The Lebanon express. (Lebanon, Linn County, Or.) 1887-1898, February 10, 1893, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tts the ;.. '.
AMERICANS WHO
I Jh (tail tun
Btgst BatytigPowderlT
Th Off irffll fiavernrtea Periortiirf I M ) 1 1
. The Unitedtates Covernnjelit, fter elaborate
tests, reports the !JRx?yal Baki'n& Powder to be of
greater leavening strength than any other. (BuU
IetinA,.Ag.JcpMpx)-) --
The Canadian Official Tests, cacently made, show i
practical
.11 Ti
In
LIVE LONGEST,
(lll-Mll)l 111 IUI
or short urm.,, ....,
"What occupation tends moat tb pro-'
matlwimitTOlan ftttWiie f"thluitllifer
hauirtinBaiooBiiMnlttjii:1,.!!:) '.m'l iivut
'That in a.ditliealt nnMtion.I.bft,!,
plied, ' , 'Toan . ouiy-Aiiswer i); ,1 ,rplw
ring'(hucciipiitloiisor tenons whose
la4sftftbh'i taiAi,IWrlBtiV6r!il huti:
dwlKlif tknMuvmlrf ' tlip iiU' 'iffttril It1
prattr Hariris 'Hqomt'Mch t9rajwf
eoaciiMtoni,rm;itbe,tBjt!iiii.iimmg
to this evidonce nnwis tliirt wiwm'
dial travelers and agmita lira longer.
Ah nlll woman tvn LI'l WW) wno rooms or
ili.!H.'ollif'tilr.HIIlpK'V4ltt.ton'.fr'ili'l'
,to Anlmul the, other city with a TOirot In .
Of fh supnrintemteiii''ooi "anemias;'
mailt. but went on to Bay that Otitf'mrn
Wna sink. sndi .Hi , she, KfMP.trd-cJJp idfln
UL I A . .Ll. rn!lir jivnlulmiwi Vnil'm
of oath add llhlplirw .lenchuiak nrenr
'iommnBfffilnwfll (pay from Heater street
'Widl lite Bowery. Then the old woman
.Imret .W'tMarsV'lIuir1 'brother wak'H
1H
111
use, tneretote, tne koyal baking
Powder goes further, makes purer, and more perfect
J l kl
iuuu, man any uutci. ., , , n , . rri
ti'V ift!r;;rf.'f tv.m .new trthnsK iBlffqol JOii wit oil
wirji aii Hi 1 .vjiui'ky Cue flwwMl.! nr
8 " "The Royal Baking Powder is composed of piw,i'J lH
wholesome ingredients. It does not contain either alum or phce- .
MWfM Btf Sgl Powfler if undou!?rAfeTS?M
and most reliable baking Bowder offiafdito the puWft M -art HOY
efii
"The KwaJ jpaljinePpwQer u purest m fl)WKyfni
1 awrvrrKnoi
estisri!nBr-ib
irY
'"J-S&'.i
',
glpowder of which
"Wm. McMurthik, Ph. D."
H'.iyt iff" (W IWi.IWtw i uumwj
.JTlSjff. Government Report, slmu&Mittlfoeb'hakibgm ew
nfl hits rwi'fu
I :i,Vi Baia'r4iiiliiui. v-'i'n'
In4dtnr, Gormana are I to hart! ' tKe
thermometer, of Oelsiug. to toll . thea,
kow fcor 'or 'bolil U i& ' tintO' now Bar-
moat rmarlMlhiitftluSttMiatla i
in(lli. liijiTisfiTtter rlipr. ft InotHrt wel
i 4ER:ataatip wirire nae ofMne " ' grown" about
lin hag used that of Reaumur. It see ma
a strange arrangement, or derangement,
thatthe Englj
mometer
while the
Frenchman's Reannrnr, anil tih
iu thew'tuoi, have-tmrtjwedistrelBltta.
