Lake County examiner. (Lakeview, Lake County, Or.) 1880-1915, January 09, 1902, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    LAKH COUNTY liXAniNCR, LAKHVICW, OKEfJON, JAN. 9 Iv02.
i
i
GIVIS TMli
riORHONS H !
Hut Don't 5n y Anything About
the Other Churches or the
Drinking I'l.itev
'id Inn w ik k I Kiiio 1 1 11 me :
A lll'lll Wll llHH M'l IMHMIIIe- i -ni'
K ii"il mini. Ill' in 1 1 1 1 it I . v ifoml .ir
milling. A lll'Wnlil'r ill lliHl it 1 1 1 11 .
ditto. A in- 1 hi 1 nMl iit kiml, tli t'
lnm imlliiiiK in iln oil 11 11 urn 1.1 i itc mi 11
ineiit 11111I iieitle mi iiih" 'in' in iiiiiiitiiill v
IiiIIiimk ilia 1 1 lie nf nlvie given In 11
I'rrwlirr tt liu in h I mil I In tiki' i lutrge ( H
lerl.iui rliiiti li Hi' mi" it 1 1 1 1 t 1 1 1 1' I by
tliii iIimioiii In I"' vi'iv run Inl ttbmii iiinl
vtliul ( ilriiniiiii'i' 111 In" M'tiiiuli".
" ' I 1 1 t HIV all I ll I lltf MtMIIIHl IllllIT
iIiiimIh'", " .n.l I In- I ! 1 1 ; "liny itri'
pietlv liniii; lii'ii', i''i iiil I v tin' t'ullni-
'"H. I 1 1 ' t e.it..'lllll Hotklll' mi Sun-
, .11 m; In I In iili i h 11 li'l 'l.iiii iiiK. Niim
ill l.fl fiiiwni' uii'inlii'i. .inl it ihmI
i ' iiiIkii-I tt III ('IVI' ln-i-lt, niil.
lli'inli'il 1 1' ! 1 ' I 1 1 (! 111 in i' I In- fiilniiiiN ;
ijlt'e llli'Tillv t ill.lt I ilWM' vniir
H I '"II I .liilrll lln' iI'mIIIMII III
1 1 1 1' , in ,i v.U'i i t ; 1 1 tt 1 1 1 1 ii j 1 1 1 1' 1 In'
1 ll In 1I.1 hi "
A I'll, Hi. -ii, uli.it kL.iII I ,i.-.i, I,
il " ' ,iki il I In- "i. Ii" I iii',n In r.
till t"H," llnli- mi' li l.i III, ill-
, t - ill run ' 1 i' I In-ill Ii - I."
I liuusmnl-i Sent Into I. tile.
,-iv t.'.tr :i lirif tiiitiitii-r n( Mnir
it'll vt 1 1, I-! In ii" a 1 1' hi 11 1' itml 1 ir k nl
1' I - - 1 1 ' H 1 -'' -I ' u'1 1 1 ' 1 ii 111 it In-1
civ linl tlii 11 nulli ini'l iml id-
-11 1 ! . I ' hi I In' 11 11 1 lr tt 1 1 i'ii I r .
.:' Ni'rt I'imiiviiv l-.r I 'nii-iiiiiiliiiii
Hi' "ll ill leniie. Ii'm tin. iihi-I
llliii' llie.ll.'ll.l' Inl I'mlu'llH, 1'nliln,
.ill l lil 'll llll'l I ' 1 1 1 kf ill-i ll-l'N nil
1 1. I In-ll 1 -I il-!" In 1 iiu1" ri l ii'(. Am.
IniiS limn ri'iill li nn I'lf -ihii'IiI
I 1 ml I... Hli'- Iri-i- uf lir U nil 'h.
k'i-l. I'iiii- ,'iii' mill $1 mi. I-. very
' 1" 11 ,1 1 :t n 1 i i', I
.ARGE WEDDING FEES.
