The Bend bulletin. (Bend, Or.) 1903-1931, September 18, 1903, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . v
Timber Mml.d June j, l;,
NOT.CK FOR PUBLICATION.
UK HfVmjl(MMt.
u . tnii um, tim imii4. nrvMiti,
, nlHrli.tr s, iw
i Ntdlc I hetrliy given that In rtitrtpllatitw wit
lb )riM(HWtr'hr A1 of l'Mi uf June 3,
htm ttHithd, "Am act fT i hr naff rilmiirlanne
IH ihr ta(r t C-lirH uta. Oregon, Nj.'ail, ,
U'aaliliigtim rrrlU 17 aa ralnntrrt i nit thf
Inll'liD lr.ni, alalia (!) Alt of AlUtHt 4, IM. the
follow I. .gum.! rfe. hi hr fried In DiUufflta
Itirli awntn Ulcni.uu, lo-wll
M.ry Mt'Tggll
nr Th itiri, will n. y r Wjim-a, ti nf Df mMi
aworn elfltriMrnl V! m , f.t.l neut , wi, ,t
lhMirrlMkifthetkj ..,, tp , r toe.wni
John I tan hlit
nf Albans, mniy of l,lna, atal- of lmuff;
aw 11 'I Mulenieti, No M, Mrd J a) a 4. ago, IW thr
airth4r of tbaawh tc4 l)il(i. r foe, ro
l.wlr 'I'rrkHN
afAlilait)', nattily t I,Ihu, atal of (Haajnni
ewun l-,trmal V. A?. filed JUMf 4, !, lllr
linn hi Hi arty art ag, lp a, a, r i , 111.
Mo It lm
ul t-wlfi. mat of Mlnataaia.
attorn aialonivi.t N Am.nM Jane la, im, fur Ihe
r lbneon, tuunljr uf
1 at
puitbaar uf lb tS in M, lp na, r 111
Uati laytut
uf Anita, ctmnly of C, atat uf lewei vxhii
atal. tiu i no i, rim jaly 1 ivt, iw ta lmr
1, enaar 'i inr njf aw nun i"i awa) 1
I 1.1 1, (u
1 J, lf Ma.
nw imjw
uf llartlngln nmi.tj uf lAiiibtn, aUtt of Waall
lug mi eauffl ata tc .neat 7M ;i, ftw. July J.rV
Mar) Tat Iur
ftir Ih? (.urvhuar of Ihi lh natty katf WH IWIt
iv ifi i a r ui w nt
Th. they will Mf.rbruaftoebuw Ibat Ih mad
otij.hl t M.vff u1imiU R.r ta lltt.Ur or 4yi.
Hi 111 lirt'iirfrliiiUmal ium mi lo abiil
Ihrll uilii In til lil VvL.'r lit IUMtrt ano
l.n 'l.i r M fht Ikrfl, KHK1.11, ua TunAm,
Int Mt iinir uf iMi-ruttwr. iq..
Th ,) NJn. Milimwa irn tot. A Urn N
Ih.mi. iiTHtiMl, , jvtia Mi rJUri WmiH
nv. ul Ihr IHillr. ir. t HU bllM. I Jl
lfrliytii. Mltr rnbuiH, JiAh lloumitt, 4
All. ..l. I, A I, rrlrt,
lull
u
4fcoa. T.I'uH.
W I'. MateKPf, I H l"rfc. of Mnltanr
b v A lubiaKiu i.f .V-i. M. Mtom C A Carl-
m uf Miirtiucb. )! 'Inry lylur, Of Maw-
m.WMHi 11 i, nu iirv, w Tayiut.
laliir, tf Wtato, inoaf 1MB Taytar, W
m, Miaai v a can
".lu lavlur. of Maw
Hnr at. Waati: II I. Mu lir.tar . w Tayluf
n iana
A III. J. I4.
A aatt all btfauaa rlaltutn adftlf Ihc
alo '! jiln J 1M twataia bl ItwM
rla M HU ". iw of I- Uit lb aaltt M
NOI.AK. kVaMrr.
af n Htht-r. I'1
MM.HAII.
II .III
liatbrf Ua4. am Jaa . I'll.
XOTICH POK 1't'IIUCATIOK.
Hmt Patfaa. Ortaa
junt ', Myii.
bnattr gu itui larwiuttanWwtili
rilbr Art uf tiuraaf JaiMi,
' A tut iu IV tf iifllHilMArlMtal
I' UaaUHfcr,
NfM r l ati
I hi tr imu
at. iililnt. '
la IMa wiMlnlCaUiwnia. urcu. .i; aa.'
Wjal ! Tt'tiiura, aaViiif 1 l all Umt
uuMw ihI atairal.) Act of Aataat 4 !. b
Ml .ii.i.-tiaaji4 aaVauiia an J a, laui,
I", la hta BfIV Ibrl' awiiln atnlrMrHt. ta
loan. I J-ili a
oTli Uatiaa. kMtM) i(''.ii, aM uf Ofaanai
.. . 4Mr-u : ifcj IU l!t (Nfrbaa of tb
V natf, afbi aa-H a aH a ?. r
1 11 , aa.
fttha ffaaaaa)
11.11 uf ..
. alNuH ' fvrUM bamtaati
M
of Th I altr. wu.il uf W u-o.. ataU uf Drwaaii
atuiiM
n. m, l If 4,1 t,
'a
'
H TIm Italk. ruMl;l i Wi atlla aT IIMM.
aatati-ia! Nu i 4 far lb MaHbaav ifttu
mi, u v aa at nt), am a;aaa aw(
, 1 if ay a. riu a.
Thai Itwy win oVt Maaataa almw that IhebMMl
! Ill hi muff ratuAbi tW lu tt ur i-r atonr
tha.i kiVulji a uoruxira. ami u aaubliit
mmimaai au iktim
ill. it
M l
.lli !
.1 TV Uatti
J xai Vi
rlbt
Kaaaatvf aatt
iaK
( r aaahi Aa unit
ur 'i.ivtn j ii r juflajDn.uT lac
. 'illKli
iai
ax TtMawaa TwcttJha
! fi. Ur'l.lK4t J ill'
Hair IH Jnhui Ml. uf HraMl. Ilf
Aiyaail ail aroiia la m nag aitrral UN
aU..t4i.aiTilaUl UaMaan hu4a. to Mr ibalr
alf k in Ibia a im ' f h In aaM tb aa
I Nai-aaalajf. V
Mi-u. MKIsAKI. T. KObAM, Hailar
TfWmt&m. Jmhmi. it-.,
KOTJCIT JOR mmbTGAttMON.
I'.w taaal OwWa, lataMaw. llraM,
.Viwtor it barrhir airtB IB il la eujuMiaiMr aHb
iii i.iMiai4 ib Act wl i-uaattf af lua .
ik iMHtlx). "Amulft ibauH-afuaiUiUniM)
la Ihr MtraaTCllh.i.ui. imana. .., aim
M'lab'nalcn Trrfiiurji." aa aaMM lo Ml ib
piililli lmaUtrliy A1 uf Aaam 4. . Ih
f..! uwiaa aaaurd lwfil ba Ik J m tliU .ilV
I' eatatuU'iOfvrr, al aWwr Cat. Oriaati.oa
rkiat. lb. jh a ! acntaiDri, iei
TacyaaBi' aa wflwraMa laiatt K MuuaiU.
aarl
Mailha P bi'l-TU. Maicia
laaraMban.af naatbatr.
