The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, December 01, 1915, Page PAGE 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    in vm -irzz2rzx 2233- 'm. viai-v-v-ivr aHrss:
-k.
xuun flus
UKESTRAHORH
HJM'
DREAM THEATRE: .
iCrKT ST22EET
Weiaesfey saaf Tinrv&ry, Dec 1 ro 2. Aanassans 25c
Tillie's
6 Reds of
RoIE(nig
Kmsor
rwsr
?bbb aaaaai-E 7S K'bBBImPSSbmi:' a- JTjt
Vi
p-
f 1
Tomato
rise!
rzj T 1XTZX B TH-
T-- - -rv; icixr r.- ;-v-n. t -2. -ite. r
-1 .?- .? tt :rrr tvsl oxr-.-icr ajo cxnte:-
X 73EZZ. XTTO i-Tf X227 AJuC TTLASXi.
Jj 1 aafl III Me MM tSUHMCIUllK
i2 tona-tox- jmmn. &mxmm
aa5Sr"'fcMvTW
raa.
"j mk jwbt -" i " "" rj
lO "-VO -
" tar
'tor fmt
ntr tour "Tit 'Tfat euC V
- : n t j r it,"!
:. ! -. it ?
X ' - -rjax
ixr u.t abb .- - tw
T" 11 "t-i t :-a jarfrairr
jMfBSit. iy nt43 -suet ut -
rr -r-fx VJC
Hf
vWh a utor to
at a hhi
MS Ml fc
'Cto My Sr aalfcfaar Mr
tb- W 9k n4L
Hr nyijt
. ir -. (hiiin q m -
t" jmt :ur JR 1Jt sur Bfct
Jktrf tfct 3fil. -4Kt 3m
wt iafli' c fca tar aa
t k tfe .filOwKlin- Fxfni, ii jm: r
qnTrunkRy.
CEHTRAi OREGON UHE
-THi: S1STEM THAT OrTXRS
TRAVEL SCR ICE PLV!
Off
Aurans TBua r?---3-ii.73
li wr a hi i i 1 lmr tt- am fc iOk S Vi
wmMlii ir Me -Mtr tar m J&mmaa kw wrf ?
hr. Wrno ,,11 or "' a "'"
., . a,, . -me tmtt rturn. Tk- r fkt jn
Vr 7f miMiij rtiir. i ,f tkt iis. tkt dlnii .tr. m itt. n c
HVt Sfct iMWHiir f t MiflBBt.f ran. iw tifct? w ikt rfiur
-Jiartton PMaSr
jUadb! v KM M
W M fin W t( w :t w
Ml1Hr
enC "TVt mftM tOwn-jf ' jna r KUgrmUJr B
--,, - -- -j. tr, , Wnwv v ir -- ir bu vu 1"""MW X W KWW lWXU ttl
Mrwr Tvi-s inr. je rtr te t i-xb jpt-t --ejt vut ar & -
Two Fine Trains East Daily
THE DTULX EHIfKC EXf'RE-
THE yOKTH iSK LDtma
l afciiu . ?L 7tier. IiTr. ?iwim t Oct. 5t J. j,
TkvwviSc cfcw mmC trxia l- OrfKC Trui jxtau.
Tk imf rvnt :rr tit
3amrsnT jlvb cuuroaxTA
mc . Mnen mkos tail ac tt hiimc ; - .
krHt Skk Fmare toti ?K-Jit. rti 3TiTt-ij- -L
trvm. ?tr-ai D-o.mt.g . 7. 11. It. SI. r$. I
-JXE TD4E A5 KATE AS .UJ, RAIL
FAKRS LCLOE MEAL A-VU BERTH
t mttivuh rttf cc CtTttwata. trtja.
1 sxe jam toe
, -
"L- - - - , . lll Mr"t 9NC .' WH9
w mmmmm mrr - t i mm. j - nittit I
MMMf lumtmmmWir - t Mill TTt jjZbu "" w
'iMBIWI 1WWI t-l lBB; "B- V m Kmmm MF AspWatb
g' ZTmmmTZmTmmmTml " m " " "
MM, vMt mm Urn UtmmH ZZZ
fetr m ( aMxr l 'JM- vaAt w-
nOT w pr mm wmr. TtntUmt mn . Urn t
"0m m mmmt-r K m , m . rrm.-.
