hltll I III 'IJ l.t l,l-('i I- 11 1 1 I
I mliiMl ry t-un ii.iikii liimxi'll ivimtnrt
iill" mnl niii'itl liii Inn llv in I ml" --i
Niliuit'" Vmi Inn i' im nn-ii i-iunl to
Unit nf Up Mtiilit nt I nun Unit run lie
cull IVIltl-jl.
'I In-rii ri' I.' i' 1 " i urn m in lour
Nni inviiili-n SIhIi-m MnntMii'i, l i lliu,
iimIm nyl tin Hill Ori'Kun 'in I I I'llriK
I h n miiI" in iiHviiiK Unit '.n),ii,iii
in-rcM. ri'ttiilnly nv r 7-"i,ii,ii tudm
Irl MIIMCI'lll lil nf tun I cult I viit lull,
ii'"l nlil ti v" rmuiltt t tint will Mirprl""
Hut Ii" iHrnlul of your fnrmiriu.
i'nv n litil- lit ti-nt mii tn tint ' 1 1 1 it 1 1 1 y
nl ymir Mi-ltlcrM Wln-n ynn whiiI t'"i
'l" In i'oiiiii in ami wlicn ynn WHilt to
l.uchl .M i . ii I n ii ii. ur tor miy of t lit;
mIhIi-m writ nf licri'. do ymir l.uu'-t int
in h 1 1 r i i -r way tin iiinunnt "f tin-
II -Itl llllMl"Hhri.
APPLES FROM 3
ACRES PAY $6,000
Medford Man Harvested
Large Crop from 159
Newtown Trees
TIip Mmlfunl Mull ot Oct. 21ft,
n rlin"iilly iiMk-: "Wliy tio ;eu)l
nty ?I,INM to irl.Tni1) nu iter, for ICunii"
liivi-r ImihI." mil Hiitft'ly iues on tu
point Un- rmiMtin tlinl w ill Hpply dal
ly wi'll to Lnkt-viuw hii I vicinity, iim
Iii'Iuw h :
'V. II. Ilrnwn. who Iivhm on liooHtt
veil iivi'iiiii-, j 11 nt niilMl'le thu ritv
litnilM of Mm Kuril Iiiim jn-t Imrvi-Mte 1
liis crop cf Nt-wti)u t'lpl'lti apiili-H
Iiuiii liin tliri-e hi-ihm of 'J'J yeitr ul I
Irci-M, mil Un- fullimiiiK' Uk'nrrc
k'ntpliicHlly tell Un- Mtory ituil hiimwit
I Im ul, m c 'pifMl inn :
.Mr. lirnwn Imi uur In ri- I Jt'."0 tuixpM
of rl, dirt- Nnt tu nu oil tliri'i Hi'reM
uf trt-pii mid will n-ali.tj it t lt'HMt ('l.'J.'t
pt-r liox, nml innrr tluin llkrlv i- 'ill.
i;i:i)i:t:i:D to i'ii;ui;i;s.
t i'l 'l'i p"i- imv, '.im wIioIh crop
will KrusM dim if 'i:Y ."hi, nr ifK'T ni1
Pit iiri". Hi t u t t I cumI t.ii iMiltivut-
i.w. I ., I-. ml hi.r ,i I,il mill iiruuiiiL'
Hie tri'i'i, pii kiiit.', piirUiiiK' ii'ul Ml ip- !
iui; III" frilH nil! i-i-t Him t f pi-r j
ui'if. Mu Ui" nt't tur i-iii-li Here, is)
l'i i7.r'il. liu'i" lire ."i trei'M in Ui" !
Iriii't. ur 'il In-i'i'tn tin' iirro, mii
llril "VPiy Iri-c lum prnl iireil !?:I7."m'
w nrl Ii nf Irint, mnl ni'ttml lilm J-U. M.
