The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, February 10, 1905, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE WEEKLY
By Order of the Czar
SJiiSTORIAH
W WBB M a IB I a t; .ir. V . . . W? T MM
af aatr 1 1 "uwa at tor 4aaa Ea -. y "T , -
3Ski.i a aaV a r M-r TB- ;. . I
tHflis ni x ' i
1
1
" mm-mm mw tM" if a rtt PL V
tSfar'' aawMBBBtaTl BBaMaBMa" aBBaaaaBatfl ataWJM aVwaaMBBa Aaaaaaa aaatoa atkaawaVaa- af a ... aBaaWaaB. MaMMaM 4MM1 X Xbl. a.
aav wbbj-i-bb waaBBaa-By --r i f9Waw HPf aaaaV MBMM: W MMWVfMj MaMMM nri - - J, yT5 - mm -3? gl
MkflM m m mhi mmY Hat mm ataaava aaa nr stta mmv M mmwmmmw m aMiB'j 53'5('SH(''r GiSijflE5(!6r ? 1
aBt aw aa awa. -,. aaaa t aaaaaawat , tor a " " " ' w Bifc r , ,T?-,-y fwr- ' " da
- (. v r- 1'MPWBfc pm , mM Blta- tf - - - w 2 m mm- mar r "gyg-jg. , .A, Efr
At t. .-v -- - -T- - W -p vw - - .. Hill hi m Wpji ip i ' r "
w mmtr w -mmm- mw iMiBWHBm apr l i . t. - - - - - - '" mmmmm aw-w - -
- w" ' ' f-- mBjp 4MHMMmMMv WmW& WB0 MRMMt VJHV "" JM- vrlt M!mm hmMBIKMJMN" MMMW
" " lir ' "W " , IMP ai mb f mbbbbV bbVo mbbI "bwbb WS W pF "T VMWn O ... . - MVI JWBBPW
! f?r "' ' " ' ..-T 'f 7WjBBr fcr " ' tB BB Barf B H-r B (
f - " 4BMMK. . ,-- t - wr n- i, , , Jggllj
" BBBWT wmm.' fc rart iWI MMBBBt Bl r M 1 j J BC BBl " '
W feat k aa af 1 1 kaair u. -- . . . - - aav a ikr - - a - ' . i ran i- laarwr
H a-B-a aBMff M te aMl r aar AMbbVbM bbt bmb4 aaf 4L aaA W -t- BW "J" im "
T MBBBf bWbVbWVW V "b MMP K aVMB . -bbbbbbbbj b. MW VaV i WKKntr ym WUmMUm7 aaaa
-- - -V- a- W ML Ml ! 4MMMMMa VM M MM - . . J , - - .. a- Ba Mi
bT- " --v f-t-r, twfc i -v -f !r T" . - "'r ,,,. T r-. - .T-TTJTT f wwitu it
-f mm m mmmm wiwii .n f"11 mmT , mi himtt.. mmc . ,., tm- . . .. , - ai
HauaaMUt Mlk SIH J HbMB IS MBM JfMMmjf MMBM (. K MffMV MK agr g tfftn iftC jMMBtaJ VSttt Mb 4aak Z . 090$
U fcat pmm U ay B.aa law f1 rJ " TJ ' Vw mm ., i w' -' " ' -t".,?Tr ??T ! 'W
- -- bb. aavAaltf af BaaaBBBW a aBfv "' " "PlW Xv 9 lwV HWIIl Aahaft a - aaal aa at. f - a . . - ' "MMMM1 MM Mr C"f MM "' "VbV
-j-t -bvs bm - mBy mm mmw J.. . . . - . . . -.ji g "" -MiB MI 1MMM A WmmM im MV T
- J- - - - - aaft Ba aa ":" " " - "' I " ' 4b at na TllW WB taBal I aW II XaaatT BSUHC
' i-B- 9Vr MkMft4 tl. a
u 4ak aVaariaaaatf l aaaf 'Bttaat
Ffpm " m W-b
au 1 m0 ltaC MbbMbMI BiaV
dlaBBBar alatf attW afaT - iaaW
-MMW -.- M-T. -. VW J1JIT17
a laB BBaawatfelM bMbu
5r BV
aWa 4aaaV aai imr
uf ! ! 4i au. at wim f mc
4al u i . . irf i di a ua
f&r r-
Lm.. tm u. . A-U' auluix 4u B
ii ii kr f ir fcr aY Mt SLx- -
tii irtf m fcaaW "
v. aiart t -- - l..
