The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, July 21, 1915, Page PAGE 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WmmmmmTmmu 1 "" hiiw
S J!MMtad&nAdMMb'
!
8J
A-Ma-M
THT EEM lan&ETXX, BCXZK CCE tTEZrSTSIlAT JTy 3 3MR
i 24
1N0RTH
Eli WRITES
'&rHtMi: "- Trmr Stint' irrtHst
to 3r If T ; 5. 31 11 Enifi?
n-arunt ;: "" wjrtth. wm
TtwM t IT ImMumw. wraiic
son ibei im see
KBL 311 iEWTITt
I BEND HOSPITAL.
-r- - -. . - " '
IS It
2 if.
-, 1 It S
M 14 iS i
1 S Xfc
M U
34 2
"COinrttartHtfl trnnt jHipe 1 3ri
BEACH
PUSH BEHQ 3
flrtfn "r- inrtwC rtMir to 5tr. 1C
i.. Jt 1 & SmmmM SUkSarfi L-ir.
k ' ffcu. hi'lto'um aif .lull
'i3B .5EV
,, r-ta; iii iwae xa ims J- 'ijjEi 3ae
E. 4 X. EqjimtaiuanT
THMIUMZHf- -TO SUP BH3 JBK VHTOU mm"iaBK "VUi-'k
.-"wiw: -Mwr tiM Im "51iiw 8ufe. Sow u amre thsj mi I ahum hi wtumrMHdO 3jCJ 3Bk
"PfflOEOflHEPW"
WKlUra tw UT US.R.JI K. - Sim Ik-miirauV-ts. ; nanmw " h" mi-src-s.n an "w ai -
mm ost :.' -pm ftr tbt arrjaoaaii was w mji-mwi. JmB Jra.
S Juu JB
u tnm afler limnr mutant .an bmw
""The Ii" lnifnud -S "be
1 tiw jIm tit Ivrsxt nuaaitf'f
t . It
Se J T. owfHf "" "S i'iJutt 'PcotmHl
p-if tonttnuanr. MM --
3-i!
SM77
cd or. aoij-
"WAS MERE DURING k
! Juod tavt. lw Tle Cam. in
I X. " Ju 30mm? 1 ar Mvfc. JQ
s
Sitaft. -vOh, it. tnnrtm; WW5"" :iJZ8,,1,
Wrri a TUf ! to KXJOV
UrK ja tt BCST. Swwb br the
ta lto Ue ooeiut lirde&e Uvw.
tr niMHiewHi e J
CHAUTAUQUA
rr w w'WM" " ,MdmiKrf.!nint """ -.- , .T - .
-R199T TKI1 HH0- lIZHHPTIStllffBVUf. vmra
-tfttt iiair turn Mmtic . 7 ' cwww us w qp a ii-mmB jiiaii m, 2n n
BHmiii Rm n ri rbhnb. ?nr tto in- VMMlim ! Ml & 3flm-ciscnni. Br. rtertdl S x prBttmnt sans, Outrd rfcn CiuuU.
iifm: rf i: mr-wfc rirr.iir -wiam- nn.i,rn nniiiiiiiiiii B n i -inm "miii"I V&tntfmr tt&maai
liPa A.
v
4
i
I !
'Tfflk 4tf lriwfc 'Mf ON- inter Jli-
. H . i,i A. IWI VIIIM 1 n 11MM . DK? in Kv vwri -m .- -,
lw tbf rrt tf K. Mvta Je: T '0iBwr-tiii ,- ate ch.v iwrt i
v-k-.fT frrnu TtiMH' lawrt. it tnoc as -rlddi jbck iaiic mSttaf .jwmsi iff tlif JiurOtmn tuiBuwi nr-
s r.n r :ii. t iff
JOCV.
SI Ml
..St K it
Wm IKIS SUSS.IN
M 3r Mnmr Huflnj Pntlcfl Hrd
' a TWBimuiirt Ni'.
A mm r ;- Jt.flfS.jW' -wnf 'M e 1 wc-.C aunre tlu.t J-J'
5e- aww. v3 arrtsp to tn.ne ns'fflt Iv CH. "'b prunKi ix 3CEV
ltf iSdificidH- tiraB iff tnmcnsun.gjcgm 5ffia
Otuo id J jm jmc jc M-prBawMM-ijgjK-4
-VWHTt 111 ' T:Ct rJt 1 "OH iUB-
najr w MnPHrt -v-fewi nr en
iflut tjmt MftHicUAt -rirfc the Te
jftjrRJmtnB -vice t&usumimts.
