East Oregon herald. (Burns, Grant County, Or.) 1887-1896, January 07, 1891, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE HERALL
Hmers
Of Pavetu Idaho
HARDY TREES
SPECIALTY.
auc
A
M
grtMFfc
uif Uktft uXÌ
art-
* l -
ciuiiMtM) and
fen ueuer.
aneh varieur are
•ugr
K CUfUkfig up
art Known io .hrivt and
I bupe Ibei
gu
£
country
en* w
Sell
wil.
louri^h
if tiw*r
DU*
î Dougn
4tudiaö*'
harpers PW
offered fur «ate -hat
lb Like
Euounuus
The “I1>A_HLZ’ pear
will tx-uff rnu in Uun.ed quan .i .a
tuorii Keg
fur the firn uiue th»r raar
to tar wxW
C iSITXM
Th»- }«ar
is a nauve af Idaiu> i» cainuuemd due anew;
laear grown and k exreiuely hardy.
st
Adtire-* Payer»« 5» ur x-r • .
ISS
f»R
A
THE SEL.F-THREAD1WG
«M
i.
a •*
>L
OUK UtEAT OFFEB * retwe-ieer» it THE
if,
.-® J
fcer
M»
tU«;
iwv
■ Huw .1«,
tk»Ó4 ,X: tu»: «ou got
eer
-od .
tbt
ÊUti i
lx
•*■ OUtÌA*7ffì
*'Guwd
VÎ
cu«Ft
¡t*K«r«( ÌUH
■ H-uw WM n 4oeer sbe
iai«Cly, witi. a Muri «od
*U - --.xi
a auudder
IHabate,
<iut
inghiai
he
ixrtb
bandi1» a« ue
l'ira rr.'.’ix-ut
tix
vj<
Boa» lo-ked
hJiu_t- — mu' «-u:
rC’R SOUTHS
ALMEDA .-
*
9RAF.A
•«.
K.~AFj«S
•r.L M
threw b'-rae!/ iriUj ; .» ariM», ai
eried in joyfol Cu».cr:
,,VT Areuw it i»uuJ »xue
j
tiu^e
Ui. k tu ju.e a» iri>iu tix diatil
Mut
ih irf’rw^d l^~r tu li.» beart,
M »f"iA ite fwr,, arxj l «M aluf*
^SE m I i X
PKTtóL_R.ffTII SAMPLES FREE
aohbcd p. »«oi.tejr
«M -areered,
and
uwtii be aair**,
I
r.-r/
FOBaAXFr : »¿JLUQPflUlXT. ¡Vr
raiacd
Curò d f%ue ÌT'uyi b-a buauu-.
«aa kept frvu. falJioj off Jljlv tbe
“ìlare you no
amor*
unjied
for
)>e
aa
,
word <A «ri or
aiMXber fr.t-'.d ¡4 /our /ovtlf J
Fre«z awvo, hu«e».,
A orupi« <4 aaiior 1«4«, «ho, «¡eh a day», tu r dear |p>»«? <JI«arh*Gr •
t'M-i
man/
vteer«,
imd
txan te i. >a beri- «attn.f bi be »' •■•y
»"»unteti in ijfnt ,jf Oje
nned ’
Ì4Z«t», CKUMT
FRAZER GREASE
IMI JX THE WOlLk
ZtnnrwertefQtM. r.n*. '♦ tmeorpnaeML aetuat y
v»^CAamia< iwv tz-aaa v' aertr^w bras.u Atx
«flaKMcyu«.
TMEC b EX J&Z.
bia teara Ui ' ^xid «iti. ber» at
and
■rii
•r voj w : ih a cooo nrvot»E«
'”.5717' SMITH & WE88CIS
/
»/«x.i
wz / d
A®
tben thè bri^bt
•«
ixrr v«u
tia/ wrrr a hvk re*t»zj lb*y Qwi
alte' timi
me Hi a Umre eotegMtaMe
a « 4 boemi «p m/
a»
«eli a«
e I 1 i.
• aa U-ard'-d nuw, and
n. i-tak'. and al « • ■ ubi nu<
9f^
ai*U UtkvL vff in M
outward
I mhi iìj
il to
»ewr pf
u/tt lìj tg Agi lorZ
•to' bruii care <A ma
tu
»hip
Irli
I r
tfo/
^4
Alitra
a
tVha» I h > a «■ Il «raiogh tja Amerj-
r.»< «l«lf pud tu/„ M »orna
••»4 tate/ «neugh «aa I tu t».<l à
I ttla afox lu t|*e pa-fcer intbe.lie!«
1 f • i* y • /
fi i tu
a
ma ut» ;i
a ti. 1
h i liad foead u.a ien a a» for
u . h
la»/ ami link lUMpItt I aUold U
iVPM au* li en uid liu!« at laat.
And imi .
