Lake County examiner. (Lakeview, Lake County, Or.) 1880-1915, July 04, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IAKV. COUNTY EXAMiNLK : I.KEVIEW, OKIUJON, JLLV 4, I vol.
Local
(Ml I
jvIOIVIlICAI,
Interesting Notes
(lathered During
The Week and
Stated llricfly
Tor Fxaminer Readers
Q lZh)Z SI; $K&5Mf S'tSr rS fc$K5:CO
lC. U. SNIDER "imSSfSlJ
". tin line i rm lii'rv ami yjUxxwure at lli- i-mhiit In k p well than net eure'l.
k'liliiim k'. -' - l'' W iH'c J.illlc l.nily Kiner-i takfii now
. '. . , ,. ! hii.I I !!). Mill mUmvw keep your tt -1m
I't.tl l.yiirl. Kt ! I"'" '' ,,,r ,,,H it, ,rf t .r.l.-r. They ' v.-r ri. hut
dm ol wool - 1 1 I'l'iito. I i.rinnotx hii fii-v Kenlln mllon. Ijike-
ih-l ileltrioim .eei'M-niii no. In at the
Monoicmtn. "
(J'rni' C. Turner hikI f . IUIn I r--iiriiil
to Ceilnrnlle Kii.litj.
A'liiniiM'k -V lor M t 'rinii k nikeit,
Miiwrrn, nmt general liirlre. llt-'
ler ("renin ami criini Roil I Thr Mon
Vrmii (khii now until wiiniiner imhIm. -' 1!
Tin mm-liiiifry for the. Nnilltem Ore
Hilt Oil Co. lift artivrl Hi Anlilatnl ml
trilliiiK fuguii.
I lolt'l ilrilik .Irncf Miniip hikey Mil
you rit thithent. tivn. Jmiiiner
'I. Agent.
Imv i::.miu fhiiiMii' I i . t ' -"
i ifr tin. iii-iii, l, i nh.
tU-'l MilllHIH IM.I1KI ll.
I ieorf 1 l..rrow Hinl Cul. Hii'l Currier
urnve.l Iroiu 1'niwliy I'liiUv ami will re
1111111 llul ll lll'l'l llll- llll l-n.
I in i k n..' Iiintf l.iil .li-i' .M or" !iiL
ii. I ii'n ,tliif he happy. Hi cnti- ill
Vln.'i i .ii A I il.:il i. V '- 't i ll
J . II. 1 I.I II -I'll III Ml I lk. ' M'HI
, i .hi ! .1 I'. i..i , i- vhiIiiik ilil
1 1 Irll Ii- I;' " .1 II 'I 1 .1 kill,; i i . I I.' I a' ' C.
.r I- m.ik ink tt l"Ur of
V p..-l
I.Hkl' r.'ll
If. Ill" I
I her
lliolll'l I.
lnl that
il(il, r.
I'.li. I
Cllrk, ..
Il'if H..
IxY in I.
I"
I ' N . k I I . U
..II.. . M'
' I . ', V Mill'
Illl.k .If
I
.Mir i-i ii mi'iital
I !,c I' itl N t.y .
ii:i...ii liv y.iil
i- M.i-ni- wIumIh
.'I I" 11111 t ll
II. t lit ll I'llll'
r v I i- id- iiii.l
I I. Ml- III
unt r ti
. I
"I
l
nii
-i.. nt I., -i
iki V I' M .
'ill 'i ' I i .i i.i ' l..i 1 1
Villi cum I i Imh.1, (mi III.- . until Mini
I.Mik '. Im- 1 i : , i -.tin k i. ,ui iii r-i, wlii'ix,
rolH'H, iul. ii, t-ir. C 'J
Mib. I .ti n.. iff n( 1 1 . . r y I. iix, ( tin
' linn of Milli-f A l.nx. Ilif larv'i Ht cu'llf
hihi-r1. on tin fnai-t, tin il tit lifl' Iimuii in
'fill .l.fl on .lillif I'llli.
