The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, April 14, 1905, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p j -img-" ","wBi i I MBiB
..,wiP3!M----M-PJ-----------a-------..
- '.JimF ' immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
!Ww.' iiiww!iKsjfr - j sr "
I I in il I
l
Oi the Deschutes River in Western Part of Crook
County, Oregon.
f " " t
Center nf t!c licw IrflRntlon Dcyclopjiicnt cpvejlug
250,000 ACRES OF RICH LAND
At Gateway to
the Great
tr-nmi
' jV
-i 1 rr i I ii ii iii I www ilia nwwwwwwwwwwr w i 'f iWM". ' ' ' i j af i i
' ' '
j--hh-P-hbbWb
-f i pS Townsite of BEND
J i. ' 1
Si' I
B!l r a X. x.
iM'i a M rl
If fhi'i I I AY rXr k f
' ' ' 3 Jr3w- s$r x NsA?N xrzT' (
' I I Ny xxxr y
r I XxT'aXv
ft Z xOX
i I w r yCXv Xv u X1 . ? x ?V x X v
u f rWAVNy f w
til! ?! yx vyXO--' i a" "-
1 1!!!) 1 Vw - .
It tit ' x. y
II a
B jjlf ""'""rpirir w - ' : fflT- ;-- j -jjl- i-i M,-ui-j-Jj-iii-Lii...ix.IJllillhH MM TrirTOiiTjffiii
H lira
-I fill ' OFFICIAL DIRECTORY.
B ,--- N'OTICK FOR PUBLICATION'. ... . " -
lIlMfV imaiv. MMIW. U1M1
111 I rtttm . Thm(v Biw Miwn
timwijrfWW -W.IT-f
"j ni.a ., w t. u m4
sra t
M y p I ..,-M.Cwarl
' CW.Mi
rami mi. i "ta"3!
-- PtJSS
JaP . M
M--i-kM-.i h -S2
J- W.A-
ai -j-jat
Tin CC Gm
liill.- ,..,. i ClCw-
CMHi.-.i . .I.. . pi- urn i wii J- I l-CPfc
SX.B.I.
mm ttiisa
fln Tft.rjrTniii
iMlM M K4-
Or ar -.
j . Laa act
l ir Unaur
- k u
v II rj...i
. I r . :
IM-ra vf
j.LWm
Wall Paper.
Come In and fok at oar sttvet.
Jt art i-411'l at hi r- will Fa
ilaaalUA iCVf -Laji. iiCXTill DrUgCo. I
mt
TSatWr t4. Ut mm . in
N'OTICK POR PUBLICATION.
C i.
rt
to i-WiHM Umi m Mqaaw t '
- mi r.ni i rf r- .
-. aaW - As act fcr t I r u B-r -fa
rkMm T-m Mr .oMMadUt
F-a r f
flrfmiftlll MITrflMLM
rat To. far tft- pMCkM (TOM t-.
K -. t m . ii . w m.
.ann rft- - f d-a Oh -mm
mWM i.falli fcr a i-Kferr mmmmr
1 t
4af May
Ha MH - - C A.
rfr-ra.Ori-ia W.
jra ,aa -b an. r Wafta
JOTIfB FOK PUBLICATION
a..
atlksAA
-5SU
c
TcrXiarw. aa
a.
faa nail- f O A. au WOiuia h
a4afaU- a-ta- brr -raaoMa-MM
m ar um k. mc m
. r utc m.
!
aaa faraj-aaHml aari mi, Mai ta
-- .ant ll tow I M l
uaa-ann Ma aa i
aa.aatr k 4a afaaa .
raah
tt. lanaa Tmh -
haw aaaa -)---
wrwaiT. t. iaacv. jurjaaa
Bjaa.aM
XOTICH FOR Pl'BUCATtOX
r.a.Ua-4
faa
kafMaV Aat af Caa a
-Aa MaTfartar-a
rhuu
I m aaa-t
k Act af lar H. raja.
M lk. -UMtJ f - 4V
w k.. i r . a. u
CjcM . " tv r H .
i .aa iKH,lt,.i -,r
- -arr-ia
. . .-. a-
4 ,-;.
I
Aaa) aa aSar W M M t M lh ttal
&!
- j i fararawalinrU anr-cmi. a J I
hia ctaaa ta tut b-t Ufa O B- Wtn-C.
r. . tiaaiiiamt t k ascr M Mratr Lakr.
O za aa rHaiir the J-th ay af AprlT. re.
Mr imw a w o- VTr Wi i, K. X.
ITBiMrr. It A. rMflii., a
MXv Ua-M.ar a L
4M-M-J o
Aay aa a r-. ) '' i
:i
r .wT. 4i & V .r .
