Bohemia nugget. (Cottage Grove, Or.) 1899-1907, May 16, 1906, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mood's Sarsaparilla!
'I In- III rTr-i-irt'-r-.
A. II, Ml Unii'l nf ll.iiilnii hi f i t i -! i i t
I nil .illirr iim-,I, Imi , In nii ilt, Iiij; il llk'lil iik' ilii"! tin- Hindi. lie tin 4
iiIik mnl i iinx. i I,,,.,,,. .,,. f v... i. 1
, ifuwit in II I, tit Imiii, Iiik ni. . . ,, . ,
... (' ' il'rf, 1 1 1 1 1 .1 I I I I 1 il' II' 1 J r
r me mill- 11 en hiriM in- nn. tin- .r(
lit Kill
iiii titlv only JiikI Iiikuii
It ri i IVfi) Mm. M' i atltii.ini,. III llir Il' I two
! 1114 II. km any .r. I. .in .,ur (",:xi.
Il I." llir nliini( r. .nil. h i i,f ,i..,.,,
' li tiiff-l .rinif nf Hi ii na-'i 1 1 it ) il u Drill.
It 1'iirllli d tint I. hi'.. I. ruii'i nil I, In.,. I .IN
riin', nil liiimiirn ami nil 1 1 11 .i Ion,
Il Mri'liKllii lK llm l..nin. i, ir.iili. nil
i'i.li. nml .iill. up Din vi hi.
It riiri a llial tlri'.l fenllng uml ii.uU.. llm
i nk i-lr.mg.
In usual lli-uld. nr III lii-w tul.li t form,
Iijii I . Inn li.illur.
It r I It front nnl.
A inrrrapi iiilriit uf t'linllrT, Vnle-i
rep.ill dint Kie.it Hind iIiiiii'n extend
fill' llllli'M lllnllK' t lie IllU'tll cnilhl of llir
Hi IIImIi 'hhlilii l. Thi-tc, In ii.ldlfliin In
Im'Iiiu utterly wiirtlileA fur nil pur
Mii'. nil- ni-xi 11 nii'iiiirc in (hi- iinrrow
atrip nf low hunt l.rl vvi i'ii tin-in nml
I III! llllN. I'llllllUlll) (if llllMlll-MH llll'll
lllltl- llill'l lllllll'.l III 1 . 1 1 1 till- Hllllll III
smiie ue, nml If dmlr wiiiko 1 r i
I'l'iilUnlilo mi IniliiMry Mill In- ImiIII ii.
011 (In dunes. '1 ' 1 1 - pliin Ik to 11 111 mi
fm -l tut liil(l,H fniiii nud. Tin- v )! I
llll'llt till H proved Hl.' I'HN (III till- I'llllll
j I 1 of M l-' ;, hl. i lU I, ,' In nl.ll'i-r
III'1 (In- In. .Ill till I !( )-.
j "Our w.iili iniiv hii i i'i," hiiI.I Mr
K 1 1 Ii hunt t i i i iid. , "nr iiin.v ! r
Miitii'U lure, nml iniiy full. II urn I
Ml'ill-d If le n 1,1 l .i . 1 ml '1 .1U1 hut
dull, Jnil klmw, IiiUIiiUi'H ii r" iniiniinii.
"M Ihii,in Me I'niiiinnli i-t er.Vtt here.
I In'iinl 11 hmjcr 1 1 1 1 . 1 i-. il -rlm- limit
I I'iK un aiinllii'i' (,'U 11 di rii. mil 11I1 nil
(In 111.
"'Vnii inn K n -."nut iimiiy nil
tlll.lA, I Mtppime,' I III' llMJir mm hi.
" ' i iIJ (on, in) ilntiM,' Mild (lie doe
(nr.
" 'Mut it'Hdirt' nilt-tnlies nre often
hurled ilii'ii under iiiiiimI,' hiiI'1 tin-
I.t T.
" 'Vi-,' an Id t fm (Inrtnr, 'lill'l law
yers' llll"-tllk. oft.!! MM III,; lx let III
(lu nlr!'"
Fnllncf Almnl J-tclr.
