The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, February 12, 1920, WEEKLY EDITION, Page PAGE 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PAOR 4
WKXD
.
UJU
Br
"B-
41 Imperial
41 Jtnpojlnl
10. A. RakeV.. ..:.. 15.7.8.9.10 41 Imperial
v. .. ...--, -! ...... ... . II f. .
inu Hicpuen i. ,4aniu j,;.!, 4
nu
B-.448 Imperial Townslto Co. 1,2,3,4
-448 J. M. Gulbe&on nnd
K. A. llaktth .. 5
E;44S .1. M. (;uH9j;hu nnd
lilock-42
42 Imperial .........
43 tmhvth,l
HlJf'f11.
3 Ln ln xy
e
M
La
.
4.02
1.22
5.SC
i.dt
i o.ao
42 Iniborlal 4.G!
Afcalnst " "Lot Block AiUlitloH Amou'n
;449 Imperial T o.wnslte Co. r, G 4,2 IniiVirlnl ....:...,' 2.3
jr-mh k. t jonnson ,, s, s, iq
-450 W. 1'. lUft&n
-450 S. P. J,uhrisph . ....... 2. 3, 4, 5. G,
7, 8, U, 10 43
H.J5R Ininortnl Tmvnaltn f!n. n.lfl. 11"19.
13,14,16,10 30 Imperii)!
-451 Mrs. J. W. Snydor 7, S
-452 Lnl(llny Townslto Co. 2
-'455 Laldlaw Townslto Co. 1
-4fiG (turtmdv II. Woodcock 4
-467 Laldlaw Townslto C6. 22
K-468 t.oyd J. Caji)(n .". S
-469 f.airilaw Townslto Co. 15
Er4C0 J. "II. tlavt(lon :.. 23, 2-1
&4PI Geo. W. Brown 1
V'ieo t I '..'..;.
Byjxmy,
M M
rvuui
Chan. Ii. Mead
WWP, ORKflON, TiWItNIMY, irHIU'AUY (2, JOIM
f.,0
3 Rotthioud
3 Redmond
3 Hi'dntnW
4 Redrtniid
0 UmJntKruI
C Hod in on d
7 UedittnU
1 0 Itmlfrioful
IS TNwIlml'.l.l
B-070 Rodmond Totfiuifto Co 9, 10. 11. 12 IS lletli lMitl
G,6S Rodmond Townslto Co , lq
66!) Redmond TowiiHflu Cn ii. is
B-G70 R. F. npatiaio t .. 8, (J
B-G71 floo. W. Uold&n 6, G
B-G72 Redmond ToVnslto Co 1 1
K-673 Redmond TOwnslto Co S
B-677 (tan. Kohl ! ...... NM4-0
H-078 Redmond Townslto Co 7, 8
462 I. A. Leavnacood 4
E?463 I). XL polUfipwopd .... 20
-465 James Kforia'an .". 1
E466 Laldlaw Tdwnsltp Co. 2
-46S .Mary Uprkljc .i. 12
ti-469 WaUer SpIkS 1
-469 EUcl Spire 2
Bt470 Nora HqtVKcll .. 2
E-471 F.'A Bq(taKcr tf-11
XT1I1 IVi J
9
a m
II !$
ij .a
4 a
:
17
17
19
2C
"6
irB
dfaw
uluw
dlnw
3 5S
31.
WW
law
lV
mdvtQi nnd
t t i.i'Mi. l
r. u. iyicia .
37 aiajw
5 Its a sw
K-080 Hodmond TonVhhUo Co 5, 0, 7, S
Ef-GSl Kttdmonil TovniIto Co 11,12'
tU.N-' UIHIIUOIKI TOWIIHltO CO 1,3
:-GS3 lledmond Towimlto Co .1,' 4, B, G
K-GS4 Hedmond TowiihIIo Co i .!' Y
O-GSB lUnlniond TouhUu Co VU 1.2.3. 1
yim is
ond TOWUHlto Co 21. 2 a
dlliond ToWuhHo Co 2. :i
K-G99 Itodmonil TowiiRltn Co 7. s
J-.0G Iwnnntli panplK'U . 19
"M, H'Wlo Knaim .. 10,17
K-.09 Howard ('outruct Co... 4. B. 0
:-7U KiUYci B. f;Hii ... !,,$
hi ytertMw -.4
b8B lUnlnion
3-GS9 J. ;. M
' O-MO A. q. M
69G IJcdmon
;3G9S Iti'dmon
J.