VMurr t4H to toOf in ttte firm nr
tMt Otst. mwinr -to tif a!ruim: ft
-KT 3Vifi btifi XJM" Hsminuahjc tt'tro-
Bartnr tbr Mittr ibc iruit it
Mfl Imc v Mt a nrtluirf C Ti.
iprah. 5!tK 3UiiF Jins KjijHaref 1n-
JltUlnr. Mnr KI tXf Crenv Cim- j
aiua irf rrfi. Oi-utw. "1b. T"3ih
lif mslw Tirri-ti nwir Sam nfll - ure ,(j. n-t,pm) mipjUtlftf uiC Srutt 3wm4np wjC SEV SST-
Ctti In Tuni OrwT'ifl; Mr ur-l1Ilrtnrt. .-yt trpm GiM 'Btmfcip 3u 3iamiiiie. 4upim 5CEV XE
ir wif r .i jiujiht ta iiaebtMft-, 7vHHHTCni- t rmiTmuc Cm K IT " Tlbe 4C ppvcjiA to liur i-t 4r VK"V 3CEX
4rvfHtnp imm(wn.tA hjiwi i t fii- Mwt -jj ,-jj. "Wwiftfv "Wiifttr "t !lit imuf tmmnHjE lirmif timmt- XE JTWi
raljaifrt: l mtrf "wttiitfli If rica- a -y,; .-.l.'taj xwitaiE J K Bi" 3trt vM T -flTJ" liBCwrtSt a iE, yajfc
fl linrr;h ,11 H - ,1lMll ' aininuaty ftortnc ttat. ajmnu r Hi XE JCWJ
aici- injKB-Jiw -Jw rurjM! u shim ' (f ,.,., t,nrW0Wfl- n. Ik if- JSrn 33np w jmmnnjuafitiC i' " STTu XTTi
ftinjKmai( i-vl Cnft: twuirt? k 'wmn,t ,- -rf ntv T'Umt in ftwiUmr Stonr. nj't'tuiJ THHytiwnKurtvr-tmfli JCSTV "TOZi
it- ytittoJmS l w:iw ?li fnm, it wril h'mw WTi Sm'trtnmw rf tiieO.-sw. 2. i X tfr jJWV NE
tipi'firka Bnwtrmw aaiC If i. lin0hf ' A rnntjiltfH' nBrihranrni -jiBr-'VW aE
4t:if, )iniriw, Mh oMp ' )iihh! 0innnmaruttm crfctm.t t 5W4 gSi
IHBiliiijir ! rt.hMitjfc l l tiir TIWS 5FT3lH KfilW?! rUto Ui cB" pfc-e -wmwa. W-ifiEV K-
jnnt)ni h tNipiHi Jrmit rn-' llf!BL8 I aI9L lW3ll5l.3 V"" r "f'i" a SW iffi,
v-i -ritail' T-wif truai PiSBWMIpr mi ,i,fc ituf tmt m mXit Stum 'XEIu y.
ifticS 7 t w tn- 0ftniu itr Otnnrii iirfjmi amrf "WM Vx$ fur mMUtr JnorjErt- ( ln iwuifur- "5Wi 3yt
Bt if xflwtfi U-" m4 phb pMnatiuA. ; j .0nri4 rr.im(iii. C ts ?WtoiB. ilaltr 3R. jaH 3dT
"3TJif ruflnwill w MR Ht ftMrf iSW SW
mwurrf -(He m. imnrim w1mc' wwre ' ,.wllw!wTwi .. - .--.-,- SwH WMl
Tinr mamiai I" ' i'Titw usmr mini us w , jwtin.m. 1- -.r.. , init OBa, arau.
WW tvBmt "W11' WBraOM 1 " Jmi i-rr-o mm it- ww'mn
EXCESS ACREAGE
LANDS ARE LISTED
Otnflnuiifl Sritm jitpf
t ir it
.31
IF
If.