JoWI-IlT", W hell WIlteheM lll' with
I tlii'iu for rt'j hi I tm, 11 ru frequently Inault
, el w llli die reimik :
11. 'tit aIi. !.- Mi.. .il. k nr.- iiinilii.vil In " trunt there I tin dimmer of rrys
M'Viriil enlm nml tnUf II L'lilf nntlt 'mill I,..i,l' mi II ni.1 V ,.r II... !..vt.,l Iii
(tin WnrkH if my M'litrli."
f iirlnrlly. Noun' I'tpiTtK (I11I111 dull
tlii'i' till. Ut iiimln of mi ml nml llm.'
lll . (Ii.- I.iill'llni' I.t Irk of tin- flit nr.
In Wulo nml tin I ' 1 1 1 1 t KHiK'lniii.
Itrf.irin .Ncrileil.
"frnntor," imknl llir ri-jmrlrr, "In t !jiti
likrly to I." it 11 rt-form 1. ilnl 1..11 In lh
n.'.ir fni ii r-V '
"I'mlinMy mil," niitnir.'.l llin pinlnitit
1 1 I 1 1 1 .1 1 1, "lint I !ii 111m ri Inn I a Kruuinii
lint (hi lt- c ii;lit In lit it -iiiiik' In III.'
fir.ii of n t in in i( iTin i( tin ou ill in 'Mi rt
of Julit."
"In wliitt r.'ii. .-l ?"
'll. II U f.'ll flint n wltm-Hii nlmul'l
In- hivnru nur.'ly In I. 'II lln- Irnlti mil
Imili i.k' I'Ht 111" I1111I1. 'r.-!!iiu' tin- wlml'
tllllll in tint i.tlly llllflir.-niiiry in tuna!
i.K'a, hut ia iiiirti.iii' liilily Injii'li
CI. .,!."
WAST fi. D TO A SHADOW.
Out Found C iro Afti-r Fiftor-n Yo.trs
lit Sufli-fiifr
.t!, tl.,'Hn'lij.;. r lit till" S'lttr
.1 11 'ti hill, . , n v ' :
" I' ir hfl.'i ii yi nrH I
liii.l ki.liirv tt'.iililif .
Hlnl I Imllull 1 il.M ti.r-il '
faithfully, . 111 1 I n it
tin. I H rtiro. I hrnl '
lu-itvy I nrkiirln-i", ilii".-
rv In mine In-", ami tur
rililu urinary diHor
ilern. ( inn tiny I i nl-UpM.-.l,
fi-l iiii-iiiti!i
nit t)m i.li-wilk, nml
thi-n WHitcil avtay in
lii'd (nr Xrn wt-i'k. After heinn
tip, I Iii-khii uniiiK I'nMti'i Kidney 1'illn.
In (Diiple of mniithn I ritri tit .1 my
old lienltli, ittiil now weili 1MH poiinda.
Twelve lioxeii did it, and I liavtt Imvn
f two yearn."
S ld l.y all dealer!. f)0 retitit a liox.
I'nnler-M illuirii Co., Htiffalo, N. Y.
CLASSIFIEDADVERTIS1NG
Portland Trade DircUory
Nurnr and Aldrrr in PorllndJ uf Krprc
rndihvr iutitr tu mi.
A.I!
C.ll.llul. 1
'Yi
Tor 11 Kfent iiiiiiij 1 mm i think tliero
tire tltNli.Hii'Kt J.-uilcrii whn innk.- a
prtn'tlfe, with "full Ji-tveU-d" wntclii-n,
of nutxttltiidiiu cry m 11 Ih for tint Jt-wclM
lit mi 1-imnmmn profit
An 11 uiHltt-r of fart, du re U no truth
In thin iinpl-loii. A jt-wrli-r, tin ninttor
linw illnhntifNt, out Id nut nli'iil tin J.-w-.In
In it wiit. li, for tlu-y itn- vhIui-I.-mx ;
tln-y only mnt lo r-ntM nplixe.
In niithjin- wnlf tii'X the J.-wi'Ih wrr"
often nwlly, In modern wntrlMti tlmy
art lu-ver worth limp- thnn a ifmnii.
