The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, January 05, 1906, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MiMMMMaiiteMiwilHilHiHHlHHSNMIIIRIiPIIPP Haafl a-H
s. sufrm"
riim 'i'f
m
TyiltJwUwlll'WWI
mA.MSS'M!
yt.Mict.Ur.x.'Tf!fi'!.,-irTi ,7 r.fflrjg.'t .
'I1! Hi Ul.Nl) UimUTIN
HIIHJWIIIIl MVMtyWiiAV IIV
I.IJHIHHIftlAn
.AWMUNCll,
nh ilml( no
HtniiAlJ1l$iW
ft '
"I'limvPly iiiwi i1
I M (tint 110 llllirt'i"
HI M'
HI I MM l
, NU IjIWHUi .,., .mi
(iHtMHaltly Ih iIwmm )
, itwillt lP Imhi Aiaft,'. p.wtit1 hum
, IUjH tU JIllHl. H&W" 'inwtiHy ultlrf,
rMUtU1 Mtt ftlMfc Mil filiiltl.tii
li-l
M
. tcew 'in"")'
hSkar
IIMUI")'
Of
nriMi
IMj-nlilfl li Tliw
AltkMK it KMB
iWt MirfiU m tMlM . i w iUll
TW
I'lllW Wtl.mli
NttM UMa tli
I Ml
M Vfl
IM. UUauiWm ta tiilM.nt.a .
K T-flWk Hi Wlii if ,
p hkm tug. , tI.iR!M im '
allv MM VMM
Mil ljt tl
W W
t W
W ltlt
lt HUH
Ht
ll w
SatrilHlHitiB..V taala ,li
1 MtHMMH tKH lMt tW V a, tm
rraatlmft 1wmTwwv at
ai i M . .
inunAV-4 Unuaky j, iv
'YfiJf p,MUNn i viu.
YliwiHlffpult Mk of nutuiUlug a
tutl))ihffriil UaiKUUltfUR thr wi
mvo) rt fnolhh mill plitHIb quntiiil
wllh Ilia iloil(U'iit on the proicxt
Unit In In tiMIMililit lliu K)vurri of
cniiKifBtt, whull III fuel tlio cntlHc of
llii'lnllUntNiue In n illnllko of h
lllllll Will) lllll UlO ttl'Hill COIIIIIKU
imiUlicii;lli lo t)w)w I'Oitliittloit
Hint iircoiiiplUli U'MilUi If llicy liuiii
mi liliu hi liln iloloiiuliuilliiii lu
ulvti lliu iiiilloli viihiulilu mitl iittctluil
UnlHltitloii, llicj' woll know Unit n
Miffluliml ii'vtinms Will lt? tnkon
Unit llioli covulutl Htm l.i will mhim U
ikthjiUhI liy tlitifc liioiu wIIIIiik t
tlo wlnil tliull- I'UilMltticnli ilwtlri'.
Thli kilvlftilKb of tho IirtHuIiW
mitt iIIihIIiI U.Milt tif it lovott utiiiliiHt
tlio piH(lo)U I bxJK'CHiil to kc'H
tluitit RIVOtl.
Tlif (mw of loiilii; tlic Mlkjnl' pllllit
II oflDlt II Ktblll tllK'IplllUM'.
H ' " "
Homl'rt Doi'oIIIIkt Weather.
Tlio followltnj kututiiittv Will
liow wliwt wtHitiimi Iteiul liuA liutl
ilui Inn nvnuil)r:
TUMI'UKht'KM.
Mn Mftvlmttm
iitNitt Mimmum
WWW
VUvimdwJVHI
llMtrat i'lly nH) (tMt Uw WU) MOO
hi iihi tUf istio
MtitttMttMvTww l IH w
Wt)
ISM
tft.MT
.Ul
at.oi)
woo
MX)
l'nKJtlllH-tf HA lltfttrn i Ut INUl.
