Lake County examiner. (Lakeview, Lake County, Or.) 1880-1915, January 02, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Lifo IL
1
! v
vo; xxii.
LAKKVIKW, I.AKK COUNTY, O It LOOK, THURSDAY, JAN. 2, 1902.
NO. 52.
!
.5
A.
1 1
nr ni n 4
. . Ul Ml 1' J
4 M.ir, irui nm iaw r
12 N OS JAN. I.
v I. h l.inh tif . -i of
frlh Hi lrg 'ml .. lb
ta lra 'lr tr.
l rr '.' Ihr air at of
m I 'an I lit. p uii I t
aim.. Man li ir , mil
' t,H . ..ih r I 1 1' III 'I t fl
- S .. '. Ill llir .l'llli !
u .1 Jfifirrrl ap I r .''..
..! a. in; niitll afi.i Mai ,t;t
,'.-, v i.l !a waa ! .. li W II
i f . .-ti rr mp r. in- -u
. . ! r I-. ntiar lir t m 111)
-. i... tat. ati li aaa ll I In
j V. 1 1. 1 a ii ' i llir iiMt ti'ln i l it
I.Hii'l l.r !l.r tnltiua a'.glill r
: 'Hli. tlr tlx a pa Un it fl i t
..lav.- ii I'l.-r l-rn ua.t
,'..1 a Ml aal'lr f,.f treat. nf an.1
-i :i4 I all mi l llir t'l.rli I'ati
it ' ! aal't Him to I'll' "(
. I , -1 I.f fn a ri I i.irat a p .!.-
t Jr . fr f"iii inn iiii'K'-i f . a
a M l' .! li "! a V i ,"
' i 1. 1- a I'm- nriu nih : it in
in I s.-.ilaii.l a. nulir'art It 'lir
I u r? . i.ng i:i llir ilillrr ar:.-o
ii ' .. a .f I l.r I ft lirtirf ami lt. '
r !! ' r l1 !a k'n.trn " fl
1 ' a . , l. i.n all u .on llir 'air
I ' I. . I Mi r ttimnllig le r ciunr I l.r
a- i- l.r I.ia'c.a prr r '!';
A N. ..a' nr I. at, nan a. !
J. . . aai1 lr .Irrlvril taiu
9 i w riiHi l.. nlgM. Ibr Hum for
t r f' " aprrlfV
lr ) dlairWla if ICiitaK4t
V s ' - r itr 4 $ a
ri
Ji,r. .t.. r- '.- 1
15
i.
t . a a
- '
i i. .1 1 1, i. i .
; . . - P i I.i
: : 1
! I. It,, i I. '
...r
i- i.f tin fa I :'..!
a .1 "I u .!. .! it;
. n any f '!)
a I rtrnta a !.
m Wir .III, un 'i
. ' i It a i I ll
i : : 1 1 i w paii i :
. I .If . . .!
. i 1 in I in' u ii. I
i .. i : ; iii- ni.i t :
.11 lilt K I I a l l) ' 1 T
it. . ' 1. i a I It. l ' i u
i . I . , II.. I ...,! . i . i 1
, . J : ..I li a .
! . 1 ' . I . 1 I. i
. .. ! ' . ..; I '
. . ' . . . . I .. I
.
. . i i . i .-. -i f
. .. ! U . , .. . . .
Ill . - I
, ..
II .ill. I i
i I .
I . I r
1 1 . . . i . ..ill.
i . - a l
t r . .
WALTER AND
LAKKVIKW i. In l.p. Pinrrr.
m l irii(.Hiiiii muurniiif tilar.