H-U
E-472 Markaffl p'ri . ' 2
473 LaTdlaw Tosiiidtp Co. 3
-474 Otlvo . VJifrwrpe .... 5
-4 75 Laldlaw Tpiraslto Co. S
K-476 .Sctena Bcljfaan l
-477 Cha. F. Chalon 6
K-478 Laidlaw TpKBslto Co. 2
479 Otta Buck .JL..: 3
-480 LaldlaV TotynaJto Co. 4, 3
MS2 F. W. McCaKf ry et al. 7
-4SG F- V. McCatfery ft at. 2
Laid air
s 1
9, 10, 11, 12
1,2-
.. 5
.. 33,34
.. 23 '
.. 5
4S7 J. P. Duckott
-490 VVnriara'M: llerr'
-491 Carl J. Carhon ..
E-B29 R. K. Eaton
-531 Fred LaToflctto
-532 C. It. M'urpTiy
33 Loyal Brown
-534 John W. Glncerlch 10
E-B4S Elvira B. Lclshtheadr. N&-3
E-5GB Hunter & Staats -ir2'
-560 C. W.'Bfeaah J 14
j ?
-561 J. W. McKay ... 16
E-5,62 O'N'cll Brothprs 8
E-56G Win. . Roberts. part 11
-573 Kenwood Promotion Co 3
-574 Kenwood Promotion Co 4
E-577 Ncwlon & Koller 12
E-579 W. D. Kewlon 6 (
-581 Nellio I). Market 8 j
-591 W. D. Kcwlon :. 10 '
-592 II. C. CoeTc 7'
-594 Geo. S. Classon 1
-595 Xewton & Koller 2
-59S Leo Dorby aid t"
C. A. Cnandlcr 15
2.25
, LAiq ajy
57 Iafil aw
5J maiw
a k, u(aw
$8 ai-
68 UlllV
3 Sltpnj
e h?cr
$ Sltprs
12 Davidsou's Add
to Siattics...Ci...
14 liavldson's Add
to Slaters....'.... 1.10
16 1 PJnq l.tje
27 U Rltto 1.10
32 La Who 1.00
7 1st A'dd to La
Pine.: 1.Q0
15 l3t'4Add to La
Itlnu' .'.. . 1.00
9 Bond 27.03
10 Deschutes .
10 Lytle Add
Bend .1
11 Lyilo' Add to
Bead Jl
14 Lytle Add to
Bend ....'.
17 Park' Add to
Bond ..."
24 Kenwood
to Rend
2 f ben wood
:- lb Ilodujond TRVrn to Co 7
0-720 RvHlmond Tftyn to Co 3
:;I 1 Unon,il Tftni to Co 2,3
0-722 ltodiu'onil Towiul i r.n j r.
to
to Bond
6 WjestQra
10 Wloeforja
11 WjcStorla
19 Wleatpra
20 Wlt;5lorli
25 Westorla
25 Wfestgrla
Add
"Add
.63
1.5
1.S5
J.S5
3.50
1.22
Add
-601 X. S. Lelthcad .
-602 X. S. Lclthead ...
il '
-603 LeRoy A. McComber 9,10
604 R. G. aud Gertrude
McCann .-.. . 6
E-608 A. and W. G. Welsel.. 3
-609 Oregon Trunk Cpvcl
' opsjent Co .... 8
' i
E-611 C. S. Cox 10 i'
-6 1m C L. Cox m...mmm.i
E-61G Erlckson and Xels
Fredorickson ......
.
