Medford mail tribune. (Medford, Or.) 1909-1989, May 17, 1916, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PATJF. FTVK
f
!
PAGE
j 7
LIVE WIRE
DATE
9?
.v
FOR THE PRIMARY FRIDAY, MAY 19, 1916
copyrighted Feature) All of These Candidates Are Deserving of Your Careful Consideration at the Primary (Hard Advertiscm.c.its)
gsaamrrsaB
WacgujKgjBjjTTyai-iMii i atmjwBBLnaw3
reirjoiu.vijjj'.iifctttJtvawi3p3asa
m!j. ,,,,r:-""'g-''?'r
6By
B
S
friEDF-ORD MATE TRTBUNE, MFDFORP, QRFn(), WKpVFSI) Y, MAY 17, 1'ilfi
o
CANDI
e I
Tk
t
Y
V
y
v
y
v
V
V
r
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
v
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
t
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
V
y
v
Y
Y
Y
Y
t
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
' Y
Y
v
V
t
Y
Y
t
t
Y
V
X
j i
IIKIIK (.OKS (IMS I'Olt TfK
A. W. Walker
roit
SHERIFF
'I he ii. mi Mlm Is iiiiiiiIiik iiii a
law onfoiioiiu'iit pint rn in.
Nl MUCH ON Till: ll.l,l.()T (l;t
L l,l.l.llli,i.,alal.iil..lllLLlllllll.ii,l,i,., ....
0,0, 2?
COUNTY CLERK
J05EPH H. WILSONJ
(LITTLE JOE)
ori-: ."ill .
l,ll,lHILI,.Hllll,lLlU.lllllll'Ul.l.lLI,, l.
mm m
W. W. Truaxg
COUNTY
ASSESSOR
i i'i:mi:xci:i ami c..
I'Xiw.i;
NiM liiln Is (lie (In) lo ii(i
fur lilni.
HA I. LOT .(). 71! X
Vl
llll.llLLIi,HUl.LlLLlUlnllHI ,1, 1 .1111 y
M? g(g) f
EttSKBlSV
m
1BBB
ijfeW
nl
HMP rVi
u
VR&vt'Szz
H
I 64 X E. W. WILSON SJkJ
I KI.IM III. It ('AM)llil'll. llMMHiil
I SHERIFF 'lllfell
emWtl '' "' ' ',ntiiiuiiHi r HI.- tJrtR9BK 'via
KjBKfti t nl rffli Irnt iih'IIhhIh In all lt fraogil&!9j
Ew$SL mi l tni tjf Hit ufflif. Y"BH38
BaJewBBaTHTWTTTTIi IIIIWIII lllllinaBniSOOniWWIihglWWBMHMWB
57 X C. A. GARDNER 'Q
iixi.i.or ). IT
I will nppiot'lnU jniir tod.
Roy L. Maule
ItlTim.irA.N CANIHIIATi:
ron
COUNTY
TREASURER
3
mm
w w
P
iumUn.il.ilLii...wmtUii i.ntn...ni.1.....in
iLtL m
VOTE 28 X
TIII.OIMHtl. I'.
Burton
llcpiililluiii CamlliliiU' lor
President
Hiiiiiioii) ami I'Mv-pcillj Will
llf.uU.
, i.ii..Ii,,i,iUi,.,,iIUii1iUi .in
BaiLa, m
veti: .1H X
A. N. IIILDEBRAND
MiinTi: roit
COUNTY CiERK
I IfltVII JI'lllV l')H'l ll'IKf ll.ls
t'iiiliM'il im iii l I lii- iu
iNijt'is iiii iMoiioiiiiiiii, -rn init
lllllllllllsllHllllll. l) IIIOllll
'Olll- OWU'I". slllllllll lx M-ll-
Hilts, IIOl llOsty,."
.iiiiiiM,iTiMiLihi"Miin,iuuiu" 4 r
Baa 2x
kif !!"