4. I.
4- - MJlala -a
. 1
j
j. 5. y-T-o fcf-t-g.
M-uU- aAnr aa r hna aa. mUI4
MR V
Xatwt a knit an ra ta Mmm
il na-ii Malta, muct aT iattaUaafa
aau. laal auf a anal aT M ..
raaiM-l ara k aa4 MfcM . Law
faat. r m. Cin-afnian at kaMat at araa
urrtoa. aa aanl i. naf. via.
i a i mail Katr mtj. a S a
aa. j.t ta,tt.rii.
f
Oaaa-a T M. M-tea. F !
Mm af aa-aaa, onaa. liam
ta. Qa-ata.
m.i 1 a. VATMW.
ar
. r
AaiJ-aa,.
SOTIC POR PUBUCATIO.V.
9..ttmttmm.n Da-. oi umi.
t MaaWato mailaanafaiM k
Afa i Maria acta ri.m aT Jaar i.
Maa-a. Mtaauaaaananaaa
M an EW
jaaiw taaa Mxaj .Vat r AaaaM t, . t-t
Mianlat iriaai ha tla ta IfetaaaV Ikaw
.fWaam caaact at
mmm aaiaia JU art a-al aUrrk , -.
aw oht Ban m law a vaa. 5aaw mt i.
I MVaaK tar ta M a. r ai
ajaiaaa M Caf if
iWaa,iiiiL at ill i a 1 1 autr afOt na
a-a 1 1 1 at aw. mn . -J Maack n t
fcr ife Laat i. . j, a 4 4 ar mc . I ij , r n
TkMlk "
-In a -a la akaw thai owlaaa
t nlM.lr tu uaa-ar ar aa
aagM ar an a a um
tuna caaa far axrataU I liaai
ataa k tkrtr data m aa i ha a hafar lh
InjW aaa liamr a lh laa. -far la
fax UbCm Or wa a Ma J. .
Tr i .aai a L X ITTiaa i
aa -T M wmmTl af mar tO fnja a j '
AcMnaiM aiit uCoaaar af T- Da-ax j
M. Car . af
af
faaaM-tthat
bUw
Cm at
r. Hfa
WC11A , T. JOfcA.f . 8IH4-
TtaaVar -aaa. -at Jaa .
I NOTICE POR PUBLICATION.
C. fa Laa Oa-at. Tar Doa. Oaaxa a.
tara . aya
Kalt her br i a -u hi aatatw
thr jii flu i afaar At af Caar af Jaa x
4 l f -4. far li r -- - - n
M-wMttnafC-haWaM. Orta . Xtaa-i. aaa!
aaaa Ta aa . a ruawK M as u
aaa mwi By act at A(B : .
JaaaK Mafa
J ntwt -it. .' V - f. f a ha.
u j, - i in. J. a .-(
. -!!- aa(-r ', -".. 4
. B4 kVhV t (.llitl t4 r
Aa. -f -S-t Kf ar tat lb Uaa
W(- u aM raiatktr far iu taaabrr m Max
I aa far rriralt4t ry
'pOaaf-a,
trfar
il t raukHtk
bat Ua . wuatba J trfar I M lA-rrat,
M lA-rrat.
la c i Off
v B. Caaaaa Wtf. tt ia
ear la
r. aa tbc t4tb 4-xj ef Jxr. i.
Mruavrtu wa ra. Jtab K 8aatrr.
-aaaiOk c.taaa T. brrVrr . 4 Jaaa
a bl 9 of hr!. j
l-r Mt a'l tmrna rlaia aj 'irly th
-.. ta-. limiiKfi-nn a Bfa b"
-.-.;" -- - - "- 4 '
- 4.f. - ,
lHi " 'uxMjju.T.oiJui.xtMu
4m
I t J 4 S i I
' '
a
JHU
CREENWQOD
i J J" J
' ' -
. i I C ii
i i i i i
'
't
AWT HORN
t J 7
9
3S
U d- Pmf
-. IRON WOOD AVE.
u h
' 't I lu I I l""' i"' 1 I 1 ' ---r
J I I U
rj t " f I W " J t "? I X " j y 7
JUNIPER H AVE..
AH . i xi ! f11)!1!3
Jr 7 " J k H f ' :.! $ 7
KOA
t r
! 1
TVawt L-a.. Ut jaar . U-4.
NOTICK FOR PUBLICATION
r a. Laa. Oa-. M Dan. Or-..
ibai-a ft
aaHafta
aara u
af ha) l
Aataf C
ata MtlaaaS
Ujtaaw afCaUfaraat. Or aMM. aaa
aaaaaaa TvrrvlBrv aa )taanl M all la
m hf t af AaM I 4. aa.
