Bohemia nugget. (Cottage Grove, Or.) 1899-1907, June 06, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    C-ls fU-
?S
3h n a
r sv
Tlllf ADvr.llTimMi Ml Ull-M
3
Mt.VT JOH l-HlNTIXl).
3. V V V
3
Jf'M-' vc y lla
s& w w w
Dtvolcd 10 tin- Mining. J.timlu-iiiii; and I'ariniii g liitcrestsof lll&Uiiily, to Good Government, and Hustling for a Grub Htakc.
COTTAGE GROVE, OREGON, FRIDAY, JUNE Vigoa. "
VOL. IV.
NOTICIi I'OHPIMIMCAT.ON. 1
. United Htntw Lund Office.
lbMi'lnii-jr, On?.. Apr,, 21. it,
Notice la hi'iili.v Klven Unit In turn
lllllllll'l' Willi lilt' pl-OVl-dona idllm ih
of Cohki-cmm nf .Iiiiik ;t. ii;s, 1 1 i 1 1. , i
"Alllll'l fill-I he cull' ill limber IiumIh
Iii tin M l n l t'M nf fnllforulii. t- i mi.
Neviuln, mid WiimIiIiiki u 'IV'i'i-li.M v."
UK eXll'lllll'll III Mil till' Pulllh' I.mihI
NtlltCM ll,V net I if AllJtllHl I, S!I'.'. II. 'I
Illltll T. HnW i if ( ntnv (,1-iim-.
Conul.x nf I .ii lie. Slate nf Dii'itnii Inn,
tills dny llled III IIiIh tifflii- IiIhhu.hu
hIiiIciiiouI Nn. 2277. fur flu- piuchm-.-of
the N NW NW li XW K NW i.
N VK of Soclluii No. H, Tv. p. a:t Mninfi.
of ItiillKi' 2 Weal ami will offer pntuf
lushou lluil llielinnl hoiikIH In inure
Vlllllllllll' for M IIimIh'I' lll'HlOIII- lllllll
for amli'iilltnal piirpotu'H, n nil oe
IiiIiIImIi hia i'IiiIiii to hiiIiI lmul hefuiv
.MnrlcL. Willi'. I '.H Ciiimulaali nn
KlIKCIin. Oli'Koii, nil Hiitiirdai , Hie
Mil ilii.v of July, 11X12. ;
lie Unities iim wIliiesae-M-
Oscar ('. Alitchmiu. of Weal Nn
pcilur, Wis.. Jum. I., Mifiirnilil..
Jni'pli Si'lilei', nfl'iittiiKi1 llruve, l)n
K0II, Will. Willi, of Amos. Oii'Kini.
Any mid nil jh'iviiiim cliiliiiliiu ml
vi'icl. (lie alnne ili-M'tllH'il lutein hit
refiiiiMtcil In llle ilii'lr clalma In tlii
oil Ice iiitiir befol-e milit .'dliilm uf
July, 1IH.
J. T. Illliniilia. llt'trialer.
THOMSON'5
BIAS-GORED
HI
.NUril'Iirtl't 1TIIUUATION.
United Wale Land OltVi',
Un-i'Lnny, (Ire, April M, lllirj.
Nollco ia hereby given Hint in com
nllillliv itli tin) pro i.ioiiH uf (Iii- not nf
J'niiKiumi nf Jiihi';r, entitled "An
mil fur tliii aiilenf tiiiiU'i ImiiiI. in the
Hllltfrt llf ('lllidpinlll, II "if. HI. Noi'.lilil,
unit W'Hnliiniit'Hi Ten (tin v. Hi ex
tended tOHll the Public (.mill Stalim l.y
rl llf Aililt I, IHIIJ, Henry A, Simlri.
llf Allrinil, Cuutilr nf Miirinn, Stiite ..I
OilWII, Iiiih Huh iluv llh. I Iii iim, ..fli.v
lili mtnrn rl ili'iiieiil N.). i?l f..r the
of till lillivliii'' uf I lu NU!
nf mt'tlnii No. '.M In tnwiiHtilp Nn. '.II
miiKi No. ft next, iiinl will nffer
iirimf lit hIiiiw tlini tin' laiel hoiiuIii
l llltiiv vnliuilili' fur Iim IIiiiImt or'
wtoile I lut ii fur nuil.'iiltiitiil pnrpoM'H
mill tn CHtulilUli IiIn rliillll Iii nhl
Intlil iN'fiitv Mni'U' I.. U nn-, f. H. ((.in.
llilHHlllller nt I'.iijelie, dri't'iili. nil
Wim1iii'hiIii. . tltf Htti ilny nI Jul.. . ItMi'.
Hi ttiiliii'x mm wUiu'in'm:
I'. I". UiirHt. u. A. Ilm k. .f. SI. Will,
flwi. II. ftrii.v. of Uiinrii. Oii'icmi.
Any ntiil nil ihtmuiim t lnliiilinr ml
Wtvi'ly llu ntitixi' ilewrllMil IiiiiiIh me
miliiMlctl In fill- their cIiiIiiik in iIiIn
(itlilV lilt Of iH'flHV HJll'l lull llliv of
July. Hy.
I, T. HltllMiKM. ttettlnter.
.NOTJt i: Ton I't lll.lCATIU.N.
I'lllli'il Hlntl'. I lli. I Olfl.e.
IliwIllllK. Mrv.. I J. IIH.'.
Nntli'i' lit Uui''Jjdaifc-j uiali.,
'UllttUh1 will) tif iniivMnii Trf lMlrt
of ClI IKtiW of .llllle a.' SJ I'litltH'il
"Anklt('t flit' llli -ale of tlniln i' ImiiiI
In till' State nf I 'nllfnrulii. illi unii.
Ni'Vnilil, ntnl iinIiIiiki " Territory. "
n I'Xteinleil t'i .III tlie I'nill.' I.niel
Ht.tlc-4 h.v ni'f of Ann mi I. vi. Vii.iIi
It. Ail-'.V. nf Kllene I niinty i 'I l.lle.
Ntnte of Oivu.in. ImisHum ,ln, liK-.I In
tiilx nffli'i' liln hwi'i'ii Hta'i ineiit Nn.
.Wi. fur Hie iiiih Iiiihi' nf Hie NU i f
Ki"tloii No. In Tnvii-hlp Nn, '.'I.
Itillilje Nn. 1 Went, ami will iiffer
"Hit to nIiiiw Unit tlie laml Kieiithl
mmmm
Tliomjison's Glove Fitting
Are tin' only kind in liny ami wo li.'tvV them iti ill
slinpcx 111(1 'vxh.