Ii'l it i i i Mfikr vi") ti;ii v i, ritn
l.ny J,. ....if l.ik. I.. i tin Kinif
.ri tl.Ht i" i.iii'l loi jii-i iii.luiHty til"
ki-y'.' l.i-t i nt 1 .1 in ti i -f 1 1 1 t I ' h . -ji;
-Ii!i.i .1 I. c ,.,f t rinii. ' .f
iin-iiil.i-ri.il J 1 1 ... ii',., i..-!if i- hi tin-
4ill.f II II. 'l -!ll. m uIM,' HI if, ;(,,
ill iliri t . il.u mil.
I lif II, ..'lift li;iinh . , ( i 1 -1 i 1 1 m -.'SO
:o (-h, m,iii fvtiifiln ,f, wiiter K' it.
RECEIVED NEW THIS WEEK
Shirt Waists in Silk Mull, Taffeta Silk, Mercerized Silk, Prench Cham-
bray, Lawn, Crepe Hadras, Percale.
l-adies' Wrapper, 75c to $1.50. Ladies' Walking Mats, trimmed In
silk, $1.75. Ladies' and nis5C5' Shoes, Sandals and Oxford Ties, Jt
latest styles.
ruiiyaoyj zxi-zx
Oct our prices be-
All the above coods sold at N. Y.( Chicago and San Franclaco prices
fore buying elsewhere
r
vi" I iriii ('. W-b
i
Tin- rm-rrt "Mi'm." sml "I-aurn K," j
iriM'rtif of (ifurf an-l Jlin Small of j
SiUff Ixtki upr taken dack Jminn from
tSf 1'aiHli-y ra.-t-a, ami will not Ui hkii
Imff on Hip trx k.
VVIiMtt you ant miMli-rti, up-in-lial
thyiir, try ('liaml-frlain' Stomaili ami
.ivr Tal.it'tH. 'Ihy ar ay Ui kt
ami ili-aaiit in rflwl. I'rif, 'I't fptit.
Haitiplf- liw. at in-all .iriiK aioro. ..-' jmu l.an takvn tl.p auitii.tvn.l-
I.at h'atnrilay tin- Uiviiffl min ! .ru-y of tlif ('lifwmi'Hii I-aml ainl Cattln J
fvr r ina.l in (.Mhloriiia an coiiniiiiiuiat- ; Company 'a liiidiiif at TainlfV 'lii'itiK
f wlieu .',t).lll' wan ii for tlmjtf.e .H-n-- of Snjt. Wlla- Tayl.-r,
Sf-,'Mkf gravrl ruiue nar Wi'a-r-, wn gt fi-k m; oii pnn il Mr. Oiwlpa,
illi', Trinity foiiiity. 1 tlic A"x iiitfl I're-H man to Sau J-'rati-I'lmtAKinu
Imvf llif wr-llfct rc-ort I cit-ru. Mr. Taylor w II mk- a hurrifil
outxi.U of Uri-iroii'a l'i ity. It i" . trip to the city ami rfturn.
. pillar .linf l-rcaii"!1 luilliintt i" liatnllfl '
I ..... I.. tl 1 .....I ..'..a... Ii.j, I. all ' 1,1 a I ' 1 1 11 A i'fll Ik li rtta. t flaAV
UM II- 111 llif 1 1 ' it- -I nil' I 1 igiii ll, i i"ia I . a. a a, ai .'. i van . in i i.va . .
.i.ii.lur.l l.rml. L'l.-tf Takf I.Bxalivf I'.rotiKi Until im- 1 all-1 "'Kb I -V.