Ar and all Mnwa vlai
aia
of rtaatnatr. ijiatti.
all NcnDiM hiali.laa in
ibair lawna art r.jttairrt lu bU lirn
alaaaa
rUi iia lu Ibu vtmm ou uf
lb. ir wm a Mftinwaaw, livart
l.arajar M. HaaVrta
of l.nulaa cuabiy uf l.awrea'.. atal hVa
lu V 1 awam wait aval No i. brOn varHiaar
oUNr . wl. arwl avj wrV a' aiM mm V li 1'
n-v 1 1' J , 1 i 1'. at
Mtrtka H u
of Vuaa. UHiaiir U Uamiw, aUlt of Ma
tin - iman Ul.'iarat Nu .11. fia llf- (MuiiaBr
of ibrfna, '.ah am awl wi aaK aa,ii
111 'M,M
Ttial ibtirwilt oafct inoai loahuw thai lb taa4
xuibi it 4aot ta)b.(.t f ItatlwNM i.r alana
Ibn IdrWrmlliarU (ninpu-. Ma1 lu tatalitMi
ibtw oaua 1 aaaa aswa .awiw iaraw,i.
i' a eataiuU'KWtrT. ai wmwr uia, a
I'rbiay, UK fiibafcotaWtHa-bioVf. i
...aMaiHl
KllVtf) ih
I lu bit lllrii
tbraM nih.la)
of aauivaiiNr, bjax'
tH .m 1 M BIIATTAIK. rltr
iNwatl I.oiiU Caaaull ialcit
aN'OTICK I'OR PUBLICATION.
I' . kunil ofai-r The IbilUa, Ortaua,
1 w
Nollea- a brrali) alvfll Dial lllr f'.lluoinp
hoh.I ajriaati balw brval lioli.t uf Hun iJ.j
lluw In .in.W pnx.f un lliylr .Irartt-lMial claim"
and Ibai ii.l pnH fa at.it hir f.m.- I f n W A
kvll. I N CimialaaLstr at rriatvMr, jrai,
un Hatttilni , fta!tjabi ib, lail
Hjmt Uowanl, of iiNvllb, Krrton,
l I, h ,Su ti, ha lb lift 1 act' i. tu 14 a, r 11 a,
HS t'iiV. hwhiih. i "c it. ir
14 a. r 11 e w hi
Jaaraa W. Howar0.o"IYIalllr imcan.
llt .Ho mi. AT thf lot 1 and ai I, aa-S act 7
luta 1 an. . i'a iiwf. awkf MH,autl HSl "
arc id. t 14 r ii. win.
Tb nairrr 111 Mlowinjl tfllBraara to prmt
the imhiiI'HIc llnioliwi autl nlaiii4lioii ul M
lartd (ana A CfTur, lamca Writ, uf !' littrtUc
i. ahrclwal, or Culvar, Or, lrin Carllu
urilMtla, IIT
ai4M XICUAIU. T. NOI.AN. KraWrr
TlmlfT UaHil, Acl Jiuii' y ik;n
KDTICU l'OH 1U llf. I CATION.
' bKM'VICmi.MJMl'.M
U B. Uatl oner, 1 1n latllra. Oicaum
. aUlilviuUr s, toA)
Nutlcc ta lianliy gtvali Ihal in vOllllV,: wl,,
tl rn.44itauaurtnt.AlturCuilj.riu , f June j,
i' . ..milM. Au af hr IheaaU of tl i.b. -luuda
In tbv Hltuf Califcriito. OrVkuu, NtwaMja. uiiil
M. .iniiaUfii ivrnntry," aati luwi 10
'I'linUr I,hiiiI, Act Jiiiip i, i7.
NOTlClv I'OR PUBLICATION.
U.K. Mini OHiec, The Ihllaa, DitKbii,
Ailiaal m, iaij
Nntli I litialjy ajvait Iliat In iihiiIUih with
lllf ilaliiiiaunil Act or CiiniiinH of Junr 1,
IW, iiilltvil, "An art for tltv aiVuf'llml.-r laiiila
(11 lllf Ut ill CallT'inili, Oraaioa, ffvvada. auil
U'aahlngtuii Ttfrllory," m aaliniltfl to all tin
pHblli; Uml atalta liy Ait uf Atiauat 4, i:"t, l
rnllowiNv-HltHiffl lniMa liav fiiad lu llila vMta
llmlr nwnru atalniitula, t-wll,
luvld mil
f ltmtc, wninty of 1 ruifk.atal faf fHrnoiii
aw.rn ataii mchl N iu, hlra AifW . r-j, f.-r
thf iMirdiaar ul Kit H a arfl aajj' a M
anal aifK aw arc j, ti i , r 11 r, w mi.
William m a fab
of IHrMI. aaMHiy ol C'uuk, atal uforaaoti, awimi
aatf iai Wo 17m, MM Marat n. tyi. (' ib
IwreHaat uflbt 11 K nwK, wl( nwnj anil mr(
iavH aas ti, In lea, r 11 , h w.
Jifait4i riaarlctf
oflirHiWII.fnMiHirmtfaml. atlaif Mlmw
aula., aworn aUI..l Mu 171a, 6U1 Matvb a.
luoj. nar tbt Mirvliaat pf iter aw K w .t, tp 1 i.
r i c, w m
;lin A IHj4war '
tl!4, emiHlyufCro.ib. atalr of UfrtON: iwofM
itaWliwiit ."j 171A ftlrrt Matt'h 17. tvl fur IB
aichar of tht a -Ji. and w arbj '. , l
Ua, r if i, w m.
Tbal that wttl i.lfrr woufla ahuw that lh ImmI
awaqjM liaaata liil.f. far H MHibVT m Matt
lliau fcf aurlrtiflajul Mfunata aad lo vatahlWl
fhrlf rlaluia la aaM laaiit Iwfof ; M Uwm,
I' H CMNBtlaaMHii r at iHatbtttra, llnwaaii "
aliirilar. Ike Mlh day uf Nov.iaUr. lOr.i.
l.iry naii.r aa trftntaar. HUHarit Hmu. 1
intuitu, lamra MUntrf , J H llbnlrr John nf.
) I Waal, C J CuWiw, Oaofaa KVaU a. h MarawJabn
Ali,iuaor, riavkl Mill. JinTb A IK'tttiar, of !
)..ila,Ur . .
Any ami an Htraaaja aVtlwini adwraaly lb
aUrti.daai-ilbrtllanda ar tqiurilrd to nU ibnt
tkiiii.alN IhlaOaVroa bafetr the aabl Itlh day
h nvBior, iaML
Ml VI
aii'Hu)
TIAUL T NObAlf, KririHrT
'nntbar Mud, a a iwatr 1. ibt
S0'TlCt 1'0J l'UlItlCATION.
U UlOlaaw.Tatt!
Nutter la hrtstn fttaw taMt fV 1
ha ittotatuna at aba Act af Upaw
UfrfcOH.
a urltb
lha ittotatuna at aba Ait rfUaavaraair of jaafe j.
