The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, March 16, 1906, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
,
V':
t
)TT
'!'
"1
'sv?;
. V; ""
Mi'
4-
r.
0"V
r
Awk tma&
memcme
SVMir i& Tr
'$ -U. Hinhe l :. "(f.
'.. blfo&ai t'tl'C Tr. U
Ohe . Vfcflwh to b
i ertty- ., uupaiiifc, st .mu
t4
two vu
inAdu ftl.
'- Cwiron. i
Wto l lel
H3SV IDneSR1 " "
!? IF
isifffiwvH vr
-.; riiiBii
, ,ir$
.lAJini
i ; " Af yirw
srw piibHteimif jwau
jMmWk&ywvfr rm
i I'll Mill J JP jfifflHbr
KjSKyBBSfifc. "" fctm '
i Vlaw r "i tot
M&i; It jjgffi
Ir-'iwiC wewBtKu
ifcmi m a f m.v vaai
UaW JT UMLJIL'WH.'
wwELA- H taaiiaa.
aUaVa ' ' i".W
i V3rMlHMPn'in?uItM i ifa f a aa
11 wf, 'lwmxm
I 'a jmnutMii umwu (ravaMraiatrfH ',
T BBflJZ-AW-trMV. mtLWmr laa.
i Tuna aa i ciMfc
.J. "aJE?
JL .HhC
! &.
i YaW
! M
inain iHr&L t Tumido iitnv Man.
TASb' -Mn-a- iXiJiiwLi
Att A. . aaUaa fill . :?v .,
"JrR. ': wv "Lr.;"'7'
tW jj!f Brffcx W rtH&'3ttmZmJ,, mmmm
fc VL Wlf 1' TBI ' lMTaWwtt, WM.CtwIU. ! bu
NJCVi I hbrj Z? ma.r ".. w'iViiMIuJ
I 1 1 k ywa JT. i ',. ' rUT n
I Av i ihkSK'X. , AMnwiAli MTTpt 'IMIlMWmi' '" "
4XT nv'WlXvV I ii win ii ii ii w iw imii i
I ( MMh' W HI KH WAltA'HUMi WkjpiM 0t It. .
u tjr ". "i iksm VTy) ,' 'v n. ww wjiniUMia
i - . WT?urm- .
. . . KSS
Mran. .orc- i
' 'K3LjRaKc-i
PcIjBBuPS, ! '(.i . m(
A ifflH
1 ATM, .MM Wri
4 na. i iu
1r
i
im'fc:a
r, U.I ,HTH "Kw
' ,1 nnifii it4
BdHtr tin : i i r a" ip
kifl..Mt
Ta ii rrw
ffciUnm
m mi. .aw
frrm i i ih'-ol kid flMtt
lUnm. c....llT'
as Eunices
MM p' '' ' I ( i J I
M "Ml iIMm.O"
40 rriHM ft i
,h 1 i. Mll'f . -Ml.
U ki I M . TlMt
i jm1 lMiiitiHfrl
', '. WMil, M
, Ik.. M, t titp
IW' J 0 j
JATWrBiiAM!
- l)rjU Jlrtw ioutil 'Hiking of
i llj JS--1 .t lh-.
mn xm '.-ion n t .f
Ui''.lM46 tf.hir 'u'. n -.
PI" tr ii' r. . ui ftn v. u , , t i
l'fcl tw ft it t !idKl. ; th.
"i H.'ijr tot. h itt in iii ft j
ut. 1 1 we (hut h l.nd w Sui'u ."tt "
j tnir 'i I! vu it toWtU Vtt. i'. t
li rm,. finw 'rfinc-i
" ll , t ifi- , ' ,,i ' tt: ' il- i
,lt it UKlf.'O of o "I) ,i. .1 f'( I -
'A.' !. .' Mmi t mu.i' '. i.i'. i
,-Wfit TNi vtatM. m!'- -iii it,
Mlw I -tt trA ghPW Mr ' ',
Htf urrM n4t itr itror "
Ufa rr ht, to htr Umi'ituf item
Xb lu tlM M04 )' Uio K
ha iii(tit hllatpM ot a c .an
lid - ll. i-jr tit-r window, n.lr.
ii Jul Hi.- ,n of clly 'k
i -.' (' tlH rtoot of ii bii h',
i '! u, at ttw ik'Uik) of
m'i i i'k immrt of n r.
