The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, July 05, 1911, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    The Best Trees
That Grow
ARE NOT ICO GOOD FOR YOU
Our stock litis Riven 8uch ex
cellent satisfaction wherever
planted that you cannot afford
to do without It.
There's a reason, too. A
splendid location with deep
rich soil, well drained. A
1 a n g growing season.
Moisture under control.
Remember that the recollec
tion of Quality remains long
after the price is forgotten.
Yakima Valley Nursery
COiWRANY
Toppentsh, Washington.
Moke Salesmen Wanted
"
f
Wo Now Havo
in Stock
a
Carload
of
LIME
CEMENT
and PULP
Plaster.
1Kb
OVERTURF-DAV1S-MILLER
COMPANY
OFFICE IN PF.NSON PLDU.
ON WAl.lt ST.
Wood! Wood!
HELLO! Where arc you
going?
Down to Carter's after a con!
of that pood dry block wood.
My wifewon't burn anything
else.
Carter is four bits cheaper
than others. He soils dry block
wood at $4.5$ per cord.
F. Al. CARTER
Hsllmates on
application
Wall Paper at
Portland Price
N. P. WEIDER
PAINTER
& Paperhanger
Cheapen ami Ilet Wall Paper Sam
ples u the county. Get
My Price.
Box jo.
Demi, Oregon.
WHEN YOU ARE DRY
TMd PLACE TO VISIT IS
The Silvertooth
Fine Line of Wines and Liquors.
Agents for Budwciser and Wcinhnrd's Beer.
OLD CROW BOND & LILLARQ
GUGGENHEIM
. .
Pure California Port Wine, Gal... $2.1)0
Choice Old California Port, Sherry, An
gelica and Muscatel, Gal tP-v.UU
Monogram, Bond & Lillard, Cedar Brook
Whiskey, Gal $6.50
Apricot, Blackberry, Peach and Apple
Brandies, bottle $1.50
THE SILVERTOOTH SALOON
Wholesale and Retail Wines and Liquors.
J3end J(Yachine hop
All Kinds of Saw Mill and Farming
REPAI-RS,
We Carry a Large Stock of
Auto Repairs and Supplies
Wall St., next to Opera House
FUNERAL DIRECTORS
EA1BALA1ERS UNDERTAKERS
i
jA Full Line of
, . UNDERTAKING SUPPLIES
Metallic Shipping Coffins carried In stock.
J. I. WEST & COMPANY
PLAY ON JULY 13
LOCAL TALENT TO AP
PEAR ON STAGE
"Among lite llreakcrn" Will lie Pre
Rented nt l.lnster's Mall Comedy
and Drnmntlc Situation Abound
tlood Performance I'romUttl
What promise to bo one of tho
most Interesting cvonts of tho sum
mer program of entertainment in
Rend is the play, "Among the
Rroakers," which will he given nt
Linster's Hall on the evening of
Thursday. July 13, by local talent.
It will Ik; under tho auspices and
for tho benefit of the Royal
Neighbors.
The play chosen to bo presented
by Bend aspirants for honors Itefore
the footlights abounds in dramatic
and comic situations. The scene Is
laid in the home of a light-'touie
keeper and there is the fresh breath
of the son from first to last. A
shipwrecked party sihmhIs the night
with the light koeor, with tho re
sult that there are a number of
imiMirtnnt discoveries made. OM
lovers meet unexpectedly nnd new
courtships are started. Some
amusing complications arise, to the
embarrassment of tho lovers and
the enjoyment of the nudlence.
nccoruiiiK io reports tu uuwu wuu
havo seen the company rehearse,
the members of tho cast have their
parts well in hand, assuring a good
iwrformance. Several who have
leading ptirt have appeared on the
stage before, and hard drilling has
transformed the others into plnen
whow work will be worth seeing.
LAIDLAV CROPS GOOD
,Mncr Will Snon be Heard In the
Fields - .New s al .Neighboring Town
Laidi-vw, July 3. All indications
point to a good crop this year in
this vicinity. While this is supposed
to be a later season, thV mowers
will bo heard in these parts within
a few days.
The Laidlnw Development League
has arranged for a basket picnic to
be held on the island adjoining the
bridge the Fourth. Committees
have nrrnnged for different sports,
insuring everyone a good time.
