The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, September 30, 1904, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Timber Urn., Act June j t-?.
NOTICE FOR rriU.ICATION.
r s t.timl nin.-. Thi n !!, nrrgoH,
'ii 1 lilt,
,Nrti '". i?lwn I'm' I't u'i"liin.r t'l i
Hi pr." i .li in iftlu Act of u ir - r Jnm s
ttVt. ul fi-i! Alitiv'tl i the . ofm ih.rlH.i
in Ihr '. t . f Ctillforn n n ( u "..Mii'ii ami
Wrh n),t rrrtlr.v, a sli m' i' to "II the
Will ii'Muh) Mil vi " i lsy' H''
J,t'. 'mj.iii liuit nri' hi -wdini J
(WhrUhiUlMn ulftc l'..it nwuvti tUUmvult,
. -wttthw . u.t.iw. , I
f ' it. ISO XVenremer M.w'O com ty rf
i n.1rr II,' i. wurn t it fi-oi
N i I t'l- pcJ.i f tlw in ', of c I ,
i h.
Ybare-BaA. l"ulV-fiti., I
' f Ji loth aifetli iii't f Mutlno
i . i ln.in( twn itu at No IM.i
f i',l l v.'ll l'ltU'
111 ' T 4 r it , w hi
"i iii'i i n t i m
h , ui i i
i ti ii'iat i' i
. - ..( '
r .t 1 he I l
n l 'hat thel-Mul
t t lnr or .i ti
hi .1 la at"itiltili
I II ,"ltf III'
ii uctobei r
l ' fl A Nll'llT
i.i t'liain A L-M-l
- I . ti, of l..ii un
m ng attr' Ihe
., 'till U ! 'i tl -
iri ihc h! "-ill v
V.il XV. t-r
n '
"in. , II ". i'
ml. I I
'ii
i Ml "f .'
n I inn ' i "i
. . (lt on i.i '
VICt' XI I T
- ntif Ul ' .'"in I "!
, ;: FOR IVM VAV.oW
V H TjnrtOMcc, l'ir !mttr,lr .n.
Ni
Mny l
Vrjr gttK tXi it iii ii.itltii
. ,.i 4 TiM ' t i
Jl
the ,
-ainu Hi..
iMtaiHnr aat
'. .i-HlTwycr,
I J 'i-'ljr. Airth-mf
' . .. aaa ji.'.iu
. . atrMl tat
ert t al 1 . ii
. 1 mi. uMMkiU)
r lUI
r i I 4 '
r 1 1 i m
i .1! Itl
f i.-J la
. i .i tofnet'
"U .
!ir, 1914.
I UXIIAKI.
or.A, RasMir
Tlmhtr U4. 11 ; tc j iB
ILJ: KOK I'w-i .-WATiON'.
Ni
W. . fad OflUr, l.iktn-iew, ormi
Aasat IO--4.
tir I her jr jttwi tht i oomnltenac urttU
t -.riiirlilant rflh A I tf '' in I'-'l uf ids' 1.
: 1 -aititc4,".vacl fcrtlt? . tut tliaUnaurtji
in ui aula "f C.itUorlA. OTri.au. Jiraht, u.l
x . ataahta Tcrrttoiy." a r,tnc4 t a't th
' njUclnaif Mstaaiiy M of .nmt , jiih
f .ttavrtantRMit araoai bar thl 'lay 14
1 4 thh) atlcv th.-lr twb-ii ataltuiauu, torit-
Oartlao rry.
f Alhnay. eoutiy i.f l,iin, tal uf DrraTn;
mo atnl-tiuiit X11. i-tia. fur tltr uirhari f If 1
m f ;. nifi tK. uta J -K rc . t j
MI'iH"'
joh o. rry.
af Altxny. cmuty -f '.1 i . atata m Orrarn.
worn ataUttir uTld 7i. Ur th nurcha rih
m( of aK. xH uf " aac , b of we u,
IB m a. r v . a-
That lacy wHI offvr proof to how that the Uud
amighj h ih-tt mltit'ift "r ita tlmb.r or ii
Uaxa Jor agricultural pnrna , au4 to rtuMth
thairdaiia to aaU laua Ik fore tl.XV4rJar.il,
t'.H-CjianilM'oncr at fllvtr f.tka. Orraou, m
tfalawday. 'he h day of ikiuKt. ian.
Ttwy naaic at oitncKr N llmit-r, of lltt.
chataa. urakon. Charlci'.riiv . f ixill. Mv
fua: J tl l'r , f Aihatiy. uri-ri.ir Coo Hurvue, of
fcua, lytWfou. (Scrtia J Hy. "f.XIbaay, Urecoa.
Aay aa4 all acraon ctahalna adrrty lb
ahOVttlaacribadModt ara rqnctd to fil their
fllllM la thta oftaa on or before t ha aatd aythday
fOatabar, i4.
J. Jf. WATHOW. KcsWvr.
Ttiabtr UbJ. -Vet Jua , My.
j?orrcK Fori I'uur.iCA'j'iON.
y. M. Uutd ofica. The Dalle, Oregon.
Auguat it, I9j.