., ( , .. , , , , . . I't-. .mi .lriiKKi't-rft.i.id ti,. inoii.y if AccononTio.Ns
I .... . i: a'.-: 1 .. .a ... .... I
iiiimm iiij,' piiMMfit no i.iniiiMiii -i" tiling iii inrii m mi i-hi'Ii lux, .n .'" iyi
In-fiKi- ..i Iravfliot'i Hi ii, roinpaiiif -
i . , it.iai.ii, .. i . i.'iui n aim . .'1
W lifiti, tliri
if J
Lake view .
m
BKEC1UIJ IN 1900
MODHKN
THK0U0H0UT
! n i siii' nil-1 lainiiif ntH
iln-ii im .In itn-n ut f.'j pft
Ml I I . ' I . i ' i
t' a. 1 i'f i !i
l;l.
Tno-f fatn. in lntlf l''-it'
l.lttlf l-arly Kihi-im Coinpfl Voiir livi-r
it. 1 loir.iii t' '!' lliir .Inly. Iti'i iiw
you pure, rii-li t I n I tn n-rii ..rtiH y.mr
Ixuly. A rr f A-) t'l tllkf. NrVft Jftlpf.
I.akfvii- I iiu Cii. 'J'l-'i
It Inn Im n citi'l 1lmt tin.' J"'in;ll-t
purly ii "il. ii. I ;" Imt tin' ro (Kirt i fuli-
j.-.-t t" V .lfl.lt 1 HI . II x il In it ill-r U 1 1 Itf II Vlltf
HiiK -ii ii a ii iliijx uK'.i mi tin- dill
ll'iill, u .,mi 1 1 y (ii-n. Il.ilillll. Cluix.
'It ii i ii I . mill l.ii!.i 1'iiftf r.-1'iitilfy I 'oh l.
N..'!iUiK; loin dfx I'.t A Kin'x n i-Mrt
fur 1 1 1 1 V till 1 1 1 1 1 1 r -, i nny ( oim-rx, (.'.,. m I
Inpi.iix himI Ii ii MimUfx. Call tlii-ri-
lit).- y.ni :tr in Mah, itinl yon will !
roy.iliy tri-ati'il. ' IM .i
1 (" 'III 1 1 ! V U J StMlkliUi ft 1 Hlf
Clin i!'-t itij llm purfliHKH o wriariil fitr-
sa.iim.i-: WOO.1
.I:or CO'lll.RCIAL
TUAVLl.lik'S
COCklOAS
TVn.Vl MENT
7 7 "I -a--"-
Wynmiiic fi.f llif ."iiitiliifr, ln-furc .1. liv-
fry at tlif liitiliti-r x ti9.
Irop into I'mM t Kin'x l.an.l-i.rin' rf
(ori ii ix I fi t n frt-il.iiik' ilritik or :i tii.t
fiiiur. W'liilf you loiifr listi-n to tin
ilf liirtliful in n Kit- from the Kt'cirm or
"l-onn Tom" pliMiiMumph. t-5
"I urn iinl...i...l to Oiif M inntf C.iiil'Ii
s. K. W iiflir of Miunutli l iillx, a for- Cnn. for my pn-M-nt ioml In-nlth ami my
laiU'-i, who max laxt uii k mrf-tfil lift". 1 wiih trfiitfil in vain hy ilix-torx
i..r il .. iii.li.ufnl ..ll,i,.r ,.f mmi , for liinif troithlf f.,loiiiif la niiirn'. I
10. nl-uf cut' if in tin- Tn iriity of l'k'r. ,
11. "V will iir..l.al,y (ike ovf r 2" car'oa.li 1
Ironi I'.akf r iiinl pii k uji many mora at i .
H'luliiiw'iMii, Tin- priipx pai'l Hif not F. H. MILLER & CO., Proprietors.