Evangelist Gregg of Culver, who
conducted a meeting here recently,
preached here Sunday morning and
ovenlng. In tho nftornoon ho hold
services at tho I'luuhurst hcIiooI
house.
Tho new road grailo between, hero
and Cllno Falls, constructed by
County Commissioner Uayley, Is re
ported by thnro who havo traveled
It to bo one of tho best in Central
Oregon,
Misses Ivdtm and F.thol Davis of
Cleveland, Minn., who are making
an extended trip through the North
west, havo been visiting tho J. 1..
Couch family nail relatives hero.
: t
YOUNG b
CLARK !
Engineers
and Architects
Ollleo temporarily with J. A.
Hastes, on Oregon St.
Wo aro prepared to
handlo Engineering
and Architectural
Work of all kinds.
Irrigation
Engineering
and
Modern Bungalows
our specialties.
SUMMONS BY PUBLICATION.
In Urn Jmllcr'a Court uflh HUI uHlirnuii,
CfliiiilyirCiiHiki Html I'lfclMU No, J.
A. C !... IM.IHH. Hl)MMN,
I II MiiiiUtlir, Dffnnlniit, )
1u I II Miilllnullr, lliralMiveliNinlilrlriiiUlll
Io (he Nanirul llirnlatr oroiriiim vuiialr
lirnli) minimi In iir mul hikkiI IIiritHii
lilnlnl lllril miahul yuu In llir alimr rnllllril
ml lull mini lirli'trtlii lyUl ilV of July, A II.
VII. mm irtuil an dill In aiiawn fin lll llirtr
HI, UlMllir will niiply lii Hill mill I In! llir lillrf
Hindu lUiiiniiiliil. Hi ll . ,
JihUinrtil fii llii- urn nl "ilr llniiillril Mighty,
riiilit IMUlt. IfiM ) lunrlhrt with III i-utlt
Mini illtlmrariiit ma 111 till Hi Htm
Tlil illinium It timil HiHiii J11U lir Hi'
tniMiialluii In I lir Html Hu Ivllii, IKwaiiuurt ill
iirmial (Hililmliin In i'i.biV Ciuinly 0111111,
iiiililnhril nttkly nl llcii'l liir.uii, In llir
i'mli'l) iif Cnma. ful llir hi.IiiI tlaliiiitriiillirr
r I.. (..urt) l.iliiinriiv'liiK Willi llir lime nl
Ian. 1 1 1 r 7 . A I ign .Mlitl riKlliiH ttillillinuur nf
llir Hit lg A H 11(11, In iiiiniuiiiTiil mi niilrrnl
M l.awmm.lliv jiiillir til III,' alnirr tnllllril
I I'.inl m lilt li tu iltr wat mtilr ami tnlrlril Junr
llir ft, A II im
Hale til llitl iiiMUnilnil tilur llir T lyn
, Dale ul IAt I'lililliatliill, Jul)- Ihr iu, lull.
J A W I I.HI IN.
Allmiiiy Ut llir I'Ulntlir
! SUMMONS BY PUBLICATION.
In llir Jiitll.t't CiiiiiI tifllir Hlnlr ,f lllrjull.
I luiiiily til i'UMk limit I'lrilii.l Nil j
H C laliinrtl. I' .1111111, 1
I a Hl'MMONS
J II Mwit.wur. tlrOti.Ltil, )
I lt I II luiila(Mr.iliralHrtiamritilifriiilaiit
I III llir Nim tiltlir Bl.lt ,,riliii,il yuu lr
Iititlijr Itiiiiitrtl In ar nl ai.. r thr ruin
I1MI11I ftlttl .(.liitl uu In llir .t-ivr rnllllrtl
tlli, 11 mi 01 Iwfuir llir iy-liil)f Jnlt Nil ami
It Jim .0 l.il liiait.Mtf , i,ir Maul ih.irttr ,laln
I lilt Nl I alihli liillll.ttililt Itil llir l.llti Hifltlll
lriitaiitlil In II
I JimU intnl Lit llir iii nf Hn Mvrn lv.ill.lt
ami iMrnlt llr milt. lntHii llll Hit 1I11
iHiiMHiriilinl Hilt ,llii
' I lilt tiniiimint it tritrtt mimmi mi liy Ihr
uMltlluii Itmrur In Til' lirml : utltl 11,
titntwixr nl xrntfal clltiiltll.iii mIHiIii ciimV
I LtHllllt tlirUII. lHll,lltll..l M..LIV .1 lltl
Oiriiuii III lit, Cuimlyar iithii.. 'of ihr miuI
trfnwlitr.lilltrr wr-kt ( ItiHrl.l r.iiiininHllii(
ollh III. I.lrii( iHBr llir A ll.ia.i ami mX
mil H,lh Hit
Why not got nut noma ndvortlslng
blotters, largo or nmitll? Tho Bull
etin has the stock and can tlo tho
work on Its now press.