-617 Olat J. Falkfnstrqm...
-618 E. W. Shuster -
ai:
3S Rireraldo
10 ucnu
14 Cehtef"Add to
Bend ..:2
14 CYriter Add to
Bhd ..-.
14 Center Ajid to
IteHq .......'
18 Cenipr Add to
Bend ........ ...
3 Gnjndylew dd
'lq Bend' . ..!..'.
to Rend
5 B'pnjl!jark .dd
1 1 B'endTrk Add
tq Bend
101 1st Add to Bend
Park . . .
181 lptAd,d tqBpnd
Park ..
102 lpf Add tpBfpd
Parjc . ...
104 lrtAfld oB,ppd
Park....:
105 1t'Add to Bend
Kark' !&...
105 1'AcId tdBprtd
ParJc" ....'....:. .
105 1st Add to Bend
Park
105 1st Add to Bend
Park
109 liit'Add toBtjnd
Park !..
109 1st Add to Bend
TnrW '
11 1st Add to Bend
Park L..
Ill 1st Add to Bend
Park".......:..
11 iHtAdd to Bend
Park r. .
12,13,14,15.112 IstAtld toBePd
Cbas. H. Webber I2 115 1sldd'Vo'ie'i(i
rarK
-622 Alfred Qlsen
-623 A. O. Erlckson ..
. t
-624 Gust of Person
-625 John Chrtatenson
K-G2G Carl . ghrfsjtenson
-629 Otto Johnson
-630 T. Natseinogo
-631 O. P. Johnson
r' '.rw?'
-632 Geo. Johnson ....
p-633 Jno. L. Johnson ...
7634
-636
-637
7
9
...: 19
..j 12
& 3
.... 6
... 1
&$
.5
6
7
t
Bend Park Co. ...
-. j
l.$5
1.S5
i.h
1.22
1.22
1.2?
1.22
1.5
6.3
4.32
1.23
1.23
1.22
1
.
1 22
1 no
1 OO
1.22
1 )
J
j no
1.2
1.22 1.22
1.22
4.3.V
0-723 (k'ijmoiuj TnwnH o Co a, 7.S
fUi )fipnil Tqyns to Co 9,10
-2i P. (!, JutUun . n
Itm i- i- IMP: !.?
K-735 Redmond Townslto Co 4, 5, G
E-736 (J. Jllsch 1
K-737 Redmond Townsitu Co 2, 3
V ' - ,
73SA Redmond Townnlto Co G, 7, 8
E.73SB.n. ). Slpcura ...i 1
K-739 Uydnioml Tqvnnto Co 3 .