Hut Uiu pt ii " nt Uiim yi-itr Nt'w tow ii m
will likt-lv I u tur in I'xri'M- uf "J-'i f. I
u. Ii. M" Ifor i im tin1 opinion uf lui'nl
ui well ,(- l-ji-tt'r i ('(".nmlM-ijiiti tin-n, '
mil so. Mr. Ilrntn in nil p: nlill'l it :
imiKi'i t-ii-ii mm" Until llil- i-r uric
'1 a u " h I'm ul'.i tlii-i Inirt Mnl, I its cn
liiiiT"p, I o I. Mi'illoril. for ?- I"' '
pir Imv.. in- 1 Nt'w In a ii.-- i' I'll' nut ni
lii'itri'" i.H t Iii' Dir.
AS Itl'SlNI.SS i'KOl'DSITlON.
A L'iiii'1 I.iimii".-mm i iVm ten hit ci'tit
iiilnithl in Ui" lnuni'.v iuviMd-l.
Tlicti llni 1 1 1 1 1 ) ' i 1 1 y i '"pri'Mi'iil -, I it ti i ii i; .
it 'rum tins M imlpuinl. nil i 1 1 v t
iiunl, or in uUirr wur.l-i i-- woitli,
ir-'iil, il- i'J. or i';i,-h iirrc i u. li li I ii, - T.i.
nr 1'in-li Iim- .-Mn Ii'. Tl.ii is luir ami
jilMt. im it. nut'.' Von woiil.1 nut m'Ii.
your Im isiu-MM !ur Irs miui I you witnt .
Munu'Uiiiii; to limit tor vo ir coo I will. ,
1'lilH is Put oil" of 1 1 : i l v . nu ' Hint j
prit.'tii'ullv it city orciiril. l'ln-ro urn ;
Inui lrcils of orcliitr Is lli it iln us w nil, j
wi inn j 1 Ot pur tieri- of tins our. j
which now him t m t h I I islm I it it'coi iil
und if ttio prices mntr I h" iccoi il " ill
In- It Ufl'ltt lll'lll Illk'll'T
We ii-ilHiiitc th-it w hut is lu-ini;
ilmi" in Iruil. urowini; hioI pric-'s
lur Inn. I nml fruit now pniil in Wi"!ut
Kivrr , lino I Kivt-r, mi l Wcnittchco
mnl North -ikiimi, will he iluplii'iiti'il
insiilii ot live yi'in-.s rilit iirrc in
l.iikeview' !
The pri.'c .Inn 1 lervl'nrl ptil of
.2(i, uii i, or 1'J.". mi un-" tur tlm I'Mcin
minH' I'li.'n will Im ton times in ii in
hiil" nt live yeiirs.
M a. k t he pi '.1 ni inn !
DRY CAMPAIGN
IS TO HE WA(iEI)
Full Inn I .loiiriial: St il" wide pro )
dilution will lie Ihn nl..je"t of an'
nmt mill cut tu bit pot for n vole uf t be
peepln lit t he genci al election 111 1110 I
bv 'he Oregon A lit l-siiloon league. I
Thu ameiiil nu'iit was drawn up u;;d !
arranged nt the aniiniil meeting ot
tlin trinlccH ot the league, held las
ui-'l. ll. ivill probilnt. absul'itelv
ll ; asse I, I Im imtliul ad u re or side
of all Kinil- ui iiitnx icat in-i llipiors
ui the Mate. Kepnrts of the ollicers
s lo wtiil the urgnii int ion to be resting
ou a Miuiiil liiiiincial basis. Finns
were ltiimiil.it 'd f or lnisi n g limits
with which In cany on uii aiiti-sii-.
mil citmpuigu lion: now until the
i lection.