Hie number of degafjftnraeaponding
to the temperature of ahrenheit are IS
Bean;
- an
Km Doraeow-Hyl wtmntV Ka4j'
mmjtt .!. ...-ar",s"!a,,,i,'f
m.,u.-;xm,tna wui awTH,.r,
BdiUtijkM.aeasydBicrjiutgiBliotiti aan ::B. B -Jj;?''!
. ,(! IimI'iib'h I"". Imnm-ff 'fiilJ
(NML VUl.j9jf..M9QC.lV,MMi Hill 'iK.ilfc
a.
ijHHlj.JnimBd.ihe hadiibrnnghtHthaipBrroti
froii Bonth Amricaift. wa,,(ibaii))d:
IttirV. The aailpra had twigllt It to swear
i'lindfriaa'kBmmilWMa1 Wntjiiari; VDrtna1
UUVWIlTOIinilUlIlK bllO nuiwi '
iwtiuwuwtrwiviuu 'i'mii sm h"mmi owiame surpriBiimijr larnv. ..
Nestibo 4Uem'fKraMidatltliitai'itiii the irlftorM
aiiA .nfu,,iii lmiuiB dmistbitaaoliti iblnt wit laJUuaa, tatAmsnntttitt aaaaUed
i1 '...l l i nnillo wnrrff bi em weir hiiiht mioi . i
-i:,VmTT? T;:riT if-VJi . rritTH "liMHthnri Fill IT n la nmi nwiwiwroiwiwrniT' Wd'Hriu' uuiwjd uv(i wtv"i"-
hfttwra. iilanrvnien una miaaioimneft, t ,:r mi i( .11 -..m., t.i,an,..n.. n, 'if,i , rr.
ha iat mav lJrUU UUT EH ffl:rXn'''W''''1
i)ritho-ra'f ntlrWrM'iiavaKee, but .a 1-NIWWHilWMWIohiWmRhy
1eW.araa.1linU1laa1.xiak, twiwUiaJf JlbnniiilMkatt aHhirallAlllnllWhit)lHeil.
110 nilllH "O KllirM, MilHI wTffWHHWI"!
'or Mint, nurpoHO.. Jlflweyer,
trfao-'
to.Jive .111st a trjiio loiiKor flian, tnieapoietr.
ui..cujr ,x'Uiy.A.jzu!X4 tl..,;;.nii,i,,a" rwoafiurumierir, itani
UUKinuo auvrummnyiu.il. 1jJ. ..y - -. r- wi,.,a.ll.1i
TtivawUUirti.wtHifWlifmtWfaHk. I."iw rouno
n.lirr,lmvfllH nilnialli'illl I . W' BtHMIXJ
r" nolploa ont an Aotor.
k, oiribKla-nuvinr mn .1 .tawiiiua, leffWKM)irnfl
't(HWd,Wahlnal01aWtti)jljii)
LL.VZLu .IlMiljii.iiiui.fciafc. .aTjclliosdiw miUlalloa i w Iloiesolrareeiiiollanoe.everjtttiniN
donbte feinate.doagafl.ibtMfi
old. It has fbar well dereloped fogs In
the proper place. Aside from theae then
not wen enveloped leg protruding
not of the tail and Has
grown about nail tne distance to im
u mtu mini'
tod
nil whi'h'
oped feet began to form and hare grown
in perfect alMpwjTOiruStn-reiOTnw arag
00 'A'WffiSrrft.telf rbnH
ae temperature at taorenneit are 18 on thj! OTnjnif H,,WPW8
tfi Society. A ii..-! daile7emaie,eax3bputofriaM.
war. Mi i a. .. " n , . 4fa, m... .l.
onel
,plai,
m
fWntW'Wa Muoil I
id JaiitJ iwnilalllia Ion
ho;-ii 1
tin i-in atiiiit
1, II. Jijl!l
iu 'ifiiaw
jliliwui aoi
,ftt iMrmfri
P""I 10 I'WIWI
rl b-la!(l'l3:
Vrnrifin ir(t d
TKft.irTm1
arehajit 1 rA.