J
Ltlkuamwria
I
i'Wll I",1IIMI
X J. Percy Wells Ijm
lm COUNTY SCHOOL Effi
W& SUPERINTENDENT 1Sm
j Till MN Mill) Ih Mir f I
l Kill! lit UiiltK t-iHir 8
B G. W.AGER SEl
M G. M. ROBERTS tfpiBl
1m!iW i " ins run r itiunm Mb
vicr mil"' ii,i.niuiiiiiiiiii.iiii1...i.tuiJg Kfjf
jj'Mi'CTIJrJMWDnMif'i mrtmrnry
ion
COUNTY
TREASURER
Tor .ImkMin CiiiiiiIj
JlltOI' iim: IN I Olt
James M.Cronemiller
it i i.or no oo
i,IIIIIUili,i,II.I.iiIi.iIiiIiIIIIiii,,m.,, yn.
mmr m
mmmszmaensKsacEaxzcsrxB;
Veti: rou
W. H. Gore
JOINT
REPRESENTATIVE
(II ,1 t( K.HON ANII OI (.1 s
(orvrii.s
it i. i.or no. .vj.
lM U iL-im.iUnniUtiiii.iM )tl
mwr m
rm
5F
p
I ill u I iioiri. fill N fk I
I E. M. Wilson hjggm
H Id iiiIiIiiiii 'iiinlliltii. ini tUMKEmMKfifi
ttnuaBammmmMUammimummmm
J. B. Coleman
iiikIkI ih iu Hi 1 1 1 1 1 .in Nuiii-
lllMllull Iiii
COUNTY
ASSESSOR
oir no. (in
J hi it mini ttlio li litKtl in
Mm- in iin iniiiiij mill lm
ln- 1 1 1 - ulni' nl rm hi-, on i
Ii iinli-i iiml l4Mb, mnl till j-.
- i In in luiili, Iiii'm i in. nl
. "in i -lii and joii Mill initk.
IHI lliilkl-
imoi' ei: i roit '
J. F. (Chief) H Iff SON.;
-roit- l
SHERIFF I
ho Is iiiinllflcil ! pnu'llrxl o.
pcik'iiio us mi orrin'i'.
iii Monmic l'AMUITI.
I iiiu.i,..iM.iiiLi.immiiiliLiiim..i. uUU
tDn S2f
MMMHrMMnnaHnts
oi inifiiiKt'iiii) iy t'lt
olir I In lint for
NEWTON W. BORDEN
llcmocinllc Caiullilalc
DISTRICT
ATTORNEY
e'BalL1?
C. B. Watson 7
itci'tiiiiicAN cwninvn; -j
1 01c
lllsTIIICr A'HOUNIA
M) iIiIkiimIIoii on lln luillol
Mill Ih ".I.' CIihimIIi'i III ik i
Walson, of Jail. miii (oiiiiIj
'I lie litts iii'hi iiiiiiIi. lo lie -n-roiiH
ami 1 will I'liftn t
lln-iii."
I'm "" In'im'h iln Hum
1 1 mnl imtnv.
11 iiiiiiiiii-'"""""1 lni'n1
BtLR.? mx
iiiior v von. in roit
S W. T. Grieve
I 01 llir Itrpillilltrtll NumlHit
lion foe
SHERIFF
Mr siamls for lilil tnfiMn
mi-ill of all laws ami t'lfli Ii it(
ami impaMLiI vtlir.
1 lfttfJi"-itv--'t1Iilllt,Mliliii -mlJiJwF
MM'? mx
A
Pa
U HI
Hi
Zl
u
"f 1
WjKff tnntimA
W JwmmgffKB133MtttKMtUKwmKttttKt9S
ATTORNEY . !
I ,. . 53 X John 13. Carkin m$M
iIh i'ii-i u iiiumix, iiiipaiiUI law a3numflBl
JBHA isoiMuuiiHl, iiusi- IsHtHbpJBpfl
wjjA i"- ttiliiilnUliwtlon." BSBHIHpB
JPpF mwii 1 ii. ii Milinln .liii.i.. hUliiy Pflra
JDl.s. " 9
'if mA SB
Mi
' I Wl ' JHMi , III
u?MCjMttSd
w; wmu
W SMS
.- K
I i ' WMIf MPftt'
''"' "ii'iM' Ebb
F
X
V. s&tter W
m
r I mm
WWTFWTf mmt0ttWBtW(tWVWWWVlJOt
1 f "lLi aj
7
ttsmktinM&n
vm
Hi
t
Y
Y
Y
Y
Ar,? m
loulill,
H