H..fr'i ami xl.a.i'i l.aa rrai fi
r.1 rr lit.ina williin llir
ramnnr ul ixi r i.ian a it iifnlialil jr
tirarr daa lit-loff.. Ti Imlila I"',
oiiv alrraylj lili'ilrn t tlia rl'al. nt
II. r vallr lu ll.r .llnil ( ill of Ilia
liaa.l. ai .1 (tin ullirr aai'liii In
lima ( l liia minrpla to tlia laal
Iran i. g lai , era auli)ni'la ol Ilia .ain
lul akrli li In la narralrxl. Tlia laira
lltal l ul IV itaaa a(o mot- iililiT
am i ira ami liranir-l ailli y y ami
r..Uia draiili, arr una r... in ilralli.
llirjr arm llio lnllln.nl a Irpr.ly
a-. aal aii-l lainrntalilr ami almii
mi urri uiitlor am Ii taiilul rirrulii
atamra ll.al II makra llir l.aul ijuiv
rr aii'l ll.r lirarl ha In t arry mil
I l.r iiilnl iliilr l a ritiiiar alxiitl It.
Waltrr llrt.au ami ffr.1 hnrllini arr
Ida n lin.a nf llir Irra. Itrrima H r
an I rrurl aalria ! !. Ikr.
iiii.lajr laal a a. a 'lay Inr rr. rra
linn anU ilraaura. Tlia aim ln.nr
Ifip-liily anl li a a. hkr iinlu an iilral
hi in inr r a .lay . On ll.al iiKMiunp- a
liait ilotrii law I aii'l laaaira, rmiilirt
ably awalail la a carriapr, arnl Pi Ilia
lata lo n)ij til. n llir I' r .
W altar a. r rail arr launl ilia inrr
ry j-arly alioaUrlr.1 out anli j)lul
nlii i-atiim ol Ilia plraaurra il llir
lay. I'ain rrat lnnp' Ilia lakr alanil
Irn m lira Inmi lirvia, ami Im
ti.aliatrly aaal ul Hi. ranrh ol H. J.
Mii'llry, all ahililr.1 ami U-tfan U
' - l no il.nr aaalr. Nona ol Ilia
( . i siiiHitflil ol lli ilrptli ol Ilia
alr aii'l l.i lrra. lirrou. put liolra
in Ilia l. r at Itial int. H.a.ti U aUrr
llman an J I'liralar Mo.llry war. on
lli. ic, anil H alir, mora Trnlurr
aoin. lli an ll. mli.rp, ami not think
lap- ol aay ilanra'. alrd out aliout
ISO arla Irucn tti. bracti. II. Pud
Jmly aaal Ibruugb tl Ir. lu Ilia but
! ol Ui. laka ami aa lli nolorta
aal y can tip tl. Cral liu.a L
rrirvl If lia-Jp, rrl Wnftilrit aril
Ni. ratiroa atarlanl In 1 i laaeur,
-I Utiaf ibirf ''tin nit.ar
v..l. 'i Itv . 'I'lttV'.tir V) f A-f.
it kaj.tv'1 nr', I r lain up aain
.( ! ..I r.( h . m. Allrr
! jf r !.' '.l.r Urn J
,r )-.r l.y rank I r llir Ual
a ii 'i. hi I a nui riu nr. It la tlitinul.t
tin
In
Ir mint l.ar Ifrii altai krl
;; rami' aal.rapaa Ptrmig lal
ai.. I a l aaiiuiiirr ami lir appar-
n I li. a 1. I. a i ll .rl to drip tilui
x. I U In.r hr.1 M.rllll., aa Iran
it a "rr l.r In-at I. rn.ua H"U' in at
t i.ij.1ii. I t ar l.i. otinpaiil'iii tl.i'
i.r l.r.'k.' I'll t.ia ai l. and lir ma prr-
ii atr.1 inl-i llir a alrr . alti-r a aa
Urn i.ii ll r laitl tin N i. 1'altrra.in
at li r anir tmir a h Ir tryniK In
r.a. I. r rr.1 i.nly rair-l l.iu.r.-ll . a
li. a. ir .