TTifiill Tlw SftH eirniRJT-nwn-yiii
-i ti rttimtil f ntt"" l wiirnt
-iiw lirWiiHiiaon'il) Vi wolf
liivirailuraiB biMirUdliJaJ(iHII how1-
aloMAfet ttiatlKb wedaatiiAhfo u'inolit
al6r. vaaw ttlrwitar)lt6 'I mi'f
"i"Elrti Diio'jinaBaiialBr 'lY
V iiWHamc. Wm4eaiaitoil('ajr
aaVUiwcmierrMl KMarlri aianaraav Unyotoi
' .1 rry.n.ri iiaajiiiiMlnip'''iyi i
1""" , Ifrif. .Ill, vtw. nwm ml lliw
1 l itWnoil'la)Ml uiiWallti1rMuTlia
Imat
flSf. ,,lauto(iiTi ,llln " lwl
-J' i"""T' 'CrowdW ttanairMalsntiM
tfflwsaWIUm(llajiiab lthtgntb
Vei
life
I
lot,,!
li4diBaiidhM((eteilGre.
OrointW taaatgijajuthatl4twa
'h'tbaatlT liri vnlliailt Wilt ultll "
r Snrjearius: luddenry mdoonrayix 1..; ,1 " 2 ,.,i
a j.-hui, w,,hawiakwlpMn I ... r-iT'Wu'"..V''J".';'u;..rJ3'",li"jr
w thVMhAloiw. 'a' fewliyrag?; aod , tltna Canby-l'.
UMhW WlHi liil.Mi H4lni(ri 'to'tho 00- I'ttltfch Will it bet
iMMiaMM mii )1 .l;i1 piiiftentUt-irifty cents.
"IJl,risntyiiwittterelt wu, """- "J laiTW) rfll
V. . I ul 1k. nnuvlriflf -
I ' jwtvm k i ii
"I can mil m a ntue wuia.-
"lUdpttsbeap.". (.iirwliii ll-w w
"Ho. nwnej tuiht Jitst aflwJ! h,ie. - m,.i
"I'Udoit fora doUar 'ilt",., J
Tbs meek IndKldual thutiRht for a JT J i
wait, Klid -tritin: 'a Wfcb-orMAWl
ucai'llelcuiMiiieorain Inli1 anil
"CerlaiDly," was the reply, and jtfaf WtHHimH
mmger witMrew.- j'hllaaeipJHa unuirsr. .
rsmit hiiiinML HfT TOU llATA
Financiar-
least Idea about hiuinMS.
about
tins
DKTU 1 1 J. . J
ti Editw Great stoiajlrio Years ago.
"JuitthiasTpf ft
y. vrai. sir. latfM aAlfiilf Tne Inter.
li a all the money yotuwid out for those ua I f
in aa bunitlwn
I. "IhiSlV
.lea about literature. Every one of thins
, BrauiiBeripts is from a different author, and
' tlw nhctoiilsil rtkwisajli of thrm will Bo oil
'"JikWWkai ilt.-a kiiillinS a ooff
stll lus arncim ore urinloo." im-liite.
tk. teJZn'm''m "T- mm Kyl Baking:Bwd..iithe greatr
on
1 V f. -. Ei
i 'i-v-ry. it-
Mi.lll.WV.lfr.il Jf
f. f it , . , ,B -t
ft.''.', i
1
.1
Ollll
v
'1 i "t 4I.J.. J
SVHlllllJ
-lull
-4trn m
Mlah'iV, . "(I'll!
Irf mialiclefe teranVlha tasfflf" ,tnnl' ttUM,1l'bnilrti,Mn
Br-Jryhj, tlearghiwMAieasMi aS
Hiiaw.6h'. Boihlnffkaroy. Vrs fpst base
dniiii; a lieue eo aer-ring.1 Utamj'i
Wesai.
