The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, February 17, 1905, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n
u
On the Deschutes River in Western Part of Crook
The Townsite
BEND
i
County, Oregwi.
Center of the new Irrigation Development covcrlni.
250,000 ACRES OP RICH LAND
fl
i
If vSJl
H r y viX M in
"Ssw At: INI Ar V Nf 7 Xy VTV
x X AxX X4 -
V xV 1 vX yCy Xu
6XX x vva A w X h
AX iX X XZi.rX v(y
$o
X Wxv At )y 7SL Tle:. V
v vy". y . JX v . jo '-7s .
crecnwooo
i J f i 7
I I I 1' i I
I 2 J 7
I
' ' ' '9.' '
. i i
, t J J I 7
M U-
CO
4 i X f t
HAWTHORN
c j j f
I i ii"
nTnT
fir
A
v '
j
A V C.
t J
-J w- -r"
i i'r r "I .
t t J
1 i . )
A V V..
i i r ' i I l l
, z J '
i 7
1 -
J L The Town has Grown
r
X H ON WOOD A V E .
' J 4 S t 7
.. I ! .i.i '
" 1 I "'i i"1'"
H iS t t
rll U
f J H
dTT iTTls
At Gateway to
the Great
DESCHUTES
PINE
Timber
fcSeiiX.....
In nine months o that it i.im
on Dcccinlicr 10. lvj, m larmr
vote than the County Seat
Doubled in Value
In mx tnonthi it what lkn 1
Heal Ivttatc l(i done
J
JUNIPER H ,AVi-.r.. !r
'!Tr
! ' I J
FOR INFORMATION
INQUIRE OF
The Pilot Butte
Development Co.
PROPRIETOR OF TOWNSITE
QFFICI.L DIRECTORY.
rMnl.
CSTTED STXTTS
Tkcui re crt
TV rrrwftrxt -
;uiu.7timt.
crrtry cfnui bj
Sccrrt7 cIrrta r
3rrtrj f wr.
.LtAcH w
feorui? cf Co Arrrt .
rK(u:t;
JkS r7 Ccrr-
Sn'iaT ttAtmiMmt-
r ym
. Wsnr R. MctcmlT
"?. H- Vo;
-
XOTICE FOR rUBUaTION.
rS-LawtOCtc
Ur
13.
5
bV)it)iiftti wfngTli
mm m r tkt Act t Owniii I J" V
-JUifca ifcctti ttairliil irui
SUMMONS.
D TJ1K JCfTXX CCKT rO THK fXZ-
oyer or a on. ctooc ohrtt.
STATK Or OfcKCOX.
STATE Or OCSCO.H 1
r h WCiMinn , un Mm-. Ml
m MOTm j m kum M K
yMr tBMt rtln Act Act t .
ate kit n Mr-
rx AimLcmkt ( a
-M tte . Mt
cooTT or CKOOK J
-.
5TATS
INK
5rrtrr f UU
Xturmry ttcxrrU.
ftMttt.
rr? &t read Cra.
trM "-"V- ! ifji
A " mmT -
M a t r ar t
..
C . Vlil iihbih aim f i kn
. r. Z. f COTM -MTM kM & MHhfUf
Orarn -rnr r wo. -r amw
XMIMC
C.H. hum.
.A.M OnfcMt
.i.X.JULmu
.LVUM?
J. - cy
C w-.rMa
rrrJal.
J. X. V MA
CC mtn
V Una
r JL.MMVT
azTxxrx jraia-x. atrrxjer
-XCATTTX
Mlcutar,
ty iUtfrw.
J. A. JSk
I J.N.Srx-J
) -.A-fllMlf
X. Ai-M
CTOSK COOlfTT
3t-
ClTk.
IT A. IX-
awt
he
iilfcMil i mi i i mm w fill I
a. Vww
f A nJ w
Knwt A nwn. a- T x- Onp
Ay i mn it wi c 4tJM
iifrfiM
ftrt
llnti mniiii w ttc
fiwc ar V re-k a t -
J N. "WATSON. JUsutrr.
NOTICE FOR PCBLIC.VTIOK.
r V Ia O er. TVr I Scs. Orrrra.
c r il it,.
NMicr ikmWpntU;u"f-"lc",tt
t r t f tt At CMptn UJcmt J.
