The Times-herald. (Burns, Harney County, Or.) 1896-1929, May 11, 1907, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    u
hXKCUTOIiV. NOTK'i:.
In the mutter of the mUtp of llln M.
McManamy, i1ecoaa.,
Nottro la hereby given that, on April
17th. ltlOr. hy order of tho linn. .1. 1'.
Him'Ioj, County .In, Inn of Harney county,
Oregon, .Inly mode nnd "nterol, the
uinloralgnoil wrm appointed the I'.xern
tor without homla of the l.eat Will nnd
Teatamrnt of aaitl l'alla- M. MeMenimv
deceaao.1 ami under the terma thereof
whirl) Raid ill Ima ln-cn duly admitted
to prohatv, and In- haa dnh .inliiie.l M
eorh Keecntnr. All pereona having
claim, again! aaid Ktnte are litrob
required to pteaent them, with the
proper voucher, within nix months
from the date i i thin notice to tl.e mi
ilerauineil executor at Itiirne, Oregon,
or at the afjgg of Varriah A Kcmliol.l.
Hume. Oregon.
Dated pill ISth, MIT.
Wit 1.1 IM lllMli,
Kxeciitor.
ri uiu mi: i.uii oi: in i:-i
I , I lie Honorable ( unity ( on it of Mar
at) eonnt , Oregon
Pg the undermined legal otera of
Diamond precinct, Harnev enmity.
I OrggtM, reapertfnllv petit toll the
HonoraMe t onntv I'ourl of llarnei
dtintv. tite of 0fggj8S M grant u H
M, llorton tn eell spirit Hit,
BaaUt aad viaoaa Hqaori in lean ipianti-tie-linn
one Kiil.on in liatiininl p.
i in. i. Ilirnev i ciinty, itato of Oregon
f t i pen I .1 -ix month-. a in duty
I ae ever pray.
Relijlou- Service.
Sunday
10 ii m
Snndnvn ol saeh tnontli at n. in..
ladftiOp m. r-ahtiath aohnnl at
Firal Church Clin" ceicnt;st er- i, , ,,v,,rv s.il.titith morning.
vices 1 1 n n. Sunday Kvpning ifr- ,, , , .
. ,. , frtachiiiii nerviwg at the Baptiat
vicp 7:80 Weil pvi umg meeting at ...
, , ... church everv 1st and 'Jml Sundava.
.Qll w 1 ,. -,.l.... 1 1 1 .. ... .., 11,.,
I . ' .nii'i.n ri in.'i ii. ii hi. in iii' ,
..,.,,. , . ,m, morning anil evening
king hiiililitit! twn iliinr nortn of I ho . . .
MOOOl every Sunday at
i l me"-1 iei i hi innce ... ,
prayei looting every lliurmiiiY
Una .1 Irwin will SfOaSfl :it eviuii- Till psilOI Hill piSSOll I
ll.trnet the Jiul Suiulnv of get. SI I k the third Sund.iv of
month a! 1 1 a. in. and 7Mp, in. the npnth .iml at Van tin III. Sun
Sahhath .h. ml every aahbath at '.' da until further noli Rev
. ni Meeker, Patter,
The ll.iriiev Sunday school MMM
at 8 "'clock e.n-h Sunday and I
cordial invitation in extended to all
who ran attend to meet with in. orrtri.w. MMMtMN
. .1... ---- i.....,i. "rr naiuoM
n l nie i isiuiiiiinn i 11111111
i, .. . , : . V - Baaaton ijelui M Orarlu
Hurn. Kev. A .1 Irwin paator J, . w luiim.
Devine eervicen the third anil fourth J N WmilBlli,
otiRreMmni i
m v m Crawford !
i i Batnbarlaln i
atan y i in.iii'K
rer MiNirr
iDptmettou J II i'krrinau
J K
.loh irinling Ph.- Tinie-lleralil
N Ul
I V -until
i I MtKoltro
W II MrKenrie
Thoa Sollivan
1 U lint. -.iii. hi
1 rank hope
And ilaborn
.H'VennUII
Clifford (trooabeck
N mm.
i - HHmi
H'dierl l..i el
i Mnl.are
Thoe Siilliv.in
it) iim-il
Krank limitale
Kraok Mh
M a Mail
Clrflotd Cleveland
M Ileal! herebv ulven that mi
dav. the N 1 1 nf June. t$ft, the un
imltMri ill iinplv tn the ( PQBl
of the aute f Oregon lor llarne) omn-
' ihr iu-ene nitnlionid in tin fori-
iriunif tetitioti.
