The Times-herald. (Burns, Harney County, Or.) 1896-1929, September 21, 1907, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    RetiftMM Servicei.
1 I
I
! . m.
A .1. Irwin will
lUriM) the :: - ;
nth at 11 h. i,
liatli achi
p. ni
The Hai
NOTII ! K PUBLICATION
n 1 1
Hum-. Mrefon. ASgMl
'' t: iii that Hi
nit OrBSOD, hu
ll" intention I
Hi
: 0 (.r (fee 8
tow 01 .'
IS, and
ihip I"
mat ami that M;
I Oatkrw. I B
hi office at IXenio,
- mber 1 7th
SOTH F FOR PUBLICATION
F. E. BRAMLETT.
SILVER Mill Mill HI !. Mi 5ITK
la In Order.
All kin
TaTr
At
.
w m l dRK. Havtoar,
:. PUBLICATION
,
sv
Uanhitiw-'
i
'tii It I
i .
I
a- WitMtSM II- '
I
i
U'm r mat. It .
'
Read
This
a !
.. ITBLI-
- .
...t
in. ..' . inal Mil. t. r ciV'
. .
DO IT NOW.
batata vt i
: ? .,.
-
AZINE
READERS
Laat i
-
I.'ic Ui.Jeri
hTAa Him:..
CAMXBA CKArT
dxaiad aack monit fa u .
kttc MfKMfeclK ! -.00
' 1IIHK. uJ( . .
ktOAD 01 A THOUSAMn VSMMa
i :
eO-75
a.aaUS I -ldwel! has jia.u opueu
the Windsor liar to tbb public and '
, fnvacg Mi old Hut patruuB and
j rumd to call. Oraftba,rf, cut..1
M t-u ft Jub HlulingTtje TlUi81,.tUllild j
Taul . . . $3.35
AH for . . . . 5x.5o
aii rifi la
iUHbtl iUGAZIItl
fW-i r :-ci-p
'I 1 Ml. I MS
W. E. HUSTON
Deaer in
Groceries9 Provisions
Tropical and Domestic
Fruits when in Season.
E ALSO HA8 A LINE OF
CENTS FURNISHINGS,
Hats, Shirts, Clothing
Underwear Get Prices
CHILDREN'S CLOTHINC
All kinds of Fesh Vegetable in Season,
GIVE HIM A CALL
PROFESSIONAL CARDS.
Wm. MILLER.
ATTORNEY AT L.UV
nnrm. irefnn.
1 ffle' flrtt door weal of Bank.
N RtMMLB , W.r.a.....
FAKKlbH & REMBOLD. . A'
Attorneye-at-Law,
Hnrna (and Canvmi titv Oregon
All!
and It, thr .npram. wurH.i .h
ttate. and alto Id V. a ludgftw ' ""'
a
..XX
IaJ
H
;- .
w
mum
iin oaiaoN
THBWIND80K
' 'lwM. II 1 ...!, ;,!,!
Attomxkv at-i.aw.
il attontinn piven to Colloc
ntid Rent Katate matter.
otnrv f'ulili,.
HtHN-a,
GEO. H. HIZEMORE,
attobnky,
Orkoos
Uiul aaSBMBS, and tta.i
ctate matter promt ll aliamla,! to.
IlUt rWI
MAN8A1
an
d II
C)
lliliiiiiiimtiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiinimtmtumnimtmiit::::::
DROP
F -
JR
IN
AMI
if. Ui. GEARY
I'livniciaii aiiil.Snrireon.
nnrm, - - - Oregon.
ll n. hiiildnin a.uitii of Wri
harnees linj,. Main St.
Pbooa Mali
u. i). WMpfv, m. d.
fbvskwit and SurtM
ihr in, Iiae u Hieeiallv
- MMIVeMl at all hoar.
.111, .v it itn.. Huriia, Orecon
p ui
Jsan
" OaJ
H
,has
a
taw
"1 'tJ
N and
Ui U MARSDBN
I'liMician mill ,Surk-.
nriiNM. okmon.