MjaMfty (a AtfttMaV 4U&$ " f MMk MCbhT AhM"bV
WMA UNM(B MTkMM n
(at m dkaiL f arf agMMh kk ""'
J A .AA4.A fl m.. . rtM a BvMPSXA
in if ii mi. mi i m4mm mmt f
--. - , - I
mwmr. mm ww WW m-mm irr smhhwc W BMMUi ' MMtU
(ibV biM attMHftlttB 4ftfeiMHB aMiA Cto ttyMHalBt
3M
w jut -u j.a --fcfr v- J. -j. 'fcur xmupr i r.---
- .tiHi ta.fi -.iwdrtr Lfc-
oas3rwrnos A5 throtch service to ftcet orst
XV BWT1?H 0LCMB1A-
Ma.
f 0
mm. tt m 4m rm m m Mtr jA
! WM hfc ' H '
r v mi mr tr- af
M MM! ! '
rim Ma. 1hhM i v k
m mum mHu tr
m mtm
Vnm m mnmmm mm
M. I mm ! 0t flk V
a k ni M4 i hi tm JUI
IMta TMi ll Imh OkMJ (k4r
t s ( fmi mm ttmmT
mwmtmm. mm mmum wm H u
W HHr B miartm fm I
law tear
flaTapMlaW MflaW
.t Mtr wr umrii
t
15 j ii f trim mo
ve aar V
r mil y-t mm KaM ii
0 jvrac- 'J MIkt hmt
C 4 t
W a tf la MK8. ! nf '
u iturr vfj ta4 ba Imm
Kimm tt tt mmmtr vevfw$t
m ItMun rrvl 'ja reaaw
k twmM- )rwf
fan vr eato to-
Jt i r. Ummmm- m Ompr
Off. Or . mm 'I "j4 n
kiaaar 4 laair owaaut. I mxt
4a23 laua la mi .; avr k4
av widte I - 'ir mm mn
ml bmA Xmrj rim mwmrj
tmmr vrth Afuir I umx tmmm. (
laa mtt m mm at mtwn v
mvmtw I'm m MUr bb
IMar atali. M A 4mmm. Dwa '
far x . j mr
Xlatat rrw - ' aua
Xt Kvatj)Mn t4 P'-IMr
Ca.. rrvfM.. toafe, T
We Want -Your Business
YOU NEED OUR. GOODS
T2rt Z&XXXmixA lfCJS mtTt: SuOmC 0SC
mitmt. Vt'e igr wita trstadt Ovsp
tzxava ertrr tUr iad if iter GKBria
i it: tne tbtt -- eta ttT tbtxa
r. J-. c Ij-hbtc titt atal Gnur-
W. C. McCUISTON
CS te -rrn ?w aucj ef r 1 T-&.T trsiHa ta Hxvi&ls Ii i
?i taCEAT 300K7HZSX Iti3ir It Jiix-T J IS. tsi rctr :.
tit aaaa trS !m Sfcs Ttwok Sfn: Iirs fraat Xar-sett.
JJ. X. C2DQfZ3RR. J. T. H-UIftT. J . H G0REETT.
A ? A Ptc-OiBrf. O-t- T P fc A. Aftat. B4 " -.
a aw yrmtmr tin; ti i-
to. lextK' iwmtaa writ -ral
4be Mec af aatttoc Sataaaiie ttr
Sua ttofT itt V-me t ifcjct. AcsaU
at trnte tc ta farm tr tx na-
aravxfi ;ci aacr.
Tkai Ik artttouJ QtrMs H
TV triai ttoe Cfiaefaar 'iti u'
atv takt. i&t lk iaaM tr-t
fr Tt ta si- karrOy :cCt ?
xia aVW iaaft thu 2att pai
kTW t tacartaai 1ot . fri-
iadca4atu iiT i-.-tx it.
Hames -liii tu tiiacriit jsk' a
tirt eirtttr dir af tVt iaienrr r .:
ma. tatjpmz& ot lU ta tit ti.--.
