Medford mail tribune. (Medford, Or.) 1909-1989, July 22, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ksraar irens:
ifflxwem wm Tnssrsoin; jreiPE:
'T,Y
TTT"
k- -,,j
W '
4
1
Mz&im& ircxk"ias
5jKBuj!
JZSEEZ&L jS9 jT0 20A3J
MK
THE tfafrvuii ajnwt swafe HUI tH'iutlKr tttjBiud 'm IVshi-P
&wt WiftttHU rtuate rtiW- ira .tf afMlHrtlM' .m:iuHhiiifi "
itrtv www. W floi mtt. ffBiflilitUMlP it, to fxBitnrfWrfl fitv-i.
1. . . .1 Itllif (nnMmmt4tmM as mir'Ta aititft kmimI itMiaVtr fiint:rtftniw .'
tti- vmmniif --.,- . . -.- .. - - .,-. - ............ ,. n
JSTXBJSTl5iaSr;.nw," ! N"? ditwwn & rahta!
fsthiaiU' fliiMn. aminitjir. J-n
tKirt PlK ( iWMth- TS
HIHrtKWth
Dtlnu Vkr
MB1 (JWWHrtHtMl t aiMIMtnH PUHlHIlU.
llPi
(; TflHl NtlMrl
tttftC AMI)
rty nwtl
UvMVf ttw
mfiiift
I FWHT
AUt.. mtH fMUMiMfflp fl.v to .fxaimrfMi ifov lmtuttr iiwfl
toa-ila- wifliuii w wwnlhr twiifliat flu' mrtftwwwfl tf.wnjut
THki ait faa nli dcWWwtil sHWiiuiiinn'' ntM;- iw mwtaft
aXl f w'r' ' -flaihrm 'niflli fla- tftialt! (V pn (init w rife
AA! -. -. at . & J - -j . . ! I.
..Mm
mv,
rfWIW W "" )" WH. iW
.. .... Hi"
r : wwrtil mt Mf wMtirmitjiu.
liiiffli
mm aa rs
HUSH LttBS
11
mwwM
TVtvawwiwwoN i-iiv l- win.
wmniM jnwotiH vittitM inn
(tasfaiinl
Jnawr
FlNW Mllttatti folia J at nnttWk- ffiwr (aitfWirtm'" "Hlt "" Hmwr.
. .. dpi - - J ittT tkui - -. .ai - . atffl -
mwwrir",r' " ' 'ir,",z
wir mwpnr uwnumr, i- minimal an
9
r4rtrtt9mr ju9aa
it5Jl., "S'. u hi arr bumuh mi Dftuwwi awwvttmiMiK 4iitm au miMi ,'nm. ur. .... , -r v-m.,
lilllllH" II' HlWlllltll Mill .-I .. i'HI.
(tttrili .iJ Phiiv. iitrninmw it' rttn ,
-i ma inBi h raaBaaaaunw if iBBfiBffliHiBan iBiifiiBiBXii rBV i ii i i mvi h iivn(iiBiajiiBi i infiiiatiMii i
p, ,f moUit. Mtkr...f, flftt JnMMmtttntMttMOi U llMflllMl Jit tttlC ttatV iK tfn' flMMBMttltll - ... , lii ibu. m-u--.. . -
ir H viHut " -ri- JL - "' wf vnmmmii minnnnw niHnmMBnrii''r w ir"""1""' y"' "
4' -'-!f linriiil KWL VHn ntl MINI tMrnWHOM 1 ffWWBtflrIlJW ttauil r4w i.WM hHh.uy.lnr 9..DMmtviMn in, HiMm. fitmm f. 171111 r..
miiUtuinifr. miifaf.' A,'f-'' ww-f8w 4ttwii. faivMHN hwwwm " 4HiNMinMtMiftPF-
H. Ummil w MwMMnwC lH.i.,tll T.iii i,. AnVUtlMHliMltlMttl iU'iVBC todBbMI :H fMI' Hiuf ttHM riHUt' ' JMNWnillMM: tWlM
.v - - - "
Comty iirfo ike
suva a e
Camp
Pyf cf fitM- Jt tr jwmmJ ' 4KiMiMir iflh' ifiiMttrft ni imiiIimw JlikMM- "Ml
hV mir ht itmtwuii (fiMMiiy ' " , : "r ' -'"
M"nrit uirfr 'ti tf-xr
.,
atnuw iflUBrtliHHM flhK HIM iMTiC-
JKIW T - - -
1
EM-TEES
A 43uMflfiftll.." tkrillllli'tltt
-p'itiw mm ,i WMnH((.BMW' niowri1 V
.Mf4fll ,iT fU! miiWi'umifc am hmmV- in niHUHV tfaw ftiv JUr-JL.