araraa Am Wall r14 fur
tlrrynin wlm r llrd iiinn
if ' - wi..ii nf wrnltliy rnli
d j.ii.iU i.f iintlrniinii) rr ir-
r!r,. ort uiialf. f. r tin t in t mfrr-
ti .ririti- 1. fn- f..i ttuir Krrtirrt
t '
II .'tl'l n uf Ilia 1 r llilU' lliN.lll
ir nut i.f tl. nitr 'I Kr
III nf llir llllirriltt,'r fi r I f.Tll r-
' now 1
Utnt '
ut ti. Ji.it iJn-rr nr n r fi-w
Im v ., ks t Kit 1 . ii f. r t lir
l'h nvt-rit' ilicnin,' i.f ft ritjr
'rr fr.nn mnr. ;tyr frm in fmni
In fr.ii'1 a mr llit in.tiiri nf
.iirttil,' i'ti uri'ht , tn.M 1-1 1-r, r n iii
iii.irn, tit)i tin- t'tiit-n.i limn-
tl tn tin- lirliif tfriMim hr tWrgy
. wifr 1 t)ir 1. in- limit llitrrtiti J
fi-. f..r it ifnri iiiln hi r pin k, t,
lir 111. 11 t'i in r,,u it ik tin- Ix'ttrr
i t. 1 Ii'im 1. .11.1 ' ! v it lucky nr
linli:u..' n i'miI, iivit 11 rhurrli
hi 1 1 : i . lut i r a t Ii 1.1' :i 1 l k i ir-
I wit li .1 (In rlt f..r i Hid.
! !nrifrt Ki ililiiiK f rernrj
nut- i;ii ! In llir mih' li, Ui ilukit
It fur tin- iriti!r'r ,,f innrrtlln;
' ii'i- At It 'lilt lln iln! v -nil! 1 11 u Ill
1 rl llir rlit mit 11 rtrvittil tt
f'-r fl.iii'H.
imirlri- I (u- rrri' iniiii l.ii'bl fnr
wtrit .III )nyful an 1 u'i.it (inn In wtut
iliiir tim nml iimiiy rr the limirlm
lir w.i'i.'i linti- In iln nil limit if il wrrn
mil fnr tins iiniiiiy.
'I'lir Inn ixtniiirk In nr elrrify
miin'k r 1 n 1 1. nil- mrr a ft nf fKM)
11 .1 a tnitn 1.. lln liruli Trunin nf $10.
Nnw unit llnli thr . nib. .11 ik Inili
kiiril. Aftrr llir n i i iinuiy link lit-nt
In rf'iruir I ami tin- i niiplr have rr
rrivnl tlioir nmrrinK'r t'rr I i flrn I llir
In nli-if iii'iin flmlk lir Iihk li ft liii iii.nit y
At li.niil' ni' Iiah s.iliii' nllirr rlriikf -irnliiir
to ilrtip in in iy nr t wni,
nil tliiil ii tlir Inat tlir clrriry nitvii J
lir urn nf I11 . Ak I Hiiimt iiiiinnrrjr
thr i'i 111 ilr nr I it k f mil I In- n r I ilii-s tr .
hi' l'iili,r 1 11 lit I r t ! 111. tritfi thrill liii
lilt'iAinif nml Aiinlk thrin away, rim
Ihitiitrh hr kni'Mi lir will iirvr rt-ffi
a prunj fnr hik KiTii.'rl
'I'lir uirrnur iniiiiUrr ii wr'.I iai.l
at IK) ir :o. 'Ihrrrfiirr, thr rnU
Kriniin must n,.t frrl that hr will lie
milt jiuted if hi' il.im imt (fivr an tt
trnv.iant fre, and it will I.r nrrrptnl
if tt il not innrr tliitn thr trailil imial
Uhg of brain givrn m a ftr to a Nf
I'liifflauJ ilnr in t-arly cliiyi.
In Catholic rhurcliek the fer got to
lh church and ii cnuntrd ai a "ii
ial offeriuy."
Ulown to Atoms.
TI10 old idi'altliHt tin- body Hoint'tiiiit'H
mimln a pownrfol, drimtic, mralivo tiill
1 1 in ht'tiii eKplotlfd ; for Dr. Kuik'h New
l.ifo wlii"h iru erftctly tiarnili'HB,
Kuntly aliuiuliiti) liver and bowtiln to ex.
ll)l (MjiiOIIOUD lliattt-r, cIllHDHO tllll HVBlOlll
it nd abMoltilt'ly cure CoiiHtipation and
Nick Headache. Ouly 'ih cents ut Ixuj
Heall'a druHtore.
NEW YEAR'S MECEPTIONS.
W Ml lloaar.