iM-ttiMit tttrlilttlHit.ln lM liotn, I M
Hl.. lull 1,1 lltt-lfKtlttlllH ItHMitll
Km! i(ttinttli J liului v;iviuh
ilrrtrtrU i il ltil 'I, vUt U
jfftr.'mllil',IVnvt, now
wniktiie aMMMtltli itttil wltli ntvs i
! ultttt, , YVh. tt),MW(lUijtt cvut i I
Us. YlVnttop Utt Wrt J
Vly,Ulll ft Hv ,tV iul vMr j
mmi f wy ti?,"$wH "i ,
ttWUM ill y tuivttu,Htimt i "
rnnWux wttk tHy Immi ,pumiw tli '
cltvMAltt; wl mu lwUl'U '
acKiMi) ' W1' lwumuti I
MMttM at Ik lttfct vMt mi imv
wfll mlW. Vkvttl w a
wllh tU irWH of Ih wtt
Tlw w wnmUtfly, (jv tow1
In tht tt tHl nrl tW4 mw yt
whK U tml k))km t'thr
)vncttnt i Moutto itt, TWte
iv tafHm ctiWmmt mk!
MaW tumrt 4vt(mimi wti
lUWy kvm ft tvsv wf
iMMMQrVn fllW'WWwWrei INK VIMI WW"
tola jfcwto Vm w)m litNMt
voH ttviifixtt it tvw )
fw wi& tlirt iwiwifc p b Wrjw 1
TliMtiM ifaKtow
V wWR(jliWiPr Wil iBWBrKfcBW f
lkkv t liir ti M I
-Mt .vpfc Aw fchAJtat in
ffWMAil W' ll WIV ' I
,V k.t)MkA fMMMHMM WfcfMt
iMtH v wwiti TV? wtw
Xv.ti vv1h !
JWW fc frWluft
U 4u iM HkM A
llHlt1ll 1W J
Mai 41 JNm. A INt
W'oilyo illo
m
N0TI018 KOH IMIIHjICATION.
ltHMliiilil (iflhr hll'lliir,
l,Hlii Oltlrf t l,Hkrlw, Ort-Kiin,
IKhvimIiu l.l. I.
Nulltr U lifltliy wlvtll llinl llif nllolil
limiinl Ktllrr liM IIIkI IJiillmiif liUlhlailllnil Id
III It If fliml IMMI III illHl Hi lliu IdImi, himI
llinl Mill IiiimiI milt Ii innilr ImIhiv I M I.hw
lnr,i H 'iiiiiiiilxliiiirr.iil III Hllli h llrml,
tlirHMii. tin llm lli ilit) til Jitliuaiy, i, til,
Itfiuilwiii I' Unite
II It No nil, fui llir i nw)( itml nk )(
Hi N. Tt H, II H WM
llr iiiiiiim Ih IiiIIiihIiik llMt In ump liU
inillliiiimn irnlilrlltr UhIii miiliiillUitlliiiiiirtili
lllllll, vlf I
Ur f, Mlv, Ikilljl A I'liiillry, Jmiir lllnilt,
l Cnl'h'f II, nil HflliMliiliil.niriiiiii,
llM Hk J M WA'MUM, HtiiMrr.
CONTHST NOTICH,
llllCAHTMIIrtT OV Till! INTIIJUOH,
I'hIImI Mll t.lnt tllllrr. Tlir IMllr., IHrnon,
llmli j, ivrtj
A tiillMHl iwitMl itnliUvll Imvliii Wf n nUil
ii i iituni
niihitunir iiy iiiim .ti ritiHiii, wnfmiit,
ninitnl bimtAil HU) Nil iM, liimlr Alxll
i. iM. Br M I) uK, '( H. "r,( !' "
M tirl'IM(, w it r. VM lit l,r IUrl.tr.