0t mg& a f' tot' 4iff Iwl?
fr tg iahr -
jMM M jMIi MM
"1 M
i C m4 at' Vr MMnn.
t otM br av W kr Stmt.
' -
' f maw naliiir aw ,
BB BBBWIaBV BaBBBW 1 BfWBBBBBaT ?
XajthA, wxf
IW MBf "JPUPt mwm
IKmM pn la M intfauw to
-tfat fUM' ImIU k t Mt ay C
fa. XV JNiainin.yf .&U if -rr
4t MCoc. ar aUa; M W UXr Sv
1V J af JUT4M. 7VM Jl7"
i A Rullfiwa lit (siirwf, fcar,irtti g
I jwk t M w t- at,
J tr j M 4ar v, JU K m K
Vnu. tii M4 irUk, )Vm
irtrtvv isMtv yvfgjtrt,
Vtl4l lH y b , Uy
A Mfi iW aVi 7-oc
cktrr i ! 4H.
f wwaV7 kbi tw fc, 1 at
lA tint i UM U -
' JJrtt4ff
W', aV, W m Wk t)V 4b A
if U 4 "!' v-r rf ke
tiiMWi 4 1 ; ffWf W G4int, 1
H t 4 f, AiWm4k. Of Me,
? ! a bmwj laU tStU."
"OtUMf. U U ic. lr. or
), IVlf 4M I t&X B-
M, mbm Mi aat. iwmi I fcr
Jji ay 4nr, I m put
tU4. Mntrf. thr m mi aiti y 4j
7 aM l U - " I iJmUtr.
4 Ml htm rtH m fc tut. "1a
1 U. fm mk&4 lrMrt v, iMg U4
4 Uf M ymtlrai 1gii. to J kf
iay jW, Ir, fW K "
I m tmrrfUtg m. jV lUtrj i
wttfc. -f4tr y-M 4. A t"ft?4l
M&h. 1 Afc4 j twVwV 1
fj? I i m to fc Ml pi
tw tvw iM n fc J avfM
rr4', w, llw HaMM ttmWwi, f
4'( tky r rtjctl. wawl v
d4 Ui Wwar V i . c4 Mkt
wrt frf fcfcr UA tutSmA' lUtt isu utf
mui4. tttttft I AmVJxw f Airtt tMflr
iA, I hhvA ktp tfutptttoiUtt win
fk4r . f wi 4M i(ilwt rvrvtrr
tuMHttw, A vt tin fit. I Mk
M UK tw mw Ma WV. -V1!. ."M.?f 'llT i "S wratmaj LNt''iC5
AM)arjarwAH fr f ytm. " f ? T T any Bk W wx Vyac . waat ,t raiHS7J 1 S .
. .. . . T , Mr Lr- ir I auK t nbv f torn . ' - ' " i. l" ""- - " ' I
)" ai ay amopr mwwhi jh w ' . " . : ZJ ' T.i rwia aimni a. w. 1
'l (UfF mttUr tutt itA Uttotu.
u liat . uiirinst U ntHUig.
"Ilttw m ft zAg Ut tt tu tu UT
iwtil 0,1 Kngninau, 4lAntf.