A prte mi Hrt bu ies n1 a
lruSma. A art t.it j-J to -It
zntnr li a4 ii nun
im titer xkac: till it tilt ti I.
tlrt jiTfct atare aBu; tiir ti : 1
It tlr.
"ir ar sat fre ie i
3i!rti to; dre VatldUr vm i-s u t
tax4Tt u ix lit put reaKxta ' -9
I. Vat hi;trc iaiyioTt-;-
lite t -1H Ve sa4 tfcrcvgi '
tattci of tk cMxatr xs ;--Kt4
xt tkxc Jrtt. xt
!. bf-x tke Jxetorr nt:f-
xac tk kt4 of tk AtJofUtr I
xruaac.'' -. !r
n'yfT Jfy StfrLt t, v t y H
T i.nrr g gg --- i,
: rrrjg i-jgt..'-, jT -T tSalSgilJiiJLrr
T i t '
'.' .ittT i I ' t ZLm mm a'
wa m :m:
OLD CWH VALUES.
la Ora ht a 4ata
ta vmt (tawrn
24 aat
"A
U
avM ac a aaaia H
If aaa aaa part f raa4 V-
aaar. pmt - t waat I kav
iHriii tfea a
)m far -
y Im. aafaai a, taaa
5V 'tr Hr t- - Ca C"
irk kYH 4aaa.' aM avfa -z '
xt. - k-aVr4 ay tnna4i a? I-- '
aHaVA MP "aaaBaaVjakakal mm tommmTmmmmi Jaf aHWaV
tax Ta- arr wm iwM 4aV ,
i tmm- m lk tmt " aanaanaa il TV i
ggfcTVCM yaaaa-
WiY
ft?
-J a-..
iaaaf k aaaa
Ma Mart f-fc
wMfe ' It
laia. a la tate a H vaM
to M&toMC aaaaar ' aa a
aaat aatf'at tt tot la atkar Xa if
Hto aakaa aatfclai; faai rtmr latart
aaaM an Ukto talloaa. lu tpmt
UM bwrMarr M a-V yaar MW
taWiflaiaato lakaMr av- uluU
la faa mm! aS-nt tk lataatataai
" "TV aaratki af Uix Ma u
la KfcaMtk rHJU m i
till i uaaamaiiavaiai ia
la XMi. M aaaa aaaaactiaa la tk
ifaataaaitaMattal ttaaa. a Had
iafa waaM to aaaaartlaa Ha kalk
Hal a4 HtniaaM I'aaa. caaaantae
Ma Ika Maftkwaat. wttk raa4a t
tka Caa4iaa raalac. m4 -. Mt4.
WJt a4 Kaat to Ika tttmv kill
aaafeaa a ft al M4m ikaa
to faa t'aloa PaHa. aii at
Mto Oataria, aa4 (kto I4 yita
aaalfcar caaaaailaa ikroaak Kiaaiatk
fajli a4 lajufrarw "
1raaara ilaai aauka of tk
atkMMr 1 1 4lfarl Ua from XUauib
JaJh ta Lakator', Md ikai la
aatr aar pMtrm af rtta4a
It Mai Umml Mmrnmrt ta awtfca MMaa
aaflltlaaaJ aaaaaatlaaat Ikanav tto
Itrcriaarf Mdllr iJiaan" It Tato, k
tftfcj, waaM auVn Klaiaiik PaJto af
a umI taa'ta a x tr4 aaatar
aw i mm aaSUac a tto
!w i 1I tot toaa aaat aato
rwaaa Utm sad Vmt. Tto
tokaaa i itrfi ra tto
I M krk to U-a aaatr
SB tsaW taTM
ar
tto jwmaanut 5M
tat totaa ia a aaea IKM.