New
PALACE
MARKET
Uiarle lloyil, Prop,
MEATS
Vegetables, etc.
.iltr ul lulv Hip lu. a
m . . -- '
iMittttiH bl Mtt riurtl I. M
l ivll.ltl
ftMirmtr. Ihr
Ji,lU irf lll Nl rHll.T twutl, Mhklt oitlcf
nunr ..mi vmtfni luurihrft vi
IMir wi nru 4Hi.iKiKtH,
ImIc til Ul iuli,U
vlkl(, lMf ttlt VM
. hit hl) hr 19 i
Clllll U M M I.I.
AMuftif) f.f I'lMthMft
TTe Buckley
Express Co.
DAILY SERVICE
between railway p o I n t s
nnd Bend. Careful ntten
tion given to Stage,. Kx
press and Fast Freight Busi
ness. Bend agents
Wenandy Livery Co.
DA I LY STAG B SCI I EI) U LB
Arrive Bend 7 n. m.
lxnve Bend . 12 m.
NO STOPS
SUMMONS BY PUBLICATION.
In Hit jH.llir't I'i.mii til hr hlalr nt Hi nun,
CutiHl) iifllM.W. lirinl I'ltHutl Numll I
Win Ail. If. ItalnlilT, j
5 M-MMONS.
J II Miiiiltur, Ivrfr'ttUnl )
1J II Muliir. lltr.lHTMiliir.lilff. mltnl
liiHirN.mr uf Ihr M.lr ul ih.jimi t, hi air
linttiy trullrtlliiair ami anttttt llir ruw
nlalninutl aitajii.t tuti ti Ihr abort riillllttt
artiuiitmvr NfiHr I fir 14 day of July, ian. ami
'fJt"" " '" ". anl lltrtrt ..H
tin Hill 4 Ih Ihitrmill fur Ihr irlltllhtitln
itrHiamlnt ImvmIi
J mu 1,1 ml for llir mm nf t'Mly lliirr iMlktt
ami Nr.r.,1, 11 CrtiM (In n ) If.tlh.l wmN
Ihr tltl-UIMMMNItvflMtatlMMI
lhit hwiww rtr. hwh tow ! Ihr
,l.lcalKHi Iktin.r In Thr m. HmIMih. a
nrHtMptrr trutial tlirttlaliuii oiihlH 1 i..-k
l..u,l I Mr,, ,11 n,l,'.h., M.rklt al llrut
lllirMI III Ihr I' .Mill ul I Mail l llir rl.l
I ul o.imKkulirr t.k. Ih.) tuwiMtlHtna
Mllhllir iM.ir ,.f fun. Ih. t It ii ail
I ru,li,, ,lli ihr i..,r ,,r July Ihr , I, ,.
I in I'ui.uim r , (an unlrr 1,1 I l I ,.,,,. u,(
JuMhT'llhr ala.r rnllllr.l I tnl wli,,l, ,. ,
... M,a.l. an.l rolrfrtl uh Ih- t 1,11
k.lc ol Hr-I lul'lli.ll.ih 1,11, r Ihr i, ,
MI..I m mi.lH.II. fill, li.r 1 , Isl.