17. tirtiut I. 'Aaann ib aMrMinniM-ruiMM
laliir atatakiMLaitritMia, iinrLua, Mrtwaia, niuj
V'.aiiiD :ion TrrrrUffr." aa urtajulad In ail ibv
Pluwtaudata.saby Ai1 uf AMawat 4. lw. tin
..iwlat; nani'd rraM hart Bla.l la Ibia ulbac
Ibitr raorn atalrwrnU, lawlt
Cbariaa W Tharnthwaltc
of l.awlai.iii. uiui.r 4 Nea ftri. auilr of Idako.
awo a auttinrnt Kil a, ltd Ali II la, lunj, ftar
lha tjinvuaaaui threat aryara j had uw(
arc ft Ifiiaa. r II . w at
CatrwaiarU rHornlbwall
uf l.rwlatoa, faKaalr ot s Prlc , atatr af Marina!
aaorn alalniMn "foaw. Mhrl Aatfl at. 'ta, tar
lit BMiattauM of tbt a k aat au. lu it , r II ,
w m
Thai lha will oaVr urwif lo ahtn thit th land
anabt nWt raluaM 1m 'la llailvr or atu.ir
than ft $t trallural aurnaaira. aal lu rauu.Mui
.tttftt r'altawvnaaUl Uanl taf.N- tna Mrdialtr and
Rtcirar at fta ilaUaa. unawa. au mttarda-y,
Ibr .Mhla-yuf M ulrBiacr. lau. w
Tart aaant aa wttnaaara-. John II hoar. Ttllar
Koa. .'rUu Hurt Mil, Allrwl HNraaa.ni, af Tk.
I "all, iw .barira W Tavarat'.wtili'1ilt.
Ilr I. Tlior..iliallr! f laaHaum. Mahu. Juaaa
Ii llaiKf. uf ibrad, 1 .
Any aad all janauaa claiming idoaraaly la
ath,rt-.VFTlWd btnd r rt,a. Mad i hla thalr
claHaa 10 lata itjber mi or b.nrr law aaid atdb
4 ay f arMaiatarr. tail
)M-a) UKMAKC T. MOLAN. Matrtr.
WeajKtaad Couwidalr.l
NOTICI? TOR PUHI.rCATlOX.
V. a, Land OaVr, Th laatlaa, Oraaam,
Jaly aa, uj
Kottac la h mbv alawa thai IrH. Mluaftka-uaaat a
atttlrra bar htrrT uoik x,t Ibafr tanotioa to
and
aialM bawl muuflii aaa-Mt ut Vb.rtr rbtlaja,
ttwl M ircaf orMi tar atadclarAaw tbt fcaaitatrr
aad ttaaatV.r at fit uattaa, Ofaaiaa. am r'Ttday.
fauna d a. loaj. Wi
K U ItwiafS IbrtM Mlf at. Ip ' la .,
Mantua L. . af Matara, Ortaaai
M A Nat74rrUi. aarHaara4.it ua, no.
an.. I
Wrtaaaara. A AlUauaaat. jar nrahaia. rarl
at lirufLr. fWy O fHRMaa M Mr A L lior,
U of niatata, anr.u
anaj MICIIAta T NfM.AN. Ittttalrr.
Tirnhar iad. Art jtta . i
NOTICH FOR PUBLICATION.
V a Land iraV Tka Italic. Orrfant.
May tj, ivy
Notlar la hrrtny ilrrw thai In fi.ilianc w.th
IV axuiiaaauauf tur ,U 1 f Cuarrrai at 1,
ia;, auillli.l "An act tf IhaK of uaiw.ilatu.1
iatbuiof vallharata, iKaom, !ra4a. aixl
Waaliio(ui. T. rrilury ' a aktaatk) lu all lb;
in.
pawk' latt'. ata ta ! Art uf Auaawi 4.
r..torlna-nauird lraoaaniarc 00 Jt at. ivn,
L.tiawiNB-nauira iraoaa'aar 00 ict at. ivi
bird ih thja oaVr ibctr faaufti atMrhuauu. turtl
' , . ttaatoHlnaruaibMM'
)tKkaa. roittdv of HbwLji.ji. atal afiuh.
UiaruBj aartirn atafcaatat o 4i. Iff ItW Jtn
awaar of tbd ti K ac tt. If a. r iiaw w.
LrlaalaJ aUaaatrr
of Mnaa, rottnly of A4aia. tall a WHlrtf4M4iu
..nrautaic.t No 141a. Ibr Ur iria W TU
111 '1 ar. i5 l 19 a, r 1 j r, w ia.
Jacob M KlaatUy
of Leon, cnauly of Adanw, atatr of, WaaMwatoa
awurn aUI'mrai .St. 1417, for tb putxhaa uT law
S ii P i a, r 1 j , w
Atrwra Bntta
uf Th Italia, oounty of VTimco, Male of OreauMs
raum autrniaut l u awi the aarcbaar uTthr
ml, fc to, li tg a, r 1 1 , w a
rnat tby will .a-fcr inwa toahow thai Ibr land
ariigbl la Bi'ar valiulaV fur Ha llmlxf or ai.i.ic
I lb.. 1 rur aaliuHiual puiiiwaaa, and tu taUblWh
lrr flal.irll m lail.l Hrfnr the M...ir i,.l
H.lvr al Tlia Ualtaa, Orfgnn, an Tuceday, lb.
fyih day of :.',ruitirr, ivmj
They name aa wltiiraara. I M XUgalay and
iriaata J Kiniairy, iHLrou, waab, Jujib JlcTa
han HiaiMaw aaata w lac uamaa. Ul
urton larnaaiiiiit, ofHpi.tuioa. M'aab,
Ba Bull, uf The IMtea, UrrauHad
Maatttiit, ofHia.ban. M'aab.
Aliv and alt ouNoua cUautnur adawraatf Ibr
aliovi rtBd (antW arc riwcaiVd ta UK llwir
rtjtub lu I Ilia oaV oa ur beaurc tat aald jvtliday
of StHrmlf, ISO j
lyij-aia .tlicluitt. T .VOUVrt. Kftr.
all tho
IS.
u iIk laud at .tea by Art uf Annuat 4
litom ClcrW
r rYlatvlll. eatuity of Crook, atal f onmjuii.
lint on June 7, Ivxm. lUd In lliia ufitt-. HI f worn
Mai' 1.1 nt No 460, fur the jiiiftliaaa ol tin- nr, 14
ai. ji. lu lu a. r lac. r lu
. " n - ra . . ..
.VIU OITJf prwil 10 BI)OH
Ml' 1
;
lll.lt llic Iftlllt
1 la muf raliluulc fur lla umlur or itiu
than for aarirulliirat tmrbu, una to taiutliili
I111 L'U.iniu aald Uiul liaTor W A lull, f x
CONTEST NOTICE.
K-
Tliulitr Mini Art Juii" 1, t7.
NOTKiJJ KOR Will A CATION.
U. fl. Mil'l OfflCTfTlir IMIIaa, flrejrun,
If oiler I Iim
tlimiHaloMt
luml In lha mutt ofCirtliarit1". oitteu, fvrada
wl WltlrlUKtoii I trr uofy, t a
I.aiui uincr. 1 nr iraiiaa, urcKun,
ttJjy ilfvcli I Ml l oolTa.lf; Willi
ertiieAIJfl''nrr4a of Jttu. j,
I "Afi lT fir Hi alr uf UuiUr
a
til" Pol
ofnor
Ih luiMttc laiiii tatM toy Ad
i
luiurliitf tiatttail 1
thfirawofMHUfrwrala i
aunded lu all
it Auauat 4, ifci.
jrraon imvr filrl In lllf
uf IH
il. Clark 11 .11
nkt lla. HHiutr nl Jan.
T.. .. -, - ---w - w. .
ila. avom ataWrHtai "
rli
atat of I'rWH.
4 , fllrd Oet hi
hU rt a m.
HI
iruokillle
avlvi.ula. aVorn ataulHMt I
loot, fiirlhe tainliaaro.fHi ''
. MliirKarCV, ti Wf.ltt'
of lirnokrllte, emWfmjIfr' ffofVipn
attwaula. awuni ataMffWMl " 4 ..Mad OaJlti.
loar, for llir (MiKhaMof Ii a a-t at, If If, 1
it a, w m. .