A Fine Line of Girdles for Summer, Very
Popular. Until litil to sir them.
i
"MILITANT"
4- CORSET 4'
THE ACME DF CORSET ELEGANCE.
A
lull lAnv oi' SiHhi
TumUi Hitobmis
riit-j- lire tlie very 1 ilt-st.
I't ices are Clienp.
Our New Kill GLOVES ar
lieiter tlitin the old one. They
me the best value to hi; found for
the I'rlcc $1 , $l.2S. atid Si. 50
pi r p.iir. We also hnve a line at
S1.2S per pair tli.it you 1.111 wash.
KAKIN & JiRISTOW,
I'AIUS SHAPO
(mom rllPi
NiTlUE KOIl IM.JIUCATION.
flitlrt fllAtiB fnrf nlTli..
Nnllw t harthjr iftvm Hint In .imil.tUWi- I
Willi Itii (.riivlilliliH nf (he hcI iif l.'niiKrftii (if i
1. IKJ. i-ntftMl "An ncl for IheMlt nf
NirrifK f(U l'l lll,K ATH)?l.
XO'ncfe KOH' PrilMCVTION.
IritlMr IhihIk Iii I (ip MlaifH of ( nllf-.riilrt. Ofi'
-tiQiMici in nu 1 n riinu'' IJI 11 l iv lv m til f Itbifl "All lift ft ttui M.a a ,,t t lt..l.,.
ijv 11M in ihlinrYiVe hrr KtHtemmit ,n. upH, Nrvmln, autl WiiHttliiirhiii Tr-
;.(,n,,,Vo!,'n.''zh"T;..,,,,'.iir ss. i ;i ff.Kl,r"V '-vv,,h,m,,,,"'i,,
Ii.uk.- N.i h tlrt, nt ulli i.ffsr uriK.f I.. nhm '" HtiiteH by net nf AiikjihI I. ISM,
hat 111.' tawl "..tiBlii mnri. viliiiil.li- fnr II- Anton K. Will, nf Altrnrii, Count v nf
MT'tStSfflmltt'tZS: l"3!- Kfti. nf Omr.ni, bin. H.Ih
Mnrli-f.. are.l . M''.iniii.iilniifrat Knttris. "tlll'C hlx
iraiT'in. iin friclajr, t fx; rlli
iiiit. nan.
Hbe nniniii m alliicM'':
i S Itnii1ll. P.. I'. KiLllIi. May Hamilnf. W
' T'lilfi'd Htnfiw I,nni fmiii'. I llllll HlNltM l.llllll Otllte.
Itnilitirir. On.. Aurtl 12th ttniv Hiwlmru. One..
Notli-i' Im hi'tvl.y flvt'ii flint in com. Not It In Im.IVIJ kIvwi Mutt III t-inii-pllnliie
with flu- prnvrxli'.iiH nf tlie illnm wllll tin' fn'oVMoilH llf Mil' net
lift of f 'ontrrt'HH nf .ftltii'.-l. IsTs. en. ' of f'liiiictvrw nf.hiiif II, 1TSi I'lilllleil
titled "An net fnr the xiilp nf 1I111I11T "An net for Hie wild of timber huiilx
. Maiiniiir. if Koiroi.a, oraami.
AnvaiMtall bpraolM .afmli)ir mffrffrwlv th
1 hair I'lalmt In llil 'rlfli-a on or
ia ii Jnty, vmu
1. T. RaiiH.i. fU-Kl.tar,
hv a't nf
III the State of f'nllfnmlu, Oivkoii,
Ni-vitiln.tmd AViiKliliitft on Territory. "
iim exteaileil tnall tlie I'lllille I.iml
MlatcH by net nf AiikiihI I. Jsty,
linrley OIihmi of Cottllfff tlrove,
County of l.ane. Slate nf Oii'uon Iium
Kncrne. ,!,," '",H "Uli-e liw awnni ! on.' men 111 i iiih niiiee iiih Hwiirtl
lay id oiiiii-iiieiir .tio. zan. fur tlw luilvliiiw aoueinent .o. for I III' pillcluiM'
.if tin. h! 1 U.....I.... 1 .h. nf It... 1..IV.U.II.... v.. 1.1 n
... .... .... t .., .-.',111,11 .nip, in "' 71 fi i--i v iiirn 1111. id, lilt -
Towti-lilp No. ut) S..Itniw No.HWi.Hl. Ixhlp i Hutitll. of Itanite I AVi-hI mid
ntnl will offer 1 in h if to nIiow flint Hie
ihii.i HiniKht m miiiv Milunlile furlta
will nffer lirnnf to
Inml KiiiiKlit Im timiv
hIiiiw that tin1
valnalile for Km
an- riHiraatMi m iiii i,i ...... . ; '. ' . ! .i...i,.. . 7. ..... . " .i ... ........ i
DVfim.' Mall. 'JMh '","' "' "."'.n lllllll nil Ilf4rl(lIIIIIJJ '..."" . "i ni.iiir limn mi IIHI Ivllll lllill
plinMa-ea. ninl to est nlillnll lllnehilin
liiMiilil Jiinil liefnre .Muriel,. Wiiiv.
I'. X. CniiitiilMMiuner at Ellxi'lH
Illi'MTnii on Tliiirailny. the l"th ilnv nf
July. !.
j lie nnmiK iim wltiu-MMex:
I (Jen. flrny. I.. I. Knyiler. .1. A. Cnr
ienter. of Aiimra. (ItVKon. A. C.
Ntuniiroiiuli. of Newln'rjr. OreKon.
Any ntnl nil iierxoim t-liilniin nd
verwly the nlinve-iIeMerllK'il IiiiiiIh niv
reiiiH'Mteil to Hh-their elniina In HiIh
olHeeoti or lieforc wild I7tli ilnv of
July, IWi.
1. T. IIiiiikikh, IU'iflater.
Jfor Your Di)-to-Date
YOU AVI IX FIND THEM AT OUR STORE
Ou Line of Men's and Women's Fu nishtng Goods
arc stricly the Latest and the Best. We keep only
the Best in the Markst.
r Vour Croud C'lollmm; J5ity iln'iii F'l'om i.-
N'utliing to Compart: with urn-., South of lieue
Try mas- Xny :$.."50 OBSTSlOI'BCDBt' SEaOS-.
NOTICB I'OTt ITinICATTON.
Unlteil Htiitiw IjiimI office.
ItonHlmrjf. On., liny U. UK12.