Lr. .U. In fha hirtw nf iu-
m
I inrnl&wii. i mitMf Kmmmti.
r m ''l ttoof IC jrour
"jr t
iw 'jonrti 'i -ti b aa Hw rt
Ini mni inm -iiyi tmmilkikmmm iij.iiiii i, km .i.ih t.
i VKi -' ir.V i 'f ntH .. SB i
fc
Tftt JtWbfl 5"wff. ' f I f"M,;" ' in Ml llm iiiwww
fcU '
t
'" imwim mmmmn 'wwimnwil',
? ' ,1 i
'.
MA
tm
.llrt.X 7-
- - '-AX
Ii i . t t .
m- t,m. -.
'Uiinft!Tl!..
II l ftt iA v-k.
.I . , kit. f.
wii i " T;r ..:' t. ,,iftm.
tli Tt i 'o (trri, li, jv,M 0,
"i IV xt n . . Ui" ..ir, it J,t . IO.I&
i' j -M.r'fp.jf M
1 ' It it- .t fc)4, !
.9 ' I
1 ' ; lr - J ,.
ElAftiirai.Ar IK mti 1 ., Ji
UMny,.,nh,fTjiri . i.,- J ..iAJIlXJfl 31 ,f I If E tf.
W 11 -- - -Wfc-wi, . .f ;
Wl
figgL.
X ., it r m J ' "" '' - T'tv-J " IK Will,
Around he Worid 1 , i i,f f w f ?
I L,n iu.. MBf I I ,n ''' A r'" '": t W (.
ri'O . - . ... rriirtA yc
rl .r . , q rnfeflftt
CI ii' ,' ' IM!' tUs
rwn-ii v a
9M thM H'i r
laJE.
nir 1 Til
Oir1tifMl.rki
4MJ iliM .Atl
ifpLJiimgimf4w
A. J. TOWElt Ca, SmIm. U. . A.
TOWSt CAMAOMN CO.. 'Jflfrtte,
Ut ... T OiiJi.
7
Vi
MW'ir(Mn
?aast
Ik ' Ij
T ; Imiimi I'ulHTWla. Mnt
r i. .... i-.. . ....'. f
Cherry PcctT-sl tr va.u
sever coueij ,r hrofttfii!
trouble, diftntM;. If holiaf f?
Jtnrmmif&6ttBr.ihenrftkifcf R f1
fim wo Jfo whs. hn$Utyf'
for do5r havt. u$& (hf
j coajfhm(Jlcinoverti)5feAi. I
J2T rsiftKr.' u Hfii
Sllv" iTHwUHJHlnti
i ' "T wnetiflt)r.lit!
i jen m -. r.-ooifl rw wy
lOMU i!wjihMfc
bat I JuJ .1 rM In-mv l,..!. .. .. a
wr.ukrt K' P a lwi
Wiw mmuKiLmjmmiUMmmmnmK'
niwwiirimiiiu uttp.
EiPMfUA
I WW(j
vitn w
9880.00 S ttmt t'1 'Wi'd (MPff " ! ' ' T "" "
2i-ir,S2L . I :r"". " jjps!! 1-5? Ju:jl
4MMI.Vi MlMktuH Mil.
iKiH C. SMSrk
WiW. t9H'"
HtF. At. an..ii. r,
i '(. law Meaftlt, To a
J . I MlltB. 411,
i.:
' ,!1l.
St.
Mli.Ml ill.
Ma.
lt, Aifc.
II C. Mrlli Ma.
JJ)I.