.f HioikrUU, aowlitr a? Ml '. alalrof Puna
aytrauta, worn eUUnaajai'' " hlod Oct n,
H, bthara'wMTdf "W nrK and H
aetl n-jv.anJHtlf nKa y 19 a, r IJ ,
WT la-WiBerd
i.fMryiifadavtU, avaW "f ! irraul, atata of
Craiiai'atia; aworti HlriBiii uty. nhni ut
t. lynr. for the amraTlMalf ihr w r $t, t)it
a, r it, was '
Caul W. Jrnka
of Itruuhrltl, county of Jtflr'twi. atabr f I'tbb.
alnla aww II atotpafWIt " 1410. Aled Ott ft,
nyr, fur lb twitiMatVnT III mK are (, li, r
l, w M.
BHa-r HHwaua
of IWttaad, caHttt af Maltni mab. atal of ij-i-
Kn. awuiii atat.airril Jo 14' Aifl Oct Ji. iior,
lhrHfBiafUv Hny are a aad hfc
" 4j bar . tf It a, f lj "
1aM.flwr
f 4a W)Ntlffi av,a1tr1 -u,rvtlm4,ciaaty
of J4irtta4ah,iof (.. 1. awut a Maarajrat
par, 1 'i uir pnrcnawiN in
a j j l. 19 a, r II. vr Bl
No uja. Bld A
hM "H ad MM "
of IkTeokvrlre, awliTy,fJil!' rww atatr of l"no
aotvataai awwfH MaUtMit Nu 10M. fltad Aug IJ,
law. for Ih riwtteVlVS mlf aitdaH nw
a.c , tu 19 a, r If J
'5an llatl
ofHrnotrllt, eadntf' fjiaf.raiHi atoUori'ano
aytrantai araea taa4 No toy,. Meal Aug
oat far lb tnxrerMatf trta K arc at, tp iy a, r
IK.KM
CtuutaM A- QalHnarr
of ta Kraatloil pfi aVIl. 3 ata. fufttasd.
uooi ty of MaBi1aaai.uTl.- uf (rro.i. awurn
ataMrntrnt No lJ, Qlajl Ab( it tana, tor Ut Mt
ihaarofthr a(M ataj l(i'f a, r Ht.wM
That thay h-M artmj . abow lhal the
laud auu4hi la Want Mtjyat-.r lot In UaaUrr or
war ban for aarVBaJaalal l.aruuwa, and to
lablMi IHrtf clarati1 Ijiw' torture Ihr br
latri anil Hrvrl at Tli- llatl, OnuoM. on
afowlay UMaatbdayoftV) t ml. r IWJ.
Tb nam aa aritaaa f l Wbittoi, Anto.
Mra4iaaw, idlrrr faUraoii -fan A How. Caa
atat A '.iliiuarr, of fori' .1 , i"ihiB, KCtai .
Hall. J.mic It CaftaH. Ji 1 . . Lalfic Jl
Jmb. t lata I' Mali, Alia.. Hall farook. IIKr
ija, I.IU J kacal. of He, .. UI. Prim
Aa aid all faraoaa " , . irrraHy Ibr
alaaav daintbad lawoa arr f i... alfl lo Mr ihcif
ftaiaiaii thUoBwatunorUi.it. h ai jaihday
of tVatawibrr, H a.
MmitAKi. i iii.. Hrriaurr.
Tliitr Laii'l, Ail June j, it.
NOTICIJ I'OR PUHLICATION.
V. fi, Land o.TIcr. The Dillta, Orrcon,
. . . Antral Jl, I'M.
Notht 14 liarrljy (aii that In einHllfiii with
the ptorlaloii urtli Att of Conefeaa of June j,
i7'., entitled, "An ait fur llieairUii.lM-r landa
In tlMratatraorcalifiriila, inrgoii, Ntrada.aml
W'mliliiKUMi Territory," aa rxlrnded lo all Ih
mMk lanil auiea by Act of Aufutt 4, 1 V.
John T (anlr
iifCaaa Lake, eminty of Caaa, atAtPuf Mlmitant
Naa nn Man h 6, i'l filed In thl ofbre hi lawn
atalrutrni No laati. Tor the aircHK of Iota t and
4 fend H nl at 4, tp 19 a, r n , w m
Aad will iiffrr iiruof la nhitw that th tant
aoiirU b) iiwrtr valuaWr Mr lu llmbrr ar aja
IIimh far aaf kwlttiral )mf)ra, and to nuMlah
lila claim lo a.ild land before thr Krrlatrf and
Urcarlrer at The Dallea, OrrKoii, im Hatnnay,th
7th uay uf Nuvrmber. 11ti.
Hr dam aa vrltaraafv 5flcnct Conner
Thirmaa Twert, W KoofiU, Jolin leTaft,(r
The Ifalu-a, (;r ,
,.uy ami all bcre eUlmlHK adreraaty lb
alacarawrlbeal landa arr refiaeated to ftttJheir
clairna In thl oaner ua or befuf the aatd 71 day
ufNoaranher, lov
4 00 MICHAIII, T. rtOLAN.Keskler
Tlmtier l.a wl. Act June t, ifty'aj
N'OTICK I'OR 1'UIiLlQATlON'.
j,tfir
I Timber taad
NOTICH I'OR
Ai ' I in i i7
I'l ULICATION.
I' . laaihe Ti
Notice la h reb alrrn 11.
tit Bruriaioa ortb Act ' 1 t.i.. r June j.
r lauuaa
Itallra ifk. a,
UII 17 V
hi I l.a . rtth
.l .. .A . f. t h. . . .Jal
I.N, (HI'NIV, m . '. mt 1 , nn.
In tbi talrof Calil-aula, tn.gini Ntaia a.11.
Wr ihli.rtuii Tcnitury.' . 11 1 ud ti. alt lb
tiUK L.al atataa by Act I ....a 4 1 'f the
IbiwinfT-ua.urd aarxana u. ulol 111 thia of,...
tharlr awom atatcanraU, to 1 .
IHwam iy
of Lraawnwurth, county tf 1 . . rn.tr nf v. aaav
lUialoa . axorn ialemr.it N iy.t tjii.l IXi at,
iy4, fi tbe pairrha af lb attaa. Ii 17 a, r
11, w at.
I.rutte A Wolklna
of 145 Oiet at, HValtK.aaui t of Xing, atatr of
WaaataaU". wt ' ata!. .1 No iy. Bin I Ixc
4. l4, Tbr th ban baa 0 then ti aec r7.tr1 17
1, III I, n a.
Maihi
Of Atoaaarttla. ruaaly
htat KUI
' if Duaj;
Kkln
laa, alate of MlNB
inara at. i rut Ma It 1. bird laa 0 iwj.
BarVMwri'l ihf Hawk aud i ark avC
4a; a
tortbpV
i. I lar in a 1,1
That they will rf.r pronf taahuw lhal thr land
aoaghl I aruar. il.n far lla ilaiUi vt Wjh
than for na riciiHu'41 tuttaaata. n'xi t.. 1 aal Itab
their clalanalu in . Wfor. th Krnr and
Meirlin at lhcl..:i - xicgau. ou I iioa Ih
atbday uf urnitwi 11
Tho aUM villi vara Ni hoUa Smith
ThomaaTwaet, M J HI. in, MIV. u.uuvi of Ihr,
IMIIia.tlr 4I..M). t W .Ibia of srutll. U h
Joha Maidl.vf Iwi. i" H A Mw ' l.in.
wwith Waab. ih.i i.'.-.iaar uf l'oiit 1. line ir
Ni in Mciatirr l.ur Nrtim.lh of IU1111.H. .