:v 1 !:'!' ii-i." f n ihtii.
fliilii I In' fullllillll lull (if I In
fill I ! HI . Mil- IM'I IIHllill llf II i'
I I I. Hull III (III- III I'Kllll'Ilt llf
lln- I'nlli il Slnli'M llefine I In- m ill if
gut el'lilnml ttiiH Innvi'il In Wncli hiMhii
Nitv eiir'a I ri iil lull will' iiiihiiiu l!,i'
pii' nlrlilliil liter of WiihIiIiiIuii nml
. !n 1 1 . nml i' i' Irivi' I ii - 11 ciil.i' I;.
I 1 M -liii i' .' ..1 1. 11 ii 11 1 ti im - i,. , 1
I. I .'..I l. tin I . I . I ' 11 1 11 ! i nl ih. 1.1 1
nl 1 ,:!li 11 1 . 1. 11 1 , in in i.f 1 in::i 1 ill
IIi.iMh Sin, 1. I mil' Inlli'll 1 i'l I'lli-i iV
, :i 1,! i-i-1 1 1 1 p 1 I i t it In -1 h I In 1 1 ' 1 .
1. i n 1 . ii'i .'I'i'i.v t lur II. 1111 11 niv'.
,111" '!. I II I nil. I'l - 1,1 I I if 1 1! ! 1 n ( . III
.11 ii,:iii tin. 1 l.t tin' ll 1 iiiiiIh 11'
.'ii' nllli i- i.f iiiii'i uiti'lnli'iil nr I i i 1
11IM111 "1 ni tin' ni.il-liiil nf tin- I'.ii
lit 'I In- liil iiiiillnii In WihIiIiik
n. r Vi:ii' iliiv nf IM'I. UIIH lil l l
v I'li'lilinl nml Mri .il:i:u. ii int.
!nit,;,;i tin ilf't Inniu nf tin i i'i-lll 'r
11 .li u:i- 1 1 . 1 1 ' r 1 1 I111I nml iiinitliil
" 1 :i . 11 1 'I II I', hln : i'i 1 11.1 1 .'ill
r
I I :i:nl I 'iini'l lr i.f in :i In
i.I, ii.i Inning llir ii'im .(
' .. I ti lir I nil li il.l 11'. !. li 1
. 11 . ' . :i -1 ill v It ll li I III .'111 1 I'll ,
1 ..ii I l,r l l l'l. 1 III' llll'l fnl llillllt
. .-.Ii 1 r--.il -.. In- III iiI.hIii ll I i.r I
' I ! , t In- 1 . 1 .t lull if I '-- 1 1 I
1 - 1 1 1 mil I In- I ' nit I Ii nf .III 1
1
I.
lri
"i 11 In 1. nr.
, 1 a ! I t .1 .
in. 1 il.. 1 1 :
11 li ... . ;l-..
1 . r a' i..:i
T ; 1 f .
, 1 I, 1
. 1 .1 t:
I I
.. .1 :.' 1 1.. 1
1 1
1. 1.1 .1 :.i. 1 , :
, 1 :.. .p.-t i,. .
' - i'l W.I t. I 'ir '
I Mi'.- In I I II
'! i.l .ri tt ,-i 1 1 1..- 1
.-f ii.. ' . '.:,!.-
.11 ti : -. .i ' I .
1.1 ' '
1 : ;
V.
t
'I, ! .
,1 ti.'T
i ft. I
I I. t l:-,
1 ! .
ll .
:t
I. Ill 11'
I
C. wi n In lil 111 I!
I . .'l.trrl.t ll - I 1 I'l
V.
I, 11 1 mi. l r M -i
I I .. ill -1- I .-till I It Mini Ii. u I'.
I
il--' tt :ih Mr- M,.li..r ;i ll.- M
f '.I' 1 rn I 1. .'It M:.li-..ll" Irt .
Illllt' nil Nru Villi' H l:lt. V.
f. .il'lll " i.f Wllsli'lllMnll I f
inn s nf Mr Mi. iimi' uric n
iiii.'r nf ir I in 1 na mi. 1 t;. - 1
Hill. Ii In iln ttllli tlir kiii'i'i-ks
I"
, t III
..( I.
-.1. Ill tl I ! I :i : 1 1 1 11 I'll I s
InillhK' Hi1' fnllntt'll III) III! II sllllllnl.
Illlt nf Jul, II l.lll.llrt All.tlllN irl.itir.
