The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, December 01, 1915, Page PAGE 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,."
m
'X r
,4'
4 n
v.if&: ex.
TKT RCB BTTUUE-nrj; R3ES OTZaU. mXTIH&Lir, BrS3EB232 I. XlKi.
Rend TTieaire
MHHjHMt' 4Jfe TWf a-ar
taaurf rn fa -7HX Jt3f WHr TiTSCi- ;
' i r asm imtrvmr.
2at.:T rm-tr-Ett
-T4 .fnmcav- at
ftaaUwMCT TmrefirjrB
mipm
h.jw
grvar m xvycwtr
n t'e rrrns rrt sfwjusraanarr
irrmwr
a
LAKEGOUHTYTO '
cv-n n
uiil u lunu
KUE JEM g RHREB
IF iaWSCMR m GUtE
aBBaE.'iSS- V', 3 v. tlaBBBBBBy'lBBBtoE5!!r5tajwPi
L'p' , y LiV BBBBBBBaaBBBaTTCrajn'&aaaBvl.l
THE MAN WHO
!i(i HIMSEL
T THE VI1 Mi tr.-.-8a -M- ' i in. if
: j 4tn! - K:r w if . to r T J
"- x ni- ..T i';i tiif .rr -irur
r-t 1a. i 1 awti ' a &ifi4atr .a t -tr? ;4- i
-THE FIFTH fTXH-Y-MHm
! r ."" Lr i STSfrKi. -i k ttr-rj : ! Ttt Var i
,,1 jji 'iit-n-i 3-:t i r k 'Omuvurt
s.
i
- J
EXAMINER SUGGESTS
BO.VDI.N'G
I4iwC"v f tr ftm" Xtavr t
JRtMbr )wti Mi -
Ahx; 4T.MM .141 to Mku
" ft 4 Wkwiawr Tiuti
VaaMi Ktutth
i vi ?aiut Tw-.trj-i'.ijr -at?
14 .'inrf 1 af w.t rtwwy
r aw vti u. jRinr fct-
Mf MM I 9M trvv.t 4
kr ttmck U HMJtur r f
SCHOOL LENT IS FIXED
CnwrcMMt fern ?Hm
irfrfcm a- -- ajumm 1- ih
" "w - WW - n7
I ft tan fiOnn'fcj Ite
It tmwumrwOf MMiifeK m!i
CMri Ovt ym m (kmft
f nttorr
mm tm 9ptt few aa k-, k
rr m am mum m f n
cnlerl iwm via nrnntim -
K- Mnfewnk
! 34f 4WitSlfC Vh 1 1)KM: MM
Mi (mpmcxm Mrt a.-fr -
fmrtJilt ift k'jtftiM' iA tfe
"MA Ul KS-XtX.1
MtS4 tnm ( Mxfffe.
mt ?
MOB -v f r-kUMT 14 ta
t mirj.ii r . m &?.
Arti t
CSMl ! K til -
.'i !( tt
rJkn4 v4 a14
n. vfftc wwmA alr
Ife u0 ittf MM
Tfc pirMm
V7 tn.riif m
Bmdmim dw nmww aiwt'.iwmf s
1T " aMr anTSi vlttdl feX M.1 -viffl
crtt raiMbtruftt mxsmuwA 'titii-
toe vtrmHtc 5iih v m mk jrni6it
twr fc. fk ikt7 7Mt -viwt-.t 'J.L-
aw"uiMwt U.ir MH - ji -a
rr. irMT t mux f u i.i.l r
via Hbt"miw 1 tlUt tin h'-o vr
t.ftilfti f -V mniirttiiu ifcvt Uj4 mn
tr.oiit titrt7 .4 ft Mr auw4r 'i.
.U rV ttt9aM- f 3h-iU; 1
MMcr fca.-j owe k. J. :-'-'
ftot tte !.- i tXLkl ilUlMUt . t-
; fur -a tnraiiaif rur ia' 1?
iMlMfC VM 1UJ.T5 Tl'" nil
. I !. ?? t tbrf.Sf M
mmrint aiwt,wci mom
"mjiui -oaartC ! a.m. kj! int.
1C tfeHC Mot UlOHllft? M-V 1MH Trait.
l tni mootc inr.iMWi fk 'mMi
aifcrtut k. tiiM RhUmm T'iJBj j-tt-JHcawt.
Mrt liarf cftna ft n aqro4
o4 arrlkpMK. nut !2 HJ'r.r dks
lpUinteftta. few ihi siuAt tr 1a
wfcMMti-.a a. tin -nTj licvj-n. &
iw C Or-wa. tarf ia 3-irU 5
w jaif i&4 3uu i OmtM. Srr
3vrgaai i&l tin irzj,mtar :i Hit
uuitfet saril ?Tir '-i n
"ari -f ia:.t jiatii -v- .n'VT
4i J'V a' ita-f ii-vi a ?-!
tibt rhttj 'HwMHI'llltl Otak Jk twr.-
atr uwoHt ib6 ito. kt v-
Wiwr. UU lilac m 1 f. W.-C
w 1. tmmtamsrr. vcntt atrnfciic tk.