4.7LAB EHOIHE VORKQ
?wfmm iKOiAHAPous
?.?ti;'1.'.'
mUtti' t lirtfcM tc i.' uiMi lvdt
Mid 'Cut J"WH DAI ' .,
! &nMiiititdstr 0 I w
enrt Ufitcm bar,.) in bt tM4
tlwir fotjiRiPlllr 1 u - t.
"Jffr. ,' "
Till Ukf 'r t Of tU
tF&alt --- -- ... -.,,
fhlak iVMm i.ML ' n A nH
rk i i aui
'irir
TW'MWIII
Ma AWatrl (
11 .
nam:. lnvMh
T-U4 f tMt.
To Brink M Ke
RHEUMATISM
BOBY HACKED grtT PAIS
No cK 'i iMflliV tttmriatf f coim i to thnbth
maUMn. iiVJ.ea ttwi coIsom nn4 ci j, wh.rH.cr
7J
niannariAi,!
-'-'----fl F -. lJIfll. iflfct - . . At .-... rf I
btr 4MVM 'wwib whit u-riag ! tqua l lO UWtrpr 1 1 ttatn ff ftTiCtf 7
war "t vi-
.Fl
tn4 tiw. wcnoiwu i iu WWW u it buuv axjy uart lb ltdtr t!Ktttiot3 j. .
MMWtaVK'ut-lr. 8lia & iccted. Tb muCiea bceoni sore uAA drawn, ti.. nrv iiru x
t t I tr UU Jolct Ii '.! -iriHI. tie bone acfee, jwStiM r
1 i,Mt- SlV' nnA t'1 '" lv ' f U Ifo. JltuHwUiini( U .tyt t 2
Mr trl'liattl-ill AlfilMfh It ibiIm. t,irr.il Tjwir mI' J,W... . , ..'L. ,
,i:i .. . -j - -v,r , tf2nviw -i . vnir.
a . . -i r. i ..I ii auA. r au . . rvi ..-- . w .y
n.r Jti . m
arai &n b Ktm r : .MB'r aiBiB Bkaas a . - - - . . a - - -- . r w m . -J ..
'"itMrtii 4Mkii. f4iWn which c 'h.rtJ irte tyWl. K.CTMitim
'.mt .a2t'. 'riisa i w ? v it t.
ti. jTTi. t.
ot pr
bI al i .i.i "
u.
UsWhlM
U"WO'Ah I m.j .... .vi . JF1
a.ata. .-. . I' TC UVJBIUBTW
wmnmwiifHii, . . . Z.LV - '
k ". i NjHtKiMiit.. to yniij -i h,. Ttv
- . . -r' ' ---
IT !.. I ill ff ii (ttw hlM I II Alii !.. r-fin
U ijj ILt- JJi 'Ji',!r w --' " "!
- " ' - I TI.JWrrtlKa fc.ta. ,1..,,.., 4i.i.
j?nJSHnPRLi .,r.:'"- - ""-4fe .
" " " w -w mmm-mr B i u .lil'uriMll. W.i.. i r j
jjkirii' wmtif4yiwiVi5." it"
W7U tHM ' -w HlMl Wt' J 1
iffi notaftef ? -.
w.IX.j.. .. u . .. n. .AMBtnpuntyAiniri9Xlit9AK.
, . .... m.M 4,mm, r, w JlKJtMor.JUtt.v1ttMa rKl mu.. t
d" and m.WffnwiarkAfitfertiMi Jl u- 3
lia KalffMl l':ir.
WVn pnU oo to to ok for'tfc T"!? ol u'
f M'afWt f ! ih.nr
rr was Jr c '! ,f) . A ha" ."r.D
II nii I'm- 'fi'i 'I I' ' " T. Ji ' ' " " v..
t)l) of tlM B-
rfrJI.