Tin- l.xm iriiT lint ai i k .n r im ( itn -
ii I (
Uii- i
Iii"!
f,ii 1 1 nil-
r i. . I, ir... ii ,nr
ut I Im Oii'dt in Viil-
ii di ovc thirty
luiK" ciiiutl live fii-t
In I. i l wi io on Un;
t ll 11 1 W II r til I III' I H
II II II I
K Ml"
I" V IIII'I I '
.ii, Mm y.
in iIi-m 1 1 r 1 1 1 f I j Urn
ii-"i nml l'i tn
lultniii. mil pi
prm-.l icul km.wl "i.-i of tli" i,iiil;ii p iuIh
III I In- Wlilk III! I III" fllLIIIII l-l 1111 llltli-
ciilfles tu ovio t-oini- in it s coumI run
turn. I.lkn un mI ii' Un; people ol
I.Hkevn-w we luii n lmy not ion as to
III!) Cltlllll mil lis plHlllllltll--, hut
we ui il nl riiiitci.it tin- k'n-iitin-MM of tin;
wnlK il l not. uppi-iil to uh until we
Kui" it it I'lTMunal iiiMpect ion.
In order tu iiiniiiiiiin ituniforui
trmle ol one hii-I u l.nlf leet to the
mile tln-rn im not u ctrainht tiece of
work except the Ioiik tinmen through
out thu t-ntiri- ii-nith of the ciil. t
curvi'it Knici.-f oil y , winduit; in Mini
out, t- cuiilrirui to the UHture of the
iruiiij nu I in Home ch-ch innkM h
Lit! loop to K"t nru'jii'1 u pur I icu lui ly
IihiI piece nl MiirfHce. While in the
c.inttl you do nut leiilre this us tin;
huh (uihiiiikiiif'iit on i-ith'r nlde lim
IIm your vi -.nni to the cunul. It is
only when you ivi-t upun the hank
Hint you run e the line winding in,
Hliout mid Hruiiu 1 the knolls mid lulls
of thtt country through which the ca
nal (iMMeH.
The raiml in known mi the "Cotton
wood " It tukew the waterit 'roin
Unit Mti"HU , hy meiins of a hiitfe (iaui
and reheivnir. and leadn itaroutid the
foothillH on the wot Mide of the val
ley tu Its preMctit terminal at Thuinas
(Jieek -into which htream for the
preont the i-xcesu Wrtterf. tif the ca
nal will ho tinned It ih only one of
three eyi-tenis which ultimately w ill
cover every foot of iirmahle land in
this valley, an acreage of rt K I or
uioie acres . The prct-eut canal will
cover almiit :!'l,(Kin bcti-h.
I he canal in un.r.e .laceH pre-eutsi
fnrinidahle enf i ui'er iiilT dillicultles
that would puzzle the dent of them,
und when we looked at Ibe task and
cnudaidered thtt it whs all the work
of a kid euiiinceer, barely ISO yearn
old, ami a Mtripliuu in nize and ap
pearance w e marvelled ureal I y nt the
ipjaiity of a mi ad capi;hhi of uudrrtak
niLT aud carrjiuti forward a work of
sue h niHKln t inle. Kiikriuccr Hire has
certuiuly made i:ond. lu t-everu!
I hii-CH the canal croMses dry inua ou
the level., which in non.e ( canons of
the year must he vtriuule torrt-uld
I low to yet such Ilnnds arniind over
or under the canal wes a prohleni he
vond our coinprcheiiMiun. Hut Mr.
Hire eiiiiply putM in nateo on cbcIi
side ol Mich places, and when the
iloo Is come, opeus the up htream nate
to let the waters pour into the fatal
or if it is too yreat opens licit h yiites
tit'l the excess w.iter llnws down the
In". I contrive 1 l,y nature. In other
places, hunt" lluu.es will l.e neceM-ary,
mi" o! winch w ill l,e J'Ji'i tect Inuif, a:;il
iipwnris ot ."i'l or more feet above the
iiri'iiti-r portion ot tie de i ts.-ion
over which the lliiine is ( I n-ed. lu
mint her place, near the latro ranch
a tunnel vni i',.,. loin.', TlvT ft-et is
l.eini; driven ll:rnin,'!i a chalky marl.