Ili.'iuar Mu I ,-v an. I l,i I r-t d r
l l.riti-r arrr rr aitni-i-a li tin
lra'.' al.rn I if-l h-il mt-i llir
aa'rr ll.r I riitrr ran In a n.-r I v
I. l .r ai l -r. 'llll.,' a lll. I'lainl it
. tl .- I, .... . , tl. it llM . i.-.l
li .,-1 I ! it :t I i v.- 1. 1 ii, . i I I li
lt ni I I), ! fc-.-t I . fc- 1 l.lMn-M,'-"lt
. - .1
II ll.
Hi
l,.r
in.
a . I
t
I I
I t
lit- i,'in t . t I.
I l r ill I It
.it .in ! tt.i l
( . -Ill' r li-.-l. t.
I ai-.'-.;. I .1
I i-
II. ' I .1 1.1.1 t
a I
Mr .1. I I -ll I..-
I. i . IM.'. -I ll .in !!.. .
I ,. Inrl. I l.r . .-'I I If
I l.r Mil,' I.f. a. I ;
g - all'lr , I fit jl ,ir
i 1 1. - -iii i Ha'
.11 tl .it l.r t. .1.1
t I, I I -ii i -ii-i-r
l.-il tin- .,i.
1 1.- rank Ir-'in
r.a'i-l aii I aa i rii-r -rii ak-am until
l i ..tal l it . I ll.r aai.-r l Nl
I ti .'r.. an r n. I l"l -I 1 1, li . ,(!i. -,
at ir.-t n'ii ll.r .iitr jiil ali. r
I l.r ,a nr frl. r I fra l ri-lntr.1 . hat l . af
lll'rl tl lli i. til llir In a I n II I'
!lr it!. It..- a-.i.lal,. r ul ( . . r 1.1'
i.rnl. ii a fM n'li. klv i - ii
.It j. '..I ait I tot. M.f, 'i I it nut
t .. 1 1 I, .ir iii tit- l. i- a l.i f -. 1 1 1 1 a
I I k a
I ,.
p-.i.
i
I k'
li
tl.'l I
St I f
a 4. I
! Mr
It a:. I :i
"I' "-
. i
I
.1 a .
. i .
I t. I
I II
I
I
I t
I .
f II .. , r It
i I l,r I I :. Ul.
r. ma' i.a I -r "in.
I i -rl .ir I. II
arrr l-r-"ilt t l i
. I- k in tl r r-n
t l.rir fri.i tin
a' .1 I t! r f. 1 ,1
a .it. I a lt I' -......
i ..t i.l. I a I
1 1.- ti. I I., n ii t t
I tin r a a'.-.l ' -i
it a i-t tat., t
I t i. 1 I i4 1 a I.-1 ii d 1 1 in I .
a-t. t,..t., t,...iuf.rtiilail
Hi i-l f. il in ll.r a'- r
i inii ir. a.i.at-i 'rtl a. ll--I
. i. - I i '.i 'li.i.'i it. a.
1 .i. - t. ii i ., i t.i, li tt.
a. I ti. ti.-l. I.. i
aliat orctirrnl in llir rnaantimr.
Tlinar, aim artlnaaaail tlir il acrnn
arra ol rouraa ruilr-t anj lull ol
grirt, ami no two paw tlia Ifaunljr
ahkr. I.itlla Nip I'atUiratm it ilraerT-
I. it ul tiiiu-li praiaa Inr liia hrav. at
lrmii to rracu. hip ilrownlni oin
rp.lra. It waa only tlia lian,.'i FaUi
II. al krpt hi in Irotn jmniriR (iirni in
ilralli.
mHO 3NULHNU.