WI 'iHfWIi'iW'WJfWfl'tt'K
a malter or nil
.r..T . . n., .,......71,,.. ... ..
mavlr1ufl,Hiat'wnentiwr','CMrsinir
recelpticnlHI loiiiaiiLrjiKiiiipairafr nn
" HoiyaW.stqukll iiB'iMjrtiOlPtVi
ilks'aeaitlKastiMilirltMeviii a il'T1'1 P7
all.tknem b'ati4lliria.5W ,rfj
WrWWWftll ffPiWl iiAr, nner-fiaTOreoVmore daihtv. pafl
PWHWS.fyyirffli(Hli 4fttn(',no iwrnmoillW" nmrruwr,- mnv
dp and. carved- his tiume liiib " Kakr lliaU:fdsinMeiiUa saieael
A'tiWrlMKIiIifra ahH 1i o-
o ItMotXIW'SC ttW.H,nAVbV" Weoiii
miw umin iqi
nr yonwiwtlalfl ora)swr,T ;
f Irrlag In Strand MnKasine.
nil 1i-uuM.'4iiHill, ln.alliindilU .1.
,W "AfeKrrW,
... I 1, w I Ul.-1. IJWPlteil 0SMn, 0CT IUIUU UW W
innilSnuWIBUVBl'UlwJIr.i CHin Vm '1 ..... ...
lMildriliisatsn to lie ttm motion wra. iiHi .XLmltrmmM"
badrding house kflenejw isMllWriiWso,
1 'T 7. " .r. 4. "7 :..l.Tfc l..T..ln,lthl.aft.rrrlrltllrVt41f"lU-i'''',
A P- Ht,.,, ,4 Jw7'"r , MHlirirs BUM ont tlx Twhole sneeeh
iti at -lrtwsUrts.Ofd.hnh hfUi W whim he bad ifMiheri'ne tn'rned
lf1WiWrinBsW)aWtp MUw strid ffl''al'ce'.r
iWJi,Wk.M,kor.,reaiu .hwnfinin id ll' mii
fffjtf " ' : v : ' .. weary
rfmff'WBfrMt 'iM.tubui'w tri3inZrSXi7rE"" wm
till '! l ... a aaaaavt Ti ' - " " . T , " '.V 1
Jgartleners ot my menus. 'f W(raMreMfhs,iM'WiW'aod
. flWWi,f(Fon.lli sayVfiiVBsrt amiiuiiw, aqul iBwtrKiiiUDC turtieaieeiiniintirei
ft? talW iftifWi WrMiAW. rl dl iBfvtttfflsasnrivbi ma.deppt4.
I k ..a ' t,..i'.A4li.Ui I" 'UUtij 11 W .i-" tha ssaswaKl rM IrliMKam
.ffl.8Iirmgto'r
Indeltltf arWrirrftJWigtrlB tnit.biHU
ttij'poppias.li..') 111U1111 iilnnifi I " " Vpn-finaiti.eeeiahi ittetlkioniealur wWeb1t
" AiXiVmmhthUrm')iMmilIKrulit,M ass heart. of., aha
Waatirthyae..iaga.t ,1,1.1 rtW .i!sWilW.,1(tt ,iWod
'"t.ri H mti'am? 'TlMut on l.thrrtltrht Tltiv oust, little Ornothlllff tffkeoa.
r.tTimmi',Jinr. l,..lVIMiVili,iIPr W nikeV4
Wi.lhuafPitJi,iiiaraili
mtf AnHyl B41hVet'iV1arf
AfrWa mu'Aunvtmwmsv wma owwu' ., k.i ., . i'.