DC
.jsr- a;
imMI in Omnrn' Onmn
tttf .. imr n m4m tifjtrtka
-vipf: vHli trwOnr. -ammt Trwau War
r 4WMft m tLkMVne an mrmiftii
mmC y rr hokiiIM i tt
M CUtltHMt. rBmtHf 111 tbf
n IHwnf wmihu bin bMir toAM-
4 Umtnfr rt- ma tnu
k4M w-it..I Imui a rood m
W jtpr u an. ttrwatmrt
fnwrtawwt tlrti. mnmntc. uraat ioar-iiMiii. wk juh- arar-firiiw
Snttom. M rwimr aaal MwWl ; Jhwiii Tf
Vr
3Vmit x imtwn. m tamnfir aad M,W-I :T" JutHM i-i-r nf
Owirp A. Otmii. Awrtc! lofannr r'it wiwr' c' a4l oh an u
XwriHim Mwinr. :J m-tijwrx .mtmnmp it - lfr 4 Simw
i to pirmi n njn- Vrlnui wmmtoh Hh- n A Jtw urnp-WR.
jiwiKiitini t;At it ifc Nwt trnT-C MuftH m 3Mv umi-
kMTir i wti.ttrtw: urn-ir )- liMi n Kktr Mr nwUbiiMim -- mi
CKiAf. nit io-mo. itltim etam hr maeu - tfox- r Immuct 3 K.
VHitrwm iff -am mdii; mf wff i wSr w ffuf rf "k T"-
- - ... op Mm mwu.it ! im cor stunt Jttpu.ii in jw a m i
ISlBSI fiSWIlM BB TH1BIB IMBB " --- AM HH
j Hwmu. k 4tMUMc hi 3tT mMi-u. ,
iMt l aTni. OntHr mmI IIwii ,
lK4fc nNMMM mriMmilA tNM U ' "
11
12
M
EV SK .
3C' jam -
5r aK, -.
WV JCB, -.
3BV 3BK -
SSEK JT"c ..
i;
3
J?
14
14
14
14
14
14
14
14
1 14
r (' MMwrratc tmrjM 1 itlM -) IE ua
tin Gi-oniwaMMi't -w-krAMM. ,oswt 1M ortirta.
jDwit awtitAHiin ii. k Wi MriiniM"Hr
OMmmMW. Ht 1TU 1 llM- MM
WlUh' i ".a nf tr. iMiiiMnt
tfctn 'i't m du k vm '
WA lAM iwwur Jilt '
V mTtmamimii- 4f J. dr
HdfAl lrf Mi) lW&HOt iJimiili SKAn Ml
-viMHir Hum.. Ml liirtmimi 4km
Mxeulf ni wiil wimH. taanRmiifk
Vt ilM' how n 4Mn Ni4MMr.im V
IMIMnrl. Hll M tM
(IMMritlM il It)
- UMiWl MliMMI tt fHH.ll
nrr mr 9urt a fcw-d
k)4m -mh ff ruMB wi w
Tl fnMMJr toHT3u "T! litf
"wt t"intw4 iwm. idh mmh m
in I- . wa tiT bi "rn
VHtk 15" MMffl lnrt LHJf.T k,tHL'
ti ui i iwku -n itcr w tH 4W .
IN
witrt I ! 'M vri.-i -
Ml MMMtWIB tr; onnia
wrijkni I m iaM K -fik tnrtti trnMM
'niHM '1 TtUI'. - '
It U MM WMA tk (!
"I" V MM MM MMf
M b M MT (MM WM WbHK1'
i1j tiMHailC KIMlM WW NttA MlMf :
M OtllMWlllinM MM. fc. llM"aoli t i
4TiHMHMk)li mawwill lHlttlM JM-1)
aaaj .Atfjuna M r(ibkkdAaMl 44uk1k,
trffBfVr (BWPfiP. VMV 4PMtVHV fliWB4f.
A lMT tiUlWMdR. WIWM v tM- i
JiP !' .IHMt Ml M UMi W0' ,
T Hi .P MjIMWH Mt IMIIIMniHlOmi IC
Sti. Tue mmmic amiiniiiMi
M WMI, f MWrtM M tbM IWMB
rb4 IMf (MCMMUl MkM MliMWOkM rf
JMM MMUHH. OIHMKl HIHMllllllHtlfllr MM
tw4l IV umw Immiii uT. rbt- i
I III Mil l IMil tllil MWOiNIi ti -JMUIlMlf
Mil JU IMtHtttt-4 W Mi -
I ailH.' I . tuUMlA Wi .-prf
liMM . jmwitw-.
i I
KENWOOD
Lots 60x114, Sidewalks,
City Water
and Electric Lights
100 to S225
TERMS: $10 Cash and 530
.Monthly. Special indccnits
to parties v ho will build homes
B.sorm. .r-m.
i.m;SS.T Z.