KuartaM. tb r-.wtrutftf mU
iB".rt--TT tri; tir Cki! C'iira'.it
Iartnc w 4uarts mM ixrnunea.
titciBttuabt i.it :i'iTwi xaA. ta
t.a. Hut liaii -Miiic-MMif tc wt r-
;t3fere. J 40-CT7 ii WT't. 45
itiM a i rarttr al i-H"! ia.J zvj-t
Crr umftr. uut Uu: 11
( Ul tfcOfcllllg- 1TKTJ
wtt7 x ku lib 9i 1 f
lv4a ! t.T 1M t'frMlfC
W ir V-jt hiHtr -
nwmraj t :uk k ? ; 13 j
-J7a? :iiHf I
:Vt !?" L.iai Boari ;f fi Sut
cf Or?-.'. ie Sc?tirr ; t IsJ
." a, i i zl Crzc-i .jv Ojb
- i5il
for,
H
"iW
Crwj
bwrtftf Hi i t rm4 -it-i-
a.fiM4 3trr i
TW yfekr w :
( tfe uwt ft4 c iw van -1
ArMtf 24- u Mrttf 4-. '-. x
t r r ii.
t iwIM
T7 -wort. ibt fMrtk jMm- tkMrf ki ! -rw. - .. w .
44 Um tf'nr unm . Rt vt4 to dm Hm sua ' -, , fejh,,
; CMHxi Of. n t UlMI fj4 e iwH. llaMriiiMtel II
".Mi Kftl MrtMtawi Hi
W Wf lw ' jLa msntx. iMtec
M UW MlwrfVt fr " Mis a i UrtMtHh Am.1
( 4iff o icKfr to OM r- (tor. J,
wrMto ra ifatouMrr dm 1llMTtontoiwi' I
1 M u imu-m x4 vmM t . rftlXKTILUt nxp'n- 4411 is
It Z0ftttl MTM4 CnVUImtl c r.'fM M,M r.- ..A- J4i
...A. - - J m Mm . .A. - . -l - - w' ' ' ' '' "-
wuv vnnau tm WW in
I
MJT ttfefrri tolfilMt J 14
1
1 1
i
Mr. Li t4 TUttoMk MHflM. Csatadi
LAK m iuaty to x jmto MfL.
torM- X 4fSctiriC
k wnrVi n I'Wtiii'x Or!fc4ilea:
f . M tt' rtll n M
14 n to(6i (4 i ifeort
ft LtoMr
-. c ..
t r.
A-1- fftf4
r . . JMfc-S0r
1 . .: ..wmis
Ur
... t b.1
E' Pwmi
If r4 tfeftl tlMr Mft.
r Im i!ri4 that tto
Umv fnr tJt m Mi Htftr; (Mktol
IwiN ,1 mntimg ik mm It Imm lm;
M to ntot M iim f N' Itor raw Xmi 4f m Xawrtoai
r tw iirr til nm4 Bwimt. towUI a4 A4
lr. l Uto U M TmX.li J
mmiM Vfc ik Mwrftt mI a myHT 1 r Dmtkst sr Hwif. r
ctUMUi ffr. Hvr. K mm!i teat tfe rmtrH Orrtm
ttywtoi fer ur tfect It ! ' tertMr. Xm Mw atMbv X4w
umtmt t fe fe4 toj n .,viw.h awrs thiw. whu.
! MtMtm U rUm to tfe fH Orr
r-.4 ar to tXMflMi ft-M I WETlIxe. 9tov J 1 irut ,
JwMm Mttot fc'b f - - '' M!tk. tfelt ear. te 4HB.
Mto4 4 (tai'tor totwMe3M. f1" Hk to
-ll itoM i 4tMt ifct ifelh M4!tto to PrtoUfe TMt
ImiMMtt f il fcf ( - lr4 vn tkl
to of Lfe wiif tll t i' 4l t fteh
Mrfttirtrf It . titofew! 4rlB W to Cm Mr
Inr4r 4wrts m acst tfer ran.
2 ..
.IJ
!
1
! ortN n
'Tfe totttor tfeoaM 4;
ilm(Wr today 1 pttHmin
W 64rffe tkM tfe rkr
W ! to -wfeat i wtot4 ItWM
IfeMB T tbi M tk ol
tfe Ea m to aar
4)MirtM , nptmm tota to tfe
Mkltk ato will Tin a Cctoatol
aiA'mf hi ftaptnxj.
MktiMM atrlaliti at
a ftofetT Hr- -
4a. Vk4 bfta aa4 ook4 Mwato- -
WHIPP IS COMING
Hwf4 Htoti -) (twli latttritr
T htowc "" Tai'4 .Ntolrf.