M II..HT..V
ri iiiin rot uqi oi lii i mi
Wi.l . in .i.-rik'nit legal ..ter (
r mil, ai l. tale
Mni aetti
l M Hale
mt a UaeejM t.i .1
..on t.- aril ui itunu Malt uid
in le ipuiill'ie than
one gaih'ii in I'm ! I i.
the p. in. I
ill diitv Ih.iiiiiI
vor pra
Adam Adrian
SBWINC MACHINE.
a-. lOLLBR REARINa
m HIGH URADt.
dSak
aV Lwllj aaaaf eJi
KncZj
-iipri'iiir Ii..Iki
MN in " up I w l.l-i t HUT
Mean
f. A. M
I i. Mail)
W. E. HUSTON
Deaer in
Groceries, Provisions.
Tropical and Domestic
Fruits when in Season.
iE AL80 HAS A LINE OF
CENTS FURNISHINGS,
Hats, Shirts, Clothing,
Underwear Get Prices
CHILDR N'S CLOTHING.
All kinds of F"sh Vegetables In Season,
CIVE HIM A CALL.
tin kiicinii BuikUog
PR0FKB8I0NAL 0ABD8.
-, .' s
Wm. MILLER,
ATTORNEY AT LAW
linrna, Oregon.
OfTlee flret door wetl of Bank.
OntaHo-Bui
Stage bine,
M.iin Street.
mark, i rop i il mull ha ..r. un
ii 1 1. 1 1 in riRiii. iri inp iiimii i limn!
J0l II llievnnl. Illirim. Iiiirm e. Iir II mi I, i
i lee 1 liml. atlrlr; rattle, aamr on lili hlj, mark, i
, m,, ir il In rialu
i II I eiiimi I W Ii lm im, bell ..n l.fl.int,
1 i aiili. aaiui on nil hip mark. rep i
'In nlr i ...in huh Hi I lie Dtil Moinlat In . uplll In rluli' ear, nallnn dirk In Irfl .!!!..
1.1 mi Kit hip. niatk.ivall,i l.irk In liet'i ..
IHatrn i
Pepat)
prll an, I Ural Monda) In
1 N Han
latin i Kinc
imom:
Imliri
, Irm
IT
' I ,
aam Mnlherahea,!
I M Pall, ,n
. . . ,.
w, in an. niirn. enn n . .i iHimtitt i I .,,
leu aide or nip maik rmp an, I
, I. it
I. I.i lark. Vair.iMf, bonva, I an in
all, ml, I,
i II iHtl. linrna p.
Iill all..
r'i Hulk
Q
l. "IJISr J ShK THE .'WINDSOR If
by buying thla
reliable, honrtt,
high crade lew
ini; machine.
STKONULST GUARANTEE.
National Sewing Machine Co..
SAN FRANCISCO. CAL.
HACrORV ATBLVHi:ai IU.
aiocli i
, .nnliiiwimu'ia
A K. Hi, har.la
I leuiian
M I Hllr
II I llhllll.ini
II n MallarU
IM I. Ural
urn li i ..lit inula ill, Ural W'edlttadtVj lii
I i , in ami
I M Jerilaii . "hl ,ll,a, mark, ii . roii I .
i i ri ii,
t ail lie
maim t . mi, trriei:
Win la"
I IN
1 'lliillllt a
M I
I I iaa
t.lan
i llir.l
muarlioa
. i i henraan
'ml au.l
V . .la
I i. . 1. V.len
i Muiih la
am
Urn I all.m
II Moo roe
OWl antlrll
I. i Hi raraj
M J D'Conner
J. Pii im'.
Milt. ii t I
, i . . .