(it.Hg of ali
P rinters I nk
4 /P4XX4X MlA^rUmLZl
the
dear
U
no
fr**1i
t
4
fat for»
• lib fl fame to b>xl* young u*>
a I e«ry l.bze
They wire duly introduce
J.B-
ionia» Ih»
I
tette
Ic mi umc wore.
veut» of tfo on-
I.»'I made
*4Ì <«».
p< l«>
tradii, il
fi.I. and »»iff«»r«d
ar«j <|lw4e year*,
r ina'li LandfMiuA*.
FLRRKf.
THE BEST
D. M. Fnanv h Co’«
!*ntuste<, D —my t .ee »«4 FrirW
S eed A nnual
teet
.Ji«««
free
at>ai>brat
aap«'te4
Florida
Tfoit
« timi«
u»»r foe u*u
Per Y«
•1ARTFB« »•»ZAR
iAxlPEK’A NAiAZM
H A it FF
• HH»
.
BAI Fi 1> ui»< iiori
F a a.e Frw u» ail f • a
s a ta. i auaaa arj^xiaa
The t.-'caxm .J the « tur
■•«nbrf-r Jar nar
» 1
« Time ;• met i. ae’. tax
*i:h be N bz ’ jt rar.-»«®
af order.
Hurad vo'u-n-a of Hry«
rar in near ek> h
nt-
pv® aza paid* «»r bp rxjrWt.
prv> tdaa ’ ba fmirh* >w *•
<a: y»rr <»*f**nej fer I" a
< Lth '
k v
Ir.r vili be ax ut k»t fl ai
»a- h.
Kev-.tvtawc*« ab e M M
Mwi e- <»rder or Dm*. J ■
Au!«.
IH«
| j,w
f-tal, wUre tfor
«ii»i./«
14^»
uaraur: ,be,*«it
The loeAtin»! «a» .mir'd a
one. the only dreebaek
^*i.4 irò
Bramir;* nut-,
• ba li L* aeaU-d ¡Uir reut.i'in
>Ur»Hxg 4 «4iadj<A»xj by an
<;4iin<.'d
ujrr nm.
rifui*
the brrt.’ff em»-rarw end «Ira
0 ì *1 k ;
HARPER’S PEI
tbe »l»nd»r
It «a» Cbarbe Urahat». and
fr<ao
I
,^ i thè r: t<Ah • l. U
fmm far talier bread' 1 and inanlu.-r
He«».,«!
|U lira ’TIE FÜRST Ftf'i
for Mir
fIW)u
**W tbird da/, thauk
biax.it
»■:t > vrr»'b” wi tbt
etr «air*.
P.OTAL^-w-i
,
dre.dfu))/
UupuaJ »uu in tb* da/ U hm ,
TF
ha
‘A .'-re •
t*»a ihill ai.d daiffj, t/
or bocktokd , elluob
Ba »UMMC Tw-aM Te r» . » *«*>« •
VÎtàkWBt *Bvs>r •W^w amt*. V^2Z7T_ .r»a.
”_____
nana wt «ar»«« f ~ tret® nad y«ra?
Cbrwc «et ertb tb» urwwöe-wt ctann *
B»«« a
rm«K><Mw payw is *nwr Xamaly
K Kan »• bvbb
erv* -bate aw. »^«ua M a ny r ta» »•*«• ai vba. w
•ISA« *«*<!.&• a* ha« • »irta « »M —■ te» «b* urna
Il Pteaae* ta* • hliOraa »M ite aac flawy* »«•* ’>•
bn «•• -aai.oo »Mouua are batflfari
A ewi
»tert ar.« a eflta»«l»4 •%«-’
Waafty ILM i
la cicwe F
»ra kflfltfli»««
trated frea actnal
rm it. »latti *
«i4 beautiful black evee.
usi. Miaid/ d«ru»*iite
♦•e/B d«»M/r_ _
teere war
(ÀM li
„lui
Harper’s
ILLfsTii
LEAVENING POWER
ST.
7 > tbj^t. e» </ . odthfu
ilt4
Un rat ami hvi.g^r,
S^QoldepÇeQS^r
Of the TinoM Baking Powder» ¡2»
OT'.t
vA x iJ u* fod
that noUe tiro», wa»/ brown
«ia-y cuoW with a^iiute -A nini a, i
•^r>iM coi frulli ih« „n,
F*Mli™
t. - » « <*r ~
■»- «1 .JBT- « «C
»M Iftiug. jwt aa Cedrile *t a eiftiaj frou
7 he p.aM fojfosa .ere Lajf d/u«juud Jkonald, er t. r> d tht iitt> »<*4*.
• <4
«xswpfc Uiy
tlU«UWtwd
but Rhe look'd up luto li» handa'-uu
it-ataut, |M
fUy w«,rv ItauUtfui rfX/ugh V» g-t inani/ faee fx an ifataijt,
' W«
un » . »reuMD
K'M raia»d tieraelf in a inetani
»aiteiuiag C«< « tu ti^ • rttk, aid
1/ tb*
r .♦
«Lt
“Ob, it 1», >t >» u.» D «.aid, •xwirf'
«.'ter-
'lùrt ueil 1 due.