' tfataN I htraby giraw that In roiupUaaca with
Iha prMuartM Act ( Congrrtt or June 1,
ir, eaHitlcl, "Aa aat for iheaalc uf tioihrr i.iium
Ik lh tatt4 f California, ore .un, (cr4da, mid
WaWtagboi Temtor ," 04 eeteniVd to n't tile
pubUr Uad alulca by Act of Auguat , t,
1A llalvo-aoo,
of Jfofwich, cumity 01 M.lUnry, alatc of Vorth
Utttaimi ha na fkcv.n.l.r 11, !',, filej in Hilt
OnJC bu rfrn ttuc iiit "'.. Ht, l lit n
aha of the v'n uw) and w', U " i. IP
la, r itc, w ri.
4d will 6IT.T iirwf la liow that the land
MMight la 11 ori val'inl.li- fur lu tlmlier or utoue
tbu for ai,'tiliural )iire, and to cetaliUtli
aw dal n to ulrt lar.l lirfvr J. W Lawieutr,
l. H. CouiiiiitMuiier, at bu oil. nl Ileiid, ore
COM on the j.-Ii day of OctoUr, ifa.
" llwaaw m wluwaaaw HA Itroatcrhou 1, .XI
Wit C Lik. ; Jlw C I. Kttfcr. John aurtdl, of
SiM Ori.gov.
'X"1 !,. VfP " JbWW til"
iiapMarllwlErM4lMrfaf(M "Ktbak
rffffijW&f a or Ufcfa.tttf P 7tfi.
Ijayuaiaii ifai. J
wiaiiJi!J.Tf)ei..4riukiwf.'
f i
I I II 'ill Hi " ' l' " ill.
' u .t.m X i ' v ill". I ' '
i . '. -. .1. f I ......a . 'i
I I .r il HI . ii I i4 A i. ! 4 ,,'
.1 m lhi v 'i r ir.i ll i i i , ,
t.
Ml '. .1 ' -' ' r, I !
f irti 'i, I ' '."-f ') t i'"v "fi '.,
i i I' IK IJ I 11 TI ,1
1 . f lit t . I I 1 . I , ,
I t. ..t . 1 1 If .11 I
Xtl1 ' ' ,
I ' lilt' ' m' ' ' ( v I 1 1, til
I i i ittlfvl ' . i.tJl M
N ' ' t ''IC p I 'W'4 ' '
iv ', I 4 swk ! r w, .
. I V v. ill b ' ' l ''
. 1 1 i i . nil . i i r i
t' i,r .fill . , -til
ii.'. mill t yi-t '
I l v 0 ' i IA ' l
i , at iv i t "'it if . .
I . t . 4. v l v. i
i f : is i. 'i
. r t i
It 1 JIT "lit
r . . i " iv
n
t . I
i i. ni .i '. i ..', si i r
Vrl t ' i i i rtT.
i.:t :: ft.. ; i , ::i.!'at:'N".
- t.iMl i" . T'if iKit'n. O
'Ijril, ft
i 'i iSy t ti I it I l -mlitll rt i i
1' . i. Ith I ' fv Mf , '
i t '! f ' li f Hmr..
h . fi"illi- on. Nnit i.
.iii.i'-h iHi'.m'.JH.I in
!. 4 t', 14" i. i . H
' ' l! 5H r 1 1 . i 'VJ '
r . ..re it r . .' m ' .. .iqiltlt l j - t
Katti in I rvi, I
if i n.v.aii.1 a. "'v. "i i !tK li x r
II i ' , it ,' Mii.ii. k a; . I b.nl
,- ' ' tii to ii i ' K,M' ' ,
i n .4'. ff.j.tfflm t u i
ft n ?
Tlmtn iJ"(iil, -
. f f-; Ji'.tMi '" ' ') "KlKtd' C ""!
i .if Mini. -.. ri 4MHti t
I r ii i itr.bi 'i f iv(W, ..
r .1.
uo( r . ' V-ritMlV. 4
r "!.! I ' - ' In I r '
t i - . . I li i ""Ihl .ilfc i
I I 4i4 ' H -fUnU tli.j I
i 'i.iiiu I'm' i i . on
Timber I.tuu', Alt June j, l-.
NOTICE FOK I'l'HLTCATION.
I" . T.n.! OffliT. Lukei lew. Oregait,
'ii'y M wa.
Nut v It h.rt i hi lint In ' "P. un'i. Willi)
the iti.vlmi.f tin Vt..f Cm iti-w tf Jiirt il
n nillhil.' ' .ifi ilh .ii . ft ii l-rinniiaj;
I Ih.-rl.li lulvattti ive (rru-ii, Nci uli nit
Wn.l tuullll Tit I I' ititlilll to .. I tin.'
i I'.' . 4 uti! i 1 I "' i'ii't 4 '""J.
Mil', ii J Ki'iut. .
irnHAutM.oi'iiit; ol xr.mk Matt uf orttti'tj,
Im thi ly Bled In thi itX.! hi twortl tal.i
miut Jta M. Ar the purxha uf the l.ole i no
4 K m-H and u.) -H i ttMiti
h m
i J will nffff iv.i.i in hfT tbt lh lanrt
un,h iinivrt t IK I" a' timlKf oi mow
, h.. Cmi1 Hiiri.-iiluira, -n ,. unit to rlhltl
lilivUHH umml 1 ! t-.c I M ln,u- li.
l. imiiM.'m'" i II ti i " 'n.ll "MnttM",
Ih jM .'ay . f n t r, t..
ttr iinmi-i m . I' . S t' x ttimW, Vi
wt XV H.t-t. xx ill XH h, Mrry F Hwnlw.
if : . hiitrn. wrvi-ii
Any mi nil iii chltti'tR twrty th
In. i a." Iv' Ih r. t. ,n itiMlto lilt their
claim ir mu ..ii'v on t tHturc thr "il w'
t'a . f ' vlutxt, iv.
ji . j J. f WATSOJC, MrrfMcr.