.Ulwrt UeVH
D i' Maaeaafi
l-'uhaiwlt
l.eaia Dl
M.Uiii M Ml' m
Jack Lnlibniiji
Krank Adrian
te ia ben by given that on later
day Ibe lat da nf June, tin- undi ralitn
e.1 will apply lothe t'ounti Court ol tlm
atata oi Qaajge for Harnev eounti In
the llcene mentioned in i
p. i up, I,
I i I'rruiMkN
lUMINIHTH Mni: - XOTI0I
In lie kjaJl M ike
Votice la liervb gtVH that I
drralgnod on April mli. HJ7 duly
ap iuti',1 In.inlalratoi ol lha above
4ii,l baa duly .lualltied. All pet
aoiia hat ina-1 laitn againai aani
ere ieiuireil to preeeut them,
proper vuiH'lien. aitl.u, (
Ibe dale oi il.i. nolle.', lo I
Oregon, or at the oftue ol la:
Id.
la to. I April toll MJJf,
LMKO, IAI KtOK
rial! the WerkJ .eder
bow I In- i.tiier half livea TbOM
wbo uet Huckleit'e Amu a lv.
never Hniii.'er it' it ill cur. u
Wuuintf, hiiriip, puree anil ell ikifl
eruptioi.a tbe kuuH u will Mr
(irant Shy, 1110 K Hnym
rSprmglitlil. III. aava "1 regard it
OUe Of the ahaulutr in. .--lit. -bouaekeetilng."
(iUar.iutr.il hy
printing Tea Tiujca-Herald.
liKAMI HII,IN
every here and u. .
in. Ira. coliajctlon P uik'i, eT
pteaaa aai nenta
Add:
I II. .
Extraordinafij
Clubbind
Proposition
Tin' Tinm HereJd, the !.
public ii ml tm out oi iiuiiii
lowing 'ii"'i one vini for
18.0011 paid thiol th: Tba
S'lin Wti-iviv Oregon Journal
ni Portland) the It'ooklj 8aa
Kraucieco Bzaminer, Thrice
,i Week Neii irk Wnrltl.
The TitueevHerald hai A
"itliii in make this o bargaiu
llllllllll Illlll illliT Mlllli- i-M ill !
t ioiimI (liiliiiinrial'K. Tmill
wiiu m their rabecriptioii
one jrear In ndTance duritm
tln imiiitii ire nil! etod the
Twice ii W ek Republic i
Louie, mi entire yeai Iri
Tin.- will be giTen dou miIi-
mrilM'i nutl old onex w!n i.
nee during the month.
I '.in. M ll-nilil. III.- Re.
public mul iiki ( Iregouiuu
one year for $3.00 if paid this
month.
DO IT NOW.
i
. ri .,
Ml ri nnarka rr..t,
.alien lork ami. .
I tlnlit 1 1 1.I
urn, raltli
i anna.
aim i
i i, i uaki rman, Kile; . here, rjrai I Par c
eltliet I. It all,,,, 1,1. I ,.t ,',n, . ,;.., I l,kTiK
... aaine plai roii left Iaa raitla
Par Kim Pit at Ii i er iIihi. mar k two ni.pi
l.lla In I. II ate I i lie In light, ala-ilo.. i,
in aeon ear
Ham t tkoldl I bera Jr linrna. ran
aiiylraoii rial.! l.lp maik croti ,,11 a, h , at
lierariaaiii.. Irani ad nl,i ami,
-ha. linrna lattle , rami 01 mi rlalit
hip, earmark a aiiai p hi Ik,Ui ran ltti
in rlitht
ii riattt I
alien:-In
, . linn, a. bora, i rami . in It ,. alan I '
-till. , alan 1
t - Mil ir, llama. I
eini i ai n- aaim .. '. 1 1 I n
M Heart. Burnt. ratUa. I i. ,.,, Mki in,.
mark undrrl.lt In ilrhi .ar. di a
ma ; a . . -,,rr half ri. ,
aula ee iei j
H" M. Oee, iiiun.
I hip. maik ,
...