Kit,-!.. Ti,..i..iyf,-,M:i'riiy lujanMLKii F. P. LIGHT, Manager
iiiinilx r of hto, k in tliiit ciH-tioii ami f.iiri
pri.-f arf 1'finu pai'l. Titer ari taking' """ .
l iU'fly yi-iirliii).'') mill two-yi-it i -..x, ; ihii i nn tu-vi-r fun- iIvfo. -p-iii $j '
whiihwiil I..- iliiviii I.. .M..ntiuia Hinl i tint jour l..xiv n.f.!-i-pl.-n'y ;
o i ii).xi i,h proiM-riv iiii.'i-tc!. I li.-n
GRAND
Fourth of July
tin... I ll-'iiiiinl roM". Ilf ffrvi-'l tWDilaVK
of hi" f -..li -in'" in j ill iiml pai'l the 1ml
ii in i' in i-rt-li . j
l'i i't' i,-h .if ShIm' i-iiMiil.il.,.
pr..tnpi!y applifl to inti, hnrtiH ami
m .i..-. ll omit In- ami ipm kly ln-a!s thf
in j iif.l pin t . 1 In- rf a if i .1 1 1 1 Ii-.-.-. fount-
flfillX .. HIM' ll, fft I IfW'ltt'x. I.llkf-
VlfW I hii ( o. Jii-.'i
Thf l ort II. ill ri if i vat i. in in Main
if your HlMinach uiil m,t .i.k'fri ii KihI.iI
I); il'i'p-i.i ( 'in. will. It fort.iii.s all of
ll... ..a'..i . 1 i .a..aa t .a . a 1 ... ..s. a '.
.iara;,!! BALL and SUPPER
aaaaaa a a ( , . a a ana. a I I a, a 1 - a . , - , , I I .
Ixuly ami n-plafiiiK thf niitfil ticsiifr,
tliui uiviriK liff, health, Htrfnir'h. auihi-
tion, pure , l.K.I ami ic.xk! hi althy anpv-: f. THrD PQAC In I1KFIIFW
tile, lkeview llruii Co. i 5 ul",l,llK IK03., Ill L.AIVLl ILn
Will b Ulten by
n-BaW.4rWala- ',
txik line Minute Coiiirh Cure ami reov
eifil in v health " Mr. K. II. Wiie,
Mailii-on, (ia. Lakevien llrugCo. 2i-5
' I lou'r overhxik t he evening tliilxifiile n(
l'ol V Kiiik''. Call fur what yon wih, . .
a ilrink of line liipmr, a eiuur of hfft
arouiii, or miii-ii- of any kiml ami vmi
will hf affoniinoiliiif.l Strauu'er. wlieu I
v.ni fome to l.akeview ilrop in at I 'oil ,t i
Knur x ll vmi want to i-ee a uian. iim
lint! him thftf. L'ti,')
, Thursday Evening:
W: TAYLOR; ,' July 4th, 1901 sjs
1 m
: General Jobber and
House Cleaner i, ... v. . .
...,. ... 1'AII Night Dance
Kiaias i iix-uj;iy.
Iikcvirw, Ore.
I.i-av" nrli'M t !mitli' Ilnrix-r .Iii.i.
i.' .ua...
ntf.l on I ' .M.,nw.,.Ml Cr. i k, i.x n,.w .,. j w , h,M, ). t,r,,tt ,,,. to He ttlf ineiit.
n-il I .,.,, C. rn.li.u hal.,,,,, . 10-tf j A H..r,,...N ,. ,.,,.,,.,, ,v N.,,t
IMtl
'fl
Kerder
I'rol. Mi l !oi nun k hux e li.n,., hin term
of Hilioi.) :il CiiHikeil Cieek ami wt
.. ivc tin- . -i k will, h:x l.iiiulv
NnM p .rt .
The pi1... th.it aii "i Met n will I..
.-kl
l '
i i I
-1 1 r I v hf ih-.l
II.I..-I .-.ilv.
.'fit. 'i Ll!-.
II v
I:
W. I. V.Mi.,-m k ik Son, th well
known lilarkxmithx ami w airontnaker
Thi UniU to !) oene.l ukk'i'Kh r-' now fully atm-keil up with liar.l-
wimxih oi every uewripuon iiuiibv,
stiritur wniron anil heavy w a iron toniruei.