MiMlntw, lit whlfli II I kIWkwI lltl mi t.K
I'mWiii hut fiHtth lHiliii Mill Imvi. Hint h
il tmv-t.
h trhHnl hli iviIiiiikt llitiniw fnr iiiuik
lltattali niiiiillit lot! imal IIiiM Mill ttfltl U Iml
wttlml in mul iMlllmlttlli) ml,! Mily m t
uiiirml hf law llial Mill Hrgl kImtmv m ihK
iliw In liU rmiloimtil In Ihr Htwiy, Mil nt
mailltf viW Hi lw I'nlt"! Mil Ih ftwt hInui,
M Mrtla vt liili) Milint In ir. t
muhiiI nml ol1 rlWfllf IvmhlHH Mlit llfjii
(fun nl i.i iliwU mtiH I'llmimy I, iy, IxRitr
l lliiinl, m munly (iiililK-, Ml hla iA'kt In
Itaiiil, tHrjoH, ami thai dual Iimiimr wlllln'
hatilal I'lMrk M OH Valifttai) K, 1 larRnr
Hit Mag-Wcr mi Htlvr( al Ih ViiIII Wal
l.ml iWW Ih Ui ImIW. imi
1 k MM oiHIlanl hatlHf , Tit iint armla
vlt rilnl tTttill i ill i Umli Kitta "PlU'h
Ni thai alli itit illliin: wtnal wtikf l
iKta hoIKt MHttnl It HtaiW It la hrliy tHilttl
Mil itlm-tmt (hat awtttlliMkr lie nlM U) itmr
anil irot tibttoatlH
iliilia Mil II Uv I T Mil. N KBmi
Columbia Southern
KII.WAY..
I'AHttM.SUIIH TKAIN TIMK CAKll.
Illtfalvr Jwly i, tt
- -- iy.
I NUKM-
NOTKJI) Ml I'UIUJOAlj'ldM.
t'nllnl HtAlf i t.tlilil llirift, t'lir IMllr', (Ir
Nv 4, lJ
Til WHOM IT MAV CONCKIIN
Iiaaillnlliillilaunl
NiiIIm l littiliy ijltm llial On Hhtlnif fliriim
ta I Inl III III atimi' IHMiPaiuiii liir imirin
llir IIiIIiiiiIhii iKturiamla, lu-wlli
iiiiUmIIiiii fur palrnt In
illila, lu-wlli
i.mr til' i.ANim run i'athnt, no .1
til
IIN'. A
AiiutnlHriri)iiliiii
ii1
Aiiinv
1 mir
unllun
l.lal
T11H. Hit VM. Atrra Nn
Ull'l ii la llUlial
mi" it '
Nltlf Ii " "
WW " "
NHtirNIIW " " "
Nw'jtirHiw " " "
Nlllf M "
NMurywir
NVV'ifiilrtWj "
Ninr m
itlilf ufHWK
nWafHKIf
NRtJiilHlllf " " "
If if "
NI(W A
ltHfNV!
WkufNWtt' ,11 "
HlkufHWK " "
Nljj
NVV'Q H
NMrlltU'W "
MVH.rfUMi'V " "
l.ut ., J U
Li i. "
I tit 4, " "
HWKofSHK " "
tMttf.NWW " !
HU'W "
I.ut I, 4 "
mtstrfNitif "
WHoTuKW i "
11 11
I. 4,
l.iil X.
W?( NIU "
RltHirfNWW M "
ki, Tnw'K
ORfcGQN
IHORT LINE
IhimhiI
M I
lll
n.a
Itllkl
r m
STATIONS.
!. t.
KMt.N
Mlt,
MkXVII
A.M.
StiOT
an union Pacific
w
Salt Lake
De'uvelr
Kansas City
tliicao
St. Louis
Now York)
.
t
n
t u
i
. . . tM- ...
-. JiVWWi ..... .... I o
JJfv? ' "- if
::j IS
11 n
11
m t
m
Uk
Ut), .. .
144, ..
SW : ; :
Kk4lVsX - -
MflH - -
kl.41 WW - v. ..
!" F
mi. - -
.W. - - -
AnaM .uauM4.uia wmmc I " w
tMcv-L!!-a. snAsaL : :
n. nwnnT, -m jiii
satitini; -
. Kf4 ,. ,
WTNhh .
.aM.NIItn
ywttHH
IIHhJnMK " "
US M
SkkfNVV'K ' "
NWHrfhwy
sHtTwOiW'tf "
H'H mi "
WjHanNn; 15
Wii
SW"
l
u'a.ti
"-.TA12S ..
Urfl,
'
WUlVMMKMllT.
MHIHNWMMkaal.