iy.aaiantThiibofitoinalwithili I. W.Tn r , uu-,0 .iii9 y, ,M H ,0
rKSS UjtwW emu
nau w;B,uiuiiwTOLi,i(iul,p.t(.jf,i.., as a matter oi.nseiui mwun on
liilV
l)r)
'i4dTaa.i
iltmtfdjy'0'fehi'ttrl'o,'W
.i whan i,lMMiiviirL'"ai,Trie'r 'jTni
alter 1 naa.nnwiua li wpnia oiujn nrop
l'iftilij Hie'l?); tflM,
n4 a',iV'W 15 WPWi.'. ; ''mw
aJ,,w..M;wor, chichi
causW ie t any, .inwardly "ykftt's my
iuah.r He wan great. ; IThat aotor was
Lafonti. tfhat is bow l nwogniiad him
in Mathew's album. Henry Irrlng in
Btraad Magaiine.
'rrroM I
U..A..JlllUUI...UiUV
mmmixis.
'lvidcnccfe,:'
iLuIi. it..
body .'a j'nii' aiiri'ii iiiiwi'iiiii..iKik
"getting proper nourfehtneffltii".
,,wheh rais 'glow of health. i . h
absent assimilation is wrong;11"'"
lanrllieklthisi lettingddwri;1"''''
'ScolfS EBlOlSIOI:::.
.Valten1(mTOC,diatelyn,1arres ,
..wastotwjjarless.iofiilfWTi.'iiii
,causeiiovtiionsuimrtipn:njuKt.ii,()
tnat stnpsi ,o x
itH'raiMW rnWaW.aii
in' : ,Hiiri. ',nu: i-.jiuiu
hap wbtfli
0
lt:ia
. Mav.
TTiTfTiatV lrtit. ili1a.d.M'''l',I
oarivaii.itiririiaw, lAmi'rPVWaWiiltbiahslBiri frtllU.
wwuftijlH-sBP, WM:"AIH nVimWaVlttdlai'
ttJiaJa.lUAl.lriltll,
CiiH
loerthe
'aoSSaos,
I...... I,,u M.. nlavluD In VTjI Inniivtf K.Lw
T'lWi linw "smoir-rmii-Miri'iiire-i'niu'iii. (.(WW
i nmSi. nr o? Arts ' A rntXAln actor I . CITT
r .miL 7. ur ki .nii'iii..Tiiiir . .Tjiii iiit.fniiT:.Ti..i.. t.i
vns i.iucrnr Clio nan, ui Aiioinnus.' luatn- 1
iws in the play, was his tiitorM"H''wHs'
to.ti.fl tliii.slorv ot his llfii to Ills
u....u.i tin n:.i u 1 , 111.H 1
kpWlart ten.tc.UejJl.aj Y" WmZ
artleaiJKbistHiato assiua of .aseirp lltntHHMmMrm,tMillM
Thejipaw i,ert wttU,b prMrte". wt thiuklng to get otitof It, he turn,efl.tfl
nhtaicianai Ji)A.axnileiiu.1H'llwon) not. .Mat iw and sold. "Well, or if mi oome
miaWeOn: .& autiVB., elymkLinl4thHMlrt.iir
Thiri follow ttie 1 MUiertiriea aRJ.pui, ,MkaMgli4llirato,,,ai(,n u,-jt
MthyimiWMfli. AAi'"MttiUf ftimrmr. r'"i"
ill)
Btark Broi., lniiaii,yo.;.),iH
Ti
111 .11
lliniooan
.Alloys Poln and
Tulliunniallun. .. f Ml
Hid "" m,W
rkeTrareiiome loilliw hd gonllcmon In
Ibis MWVinlltlit'SrtwUhlh'llltVUi'Ueor
ltkinteroaitho-rll
Killeaiii.il of Toiito
hti T"p'" n'i
' ,.ILUJ uilt
'Hiiil "
Hit TEE OuTlE!