Krnl hnellinK tu an orpliin, tlia
fx. n ol Panirl ami Mrrlalla rtlieiluiK.
almiliisl hrrr man vrarp ago. Mr
aaa linrn in Ittaipr) lka vallry, on
ll.r farm Imw ownnl ly TlioiT'.P Mc
liralli, ami it a a. onlr a riliort dm-tam-r
from tlia Itlarr ol fiia birth to
adrrr ha Inai hia llir. Ilf tin t(ri
l'i yrara. fi iimntlia ami 4 day at ilia
liinr nl lira li. Ilia auril, Miaa )elia
hiii-lluip;, UN.n llio dralh ol hit lat
arrviriiiK parrnt, lik i liari(r ol him
ami In. aimer MpIm-I, ilia nrtrrat rrla
tivr he had livinn, and rrare I tliern
aa hrr oa n cluMrrn. r-hn aaa a good
iiiothi-r to the t-rpliana and brought
thviu up to Irar Uod and to readied
ail maiikind.
I.illlr Krnl Surlling- waa a hri(ht,
rhrrrlul lad a In nn r vrrylxaly admired
Inr hia manly qualilir and Rood neap
ol heart. KverylaaJy" kn.w Fred
hiirlling lor milaa ami milea about
Ijike county, and .vrrflnaly that
knew him aril aaa hia Inrnd Km 1 1
ol th. ppirit ol fun ami haiiy -luld-hiaxl,
ol ait ami humor, tie wn the
life ol hia (ilayiiiatra on the acJiool
Kniumlp, and within the actionl room
h waa the c.oa atudeiil who waa al
aay. well up at 'he liratl of till i-laap.
Tra lirip and pchnol coinpauiaiia loved
him alike and there waa much Bor
row, trara and mourning when hi
death waa announced. Kver aincti
the aal occurrence the dukil com
paniona ol Kred and Walter could ba
aen each day going from one aad
htitTie t" the otf.er, aith aor. heart,
lid tea. I ll eye, to upou lt)
eii.nl lo b pol tbai' di-'t a' hooiaia
lrJ t-IIi i-r, oni.5 'rir,v l
tn friornl ai; ! - .n..
So (ieiie al on the hatllant i !, It tt'i.a;
I i l ln fP to dMth, waa ever r:nrr
iilii..i l.i 'l;r name of I l-r . than
aaa r ml SnrlliiiK. When he aaa hip
frirml atnui'liiig lor life in the trearh
rmti. a alrr he Paid : "I'll nave him
I I ran'" What man could ever
have tlitplayi-d a liiorr lu-ioii- apirit,
ahat hi-art inure hravi-ry? I-t up
rriiiritiU-r r rr. SnelluiK a a youth
lul lu-rn a hn a-ave up hit lifn in an
a'.ti'inpt tt rave another. The funer
al t.'t'k plat e Ir.iin the Uupl ink cliuri h
la.t I neaiUy at 2 p. in. The canket
aaa i-overnl ailh heauliful llower.
The pnpila ol the ilt'partint'iit of the
puliln- w-hiMil a hli-h dri'i-anrd attend
ed, mar, ln.l in I nor in tin' lead, and
li t- ra-kt-t aax carrii'l hy an hoy
a. li, N.linati-ii (r.-ni the ri-aidence to
the rliurrh. Ilit ptllSi-arerH were
1'i-rrv Miipliti, flarem-e Minh-r, Juii
inir Matai-ll, llarrv llervford, I'hrM-l.-r
Mn.lii-y iiml I "in Itiirru-. Tlie
ti n I 1 1 l ! i r iM'lf-l with
frii-mla ami ht'liiHiliuatr. I'lie choir
r. n.rri-, ap"-pt l.itt- inilii- for lilt
if. .i-i ii, ami Mr.. Walter I'vcr, in a
r.iit'1-l an.l ii,i-il" vii'i- -ipw' a U'tiiti
fiil .,.l,i, ".-N'uiiiiiiie We'll l iult-r
aland."