Alaat L. Ma--.
f a4. mmii ac craaa. raM afOwa-a aa
-4qrlMaUHi-ht - a aaa.M
aaa. far ta parn ar la . v ta
IS, t M
A4 HH aaar na I Aw UMI lar
MlaaM far aa tu-a w
aa far aamatiMal a a - a4 la -aar
aaa la aJ laaa7 a-aaa J M.
Bra. urr a aa Ik ipfe aa a Jaa.
aaaaaaw antiiM FMrlO-a, Malar
T Ttajliw. aa- naaiit HUnaa- far'.
Oraa. aa) oar W Th0tm. f MMnB. .
aarlfai
IB -a. .
ItlV' .wSa
n. t taoLAM. ac-ai
Uaa.Aliaa. itM.
KOTICE FOR PUBUCATION
e fcU--Oa-.. TaDB-a.0-.
fwaTaBa-Fy Ip- VfaaSa
KaMar la ha a ( a thai la caMaaaac u
ta raaaaaa artk Art af Caaa a af aa i
a.raia3al Aaact fa la a vaTtBahatla-a
t-r-4MC4fa a, Ori nm , A 4a aa
m rsara oaa a aa
af Aagail 4. Ml.
af Iw hat, raaat af Cra-k (tauaff m
BMUaaa. AhnJtara aaV fen aaaraatat
aw MT4- fa la tarrhi i af th -.
aaah 5 aif U ilt.f t. - m.
A4 a aaVr proof ta ahaar thai th Uav)
4h w a aiaaii fa a ttat r Mna
thaa far aartr attaral nnnii, aarf ta raMattak
Hi aa mm waa nw j m it
i a
u a oa t-t .jib sf kta . ,
aa aaa t t aa 1ar.a Jaha Bfc aat BT
aaaartB-atk aiiiiui cm ajrasra Ktaa
afaraa.un a. aad aott-a T Bltafaia.
Da rfeam. Omaaa-
4j aaa liwai (-aaata a-ul Oa
ajai rMMMBM M aar Uk
ihM aaa aa ar Mbr lb aaM 1Mb
auaf Ma. iv.
M. T. MOCAV. fcackiiaf.
Ya b r Lj 1 Jb.m I ! b " .
N'OTICK FOR PUBLICATION
V a. Laa. Oa r. Th Diaai. Or aa.
Mah i. wa,
NaMM it berthr t a that ta M-ahiaat -Mk
tM Haalmi i aria Art af Caatra.. af Jaar j
-a. aiali I - Aa Mt far thr wiraf umrb-b
thHiaf CaM hraM. Orraa. Nit, aa
WnliilBi T Ma .- at rxat 14 la ai Um
Mala thMhJri-tMhv .U af Aaait 4. tan.
Ua tit Jkana
afMa tk YaktaM -r al V-a tala
a.. i - ta. .r a4 .a th. ufai ka
- . m urr far tar axrlMr af
'. J.i."'.. .
, A
rUI Sr hW la ta that tar kta4
Mtbt
t bm ailaiklr r r M I akrr ar
Ua far ( t nl wipcn, tad to nuUtik
tu ctt.s ta u4 U
krfarr I I Laafcaa.
C. a. Caainiitwwirr. at bta a
CU t Brad. Oft-
raa. aa tk uth Uy af Jaar. ryajv
He uan aa attaratrt. Joha S4rdl. Ut
Tatrt.TlM 4a T-rrt. aa4 it. W Rr4
af bra. Ombw.
Aa a 4 ail t mi i rtuataa; 1t rtrlV lh ,
--ctiM --. ar (.vj-i.. blk tkit i
.Jr"Ja-rr -" - "" - -
Jtufi jucnAKi. t. oity. ju-f-rltT.
urvav .
- -ai in la i rtiialar a i ah la.
a BHaln faa aa
faata UWaaaWt aa rha
FIR
4 J
A V L.
TTTTT
' t S 7
AV C.
- J f
. .J ;
f 7
r dating
A V C .
I
!.'
TUu L-a4 Art Ja.
NOTICE FX)R PIBLICATION
r a. L-aa . tw um rr
f 4 lu
Maa Wf-a ft m that a aap)
lha B"' afih Aclaf t-aaaMM )-7.raal-4
Aaan far th atlraf tMr n
a t aiu m af Cahfaian. b aaa. '-
aratHia laa Tinaai, M wnali I i '
B-M BUWl a-Ma h- Art af Aaa a i -.
Caartaa Brtfa
af Ta DatW. raaaiy af Wbbbx aatr of r
l-Mda uu ua aw bm -
a a a far fe Hfarhaa af llu- -,..