Sv JBt
3W 3Bfi
xw stwx
ia snr
VK XIEti
3 8EX ..
sir sr..W
X XW . 4
Vr 3C!tT4, .
it".
f
jr.
ar.
u
i
H
.
(i
J
at
a
D
Hi)
:M'
If
M
1
IS
u
M
M
-C
jwk- xnrv
S"ST, 2aEH
J3.T4 35S"4
jia-4 ' --n
till! ... .
SE. sari
Kswai 3EK
!sur5i scv
jaci S33i
.I' K IS
no
i
tl
a
IS
IS
S
3(
IS
l
91'
il
:
as
, an
j
3U
as
If.
14
ir.
c
32
M.
ill
J
a'j
it-n
.
ar
.sa
wi
:2S
nr,
n
:i it u H
IS. 14
3C 3
ir.
14
4
14
m
is
Ml
1
t
IS
"1
f
H 7Il
Bape tnc-w ......... .'S
CVnitnil Ctmnm ImuL
IlKI 111.
1 i 4 4 S
jrc ie . .3ts i; s
!lrW4 SBt - . Jf
SWV 1SES .22 K IS 1
Xf-iSWV T8Wfc . . is
3EV wri .. as
XSH 3Ml ..'S3 IS
SBV J3BK - " IS
?ac, 3E is
?r aB4 ..
v ac ... "J?
mlxirv XK SI I? 14
snr jS"v, . . is 4
3X4k iBH . IS 14 1
30BV 34T4 X IS 11 Xf.
MB jrv 14 u 14
sti &a ...
4f 3Rt M IS 14 3S
H MCV . -IS W 14 X
XSK $. . W St J
aB4 3W . . J
4aiPt, SSV . M 3
t;7k. KW4t . . Ti K
mxotc sm ..i is j m
9VM i fl
tat 1 3
i Lmt j . . . is
M'iST 5MTt, u X i K
tl laWTK 5SW . . ss
343 JCTS ..! IS 14
'S.tmbt'C taJr rt tb
OiEeOK-fiSHIMTON j
EAliEOAD & KAflSiTION
COMPANY
lares fr tlit ryaafl trl
AjA:J H C50EBETT, Acett
Becd, Ort-caa
I
'-
l
J
i"T.
3
,
t'
3M 3R Sl"i . .
K XES 54TH . IS
r'SE4 XE44 ---$
11 SEH 5EH ...
ati XE XEH ..-
C 3EV XW4
StT ?r
3ET44 SV
it xw mm
tz swk job
ZS 3EH 3CH ...s
?S 34T4 34T4t--SS
ft 3E4& XW1 ..
?C JPE JBEV ..9C
IS
1
IS
IS
14
14
31
. IS 1
C IS 1
IS
IS
IS
IS
14
3
1
If
14
IS
t snr, sek -. 2 is
XEK 3KU .. C 'IS
4tM4 C .
Sf lirt
KUI
:3E5 Xlfft ..
' 3471 S Hi
1 3SMS8W JMC-Mipf i J
xo
2D
SI
St
:
is
it
:s
25
IS
zt
ts
14
:s
Zi
til
zt
Zi
zz
:t
;i
it
it
it
?i
:;
51
XT
T
:
14
21
it .
:
:c.
24
J. RYAN & CO.
tue ftiffii wb L
Ml ! M1MMWr
'Steal CbH ( TtfiMal ViiVL
tBMtjuim.
Mkf r kjijijniiff n.mr t '
Ml. ilA. wn 4ttncimir u.ih.i
CW MMM MMmiViMM T'(- ii
MMM 8 4W mm m tr wd.
' wMt Vtttr miM u! tb
v.mI OtMMimi-
if i) "!
i -r mi-im-inKiio ii
4 tMMII lu. i "tkw iir;
Mmi rT -' ASM aumit. ir tmtc awr '.!
M,w. --M u ..'.' lmMmww
.'iHMMM )MtUtb MM MKIl"!