lirv.l' W. 1 1 illoiuau wai in the
pulpit, ami tt'livi-re. a hru-t hut
r-1 '.-1 1 . 1 1 , 1 fcrnioi,. Tlie i rcHi lit-r wai
t. ell I'liit', and fr a lime could not
r, I. o Mi l ditl In duly ai-i-iii to
nui. rhHlinalca ami Irn-mU all
took a I a-t look at the face of the:
d'-a I ami ailrntly tli-pnrted lor the
ii-ini'trry. When the urave wan reach
1. 1 tin- t ki'l va loneretl ami alter
a allot I pran-r and a a.nirf hy the choir
tlie I.t-l aiiflil of hrave Kretl Snelliug
aaa hidden Iroiu view To the le
r avi-.l .nui orpliani-d aiater, alio haa
I... I a ma' iind U-love.l brother, to
ti c li'i 't.-.l aunt a ho o tciiili-rly car-
ll. r tin- -I' M I lo hi lilr. ami In
tl... . tl,. i nit'umiMj; rcl.it ivi'k. The
I i'..:. I , l. lf. If .iltU ll hMllpa
l lli
l l. I l-t ,1
I U i , I I. 'tin I.'.-.
.' i....i t'.- .i-i I l'i .l.i
... i . r.i ... I. i-
.)v :s.
if iv ""II of
...f.'.l Iii j curt,
111- h .it I-n 11
id .t htt'Ulit
I i I .i.i in .t i -i hit p 1 1 en ti at tlie iir
I I . - I , II - Hi- k 1. In nil I IU II I.l II
I - -I I . I c an. I , mi .It. l IK I i 'i I In' 1 1 t 'i t
.11 I l. lc t-l .ill ali i klil'M llllll Inr till
ii, .ii, if .nle 1 1 .ma nl i It.irai lei . The
-t.,i nl In. ir.iin- di-.illi hat ulrcady
' .en t.'I'l. ae ahall d a i-ll upon the
i., ,l ieiii . nl hi 1 1,414. tt-r and draw a
I it lure "I hi Inline which d'Hiblleaa
-li, mi. I l air U-en fall ( auukhine and
I appuu't had li"l r ate decreed It
mln r a lav. Ilia luliire aaaindinsla
( i.tiiiitin one. No "iiii man ailh
lu il,e ai.a' nl mu rs nlliH it'iu ever
l ad a hritflitir rl.tr aluiiiiiit in hi
iHithway in a' i ii, I.- I. mi ihrniiith Inc.
and n. m. ntl.rf al Im ae cM-r went
i iii'i i I, it i ntl aitli a purer ht'ait
4iid . ul V f ' r an ,i--r utmu of ncr
I vrtf. 1'illiinte 111 ilil.ll Coutai't
'.,:!'; :' i,; i.'iuii eaiiiilai, we
FRED.
knew biro well. If Walter Brnn
hail fault wa kn.w them not. It ii
paid thai all human bavaaome fault
or wepkne.ae but w. do not believe
ha had. I'ur. ol mind, tender ol
heart, and coriecieotiou and honeat
hove aill thin, he wa a greatly ad
mired peel men ol young manhtjod.
Kofi, karw blto bat to lav hia,
Nuur aamrtl Pita but to prala.
Alnive all. he loved hia mother, the
good woman whoae heart i well nigh
breaking a the gaaa upon the lace
of her dead bo, while we are Inacrib
liiic 'lirae linep. II. wa ever atudying
her happiueaa and comfort, and thai of
hi aiptrr IjiIIv and baby aiater Mar
guerite. He loved them with a ten
ilerueaa thai few boy ever ditplay,
ml the fund father ami mother
looked upon him a their idol Wal
ter aaa their pride and joy. One ol
the briKhleat pupil in the Ijlkeview
achool, he wa giant in intellect lor
one of In aye in the achool room, and
an athlete on th. chool ground.
He wa ol fne phyaique and had
many prrponal attraction. The
hand of IVath wa laid upon him
juat when ttie beauty ol In peraon
ami character had begun to develop.