K-740 Redmond Tornsto Co 5,6,7
E-741 Redmond Townnlto Co s
1
K-742 U);diuonil Tornstu Co 1,2,3,4
5, 6, 7, 8
K-743 Ut'dmond Tqwnsltp Cn 1,2,3,4
K-744 Rediiiond Toxynslt) Co 1,2,3
K-745 Hodmond Townnlto Co 1
jO-746 Rodniond Tpwnsjln Co 2, 3, 5, ,4, C, 7
JO-747 Redmond, Tqwnsltp Co 1,2,3,4,
-74 S Rc,dinond Tow"8jt' Co 5, 6
K-749 Redmond Townslto Cp 1,2,3,4
K-750 Redmond Townsltp Co 5", 6
E-751 Rcdmoii( TovyiiBJtp Co 7
-752 JokbIo Koch 8
b-i&s Redmond TnxyuHjtp Co 2.3,4,5,
G, 7, 8
E-754 Redmond Townnlto Co j, 2
E-755 Redmond Towimjtp Co 5, c, 7, S
ID Redmond
19 Rodpiqntl
20 Rdmpfi(
20 Reduiolid
22 Redmond
24 Redmond
25 Redmond
25 RrdlnOtid
37 Redmond
39 Redmond
42 Redmond
15 Redmond
40 Ht)diniud
47 Rpdntntid
49 Rrdmoud
52 Hctlmond
53 Rvlmpml
B5 lli'dmoud
55 Rt;dhirtnd
57 Kvdmpnd
64 Krdniqud
M5 Rod
65
GG RtMtniufrtt
i0 Redmond
70 Rudmiiud . . .
70 lU'dtlibhd
75 Ktjdhidn'd
B lht Add to Rvd
t5 IU'dni6iiI
o iieuniouu
C5 U(Jhu1ha
11,43
18.S7
11,4.1
21.71
. !t.7n
. a. on
. 7.2'
.. t7.7S
.. 17i7B
28.2J
. 8.07
'! 2i7aii
. 14,21
. 13JI.1
. 17.7F
. 17.75
. 24. (M
. ,4.40
. 2S.28
. 24.77
. lG.Qp
S.02
. 11.20
. 10.73
17.76
. 7.76
7.22
l.G'J
10.7 J
7.22
21.20
14. CI
5.45
7.93
H.97
7rt
S.27
zIEKi?
V$.7tf8. KOilmtmil TovhhIo Co
0 7, 819.
inn, u
l.'.'S. a. 4. 5
fl, 7, 8, 0
lO.MUia
ira.'aJire. a.
E-71IJ tjidmm( t)hhI(o jfd 1
p.-5 (vlvs?i" TnHv ty'$. - '
K-79,3 UodiuOnU. 'IowiibUm, (Jo I), l(j, 1 1
K.71I4 Redmoiul Towunlli)'o 1,2,3,4
' ' VI Mi (4
B795 Rt'dmoiid towiihIim' Co )
... . ' 1 ..... 1 ,
1,1-1 .1, I, u
0, 7, fi, It,
10,'u. h
r'h. a.'itfi
.. ... . ti. .. ..1 .. .. .. 1
K.t?t it:imoi J-iv!l!,lStt i;"
ji)lfW.;.j
f 2nd Adil (11
,15 nottmolftt'
Mini Add
!IG llfiftmutlti1
to
IS.790 UutUnoiul .Tpwiinlto C
H-798 Jlndmmit) Ti?mjmIIp Co
Ur'18 MuWi ToyWllS C)
B;0g Rj-dmond Townnlto Co
Jli: Rvf(jmtjud Tqynslp Cp
I 2nd
!I7 f Rolmolf
3
3D
41
Add to
(I
2nd Add tit
2ld"'Wl!l t
llodmiintK ...:.:
iu ' Alld to
ih
KfilT .. J
ami 'Add to
i'.v.t....d..i '
iWHiiinni
G. 7. 8. 0.
0, f, 8, !',.
id' ..:.-. i.eo
I O.i.l Allil In
1 KodtnoiUt . .. 17.05
1 I 4
42 I 2nd Add to
Iti;JjHMMl . ... 17.0.M
43 12nd Add to
I lllmqnrt '....: 17.0B
19
19
19
19
4.1t,
i'.32
2.3i
3.0P
4.87
3.79
,3.00
rnond
11 1st Add to Red-
nlqnd . .'. !.'.. .
IS iHtA'dd o R;d-
mqh'd . . .:
IS isl!Add to Red
mond' . .. .. .
IS isAdd to Rj'd-
mon . : . ... .
lat Add to Red
mond' .'.''. ."....
Ifct'Add to Red
mond'' ."!: .
lstfAdd 0 Rgd-
I'iwii I...
lnl Add o Red
uiond" !.'.. . 3.Co
Ind'AHd to Red
FRhd' 11.43
2nd Add to Rod
motid' . . . .' 5.S2
SndAtld totted
mond' :.'.'. .. I. GO
2hd'Add to Red
mond' ..::.. . i.GO
2nd Add lolled
mbnd .'.. ... . 10.37
2nd'Add to Red
rii6nd". ..': . 5.82
2niT.Wil to Red
tnond ' .. ..'. S.27
2nd 'Add to Red
mond H.so!