'it llir llnllrl. Illllrli nf tlir irtlnll
Hi.ihI fr. Ilht It lit llllTlll, III It Hill II
-11. Inl sin ri h 1 1 1 ii- (11 tlir im t of Mis
V'llllllS. fnl' sill' lint Illllt kl'it l!l llil'
till, hi; rtrr llll'l Sl'W Yrnr'n lri'rl
Huns, liiit at triiilisl tn irnt lil.nn tin
1. frrsliini'iits hrrtril anil iiii'Klilrti nvrr
he flriili'ill illllllrrs. She t Hit f ll 1 1 y
iivolilnl all milijei'tH nf (ontriiveriiy.
Ill the term tif Alnlrrtv ,lin Usnll the
nlil eUHloin nf liohllhK New Yenr'H re-
fit Ioiih and let em was kejit up, the
wife of Andrew Jui kson DotielHuil !'
ItiK the liustrsM, ami the Kenernl. In
order to keep up the hoMpitallty to
w hich ho had Inch accuHtnimHl, had to
draw heavily on hla irlvate iiieaua.
W aMliliik'tnti Star.
NEW YEAR'S IN CANADA.
lalereallna ( aatosna of tha Day
Among (anadlana.
N
KV VKAK'S la the olio (lay if
the year when every Freuch
Cuiiiitliun woman la nuinsi'tl
to lie at home to rifelve visit-
or. Mure hih IiiI cuIIm 11 nil t'ereiiuniliiiiM
vlslln ore Keiieritlly piiltl liy l-'ieni'li-1
'1111:1. IImii men on New Vi-iii'k than mi
miy iiiliei ilny uf the yciir. In the town
try i:u is ul ihe mivuii e nf (.iiii liie lliii
fl-11 11 nl ii-ii lii'trnis as 1 at It a' S I
i'i ill I l.i' llliiMl.lm III Ilia- i'. Iir
i.i-ii i' 1 1 1:1 11 ii Iii.ii.Ii .. i-,,s ni l1 nl'11 Ii I
iiia.l.' mi Ni tt Year's iliiy. 111..I llien
i:i' Mht.-its sniiii' rallrrs tt hn rn'ii.niir
1I1. ir tisils mi ihe two follott inn ilays.
ili.'iU'li u. .nun Hie mil ii'iiiiii'i in re
111. 1111 111 In incite lallrrs mi the ila.ts
I'ohott ini; .New Vein's ilay. In inn few
years nuo il n in ihe liit arlal.le t'listulii
10 oiler ii-l'i I'sliiiii-nls. liuliidliiK wine,
ut every house where visitors were re
eeiveil l linllli Ihe nlil custom Is still
nlise it oil In many instances there has
lieen a lai.'e fallinj; olT In recent years
III the number of hostesses who oiler
Inl.it. ii'in im; Illinois lo vlsilors.
Am. ni); rival vIIIiiko lielles nml even
yoiim; Iciiilcrs of l-'reni h I'liiiiiilinn city
life 1 here Is much rivalry us lo the
uiimliii of calls rcceiteil hy each of
lliclu nil New Viar's ilay The inHI
iai.it nf this tisilinu Is no iloiilil laic
:,t 1 ..mi ilniicil in liy the rule which per
111..S (he ciiMcis 10 l.iss all ihe yoiiuv
U nin.wi In 1. In 111 I hey are ivhlleil 11.
'ten lie most il.siani 111:111111 r Intel
:iai ! a.;-. Is 11 mai Ucil chiiniclcrisl a
I I lu ll 1 aiiail.au soclcly ami lln
I' l l.' nl ; i la iniiship im usunlly very ex
1 1. I.-. I 1 In l . i'i ire.
Ai: ,'ir; niher New Veal's ilay ens
i:'l . pel pel il.'lleil ill plll'ls of l-'ri'lleli
'aiiii.1.1 Is 1 Uiiiitvu as la lii'iieilic
mi pal el in lie - the lilessinn of (he
,11. lieu nl Ihe househohl iiy llnli
li'ei- Si. mm lines ihis ceremoiiy is
Im mcil 11 1 1 it Ihe return home nl I lie
,..''t I'l'nin i.'io mass of the ihiy In iln
! 1 hi". i In other honsehiilils. ll
.. .e li e Inst I'Npcl'Iclice of the lift!
hla kifnatur Is on orery boi of the (enulo
Latative Brcir.o Qiiiniiic i-weu
GOOD
APPETIZER
Our Holii'tnia Liier h a
jMioil appetizer, 'ool to taste,
an up-lui!!er of health. Spe
'i.il "are is exercised in mak
inji it, speeiitl eare is exercis
ed in handling it.