It waa cruel fate that ao ruthleanly
nalched thi bov from devoted
mother' Pide juat a his iplendid
btain had begun to develop and -tipl
him in devising mean to help
and comfort her. ii. wa wrapped
up in hi work, for before and after
achool he would be early at this of
fice to earn a few honeat dollar each
week. Quick to learn he waa not
long familiaritirig himself with the
work at the case, and in a year'
time became rapid and accurate
tytie-aeiler.
Let the pounds ol Mature be in ca
dence, and pauae (or the tear ol the
lingering acttooltnatw ami iriend. We
re again brought tu bow in humble
ubmiaaioa to tba decree ol Him who
dneth all ttilcgs well. Moat deeply
have we brra moved. Every human
beiiig in Lavaevi.w mourns the death
ol WtlWir Wrowo, and thosti v' o
J;Jpi bet moara te dicr
aud (re! t.iat in liia lioar'j tr.cy
sustained a pereor al low. Kare io
tleetl tliat one goes down to the tomb
(rilloarii Ly the tear and prayer ol
all. When the silver cord ol his
life aaa loosened, and hi spirit took
it Might, every heart in this com
munity was stricken with grief.
Come when thou wilt, grim Messen
ger, am) thou art terrible in infan -y,
in childhood, In youth or in manhood,
or even when old age and infirmity
has ripened the body (or the tomb -thy
presence rolls a mighty stone up
on the human heart. But sadder
still are we when from our mulct
thou dost rudely take awly one who
is just entering upon Life's duties,
whose work in the vinvard of the
worhl has jiitt begun, iiut such is
the uncertain tenure of this life.
As the night vigils are held !)' the
side of the remains, the sorrowing
mother walks the room in heart
breaking grief awaiting the uncertain
arrival of a loving husband to share
her grief. That husband and devot
ed father is coming from the far
iliKtant desert to get one glance at the
fce of the dead son he loved so well,
U'lore his body is lowered into the
tomb. This is the tituation at the
present moment as we write. One
inn scarcely Imagine the agony and
stitTering of these relatives, as the
clock ti -ks off the seconds, oh, so
slow ly.
These boy a, Waller and Fred, K
longed to us a well as to the grief
stricken relatives. They were our
hoys and we were proud of them.
The sunlight ha suddenly grown
dim in thisottice. Therein something
missing that we cannot replace.
Kveryoody connected with The Kx
auitner in any way mourns deeply
the death of these two noble lads.
We claimed part ot their esteem
and affection Walter had been with
tit for many nioutha, long enough for
uii to know bin worth and nobleness
of character. Little Fred had only
t ccn with us one week, but that was
long enough for us to become attached
o Imii ami to deeply feel his loss.
Farewell, noble yonthr. I May your
stars shine aj brightly in the tirina
n. cut above as the love and esteem
for you were deep rooted in the hearts
ol tiiost you lctt on earth.
The courier sent out after J. W.
Hrnwu, the father, returned Tuesday
night alone, having been unable to
find him. Harry Kiggs started early
Wednesday morning and will doubt
less leturn with hiin, unlet the sad
new ha lieen conveyed to him by
some mean and he is already on the
way. Mr. Brown may reach here at
any hour, or, he may not arrive un
til after this itsue of The Examiner
lias been printed, a we go to pre
early on New Year' day. However,
ms sikiii a he arrive card will he is
sued announcing the hour of holding
the funeral. The remains have been
placed in a hermetically sealed uu
talic casket.