M4V
r
M'
p TfffL jWfc w www hAi , iav SCi
VTSft
4PaJMt4lWt4K
Vm 5mKH$ vtv NrtUi4
jtud Ami tcie vnV tw U
TCfcN ! w4i Innk U pit m 1
ilw tnHvd SltalWs CrUaU !
PtW Mitk-iUrs, Hmi iV KlrcMa
JAS. IKttl-VNlK ARt..
TW WUr Oregon
tibc
36cn836ullctf
Do You Want to
Sell YoiiT Lmvd?
lv yvi 4Mrt M ;
tWr V vat ,ffa ttmJWl'
v Va 4apKtM4MM.a
t twm4ff W rtw yv
v Mwli MWT lvH
f BH vBIhWIi H rWr 4iphwhWI
Irtfii Jmml
Uk lad N
rat
& M 0
vxAiJ
i .- '
tr .4
mi. waara
.w)
l ..
-.V tv . (c4il C
--non iMWiriiii
v Kin f ywMi
a Tt tumwj' 4wtr mm
if. ?, immhiv mmt tW f.
.x.a. ; KiJ jl H
1 at -,
k Bl ML i 1 Aaa.
txWaW4MHMK
aHH wl N4ll1l w l
" toM BbAkna k
a HW rWraH" HHHfHjrv MhvV VIJP
I wt W Vt r "w
MOTH "PCRS
One
Year
TWt. IXM-LVJtS
?
VHSaXJ I
V J Mat " "
Ml afBk "
sraaL9
rw
VI
1 :
t
r;teNivs 1ni2W
jyj e At market
,, V.U. HTWiin'. 0.kwIU II M Co
rHG rlhcst slock of FRESH
I MEATS in Crook County.
Cured Meats and Lard and all
the Accessories of a First-Class
Market. Everything new and
of the best. WHITE & HILL.
YOU Aim inviii:i 10
The hjte fjouse
COU. UKIt(ON ft IK1NI)T.
a, 3S. jeotcbenct, lProp.
The Best Liquors and Wines
DOMESTIC and IMPORTED CIGARS
Timouun IUOM HIINI) to SMANIKO IN ONI! day
SIIANIKO-PRINEVILLE CTAfiP I INP
PRINEVILLIi-BEND D l RULt L(i"Lf
SCIII-DU LIS
norTiinoi'xti NouTiihoi'Nn
I.tftnt Slmmko 6 p. w. ' I.twvn lUntl 6oo. in
Arrive Priucvillai 7 h. m. Airtvu I'rinovHIc iron 111
l.envc Prineviik l:jop. w. J Imva PriiicvlHc 1 p tn
Arrive lUmtl 7o- . ' Arrivn Shaulko 1 . 111
FIRST-CLASS l-oril'MKN'TS FOR TRAVKI.UNO l'l'HI.IC j
PASSHXr.HR ANl) FKKIOllT RATKS KHA.SONAI.K
Bend-Silver Lake Stage
G. A. COOK, Proprietor
I.ILWI-S ltl:.M) every ccniti but Suitdny tMt nrriv
m1 ot Pnwi!!c at;r. run tlirouxh to Silver Iikr in 10
bourn
l..!AVi:S SII.VKR l-KI. tvrty momiNK xcciit
Monday At f o'clock. irnv t Hcod 1 .loinrxt morning.
Best of Accommodations on the Route.
Fi Through. $7.y. rowiwl trip, S14. Forty pound
of baggage trrc cxjcr 1 ccnU pound.
1
1 :
pcvrtl8i
Scmi-TOccWv
chniniai
M4Mnf
wi. T
Ml a. 4T
la 1.
Ua.
V4V
UM4k
Ma
a4t
Mrt
MV4
VoI
ai
I Bend Livery Transfer Co.
H3M
i
8S
,aar - 45
J. FRANK SIROUO, Manaft-r
LIVERY, and FEED STABLE
Hcnkms BcvoctKi r tmk Day. Wbsx cm Muktr
Flrst-CIa lJver- Rigs for Rent. Ybc S.bI
Hn J, OrrMii
$
m wW MM tar hm aa
Jh
a waa n
i ai a
"M. .amiMt k4 aai !, taiiniBj
A M aaliMg mMMIi hm-
AtihKiieJ Capital $23,000
crNrated r
15e Central Oregon
SHsi-lS aRkg & Trust Company
of BEND, OREGON.