4 SBT JMl pi w . .- :
iiUKCUnUOWviu. Orrr. ta. Mt J
p Ufcl tin y Act cf AcpK 4. JHt
SuMrfC T4rr
9-a4p-t tw My Casttsu. nutt itta.
k.u ixj 4y ito c Xk tlT am rm tv
ncmt N ic. far ifcr jttt of tfct rHV
.MirSrh , iJkUM - -
Ab4 I
Tit ri Urmtlii C tj,
- ruxc
cxtn x. .
To Cxa E. S.c. I Ktmri crfr4 t
' iUtuflV( Utl f Orrj. j rr
Vrrtr wim ' Wfcrr I r c
' ur Juoct f Uvc rr far lr r
iKnukl atkr lits CUT trtiut; ,
, MlOJlt t tt A. V. M 4 U tt tVt T
fu4 7ur ' ;wt- uurrtk
VT kAr yin-? ta am (( fcr k rr-
7VMr-Jt Utt tirr tkal (f k -
I wl Utt twirarst rtt Ur rj-J
XtaJUrt J rj-tr Cmu jV.k jjj tic mu
! Tkca imnwi u cttcirc MTrt bj i Win
toa Ucmf r tu rsaarr tiT "itu ar r
jt 17 T Xwtrmt(. . ta Ik wcA U a
rrtr-v ry. .
aMVrrf IVcJaasirr'aCiawa I ar tt rr aw rt
T n4, OaA C ;. tu Hlt rf Orrr
M te J c ttm at tnt, rraraa, rrtrt
J. M LAW-EXCr,
jaaucr c l rrcr.
sw ( rs a
r-6 Crat, Cas7. Orrra
TmtT . A m J. ttrt.
NOTICE FOR PUBLICATION
C . 5U4 O&cv. TV XUH k, Orrra.
trrt t. ir.
Natkr t rrTky t tkl eaaaaa ar v
vr H ti aft Act af Cmuco af J V
itrk ratHliA. -Aavrt far tt uHraVtltMi
a nt un at c Rarvu urrr i rnu. im
Wti araa Tiliajaii rttrV4 la B la
raMKliatuttnktiut at Aaraw 4. ,
a M &.
aaaati- aCXiai 4c af Oraraa
a t-craVT M m ttrt ta Urn Aiy fcrr
ma i'iliiH iA tar a it a
U f rc a t i.i Ml m
' A! Sir let taw- Ukat tW U4
aaaft u la T nlaiatf fcr Mi Hit ar ilim
1 bu far traratarl aara "- 4a4 ma 11
Wr riim f uat M ifcit J M La-tra
C Caaaaaw a rr at ku aaVrt M ral Otr
I ta lr i4ta. 4m f mi .
Mr uam mn aa nal Ml
, rtr- Jafeu a Jwry- Har ad
at jVtt Oium
I Ay a ab MnMi auiatwc airrr af l
. awwt 4ijtb U art iramut r taar
' c1i thM a ar rrtarr tit tJ iui
ft: MICH Art- T Mk-AS. Arrtatrt.
TTtaamrrr'.
Sea. i ?,
Scata Xaraetar.
i
-J.J
.Cttato-
.CC Cray
.J.B. -ltifclt
K.Iaac
. C. A-Jrr
t. H Cn-A
r KUU
m. s. r-
i. t. ua
9rr )tm' U t kr till ta
it aaarr alu aar A baR m
b e U u far axrar ( r y amat a. aa4 a ra
14 na tan cUa ta aAat XaatC Vtfait tat (.rt-
teAc ettrT KOitibTU TAr 9aa ra.
Snot -. ru-1 rrai
NOTICE FOR PUBLICATION.
T 1 aa4 rr. Uinv Orr ca.
Jaat-ry a tart.
j TtaiarrlAai. Art Ja 1, ItTt.
NOTICE FOR PUBLICATION.
V A, a O&e T I4-, Orrraa.
, XrtWer4 lata.
j y Mir U arrrVy gtm tatt a can aarr tl
' tar Ml inw i attar Art af Caarrr f aar 1.
iitAnaM. Aaa tartar aaircfb WtUati
; la tar K4t af Calataraia. Orrraa KnMi ia4
, Vi4 iftn Trrraury.- at rttraAra ta aB tat
?! c Ut a Or fcy Act a ALfaat 4. lH
. !
itT-tl
Otrtn StMa
U VTaarci autr tOrrraa
Can aUt,
SsK- rtpttpcr.
rr4
a( ofcrat-
Carrt-
JWkb SCareaL BtsraMT Nk. ta.