, OtV - 14 H Cllt FdiM Una
tv' .r: -. . - - - - ..
niterjK lunuoaairny
.1
f'l. Hit
JV.. n 1
i. .f ,
I- i
Or
l fAJ'
Vnw w Jwr- d" and Ht.wSff sFiryi )tty ATwrtion i
Vuwv mois fje2ail'aJ!rSf'L,I-J,2,,L ."!l
imwr ZZX..'zEz.rt. "'ys. ""' V "? "f "
p y, aw jm nvrvr mu q , a
rn.rk- acta and wm.M i
lunr i",i
ft' I'nm 1 ,
Wl.er ii.ta , ftfVt.' -BtwModarc "?"!
a, . a . - i. aKMMril
1M.
nti-
Otc !- 01. sU!r .t' M. icioU , 'JTLfSf ?J
lar an mm. aw Mta!iii4tu
laajam - rvt m
K .... . ...if - .t .. ..:. ai
..i.Jw ... ...,.. ; llt1 r.-l nuMf-jl.'. Ii JMw m4b452enir
H ! .7. i jj Jiri,. ' ' 'aa y-4 ttaatne .Aaja-i'-, till 1 SjaJiSit aiaj
4ii2Li3W
rttl' .-:
' .: .tkv I' r f.r 1 laltfT
1 '.i.r niur-i wnwiqiu ' - j
wr in.j h .-. 1. ..., n. lS H I .7. l u ajiri 1 ' ao !.!, W.-
ttk.Mi -ll Jl-ia l?r Wltja Uht M'f I 'MM -AJ P-- i ..JHut I. . tld r JtiditJOtl f
,-V.mJ at brr nnt wtai. i - ,:... 1 atn.-i v;tJ cttvn.u Da Jttii . v
t, wimUr It icalM i'wj u u I.a itcltiieM and iBaKtal of tiol.
Wltfc OM-r Wl't ' .iv. , TfcaelTlW'i - MiaiaiaH arTaaifljija M a.j r'-auiff ti f. RBOr T part
;,, ".' '" i"2.A..'. 3aTTTL. Ul healUi-u air
n).tiM: bat - i.i(aia im. di
n)
it fiw tfca -v:m ite
. 8. I .
una j.i. 1 in
ffltfo .. '- i
1 irar
T..,HJtl
ljtbnia atft',l
iibwtih .i
o 'u-
..Ila
1 - -zr . .. . - u m aiiw.. .. .aaib.i& ii.i ..
aa)awi.aa a. 7"- - " - . t - ... .. T I ... u ..- .!....
.1... ilb.l ., , , taaatakla. Fwui'T-''"r' DUiU i: AMO MC-raKatas; nTTrLTi. rwuHiau .-.u.-
w. - ." "- .nAa..i i .aa am lanaiam !. lawn .i . rt . - n.i- . a ...... .. .. m1 ffwrrt.
I !,-. - r.va jBrnnr;i. ., ui'i. u.r k.. riiB.iii.wawTrrT -vai- avu taac .r. t. kv a.w
aa aa laa ' j jaw ---:t :''w. " . ... . .. - ... . tf1. w- . .
wHkrao n mxi - aaaj. a ' -aai
ij mm. i aa vm. "
wnatad M'mnf.'i --
T1k wol..n.. ' nxt (MO. MOfc'MI at
l-r );. Utul' 'i1.
"tj .m Iw i hat foo re
I mar atx naUirt
"T , That i. Nal.nltig. Ww
mum k k H in. -aajfaraw
:calUi- ' w4S .-toparti
.. -r"iiJv"IIU.'Via jaiirr rerTgr-n8 ni.wwgw -ar. ana uar
V,ja4'.taa. I it aeuraw-,. atp v. man to MaAHCad tMu: wtth linaa ... A. UHioua, rtc., croiu
- - - aa kai. a aWaa laTVl T " - -- .... a. at
, JMttauM ;n" k a
tmuMethkU a
laC 7t .IlaV. -.'i.; !J taWawfM bexd tfafiMak of cli tiraoMtfe,. SpS. b tbe bet t -
IJ V IWamyWff. MT 1 aVft fcraai . H
" aaaa- a t a"" .ww -.-- &"' a n a ra a ana a tiajawayaa .' -
r E!llO;rVi."aVu.- utfli.aaaiib. r liwae mJ:a. Th arc dcalr
lrM-i " aaU'aCai j' " "' taJH
rnrCr Jaaa arul ruanfaart Bta ht.i laa . t'OK '
.- -j ,... . . . , . ..w , . m - - -
.viMaaaa'nM'rHati. iytp-'J
4l'..t f - raaa tl Ui w '
itcn.aj t14o.I I. I
!!a It
&
JjyjTJ I ajfc,.,,... . . 'ar.a.ftkrr. Tlxiy ia a -I taeti vui
RSI rp---!!5!aS tS- " ! ' '
i5jM Via. aaa,awam a. jTeaaa, yiasiH (h,, aawfathadara lar loOlta a
En
ara4ra:aiaara afpp.n.an Ai
ltaiT'Aaf taa bU
i lr. "...