. aakj wM af
-Vl i '
AM ana
rr Md ta
MaMr far
that ikU.l
ajaaat
Wa HBMf ar .
us a a aaran-laral ini an aaa la a)iln-
fv ,--. U aM laa- Wfar lh a rt m4
Imwi af lata Ta U Br. a
m th nth aejr af Aar. aa
M Maw m ama
Nuaaa C Naaha. fataair
tit
a.l
Mvrra. atl af TMU-.1
Aa aaa aa aaa
1 1 ut Biamhia -aaa ar
Aa aaa tJl
mlf ta
tfc lh.
imi iaifa
-. WBB,
Imu MICMA-t T MOOVK U-tat
Uaa. A-1 Jaa -qa.
N'OTICK FOB PCBUCATIOK.
V faUaaCNfa. taWrlr. .
M aa ha aj-a thai la
a-M--fkh Art of Caa
rotib
. 4
I. Aa art br ) afttakn la-fa
afLBlaaiaa. nnai i, Maa-.aa4
aJaaMaataa ft u a rtaar4 M
mUm laat asM a Art af Aa-jt I ia
bMhal Jihii
f bna j f tt-4, aar af nra baa
k4a Mat talkx aa-w bb a-. ra aatrawa I
- M. br lb Barihui af ta a'taa . a.
k! a, Ib tt . i r.
Aa- mil -art Mf M
Mghl fa mm a-tMr fa
baa far ami a akawl aara x
that lb la-4
rlaia M Mai Ua-I -Hhr I at Ua ar
( a Caa at h-
- at ajraa
m B-taraa lh ab 4ai uf Ab0. i
H aaa r a oitar r llaaa J"'
to uf aaa. Mirk-. I I
m af OarU. tna a, aaa . W aVara. u
.a.
a'
i tt
riaaaf
afAprd. rMJ,
bT-OM
J VTATaOK. arafatr.
AN ORniXAXCl,
rajwrarrik' lb
laki all aatr
ar a at a4 b
Cfctoaf tVaa
iMtlaa I Thai -ar af toi
fct uUM Uw Blkt ta attW
hrairnatr lb uAabvlb f i
-a4jrb r i mm tkaa hr mi at by
tbr Mtnatl
tan Ma t. TbtrtT ikt.t all
aarkrr. if thr itlraalk br mn I
ttr ba Baaarart ark n4ral aa ihrraM
't c itraK aa ;i inaatwi ! a Na aaaa
br ahatltac rat c-m. .aJ .ball br rr3a
" ai.ritaarat . aaMian. It- m
-KhHraMtiH kr krft r lb Krxu- ta a
k a a 4 iMrkrt a. .jr Ltra
IM.1. VI aa BMirx & .t
fartkltvf aWaaftkC-.4-at. I wv-l kr wrr a
at ikr ataarr MatBVt br li far thr r tar
tt watwi la etail itata
Arffa-. KfrU u. ly.
AtW J i ,'U7i.
Th- fce ta of .bUb
.utam k ciwitt b-xuiA K.i' "-
OEcc silwa..
DESCHUTES
PINE
Timber
Belt
60S (9
T5i Town has Grown
entirely in ibr -t year, the Jt olln-
only from Ajml H, :g
Doubled in Value
In ix month i what lkn
Rtal I t.itc ! lnr
HOR INH0KA1ATI0N
INQL'Ikli OF
The Pilot Butte
Development Co.
Proprietor Townsite
OREGON
SHOrjTLlP,-:
amd Union Pac.fic
i
Salt Lake
Denver
Kansas City
Chicago
St. Louis
New York
Otkja ,S,amm tt n I'ortl.uul
atwl Sm FnutcMoo vfy live u
Tkluto-aal from all uartMi!
th Halted Sut. Can-tU .tl
Ka tot.
For p-rtkat-ri, call on or a)i!r
JAS. IKHUM. At.,
The IXtlle. OrtKon
Columbia Southern
RAILWAY.
KUH TKAia TIME CARD
ItaaMM J-Is.rat
Nf l I
I.. .J
t'i
! r
STATIONS.
i '
ii
4
i 4
I' 4
-.iXssJxr
!feStCft
iCyrTWc
' " txv
.. IbbH i 11
- - Xaro f
. -rUatrW. , t
i a -Ota-t Va.y . a '
M - -- -.iSalT ' ."
f - -Vwai . t P
L -frK.VKIKo . i i-
f.ajr; t-aaaaa-M at fibaaW a far ABtn'
aar. Ran at. al i k i Vt
. Aaiaa. Akwl t
CMraaiita-41
U WtMlMMtk.
asjaajitr
sS4uH.,yt.
A.'
a v r
f MM
L B-aai
-aMW-B-MMMWfa
-.'.il -f'L!