Fcwwnii iM( vtirt6 and tttaii sw&m.- v- gMtcifr wimlkiai nhf
, ittl .kfl fftk JMiMVlMttiMW P'aaW'l'lfi8inf: Cfnf jfWrwllrtHi nwrtW m dMVmmmil
,.l W..V1 (' yltuAlMlMlK. &! M.UUO, ft. "- jflHftuiJWV
-a-il .'-mi.). m r n-iw " nwiwi m'nwnRi nwr- nwlHtnpJn "J!
:.& iji- xfflwmMwdtjnw an Un- ilAfliMie
AMHtnriWrf ii t(fV irMtji wrfcaHb Klh- an tmk aian ItnwtM
fliv fllW aI ih!M W iiy itlw w
OanHUWi m ttW vMim wfcuHb II-
J4 oiiitdflantKi tni diiiih h in
HVBJT iWl,HI wKJh HHHf
;nwfr sum pynvnn.inHK. mmnOnig JHk- OBhiIm tW iwwm! linnniTvt
him- hwnhi iwnmHi 'rtwMwr MivBiiuw wttii' jwmwtl mm nr Hm -
H;V jwwHirtinii UoMMfmn tUhMi ilw oiiWi -Mtirr mntHlU
"Vfiu'iliiomiiMai ia,twa4iM'tAimiih m i iMtmiiiaii ttn mri in
RminO iHWMHtttHliiRi- trnnM IM tHWMr
ItHIHH nm INMMiv" 4MM0 HKtMHMtr
MtMMt: -Jiilll)mwBtwr fSH K)nn- mtU
Join "-St .sjpc aod fapinUMf
gate ewciBt.iawt..
Jjir wantf tanwaejr.
Jl iwr mt "SiiiRqitir an Mar Jjp-r
Zv JUbtmtlwnMif
tiWHMtiwk fcIL Annt mm m M
, ' mil" twite 4AMi xMi 4mm iHtnw,
JM'V vmii iii immi m
0
' in Ml '' iWWwtttkH(. lil'
4
jir v.jh mm immm w4r it
iv r i v illaiMiiA'-f tB''
-V'mif I4H4MM' ir in m (bH -M1
ii' w w hv m$$tm 04 nr
At. it IH MbW' (!. I VW"
i t-W 'WHtWI wWiWiH','- -W flh 'M
WliMfv ! Hti AMW lUMt-yf
fctV.'A'MM'. 4l' VHMJ-twi: iMNWtl
'jRVvK VMMrt1 MIHir w
" MW (1ttw Mkr mpmi vRV
Mtmw, m AMU MvMi mi hw
I'lrtnfMitMnw. MMI AM-' M f W
JtHtHtu Umitk irt MtM
tii Mr ! '
OmkM tin fttn wrwv tvln4i Htm- mvbm d vtwmI Mr-
T WrtU rt Uwr- iwwbU( iw fc iMMUf linv iW Am SMMtl
NMMkiii W tfwi HhHKnrv a4 Uqf imaafaM hi B tft-I
mm mmmtmrnn tmm 4 uwm vmmm m fmaikjl
wnmm nr mmmma tottm w? &- lmum sumuhl iMMies.
-to 4' the tfmr mmd imw nmx mnukOmf im
'tmm mpm ttw imtimml tmwm wrnut the nm& ivr ntxik-
t mrwiiL RKMimzwHUihrmxtrmnlriMitr
mmut t ml iMWrtMrnr am- antur l(.r- b. - - ------ - -- .. '
mmmm m ipmb ar p virv j -r rrvmwmj mrrw mgmr www-mmrtmmvr ino
Vtut4 HimUm tpnnnwrM im fnmdb xyrnAA i niMi
wmrib mmjl tl rptri aaiMnK 4rvwd 4udU Imtc- ben
vKwwraL
Tltc Mil Afirmi ilw wur t mn imim hy vimi amA
tmmr triMk im im rtmnrmrtitm dp &tu?t
jx hhpty, wm ima marry, ari nWr s"id
Mnr5m,
5dA)n. t-f
igtMtttiHr w(lti !HHtiii(. tHH-, nwi Hm-
Hitllmv 4kfH4 Unfltun iwt4tD -mw
imMU h.'mjf ' iihi)w m !l&' iwt-
'.wic mm. AiMH swwmitML mmht a ! nwinrtuiv
r CmpMC Mm in n'liOt llnn Hh w
Airttto ifrH ilwni iwi i'''li 'nl
iiipm Umimi AnuJi-v 4f&HiW, i llinmii'ti"-
IMIIV U IPII.III VllHl tlWMI MMW-Hl
fUm DwwmOtin ,i.stM Aw Jmit.i:ini
AW MiMmMiiwi m Diir 4nAwti- .