I tlAf lf f Kttriag Utu up
lh mj " vl fttjUit blM 'tf. )
I (( b( f j (A wfckU fr all It KvrM
Jt)V roltauf lfl ffarfc. Aia4
Um on lb at of !. etturtjtMt, wHU
m muAtUiU, Uul Ut tint ltVtu umUr, nu-
ritrf M tofrttft UM, w lUtt at aVw
j- fwfj lb k'(i. On li brJ
ali-f ll (rf rfr I wallloy ( c4r
i. Jl lifrt I U tt a w ball,
wild tituiir vitUttitUjit: tor, a L iu-
frw , "Mlf iliwtft'u tfwa bad
trrlrtd, nut U h4 httni of ibat xhI-
jiitu'i mit M"Mnl. Iff lit lto fn )
ujlMM Willi U iumtUt't rmr. viUUrU
UUw, Uowtttr, I iiUii, ivttittHutc
i ht uUown Mr. Uougfs't (miii, 1
fln tk Mm up, W r-fM raati'
ul a'JonJl wild allarual alalu awJ
rlaa to tiwrtMit !!, ivJ a fllybt
?f wM hlfow aff, ajd lr ll p
eUti htdtrtoin alPld Ut Ilia KntfUU'
pun.
( f piiJiii exliau!, aul aa )((
Jm 'MM, J pftfll Imm I am
jglaJ of w MvuvttUtu Ut AUrt
rrin ixrptyftA and inlarral4 tfifeugbU,
parti Iteuu I ai "rr for lh l
fnav wvo fm to dtiit4 on mt, I iHf
lulaf & uia BtrrBUl, uit d tor Um
MaUlaTaaaarWC""' , - m f " ." JP" - " Jtoa""" aaV
BB B) B BBBBB BBBBV BB) ... - - - . . f B
J " g , .
.i MW " X WwHRKW
.- 11aaa' - aaf aW -.
'MfT " 9MHMV " "MC MJ IpC Mi'M' MS
T WpT W M f MM -J. HafV W
I,. , -H, y.- .,, .-.aaa- afc-
wtb"bj "Vwn " -i
I 1 1 Mat: w . Xic Vtii''
f c
f " A. x
" ,lt JHT Ti K, BtaT
? "V b"
)"ir xtrf i. Bj j a ti Sttfa
4". M1 A ,. T. ja Cv
ah ftA4 B WW ft MMiMf Sif
v v ! vft 9ivf pMHwa JV
- " - CI t,
7r T Jt ""
bV BBBWBwat - i - I wbbU bbbL
.y.. .T:T". . . - -' : "
''"''MM MT Ml"-? tf ? VMMlf Ml
e tkt 09 i mi yet
1HlFt
K CM)k
j4w jiiaa t
TJ iw Vty. jrwc Mrf 'vt U
Tur wtar r atty t ai wIxhjC
ft MM Vfc fwC JM IMMC. fc
" J Hf UW1 1 PMC -"JU4
If m- imC iy " Vswr, I say
nvwttt 9 t if mi a. XM&t. yrK.
iw9C nr lr Str. t aail: -r
Matii A i- Itrwjkc y It M wy
la4. I 2Mi a rraOr iM ay
. aArC lr a Vrwcs f, it tfut
laavkc lt WMWiir rfWMB.
Tw iU' Fvjt iU: JLU . ta aw j
w vr bwv, jvt yiM ; tow tf "M
wnrmm vi rwro.fr. em. wh im,
jWwc , ar jaaaif TV iafc iv; !.
TU nt mm a Jt-r
Mat mm fifrr hwt."
!. T, f f . aMavC wyf.
ib 4rairiaxe a Mkf WL. "Tvt ut
AttoL I rf mm I a war!: uU.
yet KfS. fmk. 1 rtfwM Vr
-, t htoir 1 ha
fc lna cwianj . Xiahaaia jf
that m 4mm4 at '
I jNb a
maas tof attiHtoa f Wvr 9M
"har ht U a mm h Mt. i Mf
( Sxlh. Aa4 I .
CAJTK XIX
Car lM4-m U m txm
I 4w aJU Mt asM. wf
Mat vir f atoH'il. y 4m aa4
wfcvivir, jVfwtor hfitwt hon wwn ay
TV fM f Ka iwtiitt
taoif a , cm, am aa ft iiMi f
aac faitoa. KrrfAf waaii -.
mar as ttitf a-af to lhat a aanit
VMM. rfhr aaaanrtor aa ir. -to;
th tot Tajax. Th r a fmm ut
tf 4"l a4 1M tthara. Mim
to; fM mj thfM4. m ; M44 to-
4a If ib aT aaaBtBaBkaaaBa aaala) aaaf atotiaaXaLaaaataaaaat
f nraaaj aHBaBwBBBi waaa n wnywraaiBwiBj,,
fa haw f a wras M a a
U''i4ix: l.