Have you ever tried 5o
liemian V
Write for terms and prices.
BUFFALO BREWING COMPANY
5acramcnto, Cal. 3"JI"
WOODMrN OF THE WORLD
m h Mmitlli In Muslin IIhiI. nt H , 1
K. V i 111 m v. niiMii 11 ti. in Hii'h r.
l:
i Wih.ih.m 1. r k .
t'S ?' '
...Ktuiilils tl 'vlhi.is..
iii 11 iK I. K K I nl.i.K
IM fj I IH-'Ih ' 1 til llf
llllU , Ukel w, ' TC V I
. .if 'I h! , 1 1 1 1 1 1 1
.1 A v In ns. ' liKlH ! i-r
.'. H .wit p.- Iv. "I I
' l-l I . -iluu n
I'll'k' IiIKM
iln Mitt II'I' r -Htl'l
V ? S J J f S s,
G. W WISE.
( i e nc ra I M e rc h a n tl isc.
Oi w (
I:irst-Class Hotel.:!
I he I'luMi Mouse,
Tonsorial Parlors.
IMush, Lake County, Oregon
Mrs. Aviragnete,
liXPl.HT AT
CLOTHING
Tar Inr on Mum Htr.t-t. Jil Hurt h (
Kl'lr Mrn haixliftf Httin.
l'rit t-4 Mtnlrrtf ii't .Hut ufHrtloii (iimr
ki)ti'l. iit tin m mil.
T, GUNTHER
JEWELER
Ager Lakeview
Stage Line
S. I. McNAUGHTON, Proprietoi
Office, Hotel Llnkvillo
Klamath Falls, Or.
1 1 Ke I.Hkrtirtt hi ii :iti it . in.; arrive HI Hi)
in 1 1 tiinir...
I .em e Illy at li h. 111. ; Arrive HI K lai ntth Kails
ill l.'l lllltllH.
bate KIhiiihHi KalU al T a. 111.; arrive at
Hi-nvt irk in 4 liuiirs.
I e it ve Hestt ii' k at ') a. 111.; arrive at AKer tu
7 lnnir.
M ikes ciiiitiei'tinn ttitli all trains at Acer
CI.
EasyCoaches
Excellont Accommodations
I'hhi iiit. expr.is ami freight tiatli
sol.i'itt'il. All liusini'NH t'Utrustuii to u
Mill lie expeihteil.
Vernon's New Livery
Feed & Sale Stable
NOBIH Of C01RI HOUSE
Lakeview, - - Oregon.
Stylish Single anil
Double Turnouts.
Good Strong Rigs
For Traveling Men
Ladies and Famil
ies will find pale
rigs at this stable.
S.-J. VERNON, Propr.
CHMAKER
MOOC.MMSMMt.8t0MMMM0
r
pj. N.
BLdCKJniTrlS
AMD
WrKjONrirlKER5
Horseshoeing A Specialty
PIA1VOS
J. w. Maxwell
A cent for
Ton of tho Best
high grade and
standard makes
of Pianos
240.00 and up
Organs S50 up
0
H
0
(A
ORGrANS
LOOKOUT
53
For ni onr killing or tttl
injf nUxk btrlotiK'inK to the
Smith Fastprn Drp.nn
ww-... V"
Uuo, Stock Association
$500 REWARD
Will tie given fur the rrit suit convii'tion of sny H-r
son or H.'raoii sU'Iiiik sny stook iK'tot.-tni;
to inritilii.-r of liiia AsMx-ution.
J. D. COUQrtLIN,
INNES, President.
Secretary.
Northern Stage Line.
l.AKEVIEW -PAISLEY.
A. W. BRYAN, Proprietor.
Leaves Lakeviow at 6 a. in.
every day Imt Sunday.
Itt'turning, leaves Paisley
at G :30 a. in. every day but
Sunday.
Pasacngers' are ti Round trip $3
OFFICE - Keyuolds & Wingflelil's, I.aket iew.
A Prosperous
1
; 2
I I u
Ml
i
1
We are nlml to note in closing onr
books for the tuist year tliitl onr bus
iness ii- steadily inereasing. At the
beinniiiK of thin, a new year, we
winli to thank onr many patrons for
their liberal patronage. Ve w ish to
reassure you that we ill at all times
aim to carry none but the best makes
of Implements ami Hardware; in
fact any goods which belong to our
line.