B.
LC inSar
.Haary Hmtfm
h
Orrxwt. tar UK ca cc Marc . la
Mr aaatr aa atsrnra trM .aa C V
Vtcaael O Oa&a r. af Tat Z r Orrxa- Ka- i
tlL rna. tat VB-aC Asra. atfcAWt-y-aat.
taa.
Aar a c a aaraaaa c uauxr tcrcady tkr
Uavr4t rra - art rrcsratrs ta tic tarar
ctatcst aa taa &cr tm. ex brtarr Ut U4 Mi
day Mice. lyaa,
Ij-MtJ XUCHA-X. T KOUkX. Krt-Crr.
Katicr at Vrrty grra taat Dine A 7a trr !
ti taa'tal, Ors t Cau rr t, aaa tc iiatttr af
liliilat is auiAr araaf a ai Brm4aajs da I
Na cjx. 1 ar the a 'VarV Sr'. art Ktatj
; avararv.arc nitui.i ui. aa km t
J M Uli. t a. Caacat ai laarr n ,
Km 4 an . ac4ct a. 4 ttarm4y . 4r ta way
' a rt -fcary !$.
air aAjacalar al v aniaraara ta tar
n mat etc trrtau aa rr iukn aarf iaajA
h( Maa a. V-aaai C Miytrat. ta-a C
Tartar a4t a Tone aS at" AaaUaC. Mrf
aaJT.k Ma-trr U arC orr ut.
yaa-faa
Da Bra.tmalr
I al taat aUy tot aa (ail aon axa a ara atatr-
' rarat Jia. lata, far IM trrtar at lar ar,V
"i a4 ahrV a KX l, tai ij t, r ta t
w aa
Aa4 Ha a rr pra T ta aaa taat Iartaa4
aas(Vt aaacr tl tair far tiatbrr ar ataor
taaa far aenra -rat MWl, aa4 ta rataaliia
an aa la aaaa last aHarr tar -rnaarr aa
Armarr mt taxi aArrat Tar &aBrt, Orrtaa
a tat lata cay af Af. iaf
Kruan aa auwaara r traik A SrHi.
Nataaa C Ka-ta, trwr aia lac laina
aa rat naawv urrra
J Jt WATiOK Arftatrr
. Ay aa4 a- yrraa-i aianuar a4 rrrarly tar
j aWxrtraeHVra Ua4a arr r brar4 tlr Ikrar
taacaa aa taaa Ur Ba ar trfart tkr aaaf ata J
aAfvCiaaf,
fcaata MtCMAKX T MOCA.W. ftrttatrr
SMtaa Kattk I, Craa
ataj-r , i . U t ai
Htrt4
Tt-VT LAi. Art ysa 1 ttrL
NOTICE FOR PUBLICATION.
V S. aai O c. alratrw. Orrra,
Jaa ary . aac.
Nourt ta ttrrrky rrrra t at aa a- afcaacr mk
tar f .iiuti atUbr Act t Ca craa af Jata y
lt. ri re, -Aa act far tar aair afuaaarr luci
ta tir ataar af Ci larm Oact . raaa. aaA
Vaaanctaa Ttrtaa ry ." at rxtr ara aa aB tar
yti Mk at i atatra Vy Act af Atfva; 4. 19.
I J at Lawrraft
Jk-4 Oaaoty af OtaU MUt ef Crrfaa aa
I a tlau 4Ur aaM ta tatt acr aaa ra ataar-
Tutaer La at. Art Jaar J. Ill
NOTICE FOR PUBLICATION.
r a. Last Oftta. Tar DaBra. Orrta.
Jtaar brr ta. tac
Ketarr acrrVy t -a taat ta r U aarr amta
ttrt, rMatlrc Aa act far tar aaar af ta rr
tkr wanaiaii atar Aft at" Cat(trn ml ttm j.
W-ll Pper.
Conseiaaod took at orste.
If we caa't suit you now, uiB iwe
a Urccr Hoe of sasptes t select
Jrct.ra- few days. MexriH Drc Ca,
UiiAiia tar atatraaa'Caai terata. Orrraa. Jtrraau
a at Vat ttftaa Tin any ' aa cttrMtrat ta aB
tac paUac laatf autr ay Art ft Aaraat 4, lH
totUL Crist
at Vatztra, caw. aty af Crtk. ciaia a Orrraa.
a aa arat jt . IM airata taaam art 1 ara
tanarta 1. far tar yjiil tar car arv
" ; are a aarartt at at M.ta siitit.aa .