N laa.
Any and all i clalartiig adtrrwl) th.
lfrrKla.Tilr ,1 l.' 1. rr . o.it4in II M th.'ir
vialma I. thia uiii. ..a ..r lilufr Ihr i. r.th i!a
of Ni'Vt ml.r 1..
a.litj Mli II M.I. T NOI.AN Krtatrr
NOTICIJ 1()R PUBLICATION.
laiiii iilhc at Th lialtr iirr(oii,
Auitlial in l 1
Notice ta bnr-liy it"rn Ihn thr l..i.nviix
aaia. 4 tcttlct lu nlnl nutlcc of hie i..i. .h.mi 11
lUake COHiwiMti. .1110 flu atiup.nl of In. claim
aud that aald w f win be main li.fi.rr J J
Amllb. Coooty t'l. r. ut ITUrvlllr urtOii. m
aalurtiit. acutui Ut .-. 111. tla
Vyuiaa i !. f llawaitt. nrrjo'i. J
It K No tifh. fi th. ' netCandatl, nH aec
4 and aaiia.. .t tp tja iwr w u.
He llanua tin i..l n g arffeaata to provi hi.
loiithiawua itulcu.-r uim aud cultitatioiiorauid
land. vt. I
WlnUmJ hchion't larlfle Lrvtac. John I7
llOgV.CIyarl Hoi ' lowant, llr
ajlJS XIKIIVhl r NOLXN, Krgtalrr
Heaaat f.H.I, lla I Itaof
NO'J'ICU I'OR PUI.LICATION.
' I
V. S. UimI Ufltee, Tb laiUea, Oreiam, I
Aaguat 4. o I
Ntrtt I hrr 4y given lha Marahall C Awbrrv,
of ftratbutea Oitam.luvi riftd uulicr of Intention
to mafce yrwif oat ht dcaerVbiNd atalw No 101 I
tbrtnaawii nr, ur . nU ataw anal aeti
awK c ji, l 13, r if , w m. helure J M
MBwten. , I' . CommlaaioMer, at Ifeacttatea, Iff.
egoa, ua naturday, the ivtli aay f Mataaiher,
II aaiaei thr foHamlna; wdnaaael ta two
tbe annulate Irilealiuu awl rarlamalton of aaM
land Tbontaa Arnold, WlUtam I'ryiear. faala
MeAlhMer, C.rurer JlrAllbir,riUater,(rxoa
ai4tf MICIIAKL T XOI.AN, KeKtater
. . 1
Tlmlier Mml, Act Jane j, 17.
NOTICU I'OR PUBLICATION.
V H Land Office. The DaUra, Oregou,
May tj, ivaj t
Notice ta hereby gtvn that In ananalMinee with
the aroetaiooi efthr Act f Congrea uf Jane 1.
1711, aratltled, "An act tor thr aale of tltnwer taad
la fb' ataleaaf Callfofubt, ilrrgnn, Nevaita. and
WaahingtcB Tarrltury," aa nieuAad 10 all lb
uoblic tan J atat hjr at if Aagwat 4, iSa, lha
foluairiiHraaiiird ttfiaoaa have 1 (x as, in.,
Med tb thiilfee their awurn atatcmenta, towit
laul O Vclatad
of Alraandtta. roanly of ratwrla. Mate of Mian-fa-ila
awifrn etatetoem No njo, for the Hwrchwr
uf tb aec js. tp it a, r i. w n,
Carl Johao HaUWat
f Alrtandrla, cunaty of ItaaglWa, atatr of Minn
.aiu, wwn atateateat No imi tor la parehaee
uf the awlf arc J4, tp I . r 11 e. w hi.
IMward Thompaofl
uf Alrtandria, emnKf uf ItoacUi, at4 of Miaua
. uta. atabrmenl No 14U. fur tbe parchi&r
uf the aw hi arc , Ip in a, r it , w nt
that twry wiO aflrr trtaofto ahw Iliat tbe
land u.hl ta mote ralaahle far It liabcr or
Hour thai tor agrttiaHaral unrumn, and to e
lattliah th.Hrctainittoaaid htnd btre ibr brg.
later al.t Raerlvrr ai The IfalKra. Oteguai, ua
fruiay, the ath day af Oclourr, oj.
Th y nam a arWliaaira lleary C Hlckiaann.
Kitw.rd TboaiaMon. Carl J.iheu HaltejttM. rul
11 VrlaUtd.uf Atrtanatrka. Minn: and John Ktetdl.
of Tbt IhtMea, IMrgua.
Ant aad an iwraaaa) ctalmlng adaialy thr
aVvt dcacrtbed land are itanteMrd lo Ale their
rUtraa la thia oAca on ur hVfore Ihc aaud lh
day t.f .actotK-r. teat,
Ji4 JIICIlAhX T NOtfAN. Keglater.
Timber ld. Act June J, 17
NOTICH l-'OR PUBLICATION.
1' H Ijnd Offie. Tbe lull.. (VrcgOH,
Jaly ij. 190
Nolle ri bet ebr given that In eoaaalniac with
the urortMMi ofthe Act of CoHarrat of June j,
17 eautttad. "Au act fur theaafrof tiiatarr laoat
In thr atatea of CaltlWala, IMvJutt. Nevada, aatt
W Oiunrlcm 1 vrrltoey," a eaiUoitaas to aft We
KbrirUHd aliuValt-Act af AH-at 4. ajar, tjte
lovrlac-najaeal garraMw bare Bled in tliH offlre
their iwara atatenarJata, tevwita
Ncttou MrMe
of aoart. aatinty of Bottbtaan. atat af Noalb IVa
hot, awora atatcaacat No IJJ7, Abed I arc 4, im,
tor Ihr uurchaae of the r hwK and rt awtj
Lace ih, ta a a, r 14 r. w m
Art liar W. noatine
nf LeMara ruaaty of Hyasoath. atatr of Iowa,
awoen atatran-ul No ijjo, hied lec 4. ioua. foe the
imrrhaar uf tba aK nwlt. r awlt ac 17 and
neta aw h arc ji tp a, r i e, w ta.
, Willtaiu U KaRer
a 4tirla, county of ottifrau, atatc af Xorth laa
hot, .until Malraarul No im. bled Ilec 4. last.
f.r tbr purtbaa of th eH MS ad t c( aec
4. tp i. r ii c, w m
VuyC HrtaMa
of The laallea, ruaaty ufWaavu. atal of Oregon
worn atattnient No lAjy. Aled fill m, t-i. tur
tb- purcbaae of the aH arc a, ip au a, r Ijc.wtn
That they will ollajr urotif to abow that the taad
auui.1.1 1 more vabtaale fur lu timtwr or atone
than far agricultanl purpot-, an.) tu cMabUah
tbeir claim Ij aald laud btharc tbr Kaiater aad
Ui-cvKi r at Tbr Iieltea, Oregon, un Tucaday, the
t7th ') ut October, lyjfj.
flk-y uante .ia wit.icae John aUTagaart, C
II Hrietdn, oflb IlwlKa, ut, UlllUn. Hkanr.
NrlatMt rlndr, of MMrK N' 1MV, John IMta, of
bend Or; Ran Smith, of Craud I'ueLa, N IMV,.