Ofc a-vfM bWaoVt awr
-Miraiai. tVr hf utr pi4
tur Am twtJH oV ; artjto
rttofcar Mrto; m Hr. hl4 ta
a4rattX, vl whWrti I i-ati trra
MM.JTI I MC TV tt MflMi av
NXi m Ut ta aa iU th UU
Mttur. If ti4 taftitWa U ratt-
, Irtl tfiUilf tAJrrritt t
at w avj ttiif 14a ap.
"Jlr lt(f! JIr U iMf vat)tr
k wvjaim. "i inut I. jvf 44 a--ti-mu
ll aM U vt Ui ! agafeT
1 bar rrrr avu tw tNr V wM.
1 a f,niNratly t a fa-rrrW. m-VJ,
ab4 at W. aX frr Ja mKu U avM to
M lutttn, 11 waa a mi a a rmxum-
Lr wla I tl Mia a whit a."
W walk tMm f I4 to th fat w
Ik 1trrUr TV rfc rtatto waitr ra-
tfearfca:
"torn ar Lr t tutti tt tipm
"Ym," 1 Iaoially.
"Ymi bar itMit wtttf ditpiMut
wrala," k h,uuh4. "U a a da a
atwa 1 fil otMrrr4 tint waMte-," Jf
mM plall, "Yumr Mgttt mtktt
t1 tiUluKHhH."
"V," J mp,4, u4 lnrllarMy
my t;at J.arM wltti a algt, "J bar
Ud npittiuie a fWl ibta fr daa."
JJ roll bak tti cat a4 birMa m
to paaa IbrfyUfb wltJi bl;i,
"J Jip your inrr$h mt t r
warvM tbla mniUitc," b vAHrif Utpu,
"Ah, hurt abe la!" TVIa, aa Iba abrik
of tia wblalJ U bar'J.
I knw Mt aflr tbla wbtiir b alt
in or fialwa, am ruw-kim only of
lb train mrrln; Into b atall'yii. Tha
pit l form la at om a arro of oonfiib,
lit wliiVb J mora bllbr iM Ullbr In
hIM iJUtraclloi), JJy fn$ tttrt trtry
wbara nanut lb alla-fatlnx paaianittra,
CbbbbbbWmb aBBBV rW" W WW M f WnM MBt B i -jaafc aVk j ' M
J aMoa ajM-aaaa aw - Mb. . laaat " i- ;5r r. J- -T. i. xiWrf
I wa a4 aa, Ifam tu. as
Baa aaBl aaiial a? aVa a - aa
"1 F -3Tf S TMp MMJt MK
ttaM IbSbC Jat' aiaar bbVbb- aaaaUB"' 4 aaaak
-laaVa
i ""
aV -bilb- aa - -
T fc- m I i m(
y r T 1 uli ifti r j Hmmm.
" ' w mmmmmrm
: w fcr awwi war a fla- w laj f
vafcj"1
I
1
S 1 iniajwO
1 3SCOCf.7IO'S AMD t?X4tvt.
V . r 3ubr l bw
r Mwtaltt x o
W
Vt tovm: j wm. a
tJM- i'witoaiia, M C Cm-
ry
urlfe m m uaatit C IM- ifcito. j-.
ft U a nuvC nr ir- to toavier
-aai a auvtxaKi. sars .