J II
and hi
i ail lie
a il ,ut
..
r
a
Ijfiir (nilin
::t:::i::t::::::::t:mm:tunt::::mtmnt::::::::.::r:::::::tt::i::::i::tmmm::::t:::-!ni
:
right
UP
Ii II -,
I, . i a
I lank M
lnani..ii 1
In. Ik
n a,, ,
I i i. ml.-) .
mark ii. In Irlt I ,.l. I
, i,n l Ii all""
,,p
W R(II
aeegsrata.
IN
AN
LOOK
armark. ill,
ha ' , up 1 1 .a
.hi walii. in,
ami in,
Hal. i ala-i
w Mi. im irwoerei m', im
ATOMEN t.. trail and nlwili., ..i ,.u
!.
7" . . i .,
, s
and alliln BU required ln ' I, i. n.e- n i . ii
p iii nahi i hi i
.. ,. . il.i-i a. II a,pli.--., a'aiuiled . lit
.a' .. I, .a.-. Ilii.ilnl.li. i. . . L ...'.
,ti nip ,a Addriaa l i'.. ( m,, ii I f I kj ).-.
I .im prepered to Eeroiah m ctietOBMra with tho uruul
llljili l.l 'iiiiils god uivilr Ihr Hlhhi In call whni (lesitin'
ANYTHING IN MY LINE.
(liimiinlr, llir .' iiiiiI s (i (I I' rices
i.i (mill .iti In-, I .up (.'links, Jewelry of all kimU,
SiU.iu.ui. l.linny u.ii. , ( ni (il.iss. Il.imip.iintetl C'hinn at
i, T.ik r .i peep " "iv wiuil'iv
G3-rrx'tooxllx3.gr-
i:::::tnt::u:::::::::::::ttnn:m:tt:tu::::::::t:i::::mtruttttuuuiuuu:t:ttttiti:iHtimt
J. W ai.Pia. DAI.T0N KIO0H
Biggs & Bigga
ATTORNEYS -AT -LAW,
b ana, oBitnoN.
Fraction in all the court of Ore.
Collection: promptly made.
U. A RBHBOkD W. PaeaitH
PARRISH & REMBOLD,
Attorneya-at-Law,
linrna (and Oenyon Clly, I Oregon.
A'lll praetiee In the ooarti l Harney ainl
.rant eoantlea and In the aupremr rourt ol the
aiatr and alaoln r M land office
'1im. H. Leonard.
Attornkv-at-i.aw,
Careful attention giyen to Colleo
tiona and Real Relate mattera.
I'ire I nam urn e
Notary Public
Buttna, Orkoon.
I.e.ne- Hurna daily firjaj
at 6:30 a tn. Arriv.. at Ha
ly from Ontario at F p m.
The only through i. i--,.,J
transfer route from Miirni
railroad.
v: i .1..- - i ..
r irajinai n i uininiHi ,
A.I nailnn jlnli.iaia 1
K"1 n""n """"ii" ni ony
dimancea along the rouie
8.8. WILLIAMS, ;,, Mg-rJ
Drnwaey, aj
L. Woldenherg Jr., Agent,
Hnrnu
Qffr
GEO. 8. 8IZEM0RR.
ATTORNBY,
RuRNa, Ormon
foller:ioiia, Laand luialneaa. and Keal
Katata matter pronirtlv attended to.
i. Ul. CBARY
I'hvaii i.in anil.Snrife.iii
Burna, - - - Oregon.
Office in new building euoth of Welrome
harneee "Imp. Main St.
'Phone Main H6.
W.J.COLEMAN,
Stenographer and Notary Public
lii us- - Orrhon.
newn, i uiiii. Hank Bulldlaa
UJ b MASDBN
t'livaii'lau and Siugeon.
ANO
ORECffl
SHOUT
UNION PACII
ea.artfar TIN Mill Mil l t .
Pram Banluiatan lira
Chioagt.- Salt Lakr.Denver. Pi
Portl ml Unrlh. (Utiaha, Km
Npecial aaa City, St l,n
IIlM Cliieapn and Ka.'
a. n
Atlantie Salt Lake.lliuv
Kiprea. Worth. Oaiahi l
1:10 .a- Cll. yl I
n m CllliH.'e t 'I I
in Its
f'flrr ni .....eairr.
i. int.. IN
ajjae-'i0""' ." '
St I'.ul Wall, Walla, I .