''
cooooooooooooooooooooooo
MEW YEAR'S
..OMENS
o
Ol
o
o
o
ol
O
ON JAN. I
o
O
i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
I
THE calendar begin Ibe year on
Jan. t, and It I not strange
that lu the beginning of tbe
year men should Hud an au
gury for the future. Ever alnce the
ncUmiing of lime begun the fortune of
:iie lira- year's initial day linn been re-f-.-irditl
as In a measure Indicative of
what was to come during the twelve
umntbs succeeding. We no 'ouger go
to augurs to foretell the future that
la. moat of ua do not fur Instead of be
ing iuatalied in temple and living In
luxury tbe soothsayers now Inhabit
bumble quarter In back street and al
ley. But tbe vein of superstition
which run through the human race la
bound to manifest Itaelf In aome way,
and. although we are prone to regard
onraelves a quite above tbe foolish
practice of our ancestors, we never
tbeleaa. In lingering remnants of cus
tom, ahow that perhaps we are not so
far advanced as we think ournelvea.
This desire to peer Into the future Is
the origin of Dot a few of the super
stition which we Dow openly deride,
with a mental reservation that, per
haps, after all. It Is Just barely posalbla
there may be something la them. Ia
Dearly all countries some form of
divination Is practiced, particularly by
the young, on New Tear's day to fore
tell the future. The Scottish people,
are fond of regarding themselves aa
highly Intellectual, but In this matter
they are as credulous aa the peasant
of the Sicilian mountain. He uses hia
beads, but the Scotchman employs his
7:t'?fV wBtck bo place back down on
.tH .tWcv paprailfa it to tail- opa of !t
own welgtit, to is vmuotii asking..
puts his Anger on a paa not! read & -verse
on which" It rests, and this Is
supposed to Indicate bis fortune for the
year. .
The world over card and dice are In
bl?h favor as being supposed to indi
cate the decrees of fate. The cards
nnd the throws are fortunate or the re
verse in about etjual Dumber, so that
every oue has a fair chance of obtain
ii;g nn omen for good. The actions and
voices of the animal associates of man
t ie formerly on this ilny above all
.it Lent significant of good or evil tu
come. A dog's cheerful bark on New
Year's morn was auspicious, bis bowl
a very unfavorable sign. To meet a
cat on New Year's morning betokens
Ul for the future, as. curiously enough.
It Is regarded In the Latin countries
as the sign of a coming change of resi
dence. To see a snake Is the worst
possible omen, for It siguides death by
vloleuce. A few years ago an Italian
living near Milan saw three snakes
together, on .New Year's morning be
fore breakfast and was so frightened
that he fell 111. became despondent and -did
actually die. To see a pig Is re
garded throughout souiaern Europe as
a fortunate omen, signifying plenty In
the coming twelve months, while the
sight of a crow. a magpie or a jackdaw,
probably from the thievish propensities
of these birds, la regarded as a sign
that the beholder will be systematic
ally swindled duriug the coming
twelve months.
Wltliri l-'iir the ear.
kit' hj,,,ltii ."J lieu III te Ihlll.
1 luouiinuul tin. loiluli: i.'iir;
ji ihnii.i of tirmui fur uutilin
All m lit-ia, fur or Heir.
kla.v tr.ielul wait atul winning tniila
tiain Ii it'tnlsliii. tlrm an-l tl.ar;
U.iy lontlo-l In' .! tlie liourt bryuile
A oiiMur.i iti-rl the ytar.
Uii- nni.-i.' lie thy sikmUI gift
To Ui' m1 i-lmrm the eur;
Uuy lliy iMl voire the st'tima lift
llryoml iliia earthly sphere.
May pea. e ol nitml, that heavenly peace,
lie Willi thee through the year;
May Christian virtuea never ie
And torruwa disappear.
Mir ill the rood thi. world ran give
Reward Hire on thy way.
May heaienly bleating, while you live,
Surround the. .very dayt
P.J. Windtor.
The Lke County Telephone system
saves much anxiety and waiting.
People are In-ginning to wonder how
they ever got along without the system
before it was built. Last week two pal
pitating young hearts at Silver Lake
were imulo happy through this medium.
They received authority over the phone,
to wed. otherwise the happy event
could not have taken place 'intil a week
later.
1
i