2nd Add to Red-
mond 5.li
.'ndAdd oRvd
mqpd .. , . 2.30
Sfid Add tp R,t;d.
mond 3.00
g.q02 lU'dBiu.nd Tlwi.jlo L'O
f 1.2, 3, 4,5,
6J7, 8, B,
10, 11,13
I,'2,3, 4.T.,
$.'7. 8, 9; - '
lO.'ll. 12'
', "I "I ll l
6, 7, 8, 9.
lO.'ll, 18
12, 3, 4, 6,
6, 7. 8. 0,
lO.'H.ia
1 .'a,1 3, 4;b.
0, 7. 8, 9.
C.803 Rrdniond Townsllo Cqlto.'ll.ia
1-!j 0 5 Ujulinond Townnlto Cn 1,2,3,4,6,
U, 7, 8, I, JO
B.J0G pdiijotid ,J'onlto J.o 1,2,3,4,5,0
K..S07 ltixlmntul TiiumikIIo Co 1 '
KigO'S lWtnofm Tftwjisltri f:d 1,2,3,4.5,0,
. ., .., ., . , . .
f 1 3 4 6
K.809 Redmond Townwlto Co 6, 7, 8, 9,
1 x-.., r . v . ,0. ,,,,;.
K-Sip Hsgrnoud TowunJt;Co 1, 2 3, 4,, 6, 0
K-511 RedmoiHl Townitlto Co 1,2,3,1,5,0
,' " " I 1, 2, 3, (, fi,
K-812 Rodniond Townnlto Col o! 7. ', o'.
' I lO.'ll, IS
E-813 Rodmoud, TowiihIIo Co 1(2
Redmond Townnlto Co 1,2,3,4
' ' ' f 1. r3. 4, 5,
..12nd A1 to
fltyjjmonij ..!:. 17.0,5
Add'
4bI:7LM. !e
" 'yMy
40jV.tmqud
..I2itd Add to
.l:iid Add tc
1? f llVdmdW .. !.,
i:si4
K-S15
f r
K-filC
Redtnoud Towuxlto Co
'
6. 7. 8. 9,
10 1 1, 12
K-Sl
K-SIS Itdtnond Townnlto Co
I
E-8I9 Rodmoud Townnlto Co
rE.820 Rod mond Townnlto Co
(
2nd And tplted
rhopd . 17. U5
2nd Add o Red
mond
2rd Add to Red
E-756 Redmond Tpwnsjtp .Co l, 2. 3. 4, 5, 10 2nd Add' Jp'ttcd
' . mond ',
E-757 Redmond Townnjtp Co 7, S 10 2iiil I Add to Ited'
xntrt
-758 Redmoqd Toxvnnltp Co 1,2,3.4 11 2nd Al to iTfid.
-759' Redmond Townnjtp Co 1,2,3,4,5,6 12
mond
2Dd'Add toRfd.
-760
Redmond TownnltQ Co 1,2,3,
, 3, i, 5,
G, 7, S. 9. 10.
1I.JS
'motfd
4.40
9.32
14.24
4.4V
S.G2
9.32
E-7G1 Redmond Townnlto Co 1,2,3,4,
5, 6, 7. J
E-762 Redmond Townnlto Co J, 10, 1J.1!
K-763 Redmond Townnlto Cn 6. 7. 8. 9.
13 2nd Add p Rod--tnond
....r.ji...
2nd Add to Red
pipnd ...
14
14
19.85
13.53
Redmond Townnlto Cn 6,
10,11,12
1 t
-764 Redmond Townnjto Co 3, 4, 5, 6
-765
E-7CC
Redmond Townnlto Co 1,2,3,4
Redmond Townslto Co 5
r
15
16
17
17
2nd Add to Red
pjippd . . 6.5v
2nd Add tp Red
mond . '.... tr,.C4
2nd Add to Rfjd
fci.ntl .:'... . 6.51t
2nd Add to Red-
nrooa . . ;.. .. 5.82
Cbas. IL Webber
V fr7
-638 Bert Moore .......
O'fit.
K-639 J. G. Brown
: ViV ; .
B-640 Unknown .