Nntiee U lieivliy frfven tlmt In eolll
lliinee with tlie prui iMlnnnuf the net
fCoiiKreMH uf .luuetl. lN7x, entltleil
'An net for the wile of tllulier IiiiiiIh
ii the Stntea of Cnllforuln, OlVKoti,
evmlit, nml WnMlilnjitim Territory, "
im extemliil to nil the I'lllille Itiil
lntisH hy net of Atnfiwt . Wtt.
ulltiM I.. Ilm'r. uf lliHiilaiti. County
f CIh'IiiiIIm. Mtnte of W iihIiIukIuII.
iiimHiIk ilny (lie. I in thfn (, ft lie IiIm
worn Htatenienl Nu. jj3, fur the
HireliifM' of the M J, NH ami N Hli
, nf 'i'1-tinn No. S2 in Tu wiihIiIji No.
I. Itniw No. (I Went, nml will offer
il-uiif In mIi.iu that III.. I.in.l umiulit
m more valnalile fur It tinilior or .'le nfCalidiniiH. Ornron. Nevada nml
'"lie limn for ajtrleiillurill piiriHWM. W naninwnii lerritorv." im exU-mltnl in
mi lo CHrulillHli tils elntlil to Hiiiil " oh; i-mmc mini i,iw uy ni't ..I i.
NOTICK OTt I'lMlUrATIOS.
Unltwl Statea bind Offire,
ItiMeliiir, Oregon, Apr. 21, !W.
Notii-e ia liercliv K,ven that in conipii
a nee with tint prnviai.ina nf the aet of
(.'inifrt-aa of June A, 188, ealillcl "An
net Inr the ante nf Hnilar land in the
.itnl iH'fore Mnrle I.. Wmv. I'. H,
nmmlMdntier nf I-'iiKene. Oregon oil
rhlay. thei'.' dny of Aiiuat, UKK!.
He mimCM iih witueKaeM:
lieorifi' Woolley. Klmer Woollev.
.if lirnin. Orexnu. lieuixe W. SIiim'v.
IiiIhiIiiii N. Kma-ll of HiMiiilnm.
Waah.
Any nml nil la-rauiiM elainiliiK ml
vermdy the iiliove-ditH-rilail liimta ntv
n-iiui-Mteil to file their elniuia'iii tllla
nfTlii' ou orla-fur.- mild ! Unv uf All
Ktlxt. UKU.
A. 'I'. Hmiiur.H. It'-ulater.
NOTICB i'Olt ITIJI.1CATION.
LEADERS IN
MERCHANDISING
i
I'nlteil Stntcn IjiiicI Olllee. ,
ItimclntrK. Ore.. Iln v 14. ltttt. '
Not lei la lieneliv irlven tlmt In emu- '
lillaiiiT with the iirovlaiuiiH of the net
i uf fuimivi.,4 of .lime :l. entitled
"An net Ini-tue Miilenf ttinlicf liiuiU
.in the s.uti-M uf ( uli'iu-iiiii. On-Kuii.
I XeMidii. anil Wnsliiiiu'iiii I erritnry."
; as extended In nil tl;- I'nl.li l.:iud
iiatet. Iiy net of iikumI I
Ai-i-iile 11. Snwyer. of I T. l til ill .
I'unutV of Utlt'tlirlh(-Hlat.' nt Wnxli-
i WWtftiWi.Tfl"WflMMIIIWH
tfiiat 4. IStrj, Andrew M. Trv, of Aiimra,
lonnty nf Jlarmti, State nf Orettnn,
una uiiaiiav iiiih in tiiiau.lice tna auurn
atiitemeiit No. 22 W. fur the nnri'l......
the NW'J "wtioii No. t, Twnhfi 2ff
South, of Range H IVeai, and will offer
proui torlioiv Hint Hie. land sought la
mure vidiinlile for ua timla-r or Htone
than for aifiii-ulfiinil eirMiHeHiiinl Inp..
inhliah hia I'liiim lo mi id la ml before
Marie I,. Ware. I'. S. Cmumiaaiiiiier ut
l-.iliii-ne. Oreg in, on Mondar, the SHtli
dnyi.f July, !!2.
Mhe nu men nn Hit no-en:
I.. WelH-rt. U. W. Kry. Ii. AVItl nml U.
Sneder of Aiirom (In g.m.
Any mid nil a-numa elaitninic adverse
ly the nlaiveileaerilat lamia uru ru
ipiextiil to tile their elaima in Ihia office
. on or Ix fnre aaid 2Hth dv of Julis ittOB.
J. 1. llnilH.KH. Hegiater.
NtiTICK KOIl ITIH.ICATION.
mhici: i i-ri:i.i tims.
''mte.l i it. Laud i itri.-e.
It,. .el. mil. the.. M.i I . I ' '-'.
,N..t.'e i iiei.'l.v tftii'ti that tin - 't... -lut!
niiiiied m illei hii l:lel in I I ht
ml nli . ii In make llmd pr..n m .ii.
pntothla el,.im, and lh.it rind .." 1
lll he l le Itffure .Mam-L. Wate, I'.
s. Ctiiinii"li'npr, nt Kiiaei'e. Hi. um, "ii
.Itdv :t. llri. t'i. It.nn"! It. "Vulm.
J.-.HiI lo allow that the land aoUKlit u ... y. (CoYi. far t'le.NW I I SW
l lltnlX' xnliiiitile fin- tlx. llmi.ei' ..r j,,, -p., "a k ltSVi.t.
Munc tliati for nitili jilinr.il purpoNt-a. , m;.; (iriiwiii iii.i' to
mid to win .ll.li Id- .lulu; o i.anl ,,i i i'r i. Ii'iii'c up-.li
hltld IhIi.iv 'lie .-kUi.-i nml HeifU-.-i' ,.1lvil,in f m,
of thlHofflir nt lto.iiirK.inwiti. on. ..... , M iu..kM. ,,m. l. llnnt.i.
Klltllrdll.V. tlie Sfit i ,av of July. lima. . ,.,.... i Ch.-.rli- Laj-'e, ..f
U nlker. ttri'tf.in.
j.T. IlHIIiCIf, lteifialer.
NOTIUU lOIt ITIILICATJHN.
lie tlllUli'M llf- wiimea:
. 15lln T.' IMalier. of litwtii. Orv..