Bmmc trwrjt i Xt raBr-il ac
- lWt. X
iaiiHU f a
4 lam if wr a
t Z M--.By 1 Bt to mm
wn-l i -ram 9TO Wtaiflm k
WiiataV taanrV4t! f th
C aV MTU th7 iml
TV7 kanr .inQaa; f th 7
acnX Mr af rvM. aaaa aa4
-- -harh iifiiBl rr7 towa: at
TV junaat th tam twwiwjt ta
flwxt a iiaaa)arr ra vh wv
4daV( to to tani a aaiai iaPa. V
U rj BtiwV to iM hrharr to th
MjtoVvrhx lawC ttwai ia aoi-L
TV Haavr aal kea th
Jr arath th
MBK that th eft U eUH raVM
rainia . 1 iyMIM .,
" ""' T Waaaf. rariam.
TltoM air tox m tA-M.
,w w"" Maaiarr aa-
vha
tnart th ta
th a'raVM
htaafja af a ianxr
Wh a aaito raftoa aa th aana
h it aaiaatolj t fort hy
af Maaca 14 hxtatty aaaaV4
la4iy aatM aarh Oaa aa tazlat 1
iMMl aajlala'i-. TV ta a ah-
w traataa iat. aa4 to atiaat wm ta to
aaaanat r wtatoh aaa tar rary
W-tHHWkmg a4 atawaaruiiiMt
Wl a 4t ta aaratai Ma ra-
avata a 4riM4 a4 tar a4 th
MMt aMJ4 ar U4 aavl la !
away m ytrtUUf tona aa
writ,
I" 1 far4 mm fraaa th bnaUM
toav th af, wMftj rtpafiy
Uavavw aw4(, atlf a4 pttmtat,
tf hAUj whi a alt; la
wa4 la H.
TV trataMBt wf ajrraiha ta a seat
tr ut t jcratt lawfrtaM. aa a
"-"" "- -" ''
-' riry "t 11 , wWii la
try Haw 10 vntitb prmhitUj .attff
aivl ttotoOaW. y.ttorU tkoniA ta 1J-
rrf4 to kb lUr awHltax avj to
pf-r- th Jafat froi MrywtAC BxwJ. I
At Drat, to allay the paJaj aa4 awetttofc
hot foflatto;a abvM lr a 4414 tor 1
Vvwra. TVn a larr (xad of eot
ton wwl aJvu(d f- fixed to vrttUm
tster lb Joint fth cf a banla;.
WltWn fonr-txUt lumi, or rre Jeaa,
Xnll utMiMMKi ntftHM be eomumwtii,
ff.a. 4,irti luJt.1 ay arawuHa' ihi caf raAtla .j
and M raler al tornaUi nil! U
f&und a uBl dt to trealrrwnt
and lat-r frletton wllw oil wl aid In 1
reatoralton ut wormet. VUn lb I
Injur baa been utxttett-ii tortiiAi
motftMttt of b joint will l u
ry. bat tbla mM alwaya f carrftd
out b a i.''.") aurv-on.
A raw potato placed at lb UttUttn
of Jar of to ba two will keep tbo to
bacco molat, and enable It to rtula Jla
natural trouitu
MiKaSl jf'lMMW! .1 . . . a rmtm WMStx Sa 0 MPMV Wi I
' -. bb ay ww I
ta w m' a uaor
"" Jltej' f BBr a? r W 4 in to . w.. " i i
WW llWt 14B . . - r""-' I
i "ii wy w-b "" - S. . ,-T I
tin i i mi mbV. 1V ton, '- JTTl. JO-i...! .C2T. '
j m jr-r 9 zc . 5-:,
w, a i t m. b m r?-? -5r5s-'
- - fi . . - 'l.iliT i-i hi . , .Jl - JBiAT"
'"' r
- - a
MMA ff MHJI1MJ
. a . .
MV-M - W MUH
w
fc (B BffW B"
4bfi v4B - aMnrtMi !
M? Oir waiir Tarn jMt lit 0r
H. TVr Ma f
gXTrj
-! a
(
W
Jar fjVfjr
at m aatuat
wt Limt jinrti t t
a vawt a tW r w-
f Xb a4 Btaix aa ezvBat
jmw tar Si i b nU U4Ua-
lUirAax M( f XarVrt.