... 13 115 1st Add to Bend
' . ' Park ......!.. ..
. 8 117 lsfAdd'to Be"nd
' Pa'rkfl....'........
? 120 lalA'dd tpB&ad
. ' i ar ......,
. Parcel on waat 4 , ,
..., J? k01 3 Lytle Acroa
P-M Ppjfnoyp ....v... H5CV ? adjoln-
. ., jiK InB" Bend
VPi2 VRoyn . . Tract -lj adjoln-
'1 jB ed ' '"
IJUBpiVISipN PR tfWJi. QF NWU 37-1M2
-63 Unknown .K..'. .'. 'Parcel' 13 ' .
Ifc644 Hattle M. Butta Parcel IB
H-646 Hattle M. Butta Wrcel 20
-646 John F. Bean et al ,'2?3, 4, 5, 6,
r. 8; t, io,ii.
11 tT-l'J'.r
"l ., -J, ,
2.44
1
1.22
1.2?
1.43
-767 Redmond Townslto Co 6,7,8,9,10
-768 Redmond Townslto Co 11, 12
E-769 Redmqnd Townslto Co 3, 4, 5
-770 Rcdmopd Tovnfte Co 6, 7
-771 Redmond Townnlto Co 8
E-772 ItQdmoud Tpwnslto Co 1,2,3,4,5,
C, 7. 8, 9,
10, 11
E-773 Redmond Townslte Co 1,2, 3, 4,5,
' " C, 7.8,9,
10, 11 12
2nd ACd. to Rod
17 mond ..
2nd Add to Red.
17 rw'Xn.r - oo
18
18
IS
IP
"mond
2nd Add to Red-
mond ;.. .
2n'd'Add to Rod--nion'd-.
V. '.. .. .
2nd A'dd to Red-
"worid'..": ..:!...
2nd Add to Red
mond .. '.' ....
2nd Add to Rod
mond
1.60
.2
3.00
Rodmpnd Townnlto Co 1,2
')
Redmond Townnlto Co 1, 2, 3, 4
i ft. 2. 3. i. fi.
6.7,8,9.
lO.'ll. 12
I. 3. 3, 4.-5,
. 7. 8. 9.
I io;p,i2
f l."2. 3. 4; 5,
0. 7. 8, 9!
10.11, 12
f 1.2.3. 4.5.
E-S21 Redmond Townnlto CojG. 7. 8. fi.
10. II. 12
1.2.3. 4." fi,
0. 7. 8. 9.
lO.'ll, 12
1.2.3,4,5,
6. 7. 8. 9,
1ft. 11.12
1.2,' 3, 4, 5,
0.7.8.0.
IP.U.I8
6. 7. 8. 8.
6, i, 8, 9,
111. 11. ?S
fl.2.3, 4, 5,
0. 7, 8. b;
10.11,12
1, 23, 4:5.
o. 7. a. 9:
10,'U, 12
1:2.3,4;
6.6,7, '
1, 2. 3, 4, 6, '
C.7.8,9;
J0.Jll,i2
i:;3. 4
40
r.o
51
r,2
53
51
65
56
57
68
50
60
01
C3
2nd Add o
Ifedntomf . I2.V3
2nd Aild to
Rndmoird . .'. 14.1M
2.1d AUll () '
iiocniiuuu . . b.o.
2Wl Add to '
2nd Add to
,U
Ro'dntplid
1 !
.... V-
to
to
v
to
17 or.
3 00
K-822 . Redmond Townnlto Cn
KS23 Redmond Townnlto Co
K.$24 Redroppd TPffpnllp po
0-825 R;dmopi Tqwnnjto Co
926 IJcdpiqnd Townsltp Co
K-S27 Rrdrnond Townslto Co
Jj.529 nodnjqnd Tpwonlto, Cp
ft!?? se0? TSS?!'0 P?
r rtfiiinqiiii
2nd 'Add
ItAdinoilit
.r.r ' aii.i '1,1
Redmond . 'i." 17.05
Shd Add to
,11), .1UU III fc
Rodmoird ". 5 2
2ntl ' Add )p
JleUmorid . 17.05
2pd Add lo
Redmond .. 3.00
2nd Add lo
r it... 1... ...i.t r m
lyuiliuiiu .. . u.j 5
2nd ' Add (O .