3Um0p immi yH 4iv Kmira (im-
'iMMtiMt HAm (AmuMM mm i.
iw iNt' HiWiiifc anxmmnfl HW ,iii
ini7 iM DM lwftiiHiii .i(f Cintt, fiuti
in 0wfnwtWH,
ni4uw VImmiii Hi,niWff m ninii'
iflnnV tiiiiiii4Uiiitinn ((' ii mW ".i"
wttiMi ! tuv MUmtii v rtiiutr. uv n
iin"Hrttny n wimminmti Hut
waUm a, Atw .ttuvw p mtwrinu. n' Iih
MMftMUMft- iHMnaHSMi fl tttn 'lunnnii.
mtwHuttuO wmiUH) (lit !WH .u; mm
WHsyMHtc dIimh iV tttn nirapiiiuii
A .inmoiiMjn ftine iJ fC.WH.imit 'i!
UT i"Hnm tmirtiiv I'ttiuHttiin n1 nin
1fc. fturt rfffnttmfiimu Hm -"m i
4SRfKAHIt) rinwrilp linn- ttimn tuiiwreii-
Hi CiiWfcirttn. ttUc dw-fi(Miin.u
tM! Hm Hihwwbw ittnn
nlM lit' rBf; nmundtn
rr...,Hn HI- 5b tVtai
if.lUl"' II V'.M
H
VZOmZZ AJTD FES?OEMA!CS
MA
MWtiMr DC iWMWlMVW HXMT1
V, kKiptWfpkr
for- ghnl ttWMNnV
M OMp t4M M
,
epor ikcuw cfrtwrt
lahd 10 anvr lHt& ThlL
i . ..
MpfttUl. i it
mt m MfUmUmnt m$ rtw -ftx
M4 CptKiirTpM'. IMMI 'T5i
Up- pm Mrv 4
tV U TUMr lMhfU MK WM
4 mw)KW(
'r
mxvrmi mt ttm !'
k
taw flaw
Hm -
L4HI I.
rw- 4 Of C4f
rw, mm w mmm ! i
WMflMI. 0 C , fftMftf Oh IMt.iM
ipi4tMtfM fty CUtf
daltitr tVMMl ft
wWpMp4 Vr uUtt ml mptfttfm
v tf cMiat Ma t rvhNl mum
mm iMMl. Ti
i m iiwwtJ i
i mmmmMmt mmtrr M1 mmiIw, M
wftl ! t f w irai
l , twrtNT itw mmtmrm
Immmi it t M r, AM iMnto 4
Oft fnuM -w ri m Umw mt
vliMMkl kMMW m in tmtmm tmwum
mm km Hnmmm i utttmmnmt m
V fiwl mm l tm Immmm !
Afr Dhi -M Ma HM maM
tip 4Mp l imtUmm MM JMklp
in tmuiUr fttm$mm mm ii
rMtiMf! Im4 la llHkMi
4 etmmmmt tm mtm4
MtliMpji ikU ! 111 fMlMf
pruni U4 alll 4 M
MM mm
MOLLOVITZ FrtOM fU88
AMi JiJ .-.' Kiel W-iU-
lilJlll ttlt lMiJli,
hi ! rtiMMtT" ! U
rnii 'f ihtf itfii'trr mtw
0nm "i ' X tt iW
vmtmum. o
MB. f MrM
fiHtof' T
SB
Wif Hwi5 W C1icrp
D HT ((XPJSfl i WHtf.M'H. TT'w It
BtVn x ir.M v I mn W
lpWMMi fed J6M&WC til da1 fP
mmppfcwr li im; n uu
kvvi a0r '0vMir. 4;wii. m
t ft) lttar (MM j -v Tr. IMh-
RpAiiiuu qiMntu Mat mw
HJ
ciil .v
MtaV mtjmt ?