ColeltneC. Alley. Minnie W. Hlitlta' of,
Uo-h'Ihiix, Or.).. A. I. Cliuivhlll, uf
t'ot tnue drove, ore. i
..Any mid all lau-ntiM elnlmliiK nd-;
VtTM'lv the nlmve ileHeiilaMl Imida mv tfiiUwl .Stiitea Land Olllee,
ri'iimialed to Hie tltolt- elnltua III till toidiurti, Onnn. Apr. I't, lin.
ilftltl) fill of hefnlT wild i'tltll d.tyof) Nnlieii la luirehy Kiven Hud in enni
JlllV, Hull. phaiiea with the prnvtalniia it I he net oi
.1. T. Illitlit;i:a, IteuUter. i Culture of June .1. I78, euiiiled "An
I .... .1... . ..' I Im in It,..
..ill iui nv ini..' -.i i,... ,, .-- ,
I'lliteil Stati Land Offiee.
ItiM'tmrx. ( Ire.. May 12. IW12.
Nut Iit Ih lietvliv irlven thiU in pom-
pli.iirtv with the provlMinim uf t Ik-net !
oft mKMiuf June;l. InTv triitltbl I
-.uri u.r iiWHmiyl. ttmlaaMnu
t,i ..... jT.'r.- n . E "l . r . -tj'
ma Hivurn mttmiciii mi. nirrw .Nevnuii. mi'l wni
.'tu iiaH. u iim' is of tjit-1: tj uf Nec- iim extended to nil
pari. WH. and toeHtnlillKh IiIm ilalin
tuMiini laud iHifotv Mnrle L. Wnrei
I'. S. CuuimlaMliuier a( I'.nifeue. LmiC
Cnuiity. Oil-., nn Hutiiriliiy the 2tltli
ilny of July, l!K)i'.
He natiien hm wIIiiiwm:
I'eter OiiIium. .Ma ft In Olxen. of Illtni
! Itlver. Lmie (.Ut., On:. ThniuuH Olaeli,
....ii im wjiiiiih, oi I'.uueui'i l.ane i o
Ore.
Any mid nil ln'moiiM clulnifnt; nd
velaely the hIuivi dewi lln'il lanil nre
miiKKieil to (lie tln'lr cIuIiiih In thlM
nllkf on or before aaid 2tlth ilnv of
July, 11)02.
J. T. r.ttiiKii'.H, Iterator.
NOTICK I'Olt 1'UIiLICATION.
tJnit.il Stutm liaml Diriee,
I!iwhur), Oregon, Apr. 12, lt)t)2.
Notiotiis hereby ginm that in enm.
tiliani-e with thu prwMuna of the at-t of
Conijieas of Jane 3, I87H, entitled "A it
art fur the aide of timber Inml in the
Slates of California, Oregon, Nevmla,
and Wualiiiiitnii Territorv," iih ex
tended to all the Public. I .nil, I Slate by
art of Anytnut I, 18112, Lawrence I. Say -iter,
of iiirora, Cottntv of Murium
Stale of Oreifiai, Iim thin day tiled
in ihia office hia aworii etiitnment No,
220S. for the iurehae of the SIC I-1
of Sertioh 22, Township No. 2(1, Hnulll
of ItatiKe Xo.lt Wet ; ami will oll'ei' pnxif
tnahow Hint the land Miiijtht ia mure val
uable for it timber or itu'ne than furnif
rienltural purponea, and Uetablih hia
claim to aaid land lafure Marie I..
Ware, U. 8, Conimiaaioner lit Kniiene,
Om'koii, on Thursday, the 17th day of
July. 1W2.
lie tiamen'ftH witneM';
Ueo. Urny. A. 1. Will. I. (!. MtniK
braiiKh, J. a. CariHintvr, of Aurora,
On.jfi.n.
Any and nil Kraonaeln!intnK adverse
ly the nlHive-deaeribeil lan.U Hre re
ipieted to Hie thefr elaima hi thN olftett
on or befuieaaid I7tb day of July P.n-2-J.
T. ItttiiM.Ka, lluKlnter.
NOTICK FOlt ITIJUCATION.
PIANOS AND ORGANS
Direct from the Factories;
We are sole Axcnts for Oregon and can save yon the
tut Idle tuan profit;-: Wo will take votir old Piano or Otguti in
part payment for a new one and let you pay the barani-e iii - small
iiiontlilv, or venrlv pa menu. We are the sole Agents for
ihecclJbrutcdTUbWIiKIDGIv Viauu. Write us. lor Caty
lugttc utul prices.
MORRIS & CRAW,
Ninth Street, Eugene, Oregon.
n.
R
fr
r
n
n
9
m
x
u
u
o
K
O
H
O
n
n
2
i
OI
01 I
o
n
Hon No. s, Iii Towiixhlo Nu. 3u S.
I.'anir' No. 7 Went. muT will offer
pi floKliow tlmt the Jiind Mtiiu-hr
i- tnui-e valnalile fur Its timler or
tone than fur iiKTh-ultuml pnrpiMi'M.
utul to wtnliliNh IiIm (-In Im tn anid
laud iM'fuiv Marie I.. Whh. I'. S. Com.
mliMiinier ut UtiKVtie, Hivoii. on
I-'ridny, the 22 day of AiiKiiMt. IIK12.
lie natmn as witm-MM-H:
lli'i'W1 Woolley. Klmer Woolley.
of I'l.ini. ilu-oii. i.'enrue W. Slmw.
I'hrlHtl.tit N. KniK'll, of lliiqiilata.
WiimIi.
Any ntnl nil pemons elnimlnur ml
verM'ly tln nliove-deMfrilail luitila ntv
reiiueNtitl to Me their elaliiirt In tlilw
iiftlii' on or lietore Htild 22 dity of All
KIlNt. lilU2.
.1. T. IIitiuuCH, Iteiater.
notici: ioit rrm.icATio.x.
aTlTlim
toll
the I'lllille Ijin.l
HtfiteH by net of Aniixt I. Imk!. Mr.
iviiii l. i-iMiier. oi Iviiuvne. Cuuiitv of
United Staten Lmul Olllee,
lUiMjlim-t;, Orv., Jly 0, 10(12.
iMtilllllill flilMlirillil I lll-hort...
m-t nf Conciwa of TiiTnTfl, 1S7N, en
titled "An net foftlie Wileid tlinbef
Inndx In the .suite of Cnllforuln.
If. tlllllllVfli;..