K'at Mail Ion, Spoknne, M
l-4fi ipolia, St I'aul. It
lliilli Milwaukee '
l-api and Kaat.
OC IV N.i ml KlVrlll M III:
I .aa. I'nrlUiKl
H. B. Brawnwu L B. Illhiaird
Hibbnrtl 5d Hrowntnu
DKNTI8T8.
tilllr Mrai duoreaal.it Ihr iiifrna Mank
Bnrna. Oregon.
i .
Don't Over ook the
Special Inducements Offered
CbaMftO
-t.iwa. I,"rra, -mi riail.l
i-nrinartt, nmirr hell .
eawli m jiunnii'llr i. I
!' Ik
.i
Dm nen In. n .ni I i i to MiiNBfY
.
.1 . I.KINU 111! V- i aTOMh it- a
' i nU w ' i iii in win.
.'iliuint, i.imii.
' Il I'll. 1 111 1
1. 1
led It (Ueoeeafull)
"I i and are wil
valual.l. ii. iii;
' si I 11 HI ulli . . ...V 7.1
"' nut .1 g
' I
I - , light aid.
ark. ap . ... u.'.i ,. ....
i. Itinlapiui. linrna. ..til. a. laani. ee right
ai.li mark, rrtip aad aplu
licW.ti Salve
For Plioa, BuiMia, boroa.
.
i
AZIHE
READERS
AQAZINE
rui ertu Lee aiuul CeUiiaf bUA faAti "
U lur I or Weil. '
CAUKUA CRAFT
uV ole i tan.it hi of ith to t if tJ-
Utvlic ir.'ivxiu iioit ol inn beet
tufk of eiaelcui UMi pfoiceaauel
r..i.Augrair.hru
SO
Si. oo
kOAU OF A TH0D8Afll WONOKkS
book of 7S ugca, coioauiuug
l,'0 coloieJ plioiohtjieijii ut Cq i-c
kHctuiceque epolt m Celiiufiiia
en i CJiejgota
All for .
Addio.
SUHSET
H joJ liuiUuig
t3.35
$1-50
all ordrn U
MAGAZINE
beU I'laUUtSa'c
Every
Heart-Ache
gfjf pain in the breut, dJI
breatbinf, palpitation,
fluttering or digay e'. t..
that yuui lu-ari i-. gtraining it
self in it ciTurt to kcci la
motion. Thii i- dangeroua.
Sonic luddcfl strain from over
exertion or axeitcment will
eenplealy exhaust the nc
or rupture tin walls or artcne-.
of the heart, ami it will ItOp.
this terrible strain at
once with Dr. Malta' Heart
Cure. It invigorate! and
strengthen the lir.nt nervis
and mil It's, stimulate-, the
heart actlOBi and relieves the
lain and niUery.
Take in make your
hear- iroui with
Dr. Milt ' II. if Cure.
"l euffared terribly trllb aeart dia-
i tiavu iitan ireaiaxl hy
The Finest of All
MARYLAND CLUB WHISKY
lor Sale Oalv fjj
Hotel Burns Bar
A lents, Burns, One.
g?ejriijth.i I liruri., Diatribe tatte, I'urtUiui, Oieege
e In lie inl.int nil,, tit. Iln ii., ul. I.. In euiuii In nadir uiivlliing
III,'! nee. I 111 tile
F"u.m.ituLro Line.
i t iirrv ji t fin. ifii liiir .iihl al ,riii- ih.it w mid etiip'l-- mmi lul
I .ptl, .tilrii'l 1 1 t" I ' i i 1 1"- eTllegt yon w.i til an-1 Vt mi MM
Ml
Jim" J. M I--ARI BV. Ontario, Oregon.
I argral More .Hctwcen I'urllanU and Ikala;.
THE BURNS HOTEL
H. E. THOMPSON. Propt.
Ueusonuble Rates, (iood Clean Meals, Comfortable
Rooms, Courteous Trcatn ent.