tnn jnni or avisouou,
snildenlyirowlng , ,,,
HmlH,Telas,tnlll''
.id . f f ntg?..M iiU
rn.ij 11 r boarrAVHrM .d
W totally; a j I'll To
HA"
A nLril. Ill HnnllfNl lOtAaVh nntll
n ,i),,inaw eni'JiKi .hi ix a eurm v. lira
. r W H..IJLIiiJlaau;'i,!l Hiii)
All II SUJI IT
.T..SV STiM.r. ,i..,.,nlRVjkViiri'r
l)if ' ''NA:. I rlSaXli'" lin(l lilll ia
ini wil is IB a-
1.1
r tljif
1 i.i- . . " "
Jntat wlthout-IMWtl !iinviiw..nr.nii
',l'r'lffWffliiftiiM'Wrfti
qfflf'SlnW FiirniitrWilff
A... ......... ...Ltntatl wlthout-IMWi
JtmL.ia.jii,"i'i..DiiR'i.jU"yLi'rir"TT,,LL 1. li-....
liiuuntr uiiuunui riiiButCT,iiii. , JtlBB aieatusfc atropio IB ma oui.iiwrj 011.
A tKerVrldatlarMtrlle ryWrirtlcnlar to ntettM,Uoy(l,nly.and
-.iTIlnU. nM,w.diwtiiir,VMIHirtlli(' lnlhors of the most popular cook
... .1 ... 11 - ' .M,iioirniiiuMii:Hiooesia aB'iaiiesnsrBv1ij-uooooiii'
OCtl 'TT i ' - ..? -i,n wi. -ith ofanm tha best ra-
llhe Sralast. Illsiusuat naniaeruuilsiiiiB'T-''to 1 wrttr.i--,- 7. .
. . . . .. . ,n u u. imnarkllvn ttrf YSTOini in im-
L . I . ...... . 1 i.l . HU1U.I
tltn parlance oTits exclusive empioymen'.
a hint of MUife
na majesty; no combination of 'photo- mg, and ?yi
itWtWTttMi , linporlance oTlta exclusive empioymen'
es'MiS'p of modem times tb perlect cook-
HratbauiQrmit,M'ttt-aU JHduo htiaidg Ingredient eiioul
- ... -y?- al-iMlmrtoirtUH-ll, lliw
.WVT7..T1 Hmr pt,min(,too,to e:nb ,
a-IAllfU Jl'MIWUl'JJI jUTjIIM'I LMkJ'JifSoallfVntJ" an rl Mr .11
BBuniuim-JTra-arinrnj aiiu -i.7iJi7 A,ii"rB r j i i ... . . , ...a.. .
J&ka1i.iasrt..liATa.,li..l.il Jd.fV laWSvgrMt. irntingWwMno'
-' ' olcrhtl".!!.!,!,! ..1 1 Hi. lr.mil It Hfl M'lllllti'
4WMIatiilMdisMM9 H.iltiiKi' prnu "
llMMatsaariaJ.lt.fWB tt!,m
biWsunkm. '...it LmmMfit mi .wi
',l9ktm.a hSIW atosiktiiWaiM .
Wf,TOW'
iri,Tllun( w
Mraodiai tberalore.Jiore
lrsWnaibua,nb4 Od-
II II
T.1
111!
A
Sllll
;il.iH
,fth
. -!lf '
1 'ili.C. !!.'
.1L..tiii,iu.uM
:iu nT'.ilT ,,1'iDini 1.1U vii li'i'iiii'id w
iiH.n mol.,vwTOw aaitho41 l.mi
'(Tanipatpn,iwd.llldKlfiifMm
al'ternist.ln taof, flisvtiuarrel inesaniitbr..
i iMr.'T.'and -I.' sweetlT' rstnSi'lisd Mrs.'
iTempietea Mis moaniday ta two lady ifrtends
who were icalllug on ant, "(bin of bavins
Oambogs iiint us togetherfor thssaitaoad'
mv eiliibltloa."
"Then." rwasrlted one Of bar feesrsrs after
leaving the house, "they'll certainly have la
be hung among the battle pisoes," tinge.