Idiue. Suite of Ontrou. Iiiih thix da v I i ,,,V"- "vitiln mid HHllllijjton
-oi-n Mlf. 11 '".' e.xniiiien in mi li e
li.'.w that' tlie Inn. ! P""" "'in day liled In thlaollle .
vnluable fur Km tim-1 hi" K,u'"1'" "'"teiiient No. 2-HH. for the
th.ln f... iiKrleidtUfiil l'"" '" w K '" 'ion No,
to eHtalillah her claim 7?- '"" ""''h; ,21 South, of ItmiW 2
BacuuBoncao3CBai3ogefi83oaoBeB3asaen8ao3i;8EOBtEoBoB
NOTICi: FOK PUIILICATION.
I'liiled Stale- Land Oltlee.
ItiiHehlirtr Oli'Koii. .May 12, Uhli.
Notice Im liereby jrlven that In eoin
Jllhltiee with the pro NIuiih of thenel
of CoiiiitVHM of June :i, ls7s, entllled
"An net for the aule of tiiulM-r I.huIm
III the StaleH of iillfiii-iiln. Oreuiui.
Novniln. mul WhmIiIiikiou Territory."
iih exIeiiiU'il tnall llle I'lllille I.nml
Ktulea liv net of AiikuhI I, 11;', .Min
nie W. Sllllpe. of ItoMelilll'K.I 'ulllllj nf
DotlKhiH, Stale nf Oreuiin. Iiiih HiIh
tiny llled.lu t IiIm ullli-i. her HWurii
Mtnlement Xn. '-Ms-', for the iitii-eluiMe
of tlli'NKJf of Keel Ion Nn. 22, III Twp. May of .Inly, HK)2.
No. 21. Hulltfe No. I WcmI, mill will
offer proof to mIiuw Hint the Inml
Hiillifhl Ih inure valiluble fur Hh llia
lier or Htone tliuii fur nKi-li-ullui-al
purpoHOM, mid tu cmiuIiUhIi her claim
to Hitld laud before the lleulNter mul
ll. 111., W.I.IUU ..I I '.lltfllt-lLl.l llllllfflll
Nutmiu, mul Wii-liiiitflon Ten if.iry," aa
exleudeil to all tbn I'ublie Laud Stute-
by act of Aimurl I. IMt'J. tliuienn Seutt.J
ut Kiiueni', Comity uf Lillie, State nf
Oii'ltou, lata thtadiiy Died ill Ihn nlllcu
Ilia attorn Hiiiteuient No. 2V2H, fur thu
pnreliiiHi' nf the NW l-l nf Section1
No. .Kl, Towiiabiii III, S.ialli, of,
(untie ft Wet, nml uill oiler pionf to'
hIi.iw that the land aniiKlit ih mnrti
vnluable Im Ha timber or atone that fur
up ii'iilliiml pin ii, wi-h, and to entnbliKh
IiIm cliilin to Hiiiil hind bclAiii the 1! K-,
later and lteceiver of thia ollice ut K.h.-
Imiiu', Ouvm. nil '11 1 u rda y , the 21th
y of .Inly, itwa.
lie iiauiua iih uitnearea:
.lolni It. Iliuehiiii. mi hurl'.. Smith,.
I .en Ilimilton, Waiu-nt'.Smiili.of Ctoiv, I
Oieifnn. '
Any and all neraoiH elnluihiK ml vuoo-,
ly tnu iinovu-iteaiiriiaai i.iuilii
hoTIi I. foil I'l'Ill.irvnoN
Ciilt.-I Mlati'i Ij.ii, I um,'.'.
UinrlHlrK. Orcif',11, Mnri h I'arj
Viilfi'i I- tiiTch Klvcii iIihi in i .in.llnliti'
utili ttic pr.t.tiuiiif 1 miarcNM nf-lian :i. i-c,
(.tiitlliHl "An Aol for ilic -aid ..I Thnl.ur UimU
In Ilia Mttiti'M uf Calttoriila, Ottafiai. .NVvmU, ami
Waililiiti.ii 'IVrrli..r,' a i-xIpii'IihI In nil the
I'ulilli' IjuhI Mate liyact f Aimii.t I, t(W.
l h.irl,-H. Ilrmicnii uf Cnlii!' (.nivc, Coinit)'
uf bmi'Slivtc (it Orvitutl linn llila ilny lllcil In
till- iilllu' lit- rmirn Knitcnu nt Nu. ali'a, fur the
IMiri lia.oiil III,' Lots l. In. Iti. nml SI nf Sectlnn
No Mn.Ti.Miiiliii.'tHiiiitli.ef Itanac I Wont and
lll i.lfcr .ril tutliiiu Ilinl the lau.l -iiiiiflit 1
lilolV ailliiiiiu inr ii (iiiiuvr or hiioio man inr
aifili'iiluniil piHi'ioua, am! In c-tntilUli IiIh
I'laliu In atil. I Inml lvtoii' the licilKtur hii.I Itc-i-cUerof
Oil elfin at Ito-i'iaira. OreKon. mi
Prl.l.i llic-JO tuv i.f Jiiiic, ttnt.
He uaiuea n- wttnaa'C'.: '
Ii. T. Aul.rc) . I. II. Ilrnuibiinxli. Jnlm I'.il-
Itii r nml Jmi I ui. ef CiiIIiiku (Iri.M'.orCKon I
in iiii.l nil I'lTutitll I'lHttiilnir ii.fci'iiii'lv ,
Ilic nlimo ilcaciltii'il lumti. nrn r(.iti(.at(.il tn tllti
THIS OLD Kl-I.IAIU.I
Grocc ry
IIIU 11V
llecelver of thla ulllce at lloMebiilu. oiicaled lulllo their cIhIiiihIii thia olHce ' tlwlr i-laiiii iti ilil utile mi or tt,.r -hl ai
Ofiwu i Sitturdtiy, the 2lllh day ! on or buforo wild 2IHI day of July. HHia. , " '" Jam mr- j. T. nl,,Kli. ii..uiar.
of July. 1IKI2.
She umni'H iim wltiieHetM:
A. l'. CIiuitIiIII. of Cultaue (Irove,
()i-i'Koii, Cofi'lnue ('. Alley, ltoHeluii'K.
Oregon. Noah II. Alley ICIla T. l-'lnher
IhiKene. (iri'Kon.
Any mid nil peivoiiM I'laliiilnu: nd-vet-Mely
tin' nbove-deHi-fibed llini)Miiri
li'iiui'Nted to llle 1 hell- elaluiH hi HiIh
ollice ou or before an id '.'ll iln v of . I illy
11102. J. T. lliiiliuiiM, lleKWler.
N0Tici:nit I'l'iii.icA'rtoN.