Ttuitwr tuinl. Art Jm JU !?
NOTICE SH)B IH'WilCATIOS.
if . iod oflk. tit'lw, ormmi,
July n. n'i
NotKrli kt tvit lt ! npiiK! wltfc
tlv limvtiiHMM rtkr Act i.f vVti.,ri uT Jn J.
.M, eattthnt. "An ni ArttiMMariiinlrUta
ii taWuf CJl I lufi, lir-i ii, NviniU mi
m ihlnclOM Trrf lluiy." ivMutat In nil ll
lilkUjMtsiiUJta Aitof Ani;iMt4.
JrftT Ilwii.
C numt, WMrtf Of CrntiN, t of flrpi. M
i 'i.) f.'sXtlM ihl ffi. hU wiuti
j nil, irth oji.hiioi f th wf n! kc A
i -ni ft n-H tr. tt M. ry. w .
will vt.t proof i huf Ihnl l'ir
ii I tnlgm !
t TcliiNf fir tutlmtiftor
.t. ' wmi irw4i,aMiit..
1 1 t..mf lfire J t tjuf
ii i ii r, llrnd, I Tim. on
I i .if iiitf, lr 4.
iihii
.- I II I
i-Uy. I.i
.. . . .1 ... it i.am.1 ft. ... trf
It JtH I'll N 11. 1 ilr, W II ft"llt ".IllMwt. r
II
.!
p r r
ililfle
Ihr
i i .ji i
i It ..I ! lull ti
III
u
tr,
XV T
Tidtbcr Lnadi At Jaua i. 1";
N'OTTCK POH PnJF.IUATIOM.
r. . Mial Oater. Thu l-n'Irt, or-ijon,
.ay j. 104.
NotUa (a hvrtbj- girtii 'h 1 11. oi.i n-. wtili
the ri. laioaa of tltr Act of .n.rr. of Jaitr .
7.mtlttlS,"AaftluTl.i.- teuf 14. NrUai'ii
I tfc aKiteaafCaliAarata, " J' 11, N .jli. aiHt
WuMnanou rarrNarr." aa cau'ixltd to nil ihc
I uiitilic 'aud rt iU tr i.'t i.f V. 11M 4, i'vt, ihc
'IhwetaraaWil 'aiaim hive bint ta th olact
1'iair affora autrmrau, in-wif
Cy:it:i ..(T.
of IQr-y ro-mtyat Jaurau nitt'of trtmln,
eirii Ofcli-iuiit o ti, .''.'. 'r h k n4,
f iha iwAaaorciha wV ofarcal, ii n r 10
. w.
IHUy r. IH4.4CM,
af C1rkatti, com iv of A ni;m, 'i,, ofvihlng
tua, tworn tau-ii.i at No it, tiliil Man.hu.
IW4. fur thr iHirctoaw of tint lj X.V tout 't mh
ftccu. V I7. f w. wu.
ThM the) tll If-r two- f to ahnw that th land
aoagttt ti itK-r vaiolf Kir it timber or uc
than tor a-l.''.Li il
1 pur ,, aud tu wUUUb
I4u4 br,Htbv l.egi trraut:
their daluK to laid Ii
Ktorlver, at Tlie Pillea, (irecoa, on jVcemlirr
it. iv4-
Theyaam a leltai'aara Xlichal 11 Cnotior,
tX'Ultata 1; Xlawm liaa Mcl..imUJ an-. Manio
t:rmiuilwktr,of Tlu Dalit, inegov Jhn IiIim
4 tum, ort'Lun, I'WiHitaa. of .ii.rAtua.
Waatoliittour lAobu hialth ind Mamiu I.e
i'rge, or Oraehatr Oregon
tny and all iiriaoiia cialmlug adii-raely the
. o dcacnbaaX Jaada ar raaeatol to Air their
Ulniaia ihiaiilBceon or belore the aW iitu
day of Ueoraibrr. 19114.
a)a-dt MtCIIAKf. T. NOI.AM. Kegtataf.
TltaU tV ud. Art Jan j, iy.
aVOTlCR I'OH PUJIMCATCON.
V. a. fjaad UlDc, Th Italic, lliegoa,
Jaua . it.
Notice la bat (by givea that ia iwmpllaiHa arllh
the urokMiiioflie iUI ul Cmgreaa of June J,
idyk. colllU'i, 'Alt art hw the wile ol tunHer taunt
111 Hie tal4rof talif.rmu. iihkou, NimIi uad
WonUuikto 1 Tiir t..t," u c.iimlvd tv all the
inilillc lai.it atataa by A(t uf Aiiuual 4, i. th
IbllowlMfnaMud pr4un have tiled Ih Ihia olticc
their aaroru atawmai.U tit
Alctaadrr M Drake,
of Head, count r of Crook, aiaie ol Oieaoo: aworn
aUleiiiant Ko. nw. Diet May u. iyu4, foi the
puK'liawol the iwx c4 M.CIJ. mM MM ii'iu
M uW if 17 riiv, win
lolm a t bomoMiu.
of Hnnnyaid, oounty of V.ikiiim, atatc of U'oxh-
uigiuii, nworu Muuii.voi .-.o aujr, mm May 11.
iyj4, lor l he uurchate Of tuv i) y ,c in, 111 14
rim, w 111.