JC M-Jilata.11 1 a Aacar aV Ttf ta aa taat tar Uat
' Kaaju MrataaU- Aai -aB ior vtaaf ta aa Uut Ut last ,., a taarr rakaWc far j aainaiww
C T Mara- f"" -rr?i-' SS S a-! -T.StcaaaaaarT ,TS-aS
.nTaiaafM Watiaamaaaajtlaja kbt M . l a Caaarr at -a -t at aVcaat, Oarra-
I . T ZJ yi w - Aar -Ate-.! Mary T -raarr
1"ST?V LirrT-TT ..rrr. Harry W WAr Ja-kK rr Bat-art
a
I at Sat. Orrraa. ant Jaicr T aajat. a Baa-
tia s r"a?a -
I
Kaar Vtaai CMaaa iaAa 1
Mr ry ar Brrt aaa A. K
tkatra.krrxa
VraL aaaaMaaV
raat as at &ra-
Aay aad aB farraaci ctakaata- atxrarly tac Ay a at aX Mmu rtiiailt at arrarty A
tlait ttaaoa Uitit arc rrturairt ta tlr tAcar j a rncrtrart Uat art rraanort la tW tarar
danai fa (kit &rr ca c h-tlurt lit aati ath Cay j 4aca ta u &n aa a WacrtW aait tj .cay
. taa rvaaaaiy,
ITtaaarraat. Art Jaar j,itft,
NOTICE FOR PUBLICATION.
r a. aaf Oftrr Lakraatar. Ottfaa,
. Ikrraatrr j tyn.
1 Na-THfccTTjyrTtA4ta aMaatuar Mk
tar fa aw attar Act a CaarrrH af Jaat 1
) ityi. 1 1 t 'Aaart fartar tattarUatUf Jaa
ta tar a tea afCi aa 1 iai Otrfaa Mrrata aa4
Vaaaaatta liliaiir at ritratrt ta aB tkr
, 1 ' iaat auara I Act at Aa(at . ttaj.
. aaal at i-rr
af aarar aoauy laaaxiai a:atr a tt
Xa tart ta taaaalbrr aaa ara atatnarat Na Mh
fartXraaat.aara7tar tv art aa. aat a I.
arV.Ht a.ijitiirti a ta
Aat St Mataaf latkra Utt lar Wat
aaarat nurr aataaMr fat a Titaa 1 ar ataar
t aa fat r.C44l yaiMara at tantaaatih
-toUtala aatt hot tcfarr J M Uwttalt
t a Can vmnaaaar at Jx-nt Ota aa at fcu
a&rr aatsraay tar ayja ay mi ra-try.
a
Hr aankra aa araata Jaaryk X Haatrr
Maeaacta afirtrtt IBa-a-Tw atru,a
aitia-a j WUru. aB 4 Jwwt OrrCa
? !ia r!.?f, .tw?.
-. 1 ... as ir tarar
cUaau .a U-a&rr ar laka, , ,.,
y a rrUn ry. itaf.
tavtaj
Ttattrr Laa4. Art Jaat j. it;t
NOTICB FOR PUBLICATION.
C Ua4 03.tr Laarrtrar. Ottaa.
tVtraitrr a. u
V1 fWr t. Vtrttir t.rra tktllaai(tMr ).
-I I tar ya-n-a.t afikr Art af Cvaftta af Jaat t,
at j it rataUrt Aa art far tkr tatraf tMaVrrliati
.t.. vattaarati. ijrrgaa nt.aaa. aaai
Waaaaataaaj Trmaary tittatrt ta iU tkr
aMat U aat tl lira ay Art af Aaratt 4 )Vi.
Cairtti X. Cktalry
afaarktty inly af Itrrrr KattafWiiklaftaa
kailaatafay itbat ta tatt afwr kit toara ualr
aarat Ha mi far War aarvaaar af tkr ark af arr
B t'tt t aa
Aat U aBrr waaf la tka- Ikat tkr Wat
a(M !t aaarr aaiaak r far XI ttaaart a itaat
taaa far atraraltaril awrajaara tat k rttiMxk
aa ctiaaa la aaal Uaaf kaa I I kaaajk.