We respectfully solicit a continu
ance of your patronage, and also
wish those who are n it yet our pat
rons may become Buch. We will
serve you to our mutual advantage.
Beyond a doubt we can w ill make
it to your advantage to call 011 us le
fore making purchases in our line.
J. E. BERNARD & SON
.lit.
I City Meat I
S3 " U
Market &
. O-NEyY BRICK BUILDINGI
r i Door North of ttorc! lakeview
Beef, Pork and g
Mutton 1
Bologna, Sausage, Etc
FITZGERALD, PROP. P
Greatest
Playground
on Earth
hviikv wish ci iTi-i.
SPECIAL RATES
H.vi- hrrn rttahlithcd by the SOL'THER
PACK IC between all part ol
CALIFORNIA
nd lit ffreat number of famoui retorts by
which ineeipenkeof trip It reduced ti
a tery low and reasonable rate,
f'or eiample:
I KOM Al l. PAtfT OP CAI.If ()"MA
TO I Mi; kl 50kT5 IN 7 Ml-: SMA5TA BR
MON. I.AKI: I AMDIi AM) SI kkOlM).
IMiS, VOSI MITK, THE BlUTKtbS.TME
KIMiS Wl t.U COLM U .
f Hon 5 AN JOAOHN AND SACRA.1ENTO
VA1.I.KV PINTS
TO 1 ME MONTEHHY BAV COAST.
PRO.ITME SANJOAOt IN VALLEY, ARIZONA
, AM) NEW IliXlDO
I TO THE SEASMORE IN SOUTHERN CAL-
IEORMA AND TME RE50RTS OP
NOkTHERN CALIEOkMA.
For full Information, inquire of nearest agent
of the
Southern Pacific
viaKeview
rewery
AYRES& 5CHLAGEL, Propa.
SALOON IN
CONNECTION
Beer sold Wholesale & Retail
i.
Delivered any place in Town
visit DR. JORDAN'S out at f
MUSEUM OF ANATOUYf
lOt I MARKET ST., SAN lIUNCI0 . CAi.
(klMa lui tmt hmil. Q A
TbUrMlAaaumJoM Vuaaaai
in uia w or m.
n siwiu 0wj
Wk asms tiuiwi traat.
d dlMus.siMtiivsily mmt m br m
rl
I on I
lb slitsM BparUilsi on Uia faoul
, COM4. taalls4 M ;ttis 0
Wm. tlURUAH miTAIt DIIlAStl
, T..., ... ..4 .11. I
Url mm mm wki mrm aM.ir.sH
from lb W roathltU tain. '
rsitsaa aai. In M.kiHr
rf. ITarT.iiis and kTsismi Uastlll , laa- I
l".', LmS Hsjk.4 la all luaumsll.
I lions; a vr l rUfm, sr,ir- I
raiasat, tjuaorrataM. OIIt. rr....... 1
I f 1'rlaa.ilaia, aia. Hjr a eaaialnatloD at 1
rni.ii, 01 f rsai oarafivs pomr, 11, s Doctor '
1 has as arraa4 kla Iraalasriil that I? will
aalr atr4 lasawdutta rwllrf. but dib..ui I
I our. 111 uuotur aa al alalaa iv asifarai
' BtlTMlas, sal at wall to ba a Ulr and
. taiiKra Phr!otan aaa ftnrrn, ara-smioaal
I ia iilstasolslij DImsw t 11 a. 1
TPalIl.l1 laarvof hly aniillrstad from
1 im iriaai iiiii it, iim 01 nsi ran, 1
Tram, fluid b aa tiMiL I.4I..I '
I ar far Isslar. A quirk n rtua ,
nirsiar -iia. riaaair aaa nlals, kf '
Itrou'l spsalsJ aalalaas aaslkods.
KTKatr MAM applrlnf to as atu raasfra I
I aar loul eMMtan of klsmniplajnl,
sttof alacnaiDluiil.
Ws tstu butmmit a t-OaJrirM CT1I at I
. avarw mm tvs liiirf.rf na.
cnnsnitan.ia rRr.K ana stnciiy enrsa,
CHAMsxt rsur MSASO.VABIA
Traatmaul paraaaaMj or k lattsr.
Writs fnr llnok. rllOOPRT !
NAimllSK. M.ilsd Vaam. ' .
ou&lor sasa.) utntiwnw
DA Wit DAN ll CO.. 1011 Mattot a. I R
Year...
H rotsady that tmn m eold la m$
"Tf"