I'ballii y will i(fcr w or. to nhow Hint tlirktHd
Milulil h M.orc vj. infill, fur il llnibvr or inue
,lia tor Brnotlniul pvriuMTi, .iud to mii.liiuli
nu.r i'liiiiioi.l liiint bcM. J. 11 .nwrcuva
U.h voiitniiaaioiKr. nt hla ofnc ut Ha ml Ore
goo. vn tJclohvr to, 1904.
Thei itunic a rilntu Joatidi N Hunter
Arthur .i.ixxlivllIU, J4ia II (Vvnirf ami Kttn
A Hunter, ofHci d Oregon; lolm Ulo, u i.Uuin
g Itoo'h (111.I AKauiuU'r 1 nllli, of Siitiri ore
go; Miuw l.el'ag. ol IKacliuu, ongoti
AMy h1 all iMrraotia cLilrulmi advrly iha
jbovelcHcrilil liniaaar rrguuatad to fiU their
etalina In thi ntfie)ii or liefom tha UI iothu
of, October, IV04,
aT UCIIA)tLT,MOUy, HaaMtr.
. .... .. Mi n .X-
'iHie liu!lutin'Ka lliVncwfl,
Ttaititr Umd, Act jv i, fj.
XOTICK FOR ri'BLICATlUN.
V ft. Mft4 Mkt, Tlit tMMtft. otogm,
Nutift M htfiby irrn that III cuiptlMwv with
th tHOloM uf the Act uf Cuhmd-m ofiuNr s,
MUlM. "Am ml fM tnc tr ul liabtt kHMM
in inimmwuiiiiiriiu, iitroun. jisratw. aim
w4ilwt0ii Territory." siii.W to l the
auMtt)MliiMtir Acta AtMt 4 liu. th
tatowtnjpiiamrd Miiw IWw on Onwmbw it,
mbi, Mmi to Dim MM. UMtir imt tlattiittM.
ton.
Mlmtl M. flumb,
f Vprirlch. WHi of Mclivnry, ttat of North
rwMMM: vora tatmwirt Ko. ?;, to tw r
Utrtf ihv .'i .1 t . twtl M bihI wM
!, of j.ip mi. ih, .
VWilliMtt nLtrtuntl.
r Monrlch, county uf tU'llriirv. .'r ir North
"Vtn.M'oin Ui im.'l hu im Air il imr
ij:if th-w' (,( tIa rv ji .. WW
n S MC N. Ip i rui.tMi
Thil thy ltl wff r firnef tn "Now that
tin- Im4 m(M ti mui, vy.j.Mo ht limb rot
o;m Man air nvnt-Hiinri nurpoar. ana to
taUttah their r!im aai.l lmi.1 txfurc tlir K
"
ittrai Kccinir. m The van. r,,,..i
f.
m
T
I i
,
hi
t
t'
i. m a tHataya raHtaaml ofctr.
Hol,rio ami Mtti,Xr H fluni'i of
N. i:.i lilia. John 1 1 1. Set . t Ml
ih IMknt; nM.ohiiMviii f lit.
urifcin.
v a4 all pcrmna datinl n ari h
MliscTlNnl Uti-U r tt, w.l i.i hi. ii,rtr
i tit ta KiS n tt bfnv tiic Miith
y it Xuwti !mr, lyvi
tvnil MIVIIXKl T. NUI.AM. ' tr.
Ttmbir Mm(. Ail J1111 j. !:.
NOTICK FOR I'UULICATION.
aaviiveariaruiivr.
V. . Uad omot, Tb Datta. Utreon,
Ausuat i i,
"(mlet to brnliy ivea thai In cnttiliaiir whb
1 ). pravidaaa uf lt Act of Congr'M of lna t,
1 .ealMlart "Aa att for the aU- of tln.ber laud
b' atataa rCatMbrala, "regon. Nrvwla, aad
.1 .iMtuejoa Tirrttory." aa teo.!id to all Ike
u'lbtte bIm atalc by Ad of Ago4 . thai,
affatrf Ml WaarUai.
f llMftBlM, tnry of rwntiMa. etala U What
k at imr l turn, bled la iMa
a liny t turn, ftbni ta tMa oM
Tu
ftt!?Civ l'i.?iPil?rtaft
Aad fB aajtr aranf to abaw lint tba ImmI
iikibi la aawa ahuilic fa iu lliatwr or aoat
aoahi laaMHwvahuitiie iu timber or
than rrartalUfl nuriwaM. and toeali
than IVaaMrkaltaial rm'l", and totAbUab
biietatai (0 wild laal Mbr the Restaur and
kUtxtrtr at Ybe Uallca. orrnwv. aa iha 4Mb I
nay at uaiiener, rev).
He ataraea aa wlUeaaaaai
wlUeaataai Jabti HMe, lary
Taylor, ailumuVratilia.
luHr. Charfr A rXattat. uf
A Whitflon. ti B
'oat Idlehelh
nortai
racb,
turtatdal, XVruhiagtoat
U Putaoiater,
irocb, at await, oregou.