Thix lirm alui has an artifle not eairitil
in I.akf foiintv luiiiL-'v ami lifht
wniron t"',ii."' nf the Ix'st maferial. I
When ..it hreak a vprnur havo it ri-t.la.'-'
"l :it 'mm,. m, U V. lTt: !
riTO.iriKl ni-rfri, lunch of whiili in vlue.
'i j jiI 1 1 - l ier iifte. Mo-lull of the
j Ian. I in or can he iniatfl.
When you l'o to Klamath I'allx .l.m't
lull l.. nie C. Ji. Wil-.u ll..- p.ipular
C.
I:, i:..,
I. 1
ll .llpf
A I
I'tii i
-I'll r:l
p.. ,1.11,
I (Iiij; t
llll
V.f, I . .:
I I . IV 111
I'll ll a
IV.
I ll I i
' .. k : mi i . ( ,i i . :i ii. I .
. ll I Ill . w . I f I m
' i- t ;,M u.-ek :i i
'r, f , i' H .
i iif t ally i -n i i -.
.ii. I lumeli. In ai
I. i llf I iirlv I.1-.1.
I. 1 1 1 1 1 . l.akfVifW
l'l i O
.1. I ..kl . MlH.I V tl.i-
'.' li if- llll' Hull, i-
i- I. ;in . thai hay -
. .. i ' at f I ..Vi p, ;
'l'."liT ill tilt' I i fill Hill Mill. Ilf lillllfK
1 1... tin. -I -... k ill low ll ami will t r.-ilt
..'i riyhl. I i.f if ui i- t In- p. .pillar 1 1-x.il t .
Ill the I h-l hi : :;i;-f tt hl-KV t!i if. '.'i-lf
ii.-.- i'- 1 1 in.! i.l. Mf.Ilof 1 ; I'.f rnar.l
l.i. .way, l'..i ti..ii. ; Koy ll il li y, H. tn.iril
vp. !n'fi, Ch. i . atiif r, A ilil. i ml ; llirli--t
."inith. Kl.n.utli I'alN; W. K. Mil
i.r an. I . Nan Pykf of iiniilx I'aiK
fii- iiinoiii: tin- iriailuati - lioin the
M.ite 1 iiifi-n .it hai.nif liiiii.il.ty.
The uiil i t .it.- in l.akf i-Mimly, hf
l"i.i:iiiu' I" ll..- I i.u.kl Co., :- Low ui tin
loaik. I for ... ri-a- .:i..'.f nil. r
w .11 In-iflii-f i any p.u t m it. I-or
f Mil p.ll I l.'lllil I - fill III ill iflilf-x 1 1 1 I -
ollii f, ..I t li.iii.-i I 'iiiliai-! , I ..ikf ii-w ,
in. -IT... n. Itf
Hill..! ,-. thix ii l:.-vnol,i A
W iniilif hi. All liu'ht.Wf'll till v.uir oi-
''I W i.-ll to t ru lifill'y ..;',. t,l ,,l illi.i
the r.-.i l..i ot the --e f"W lini-x that ..i;r
KihImI I iyx. p. ui Cure ii without..,-
lion, the h. -t ami onlv nir.. for .lv- i-p-fi:l
thill I have f. r ii.iiif in iMiitnl
wi'h an. I I have nn-l iiiitn v ulln-r t i. ! i
ralioi.x .1 ilui Itoaiu, . it M,...l!,-. ,
I'll. V" preparation eipnilx K.uImI ivx.
pf psia Cure ax it f "iitai n- all the tint ill a I
(liilfit.inix. It will iliirexl all kin. N of
fiKi.l ami fiii't In-lp hut il ymi pwiil.