I'nlh'il8l.ili l-in.l omic,
ItuH'htirg, OrcKnn, Mnri'li -J(, U02.
Nolh-o U licrchy kIvcii Unit In i'Hiii.lhiiii-o
Mllh (he irovlaluii of tin. net uf ('ontiro-n uf
Jtuiu it, 1878, i'iilllln.1 "An Ac' fur tho miI uf
Timber Lamia In Hiu NtulcH of ('ullfnriiiii. ()r
Kun, Nt'iioliii ami Wie-htnahnt 'IVrilniry," aa
nxlunili'.l to nil tlie I'lllille l.nii.l atato' h net
uf AttuiiHtt! tayj. ll. ThniiiiiM AMlii'oy.ufrottnao
(llulc, Ctuillt V uf Jjllli' Klilltinf Ori'KUH lltla lltla
ihlV IIIOll III llllKnllll'O llll hWIIIII Hllltl'IIIOIt! Nu.
2IIIU, for tlio pitri'lniK! uf llle hnntli.i'HHt riini tt'l'
of Kt.lnu N'n. HO. 'I'iim n-illi 'J'i Honlh. nt lUnau
t Went ntnl will ollin rnof to allow (lull I hi. hi ml
.1. T. HiiiD.iKH, Itcialvr.
NOTICH I'Olt PUIILICATION.
. llllllalKK, HvitUlor.
NOTICK I'Olt PUIILICATION.
Untied Slnli'H Lund Office,
ItiiM'liiti-K. Oiv.. April 21. 1IHI2.
Notice Im heivny Riven that In coin
pllmui' wllh the pi-ovIhIoiih of thenel
oft'oiiKieHM it J line l7S. entitled
"All act for the Hale nt tlmlief IiiiiiIh
hi the Slnli'H of Cullfui-iilii. Oivkoii.
Nevudii, and WiihIiIiikIoii Terrllory,"
iih exlenili'd lunll the Public Laud
SlntCM by net of AuuuhI I. 1NI2. I.ouIm
Weliet'l of Aiirorn.Coiiiily nf .Mnrluil,
Stule of OreKou Iiiih thla day llled In
thla officii hia Hworii Htiiteinent No.
2217, for the purcliui-.c of the NK !, of
Section No. 2d, TowiiHlilp 2(1 Hotttll.
of ItaiiKi' 0 WeHt mul will offer pi-nnf
IomIiow tlmt the Inml hiiiikIU Ih nu ne
vhluitlile for Um tlmlief or Mtone than
for iiBi-lcultiirnl piifpoM'H mid to ea
IiiIiIIhIi IiIm claim to khIiI Inud before
.Mnrle L. wmv, U. S. coiiiiiiImhIoiicit
ut 1'hiueiie, Oreit'oii. ou .Mou-
Caries a full line of Staple
and lfaitey koo.N, Granite,
Crockery, Tin and Glassware,
Vegetables, Flour, heed, Oats,
Iluv and everything tlie
farmer or the housewife, needs.
Produce of -nil kinds taken
in exchange.
It will lie a pleasure nt all
times to show our goods and
you nre earnestly requested to
call and examine them.
H'lll inevt All Ctoiipvtlun
In I't'lCIS.
maul imiiotn ii in n I. in lor in tiini.er or mnno i . tli,,nili ,l,i,. Inl- imi'i
limn rnriiKiliiiilllimliimiiiW('. I lo urjlllhliah I Hie -sill UIIJ OI.HII,. IIHI..
iilai-lnliii lo aiihl huiil hi'iuri. dm IteiiMur nml
Itoi'ulver of Oitn nflleo nt ItoHchtira, oii.tfou, on
I'll, lay tin. iioiiuyof Juno im,
Itu iiiiiiii'aiia KlInoH-iON'.
(Minrlca It. Ilrtitionn, 11- II. Ilrtinihuiitili, John
rnhnor, Juo l.oi., uf Cntiriire Urovc, OreKon.
Anynnil nil nor-onr. clnluilna ii.l(.racly (ho
nhoie-ilcrllioil html nro ri'inioaied lo tllo
their i'liiim) In tliU oilh'u on or Udurv ulil ao
ilny of Juno ll.
T. lllillxiKH Kcalhti'r.
Di-iikh like weiiflnit itppni-el to
ftlve beat ithuIIh mtiHt be of bent
otiiillty. PeiiHoii liftiu' Co. uIwii.vh
J(fOJ)M lhc pili-i' i drue nl.i.ti i.ille
lie iiuuica iih wltueMMi'M
(I. W, Ut-y. A. ,l. Pry, C. Knyder, li.
Will, of Aurora, Ori'non.
Any and till pei-HotiH clitlinlun; utl
verMely the nbove (lw-crlbed luiulH-nre
t-etpieHled to llln their chtlniM In this
offiee nn of before sttld 2Sth day of
July, 11102.
J, T. lllilini i:h. ItenlMter.
Uulleil Sluliw Lund Office.
ItosebiifK, OreKon, April 21, 11X12.
Notice Im hereby tslveu tlmt hi com
plluuce with the priivlslniiH of the
net of Coiikivhh of Juno :t, 1S7S, en
tltleil "All net for the ante of timber
IiiiiiIh In the Statea of California. oi-i-Kon,
Nevniln. mul WuMhliiKton 'I'ei--rllory,"
um etemled to nil the Pub
lic Land StaleH by net of Aumiht -I,
1MI2. (ieorue W. Ury, of Atirot-n,
County uf .Marlon. Stule of oreuou
Iium HiIh dny llled In thin office his
Mworn Mtuteineul No 22s,ftn-tlu pur
ehiiMe of the NK y, of Section NoiU,
rl'nivni.lilo L'll Smith, of Itiineoll Wi.ul
I ...in ,,t,-.,,. ,f i,. it,,, l koii, Neva. In, imil Wii.luiiBtun IVrrllory
..I.. . ...... ........... ...Sv ...v. exi,ni,iwi innllilin I'nt.lti. Unit gluten l,y art
Intlil Houuht Ih inotv vnlunbln foflta ofAunnn t. m, (hiirio. i:. l. Iirmm.uf Ku
timber of Mtone Hunt for iiui'k'tiltnral , iieno.jvimity of iJu.u.Kiatc nforoKun. litiit
iiiii-iwisex nml tn KMlnlilluh IiIm elnlm 1 ".V '."o'l . 1" lllla offho III--Morn -..lilll'llii'lll No.