•r" «ta «rock ia fcarful pwa
baili
a T’XT
un Le4
rito b>»
IF foce w.tb * rtu't.ed, »-a eh
«a. .U.«ueu
»he i...puir. reJ.
atuo.M.ij, 1 g tate. tÌM.-n
U<J l * u at tee kb«, tboa^t
• ranL^i up tu «iter«
ru a wir
brutber.
(‘ tufuU/ l>runiK<j. a<4 Lad u>r >•«
t» ug
bv >•».*e:.
ntX
L»v voti
Lex.aldi”
l, wbu wM
Tbr
«re.
T
F»®4
■* lUea* R .«a IJtfrr ’
■ In.-' ir
Wan ■iiu Aw_
!*-•«*. >ew
wr,e
'*hi ihxì urvàei, cordai, upvu Ux
Mie r.«m<
9^1
iti
ia>Ja.u>ed
Ulti*. a<H carne dovi. « au . vur Usa
•»• oujf i,y
$ 10??
ELDKEDCE MFC CO.
PiccT aa£ Va^MUe 2£x. Bcnim. X
c-c
. -^a
Ê o?wé&ftÌKja«c
X- WÎKi. CXÜMOÇ-
#■ »m etKMm o *4O«* a
cM««Nce£
a- tx
7 Ài«., be atepped
kiAr» tm?—rour .-«>/ rei
"lU aiup
■> S'ixi
:3MZ»» o iwi iW -
.r*-- ~- —
«■ ACF Cf 'e-U £ SX**i DUfirUtt
.............
W C
’ff.
( mari and iinpuia ie)r exte»óe4
• Mffled uff ai* Fpe a>w, ib l(x.
"»ri
po­
returned
”1 ea.xxi to aee li Mr tei.—”
C E WTlt M L«
tfooe. fraue^i ar rt «a» •u a «eaitb
tvat
v^,.
!
FOR
^¡r f
$¿6-55
He Mojijed «boat tbere «MÙnf •' •>
» djt « aa* doue,” U
'« «
i-e.-e-tu tu rUos.
2T c o.r<r H Ük EST S EkTlli CLPT+i l*£ '
5 I5t?
uf gu.ùrr; euri»
tMu,
ED.L HLMLEYSPC SllI
Ler. »
Hartied e/ea luto Kuaa a ueuu i ul
«ere oxertadM. Or a
H «
V i»< te
we
trotter
l/fl
"TU* a » làe
»«m.#. »I fc‘
ili»
ber dearea
trear.-iAervoa fjwt
*•*4-
ittsttà
"So, maduae ‘
tè, r
fc[<
ber dear a.^
«od tbarije
wtm
Viartm
uvt re^ww.
^01 Lee Xaar. u,
‘ M-nd
erti» nruH t*
«*C<J
Will
mit n-ftf, in trete kJ <ue
w.Gwe-ic'’
AVacii, &*e ?<au, M<v
buf.
LLTSTtl
ueiùikd »
fc:r;
er
«291
buo . îk - t
h>«i. >e II« ewlrv
uu*t tMftlC 1
liflt
ELDREDGE
auC
k J *•.•»< ludi, be^'dr.-u.
DfOT'Zed
»V xifcUa«
piatee,’
te Xne
i/er fr>i-e
1 Ckrti t ÀUuw M 1 vtvr iu.'aiiU,'
I
BM»U »»4
* iamu . j»i*e ärd Ti^jt •«*.
"Oti. m .«ut a.joe
We will
HEEALI»
l«er»c tæ émue wrt
I ^tesene U ut»., u* aw.e àw-rr»< poiitas». p-»~
ya*. »tiC tue H EKA Lb for une vene npor receipt of F* M whi' L »
mlv 6V eeirte muse teas tue euwcnptpjr nee
Ttiif w one of tiie
iMrtt f.iere waa a rn.g.uf knock
K
wen* totee Otaur anO opened ^«t.<iest pwnu.um» ewer ofleret! V «u:«entjerw_ ten..-, be KejketereC
or eel. at Ine HEJtXLb ufi.ue Buri*.
: r rt: '.n niakow huger»
A tali.
“iini
1 leL «U&
t*.e Ourt ttuit UiajLtia ,u >U
i
Fave^e Idaho
ASK FOR IT!
tfl?
U xl/i
The vwlmue* uf h*
. t N immer
r j inj
...e L »ear. When nu ii
rx|’-M*u~ wL :»mn
rem «: rime o’-«..
BuuuC virma« a
L’«r year bar*.,
■ -eut hv m.Ui. pw-Ti-aii,
:r VU.LUUt Ci«>± (S
eukr cut lit—liv luail
LUQtf* 4» HaX Hfr
1, Anu)’.*arai, ai
14» 7U, ixichi-ivc
. une voi. * to GM
lieuii. «tutte- aii«
•uev uruer. ur
i«o fail to piant a few iiwi.
AN
3><OP
Ix>
h a r m-M
HAEJ-EK b WtXKLl
HAEPEE* B-
H A E.PEk> Yorsc
Pampe f ree »
’ iu.«i Qia<e 1 MUiu
POWDER
A bsolI utelyP u re.