iUU.
tUi
ra.
WfclffiS""
f icii' .aw Ci.a
aaa M4 Mttaia at. 1. !jT
.PIT IWPIHIIk' Wmmv-T
m mmnw tm laa l
kH..i -w al fv ? J !
U talu. ... W "
' 1 i rK-LTTV lO0l.r raa raat aa l
: HtJJfc.' '. "'', SH? nr
.tin. rifv ' aai ap. aii v
iwma.,v.
i(uajiA
'A - Utaai aV jnaain.ra
M4 fflil.aa 'i a,aB.
aaaaaJt m r '
i voinaaaai
Svfea 99. ,HBk.
woHaffrt
(Mtlou aa4 lawnory. taatr
tt aaKif4 4Mr f vim
ttm-t
haaaat traa M ffwU
Tooirf UMoaaomaii
om1 am! attaciaT tt'ditataaatit . a 1
i3.1 b- j atralMfHfrltSid drtvfnfo.it 'las-
stcfaft'fttad bndfetiti5i,
Wrxid it carartkc jUaiac tjenjKina-tl'.
J PURELY VEGETABLE. fetoSK?fr
. .'. : i -iv. f iwduc the BflAa.ati.,. WwS'wi tiftdrosita In lb1 i it
. J. ' .
1 Ai
Ml U. t-
---
lraonAll t'aaiaiata
law - ' r.-Hilr.f In tlif
:.U"h N..rah ia-.li. .M.irjiatant
wo.i.i.-. f. i-; aa tnnrli aa i
atonii. Hit nfrooata f i
t Umtl VAttkluar
""lie t4 'o -r " '
loos ior a wwnt a , ,. , .i... ... .t. Jl.... o
Why 7" rcuvirs ui (',.. nnu fjaawuiy tmu u a namaaaiiij; aaaaaa .
-Kka tv.ia ioc 1 b-'iaaw .a Mt eru tl tiaauaaaaaam in n iotiu .mTrniai, mmrar: .-
lar ri Sf
b aac i'i - asorr am r-tu- w g. -
.UaUiit-giaa. A
latatW
! U. I
mticil .lTk, wit a
.. .mtt. ftx swifT spccmcxsQ., ATIAHTAm CAo
Bra"
,JB
a .flMBtUavaa4a
ff if "ja- IW.
ataail n Mi
rmutr
' laTllajl .1 i la
IT 4.nvt.i' . ' --"
KViagayWaar-'ayWJHita
S." " "Ua-1 JUWMV- T-.-..!iaap.i
. ar f . .AAi J,""iflaaaHP auMawni km" :w.4m '.t,,,:,, u mininar alarap
U -mi 4aa .; iatatajiJttaaaljaaj Hiaaki -. wr a w utaaaa waiiaar im cvntain a it uiiuiwi .m,
m-t, 9W.U ' 'WM fPflfUl W! . .luitiiHiir l ulth Imh. 5i '-'
Ff. l''r'iTaaal-V.. !-Nya.,aiaa. att l.fTfc. r. tl.u- Irtr I -4 JML
L Taa h. I Jlla. ":"'..!"; T'rl JSfT J3rXaSBaaVaKiaBa! 'tttrraid hulldL.' " Jl Rntmaff
aMaiiifr o' uliwir-fttar," ra.