............ ..................... ..... asB.rnr tno imri'iia' oi tun mv i4 oi mc
hi ham iiiiiii in-ill ii- .iiaiiei.. me, tiuii Ko, 11 In Tohii-IiIi Mi. 21).
ii. , I'oiiiiuiMMiouef ill r.titiciif. I "ii.iiu wiumu'r .io.u m
oten'on, ou .Momliiy the 2Mb day of
July, 11)1)2.
lie iiiiineM us wltiuweH:
L. Webert, C. Snydef. H. Win, A.
M. l-'i-y, of Aui-orn, oivkoii.
Any mul. nil peivoim elnluihiK ml.
voixely the nbove ileHerlbeil IiiiiiIh ntv
rciiiicHtcil to tile their cliilnm In .thla
office on or before Hiild L'Stli, tltiy of
July, 11)02.
J, T. IliinmisH, IteulHter.
Uuiteil Suites Lmul OMU-e.
Kok'Iiui-k. Ofi'.. April sth. 1!i2.
Not l Im hereby Kiven tfmt hi eom
plinuce with the provisions .of the net
of Coiikivhh of June Jl, 1S7.S. eutitlisl
An nel fur the wile of tlinU't- IjuhIm
in the States of Ciillfurtllii. (llVKoa,
p j. . , .Nevniln. mul UMliinKtouTei rllory.
OtOl CUHe.-itenileil tu nil the Public i.miil
stiitea iiy act of aukum i, imi.", Fivtl
1'. Ilui-Ht. of Aui-orn. ('utility of .Ma
rlon. State uf Orcxou.liuM this day
Hied In t IiIm ollice lilts M-iVurn Mtnte
ment Nn. 2I!li). fur the puivliu'-e of
the SK of StH'tloti No. :m In Town
hhlp No. 20 S, ItntiKe No, (I West, nml
will ufter proof tu t-how tlmt the
land aniiKlit in mure valnalile fur Km
timber or Mtone tliun fur uKt'ieuttui-nl
purpoM's. nml to c-.tiibllHli his clitlui
to Mild land before Marie
U. S. Cointulat-ioner nt
OtvKon, ou TlitifMilny, the
of July. 1!HI2.
lie iinnu-H im wltneHM'M:
II. A. Snyder, (i. A. Hock. J. M.
Will. (!. H. Urny. of Atti-oni. Oivkoii.
Any mid all peivnus elnluihiK nd-vei-aely
the nliiive-iUici-ila'it IuiiiIm nre
ivtiucMtcil to llle their elaluiH In this
ollice on or before wild 10th dny ot
July. HHI2.
J. T. ltitiiiuiiM. lU'lstef.
nksl in HiIh offiee her mwui-ii Mtate
ment No. 2:iL fur the puivlmaeuf the
vie i. ..w- v- .J. ... ... . ,
.. ti .n (ii.ii .u. iii i invtiwnip
.mi. i. umiK-e An. wear, mul will
oner proof in
xoiiKiit m moit
lier or nlmu'
iiurpoMi-H, ami
to Kiilil lmul lafon the Iteitlster and
lteceiver of IliU uffUv nt K.wlinix.
Oiv., ou Saturday, the 2Uth ilnv of
July, 11(02.
Site na illei nu wltnPMHea:
A. I'. Chitix-hlll. of dittany drove,
Ore.. .Minnie W. Sbiia. Mra. Corlnne
C. Alley, of ItiiMdutt-u;. Oiv., Noah It.
Alley, of KukciH', Oiv.
Any nnd nil iiei-i-oiis eliiluiln: ml
ver.ely the above-di'Mi i-iU'd Imuls inn
iviiueHteil to llle tlielr cliiliua In thla
office on or la-fore wild 28th dnv of
July. 11)02.
J. T. ItmnnBK, IieKlater.
NtiTICK UOIt M'BLrCATlON.
all tlie
riiiuii- i ji nil N i a I en liv net nf August
I. 1MI2. Jiiniea W. Hoilck of 'Cot tup
lirnve, County of l.niie. Stnte of
SKILLMAN & GAROUTTE
Successor to H'iker c Johnson
COTTAGE GROVE. . ORE.
NOl'lCK roil I'UllblOATION.
t'nlli'.l Malca UnilOfflrc,
' Ito-cl'iiru. or.'.. A.ill, la.llar.'.
XiUiceta livrehy Khun tlmt In iiiuiflUiicii
vilth Iho rovflino oi the net uf ('onffrt''a. of
Juno ll, Is7a. eiulilv.l Alt ni'l for Iho t-ulo nl
iiliilmr liiiul.ni tnu Ht,itioi L-ntuointn, oic
ir.T...... v..
Low Unit Iho
liiliil mntalil la num. nhinl.lt' for Ita IliutK'rur
atiuiv tliun fur nuih'uhiiinl iariaiio-., nml to
eiiibli-h Ida chilin tn until tntnl Imfute
Mnrta l Willi), I), S. I'oiiiniliM'lutii'r ut Ku
uciio, Oipvon, on 1'ri.liiy, thu lloth .lily of
July. IH
lit1 nnitiot. tu u I Innate-:
J. X. Itnmhtll, Mny MiiunloK. W. 1'. Mmmliitt,
1'., C. ar it 1 1 1 1 1 , uf KiiKuni'. Orriion.
Anyanitnll imraona i'lnliiihtf nilioraely the
nUio tlorhrlhoil himtauio itaineatml to llle
Iholri'bilnia In Hi la oilli-e nu or hofore uihl i'nh
Youcin btiynnv piepanitltm nt.I.1' vf.l't ,to.ser11 J'olir
1". Uitrrin'H that Ih iidvertined In nny,erty? We will do it fdr you, C.ot
litiper. Iteiiiomber e ninko u m,..i.iitv i tttKe GroVt' Ittveatiueiit Qn , Koom
'" ' 'loth i, eeipl-. J( J ,, J,),,
ilny uIJuly.lMtt.
j: T. liHiiama, Uexi.ier.
Wo have on hann a Iiiiku stiK'lv of
kllit-drled llnoritii.', eclllni; and i ustio In
graded 1 2 mul J. Uet ua imiko yu
six .( il prircai
I i 'I 1- i i 1 ' M III I! V. .',
Went ami will offer pruof to aliow
cuiifiiie iiiiiii Hiittunt ih inure vnlu
able fur Km tlinlM't- ut- Htnne thmi fuf
airiU-tillitrHl pttrpowH. and toeHtnb
Mali IiIm elnlm to wild lmul before
Mnrle L. Wmv, V. S. ComtiilHaiouer
nt Eiisreno. Lane Co.. Ore., ou Sutur
day the 2dth day of July, 1D02.