Aa aad all peraaaa itMariaf a4andy la
altmveHfaactltied Uoda are walwtTaJla (Si Ibtlr
eiunt m mi aiuee aa ar a. awa u eaja M oay
of October, tan.
liCHABL T. HULAH.
Timber f jmd. Act J4ae g, 17.
NOTICE FOR PUBLICATION.
V. II. Laad ilHUe, Tb Daibm, Oragaat,
MayajtMrM.
Notbn ta berr 'nr gheo that ia coenalhinat wHb
the proeU'ouii.rtto til of fiMiga of Jane 1,
i-.-d. eatitleai, Alt act for lit aaleoftinrtMt taatfi
hi tbetttatea of CaUAni.ia. ttyeajoa, Nevada, aad
XtaahlatUtuTi'Totory. aa eaVrnatid to all lb
iMintte taad atate try Art "f Auant 4. 11, lb
f'-ll4rihC'nanivd tiervma h"e hint lu IMa oflK
HnlrywwrnttaUuii-mt lo-wlt;
Hubert Webb,
of The Dalle, county of Waaco, atale af ftreaao.
tworn atatcnHnl No ,' Med Uecaotber M,
iaj. nr thai iwichaat of the uwlf of etc 17, la 1 j
a. r 10 e, w af.
Ncllir V Parmer,
a f Th thill. OMiily of XVatco, etatanf tltcaoa,
ora at'.Umenl to 1,27, hied Janiutry ia, Itjot,
fortheaarchaieof the awtf aet,. wMoeK aad
kVj act, of mc'io. tp ie. r wi.w m.
Thai they wilt oftr proof to hot that the land
ought more laluabl
me lor
ita timber or atone
tiunforjiriculiural pnrpoaea, and la aetabtleh
their staiat to wl.t laii'l ttlbr irw Hegini
afcre the Hettincr aad
Keccleer, at
i. tv4-
The iMilUa, Oregini, on November
They name aa wHneaara. Ueorge Welib, Rat
tle Webb. Alkv Wibb. Hoy WitH., Mkhatl
O'Coanor, WWtlim tl Maaoa and Jfagh Karuiei,
of Th IhdWa, ortgoa.
Any and U utrann ctalmlng adreratly tb
abort daicrlbed lanua arr rtqiurabid to Al the-it
ebjiMaaiH IM oalce oa or before the aatd ltd da)
Noeatbtr. ir14.
m,ui( MICIIAfl. T. NOI.AN, aegtater.
4
CONTJflJT NOTICK.
IKlartmrat ofth Interior
(.' It. Uud omce, 1 be Halle, ngou.
Anguet , taoi.
A mAactentroutrttaflliiaiit having btn Hied
nittyatllrlceliT
Chartea I. Wlmtr
of Dcachale. oicjou, (.jiHciataiil, aalntt hotn.
tii ml entry N.t . m ole Nov. 10, ivh, for ale
I'M- ne)fKaiid aef ueu; c ft, tp ro
w ia, by Lewi. 1 Craimr, coateatcc, Ul which
It 1 alleged that lb aiil.l cvtitiatee raw wholly
alwiwloMCd tb iraa: that he hat changed hi
ntideuce Iturefruitt for uior than i iiioatha
hit! paal, thai the a,t.t trad U nut aettKil ukmi
and cultivated by aatd pally aartiulut l,t law,
that III id olfigcd abnnce U not, due tiiciu
ploVmeut iu Ihr nriiiy, navy or marTiiv euro of
ihtf I'niUil Mali u priiatc liliir, ofliiir,
teammi or tuuriuc diiriug the war vlih
dpaiii or iliiritiM , any othif war
In wMth thi l'uil rliiti;i. limy
he etiaiti-d, aaitl lair'ri 1 are beriby u4trntii tu
aputar reapon.l uid otfrr 1 villains tunHnug
aabl alliij.iiiU11 at uioilotk n 111 on (klulxr 1,
1004, btfure J X iJiwrtnce. I' L'niiuiii4l.itir
Hku 4 ailthorli.il to IrlWar til lttinioiiy iu the
tlli't Itiinl
T"" r" "" r."." . ". ."T"! '"v"r-"tit .. a.,.-a. iiiiiii man Hir aarii.uillirui I riittttrtt ami to .alaltllali
u-arnig win im rnew to oeoarg a, m on Oitu- htr claim to iil land Uir J .tl UHrviiir -oil . . TiTiT .? . . X H '.""xc "' f"
Uri.i,i4,lafore tlt Kegiirraii.l HeilWat T'. t Coaiffiatin'uir at hi , fflte U L.f l!,VL,u ""J,'4 M WP' '''
the I'riili'fHiale l.W Olliu In' 'I h UaMrtTf "r- di Iliy tli .Li of "imlir. i aiV ;' i rhJr "'! wJlu,' t nuaa HiuiUti
teaaidcfiutMUiiu..,, .,,,. ilKaiKW'larr. ;
jjiktpnl1irdutfd Auvaiotll ivoL. w-i.-i. - a .i. .. 'I .""H VJiWwUtir M.im-nV' I' '
feSw iM&?$$3 wmww
Ail llliir t IK'".
ITUIiK'ATION.