"Waa iVo e
LOOK
furnish mv COaloni
- the pnblu
MING IN MY LINE.
. 1 in Good "
ancj fink-, ;-
( ni Glau. Handp
wimlowb.
1 : ."beiling:.
I K Illbbaid
I lil-l..il .V M, I,;
1'IHTM.
I 'l.-Of f . ,
W. C BROWN,
DEKTIST.
'.va. Ohbuon.
b
' I'oat nffloa.
I N. SMI Ml. SlIVEYM
. !,,.,,
M ilhatii
ll Snrvi-vltiy
'Mill
-.I'
Wl
lanrl u
Hath ft I
hen wt
f the
r hi.
ild 1
tad tan
lfc ami
iaajful p
"-a
i.uiLBBl
Jl igno
Ta in "maJTM "
Ti-n
K rf
tht
.st mil
nw thai
iiHJcJhuHk
utl2t utod
But ha
The!
CO!
me wi
I nice.
THE BURNS HOTEL
H. E. THOMPSON, Prop .
M'd Clean Meals, Com
w tirteou.a Treati; ,nt.
nui-!ii , . J a. S . .' Btl aud third lai,,
w-ptwiui .-V'UIIIIIIUUaiKHlS . a IT
..
raveling; Men.
EVEKV PAH
atnonsge Solieited.
N McflULLEN.
. baa
6 11
I.
4H
eandJ
ta"got
nir one.
Off tiM
it. iu
fa
law to
1 ns
luaenaa
0 the
of thi
net a
courts
Xli .ffort t
v kBBBBS
when
. luivt
U
1
"li a
0 DATE PHOTOfiKAPMlH
M unproved photi
I'.tneU, Artist'.. !
Piiuio- fintahed in ui
itiea Allaiiea boa I
m 8 X 10 tiini.. 1
oi '.lie Aineiiiui! 1 u
-itiooa! Bank. - u
J ',- ...
'
" "''' V"! ''""'' Moaaja,ajl
-
;:.,aid
ict nod
that tl
tan ayi
of cot
lag the
Ss'"' AeJM
ad, K. u
raataaa
Alan).. UajM
'
Iff
ia tiutt
hKtU
kt?p
rritory
the re
tube
'VWS 9rSSr9$vvw
EWIS
INSURANCE.
one to
e na 1
' yt invl
dlMNx 9taH
u: CL.c.i. tm ai
. jel
. . Hepresents the...
;a Co., of New York,
'I, London & Qlobc,
. s,urance Co., Philadelphia.
BlJ " ".'gun.
II' u 1
WVWWVaW flarVVa'VVv!
ITM HltKIS BIUUS.
ulli ill LunabuiK tMltuii a
JOHMitMliLKLlSG,
ulei'. Ol.ll,.i.. 1
I -litfl-il
K.-nainiu. A BW
Burns-Diumond
Stage Liine
Blue Mountain Rapid Transit Lint
'-a'.o U
i. H
- aa,t l . . ... ,
1'iamond
.. maki...
aiu frtiB AMI IM t,,v. JolMv, Ct, 0 Un
.BaharCkytehWrs
' .ncea-Caretu! rl, K'"" " I
i,.. 1,..., b.;i j ... ., Psrticolar n.lorw.tiou
. ", "" a,,.rtu to HUM,
Vf. nanaii 1 a
''-. AgUIll
"nrua, Oragoa.
IaJ la
L. WOLDENBERG U...
3Ber City, Orer, p
.(.RU'rjr: MUM
t few I
upit
a nd
.maat
.iitd I
id thai
I gt a
. tm
long: 0
ipiwrt
but it
.
1 i
Uand
do, M
IKK
ilOSU
nv citj
btf9ti he
mt be,
Isal
G
National Sewing
SA I
1 OK AI lfcl
THE TIMES-HERALD
Job Printing.
. la
iddftae
cKlNNON,
HW, Marsey Usiy.
Ri.,. r
- -"""1 vroaoti,
-b:101'" ;..,
T1-
gate
iinttg
JllOlIrr UUI
L Till
AdiliMa
foui'n tilila
m