TVm Vt wrr -m-m i aa r har
iMMrt flhu th It aata war xC
c svaatoir yf tmm twt laryrar aattk
Ipmb th timer Vta to M4ita)r that
to iMtoTMa nVft aZrM arU-
Mt wtaafMar fra ay-aral-
re a aaal iir af jrtn iwt
thr- h M aa aaniOat
toaf Sr yaar af hcM iht. thM
Z3aaf Umm ThA ta Jaaaii Miar
)iiian. aa4 rach o aa Sr nto4
Mil th laraaai aatMc w-otwrt anth a m
C aawX nJa at i7 aaaal m(
U avr wan hraw thaa tC 4u4aft K
bax th rte ! Jar th j aa4
Mat nmc naaa Biilii izah th r-
--,4. -,. tw. Mr wnton af aatTk
j jMaeV, tj rdt, m.
j, y,,, fc, th t If to totatX
-,- Un akfta,k tao- U aaarh aaarr
j, nUtmx nxM ,. ,..
v-r Mm: t Mrf af "-- la aat
m gnat, what the Mrtot- Hf
la awartt war. Thaa
U tl varth tokar aat rtatatrtr
If mm- h a aJWary.
tv4r far VUld.
.aaaiaaiat ta atifcaattaarat
la .tat4 -7 waak.
av t aa tw toTrattoaa are 4
at4 far ilaaflir Mjrv9ta. Aa Ohta
ana ha a UsiftXZ a a 14a ta lr
toe taoietahv. aa ttaaatrstto af wktrh
U ht . A trttos fraat la
mhSJ Iwa naata-ra. th
ruata bt; atwwar i raara m a
. ' .... mtM aa. aaLJo ka.aHla. Iin.
wry aw ipnj, HtF P"1T at pjwaj vaaT vnuk'
eMtatnMtt of Htkr wl or irwt.
A UertUr, to th ahaM af a trlaarl.
kaa th aps la a Ita with the rrar
4 af th nraera. the optH rs4a t
Jr fatt4 to ike fraat af tt ras
tra. A Irrrr. la reark of the driver
Ltretm rut oaocjin.
of ,ereJer -(JJu' t, ,
... rjJ, . ,- ....- .i.
Kf0UIJj
r,.,i
A croaa bar conneeta tba two
runuera In front. In use the dirt la
Jereled to the center of tba machine,
Inaurfnaf an cioal dhtrtbntlon orer
the field beljfc- lereled. Jacob W. Laf.
UrXj, near Mecfaanlcrburr. Ii the pat
ante.
"Whin to Market lfo.
A well eaUbllabed fact la connec
ttoa with fttdlnf hoe nd tbat p-
M -Vtall
wm im r- r tnr.
!" m( WM h ntwm
r i If iftrti f to fJh lars rf
jijjaiw aahfvr.
jyb?
&&r2Z-
Sh.,(
,-. f i.t -
.- ' -
1,. - t. lart -w" T
rt HiB
aaf war " "
ummj aMtr IniiliC l
JMW
0t fcr ar !
iBT BTHB IBOW w
to tttw taia r t Ob
4 b
bBjc b IM "
tkr IIBI'B
Sb BTr Ijht T tHa-
t. 1 tr WfCIBK fMrt ftt
fat
tMtrtrai www m Mwrtal I
lw MM OB fUtim Or B
MAttN a twr tta)V al
T WW t watnMr M)
a4 KJKt rarrlaw rn Twta t
a-fc fair, a iar wt U n
UM f fci' m m If thr rt w 1
www ! itwh la rrvttlwr r
itjt : Mr wne wi wi
vtotrt wf Im- lar trtHi Wri.
MNk AdalUralUm.