Caaal Ckrtk at rtar.tr orttaa aa rttt
ikri4tktiy af tWt) lrt
Hraaatri ai utro'i Waikiattaa Matrtt.
Mrary Watatrcal. a. T Uatk aaal Jaatak r
Mtaaa an aflaaraW, aik C l Kraikaaa lat
M A raatrr af rnarafltr. Otrjaa
4a. ibl . - .!.. . .j-...i ..
- - .-.-" n-.i .w.Tttj tar
aWrrrxnUt Uati art irratr4 fa tlr Ikrat
cUtati ta ki a9w aa at Ufatt Ikt mf iitk
tay afrtarairy. tt
J M XAT0H. Bttlattr
TlatUrLaat. A Jaat) !
NOTICE KOIt PUIILICATION
t ItMOSc Tkrtta'ti fM
rVtrrtnUr n h
Kattrr tikrttky (tara kat tarawi
ar araataaaaiMiar Act al va)(ff. 11
lift tatalfat. -Aa att far tkr aai u . 'out.
a tkr auariaf CattfatMi urriv IH
Watka(a Trim it ai n..--v tttiH
yaktat taat atatta kt Art af Aataat M
Catkrrta MtNtat
af Cf attain raaaiy af Lrata Hair f AttWil
wt lit taaa tajr WU ta tatt tv t M'l'aa
' Iktii
l" 1
Mattattat ia far tkr r' ktr
at a 4a4.av atw at
IHt a
Aat ottl asrf waaf fa at- Uf lktllj
kt M aaarr aaiaiat far m 4 aH
atakt
Mat I
t-'
tka far urtrattaral arv aa4 1
krttMa ta aaal taat arfcara ta t
rttr af IktaaSc at Tkr Italira,
tkt lrt ti at Mitak
Akr aitati 11 mihi Lawk Wtta
; w uatry JlMUf MiUatauai lat kli.tHi
aaa. ill 1 ctatraUa, WaikMitaa
Tktakrr Uat. Art faar j. tTt
NOTICE FOR PUBLICATION.
t KUalOBn. UkrrVrr.Ottfai(
M-tu.t. a .':rM.-
Hk
af Fcktaaty,
crBaT
J. K. WATtCX. JLtia
I tlkfU
aUOtAU. T. XBAJt. BarlAtar.
X Jt. WATOJ.B..ejrr
Missjc Rye cociuJ! ttTte OSet
klZZL i."T7' trrra iaat w taMatiaaCr a Ma
tkHwnafaa.af tkr Acta Caattax af avar a
f!. rataifat. Aa art far Ikr aatr af imtJ,lTUl
ta tkr itiitaaf L'alttataaa. IHtraw. tat aat
W"7 V "frftllafy " ritrntrtl U alt Ikt
r-attc Uui antra ky Art af .acat 4. Iky.
UikL.I ta.
af lH-tU.traf craajt. u Ont Waa
tktitiy rfatiatkH aaacr Ut. i.tara Mattmral
Xa ppi. far lar ixttrtiitt af lat it"4.BS
ar 11. j a. t t r. ta
. j.. -n J""? I" aajotr iaat IHr lnl
Wt. tfaha ,,M .t tKfWt, j M uWMHr
aaiMtatraViy. Ikr isktttyar.H tV
Hr aaatra t oalartwt llaa Jwkaaaat aat
Aar aat all artaaaa 4.1.l... 1.. .. ...
JJJ l"" "" " ,, Ikr aiai Mk atay
h'-" J N WATBOX, Kcctatrr.
Aay aat alt art rlaxataaf trrwtr 111
twtti(nw liatl itr fraaratrt W tltli'jaaj
atatata a Ikti atfar ma mt Ufat la.4l)I(H
a .iim, irva
laa-atii MICIIABt T MOLAM ItfatM
Tlmbtr Uat, Act Jaat y I;I,
KOTICIt FOR PUBLICATION.
C.B. Uat OBrt.Tkt liatlta, Otria,
Jtuaatyll, laa).
lfcf?Ul '. "'kyilt thil u rani.lla arr Hk
.'al!!!?'4, .. .rt f-f ,hf Mlt " llwkrt liaJ.
ft,,iiu'Mfc,'lA. Oria, Nttidi iJ
XtaiaiactMTrrMfaiy."! tiltiMttlt U all Ik
-tWKla4il.ltit.y Art of Auju.lV ,4"
Vljleau Ikjloo.