Any and all Mreaa clainiiHi adtxratly the
abut c- ti acrud Ian4aare rc4)ueated tu Ate tltetr
claiaM In thia ol&ce oa or Wfoie tbe aaid JJth da
of (Ktubrr. lyai
ai4-ot6 MICIIAKI. T. NOIVN. KcgMer.
U. ff.J.attiJ OiTmc, Tbe lMla, llrrKnn,
ffollcr Ii litrtby irleea that In mmfSiUm'yHU
III prorttWin ofthe Act of Corlta a j.ine
7. ciuiueti, -An act iur trie awie 01 uiajiffrMnna
In the UUa of California, orrfon, MeatM, awl
WatJilugloti Terrltwry,' a eitrnded to alt th
uutnictaiH! atatea hy Act of Aagnat 4, inyt, to 1
inlbfwIiiir.Htnied peraon hare an IMC n) i9".
filed In llil flHttc tbir awora atatcMMNU, lo-it
Antow Ann
of Aahland, county of Aabtand, atat of Wtaeon
aln, aworn rUIratNo iggf, for the mrcluut
ofthe tiefic9, lp j, r 10 e, arm.
Lam It Lanoai
ar Peqaamiag, cottnly of fbu-aa. atatc of Mirhi
gra. attorn ataliBitnt No !; tor the awrettaa
uf tnenwjj c 11, lp ua, r i,e, wna.
I'rttrr Laracn
of lyrrwamlHg, fioanty of baraga. atate of Mkrhi
fcan. awnrn aUtaaaenl No itju, ht tbe purcbaae
ofthe ),' tec 14, lp an a, r 11 e w at.
frder Nilata
of rVtnaaitrhie:, rmrnty if llaragn, Nate df Mathl
nan. weri tatmnt Xu iyv, Cor tb Mirebaai
of th nrf tmii. wt m-14- and iK aeK aec, j.
tp. r 10 , w m
That they will offer nruof to abow that thalaetd
aoaight aa more i.iaMe for Ha tlanber or aton
than bar aritMhaTal parpra gad to eatahllah
thtNr ctatma ta aaM land orforr tb ttrtiater aii-l
Kercteer at The DjIU. o-cgon, h Thuraday,tbe
ryth day of ucUdwr, ty
Tbry nante a arltaraara Uiarfla Larawi, fn
irr Israeli, i'eder Nilaen 1" tcr Nrtaoa, of. r
uuanelnr, Mb Anton Ao 1. 'if AaManet, Wit
raotaMt ieet. 01 th Italia, itfeajoa.
Aujr aad alt pcrauu itaia..ag aduefaetj 11...
abowaaJatairtjitd larriaarr r-ajiratd to (Be their
-laiaJil taaaoabci. oa or bvforr th aald aalh dajr
of Ooaatxr. raoj.
at4 MrCMAKI. T MOtVAN, Krgtatrr
TIMtatr Land. Act Jane j. 17
NOTICH FOR PUBLICATION.
U. S. Mad Office. The IMUei, OraRon,
June , iuoj
Kotlec H hereby gtren thai la emHanee wttii '
the preWatoaw ofthe Art of loafer af Jaae A, r '
i7. entitled, An act for the aajeaf tiasbrr laivS St '
la tfieaUlmof California, Orrgoa, .Vevad. iM
Wkaliltmleti Trrntor, ' aa xanklad to -an law
patbJicUnd aiatcal,) Act of AuantaT , 1(92. thr
fnttowtiie-aaiheit person havr oa Jfarr 10. uyH.
Aled in thl oAV lb ir aworn aiaagannti. to-wl..
John V Willi nt
of Rraud I'mIji, eramy of t'.raad Poelit, atal df
North llluMa, aworn atatemral Ne lit. far lh
pajretuite of the K ae 19, tp t, r 14 e, w hi
Richard M Howler ,
ofjaU Coranaerrtal bib. Miunrapott eadntr f
Nicaatal, atale of MianewfU. awra4aleacai N
t)ig, fee the parelute uf th nbj attt a4 ui
e?f 1 ami itcy, oH c itsfeara,r ije.w m.
Rrllei;
of 94 Comaurrrtal Mk
4
Itowler'
Mtuoiaoolaa. omnlt af
Ntcotlet, Ute of Mianrtuti (tram atalcmeat Vo
iio, tW th parchaiae uftbeawV aec 1. tp if,
r 1 1 . w aa
Jaoif Cullom
of (Irand Pork ermnty ofi.raad fork, atat of "
Niwtfe IbrtuMa awwra atalr.iK.it No tj. fur tbe
aarchaae of ibe H BwJt, and Iota 1 and aec - tp
, ri4. ww
f
Leopold trf a
of Uariatorc, ctunty of Craud Fork, atif uf
North IHkfBa, awora atatrearnt No 1)17, fur lac
parchaa af Mae ath arc it, tp ue, r 14 e, w an
That tharjr will uBrr ui.ayf to abvw thai Ihetani
attg lit I aaore talaahtr Jar lu limber or atone
than Ibr agTWattural purfWaara aad to catahi .k
Ibctr claim to aald taad Bernre tier Rcgtatrr aud
Kecatwrr at Tbe laalars, Oregafi, on balurday tlae
x4h day of Uctob. r. ayig-
They naaa at wniiiaan. Jaote Cutloaa. Jol u
V U'lUUntsiH tiraudlVTUa, N Dalu Racban. M
Howler, MOe C thawbrr uf Mlaneapatat, Mm a.
Ifropokl itura, af Lanawrr X IKikl John Weltty
of Itettd, Of.
An and all peraon rlatmiaw -adrcrtet) the
atore-tlcaorllied land arc rrqsxoladto Ale thair
CtaiWM In thta aalce oa oe bejuic Ihavaid 4tbtay
a imoueTi ions-14-ua
Mil
(ICItAKL T. NOLAN", KejrrtteV.
Ttaibcr'raad, Act Jupc j, iSyi.
2T0TICI POR PUBLICATION.
V. S. Jnd Qtbce, Th IMttaa, Oreon.
'Jaae, taoj.
Notice la berrby gteca that In cawpUaacc with
the raaa ofthe Act uf Cuagraiit of Ju- j,
iaa, autUkd, "Au act, Ax Ibr aaar of Uaibrr tana
In the fUtteof CaUnnina. Orrcoa. Neiada, and
W'atttlngtaa TcrrltaM-y " a extended o all the
utibtvc bud atatu by Act of .Augaat 4, taV). the
MtowtHr-aaned pcfaaaae bar ua Nov .. iu,
Bled In thia otBce thatr aworn atainacal. 10 wit:
John Marti u
of Taeaaaa (Motet Brooklyn) caawly of Iterce,
Hate of Waahlagtow, aworu atateaaral No itl.
t. the punJauc of 1 bo-net, aec a, tp ij a. r 10 c,
w at.
Horace N IMjckinaoa
of Taconta. count) of Were, m.ut of WaBhiag
loo, aworn atatvii.ciit No iyj. for tbe parthaK!
of Ibcaelt arc I4.lt .J, r iur, w an.
That Ibcy will oaVr proof tu ahow that lb t od
Mt M w BHtre v.loabtc fur H tirouer or Itoatc
tnaa Iur agrtcaltural purpuara, aad la eataldtah
tbrlr ctaiiiu to aabl latwl Stforr the Kegiator aad
Krcriver at Thr Ikallea, urcgon, oa Moavday, the
ith day of October, ioj.
rhe awox a wiu.caae II Many, It II irkk
laauo. W A noarrt) and J Mutua, of Tacoaia,
Wath. f W Saalta. of PurUand. ttr.