2 Kttotcr Mfttw 134..
7-waMf7 toMfcan H4-
ITJ
fT ?4 Murtart hlTcj
Jl 2v4
Jkattor at BM4
Jirttor u. feiafe
Jmmttme M cumtur
Ugfet a4 imnrc at BaM
btl4f
Vtur at lttk lafejcal . . .
-o4 at icfml 1H
cor4a
'! at klsfc uSail M
M4.4
5.a
I
J4.'
Wao4 at aaajaOr
Tsi kaaka
rrfckk
PrtotiMb mHnaarr.
lati
i;
J44.M
ja
$.
MM
Total
.StM.
CLUB LATE
(Cotto4 f.i
Paa l.l
ivjU l.?f a uwai la
la tfeafe .. ti. cuoitaa 1 a-
MMo II U kin. optratia laator.
Mr. Wkla - l'h lh Firla4 A4
Ciak tk U n u b) lb cln
to aam Il ta4 it afooratoar
V altMly lwi ts Raa4.
Mr. WalfBj alii t kar at Taaa-
atof. Oaaaatfaar 7 a4 la k taaiaa
' attl lto) (uncart la laa Itoa4
Tfeaatra, Tt-a rocrrjn wtlt taaalai
4 caarat'c Kicttorj 4 aoaaa la
, Jtattofe. Mra. Whip pUftac aaaoaa.
' jwajaMato
;. TtefcaU tor Ik eoatart al Ta aaaM
'iaafc will a rUc4 oa ula laaaar
m al UaM 4 Mortaa't aarf atbar
vajtottw. U raa Mka waalt a4 waat
f feaa a weaaaawl laaar ratoa aat
llaltol atrl.-.4 J
iiKXi ro.vjitu.v rrs iinuur
iPatla4 Tatocraat 1 IkracW -rttkta aai4 Mrraajattoa. aa4
BAUCM. "-- tl Craoratloa Wkit. hM Mrttos Me
Comaitoitoaar ekaMa ku aa-Jvkollr ltkt Crook aoaaty. Om.
lhtrtUu4 tfca Rraoka-Jleaaloa t.aat r I aa4 oatari4 a irr ckalot xlr at
tttmpmmf a Mlawfa mrpra'io3 tot Crook aoaair 1 laaj. aaach of wbtok
aaaM la (w!m la tk tat Tkolto ralaM for la- paraoM oi &tj
Mtal to fl.T'.ao m4 J'ki f farailai. a4
X') "f . ' tk wra man-1 1Vkru H to raral?r toB4el
ar I- tkit tal 'that ike Catral OrexM Irrigation
Strictly High-Cles
Business Man's Proposition
W r 4'r f '). ;j coaaac'ua ttfe a
atrirti? rtvrmitti.o taaa la oar city Hick alan
uaral4 laroB. 1 aoaittoa. AaHetau iM k
raqilrwt 10 firaUh firUi rfrao aa4 ttrvaat
a aaall amBl
.Ho local oarftonuiM caa (arajili taah aa
atiractlta aropatntoa nk aaaa tare jstSrn aa
aaioaat Iavaata4.
TbU kaatooM. aUbllafet4 atom lilt. Is 4
auiaalaf tfea sraateat attaattoa of tovoMaat. partto
atari? Iroaa baaXara. ratirod capitattoii. (amen
a4 aaaM.acUv la t.oaiaa.
Aattv lit wlraa ao ar taecoaalal ar lae men
waai to kat aaotatil 1U ui.
Yaar
earafal taTMtlgattaa iNat(c4.
Writ or wire. AddreM
DILSK H, 3n.l liST OitKGO.V ST.
I'unlanil, Orton.
Get C. W. Martin' s Prices on
FURNITURE
Ry2 Liooletin:. WirxJow Shade?, even-thing
in House Furnishings. He can sat e you mon
ey on furnishing your new home. Why pay .
sb when you can buy on the installment
plan ior less. Sole agents for the Charter
Oak Ranges and Moves.
TRIPLETT BLDG.
WALL STREET
Real Estate
THE BEND COMPANY
WE ARE THE OWNERS AND HAVE for
SALE THE FOLLOWING PROPERTY:
BOULEVARD ADDITION
PARK ADDITION
CENTER ADDITION '
NORTH ADDITION
LAVA ADDITION
MILL ADDITION
These Additions adjoin the business
district of Bend. Location and Price
is the reason our property is the Best Value in
Bend. Our Terms of Payment are Easv. COME
, AND SEE US. '
D. E. HUNTER
MANAGER
Office corner Wall and Ohio Streets.
1
wl aft iUAAf 11 til m !
L-JL &k
g.-,. -;af
i.
W"HP WPPfa"" wv 1
K
-!-
3BT
r
1
ai
1 '
allV ' riSataaaHtHai
aaaVV-
bK EafiaaaaHlllllllllllB
aaaK aaaBaBaBaBaBaBaBaaal