I', rt. Unit Oflte, I Ik Iwllm. Oiuh.
my i. iri
NnlliT V hrrvlir ! ii Ihtit hi rmiit ImnW Jnli
htt
minmwiin iv mini v hibiiw pi jij""
fUZt: i,
iHrt. .iiiiilut ' ah it l iui II"- wwniimmi
11 the xlntra nfi nll-ir inn UMiimi, ncvar.
Nl
'a4iiiicton TtrritiT " . xf "ru tan
ta inn ii inim ii'i vy i u ""S""'. ".'
ilirlvllowiMM immisl iront ha'c lf in thi
oak om (Ilia date I hi ii .worn atalanivnte. lo-Wil
Chail' Teilftmt, .,
ofr'ata taV.ii of V.lal ofMlnavtata.
aaxSrn Tatriari.t Vo i.b r.'i Hi pttrthaar ol
Ihi K "faec 11 l(t Hf.l iwr, n nt
Huron T Allettua.
of Cnaa fcahe, mnaty uVaaa. rttnle u( Mlitataala.
aworn .lilrment So. tyt. fur dh iwiibaae of i
IhmwV or arc 1 to, u.r w , w m
Thut ttwy will -Vr Woof to flow that lb taavd
. tiefti no re vaiueine pn ne iwiwh-i-h
'tint I.. 1 n.(f!ciiturl imrnuaea. aMl IihIbIiIi-''
thilrilnimelo aatd lamia befot lite Mealeti
aad Kn-.ir al Thi Uallaa. iHvgaa. oh Mrtobei
' Tbt name at wllnraaea. Charlea K Teilfonl
ml lluttw T AtlertoM of Van UKiJa!laaraln
tlubiii ii'Virtim.t, xvtlllam rt a cm;
Murtl'i i.riBmdaatr..f Th llalria, ru. an-l
I rank l.nwnda-alrt uf KtWaV. Wltili.
Any and all paran ilmum? adorratty lb.
im.i.i iMwifc.t 1.111I. .,rr ruiiiMHi ate thetv
tiatma In IbU nine un m l -n. rba aatd atb day
of Ovtotarr. IV4
Jta MICIIAKI. T. Ntil.AH, Heglatrr
NOTICK TOK pniWCATION.
Ocpartmrnl i.f the I itrrlur,
Waatt ulhrc at Th liar.it, nregoii
Aoguat i. ta4.
ttatkt at Ircrely glera that ih lUtlOwIng
MZfatltlttt aW arnica of hf tuitatlaa r..
aitkr flntt prm.f In anpport uf hta ilalhl. aot
that aaid Mi uf alll b ate bflor J . M . U
retwe. f CiHiMtihMhntcr, at hu ofam m Rtad
Oregon, on th tub. M. i4. 'tar
Habrrt it, rhmter.
ofl.aea, llregou, II. II Iu i,ti, ' th.
a H.uwt,' twi, arc and aH ) .c.w.tp
a, r to e. w nt
tl oami Hie Atttuwtng wl'nr . In atuee h.e
eoaiiuihiii nrtu. upon ant i'ittillo ol
atbl laud, vl'
Joaaph Wtiitn.W.UlllUm I'X . i.Uneil I'.eori.e
hat, Itavtal Htlt, .r lrf 1 "ii.
4il UIVIIAr'l. T M.l.tN Mrgtttrr
TlKilier Laoil, Ait nn I X
not'ci: fou im ni irxiiov
V fcan.li'.fu-e l.W'
lll,.iiU
e ttur
Notk l lirnliy gl- 11 tlm in
Ihr pn vl.. . rthc , i .1 1.. .
1 7 tiitltl.. I taMl'iii i
tu th. ui r .nut 114 M ,-!
Watlitiii ..in .'.mi. in .. .
patdlcli J t- it it J ,vi.i
j.ihit Mini
. ij"!
'f June
ui.tM 1 lam
kU A I ttlr
of Itrnd, i.i ri 1
IbU tlet hied in I1i
u A. 1 '., 11 11.tr 1
.1 J 1 !,,- ,h hfl
11 . iw.it 11 4t.atemt.ti
1 1 a ,. t It I
' -v is t i r e
. ti r
fait .riiiltiiri',!'',
w in
Anl Ml 11 f r p- : 1
tuohl te n ti v 111.1 f
ihn fir .t.. ,r'i.mi , . ,
hiaclai.atu oil tn I '
ii 1 nt th lah I
i 11.1 t, f or ton
, mi, t.ieltM'lh
II ttarilail
I A i.uiiii.u .nr . 1 iu 1
Oregon, ut M.tn.tay, iHf m
r .1 ilrr Ijike
tijr 1 1 Xotembei
4
II nawr witnr.
.JVM.
im 1 r ii.it ir
II tf. ) Pi
Auae all
InhttaVMI. 'lettr
oflk ml, Oregon
An and ill Hereon I'linnna adreart Ik
aboec-deacTitiril land are imm .t. (o (He tbarr
VtaJiua la Iht irlK 1.1 or Into let aatd etth
day of "fuT'-iiSir. i4.
l-aS J. t WATtM-'f. giattf.
S?I
Tlatbtr 4, Act Jaiw i, ir,
NOTICK FOlt FUW.ICATIO.V.
JIKAIlVlltTittl JIINT
V Land unit, Th Itattre. Orejoa,
Jtun . uM
Nolle ( hereljy gietn that la comatiaac with
lb provlaroaa u4 tl.r Act uf tongfaa 0 Joa j).