Ilpdipurid .. 17. Ot
c . I 2pd Add lo
:f Ityduiund' 17.0t
CG I 2nd Aild lo
fljednioud 17.Ci
cc I 2nd Add o
" I Igdiiiqnd .. .. 17.0J
fl? I 2nd Add to
l'.Hlortd 17.03.
I 2id Add to
68 Redmond 17.0J
1 n!l 4dd to
P? f IMmond ...M. I7.0J
I 2nd Add to
70 l jlediitodd ...... 17.0&
I 2nd Add to
71 f IlfjJmond . 17.t
1 2nd Add to f
1 2nd Add lo
73RJdtn6hU .... 17.01
2nd Add to
ycdmond' .:r io.c2
2jidu,Ad(l to l
a U
I
wp$!$
tt
17.05
9.Q0
15.64
1.4
1.22
1.22
-647 John F. Bean et al.,
PI i ot Butta
HelgKts ..?.'.....
PTIq Butte '
ntelKlits .J... 5.86
M.W.Acres .... 3.37
16. J7, 1-J.19. 1
27,28,29 1
-649 II. M. Reed , 10,11.12 3
nWff,' SF 0P SEC.'4 AXD NEU SEC. 9-18-12
-652 Bend park Cp. t t ' " I '
B-6P3 Elmer Xlswonfjer . l, 2 2
-053 Geo. Murafrarnl 1 3 2 -
JJ-655 Klmor Nwpoger ...... r5, 6 2
roi. t u. a. fi pmes .: 5, 6
J9-G58 A. IL Horn . 7, 8
E-659 Elmor Nlswonger 5, 6
8r660 Elmer Nlsworigec- 5,6,7,
-663 Redmond Townsfte Co 1,2
JJ-GG4 Rctlmond Townslte Co 3', 4 -
JS-flfl5 Redmond Townslte Co ", 5
JB-660 Redmond TownBite Co Il12
.
22.5
3
3
4
5
1
1
2.25
4.24
2.li
'4.30
iM
l.Ult
. .4.2,
8,33
vi'ii'i
Redmond Townslto Co
Redmond Townslto Co J
,. S"-l
E-774
E.-775
K-7J6 Redmond Townslto Co
K;777 Redmond Townslte Co
fl..2. 3, 4,5
6, 7. 8,.9,
10. J. 2
1, .23. i, 5
6, V. 8. 4,
10,11.12
1, .2. 3,, 5
. 2nd Add to Red-
Tjond 17.05
2nd Add to
-1 f Uedmond 17.0c
I 2nd Add in
-r fKp'dtnqpd 17.00
2?fpedmop(i 17.QC
It-m R?P9Ja Tsweii Co g', J. J.5
g-832. Rcdpqnd Tqwpslto Co 1,2,3,4,5,6
E-833 Hmd Tpwnsjtp po j, 2
I I O J ,f
S'8?? !!rsi?BtJ Twp! co 0,' V. 7! 5
J-J.J3C Rpdnjond Tpwnslli) po 1,2,3,4
. J. J
5, 6, 7, 8
2nd Add to
76 Kixli)6nU . .- 11. fi
JfUd ' Add tp '
77 nndmbtid . .:?; g.c?
6. 7. 8. J.
10.11.12
rl,,2,3,'4,5 I 2nd
6,7,8,9. ?4.f!to
10,11,12 ' ""
.-773 Redmond Townslte Co 1,2. 3, 4. 6, 6 25 f Redrqf ...!! ?.q2
d Add lo
qdrqond ...... 17.96
E-780 Redmond Townslte Co
' fl,.2,3,4,
6,7, 8,6,
10, 11, J2
27 I JlPpmop'f 17.Q5
-779 Redmqnd Townslte Co 1
E-781 Redmqnd Townslte Co 1,2,3,4,5
E-782
t
Redmond Townslto Co
E-783 Redmond Townslto Co.