. -I MM''
H V uMk ' ""ii-iuuir, amni-M
r?-Tt- . i MfntjHf " r-m ir kr.u.
-. --ivtfn MMMMMtr uuw)' di 11.:
' r"r -M) Wrtbi Maannt n bt
!t T :.t.t Itl " .lTr-r
yiMII' U lIBT'l.
niC ynrttf mn
P-. ctlM. 4M Ma Wicutim
. MTMMMiC U uu' in
H CMkfft m I 9 a ft t.
S K 4lk MlMi i "ite. )m
iriM.r t MTMM nWtait
rrr uimm iihi i a" n -.
K IS traMlte jBrwfMM u k.
fHtfk, tW Dm rtMav-. i'--k
Ini'lUltiHg tOMMMt MMK' ti"il
al WMI4MT t - II T 1 K
Id K Itotk. K U-K4. M iHrtfc ..
rfmiiaalli' imU 4;n1 J Wuf -'
M-rintu III ." i. T K. ;
I III InM ISmi'v of IV .'. T !
Ifilaal'i it of IV r --flxt vt
' Hi Iht-MUUMc Civil Sm St "
n ., iCJl. P oem h
Inm, 141' Ik trrtVMtlM ? I u -
;WHt3fl you'Soxohi
Hill tie tsa ts txkmp
ca La tie opea. Bay s U "
Teat tiit ya
jrfixixstieai.
ksovis
tj -P
rvaM
M ' j " " mT 't'iMr.
SiJaH
i.-BaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB
M -M-
f 7 W
5 & A f ftiEft A bW A Ib
w L7b Ana & i ic
u
I.l-
.i 7',
I h sC
. l W"
Y hil
&'
FENTS
Ltt-suXaic --'"" Tnt 3um ita4l iitri
wtr"K J-4 iaJiCf cf "tx&its. "STiijuKijsi
utQCJLtntT ,3'ti-ort&aia4frt!Ujiur
um imxs yjo-r jta u -near ifter.
Jay "'VniflianCSr' b2 jnia-an' Tit SSv
va,iuesntot3iuc''tir'diSias. Si 31 .2:--SyV
?uur irtamutSdK cu&t IwUmc it. jBjfcXKV
' M
ancVMKtaunarai '!Sg
Cunouirry, JdiXss
a-MHi wjtaiamwrTbm: Jk wumc C&.
"tirsEjj.ui-m
(
THE BEND COMPANY
REAL ESTATE
T asiie k tsy &r crtsT ima&j in Bead to twrn tbdr
nra art- tr sahs-ml 3 tbtaa x -ktev Is 3o St by xay oe of
PLAN No. 1
irE'M'as.s'nLaL. aat o-Bir n: iis ts the itdst nsssamv.
can, rAKrs f ;rai. sum at the i-ekes - a ttue aoa. utth
CyH rAVMXEHr F 5 IIIE CEVT AA i;iSTNI.VTHl.TS; PATMBXTS
ht rsn: cswi tour miraAsc nocsc
PLAN No. 2
VE a"4X till A MIT A TtSl T1AX Xm. J ITILVISH AUL THE
liD-rr-rx iSDS&sxsah "s w a ikxq: x it ax aocnrr rjiv-
jenvis ix muxislx" ixtaiajeevts.
PLAN No. 3
- szsjJbz xr or -6rx usir; rnAisa ts a max of the home
piit liIiCE 5M KATE. HI JMi M1IA IT AM TCEX XT OTBR TO
lJ-!eWJE3E ffi A KMlAi CJLSH rATXEVT AM THB RALAXCSJ
xx Miarssax ixtjuxwevts. liwc rAvtvc esixt.
" ' M
fl
wr cax srr a uot avi win a home ox it ixn - rot
CSfl-T liS-i 33r T-BAX IS A VEAE UEVCB 1XM: OTE UCITS ARK CEK
TAIX T A3TASCE THAT K4XH AXf UTMEER AM UUtOK VatX.
JlMKWSCSC AS !CMT3feXS vtavtwK. TMSS 1 WMLTO CrjRTtIXtTT
Td SXTEST TWTE KHCKET IX A MVE XXSTEAT W faSTlX riC BV
KATDiC SEXTE.
A 8WA!lI SATEH IS A 3K1AAAS MAIrtC
".ti-
D. E. HUNTER
m rt
I
v,W
II J
M
Biifi.1l