WMB ta M-Btatar wow4a f aaffi
i imi i uttai a MtOj 444
rxft rxaaalajiaa. at 1 frli4 Uat
a rrai rfctaUK. lr Qvmiarrtt. kaa
i4r iai rtfrttoratt twit ) aiwC to
tk M-vM.aaJil tfcat ff taw Oa
tbrr ha i M-M-tfcrta) a fwM a?
rtto Im Bilk aaMlrralwa Wrk
Ma rrafr4 lk allito f MaU
wv-Kt a ftttpu la ta Wf-wia-rwiM
Iltjr MaU H I aala4
that Il dVttrVajr-jr af fala. Mk4ky
I imt tt; of tfc wllk y t
rxtrartka f faU, la Vrm f ntl
Vy la attttlltoN of tmrtt ettj aMl
ir Ur Qorrm IcaM ttat "l
(i wmiWJ dl-rtir forrlya fata irttav
mmt iSertituc tar Mtwral fata to aattk."
wt ttai mj riMmUmkmg axaawVa wfjark
ha w4 thr aiaWajicy tot h B)-
tar iBhttaaMw a a ark aVto
tor a ii wit aattif
I-Ka Ir CmWm4
My a toaw at aaUt aha
a a IW4 nant Saar. Mta ai
to th rrabr-r Kh a faJI af tohv
TV i water l
raaan hy a !4
pat, r. to th 4afT
rvMa. ar?f !a laak.
a, arc aaam ta
raaa af wtlk. 1 at
4? raat. haMlax
ahaat 4 rIWa park.
TV dairy rwoM la
M a hoi at.
M fc aaa tkr trcwxb. a. 2 frt
w14, 1 fot toat; atMl 10 lackr Arr.
TVIa a writ aa tar Sear Hi warf af
raaerit. TV wnli walrr ta lot awt
tap thraarb m, k Th k-r haa
ta Vt fret w ate, with M faat
at4a. a wtlt IwM ahaat HO taat
af Vw. wkara) g$rr a Mat taaa far
fa ally It aa4 th hatahrr ta aaaalr
th 4W7 Ihraash th mwm. TVt
I alw-ay rL watt walr la kp
th traaaitiar ta Ik Uak from U
to Ut 4cr aa4 H U arrr a
wiry to la Irr PraakUa Itecrrv
ta Para aa4 llaaa
I'eullr I'kkliiK.
la Vaias kM far tarf dlaeanl
all ar t jrars wkt.
Kxrtr falaoa 4a la a aua
figataaa af tvn KMltoN.
Hfttlac atark aamilM hr frtl aa aa
ta kf rat! krallk.
The tahT lb air IwkMe In Ik
larre pad Ikr frrakrr Ik wgtf.
A fat keu ta a nr layrr. ami hrr
sra will uatully praye iHfrrtllr.
Kx-4re fat In lb mat or ft-mma
la aaUc&Mlatk' Is prurrratleu 111 id N-r.
eadlt.
A freab ejnr baa a aoniptrhat rmiuh
akeit. while a atate rjtit la amootli of
aketl.
Itori 1 an abaolul npcraaliy In
mhb form to fowla confined In ainall
yarda.
Itoaea rt raluablr for poultry,
rblefl for the pboapbatr of lluir they
contain.
Itooata abould alwaya be on the miiir
lerei, aa tbe blrda will crowd to (lie
blsbeat one.
Kifsa Iturnrnted In water n dity or
two before tbe rhlckena are due will
bo irreatrr tetieflted.
There la no half-way hoiian In keep
Inc "fane iKiultry," and one mimt
bare tbe beat or none.
To hare good layera, breed from
good laIn Mock and cultlvntc thla
iiallty aa fully aa poaslble.
In feeding grain to young fowla It
la Important to giro aa good a variety
aa poaalbte.
Tbe abella of egga are poroua, and
pungent tilth may penetrate and apoll
tbe flavor.
When fowla hare the advantage of
good range there la little neceaslty for
artificial preparatlona.
There la not much rlak In railing
poultrt It la not aubject to extromca,
and tbera la llttlo danger of overproduction.
BBt l
r wr6r 1ar .
MuKHaar f -war wy j,,
jtoaf wf wm wi a ',-.. .,
U arl f Mi bii a Aw44i Hl.
MB
Mlt bmI Hm jw4 i - r fc
laatan nr1Br ftifti'i1 1 Ttrtat
r iai.