AtlMMM aX iMl at StM- -
jo'ipp&i mtnwitmmm iiimtmm m
atenMlMffi Omt am aiwl wont otw drMr Mncrttod mc to fci
fliv fiir tlktaiHV tr4tirtfplA-' rllir4 Tiiaprlup ffniftaw i-ifrr
prkttm r xtwWl hy natM-jMl rC.y gf
B W Of hmmdtctmtnnm iur Xuutk Awmm. OuArr M rnmmmmt mtmmmtm Im iwi
HffOL Ittlpto CHteiKiJl amIBIBUL
THi frym that 4r to fljfai iW fifyiwuiro' bf fona
4vinitiMjip in fmrw A huumm nrKtur hymlMtvxt kmrm
wwr hnt udrttrMt4 hy ihr Auimttl UtAtr of th- now
drfrnrt Bull I4Vmm, and .adar mrk-brrmr mtlhanftin ha
tfMMlipMd JM-na! ffri in hi drrakwor'. Jit.a4 yf
kiWnp( tW laitb, h h hrtnyri him (tAkmr.
lift mr mm promt A 1913, mtrmntl iritb bia
i
tt (Mtfit . Mi4 a m ia fkr.
At aiaA .mm Urn.
u mmmC tat
la raj ia
4 .
Wa tawr, vImiiwi ta
I MM mwrn MM, MM 1 Ma
mm i naat la tat aa tr a
wWiiit4 b tat mat mt Urn light-
am . ia mm
liil
0 iMntJly k i Um !vi
M mtmtmH tm &,. m- immi aj
a ttM Marty athM.
V
Tm a m fiati) UVtr Mwai
uat ia JIayaw.viMw mtmmtmt
aa M'apra u a
Mm aW'
i pfipwa-
nv
OF A
COW TO ME0F0R0
ETRO
Pictures
i
mttmn
IM lfWt M
'aar mh taaa
a tm tm m
mmr mmm
i
VIMai. 'Ml M
Hm UkM mt
M I
aw mmr tmmmnmtt b ri
- Xtptllp- MPBifBma Ik.
HMMlMI M X laM OtVM ML m
wr laajrapMMi. ar tmmntr . aw t
ta iatM af ife. Hmpm. i u
)wumm I
AbbJI tpawWpi
TWiMt til MWt IMH wl "Han Mi Hmgmrn
-f ia tmmt mt ikaat ' " " . mmmtmmumm mt
(ft i ia at -mm ant Mt awr- . " "' - . !
mm kaaw aa Ml m mm ' immt tmmmm it4J
nt Biaatfm aU Ik liaa IktaJ ltm
WdMMt Mir nmmt4 i at ia
naasl fM4lMa mt mms mt mm -ma
Tfcfc aariMMH m nrtM tm mmtm, la nmmtmm ika Mtiaa ik rm-
M luMr -Mr ummw im tmm Im- ,mUmi aMilM. I vta r m
imm mm lafi iiw awaliln mi mi ! la an ifc riinaiteiita M
m MnB.M tMir Mat MMiraa tft ptmgtmmh Mwt la taaiMM M
f vlll Mr .Mia Ami lb mrimeipHm iai itM mi If ta Hm ( ta .
u MarMa ha 4m1(H M Um I'aMMl an
arMip a4 I win ar mj . .
I aanpr-Dilr Mak ln mr f.lpirw
hturtv thrtr ar "tflag
it t,l Mr M(k
IM tm
tH4 M
lVl
4 Mi 4r
NORMAL TEMPERATURES SENATE NAVAL BILL
(IS TO CONFERENCE
ttAHUVllTO, Jo . I U 4MinlaTf I... 1 Tlfc .aVta.
rmt U,f Iha Mk "- M.Avrlaia
" "" A. knl aVall Mal Aa a
d..j t iL m,ui v-. .awi BMBvaMi araa vaaia aw
.,., ,VF .. w i aiaav mrmmmmtm aajataVr
aWkr wMNrtaia aal Jaua n-
Mp Tw r alaUa-s lajpaa mhJ
mUtt4 Ual laaMlar . m
K' MMaiiaiH immmp, MkM-rMur
r miMp)I awrauil,
HarilM Alai - Partly rrra,
Vilk li.r I lHrra)luf- 11, U.ihiAtf
li ubij Oftrtfon
MMrfra
MMlar
aritlaa H la. iwa
Mk raaM taa4 lar laaff
mmiim a to laarMMMvi asllatac
KdWuu. TW aMMa a MMjatMl la
laafal a Ita; fiaa lar mmif IHa aaaMal
an! MBi yaar. tataa mm
lb ( raUMi IM to llgat la
.i. itii i Mr progr.p.
mi aw MMMmA aaaiaiaw ar nl
"Thb atrca 4 KutMa" iwannipn
WN aM mt tm mM mrtmn j
MHMiiML Ta afl-ata aflMiuI
nra paaatl inaMlaiil ial a mttt I
l IWa k mi waat MmM mt
v.inptf ; aMat. aaaary mm mw
xm4 MktHMMaaMa. Miar;
iMMt vJtf, M MtC kaWMl. ktt vr
iaaaMxnaaar rwarii mmu '.
t Taat ftv far ia an ;
awtiaiwiai t raaai
wta4r ttMaaM4 xMaias
MtaV ta Aa ml laMuaat aaaii
law ia tfiAg mmjWit mt Uw a-v.
trwaaa tnmm mt Aaorpaia xn
tmn tmtm iaMc wuruitaM'
4 whm li m; Vvtri
1
Good 1
eveiy
day
and
every
niiit
in the
i
I AmWtAmmmmmX!