Special Accommodations for the
Traveling Men.
P1B8T CLASS IN EVEBY PARTKULAtt
Your Patronage Solicited
W. C BROWN,
DEKTIST.
Hrava. llMeu.i-.
"tine ill lie,, lain I nltiee Illlll. hog, mil
Ii air mirth ul latiet oflloe.
L N. SMTI, M RVI..UK
N'ule. ( aVejejOB
Keeeotly llyilrogrepber Malheur I'mjeel
I .ami, IrrigalloD anil tianeral Murveylag
Water Hupply ami Hlream
Meaanrrtuanl lirallun.
h I
All aailin.
inn k"
I ,.i San Kraneiae
eeery 5 day a
l alaaahla NI..,
&. -."-,..
' BU1 Tn A.ti.llaan.l W
(.attiril
H p iu
ICi Sun
tir.l
0p.li.
l.ai.thnkta.
ti a in
Ksceiit
Suinl.k
Mill.-. it. Ml. I
Qragjea u New
herki. sahiii aad w v
I. a. Illlll;' -
7an) "lllaaaalt. a taaaklll
IU...
Teuada) (),,,,. t'tly, laM
r-ibrd) inj NNav-i.aii.lin
eMal. '
Ii a. Dl WlUaaialla llli.
Tueaday I'orlhind QgrW.111.
Thura di ,D.I Wiy !,..
Hat
ancirriga.
HaaNav uiiMig. no. n. . o o r.
M.laay.r). aanund au.l louril, -alut.la, in
raili iuuuiliall.ai. at Ii w ii.,.,iii.,l
r o Jaekauu, a.ei.i.1, j, u
BUBMaLOOagNu. IT, A K A M .
Meaaary Aral aud Hunt haiui.i., in ..(,
I ' ,!.., Ilia. ., i rial.
letajN
Kiparia, aaaka m.ai
I '.'ii in Riperia Ui I.
A
Hun'
A I I
(.en 1'itar. Ag'i. Portland
A I MOHI.KR, I'
INI.ANIl lUUUk Nil TV k nil
Maria .vary TburaOa, a.,olu iu lb. Bruwi.
II al I
Hall
I. M growB. X. K.
'
-
dlftttrent pliyaiuaini fur in, in, utile
wiii.uui resuiix i want lo a Dl)
clan in Memp! i aho i 1 iin,"I that
I hail Jronay of tt.a heart
the X-ra in,' and in fiiawnfiiiOai
with
lntf u I. ntali t i
thla a Mi Y"',i . i.i was
In our town 11" a.iw my condition,
and i M;i.-. i
Cure te lie I gava It little attention
until ln I.I, in limit MiiiU'lna when
I concluded tn try 11, and aw plaaeed
to any three tx
:ICH.
II .
Dr. Mllea' Heart Cure la aold by
?our diucjoitt. who will guarantee that
ha in at bottle will benefit. If It (alia
ha will refund you, money
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Cure Your Cough
step your Lunfr Irritation, relieve your Sore Throat
and drive out your Chronic Cold, with the only cer
tain, and striotly soientlflc, Cure for Coughs and Colas:
DR. KING'S
NEW DISCOVERY
FOR CONSUMPTION
Aliuoeit iu UeNpulr.
"Our little daughter was given up by two physicians
with consumption of the throat, and we were almost
in despair, when our druggist recommended Dr. King's
New Discovery. After taking four bottles she was
perfectly cured and has had no throat trouble since."
GNU. A. EYLEB, Cumberland, Nd.
'If'
".V."
.'. 13
i
JOHN McHULLEN,
THt UP-TO-DATE PHOrUUKAlTO
jg)i
All tin-1 ut- it improved etaetoftrepli In
ti-. -ii. in had. i'niii . I'.uk-i-, Aium'x Proof aad
i itt lain i' i ',,i,,- ftittaned iii up iu-il.nc
Myli i" n ', .I'lin ah kiste ituin the ggsoHesi
,u. iii I.. ...1 h io liiusiicti in Arieto
I' ,i in mi ...i I iln iiH-in.in ti, iji.i
(I II r aeSatal a 1 lrt Nio al Haul.. - I yras, Uregun
aJ
m
mm
uuKNaujiMja Mo a ii.i-.w
Maaia arary aaeoud and fourth rrlday
. - Wah-o"..... a
HAamav vaiLavtAMi-No ui, vs 0cw
ktaala avary lm aad aaroud I u.adai
a n , I W Met lalu,l..u.