l'h is H'mrt cut Mtv's nrcr two mih.'s
ul main ilit'-h, and in no w av im
pitllM the us-iiil ner-s of the canal fir
iincalio.i of the adjacent laud. Tor
a ciinsi'ieral.l" distance inter tliecau il
del ouches inlu I he valley the work
l- carrie 1 aluiu' si I" tin- inouiit :tl n,
which requires the I IiisIiol: tut ot the
nt n c .I itch t It iiiu'h muI id ruck. All
the lock has tu ho remove. I hy hand,
which makes it a very epen
sli" piece ol' work. l'iuh:hly -Ji'
miles nf the canal is what may be
iinii
1 llil lit!
BE OVERTHROWN
La FoIIctte Tells LaGrande
Audience of Crooked
ness in Congress
LA C.UANDF.. Or., Oct.. 7. -Robert
M. LiiFollt'ltn, In a lecture, here
lust nicht, went iiitn the t'liilf revi
l.soti, ridii'iiliui the so ciiliiii revi
Miuii. lie Mpukc at length uii the ne
cessity ol Oii'iion' a siniil i iiu men to
Connrcsss who until I insist on the
overthrow of I'mitnm "mnl other
lieiua.-'ivues, " Unit reformatory leu il
lation niigh! proceed uuhampct-t- I.
Ills tacts mid !lu'Ui'i'4to c.irrolio
ralnhis t'Ciisat imial chufji's ot rot 1 1 : -iiess
in i-oiiuress were, si in I liny, lie
al!';i Hied that 11 men in'tu i'.U ti.v
ei'lie.t III" ii'iv '(iT.ic- pulley in leisla
I IV circles in the I'nlte ! States.
Tile latest, press lepnrls iml
Unit oi'l .loe I'aiiiion has got t'
icate
0 gu.
Can
1 wil!
the
ml il 1 his g nl keens no i In
II 1 1 ll nlld Ahlr cbt s of Congress
al-.ii be tliclhel lor tin gun. I of
entire count rv Tint work of
trust me surely their u.vn un ti
And it is time that. Mils w hoi
robberv of the peopl.i Ihroug'l p
liuity ot "party" shoui I slop!
he
ilng
esule
opil
Little is published in the city pa
pers about I lie M-el bill'.: political con
dition ia llrc'it lirilaiu ovr the pro
pos 1 imperial I mho t wbicili w ill lav
a ta upon the I m 1 1 val lies of al I
Fnubiiiil mid Scrtliind. Our Oregon
laud snec.ilat ni s and monopolists
should iiitniin ihiii'M'lv's ii i it it Ibis
movement Ihnt si art ed li (im .Mew ea
laiul mid is HHieping iiroond the
world with increasing force.
A Great Work Which
Will Make Gardens and
Orchards of a Desert,
termed dirt work, though in muuio
plitci-M the rock, of a water formation,
thinly etratilied, appear- at the ur
face and thlH also has to be Malted
out, luoHt. nf it ', iiiea"H of hlacK
powder.
The work ih a (litfutitic one aud one
the of mont exteiiMire ,rivate enter-priH'-s
in the country. The cost will
approximate half a million dol
larM. Its v.?lue to thin valley rau'iot
now be estimated in dollars and
cent ii, but. it will be treat iudi-ed
It will make tint) valley a crop
prorlctier every harvest that wi l ne
dependable. It will reduta fanning
h.-re to a science It will make
every a;re nomiun under its fruotify
iiu,' inlluence a money producer, mire
and profitable. For itistaoce at the
Htcok-holdert meetinif of the Klam
ath Water Unera held in Klamath
Falls' last week, A. I), llarnold, of
Hunan?. Maid he had worked 500
acreM (f land for the tiast two years
He had to show, for his labor a pro
Ot nf f- an acre. Under the ditch be
worked lW acres, and had to show
tor hia labor on his land a profit of
iH an acre. "Therefore." asid Mr.