Vazj-.
i. tatUlayl "An .act fur the
taiMMi
In the etaleata? illlornia iMnue .4.iL
aioi waeniagioat lerrnury, a etienoeal to all
the aobli., laud Malta by Act of Augaat 4, ttge,
Tbeuphllr 4 Mirhtl
af atari teataly of l'n.k. Mtr of Ortgua: baa
on hrptember It ibr, hit 'I in Ihi othce bit
iufH iilalement No ti-.j, f ,r ihr puubaa af the
awKofaev tt, tpiaja rise, wm
Aad will oatr proof ti, iHi-iw that lb land
auoghl la mure vuliuilil : 1 ,r Ita liinher or .ue
tbau tut agricNllural inirpoar, aad loetUhUah
hi claim to told Uml '-lore J M lAwremv, I'
n Linuml4lonir at h.t uftVe at Head.frregoa
oa Ihc 1Mb day uf N-ntinbtr, iim
II aametaa wlli.cav I.eorke iMIe. of liia,
otegun, William II html, uf He, hut., tHe
Kul Joan ph N
ad, Oregon.
llaaur and 1'iaub Huilaon, of
A"' fl ". r"," ''"iniing advrratly lb
afteve-aletrftbeU Uud. are reuui.tril to fll Ibelr
ctairuaiu iMaOaTaVeou or I rfoirib aatd aabalar
of NovemUr. n4.
MICUAXI. T Ntll.AN
Timber Uad, Aa June j, ity.
NOTICK W)ll I'PllhlCATIOiN.
MKAllVlvH'riftlfMIINT
U. IJInd Oike The IMltea, Ofegon,
tteptemlMrr .l,ty4
Notice la nefeffy giveii thm in nmipllauce with
Broviaioatof laa u.n.f i'i.,...i. 1. .. .... .
i7, inlltUil " u art for thi- nle of liwlwr laMU
gun, Nrvailu anil
rathlatttuti Territory ' u iiul, .4 1.. aHik.
1 an.'Mu.i. armiiii am..
I'ubllc f.and Wniea Ii) net uf .vigunt 4, tHor,
Ml
tut
Chi.rlei A htmibiiriniigli,
ot tie nit, county ofi rook, atal of Oregon, hat un
iwj
luliimut Nd U4, fur Hid imrUiahe of tin n).
tiwtf, tiwj, nei mic3 mid rifJ awl tec .4, tu
17 . r lit, w iu,' '
Awl wHI otter plnol In .Iuhv that the land
layugill llinraj vaui.uni .11 ut niiilH.r or al
loan iui agrii.uiliirui 1
i'd
'lliiiln-i l.niul
NOTU'li KOli
IU' I
s
,
,
i
1
Ttaiht Itanil ri Juat . trra
NOTICK VOW ri'MLICATUiN
V. t-Mill'ffli
I aheelrw (irt.
July 4MII I, i
i.ii 1 he ivbr gl'n t' t itf i iuiIiii . .
11 j. . i."! ) iti vtli ilgri .1 J 1
, 1 11 iiit, An a 1 t if Un ilu4 1 1 ml.. 1
1 . tin raid ttii in ' I' I
V J llul M trult.ily .11 u.l .1 I i. I
I, ,1 ;i. 11..I llilllkt .t il .in 4, 1
I ..tin II t.i 1 . ..
uf St. 1 'ir.,, iiKllitr ol !
ft. I in ltll'l tlf.t I 1
m u 11 III No 1 '! fur I 1
It, .,! ' Mil..
1 llltl
In
.lit '.I
1 I 11
1 m. , Hi ', S I'll"
, I . 'I I. I iMtll i.il '"
If 1 .
.M I 'Oil I
ltlMti I
1 II Ml In
the U j .
I, t h Ir.
1 . ouk .' .hum i.mi.i i
I, tlin 1. itcnKuml liuii
tmi, hi loaaMt U11 I l
H. I luikmr
thi 1 Hiii in 11
Hi II at WllllrM
H-.l.-l I ikt.litli H
i I- r K !.. t ...
. JJKn ... 1.
. 1 1 varil. 'I 1 1
lUfl ...t M,
I.t4tl4 1 Il ' I
' . ,. at a.lii-f t o '
tr.ituageil 1 1 r u it,. ,
1 .iehi il Hi !-
. . fat iv k.g .1.1
lttoii 1 tiMrtl I
. U 11 I .1 I tt tv
I.
Mrt 1 t 1. ma I t '
t'.i, t.i
ti r it I all tr".ti4
tK,ir,l Tltr..t f.
1 ni i.e .1 thi ulX.e . ' 1
t.r mii-litr, iui
rimht' I ami
NUTICK FOR
Art . 1 1
I'lJUJCATMN
V ft l.Bllfl I. Hi vim lli.k n
apt 1; .i
Nidtee ta bet lb gteen I' 1 ...n..l. ... f n
la ptoiiaiwia i atai n 1 . .
blJM, e.Uitlrd ttWOutllHlak ml" nt.t.
MitWatatUtol'iVlfiiriata. tirai nh'.
fraMnagioa Tt irrtof y, ' aa ein.li. 1 . ,i i.
Waabini
IfaMatU
latSntl
' eojtrMMi
iaao ! uy An in aui 1 im
LjMltalL Lea.