Tto Aaa to Malay to taattor
Mia tok to 1J ktosi rata la
tto iaMi' mmM. b-nt a redox
)r kM a Mxil artrr ff Mrfrral ttot
,vl hic to to raaraUttms. Tto
krtae x kzl a fM. tat
'to ar tilrM fSMnt ta 4alm at tra
dbr Itot K. Tto JfUh itokK.
arth 4lr atoat It. to aflra toW
tar m aaarh a IKA ky rMkailattto
iaaar wto a aatotol hf 4at aa4
to atraaj rlntrlf tUafnl a tto
J-to
"ta tto aatato attoal a rmm mm ttoa
aflf yaaro t4 to aaary iB to a4
m mm M la to atowt artowtoM, tot a
Mar mmmt f 11M to an-y werifc
aa atom taaa tt la abater, ajal ttoa
'uat if at to la aa aavatliat Hat r
tfarnMlaa. far a araat aaaa af Itoaa
mw tmmm. A toil aWUar Itoaf to
wank a aaark a 14 ata aaar- taaa
. far- vataa. tot tmmrtm aal
' ttmttm lad itot ttorc av m taaaj' af
laata la rtoratollaa ttot ttonr U av
ptatk la toaftoiif aail MlHaa; ttos). la
fart a toaa aatojkt kavr a kaaatrn!
Uaataat HU(m aa of (Uffrmit d-
auavtoMlkrt, and illr, aa two aUk.
tot Vawrr tkan 1U yn tW, wktoti
aaakl to wartb w a dUr not otw
IW atoaa ttolr fata te."f New
e
KSc'
HftJ. AixZ4
gj
-SaSKfi "SPEED UP!
to 60 minutes an hoar
by taking the "grind"
out of typevrritxng I
AND7nZe For here at lcrtb the master
machine that n?2kft3 it easy ibr airy stnog-
rxpher to turn out MORE letters with LESS
cr3rt in the ordinary working day. The new
Royal Ma-tcr-Modcl "10" spseds up the day's
work and sets the pace that paysl
Built for "Big Business" and its
Great Army of Expert Operators
These new features of the Royal add to the
sensitive fingers of the typist, the one vital thing
that the old-style typewriter subtracts speed!
The speed with brains behind it the all-day
speed of the expert typist in the day's work.
Errorless speed is the kind of speed that counts.
Commonsense has punctured the illusion of the
other kind.
E. F. Logan Furniture
Company
Whh a KBt li af Fnriltw-. Siotcs Rn. Carpets,
!$, SfKN yuart cxn jde jroo better prices Uum
o.xr- xkie to ofcois xrber In Bend. Call la xad
fisd oox fr jrearxtIL ETerTthlnj; new. xre- recelr
Ims tie fomitare order ererr ly for some of the best
be ia IVtxl. Let as faraiih jtmr home with the best
XX X U&T CCat.
L F. Logan Fnrnitnre Company
LU"IlEp: UI'1U)I.G
WxH Street Xear Ohio Street.
Get the Facts
fiend brito-RsrU
t&xa" aad ni for a
DxuoHmtA'Ron.
Or wriia ca dutct
1st tnt bmr Ito-thattt"Bttir
JSrce,"aad bock
of Uzu on 7oaca
Typta-nt (r to
tXptwjiitr sua
Mr 0t7
H Or wrUa ca dutct s"yyQ'5C3teI B
v fsf ear bmr bto StmwSSZSKSj&E? au SfcfJ II
?J of Uzu en Toaca SBflLgBEHBfiu fi
y 7pir-ct t u JBHEh BaaaaaaaaaTPl
?J txpawrittr sua rirVvEPrVlaBaaaaBl IBB B ifl If
t JSfsSuui Hfa JivLBl vMaaaBila' H v
i ia Canniia If
J r. il nroEi.u ijkxu, oiu:gov.
Be Satisfied With Only
THE BEST
THERE IS XO ECOXOMV IX CHEAP GOOIIS.
VOC AX IX THE EXll IIV I'l'ItCHASIXO THE IUST.
YOf WILL HE UETTKR .SATISFIED IX THE EXD.
WE CAItltV OXLY THE I1EST OF KVEKYTHIXG IX
THE GIUICKRV LIXt VXI WE AKK COXFIHEXT AVE
CAN GIVE VOC UETTER SEKV1CK.
IXKK OVEU Ol Jt ItECKXTIA IXSTAI.LEH
LIX: OF MEN'S I-lRMhIIIXGS. K HAVE SOME
VALIFj VOC CAN T rtXU ELSEW1IERU IX TOWX.
SHUEY'S
The Cash Grocer
7
i - i .J!
-la-aaBaaaaaaalaBBBBBBBBBBBBBBBmal