Ilarpold, "I could have afforded to
pay the government i'J') an acre for
water for the 50-1 acres of laod aud
I aid the cost in two years. "
The result will be that the vast
amount of eatf-t-brush land, now
ttretced out to the westwurd of this
towu, will be made etibservietit to
the needs of men. Where now there
is a ecaut dozen settler?, will come
hundred, if not tbouends of people.
The nauebrash area, dreary and deso
la'e, the home of tbecovo'e and jack
rabbit will be changed into wheat aud
Lay fields, with many orchard where
now but a few fruit trees exist to give
promise of tne future.
If the mau who made oue blade of
Hi ass grow where none grew betore
is to be commended, wtiat meed
shall we bestow upon Fresl
dent K. J. Martin aud his associates
oi the Oregon Yallej Laud Company,
fur cbaujiug tne wante places into
orchards aud gardeua? And to this
OUR BEET SUGAR
FACTORY ASSURED
Provided Our Beets are
Of the Right Quality
And We Grow Them
M. II. Kice, the Secretary ti e of
Hoard of Trade, has secured it com
munication from the Dyri eu le, of
Cleveland Ohio, the t.icuer-t opera
tors nt beet Miliar factories in the
world. They advise the colltvlioii ot
sami'les ot nil the giigar beets grown
Horn seed sent by Ineni tor tl ict ri i u
tion last spring, the Maine to be sent
to the Act icuitUi-al Cnliege ut I'orval
lislor ttnalvsis. They conclude- uslol
lows: "It your section cuu ,-!.u.v a
beet that will cive a guo l analys's,
and vmi will satisfy us that you will
produce them in commercial ipiani
ties, we will commence the ei erl Itiu
ot a tCno.t'Ai neet siuar factory iu
your iown next year and have it
ready tor operatiou for the crop the
succeeding year."
Lakeview should want nothing
letter than this otter. We have
ileiiKuist iatid this season we Unit can
grow big beets. lf they cuitain the
requisite- aitchuriue prop, cities, of
which there probably will be no ipies
tinn, then it will rest with our peoide
whether or not we secure this mill.
The F.xamit'.er believes the Lake
Oniintv people will do their pint in
support of such un enterprise.
GOV. STiJBBS WORKS
FOR THE PEOPLE
The Stale ot Kansas, has a liovenor
Slubl.s, who goes stul ni'ig aru ind
il'id utltn lug t-o'iid tr.i''i -in. I guol
sense. No wnu. br the people, of Unit
fta.e believe in him, if t'us is a sam
ple nl his tn rno'is: My plan is to
carry the lihl. right to the peuph'
The wav to reich them is through
newspapers l'ol il ii-l ins are all
light, iu their way, providing t hey
line up lor th. light things, but the
time is past in Kansas when thev can
run the peopl i. liive the in- t : 1 the
fact?. Thi'V lire t'li'.ltiel In them.
They foot the bills nu I this is their
government. Turn ou the light.
That's what 1 am doing. Not n sin
gle t rails n't iiii: occurs in my oil ice
but what the 'peopl" me tol l about.
I have no otlii'i.il secrets concerning
stale ull. tirs that lire hi, I. leu troin
them.
young engineer whne brain tun
woi ked out. the difficult problems . if
darn and ditch, which sl.all conserve
and direct the wnstt water to f'lturi
u-efulQeKs for the benefit of bis fH
llo m-.ii for this un I all genrations
to c irne. we feel constrained to take
off our bat. and exclaim : "Well done !
thou good and faithful ervant."
I:i the actual work of construction
the Hall CouNtruction (,'ouniany, and
its hubor Jinat.es aud co-workers, the
h. H. liurney Conntruction Go . the
Licbaiiaon Co., the Mson Bros.,
aud others all have done their best
It is a monument and as enduring
as time for all who have been con
nected with this great work, and its
benetlicent operations will go on and
on when they all shall hare eooe tbeir
way into the Great Beyond.
whatjKall
this activity ?