tataMrat aaata av toll naw liatnatV
. . ja -1 t..o ba fwrar aalMaa ttaa VKtm Ha mbMta'a' taa Aftlifrtavm, whl
.ft "i 7.. attaf.fAlA. Walla I'arta baa WltWTaU aona fr ;:- ur.W
rtu'loat auirui ttaAt lar
iN( ..'.l
.vU-afaaa, ,4--ag a-f ,,. autuoa a yaa. laaaaw' . , .,- . n ... aM
T ..AIlaaaK I aaaw - 3
"" .-HIlj 1. lliv f''l'
Voaa.
KHaaVaaaaWaaMAaVmiaWNHay
fe.tffr--trnaT -- -JcreLtt-ii?mkW .. . . r": j ffifc Jr
Vi .
j-
laagMaaMttBlJMVykMtf
'
1: i'Mjlnffi u
-7 muffin
$mR&n&S&
s.f- -BffW3
.AaMrB-
HASTORiA
I iuidhesiAWaJuoV',:i'or
p
r inKniatnad Children.
a- " aa IL "lji-it if" "" I . .-
" ,l, " .atH la Httrua lit
fikmWs Kind You Haveirrs
Always DUUgW
MP- "
n . ... k.i i
riomoa. I wwiWbiicnMt-1
&a.Mbrpt nrBMwttl
jt ;-. xuimtt
a affiMX1.alTv -
ff..9&!sis,
iaaa aaaaa
Atfrrtnanavif " ' 'ns
Tion.guv-nwiAW' "
NFW VOTiK..
..
SflflTB L11Q . .' W
MrSt Wl'
Simiaturo .l.y
4f a IW
JP iffb. K
VM af.U
I if I y
WU am Mil
Jf f Ii n
f J rti' llOu'i
I IK 2a fl'a.Maa
vp rus ovGi
iver
Thirty Years; b
i-.tv- TB J
H 11 1 UlV
l auw.
Whln ii liicrat I rm. iu a ooat
Jaaaj' att' al.t 0Mllf It), an' I to
MmmOf 'Whin taw tliatflof aloa
lM ui out. aimI t iiaaaar.' Aw' IT
..,n luia.. m. t una lo fall btttiM
ahui III Ibnt Phiaat. t'l Wllatl.tf
fan n.a own mauife."
t.t. a rwta it JiratMaa.
.... ... . vf ". imtiinl ill
illfiwn'ijf "M ', "aw "I . i
m n.iii. vh, iva -taa'.iaDaai ' x
zpm Mt H " ----
MMiva ar W a ly win w
Tax faay aaatfa JaMHaK.aa aaaaii
' ti and waa uttt
a ell V . a-iiriai 'rmm
I. ... i i.- ,ii. i ir'. id aUh a
luat li'faa' awa .a' " "l
APV.A aL.k.1 i rtiraaml llMati '
I ..w !' i..""'- - jMW .. W 1
t - .. .- ialar Mir .J . FLaiAUJn.'l u7
'" '" . - -
tAjr.-w Itla Md at-u ana
-i.iutiia.uaa aw oav. ' '"
I. Jail. Wmletk ht tlm -Trd .Ut-
Wa axtim mm apwaTH?aau n-i","i'
0d i "It Vaa aanriy t. wa
grftttiut afiilu Hom W It .w tut
aav luaa fc) W ' aaj vaaj .:ion-
atton that m C ' l-"
tla Ai aoclW "r taaj- tM oa
L.. udv oC tb " s I f i ta Ht
Watt Ui'i- ) "' w'u '" "iitUttkt by
.l. ! . at uiguitui ' .maaaa
Of. I ia.ii' .'! -,r
, '"K tint C
That kt vms." ''''' - '
,Vr UuU. "aaafc to in. '
IMjnAuni aa rttTXJ,
vaai. rnu-.i " " ' .
no wuiaur. U . rut l r . tf am
caaaro uirur u vtfaWAi -hi ahr.