Illlili Ol li'iloU'lKI "Hllll !' .,lO.,
inifij
n vll'iiiiliib lvf! inwi-ill'it .HiW!
ill rrmil jA'trt viiii nvl'imn i1 lewill
Ii.iui'i1'iii';hi ickiT 10 ,mUm mtA'.uH
lmi nw. I'i'l ikhjii dll oiTinliTflinil
it lea
4ti '
Htl DTkTC u l DC
f 11 on 1 u
ll'lj,ft.11LJ...Il
il!Tt.r T',H,iTTF' traTiil-llio
WiiIIkT I'll"!! 'Ulll Hill hl.fl XIK'IIIPll.lM
lit" .1llhllll Ji.iIhII 111 ilYl llln.irit'
siill In Tinirllvi'i'i iiih'i ' .vininU
Jb ,MW&mWr f.riai" -wlllo
ll'n'71 Ikhh sii .ii' til inbil'i V .yji.o
Mil HI. I'd
time
nl .!. I ta iiu-.y 'li:i i.Hot luiiq
.luali) iHir.lt 11 ui ,iui ui ni.iKii( hua
i if(tiiwiiH a li')).'iiilniii!i yailT
jiuill a mi lil')lljiih(fl
nuiI'JijfIT
ll ynialwiA
It la JjiiliiKiifl lilt ill v.fifl e'lno.I
N'Jill'j'll 01 1 IihiiIiW vi.liimH .M-mtti'o
t
llTrWi 1 1 .' fa wri ,"?WT w
fill 11 ll
1
1114
1 ni'i
.jiuill ami ii
Presses;:
wvf ffriT' st.ww w-yi
iilw
'.lilt
11T
O'd
ill
;-nlt
'.lull
Hllll
!
where.;
I') Hi
1
falpit mm ilk:
f.ll..ll. ,.l i...lltlilf au II A
MlialerialiiKpneiv-w
nr 111111 111 iiiiiji(i miiiiw im wiiii 'biv
al alvad .lK .mwipixM nil I In lut
neilw l.lia tiiiaitiulH .W .k) ) inmaiioua
saWat leek atKM and aMadnrntSaesaa. UUi V
"""" .llatiaiiiiilevlj
lin)mi itlnsa cl twihwli ewii'iKM wIT
aw JafiUMHoua m 10a oitavatiiwiii all
ui aia
imw iiiw iiffumrni on uiinviivi 'i..a
illi w him n)l 'hiw 1111 la InawirA
'i.iifi"'4 ,wt M Ik 'line nfl hhiiI lluil
pnf rani and llfef BtfeBtsc .w
.uTinwwii') 141111111 enotiHi awiii y,in nrg
Tx'in ?iU nfl qtiad'i 'TOtr mail anuiH
flWrwV.R- Sf5- .eb xhldl
i ,1'iimunt '
n, ! ii.i oi .win 0' .iiuniin r. quia
write foiMcasand tannsstvrilti (f J
luiloia Tool') .lon 0 fiii 10T ili(w
JisuajaisavifcineiJHL uihuhi,vmJV1v9
iloiiinl
" OM Bold and HIlvM Bonsht: MaS Km old
indSllrwtojp.Blltosil(luii1.raliftlliiilipii
uhmu. 11' .Dim mt.Hn vnuoiMor i wni'K
WMIlmttasl
rr.MsxirXr i-d
h, t,., ,',,,, 1 mi ,,1 , ii..ir.",,jl".'H7j ijjinb
. hi Best fjousli uyrup. I'mtesOuoitierl ,-t;..
fl Intlnift. Bi.ltl by tlTDiitfiBla M 111
)rf'aiaL..fa.jaiii.jrP'1' "ifj v. -it
t in in - "r-i .Hilt"-" tf-- 4 : ' '"
U Bad
N. P. N. U. JSo. 470-B. F. M. U. Ho. US