Any and all ntraou ttaia m adrrrfrly the
nbovv-dt-Mnlbcd laudaar rtitmauVd lo fle ftaeir
tUtata in thiaotacr ou or before the aaid ihiay
uf Octolitr, ay
a 14-016 MICIIAKI. T NuIN. RiHw.
Timber Laml Ait Jaa j, ih;a.
NOTICE I'OR PUBLICATION.
Timber Land. Act June j i"7 ,
NOTICH I'OR PUBLICATION.
MK.lil'KKTHKMalfiT
I' h Uud OWaaf, The Ibdlr rfon.
Notice ia hrirliy given
tin
wtrtrinlwr i, 10 ii.
th .1 in unnpli m uitb
Timber Land, Act Junr j, rjji
NOTICH FOR PUBLICATION.
U . Land Oflace. The tJalar, Oregou,
Jane, aj
Notice ta hireby givcu that ta caauHance with
thr prui itiona of ib .' Act of Co lagvw of Juac j.
V Laikliiit'cTtw Ihtllra, Otcgoti, .
Aiqrvwt fy. '9 I
Notice la hrreby i n that ta couipllaucr ith j
thr pruvialona of tbr Nit of CaatgrcM of June . I
!.;, entUInl ' Au a.l lor ttt aakr of tlHlUi utiidl I
in .h ajta of CilifoiiiiA, Orvguti. Nevada,, id I
Vnlitnt,iun Trrnioii at txtoiMlnl to oil tbr !
IMilUiv l-uii atuiia lit t.t af.Vuuat 4, ri Iki 1
rotlowtugnautril r 1 nn aaaa ITtMl lu thia uttie ,
their attorn atatcuieul lo4.li
tlnitur ttattlinr
uf Dnl ith. county iT m Mmm, tte of tlinue
aul aaulu Ualr.nriil i. ifu, fila Mar 1' w. '
Aar I lie purvli.UK ul tht 'ota i, taad 1 att 4, tp 1 '
a, r 11 r, w m
John - HctmHar
nf IIIMiing, duiilj ( t IahiU, atatr uf Mliu.i
In aw..iii atk.ciiui.t 1 1144. nltu pn. 1 W j
111. 1111 w
ia;, catuli I, 'An act tor tlK aaUaYtlmUrrlaild
iu tb 11 .nauf C.illfuri.ta 1",i..il Nevada, and
In pitiiiatuuaufthe Act of tunurcaa of June j, Waahikvlun Temtorj " wa cat adtd tJa.l tbe
if?' , rnimrtl. All act rurtbeaaKof tluibur land 1 i.ubtk btndtatab Act of Anguat 4.1?j. tnr
n tbt tutii of t'lit.rubt. Dragon, Nevada, and , rittowlug 1. anted ptra.n hair.oa lharl, ica.
, uiit"H. ....BUM. .nw , IV HVniu ...niw t'-.-" .'.. . .f . l'.'
a- ... .,.&,. Ijk Kit .la,. . l,l Ik, .1,. ., lh.M. u. .. ill il l I kkBlll
aafUlia.OII .I.II.IF.-. VA.ll...".. .. b . I H4. in l... W..- W... MW -.W.-..4 Wf.l
uaolii Ikint al.il. n .tct 01 Auguat 4
rollualtig-iwiiicti (irraaaa narcnieu
l akhillgton 1 1 n itury.'
; 4. ita. tbe
intnorlat
da th pur. In.4t 1
.la
I Wl4.
latr ue, v. 111.
tt
1. LairJ tilace. The HaUea, Utagati,
Aiiunat 34. ici
A MiAlctetrt eoattat anlilnvit ha.mg lien Bled
III Ihla aHicr l.y
LuiumoH C f.. hIiihiI CuuteMkitt.
agaioat Howiemer.li entry ju luy-i uiati Jlercu aad licit aw k et a r
4, , n, 1 nrw.H atejf.ni 9 a, r ij 1, nt, oy Mlonir I
iwtt.. o it. inoiiiaa.ctuiett. 'awnicirii wai rfcontalock, coui.t) . 1 1 ru7ataie f tUon
r.rx.szr.H.T . .::.:.. h.t:.r J3 'JZL7Ztzz :'.! N" n.M r - "-
l.ili .:..:.. ,. "7S ' .:.. J zr'r . .T..iT V.-. r.r:Z"r lor tn mitolHiai oi in. n t aar n, ig . r in.
.1. ,.m ....a, III kriul 1.. ia. I iOi.am .llht lua. u.,il.a.l...
Itlul hi ll.lM Int.lK nlullMtuural III, Ull.l lu.a.1 .ll.J lHll JUtllBIM
111.. nut uin.hirc4iduoelhrt.uitaiiit-. nuiklng 1 uf 401 Hanka ai 1 . t.t "iprrior. County ' Ikutf
a-iid . iiirs, and Hut In h.ia Uir.i aIh ul Ouuilti I Wa. atU uf i mum .nam atatcii 1. " 1 u,
aviiil IhiiiI An mori llmn i .1 oullif 4huc i.iuli g I oleil M.ir i. Wl l r tli ntn,haac uf Hit 11. t.
autl.lo.iW, uin iliat aaM nllcgvil tlifucc f uui I ""'"i1 " r M c "' ,
IhOifWKl luutl a nut lu lo 111 tiwiaoy.iitut in 1 Tbal tb) triiruttir ti of VorJiow that Ihr land
llttartuy, navy urUHilu( ouriat or llie Utlltril I auitght, U inqr vlu.ibit lor ( -Ui.lM.r ot ati.uv
KUUk at a private vuldU-r, uOtcer, aaiuaVi nr I tliaii Iur agricuttu-ul iw 1'uira, aad to itlUalt!
inariin.' iliirnik thr itarttl U Siwli(,oriliiiliu any . tlivlr tlaliuilo u!d U.nt btToiv V. A lull, t 8 '
o.lwr uai lu wlitcli tiio Vnltvii Slate nif) Tie en-1 CuuiUiiaalulirr, at I'r.m lilll, Origvli, un Tim.
Ukgnt, a,ml twiiiciurc lierliy uolll'inl tuHpuear, 1 uity thr iitlida) of Nun iiu( tjej
iiaJKiii.l aim oil rtvt.lcuiv touclilnu U aucga. fln uuinr aa ivitin Joltu S hth iltac. of
tlruli.i nio'clo k 11 111 on Ovtul'ar 9, ivaj, Itctui Hili'ilng, Mint), Oun J (.tjt, John nu ,.
t. I1.1t II It.cll, I , n Cotaiuliatulirr ut llttfui.'l litiiml Atnrali t'f lleml nr: Qturl. V 1.1 nu 1 '
tiitaiiu, Mint tliat fin..' Iiiur.ug tt 111 lie h.-ld 11 ( oflinlmli llim , low I AltutlfUiiii., tin. ) o.n.1
u ut'locW a ut uiliHloUir t, iyi, lfure Ihc , lie .trr, 11 I raluitr.ol fi inavtltc, Or l r.il J.u.'h-
uariti. 11 . Kicii
ITia,ril.iul, ur;
Cuniaiiiduiir, at matttlllti ui.oii, un Moii- iu v clock a ut oniHioUir it,, in, lfur the ilr.trr, H .1 ralmtr.ol I'linavlllc,
d-y. llie Wilt ttay of Norrmlier, ikuj. , "fLal,,;rBil1a lJrSmr ?' ,,,c l" bUl.liil J WilliMtl.Cot.pcniui' of.l!u
Hrli.ir.it 'ia "Itiiaaaer J.wiitaTSlwrii. Cliuuii Oftiw In ,'f lia-Dallc, oraiuiii. 1 artl Wna, Vm l ttrtitk. jQlljadJlS
amlUiiTJlutiM II, fifullilf, Ituwt deck. Clwti tag Til aiilifuuiilaaliiiil lMf.ua, : III m 1 Jtilm MSTiul,..tt,tf Ih. Hifniaj, C
HiuKK, on-rlm vllir, Or. ilnvlt, flint Aug ., icoj. ! fUrlli Utlr ttilril bAk-tbcll, llrayk, Witah
Ally and fill peraoin tlnltnliiK ailtraly the ahuw thut nftrr duy illllgiite. iwrauiioj rv,ri- 1 ,tu anil all munon tldltului!