Several Surveying Crews
At Mysterious Work in
The Warner Valley
The Portlau I Telegram aaya James
J.Hill, ia back o' tbe purchase of the
Heryford hot springs raoeb and other
property about Lakeview that has
reeeutly changed bands, and that be
baa alao secured vast holdings uf land
between here a-jd tbe Dalles, includ
ing tbe big Crooked Cieek irrigation
proposition at Madras. He ia alao
reputed to have secured the holdings
nf the famous Diamond P. roach ia
Harney County containing 150.U00
fertile acrea.
In securing so much land it is
stated that Mr. Hill contemplates de
velopment of Eastern Oi-egoa on a
tremendous scale, wbicb includes
a net ork of railroad feeders for
his various systems, with irrigation
or with dry farming, or as it should
be more properly termed "The New
Method," of tilling arid or semi
arid lands. These lands are being
obtainel preparatory to a vast c )lo
nizuuou scheme, such as Mr. Hill
bus so successfully conducted iu the
Dakotas, Moutaua. Idaho aud Wash
ington. In view of the fore cdng there may
be s.ciip counectioa with the work in
Warner Valley which has just come
I to the notice ot the Lxaiuiuer, iu the
'items trom llush. elsewhere iu these
Cul'.rnns, .ihic'i is further corrobo
rated I y 1 1 e report ni .Nils Jepsou, of
thi I'a.-ilic L-iiid Co. whicri coccetn
has been instrumental iu locating
many settlers on u jveruuient land iu
'that valley. Mr. Jepsou was over
there last week, nnd saw several par
lie of surveyors at work, but noue
lot them would state what they were
doing, whether tor railroad or ir
i it'at ion. o r in w hose interest they
' were working. It is known that John
11. Stevens was all tnrough ttiat sec
toiu before his autn broke iloun, and
I compelled him to come to Lakeview
, where his i kmtity was tir.--t disclose.)
, and the statements then first pub
lished to the world iu The Kxaminer
j were dully corroborated laH r on.
j It, is possible ar.d probable that
j the w ork how going on iu the Waruer
I Valley has u graet deal to do w ith
j Mr.: Hill's pluus tor the development
i of Kastern Oregon as stated by the
I Fort laud papers.
j It also looks as though the recent
move of the Hill people til contract
, for iiOU.UUO ties .at Lasseti Creek.
means that the N. C. O. and the
Western l'acitlc are to play an inipor-
i tant and early part iu the const ruc
tion work at this end of the Held,
ami thitt the On-gun 'trunk and the
j 1 lurl ingtou. lire to meet an 1 join forces
nil ttiis immediate vicinity lor east
i and w est mi I i ort h
The Oregon Trim
an I soul It lines,
n "IV in t go to
S in I' ratic IM- i , us both Mr Hill ami
Sievi-hs its-t i't. lint thev have said
.nothing"- t j the extension of the
1 I'.iirliugt ui sy.-teiH to the liohlt'ii llnte.
i S ol . il Islanding all t he moving and
j the cnut'tcr moving o! the opposing
j t ill an I 1 1 irriiuiin interests tlm pen
pie ut this section smile a smile Unit
'can only come from contentment
land l-i speriet v, ami we wili have
j both !
J newspaper in a towu is an institu
tion that is giving the most a lvir
j Using to the a n: oi it inve-ted in every
fuse, say the Portland Labor Pies.
I lu a town too iuililferent In lis inter--I
ests to support a iiewspupei the un
to later does not care to settle. The
man wilh thu blocks of town lots to
dispose ot has a constant friend and
helper in the local lift w spa per.
Drive out or i-tai it cut the newspaper
and the pi i. at of I o' s I all i nunc i lately.
The curlew bell now rings at 8 o'clock.