1. 1 IH I. i A t Ihi 1
aii. . r .1 1 i, n
NOTICh FOB IMMil.K'ATlU.N
kMllMirHt of Ihr lillr.l.,,
I' it l,tH4 olkfT al Thr llallrt Oifi
Xlay it iv'i
Natlrr Itlrrtrhy (trrn Ihtt t.man IllanVr nf
Brrnl nrrirtm ttln mi lunr ylh if h,.,r
hmitrtlra.lrMliy Su lH an ul N 0141 f'
l.4ai t ami tl. Mr'j MtiMrH 1 timmhlp
,lh iaHr it rati Willamrllr Mrrhtlan hat
nlrtl iMKr uf inlrHlkm In maVr final Ar y.ar
pirnf. lurtUMiih tl.lm lu ihrlaml tlrttr ilr
llltl. llir II C iwit l' a CtHtmilMriHitr
al nil elllcrat Html. Oir(n. nil Hit lllh tl.y of
July. 19H
Claimant namttj at trltiirtMt Chtilrt Ikiytl,
nflirml llrrion llrrman hwir, el Knlniuwl,
Orr(n Auuti llrrtrr nf Cmrll Itullr, Oiriun,
Ulliltl llrlnuf. of Altlrlt lllrirOH
jo c w Jliiumt, kri.irr
CITY DRAY
CIIAHI.nSllOKTJItN. fsor.
cirr dmy,
Wo llanilla Uverythlni;. I. cava or
der with Nkk Sinllli
Uall Mirtt. Html
Palace
Restaurant
Rooms for Rent
Confectionery. Fruit
I'lcnlc Supplies, Cigars
J. F. Taggatr & Co.
IJ&AAm 00 YCAR5'
OgRylCKPCrilUNCB
-m lmm'.m
' Tnaoe Manna
UCOIONO
tr,awirlt,Ttl Ar..
Anrnna.rn.il 4 a trlrh .t,J tletft'fllnn taar
aalrkii atoail. it 711 imi flt hath.t an
la,l n I. t tat r '''A.i ' ""'nl''
IhMx.iirrtltmiiii.l.i.ilal HlliOaOMtuifairnla
l.al ffrfc IHI-.I a.ncr fura.)rtitlt,IJliU.
I'.l.ul. latan ihitMirh Mima A In. ttxalra
trMtaiiMtri., Ill-mi tkta,lnla
Scientific Jlmcricnn.
A hanA wialf lltatlrala.1 Mtlr. Urra.1 tir.
raUllun jf ant arlmllOt kwrnal. IMtaa. II a
Hu-i f-Mir HH,lht, IU aJ.(,fall t..l.r.f.
til
Breakfast Lun c h Dinner
Coffee
CAN'T HURT YOU.
Cot Caravan Just, Pure, Steel Cut Coffee,
drink all you want of it, drink two cups
twice a day with another for lunch. Cof
fee drinking doesn't hurt anyone, provid
ing you drink coffee REAL COFFEE.
CARAVAN COFFEE
will greatly stlmulato you, refresh and renew your
vigor, make your troubles shorter your days longer.
A single whitf arouses the most jaded apictitc. A cup
adds zest to the best meal, gives delight to the diner
and ease to digestion.
Caravan Coffco is roasted and prepared for us only
Onco tried, always used.
FREE! FREE! FREE!
We have just received a limited quantity of the
cleverest household labor savers you ever saw. Wo
aro not going to sell them we are going to GIVK
THEM AWAY, one to each customer who calls at our
store and makes a purchase of $1.00 worth of goods or
more. Wo aro reducing our priccB on many articles
right along and we offer this inducement for n few
days in order to havo you visit our store, get our prices
nnd bo convinced wo can savo you money on anything
in the eatable line.
W. C. McCUISTON
Greenwood Avenue and Wall Street, Bend.
If you wiin t something to cat try
Pure Ice Cream C A AA'C DI A C Pure Ice Cream
Kvery Day jAlYl J 1 LALC Kvery Day.
on Homl street. Annex to Stephens $ Puttie's saloon.
TO BUILDERS
WE HAVE A NICE STOCK OF FLOORING
RUSTIC, SHIPLAP AND
ROUGH LUMBER.
WE ARE SELLING
Shiplopat ----- $14 per M
Good Grade Rustic - - - $10 per M
Common Rough Lumber - $ 1 2 per M
at mill one and one-half miles .south-east of iiknd.
We can furnish any bill on short notice. Send us
your ordors for FINISH LUMBER..
BEND LUMBER CO.
Bs Deschutes Bar
BOND STREET
4
Wines, Liquors and Cigars
MEVER.YTH1NG TO DRJNK
BUT DESCHUTES WATER."
1
GIRTOiy 0& COMPANY
ffh rffi