10-784 Redmond Townslto Co.
fl,,2, 3, 4,5
6, 7, 8, 9,
P-785 Redmond Townslte Co,
10,11.12
1, ,273, '4; 6
lo7!'!'.
1, .2, 341 5
20
r
28
29
3?
1?
nqdmohcT 1,
2nd- Add to
flUUJJIODU. ...... 1,'iZ
2nd Add to
Redmond' l.no
I 2nd ' Add to
iiuuntunu JH.Ufj
0-37 Re(mpti Jownsltp Cp
::838 edrappd Jpwnsltp Co
-839 Itodmond TownHJto Co
g'8,a . JW?H Tsyi?.'1!? Co
fr?1 p. w 8Knr
&860 ' E. W. McCftffgry fM
-861 F. W. McCaffory .
E-867 B. 8. Cook & Co
-859, B. 8. Cook C.
, , 3, 4,
0, 6. 7, 8
f 6, 0.7. 8
1, 3. 4,
6,6,7.i
1.2.3.4.
flf..7.P
1. i. 3. 4.-
6," 6, 7J H
4,6
t.
10
1,2
78
79.
Q
81
82
??
1
85
PC
7
8
3t
4
4
2nd Add to
2nd 4m to 4
itoqrnojicl ... H.t2
(Adniotad ..!! 11.4
2Ud Add (0
Rfdropjd . .. 6. J 2
2nd 'Add lo ' '
Rj;dmolid ..'.. 1I.J3
2pd Ma o
R6()m6hd . ... 1 1 . 4 :t
2nd Add to
tfe'dtnond . 11.41
2nd Add tp
t?umonu .... Jl.Ji
20d,! Afil to l
RedtnotW ..:. 11.43.
2pa . A$l to '
RfiynJOrftf ....IT 11.43
I: & w
s'f
1.2,3,4
5. 6. 7. 8. 9.
f?.
-801 II. H. Cook i Co..!...-... p c
60 11. B. Cgok t CO..
I 2nd Add to
31 f Rqdniond' 18.05
2nd Add Jo
32 fRpdmorid 18.05
2nd Ap to "
33 f Bpdmon'd 9,32
2nd Add to r
34 j Redmond .. .. U.VZ
B-802 II. 8. Cook & Co
f v , . -p j,
B-8G4 Frank M. Whltu
f
JO-8.64 i;. S. Cpok c Co
J0-8C5 B. S. Cook ii Co
vrkiimAJ
Kb74tiAd:to
Rod mond
Mt, View Add
to Rodmond.. 3.7
7S,Bplme4E 7.5T
iMt. View Add
!
J
0
7,8,9
1
11
to Rodmond.. 3,70
12 1 1-'', S"7v )'
B-860. I, H,. Copk & Co
K-8P7A Jt. 8. Cook & Co
f '- t
4 .
"rgVlliiilmpfil
j. M. ,,,,,,,, arffljLJEIM
, .'u. view Acta
Ml. VleWYdd
I . tu
f, ' .;.. "i'l.. . j
12 WSX12S" -.-
.Wiii "
ljujopd.. 3.00
fl"
?T
t7 O.f
17 Ai
14.21
.0!)
6. $2
17.05
1
17.05
"n
8.02
8 G2
Ml. Vldw Acid ' "
tq nedfuopd.. 0,5.0
m. yiAtfvAUd
ty JleduJdptl'.. lfl.ss
0.7.8,9, .
10, 11, U
1,2. 3, 4.' 6,6
1, 2, 3, 4, 5, 6
Redmond
Redmond
k;807b;i. s. copk co o:f:;6' H
' I 10. H.2
(ContlL'U'9atbTaso 9.)
P-7S6 Redmond Townslto Co
Red mood
7.2
2 Redmoad 7.22
-787
Redmond Townslto Co
V