,,V!lf"a.?,."j7. nf W'.,l''- lal af W.ih-
mSA
far lit . -. Ta ' " '" J ,n "v
. "? " W' ahaw that tk
Ulatak aaa rfV.1T. "'", I wi. HI tut..
m Onxma, aa Kr uth, ily uf ,hU, i
SaTSrca. aJf .'. J"S'!. 'W ...
Q1X. " '""" " ai-wiii. uiniutii.
Tin. art U at. ' i ta I tl't
NOTICE FOK PLBLUATION.
C. t Uat 0T. Tk Oaltti Xtl
Natia.WM 4
Hatlrt It kttrky ft'ta Ikat la (. aatt ar,
i anmiitii h lit AH M (.aiflrti ti jm
llt, tatattrt. Aa art far IkraaUaf aiUtUi
la Ikt Haiti ufCiltfatata. Otr ftafa '
Wnktagtaa Ttftiaary " 11 tiltatrt l iU1
BtUtcUat atalci ky Art mt Aatt I. ia-t,
Jiatti Bafltty
artaatkaltl, raaaiy ml Kaa4rai Hit af M'H
kll Ikniliy fttt ta Iku alkrr kit iiW
aatatrta Mil. aat Ik Mtrkla al"H"i
l"a"w a ta aaa l'a,v.! t .
! r ta at aa.
Aat ttl alter at' ta aka- Ikil Ikt l
MtJtkt II aaal valaaVI lua ai liaui at t"
tkia far lltkaHarit mimmi iat ta ttliVH
kllatalnta attt taat Ufatr Ikr Itr.llllT
kttrittr aflkiaHr it Tkt tuilti, itai,a
tar IJtaaay at nrwiy ,i
lit aimti tiatatatiiti Wiliuat Q Html'
klkkatlOVaaaaraf Tk tHBt. Oteja
taaa aatt,a4 Kttatitt I, KkTM f iay"
Itika
Aay tat lit Mtaaal tfaiaitat itttrttlflV
"""""""ttrvt naaiiir iraatura I i
ctilatiiatkliatt, aa ar ktf 1 iil il''
af ftklally, iaat,
fit MICIIAKL T MOI.AH IifUl"
iralt'ttl. PJKV. .-''-! ."!"'VT V
1 tattt
iWji;:i"i - "iinil a.tttlitl
at.I.4 Tit ." ItaatllM la kit Ikttl
r Aft.iHS
tr aifctt
TttaUtUat Avtjaatjtl-t
NOTICE FOR PUBLICATION.
V. k. Uat Offer. Tk a'. ri lXtf
X,.rratrr M
NolKr It ttttky (trra tkal ta raatl' "'
tkr tktuntaaaa afia a.a t iv .. t Ulf
ll? calltltt -a art fof Mt aatraf saktflH
;?.,V,.M'u,,c,,'wa. Otriaa Stta-le.
Uaiklaitan Ttfniarv aa riiratrt lIHl
fHtUlC liaU ll.lti k, art af Aagait H'
IQki CiMtaiatkia.
aflttVttetl. fuatilk it..k.. .t.aAfIUl
kn Ihu diy aitt Uii Jtxrkftx '1
lata! Ha ittv. far Ikr ittk.iT rf !'.
'at,v MtuiiiiLiui u
ABt Will ffrt uuf tat al.. Iklttklll'
attarkt la tiaaa. a.lu.ta. u. a..t. At itOI
Ikaa far atitratiatit iHMta. aaa ' ttHttnl
ktr rtairai taiattlaat What ikr KttltKfl'
Bttrtlitr. aflkia aikn at Tkr It. tt Ot'JV"!
Ik nil tiy af Ktkraary .
k uaatri M MHaraatl Mtkatl M ",?.''1!B
kttot. Ittv.aa. ata.t h..Lu ... t t at. t V t.y
aarar. tf Uatin. Or raa aat wkM 1. jaalalH
kitu. ufrtAttt CMy. icTih
Aa aat iU fc..... mx ... .4..ratlf I
!ib1ri,Kl,fcT4 ' f rwtaitt u Wt I ,',
WaaaUlW. .BLca. at Ufarr Ik. '
ayf rtktallt. laaa
AKJ, T. K0LAM, fctilitit,
fft M1CMABL T. 0LAI. I,
' "StritCi- j 'JJHtfc".