I ftiibtrlor, cnoMy ar Ibaaalaaa, auur ,.tw,.
t&Mua. kta H.H day IWIiiCi4 bt. ...n
aatwem 10 mmm rw iae pttrcnaav 1 10.. , . 1
rit ate and alt of on If i 1 1p ,, a
W H
Ami will i.nVr ut'iuf ta ttm that the tan I
toaght 11 wife eafoatilr fur tia iiimi. 1 . . i. .
(ban ftir agmuliaral emptier amf t . .i.u a
retain , aw-l Uad brfwe J XI Uam
n. tu .innliiair al htt oajV.. i IV t..'. m
aaa, uo the e .lay of NovrtaWi ..-
Iteaam wilaeten. M,Un I h '-
l.llwoto) W hotVft. I.4MII '. .,.!., ., '
Pred Martb. ail n- n 1 o
Aay aad all unm .u . ing al'rri 11.'
ace iiaami in uwt 1 , iii 1 . t.
it .
etalnuia tblttltVe
m 01 ln,M aal.
h .-
ot tap ataer, !.!
mn 1
N WATwtiN MegUI
Timber tjia-t. Art Jan 1
ijOTJCK HOR FlTBLICATKiS'
r ft. Uad CNbae.Tbe DalU. orrarti
Jane 14 1 4
'NnttataaberetrvMltVetlaitinii'i ... .
lb Btoeiitam 1 .he AM af tntairw . ( ; tm
Ao. eaiMltal. '14 aet at llu. 1. ul 11. ..I.. 1 .
ia tiw awtMCttfifTieiifi. iMbi mt 1
aaaiiwgma rerrii'iry. ' aa eaieo-iat iu mi i"
fahtM Uad atataa by A of Aagnai 4 i-.t '
Ltluwlna uanad pertnaa havr ,. it.r ,
lied la Ihia atftte tlieH awura waltiacut. m a 1
aif Ajtaotii.eoaiilr of rtuflaw'a, atat
tpoata, aufn aUleount Hn.ifn hi tl.r 1.
chMtof th Hh. in y;, nk am, ami l.oi 1 I -1
If, tp 15 . ' to w m
, Nellie Taggart
aVAttgufta, counl ul fan t. lane, .lilti.C.
oati tatian datrinvnl Nu, mi lor ilu 1
tbe ul Hi ai( 1 1 ee. it, Ip 1 j , r 1 . . , ar in
Thai they wtlloar n,ftnhuo that no .1. '
Mghl I nuilf valiMbr for tit llnilirr . r i. 1
than lur inO -ulluial parpuat. aiul lu t4..Miil
Ibcil .laimatuaabl Unit Iwft.ir I M l.wr. ,..
tl n Couinilw uuer, at hta uaVe al Ha ml m
(on unfkp Iwr 11, iv-4-
They nam a wtineiaaa Joha W TM '
and Nellli rggl of AuatHU, Uimoiiaiii I
ttph r fakaait . 11 1 Juatplf N llnutir ul to mi
Oregon. William H llaaih ami Mm hi '
atatera, iregua.
Aay and all paraoaa claiming ,lv (ami. th
abmitaYliajdlaa4aaniaa4Uil 10 (II. Oi"
rUlnialu thUtdbc an nr betW Hi t.l 1 t
daaiof oetcyerupi.
V07 MKIUkX T. NOLAN. Htgl!"-
1 imbtr Uad, Act Juat j. mrl.
NOTICU li'Olt IMJMMCATION.
t aad ottke at The Halle, ongor
July ta. lv
Notir It betel 1 atvwi, thai ti. ...ikiiitiainr aaitl
IN provleione 01 the act of Catigiruul June ,1
lim aulltlaul " lu mci m. .o- mai- .,, ,,,,,1, imiila
n act inr ilia aaleol liiniiei latin
fl'attutf utA ll,.w..i tah.aM.la an
miiMtiaiaT ot-ralituiuu, oieaoti
,-.r.,. . --.-.- T-..W . . ...".". -- ,
Vt'aablugtoN Teriitiy," aa edai tuaUta
numR'taau Mate, liy at ul Anfeual 4. 1 '
UUHlWIIIlr UIIUH lu .... I.A.a ..u l .. i .
5..--T-, --:a ."-.- wr 'rm"9" .!' wm. ...
iMiaoua naie on im 1
ntaa in mi oiiw
i ' rl
ilielr MUtiirU llaliuiriit. 1 1, If it
Klwjoit N Hrowii.'
of rhtrhl, oo'iMlo uf riwib. atale o 'of4fii
."- .. ,Hiai. ai.il 'i v
Nu 1141, lur Iha puMihe
Lot 4 aud 4 of tec I, tp t.t.
aiaf III
III! .
M,aiii,r.,i
hw! aud
r fJe.W in
Jahli W, NW,
irLriaik.atiilr uf
ui ifriMi roiitnv tr crook. t i.i r ur Oreo 'it an
taioni ill 'l JVJ, lajf ltl
ofec4, ipi4, t fy, wnS
mintb'i jv)J, faj the wilia of tin n
Yllll llllw will ..IU., IMUUI.. mIh.. .u, ,r lull I ,
o.tijfliliiiic').in,p(gTftr N iiu.-r ut n
I It ft for ugfUutt nut Kiihioh ntHl tu ittul '''
ii v-ii iMnma u mm aMIHl lH'e J. at tannin
T " "- I
lfl