abuta-tleririit luml uri reiiiieateil to file llulr . IliU uulU'e enn nut W mmlc, ii la lii WltMtTnl aliuvt'dckditKit I milt an ifi()etc
raiiwaa, wi li.iwia ...
uj. Or; lleujmi'ln I'
ctalniti irt till iilVictr mi ur iKluru tlic .ikl 161I1
if Uy , MlCIIAItL T. NOLAN, Keslatcr.
illligetioe. Iteraun.it arvwffrgf. .YI(i nilu ul( nmaou tlnliuhii; ailvcraelj Ihc
1.' inude. It la liLirtitAIvi ' alKtv.iL.sritt I milt u iiaiQatr,l tu l.lr llirir
nuO illretttil tlml aiuli nolicc Iw glvru tyc H10 ami cl lima In thia ufltee on it luiwi; tlicn.ilil lath day
tiroiier.iintillcfttioii
aii-OMi .MICllAi'.I. T
l 01 w
NOLAN, KrjtUler j-a4.u0
of NiiMiiil.jr tuot
J.1...J. 11 la-ir 1 1. I
T NOLAN, KcgUUr !H-tilJ
their an or 11 atucniclila, tu-l.lt
1 hrtiraer A. t'.raliaat
of Sit ra, cou.it uf Crook
..Mora. la.l.ll.lUl Nu 17A.
pin-thaw of Ibr lull 1 awl t and tfa nctf aat a, tp
14 k. r 10 e, v. ih.
htln In B tiraliani
of Sltura, couatt of Crook atatc of Oregon;
aworii atalciurot No 474. bled June . nm.Afttav
paivbtwoftlu loiacuml 7 aud eh aa aec 6, tp
14 a, r u r, w tu
lackie Mrock
..I'll. 11. 1 count) of crook ktaU uf oregou; etraen
dnl 1.1. .t Nukii. hlexl June ig, hu. Tor Ih par
.,1. .c ofthe act iiv. uii.l aS -it, an. aj, lp IK ,
r iur, aiHllut tare Jo, tlR, r II. w-
WtlUaui Milllull
ut i-..mix 1. il , cuunl) ol .Vuutlbary, tat of Iowa,
mom ttaitcintnt Nu auo, ili June it, ivoi, ftu
iht iwiihaat of Hie u'a 'H '"u "1 " K aec s.
lp is, r 11 e, tt ut
David II. Mailer
ot I ewHtmi. count) of Nra IVrce, Mate of Idaho,
.ioi,i ai.ttineiii .tokai. Mid July la, iyj lor
in poicluk. uf Hie tula 1 and 1 are a aud Iota .1
aad4"nt . tpfia, r lie. it m.
lint liny villi iffr piuof lokhott that the laud
auugl.t ia mute valuable fur il tlutu.r or atoll
lh.u. nr btlcnltarkl iMiriuaa, aud tu la-taulltli
.Ii. Ir annua tu aabl Jaml baforr J . bwittt,
(.otuit) Ullik. at rriuctlllB, Oregon, on To,
ih.. .tin 1, III day f vllt, ivj
i 11, y 1 anie ua tiint' lliu lltrt.tnam,
lob 1 4II Kubcrt hiiiillt, K A Oraltani. of
o.Miia, ort Warren lironn, L H Alluighiini,
111 . IViiidrMer, Loieil Allitigliaul, of I'rnn-illlr.
in li 1' bltlf. W 11 llruck, W II rlaul4. t hrK.
I, llruck, JoaetJi 11 Hatter, frank Uunaon, uf
Itrnd Ol, WUlUlllIt llilllllph0d.JortO4(lt4,,0f.
Kiwiauu, tu ... , . ., a
Any and all tuetwm claiming aihly Xhd
ahuvv-deacriurtl Uuda arc reenii aled to flic llteut
c I1114IU tliiaoincetmor utierciiiceaui 1711104)
uf Nutciulicr, tyuj
tlici
jot. at. : uf Oregon; aworn
' tm. purchatw of the at.,
' iv and twtfPwfcaud ""
Oriu i t.rav
. -.. r
or tend, count) 01 crtatt.
atatcinrni to iJJ. ax
url. and uet k'W tec
look, atatc of OrcgUii; 1 wh ace jo, tp 1 . r 1 1 e
Mid Jiuje . iyM.ajr IB f Jailor Buytr
riiMMBer. county 01 wa mourn, atate 01 tiu
tkuiain, awru vuw-airut No i.sf, fof thr paV
Ha, ut 1 hi aaai ueJJt. awy f.W aajl c'a el,'
an
J lp to a, r 11 e.
Tltat tbi y utll (T.r pruof to ahow that thi land
aoui-Bt ia tuure vulu.tl4t for .11 lla.iK.-r ur atuU
Mhao fur agricultural puriio. a, and to e Aabljah
tnctrcut-aaiuaa.n wna tv-iorc ine ficgaHn auu
Kcceivrr at The laalU Or.-4.1u. ou Monday, tin
ffatk ila of October ivij
They ntaic a ttuneaaea . Jawea Hot-tr, of
apuoiirr Wia C.eorgi Clenornnlng i.uaul
ktairkii Hicbald King aud tirlu J i.r), of Urud,
Or
An) inu all perauiu claiiumg adtiraily the
aluvi i! ribed taada arr rruiualed to Ale tbr.r
clalnw in Hi.. cQ. e no uj w(lm the aald tMU day
oflK.t'jIxr luiii
.114-016 . MICH..itL T. NOLAN. KegtataT.
NOTICH FOU PUBLICATION.
lCllAHL T NOLAN. Kc.'Uter.
and Other m The liaiata, ijre.nii,
Auattat 4 i' 1
Notice ia -fireUv givru that the (uHowutlf
tiamctl kcitlei luntilefl nolle, of hta lutea' iau lo
nuiLrfinul Iirool iu aupport ol hi ctaiin. audi
HtAt aaid in ouf will Ik- ini'ile Ik lore J J itaulth,1
Couuty C!ii', at frinrvtlir urjgott, ou MtM
day, SteuitiT ai fs, n
cttdt Join ami nfiiiiarrs Orejjau,
II It Nu.kjra, foi ih ark, arc 1. 1 19 r (i v,
tv tu
lle mine llirfolUtwIiiE "lUtekae to prove III
ruitttuttoua icsWencc mrti und cultivuviuii uf
waltt aiw) via.
; iitttry lariiu, t.eurgr i iu)iur, ji ai 1 uuiuua,
J-din Ttt) lor, ofsKtem. OreKon
riit-i MIIIIIAIII, T -NOJN. lUi.tr
tlkif ttatt aw-
yawray-Mwe-' aaR'iWai