Maliri HI nrrrni r.
I IWI'lIl-IH III llplirtllll'llt llnlfl-n X.illll'
tllin-x n.'.'iii tn fni;. t (liMt milt ers;illniiH
111 tin- I'litr.im i- hiillx limy 1 1 .'ih.11 id
hy on r I.'Ii.iiiIh. Thi-i wn-t the ti'. l
Iti' Mhlih :i h.hili.l 1 1 1 1 x . 1 1 1 I i.'.ili.'l
lit din i".ii- i.f I,!-. :i..irit I re --if ly :
"I'mIi'I I i!k I 1 mi-! I l,ii..-,- ery well
v. I. ;it "ii U1.11M s.iy ! I'.ut I I.11..W -J"ii
h.ivi' I., ru i.fT ..ijiii;; jii.l.cr mi. I
..- t nil j ..nr iiimii.'v I"
"N.i, I didn't, my le:ir; I ti t'-M-n-fy
d.ill.ifi," Win tin- tutu 'lll.itliiK ini
n- i-r.
The hIIhT vnh-e xilddrtily tilndll! it.-. I.
"Well. Mrlnipi lifter nil we Wi.lneu
nr n little t.... net ere - a tnun hliniiM
have 11 little re.-reiii l.m nmv mid then"
I II' I I I I l-l I I I 1 1 -1 ; t,.'ll.
Hit; h mi I.', rt i.'v IIik
l M . I . I A N I K I ; S - - ,
1.. ism! I'.a . t mi J. nun-rn
I
I
Jl"l
I ' 1
.III
fi. .
I ..I :i kii"li
t. 1 11 i.ilii'
.!. . . l.ii.l.'i; 11. ..I 11
I ,r I. 1 imkn .V I '.1.
I. 1 ii.r'-.
ttt t - ry ri'i.t ii' .
Ilr V Looking Ahrad.
Ill n enr.y eluilr Mr. 'J'rouhle Hunter
ant In front of 11 hit; warm ntnve, hut
Innked Mud nil the niiinLe curled frulil
liU eh-nr Il.-ivnmi t'lKnr.
I Hit lovely wife pl.-ieeil tier firm on
the top of the rlnilr h:i'k mid wltll the
other Ini ml Kt Piked til M troiihled hmw,
"IIllH HomethlllK C'lie W Tullg lu llll si -lieuM,
ilenr?" nhe nnktxl.
He remained ulletit.
"Vou've Ut-n . dUaptKiliited over
fioim-t Ii I ii; ?
He remained allelit mid on Ida fare
rare t.r.xided.
"What 011 earth n worrying ymi,
ih-.'ii?" (the tisked with tears In her
voiiv,
"I wax jut thlnUtiii;," he nald b.tM.v.
"nf the iipprniteli nf K.rlliir. when I'll
have tn take the KluVepIpe down." In
illaiiapnllM Star.
11 1 -1 H
1 1 .1 it..
l'""'
1 i.hi ; W . 1
A 11 I I I l I . I. I I .
1 ( I llll'llt Hi ' III till l. T"
ij.r. inli'i'
l.i' .I 1
i.li- !."! h i.
t I: I AM l
I'. 1 11' nr I
II...
VII I I
I..' Ill,' I
I I 0 , I III!
W.- , ll.lilil
. st. W run tin
ui.il I 'uh,
iin- r.
II . Milt 1
XII V K . I 1 1 I II I i I n.irT'in. . I'. 11. 1'.-. .i i.
Kfe-'ii a A!ir'.l lit-i'liuirn .V .. 'a 11111..1 .i.tilirt
I . vi r 1 11I1..' 11. 111 1-0 ' n lur 11I-I1I in-a. Mumaoii uiul
hlllli allrwla. I.;tiilt- IkimIiiIIh v.
J IM I I It V I 1 11 1 1 1 If ymi Hunt yi.iir li.'ii-. In 'tky
HUM. . X r.li' lit ti.r In'. 1'KI Itrilli.rt l.tonil I'l -ll
1 A ll.l I I III I Kl.Hn A. inu Mllla U
I'orl.iili.l, un nun.
I I A M It .t dill I A N'H I Mil. al ilii.i Iiiiiik- mi 1'it
.1110 nittal, .iriiniiM mul I'Ihiiu-. imi . i.sy im. lit.-nta.
1 .Ii- li.r I lal. I ..-( lit -iili.tr ) .in 11 irn'.-. All.-li.V
till I . r 1 lliuiiuk. r 1 .1., i i.rili.iiil, 'it"ii-
Tiiniiiriiv TAitiiir 1 111 1
I'lfl" in urn- ..Mil i.ohII mi n r 1 1 1 m l.i 11 w 1
I'nin
iiliiiil.il
I lilni'll-'i u I oiilv l"f ilii.il Itn..' W r !i- I'D 1 ur
(i. II ... I' A I I I H' I I 1.1 lilt A III I - I I I II I.
iiiuit.l 'lln-uite llull.lliiic, I'm 1 laii.t, iii.-Hitn.
'llir Man nil Hip f-ia.
They were K"lni tn dn.- matinee. She
was iiji In hi r hniidnlr puldui; on tin
I -1 1 i 1 1 K" t'lllilu-H, and he was blttilii,' Itn
pntii'iilly on (he front utepn.
"IJeoi'ne,' hhe rnlleil down HWeetly,
"Jie-t ni.e iiilimie more until I tind my
Klnves."
l'lft 'l llilliufes passed.
"tJenrge," came front nlmvr. "wait
atinther aeeoiid. I've Inst luy pill."
Twenty minute rdlppi-d hy.
"(Jixne," bhe enlidlilied, "don't go.
One moment. A button Just Jumped off
my nhoe."
io njc alienee. Then (ieorge calls
wearily :
"Hurry n little. Kthel. If you Ret
down Itt another the minutes we can
make the evenlnj; performance. Mat
Inee'rt over loiij? no."
H-X I ' J M 'J ' ..' . V:.V3
Tlie Klntl You lluvo Always Itoimht litis borno tlto Hiifiuii
turo of Clias. II. Fletcher, nml Juts hvvn iiuitlo uutlcr I1I.4
icrs(iiial HtipcrviNloii for over IH) .ars. Allow no 0110
to docolvo you in this. Countcrfcltix, Iini tut ions nntl
tlust-us-iTood " tiro but Ilxporlnu'iitH, and .'iidanjrcr tko
ltcalth of Clilltlrcn lxicrlcnco iininst J.xpcriinciiU
What is CASTOR I A
CitNtoriu Is 11 liarinlfss mnbst Unto for Caslor Oil, I'nro
lioiic, Drops ami Mnotlilntr Syrups. It is 1'loasant. It'
-outaiiis neither Opium, Morphiiio nor other IS 11 trot lu
Mihstaiicv. Its apro is its K"uniii(co. It ilt-stroys Woriu4
ami allays I't-vciihncsH. It tircs Diarrlm a and AViinl
('tiif. It ndiovos 'IVi-tlilnjr Troubles, cures Constipation
and ITatulcncv. It nssiinilatcs tho Food, regulates tho
Stoniai-li and Itowcls, ulvino; healthy and naturul bleep.
Tho Chiltlren'H I'anaceti Tho Mother' i rleiul.
Tlie Kind You Have Always Bought
Boars tho Signature of
Si
s iimiii inir" 111
SIX S fTTTtL.
In Uso For Over 30. Years.
AFTER ALL.
Mir- I . mi n.l Xl.r- lln.l lli-eii llnluif m
liritll lifltlll.
M ii ry r'niti'.tnu tnHiid In r pinkiife of
lil"l.il.v piiieiM ii.oii (In- tatile, or.- n7
her hat nml Jin ket mid threw herself
lip. ill the i-mii'h, hi I' lliiK'-ra pi-mi-
llili I r liehltiK even. She wax nick of
teii.-hliitf h. ( ..f It ! The filler linihl
tlniiH with w hi. h i-1 in had hc:U!i nun
h.l nlie had hroken liKalliNt tin- llillliel
hie luii rli'l M of (In- nyittciii. f I . I- llll'll
I ' I ' -i 1 1 m had fad.-d helnre ilnyM tilled t"
the hllin hy die emlli'MX ev.'letlnliH of
lifly rextl.-HH Niyn.
She had had dl'eiilnM of hcllitf (III lll
Itu.'iiie In tin- IIv.-h of In-r Ixiyn, hut
nnmelmw nhe had no time tn In- an In
lliieine. It wax more than nhe could il l
to 'Vet lii the reijiilreliientM of II crowd
ed M-ln-dulo. She wan Jut-t tln.-l of It
nil.
Jiixt then Nnrah npepared lit tho
d.xir.
"Somi-lxidy to n-e joit, MIhm Mnry,'"
i-hi- nald.
.Mary mm- Impatiently. "Sometxidy"
In that particular Inne meant ii pupil
nr pupil'M mother.
Il wan a m.itln-r thlx time, a nhal.l.y
wmniili, with inrvoux IiiiiiiIh mid eyi-H
W here M. r row had InliK made II home.
Sin- rnM- timidly an Mary cntcri-d.
"1 know I'm luaklni? Ixihl tn enme,"
nhe nald, "hut ll'x nnre (rollhle we'ni
lu. Jim, he wotildu't have let lue, hilt
I nald lt'n 11 nwe.-t wnmiui'H heart nlm
h.'iH, nml nhe'll h. Ii uh If i-he run. It'
Jim MalonyV mother I am."
Mary ri'ini'iiilxri'il Jim Maloiiy. Hho
had worki-I w hard to help the hoy,
mid now
"lt'n the truth I'm telling ye. ileary,"
tin- tremhlPii,' vol-e went on. "Jlni't fa
ther wan lint hoiiei-t, mid I wax (leH
perate nfrald for Jim till he came t.j
loij. Then, Nilddeil like, he nral!lt
ened up.
"'Mother,' he nayx, Vhe hellevea me,
and 1 nfii'l k'oluc l.a. k on l.. r.'
"And he didn't, deary, I know In;
d'.du't. Alter In- w. i.t : 'ral Ship-
.'Ii'-, e.T.V lli-ht he'd look Lie -I I'. . I ll t
an. I I I: t.i-w. '1 l. ii .- !.-r-v
as m .;:ey lo-t. and th"V'
i i. 'I t hey knew nlKiiit
.llm -e;.t ...rd to lu-, ,-ilid
In the e...
.!.! th. i .
;.. .-ii . ! h
1.1- !;.lh.-r
Ivmi- the.;
"T.-;i Mi-, 'rai.-toii I didn't k
ha. k on In-r." So I m. tile hold "
M.u-yV h ind- elnsed ai.oiit the tl'.lt-t.-rii.ii
lin'i't-s.
"Ill oi.,e with ymi this minute,"
i-he said. "1 think that we ran '.-t him
"III. Mild If lint, we'll tell Jim that
we're pr.itld nf lilln." j
Two hours later Mary returned. Sho
had worked hard, hut hhe had In-r-minded
JIiu'm employers tit hint, and
the l.xik III Jim's cycH - grateful, holi
est eye had rewarded her It thoU
Kiimlfold. Her ulanit- fell UkiI) the.
hlxtory pntx-rx, and Khe mulled. Tho
nftennxiii neenied so long ttgol
Vouth'H ( Viiupanloii.
Th e Wi n n i Stroke
1
JlrAlV4
.,..g
-TV " -,' 11
If more than ordinary skill in playing brings the honors of the
'arr.e to the winning player, so exceptional nurit in a remedy
ensures the commendation of the well informed, and as a reason
able amount of outdoor life and recreation is conducive to the
health and strength, so docs a perfect laxative tend to one's
improvement in cases of constipation, biliousness, headaches,
etc. It is all-important, however, in selecting a laxative, to
choose one of known quality and excellence, like the ever pleas
ant Syrup of Fij.'s, manufactured by the California Fig Syrup
Co., a laxative which sweetens and cleanses the system effect
ually, when a laxative is needed, without any unpleasant after
effects, as it acts naturally and gently 0n the internal organs,
simply assisting nature when nature needs assistance, without
griping, irritating, or debilitating the internal organs in any way,
as it contains nothing of an objectionable or injurious nature.
As the plants which are combined with the figs in the manu
facture of Syrup of Figs are known to physicians to act most
beneficially upon the system, the remedy has met with their
general approval as a family laxative, a fact well worth con
sidering in making purchases.
It is because of the fact that SYRDP OF FIGS
is a remedy of known quality and excellence, and approved by
physicians that has led to its use by so many millions of well
informed people, who would not use any remedy of uncertain
quality or inferior reputation. Every family should have a
bottle of the genuine on hand at all times, to use when a
laxative remedy is required. Please to remember that the
genuine Syrup of Fi;;s is for sale in bottles of one size
only, by ll n put.i! !e drucyists and that full name of the
company California Fig Syrup Co., is plainly printed on
the front of every package. l-Ygular price, 50c per bottle.
K.
& wj forma Fig Syrup (M
1 '' 1
- "'-
"a
! ''' C'rir r txnvt'i"
: a
1 V
rco. C& I.
ifcw York
W.L. Douglas! ELEVATES WATER
o.so 0 to. 00 CU f T? O FOR
0 ot 0 onucQtiii
W. L. Dougla 94.00 Cilt Edge Line
cannot be equalled atany price.
I A NOVEL DUEL.
There has loii heen Intense rivalry
U-twecii two expert carvers employed
In a New York dow n town restaurant.
The two men worked side hy side, and
tuiiMnntly each hra'cl of his own ac-eoinpll-'hineiH.s.
At last, says a writer
in the New Yolk l'ress, the manager
de.-idrd that lii s.nne way M-ax- inu.st Imj
etahll.-l.ed.
"See here," he said one day, "why
don't yon two llht ii duel for mj
primary V"
"Aha: Name .e arms:" they tiotu
er, limed.
"11. 1111 sandwiches,' said the manager,
with a smile, a very crafty, coiiiinercial
r,rin, hy the way, for he had rcecived
lour orders from societies for nearly
two thousand ham sandwiches, and was
Worried about tilling them. It was de
cided that the carter who tlnlshed the
lirst thousand ham sandwiches, which
Included slicing the hread, Imtterlitg It
ami slh-lnn the haul, was to he declared
the winner.
The manager Invited a dozen of his
patrons to witness the contest between
the skillful carvers. When they entered
the kitchen they were confronted with
twenty live large boneless hiiius mid
bread piled up lu uiicountahle tiers.
At the word "tin!" the spectators
crowded round to watch the freak coil
test. As the sandwiches plied up with
the regularity and uniformity of a ma
chine, they could not help admiring the
skill which enabled the carvers to slice
the bread with 11 single swtvp of tho
knife, butter It evenly with another
Bwcep, and slice the ham ho that It fair
ly dropptxl Into position on tho bread.
After watching for n time, the M.e'tn.
tors left to lie. back lit the exciting fin
ish, w hich Ur! manager predicted some
hours later.
"Pierre wins!" exclaimed tho mana
ger. "One thousand jierfeet ham sand
wiches lu ten hours and seventeen min
utes, using eleven largo boneless hams.
Francois, nine hundred mid thirty-two
sandwiches lu the same time.
"Here are two half eagles for you
both. I'll split the money, and If there
lire any more ipiarrrls, you'll need tho
money to tide you over while you hunt
another Job."
mitt
f vk r ri ; u 1
Hi mvsLK
r7 h rri
1 j 1 rpj
11 1 if 1 x 1 111 -r-
1
;JnW 6 8f6
Capital 2 500ccd
$10,000
W. L. nOL'GlA.t MA tfk'S X ST7 3 MOf
MFM'S S.'i.SO SHOES 1 HAM AMY OTHtH
MAHUFAOTURLH IN Tlic. WORLD.
(itA '.Hu to anvp-e oho can
pioe tni st.temfnt.
II I ciiulil I jkc miu Into niv three laritr factorial
t Unit k tun. Mn., and nhnw . u the Inllnitc
care Willi w liicli e crv piilr .if shots l muJe. uu
would renlie why W. I.. Dunlins J.l..,ll hhecs
coat more tu mi.ke, why they hold their nhupc,
lit better, ttexr longer, ntul are of greater
Intrinsic value Ihun liny Mher time.
IV. L. Oouclaa Strvntj Mxda Sfroam tor
Man, $2.()fi. Boy' School A
UrosmStsoom, $2.6U, if, ft. 7 5, $ I. BO
CAUTION. -iii-i-t i.-ii ln""k W.J..tn..ii;.
las .Ii".'-. 1 ik. no Hul'-tit'.ito. .-no i:i'iitiiiie
Vith.nit hii n.'iin and i' r o-e s t m j..--1 on li"ttntn.
iiif Culor iw 'ets i.Nt-f ; t' . v n ' '-'of ueur bra&sy.
W motor I Iliir.trtt-1 Cat .l.'k.-.
W. 1 lul til.As. Ilrocktuu, Mam.
by WATER POWER
THE COLUMBIA HYDRAULIC RAM
Th llnrd-Worltlnit rtrformer.
"Somet lines," said fncle Kben, "it
pears to me like a reformer was one o'
(leshere people dat has to talk two
hours an' it half to Vpress one o' de ten
eouimaiidniciits. An' d.ir wtirn't no dis
pute 'bout dat lu de lirs' place."
Washington Star.
What tlit) lrt-x Nevded.
Miss Angles This new gow n of mine
doesn't give me tho graceful llguro tho
tailor claimed it wotiKL I uiust have
It altered.
Miss I'luiiiplelgh Why don't you
take. It to l'ttddeni & t.?
Miss Angles Aro they your tttllorsl
Miss riuinplelgh Oh, no; they're up
holsterers. Tlt-lUts.
When a woman buys glasses, sh
usually says It Is due to astigmatism,
Dut It U oftcuer duo to oldugeliiui.
How's This?
We ofTcr Ono lltuulrod Iiollars Tiptt-Rril fct
inv ckm' of I nlitrrh Uml cuiiunt bo cured hy
littU's t'ktarrh Cure.
X. J. v llKShY A CO., Pror. Toledo, O.
We, tho undorrliiiit-'J, havo It now u X. J.
Clu-iiey ti.r the la.-.l li yearx. and ooliero him
i-vrlci'tly hmierat'lo in all Luk iii.-s Uttiiduo
tionx uiul ttnam iiUly able lo carry uut auy oU
liKaltona made hy their linn.
kst A 1 Hl'AX, Wlinlexalu lriief if ts, Toledo, O.
W ii.Di.su. K in.nan ct MiiiviN, holesaie Prug
ginU. Toledo, O.
Han's Catarrh Cure in taken Internally, act
ing directly upon tho blood and uiucouh nur
lares uf the stem, l'rlco 7oe. 1-cr UolliO,
bold hy alt KniKgists. TeauiiH.nlaU tree.
JiaU Fatuily cill are the best.
What Father Tbooght.
A New York teacher of Instrumental
Inuslc wns one day telling the father of
a pupil, a lad of 10 years, of the prog
ress made by the boy In his studies.
"I think he Is Improving n great deal,"
said tho professor. "He will certulnly
leitrn to piny the piano."
"Is thot so?" asked the father, much
gratified. "I didn't know whether ho
wns really Improving or whether I wns
merely getting used to It." Harper's
Weekly.
' 'a
.Z.. t - -
' ' ' " .. ... . I .-Ji fcJ4rV aAi !
hi .'s 'iJ
- V ' . M f U Tsft, ' , K. ',.1
.- . Ni3;C ,' -
PUMPS AWAY UNCEASINGLY XTTHOUT ANY ATTENTION
THE COLUMBIA HYDRAULIC RAM is a simply constructed and
inexpensive machine that can utilize a small fall of water for the purpose
of raising a portion of it to any desired height. It is the farmer's friend in the
"dry season" and is indispensable to those owning land high above ditches. It
will furnish water for domestic purposes, even elevating pure water of the spring
by means of the impure or muddy water, as found in some streams. Requires
no attention. Practically no cost of maintenance, there being no parts to get
out of order. A rani will pay for itself in a short time. Every ram installed is
giving utmost satisfaction. We keep a lar-je stock constantly on hand. Write
to our Hydraulic Department today for illustrated literature.
Columbia Engineering Works
To Break In New Shoes.
Alwayi ihake tn Allen' Koot-Kae, a powder.
Urines hot, sweating-, arliliiK. swollen feet,
rurt'x I'ornri, iiiKrowmg nulla and bnnioiii. At
all ilriiKk'lKtn and shoe torn, 'i.V. Pon't ni'C'i't
any Mil.MUnto. Sam ile mailed KKKK. Address
Allou S. Olmsted, he Hoy, N. Y.
Mo Need of It.
"Cnn't I sell you n painless corn cure,
tunilnni," until the peddler.
"No, you can't !" snapped the woman
of the hoime, "I hnve no painless corns."
Then the door wns shut with a sudden
slaiu. Clileauo Triliim.
Tenth and Johnson Streets
PORTLAND, OREGON
Not that Kind of a Place.
"All my threats don't bother hlnl at
all," sold the collector.
"No?" replied the merchant, "said
we could go as far as we liked, eh?"
"Well er I think the place he men
tioned wns further than you'd like."
l'lilladelphin Tress.
CITO St- 'lns' Pnai'e and all Nrrvoua Pls-'itsen
rllu I ' riniiiiHiitly ciir. il hy In. Kliut-'s ilr.nl
Si'i-.- 11. a;r-r. sun. I f.r Kill-'. K if- trial hiiiiln uiul
nvailst'. It. It. 11. Ulin. , l.cl.,u.,l Arch bt., l'lilla.,l'a.
Obvlouali'.
Trusty Ileiichman Senator, I think I
oucht to tell you that your political stock
is running low out in our section.
Senator I.otsmun If there is anything
tho mutter with my political stock you
haven't been nttemling to your duty iu
looking after my fences that's all.
Mothers will And Mr-. Wlnilow'i Soothing
Fymp the best remedy to use for thotr childreu
during the teething-1 jriod.
Flut-lr Chlxeled.
Miss Peery lon't you think Harry
bus the profile of a Greek statue?
Miss Jelloi-s Yes; It's particularly no
tlcesbls iu bis cheek.
HOWAKIl E. HVRTON. Assayer and Chemist,
leit.lvllte, t'oloriul.w t-pet-liiit-ti pri.-es: li.ilil,
silver, l.t-a.1, II ; (.old, silver, Too; (lol.l. Sm-; Zinc or
t opxr, l. Cyuni.le tt-nts. Mitiilng t iivelop-M and
lull price list -lent ou ttPiilicatiou. Control uml I'm
pire work soliclu-d. ltelereuce: Curlioiiule tv
lionul Bunk.
On the Trait " h
j truil from lexaa
with a Fish Brand "Tbkand
n , f Biickcr, useJ for
J-ymmel Ohckcr an overcoat when
' cold, a wind coat
when windy, a rain coat when it rained,
and for a cover at niglit if we got to b.-d,
and 1 will say that I have gotten mora
comfort out of your slicktr than any oUtaf
on article that 1 ever owned."
(Tti mm. .d.1 a.l.lr. tt of IS. writer or title
uuti'lh lirU 1 lu-r u.a be li.J uu ..lloall..ii )
Wet Weather Garments for Riding, Walk,
ing, Working or Sporting.
HIGHEST AWARD WORLD'S FAIR, 1904.
A. T. TOWER CO.
BOdTOIf, U.S.A.
Ttia blrfn ot Uii fua
erCSWEK
TOWER CANADIAN ;rA't5
ZO-, Limltetl f iJ'
T0S0ST0. CAM ADA HSU tgi
P. N. U.
No. 20-06
UKK wrltlna; to ad vertlsois leuao
Uioailou tuts papar.
I