T'ja
AT PAGE THEATRE
Jaw m ft.k ra4r raaMri4
k) IMtwpj mU mmt htm t.i:t
M MMrr 4 MM ikM- a U
af DaaAiM J
Aa" la ta teatr m
at t tatfar. vafc M
Utanw, va uya la Uttl aa-f
la Tm Wmrtm mt a Xatlaa" aa Aa
Taa ffaa't afc kwt ImM mwrf tmi
tmm caa i tHa lattac aw. o t
w mmmpt 4 aMl vkaa mm la ami.
TtM u aa trat ttaaiaaw td
tmmt a kaaaa m taa aaall arva la
Hmmimm Aaa ' last aa lHa a u
w ta mm umtmmm aatr
aaAMtf ta ia Matare. -aa aaa
uaa. kih a ta caAna af
Man la tk titla ptmx. la
Aaa" aa vu i gtMaaw taw larat
aaakM a u lata ft aa a Mir
Mti ( ( vakral kail rttaa
ia. m ;or Aa calk laaa.
Mm Mrk a Ha aaa Aaai
irittr n wartk atat- It '
4irita k4 aiara!la aatarUU
akl
Tk Mil It 'OMMtwi llk k HT
Ktuk ntHr aiiiii br fkotk
Umiiftt
I
A4
" a
hi
rlOraiiiiiii ' iii I
Vkv'e
1Sz
aanirali f-Pj -r--
I UtDZOTS
uxDrasnw.
ayvd
supreme
hityruiyv
Lkvberest
JOHN A. PERL
UNDERTAKER
IjMlf AMMM
H a ItAltTLKTT
IImib M I7h ml I7S
Atauotiil Uc( tkrru.
MbuUaca !Mrr)eo. Coronar.
ISSkyoiix theatre
ior this 7ruMfaT,iTU
PWishplwpfikl
" '" jijwi
i r ". Em
J&P tw J
H ft 1 '
m & fey
'HI 4 SaW
v ZaBtrT aam
1. 'i Baaf' aOfr
1 PaC. I -
jb i r54" A 1 . . i
j( " t JPr iBBkV am Til
V 4 , yLjh mWkLAm--miAmmmi
a R GATES.
yi-Mri
7SJE. UHIVERSAL CAR
Taciatrlt arith quality in th Ford
'oaqMlct ae anpD a Ford dnrabilitr
;& arrrirty and eMaWMmj ia mainten
mr. Binf inurior exvllnlr u
MtourtA. Tj raMd or lowered in
two aaiiim. J. rar of snprior r-lass.
Iswijciri n. Tk Conpki 543: Ehu
ataaf i; 'Bourine Car !40: Town
"jut l: .Sedan 1710. f. o. b. Irrtft.
Oib jadLt as.
C. E. GATES
2WL
f-
"and here's your
-Etna check'
M Ikratr tuee cf Ue folk to knap
Sawrt i4 frail But of ailUefriu.
aMkMC a to coaaf orvac m taw jEu
awaz iariai eTry lour waaki.
r " 9i lMf-Tr two
a " ". piMm ta Uia
jhiMry IMMtrakiTtpMMUwwik
tf r mimi luJtt Wt t a akMt bt
Mr4 . wniiaity tad tMrfuwi.
IHl
i W -ETKA bUAMLTTV 1UCY.
At a it. ra vim I tt kws. eT.rr
tear ta wiU U omtt ta s
UkhikMikltiMM. Ptttua.
M rpstak w tMkl U jo4 .fiia.
Olu UiM u t iprPM4t Nl t4 t
ai k bu wit u
CTNA-'IZE
. ff MWkky frtUw MVe rayiU
fc4 W lMkct Rt ji MTer n
U uiwkMi or iMiMt wflt mt,
7m-4 I VMU4U4.U. nrfct Uwr by
Mm 4 tt- Us. fruWu. Kmuio httl..
Wau, ol r Ua tJy.
McCURDY
INSURANCE AGENCY
TELEPHONE 1-J-t
Itar4 NaUoaaJ Baalc Utie.
"Sr
t
0
y T
f
--gB"ili?f
V Jy