I.uki'vifW I'iiiCii. l'i'i 'i
i.initiif r I'oiuplttitit i.x niiuj-iially pn v
lile'it ;inunii fhihlien Ihix Hfiixoii. A
Weil li-'f lopeil ran' ill the w l iter's l.iniily
w - filif.l hut Wffk hv the timely me of
( 'hiiiii'.i rlaiii'n Coin', Ch"fi;i ami I'iar
l hoi-a Kfiiif.lv one of Ihe ln'it patent
iiie.lii'inen m.-i nnfai-t u re .1 atnl whifh ix
alw avi kf pi on hainl at Ihe home of ye
Hril.e. 'IT itH ii not intemleil us a free
i 4
rii
t bun XorrlMun
Reeder & Morrison
BLACkSMIT'S
AND
IIORSLSUOrRS
Fine flusic .s- .
SUPPEk AT HOTEL LAKEVIEVV
Tickets, Ball ariii Supper, $3.00
iThe Nor (hern
Stage Line.
LA K EN' I E PA 1SLEY.
A. W. BRYAN. Proprietor.
Leaves I.nkf vi. v :it ti a. in.
every d;iv lmt Sum.av.
r''tiiriiino. leaves I'ai.iley
at li :oi a. 111 ev- ry .Jay Lut.
Stiuilav.
Now Pino CreeK, Oregon. .;ej vend trip $,
lli'i nulils 4 tnaiif I.t's. li-w.
IH evr thing In
thr Hlai-kMiiiilhiiiir
Line au't nntiitar- ,
ttom KoarHiilertl 1
1 01 net
PIANOS
O.ti-iM inn. if.i. i i.i.-iiiiifM 1. ii- 1,-ii in -inj'
the Cf If I. lalf.l IV111111 Shoithuinl hv
mail. 'IK in nifthoil ciiiiiIovh iii-ithii ilf r ami luive it at voiir re hi.le me in live liufl ; for ( lie foiiuuinv. I to ilo not nilver- i
xaia'linti, pMiitioit in, 1 111 hitraiy foiitiai'-. nriniiier. ; niuMi. p.ititoeH, Hour, haion , li-e w it Ii hh, hut to ln-ne tit little Hufferer J
liotia; ix ihe hiinplf-t, 11, oft l.vil.lf , ami ami fitmplei oi .Ih-h cixulx, No. -I',, ilri'r-n ulm 111:11' mil he within easy Ui'ivsh of a : j
t.tpiil Hhoilhainl in iim., mill the (inly ahiK- : atiylhini: elxe'.' All 1 itrht ; tlitinkH. i pliit-ian. No family -lioiilil lie witlt-;j
iiifih'xl (hat iim hf Hitfff xhIiiIIv Ifiinifll (IimhI l,ye." TlmlV the tuiv Iteynolilx i out u dottle of thia uteilieiiie ill the luium,
hy mail, ."-.eml loi (if.- ti ial If f-xoii at,. I W'niflii Kl il.. htiiiiifxx. .luxt eall them fipei in My in Hiiiiuuei- time. hailing',
1 ilalojrii". Coiuniereial r.iiililiuk', Witt-h- up on their t.-le. hone Kei'vi. e. ami your . I ow a . .1. iiiriial. I'or Kilg hy l.fiiU'x Oiu j
initon, foi ni i-e .ml. I'.'-tf 1 i.r.leix w ill he lille.l." ' 1 Store. ' "ti-5
0
a
H
Pi
J. W. Maxwell
A(inl rr
Ten of the Best
high grade and
standard makes
of Pianos
$240.00 and up
Organs 8 BO up
0
3
ORQANS
I
Mrs. Aviragnete
Hie rails :
CLOTHING
I'mlur ou Main ntro.-l, jnt norili o(
KUM'i. Mt ix hauiiiK. Mi. (.
Prii-i-ii Xciornu' al oiii.-Uuu Ouar
nulit'ij. Iiiva- uie .-all.
WW
New Pine Creek is Coming: to the Front.
We Sell Good Goods.
Our Prices Are Right.
Come And See.
-L0 t jr
LEMON & HARTZOG
hi;--: