Bohemia nugget. (Cottage Grove, Or.) 1899-1907, September 28, 1904, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    If
V - JIUHlli I. IIM ,v, I .. II.I...J.. ,, i .ta-rw-.ll i i i , -r
r: .mi. ox -
0OBOBBOHOBOHBOBeHOOJ
NEAT JOB PRINTINQt
I
II
ml
i it. i
'!!'. Li I
'ml
1 1' in,
Mill
III
I
DOS'T
I
Fail to sec the lino line ;ji
of Combs, Utiir IIcuhIic-.s,
Toilet Articles and is
DrujXjrlHt'H Siiim1i1uh
Stationery
The finest line in town
prices can not he heaten
Benson's
PHARMACY.
;yVWfcSlWl?lSVyV v wf;
I . Ir. " '
WHAT lM.li
, I" till- IllHt '"''""H lu,
lull mhIii lino I "" 11 ' mi'lci (,.;
Iiiw. Alini.il tlxtt .-v-..,, IkI,iu,
ri'nilllK. Inriiiili1' "VI"K ini'iuiK ili-ritum.
nmtil of ilm irHJ"''H- ""!ili!n In I'minti.
urn tin. i .iiiii." ""' ir
n . If.. I'll .. .
iviiik h New M v.
Inly
Iih'k
COTTAGIi GROVE
Improvement
Company.
Healers in
riiiililn. ii.
lllli-klu ii... . '
HUH. IL'h fffli""' '"'iiiiiikii,
jr.n lit MoiK11" "i''l I
Hllllll.
I llntl iii)lM",'f,l",,,,,'r '",r "I1"- li'imiKtt
inenl Mini ctiiinl'l"' in llniti C.,ii.r.
lain. MtniiiHcl; l-lv.-r Tiihh.iH, .,
I'. Anilnmf., M111111.H, wn. K.,r
Hal liy NjM" "iilKMiirc.
1 - -t 1
KMIllKll'NUV MKIHCINKs
II In 11 uri' '""v"i'i (' liavii hi
Imml rflWl'l" """'"I" lm urn- in .,
t)( uirlili'iil n'l'1. ' Ki't HiJurifH mi, I u
ItlniitH. A If!'"1 """ mi'l 'Ml" llntl
In flint lnt)i"l"l " Lunrllf if mil nirri-
lly In (Jllllllll'1"!"!!! - I'lllll llllllll. !V
HplilylniH ,r,"iiH I" 11 fin, liriii.,
ur liiiin itil'!v" imiii Mini l inn,
11... 1.. ... f hi hi 11I in ..lu.iii ...... ii.... 1. .
im-1111111 - . , 111,111 , in i,ti,.,. .,
11. 1. 11. .mmitiiliv i.',iiiiii.iI ini.l .... .1 .. .
Illl itlillH'I'll'', 11 I'"'" n' "liy iIiiiiku 1,1
lilntiil Wli""liiiif. U hi.11 I'liin I,
Kt I it iitliHli'i " "wrniii 11111 v Iki lii-utul'
lii'lnit. iiifiirmiitliiii n i in, iVhit'ii ii,i,,.r
mpiii-k fW'"vi'ty. Kur milo l.y S,
I'.ru lirin!fl,"r''' I
ia.jm.jia.fi. sjlsuuui. s juu 0
J
i'-'ii' i ; 1.' and (.Lout
o
' :; si SJLSU
11, u
ll Hi,
tnml hi-t, mill no two ol '
1 in miv viiv -ilikti.
V wiifii'i"'',
r'l.M. Ini-iit' 'I
KIIUItNTllMACill.
iniuillly (,( , ml,,.,,
llii, ,
imilltv Iimi rii-li, Hum
4 ml m'li I" lil'i'ly iii lullim. mi, I i.-,,
4 1 Inllv f 'lilIfKlmii lini lirrli wi.ik-
fiii-, liy "limliiii. M11I Ii5hIv 1111,1
J, II,, I lHlll'lv III lll-'lv lll'ftinl (,l
l ... i.ulll. II, ul II. ......... I. I.. I
.iinwr""", ""i iiniiiinuni . 1 .1 1
I Ihi. ll'IIM" lir ll'tlM'fll llll'iiln, mi, I
Hi,,.!! Villi ll'I'l It IlllllH'M llllll wi'luM III
Ilm rrili"" "I II"' "liiinurli nlltif tiling,
liiKcl'Intiii'rhiili B M111111I11I1 uinl l,u,,
I'l'iij.lrl" ninl llin Hinir hiiiiii''i ni'iy l,i
Milili'i. liirniiu, liy N.x Km Ihiiu
liHUjHIuif. f
Cily ami farm Properly, j
I'.nt Mints .1 VI us Tins.
UV lm vm 11 lnrui' miiii.v til flii'iii
I ittil Jtil ulml yim wnnt tin 11
niiwli. prli i' ht) rlii'iip, iihihI Ih'miIiI
to imikf r'Miiii fur titlit'r HltH'k.
Tin- Itniitli-Kt'll.v hiiinliiT (11.,
Knulimw, ori'.
I'r. Iiowt', (ii'iiln ,,,ii, inn. 1,1
Ivor tii) i -i. 1 ,1 h, 1,1
lltinlt NIiii.',
M' ' imi'ii U'li'i 11 p.i.wii,:,"! I,,
':'iKt in' M 1 mi In y.
'I. II. lllLVlltri' II I, 1 .1 1
lU'tt mIhm.h fur li,, .
S'HI I 'I'll lll'l' I , Mill, I. '
H lli" l'ii;lf ' 1 .
'I'm HilVH Hint' 1 1 , I .
Illlli'll rillilii . I,,r ,,i, I ni'i ,
l'il(ii'l'rt, , 1, 11 11. ili mill
nnkH ill in" 1 ,11 !,. ;,,o, HUH'
' II. I i,!i nun 1 ml .1.1' I
I III-, Hi , I 'III lllll-il
' "llllllj; II Illl HHKIirl HUM
l"IHM'. l.l III,' , i,r ' I'lllll'H,
1 1 (I fl". lil', i- IliJuiVll lilw ll., 1 ,
Ml! ill l,i. ('HII Ml
iiklim .1 l,i, ,111,
i ! r t . 1, ml,, i- nili'i' .
iiimmIih I,;, 1,1 wnrk In I , , 1 1 1 1 1 1
tiil.lliK u i'i',-il III I In' ell'
Inn' Mir llln f'i- K.1-I1 .'.-11 1
Ilm lin.w , ,.t llt ,. 11. ) , . ,
l.'l'll. Ill III' I,, i. willll" '
At n,i. i..i.." ii(,i
HtHl'U, i-l lllillllTS, Hfll'i ll III", .,'
'llllllll l.l . Ili,i;;-W ,,' 1 I.
A I III" I. ilr liil.ll. ',,,!
II'IV'Im, p , i.ihim , f,",' ll ll'ii , ,
t . 1 1 : 1 liin.ii'.t . in.ia-.il'.i - 1 1,
I. I'. I.11-1 pi'in Siriilm 1111 I M "ii
'l.i. nllhliiH l.iiiill.vu! Hum iiiiif.
I nil l i 1 1 1 1 i-.x up, 1, hin ,1'. 1,1.
MIh.'i N- I iihI'h '''l,l.l , p
lllll-ttl.i I llsliiw i, I. llp-lif r III
lip M'lllil.H Ii, ,M,, ,,(!,. I- h.l 1 1 ,'
lltllllt
I II:
I -ll
1 t "" I - . ! , 1 . II.
' ',,,1 .'i mill'
'' 1 "' ' ' 1 ' 1 1 ' .liilillt'tl
'if I', lm. 1 1 1 r, 111 1 lie I i.
IMI.I i ilpl llll'll
I ' il)WK-
1 '11 pen tf
1 .liuriiM.
pmuUfH fur
II M 1 1 ILIII'IMIM ill
'" 1 , 11 l"l" pl'IIM.
'I' III'Ml ri'llllllf
'1 'i ' 1. .it vv Illl S".y
I' 1. 1 I, ,'i !' 1,'ini" the
1 , 1 ,1 uiili-li Ii" imiii
1 . ! I, 1 I. ii';;. p"ii if ply.
'i ,il " IiuiikIiI till1
in'" ii. n hi snli'iti Htntc
1 ' I' I 'l V lli(4! 1."H'(J'
1 ' I" llli lllll kH.
I.'riilll J'lK tt 1)H rtiillitlH.
Oiip nfllit' mtmt ri.rrnirlciililf ciibob of
A (Will, tlffp-KflltOll O'l till' lllllKR, t!lll1'
liK piinmii'iiilii. U that of M ih. Otir
trnilf K. I'Vimnr, Miirloii, Iml., who
won I'litlrt'lv ('"it'll by thti iihu of Onu
Htltiiitn VouhU Curo. KluiBiiys: "Tho
H'iiikIiIiik mill slriiliilnK ho wpulirictl
1 inn inui 1 run uowii 111 wt'lKht. rrorn
. Hh to 1)2 piiiinrirt I trlntl 11 mimliiT of
ri'iriutJIim to no a villi tinlll I iihiiiI Unti
Mliiub'L'iiiKli tJuro. Tour hottlcBof
huh woiiiitirrm romoiij. 0111011 hid en
tlrul v of Ihf coiikIi, Btruii;tliuiii'il my
IniiKH mill n Hiort'il niu to ray normal
wi'llil, lit-iilth mill HtroiiKth.
Holtl by Tim Modern l'liannuoy.
:niart Set."
Sliaiiiifcll for Photos.
Kniuilt urmipM unti liitli iilunl
1'iillTIt 1TS
HIut sinn'i 1 .ititiKi' t r i i'.
1DTICE OF FINAL SETTLEMENT.
,illri Ih lii'rt'liv uht'll llinl llw
tsJotlxli'''l. ii'lmliilntrnt'ir with ihf
Ulliiniifxi'il. hi uif I'Mtnii' in tii-iiiirr
"I'ORII.AM) AND KiriUUN O.NLV."
I'll,-Suiiltii'i ii I'lirllli- h iiiiwm-lllliu
rntiinl trip tli-kt-lH tti I'lirtliiml frutu
' i;ut-ni' fur .l ki iiil KtiltiK Maliinlni
P.M. or lllll llillll tif f llllllll.V, n
tilinlnsj Sumliiy mill .Mnmliiy, kIvIiik
nil ilnr Siimiiit nml .Mmiln.i In I'uri
I klii.l. I'll" hiiiii,'iirniilHi-iii"iit npiilit-N
ifri'in I'nrlliiiiil, uliltiK nil I'iiiHiiihI nivfii 1 . i-m-'i pu-
li'iipli- n rliiiiii i- tu vlKll viillf.v puliilH I li.illli-1, , .- fin,,, 1 ,
Ht kivhiIj iviliiii'tl rut t-M." I'nrllt-H 1 r. wi.,,1, "I .'
ilfttlrliitc lu liikt- mlvniitniCN of llit-i'l ''
niti"" tun pn.v infill fnrv lo Cimi-m-. u y , u ( , ,,,, 1
. . ' hu Ini- v ,,111 -,ili -,-Nil
Ink" t 1, -in I,. 1 Irr, In 1
W1-.1I ,- I..
! Olio 1 ' 1 . 1 v 1 1 I
I.I.1M Vl-ll M
I Irli-mlx Ii, 1 1,. , in
ll- ,l.l lllU",
liillllni't-1 I iIiihi-uv, :
lii'l' juin-iitH 111 I'.nts"!,,
li'tn't ttH i -t 1.1 1 ,
til" Kl ll !- I.', 1 ,
lllllltf ilW ll",l 111,' Ill I
lll'l-ll 1
! iiiittii- "i I,
I 111"', MIU
hi- p-u-i'ii
ii,
p ipul r
1 t'll W 1 1 ll
III 'III
I. "
.1 Mt';
1 1 01 Tr ,' 'iiiiirt
, i' i; I'tillliiiit
. M'l.i'.'l." by
1 till,- "f the
1 1- ,i". Jt in
;i,i( I hiinior,
,'t'lll v llll'll
01 11 huvhI
1 , i i,,t,i nt
'', ' ill- ll'.lVf'B fl
' ' - inn mill w ill
M . . ', U- h.).-t
iv "i , , i " I, tm vrit
j'i " ", -ii a linn
1 ' ' i" 1 ' ;n.i,' i, tit-.
-' -1 'i,,;, ' 1 . . ,.i:ihi
'1- I ...lv ill! i
' I ' ' ' Vi-..,rt' I
' n I 1! I .''' ';., Il.i'
I ' .1 1 " 1 ." ;i h
HI il I' r .Ir.'Uinu.
'l" ' .. .Ml Ii, (,, 1-
I . ,. ... 'ii,,."ietl
., . . ' n I.-', I
1 .1 -i'. y n I'f it- I
l.l i'". I itlT of
I I. 1 'Illl lit.
' . r- - . , ,
NOTICK I-'Oll IM'IiMCATIO.V.
ItiiHflitirK, Or'(?tm, Ki'pl. 10, 1U0I.
Notlt't' Ih liL'ri'b.y kIvi-ii Hint the
tulluwIiiK-inuiiuO witli-r 1 111 h llli-il
notli'ti of IiIh iiiti-ntlon to iniike final
proof In Miipport of IiIh t-laliii, anil
that will) prooL will be. mailt) liufore
J. J. Walton, I'. S. Com'r, at liln
oliicu lit riiKUtU', im'xon. on ,,iv
I'lilbor 4, lUOli viz.. II. I). No. hSl!S,
Wllllmn II. tllilluy, for tho hot I, S
SV, HV NKX Kfe. 10, T. -MS., It. 1
Ho immpH tlio following wHiiphkch
to prove IiIk I'onlliioilH rt'KliIcni-u
upon anil eultlvntlon of Halt) lunil,
vl
J. I Holbrook, of, .IilliL', Oregon,
l.oiilt- r;. .Mattht'WH, of Ion, OruKoiii
Archlu II. MiitthcwH, of .In no,
Oregon, Jhh. n, Caur, of June, Ore
gon. .1. T. IliiiniiKH, Itt-ulKtur.
the
pat
HAS Mil.H a pii.i: oi-- chamisi.i:
111:111..' i.n scoip.iii ni:ii:nv.
I hint' i", ll ('IiiiiiiIm'iIiiih V l inivli I
Itt'iiii'iiv lor ni'itf tliitii tHt-iity M'lirf.iuil J
ll lt (iH t'll ''HI Irt' till itlnt't inn. I li.uej
mill 11 ini" l it iimi i', in rii'Miinii'ii'l it '
lilUl'ly. Jiwt'pli Mrl.lliiiii'y, I.iiiIuii,
Intnl. Vnii mil Ilm I iIiik rtniflv 11
, ij liii'ii, I itlt 11 t'liiiiih or fiilil. ll
........ . i.i"i-.i iiii.i-i ii.... ... . .i
rrtk'flck naif. 11111-iihmi 111 ih 11 t-ii mi W(IV nrlir,, ,.,,,,-t, rtlii'i mill i iil.-i.-
..1 .. ii. .1. nil iiiiiiii rii 1 ur , . ..- .. f.
1 ur i-.i it- 1 iy r.riiuitiK
Jul nct-ttiiiit an Hiii-li iiiliiilnlMtralor
btlifCoiint.' ('iiiirt ol I Jim' ( "inniyj
rule ol On-KHliiiiinil thai hiiIiI Court
ilutMt Miimliitr. tilt I. th tiny nl1
crmlx-r. nt 10 h'i-Iih-i. a. v.
rfntMiliiy-at llif t'tiiirt lioitKf In
llSrht'. I MM' ("tillllli . -Sllltt' in orv-
ia.mt tlif tlini' nntl lifiirlin; ol'i'f-
Mi llifn'lii. nml Hit' Hual wiik-
ftmtnl Miihl t'Htuti'.
W. I-. Sow M'i:i.r.
lAJinlnlNirnltir. with Hit- Will an.
Mil, 11I tin- KHtati' ol ifttrf Moil-
fcltk Unit'. tlwt'iiMt' I
J.C. JllllNHOS',
ii Attornoy for AtlmlnUtnilnr
nut to Inki'.
flntf.
3000 MEN WANTED.
Ill liuy Ki-iiiii-iI.v'h t'haln l.lylil-
lijUiiliiii'iil. for Uh iiitlHtn nntl
1 rtttlni anil inllainatioii. 1 rni'
HI'ltAINS.
NoriCK i'0fi I'uni.it'A'noN.
Untiil MiiIi-k IjidiI llll'ifi .
Krft'liilivOrriiiitl. N'pl. HI. I't'l
Ntillcf I li'fl'V uivi-n llmt (11 ft, in
plliitifti lib lAf irnvii.iii tif Hit' in- nl
niiutrt-iMtif linen, IsTh, I'litliltil ' An
ni-L Itir tin' fill' nl tlnilit-r l.nitlit In .oh.
Mn I ft it Oli'.in'iln, Ori'iioit, Nt-vful.i.
nml Wu-Jiinnl'ii) I'fi rilurv." hh t-xt'-iilt il
to nil ll'f I'lililif I 1 ml Kin If hv it. -t ol
AiiKiif I.
HDWAIIll THOMPSON (
of i;lliiiw, (iiuiity of l.iillf , JSuU
of pii'K"ii, lm" llii" I"V tllfil in
tliipllit'u lint huiii 11 slittf iiiciii N'i lilPi
fiiili" puii'liiiM'iif tlif l.nlit No 4. 7. HI
iiilj 111 ( tcl Inn No 0, 1 11 n-lup
emu. all 1 rtmulHt. or liy man "
oomvlpt .il prut', wrlli' I' I. Kfti- T ,",M',", " '"" ''"" -""
Ij, SiiKltiaw Ort'Kon. for IIhI ol noil- viilinil.lt. Ur I Hht m M-tiif
HmonlV-M. SailHfaotlim Kimmn- lJ""', "f ''"," 'V'" l'''a'"""' "' "
CPllli'l'RII in" I II.IIII "F riu-i in.'-, "v.--..
tint Hi'iilnliT nml lltcpivt-r ol thm tillk-f
lit itiiNiiinirK, oii)!on, mi .Miinuiiy int
full tiny nl lliiTtiilifr. IIIOI.
Ill' lllllllflt HH Mtllfl"-t'lt .
.I11I111 Kilinniiiltf, I'lilin.in Viilrnt iiip,
Amlrvu Siillminin 11 ml Ain-el himI all
of KiikIiiiiw, Ort-K'in.
Any nml all pi-rwiiiH ihiiiiiiik mivf rM
I villi- iilHivi'-ili'Hi-rilifit IiiiiiIh iirf if
iiu-rtfil to fill' thfir I'lalum in thin nlllt'f
1 I'V I
Mil-'. M. '-"Mil ,( , , (,
her 11. mi l.i 11 inn 1 ih 1
ttt'ri' Vi-lllll'j -,';iIM'
ilaM, ol iln-. plate.
The llt-i. Mr l.iike of ;:
will h-tl'l l.-iUftipnl K.-nu"
MiihiiIiIi- Ii niillii-; tin if 1
t'vi'tillijt lit 7. Ui. All lnvlUil.
tnnlr.n.1 to i.et.
III'Ih to 111! in 1I1 w ,,l I. 1
liy . Mi.-h. j:. A I ,, . 1 1 , .
1 I
j Ml l ll ' 1 '
hi. ; 1 .Ii-
, I- 1, . ,1
I lv.
,1', rl..
in I , I
j f -lit 11'. ;.
rt-ilvi , m
'tt.ufi-. . 11.
lilt,!
rill,
1- I.
n.-1
CARD OF THANKS.
We wish to thank
nuhlie for their liberal
ronage 01 fewctlantl s Jee
Cream through the agency
of II. Bills our sole ajjent
for Cottage Grove. 1 1 is
large sales prove conclusive
ly that the public quickly
recognizes an article of such
general merit.
To show our appreciation
of this patronage we will
Igivetoany one presenting
somely etched glass as a
souvenir, alisolutelv free of
' : "ia I charge, and hold the offer
" "',eOi)en uutill Oct. 15th
nmioutn inc regmai hca
son will soon close we man
ufacture throughout the en
tire year, and a Party,
Dance, Fair or Social Occa
sion of any nature is no
longer complete without
Swetland's Fdnious Ice
Cream.
Mr. Hills will make special
prices, and fill all orders
with care and promptness
Shetland & Son
273 Morrison St. Portland, Oregon
Mi'i ,.it i :r M.ioy. r?o connection with any other store
iui -liiu,' iihu, ol lwarmg our name.
1 '.
nl' r
1
I 1
koi n
1 "ie!i'
I US' 111
'. Ill'-- of
.11 - i.i lTever.
" I, ';, th" li"i-t
-' ' 1, j ttliit-h the
m ! ir h,in Hrit-
- I' lj! -M't.
.ivi Kepplier,
A'll.m, mid
il t'li-ro arc
1 i ivoriiu vent-
r. lmt Me
'tfirt, 'M -.'leline
i'l ' l'v I. 'lie Pol-
OBOfleB
Ready-to-wear
GSRME
NTS
Exceptional Values
LADIES SKIRTS
LADIES KIMONAS
LADIES WRAPPERS
You could not buy the material and trim
mings of these garments at the low prices we ask,
if the cost of making were left out of consideration'
LURC
&
U
&
$
B
a
S3
H
When You BuilU a Kesodencc
And Want
'.A. IS vail . OUeo.Texini.wrltfH, Mfl
lli lDlll .-lluwilil ii'iim MiirnlliiMiV
H-lw, .... ...... t
I 1 hv 11 fill! If, III It tl'IIM IIMI'lllMI ! lll'l
ffnnnL' 1,1'Vi'r.ll rellll'ilit'H tllllL f'lf'l I
I (iva rt-llef. tm-tl lliilliiril'H Hhw
llimiflt mill u-UM i-nri-il. I I'nrffltly I
timtnil It to any onu Biillvrln;1""' on nt lit fuiuHiiltl nth tiny nl lff.,
mm." L'oe. fiUo. $1.00.
HUiml llielmiit.
Kt.r ly 1
1 1
J. T. Illlllllll H. ItfliHtfl.
NdiiHtilliio t-nll nt
JWomcy.
FUSION
RATHS
HAY.
TO jfAQUINA
tin, iodern -) TAfI flD MAtlP
4)
nrrt r u f IT It
OaJunolHttlm HoiitMrn I'liclllei- w
rr,; At The Lowest Prices
L Doth HcnMon iiMtV,,l'!,r,l,iy.,.' SP
w i rlS f Clolhcs Cleaned, Fmsed
fleor, hotel rateiru 1 rwiHoiiiiltlo p AruJ Repaired for
- "1 IMIIII llllliy " "" "" M'.M
"5 nml walMfiiKK "ru iiiiuA-'
$1 nny otlierA,l,ort t,,u 1 u VP
(If
ir
tif
Lir
9r
$1,00 PER MONTH.
1 1 ICO IIOIII.MAN
OenyrAKi'iit. jjlfWiWfX
"SUPERBLY DELICIOUS"
Tdal's wlmt tliev mil nl It. nntl nlivrtVS of tmlfortti (limlity.
P'jilucc and you won't wnnt the "other kind."
wetlaimlM Faiuous Ice Cream
irmMlvtrfiTHh every
i.l " fcM" inivadi ur ir"
rexpa-HH nt
H. WIXS, Sole agent for Cottage th ove.
wote S'ten vi.ttutK 1't.rik.i.i, tion'i inn I., din t vk!"1''11;,?,,!,;1;!","", "'"
P Mtill'Diilii,l'n llni'iit Vlnrc", biiiI tlio bent i'lnfo;iii ilio flly ft'rn"
ONLY 5 CENTS EXTRA
lor this paper and The
-1
lKli m OGEA
OF CHICAGO
The Leading News, farm and Home
Of The West.
Improved nud utieutbent by the inUlitioii ol many now fontursg:
Kninrjieil f ilm ili:irtnH'it--fi'ifitry and lltincutturo e-ire of the horgr
1 i.va' oii'l GirlH' iigi I itui-u ituiml Suiul.iy 8jU-uI Ljss.in Home Health
('lull Mine. MielmudV luilth ai 1 beauty lit nt now household iilens
praetical cookory lulost ntles (or all iisoa bent tiiitiou full crop nml iunr
k-t roportf.
TIi Inter Oi'tian i-t lltn only Wehlern pupcr roccivingr. in nddition to the
AHoeiat.il I'm - r. p i N, tliu loler.ipli xe i viae uf tlio Contral New und
Hjii'ciul enblu oi iln- St v York WoiJ I, busi.li.'j d uly reports from- ovar two
lliuui,aiitl Hporial i-iiiii i-poiuitititH, '
ALL THIS FOR ONLY 5 CENTS EXTRA
Bohemia Nu--ol $ 1MI
Weekly Snlvr Ocean 1.00
ISatii los'Ont Yeas 1.55
OFpER OPEN ONLY H FEM MEEKS
ELECTRIC LIGHT
I''n.Hj
"fllvory.
Twe TJ
. - M
llOIIO
No. Id.
Have a full line of
Staple and Fancy Goceries1
At Pflocs that nre riKht, give n it trial ami I convinced.
How can you afford to bo without ttiaai? When you can run lour 16 C. P.
per day.
II P. M.-R.ates per month for Residences
First 16 one dollar, each additional 16 '50c, each additional 8 C. P. 25c.
REASONABLE CHARGE FOR WIRING.
Cottar GrroYO Electric Co.
m
I
B
m
m
IN IT.
It costs no more to build in a
GOOD LOCATION
Than a poor one. Secure a lot
-IN-
Spare's A
Kayser & Huff
Next to Awbrcy Building
it
m
i
Why not
order
That Fall
Suit
To-d ay
suits 1
m
Made for a first-class man
That's You
Some say it is the face.
Some say it is the hair or
teeth, but we say it is the Suit that makes 'the
handsome man. However we have just re
ceived our new Fall and Winter catalogue from
AI Born & Co., the Great Chicago Tai'ors.
Save a few Dollars at Our Expense.
!l-nl
I Hemenway & Bmlliol Jer I
Cottage Grove, Oregon.
Our List of
Real Ks
is very large
Improved and unimproved farms and fruit lands. iCity
property, town lots. Write for four namnhlet on
Cottage Grove and Lane count'.
MEDLEY & MILNE
, .1 I