Main aw ttat Han aaWl a
rmm afiaa m an j alar
WM(rflMHi
Mm waaotMi.HBii4f.il
TH6
TOLEDO BLADE
1
tatfMfaHBwaa
Ml
yaj
T iBMt
m Br
.. 4 .( i-. lot Mk. . i . t .!
' i. rc a , .
r oMbatMti amamaam ms r- i- --
W ani
, aa a -a y.aai w aaaaaaa aaaaaaww a ,
tT-lh t Jff?' y "S& - WTOWr j?r Vm txmmnl twfm tmmm A T W
' waiMaMaat'aaWaiaT ai'4mii, 4HB a, I?1!!!.!?, g "' "' ' " a'aalaMMam arajl a .- T
w '"a art aaaat aw a taw mimwm t c!lF''l' a"! axaa aanaawiMatut ImIhwi a a
iUMaafMaraMaMaaamV f aaaat fcaM Vaar par aw -rma-a- aaa
4aataW Vft Yat StaVjIaMffaV NpTaaHaTaaV MAWaaat JkaaaaitaatBBak E aaBBBaal aJaMaBVafatBA aVaTlatl BBBBai.BaaaBBaBaak aft
gfci JtaaiajaMafc l-t aafaajTIpMS Ba.
9a. la a m MuaMaaa. mm akaaaW a :
! aamMk jBja MaaMaaB aws
I Mill t nn Tl-atr. --.--,--. I
tarat "..-. w.mmm f XL lU.KU I K' I h I I- I 4
iTlCaM 4H-K itIUt MYHK
v
-."J,aM,. JfffJfjtzrs'zssTr f BLxavSMnwi.a and horseshuuinq
mMBNm aaa M a4aNa. aa -aaaai . aaa- mm fM. 3
aCaXaatSr"2 35Trt 1 A ' -' J- v jfe.r -
""r H -aajMa a af tf & .-X i.U . cv,
mm Mat -flaT4iii a mil t a a f f--.'-v-a : KM ,
i-i.i llif. I M-1atMMMa i M,M vVKKU -
wrc f rti-VKrvvv:
v Wa -. .
MHaM MWMi't MNa m iaiaaiii " aM-Ma a
ikH if M. a. -w m m aalMaa ?iK!a l.,
.t -avM 4Mkaaa a m . m. m MaTas m u Ian
aa"aiii w. --.- Mlra -.a a
MMM-1. M CU M - MMH M iMltfVlMM J
M M w MfMf MnaM. MMMMk. - 'HI ft '
w v aw v, a
,-.- N v, - .. km ma
a. ,M a an .i i-n.-.. .-.-. 4et j i 4
aiaaa.nata.,. mJJCJJm. IjataT it
"iwwmma. ,aM.-,ft,.,1,.ll K1WI.,,;.
' ' '" Ml II III Ml
Hotel Bend.
.-
WWIN rxv. irwyi
b a. Mt-- m i
i iW .-.
C"!--. VMrtu vTX ix Klv
iMat Wl V ' - . km. fc. x-
Vf-V-aa? ' i .7- "M. a m
Vhaai 1b4 ? V u V v.i..vv
v-
SAKHX &OQM K C0NNECT10N
m
M - V
a. m..i..
T(((B.1
. . i.'H-l.iTjaa A "
Wat 1HM8MI nM--- MtlMm
jv- mmt u win- iw-wi-ai MP-aMrt
Slew
3Sv
Xjv Gt 2MK
V u miK a-MJ- MH
lto&VHHl-
.. mJt MMA. ar M- tt a.
fk mm W Ji rMi4i,
(r A V -hli 1WK fer 4t(
Vrf jVtacritpc
V v- V -r , - .
t.1 HKi1-! . ,3 ".
?- Yrdk
., . 1kV - -Mv ,C,J
V 1 ,
V aMat-
- - , . t- iifi
h