. "WhalV
-Ya. ltaal Uj writ lot ' ji
ylaWWr-iO " 'owv.- i ,.r
l&aWf'T Ea
w ilaHwIaJr ' LB'
i"aKir nb
I5P:
I kVMS
Sf
11
Ml
"'ytall
i'
Bring
WHAtJoYpKY
Jo veryIomb
iii a iy jfius litanr ar4 '-mimtt taces t k?v i mnp and play- wrwKi fa. iie-jMh
I,,, uvvfn w-'iawwi XyUt inn. tTnwiaifl. hicui -uvMilwVB6Wy wutiui RiiMURritio uu
evfrncolctne of K4juilus or objcctiofaaiilrflnAimin'U at ary-JW
VminmmH tl acaant ) rittMroA vca attelcfr nittifa nnhi W,Jl. run it-dllar-.
a npiwa' tyut aj tt a up atoaii j ii.uuivi ffJ ""F m '' ""' wyvia"' a
I'i CMUstKU remedies ymzr. r rare ftni v Miijgriieiftd iruiv Mranrar
:, - x Mi.. t.t. ' a. I a . . j-- - Jr- a r . b .JL-
ufiAatf. TILm (ika nloopAnr ttait tiuat ramiiii C r.mtrt Ltu i.t.trii .tnt. imji'tf ?t
e CnUima Fte Syrup p. Sy.vp of f,f n scon.- Into neral 'or ia
many iniiur.. s4i wen imrtic tnutts, vrtote$u...ate 0i i quauryna
iC .v ur" ("""siw Awvvyir jgv ami usa
y lrup of Fly w 'so net ith U tppruva! of chvsinaus gner&W, be
f w'f.-.st fju y know rf Uj v.hQlsunavsiripje ind jpiitft in Its K.Uon. Wrftif rm
'' i-i' ' M: NyqL;iaraS'tibrwitJl.i:in:Jnr.iVivtes,r -ry. up ul fifes, olintvi.
( y an orin'; mnxi, "t u urta4rti:ini8KnoAnlG 'tin t" act most peneuu
ifiy s-ik1 i rwviV?tf In agreeable syri'-P in wli cM the v. nolesom California,
I iv f i? are i ; .i1 .t , pitni-xe the please 1 1 tt; t!ic ;i . it is not a seer . r -i-.
c .v u.v. ? -1 .' r .ro dee jo rete: to af.woll mfor.tv d physl'iaub, wm n '
rprrove (.f pa' w . . .u' ips nd never yf Inr3.! r' ni litfc self-mei
Tltv . to ; nv.mfti.- Ar tuch', onr UukSren ,iKt.' . j,.'r.' ' ...,
ty W 4naahi.tuii n.ire of th-' CA,pi : nu t it u) im ,
rtaipyiinted w ibe fr.--f ' ever; pka ; that it l i"eT sam
bo; tks ijjf ?j she o- . . lr aw o-ricr ofw . a.iy uher tian thrgnar Fifiy ,
cent -it, i r vin-a ffimu Omjot Wxi im c an otht?r oojr.;tfy, 3p ai
at.- -r- it, if you Ut t gel the ftonulnMMOU wJlY ;f, get its tvneK.Ul is. -i.r
n.lltf hnnlri n.t sv itfv'a boHlp ouhiiri r t it Is fmattv 'hfcneHaai .
iB.'. . .- j r"-'r-rr. " .jcs """.? " .v .. -.-"- -. s
I m tor tis parailf irin the shtitfren, wrve er a lauve raneay tb reui
y
Si
aS4a aa. tav-aal, gajggay.
n m-n'i laiiffTifi
a i -W
jpPp"
Trs'X"'
.
aaa
1 1
- iff Jr "m ygm,i,.,..-
ii
;-..
taBiaaamaiw
aaaaw 'bWi'
JP iliflW l V.rr" i
-. - ,vtH-atWi ! n VI' '