MB) JtflllB M4 i-ruaiii
MtiW
lar ww w lajt'in tr.
iwni t wjata
Pnli
!Sot-0 Trar .
i Wto won la JrwMia r r?)
wxhaaf. aa tt itahft h4 tmt
' th bmi'Vum
A i rtaaaifli to4 k R.
' aJ toakrxr ia.lx a waOtMa
ramcit n at Mawma to Sara a ni4
llai4 rtaiaaix tor ah hfea4 mi
to i n 4 ay Ctoayt Unfair, a KxmV
Th ; MM" -a Tftht
wf th mml MMiy Oiraaarj t tia
tote Oif-
fiMto th trwr-
PT"BbTj Ma V4MaaVaMaaV
ar fatrramrat
m404 bmVk
rlr wrtiMiat
IU ttaatf
Irftf Year A9.
TV I'rvaeh daaaaher akl a law
aahrttac a Uaa af UOJXQtot
fraae.
TV etatoa af raraakia aM tmitama
art. NVw Yaek. rr aaMnt mlar
j aa wa4rtat r'inarat aul aalM
etkjya,
A fMrtal jf fraaa th rreat
4at waa rr4 to fVarrrM. rxaialalai
kta rraaaat far t later thr rtr ae4
harWr kttl
(iewr-ral Oattawa dafraird Prraldeit
IMMNhta aad raaterrd IJhwa ta art-
TV Hacttah adaaarat raaaaawr wia
aaaklar rlraraaa agafa to alv (a
rtare trad ta (NaVa.
PravaUa 4rhtd to af-ra H raaattcf
Irad to Matte ad.
forty Year Ago.
TV Jaarvt garenaaaeat af tilro
affrrrd a bars MMMtty ta rafaatren
fra atber rawatrte wha waatld nlr
It mttV
HpoI. ha t lac Im-oh farrnl ta eraf
wale IealMr, Aba, by Carl Rtrd
MMM. wit Brntpln) the rotra, wai !
lag rbMHy pr! an kaa rrtreat
At a Htaaa tat!! af CWago rltl
a euMraltlee af thirty waa named
la devtao Haetbad af eteaaMtag Ike Ct
tg rher.
The trial hy ewirt BterUal af aereraU
x-rHta arreateit lit Chtoag far Irraaon
eohnieHced at CtaetaiMti.
thirty Year Aqo.
(larllwldl rrfuaed tbe fwattan grant
ril him by the Italian Parliament b
cniiMj of the low cvBdltwn of tbe na -llon'a
rinanrra.
A wage i-oufrrenre llnre anthra
cite operatora and miner at Haaletoo,
Va reaulli-d In a illaagrremrnt and a
coal atrlke waa thrratennl.
The llllnol Central Itallroad Com
pnny refuaed to renew an agreement
with the other roada entering Chicago,
which had been In fore a year, pro
hibiting the laming of free paiaea.
(ironral Kherldan aaaumed command
of tho Department of the Julf at New
Orlcana and nude plana to auppreaa
tho lnvleaanraa In taulalana, due to
rival claimant! to the Htate (Jori-rn-inent.
Tho Tin Indiana were reported to
on tho warpath In Indian Territory,
uud VlnlU t-ltlteiia IkIIooI the aack
lug of the town waa Imminent.
Alphouao XII, wna proclaimed King
of H ffii I ii,
Twenty Yearn Ago.
UartlKiuuke ahocka were experi
enced In Auatrla, Hpaln, and other por
tlona of Kurope,
A rittaburg newapaper, after x
plaining who ho waa, quoted Androrr
Carnegie aa favoring aoclaltam.
Karthqiiak" ihocka wero folt In
Maryland, Virginia and Now Harap
hlro, Tho Ilultlmoro and Ohio Telegraph
Compau Inaugurated a awconlng cut
in tolls.
BM
TB
! MMMW JI IB WMBBM WM) '--y. M
i fa-warty ImA ' aMMwu. Mfc,
H hhtmi MM BBJMMM.
TW WMW Uawat
: ,w-
tBaMBjMB ibm aawtnl
rr h mU" it a tthrAi
rarn af awaAa,
I