W. A. tj.iwau. Clark.
BUkNS (HAKTKK Ml u. O. g. a
ktaala evar.
'laauuh
Mail,
"u'VllIf "'""' V."! I""r.u' .ondaa.lii
'"''"" l"liiiau..jn, V, M
Hal aroruur. aati.iai) ."a..
vlvia aaagKAM ukuhkk n0.j,
Maataaraiy lalaudbd Vkaduaaid.
a autKiu,.iu,t,0"'J"'d''u
TUUI Ciat.LK ho. M6, W el w.
Maauavar) fourth lu.aJa,
l..u.Whltlu,.nk M"t, U4""'
8 fik ' -
Forest Rest
For .c
aeruaainl gfjejafQ, ,
uee anil guarmii,
Will till) m,,i,,h' , ,.,. .iriaBlJ
lor taarviiKH iii all In ! .m war
lean unit War ni i
H. B. Comp
a.
f
Price, soc aud Oi.oo
TRIAL BOTTLE8 FREE
ICOMMINDIO, CUAMNIUU
AMD SOLO a
The City Drug Store.
M49flaA,'V!K9VfiV
$ M. L EWIS
S
FIRE INSURANCE.
... RtprtsentS the....
Home Insurance Co., of New York,
Live pool, London & Globe,
Fire Assurance Co , Philadelphia.
OPHfafl WITH HIUOS a BKHiS. Bu.ua, Oregon.
Comer .-oulh ul LunabUtg & Lkaltun'a.
SrVVVVSr
aaa).
JOHN UKMBKKLIN6,
Jeweler. Optioiuit und
rtiatruvei-.
Fine Watch Repairing A SpC.
c tatty.
Burns - Diamond
Stage bine
J. B. HAHI'KK, rropt
lavea Burn, erery Montlay, VVVJi.e
day aud Friday far liu.0l. ComiecU
with U Anarsva-I)nio atag, uialtiiiK
the moaliiirt-ct aud qiiickeat rouUi to all
poiuu aoull, aud luo uuv. gold ttelda ol
Uyke aud other norlheru Nevada poiuta
Carelul alUmtion givu u, ,nue,Uk.,,r
Md 'rl.ii, r Htrticular iuloriualion
apply to
C. W. DaiNBWATBB, Ageut
Uuroa, Uregou.
SOtfl
it
Bjejgej HOC MHtT;aa.fl
tkiigWarl. DO YaAafl
J Tjj,lI
RBBR"" Tigaoi Mai
rlfHan OkblfaaOe
.'iM'.IKII , IBBBBJ
i'iir t',iui,,n frar MkaSaTa
ISaaaBta
.'..i) i .raaaaj
flat
"'aa. L aeU by all ' aaffl
Co. i Broaa.., NerV
SB k at . Wa.1.,... "-Ofl
(Ul
ai.,, k afl
li '
Scientific Mrk
a'
ir f'jur in.
tHUNN X
A b
tula
$1000 Rev,
.-ni". if": "'.: ""i un
-- i'ai i i i itiiiii ...... i, ii , .a
ai..l ..... . -.'..... i.i.ii.i, i
k7n . """ "t am i naaai uajg
allK- I,, l.uigi,,,. ,,,, uttmSmi
'"" ti, fouiltj t'ou, 'iiT,
llniia , ,..M ol in, ,,i, ,
.!.. I I.U,,.
Saoo Additional Wewnrg.
Iu .-aU.i
I
JSW It
Hoi
i,,,.
T1I.TI."" "S"'
A 1 iu;,,.
m
af
kn
m
2
it
I
uwitib wsa s
For Pl, Burna, S