HeimmeMns wltuoMMeH:
J. W. 1'urrl-dt, of Jeffei-Hon, .Marlon
Co.. Oiv.. X. II. JlHi tln. of CottitKu
(irove. Ullie Co., Oiv,; John (lixtX)
.Mlcliuel (ioetz, of Jefferson, .MnrJon
Co., Oiv.
Any uud all B?rsonn cUiiiulu nd
veiM'ly the above (leHeiibud IntulM mv
ivipteateil to tile their elnlnm In thla
olllee on or before hIiiiI 2(lth ilny ut
July. 1!XI2.
J. T. lttuiMiiiH. IteJjlHter.
NOTICK I'Olt PUIILICATION,
United Stnti'H J,autl Ollice.
Itoaeburi;. Ore.. Apr. 11, 11X12.
.Notice Im liereby Klveli that In eom
pllnuce with the iiroviHliitiH nf the
act of t'oiidivMHuf June :i, 1S7S, en.
titled "An net for the sale of timber
liindM in the Stiitex of Culiforuiu, Ore-
L. wine.
Kunviie.
NOTICK I'Olt I'UULICATIOX
United Stiitea Uitul Olllee.
iioM'lmt-K. Otv.. April lltli. lUtii'.
Notice Ik hereby Klven that In eoni
pllnnce with the ih-ovIhIhiim of the
net uf CiinnivHH of June tl, l7s, en
titled "An act for the sule nf timber
lauds III the States uf ( jilil'oiiiia . Ori
Koit. Nevniln, mul Wusfiluutnn Ter-
rltory. iim extemleil in nil the I'nli-
United Stntea Lmul Office,
lioaeburfr, Otv , .Mny 12, 10(12.
Notice Im heivtiy ftiven tlmt III enm
pllnuee with the prnvlHlimMnf the net
ufCnnittvss of Jiriic-4. 1S7S. entitled
"An net for the sale of timber IuiiiIm
In tin Stuten of Callfuftila. Oivkoii.
Xuviuln. mid W nsliltiKtou Territory," ,
as extended to all the Public Liuul t
States by net of AliKliat I. 1MJ2. Mrs.
Corlnne C. Alley. of ItiKM'bui'ir.Couutv '
ot DoimliiM. Stnte of Oivkoii. Iium this 1 koii. Nevudii. nml WaHhlnirton Ter
ilny niisi in this office her mwoi-ii Htory. ' iim extemleil to nil the Pub
stiiteiiH'tit Nu. 2'l. fur the jiuivhiiHe I He Land Stntes bv net of A it tilth t -I,
of the SW JJof Seetlnn Nu. 22Jn 1 1.SU2. Henry Hock. u Sllverton.
TowiihIiIii No. 21. limine No. 1 West. , Omntv nf Mm-li'm. Slut., nf Mi-.. .-..!,.
Kith day mul will offer proof to aiiuw that the ' has HiIh day tiled in this otllce hia
lmul Mitutht Is nioiv valuiible for Its mwoi-ii Htatentent No 22fRf, for thlf
timber ut- stoiie than for agricultural , nuivliase of theSK V. nf Smdlun No,
piirpoKK, mul to eHtiihllnh herelalm, I 2d lu TowiiHlilp No. 20 S,
in moiii iiiiiii oeiuiv iae iickimici" ami
lleeelvef of thin oHlee-at ItOMebllfK.
Oivkoii. on Sntuisluy, the 2(1 ilny of
July, 11X12.
Site uuiueMiis wltnesMeH:
A. P. Cliuivhlll, of Cot time (irove,
Oiv.. Minnie . Shupe, of ltix-cbntir,
Otv.. Noah 11. Alley. Mm. Kiln T.
I'luher uf Kubviio. Oiv.
Any mul nil ikm-miuim clnlmliiK' ud
veisely the above-described IuiuIh atv
iviittestetl to (He t heir claims In thin
oflliv mi or before salt I 2llilay of July,
11X12.
I. T. lliuniiUN. IteKlstef.
NOl'ICK 101! PUIILICATION.
Uitlta Hlntoa Lanil OHh-e,
Ito-ebiirK, ottt.. ,irll wo.!
Xnthi' ia luTcliy ghoh thai tu i-i.iiiillnui'ti
ulihihv on, Injun- til lUu ml oi r,.irti,(
Jiuu'il, 18.8, ..nilllwt "Aiini't (or Hi.' -uh' i.f
lllnlr lamia in the Wnteaof (-nlllurula. Oro
Kon. Nc.a, nnrt Wuahiuatou Tmrifuri." ua
to 1-111.11 l.i.u.1 Siulea In ni-l
WilltninO hiniini.i.t .'cltllull!
ClUll .11 HHaiilllUII.IIIII.NIII HIlUVi
ullh'ii hi- aiioili at.ti'liii'ut Nni.
'.'ai, for iho iiurt'linac of Iho KK 4 in Hen
ll.in No. Ii in ToMlialii. No 'JO, lluuae Nu. h
Vft, mul will ultti iimuf tn -hi that tho lumt
inthi h. mine inhinlili' fur tia linibcr nr atune
I hun fui narli ullurul imiiH.ai-8. unit to vkitit
lUb hta i-laiin tonulilUind hefon Marte L. warn,
I ...i.ii..,..i i..r .. . i i. w , i 1 a (-oiiiiniaMiiui'rai riutom', lu.no .en. , ucl-
hi u lil hind liefire the Iteitlater timl g,ml the liiluiuy, ..rAugua't, mu.
lini'i.v. ... ll.in imiiu' ui (lUMIIlllU. iivtw,!,.."" niiiiwi...
lie Lmul Stiitea by aet nUAuu'UHt 1, 1
1MI2. Wllllnin C. JoneM liToJUouml.
County of I.tilie. State of (bv-jrnn hits
:l. for the iiuivlinse ekienitial to nil iim
X L SW V SV V ' Vuul I, INri. Wil'
! v'o. ', , .ll County olKliig.Siuu-
mi. s, iowiiHhlp20 m8,i , ,hu,,m,'
tills day tiled In thin ollice his sworn
Mtnlement ,M. SM-i. tor
of theSW NW k.
SW of Section No. 8, TowuhIiIi
South, of Itunuv ll Went uud will
otter proof to show tint: the lmul
soiiKlit Im more valuable fur Its tim
ber or stone limn for uKi-li'iiltiit-iil
pui'l'ioseH, and to eslahlfali hUelalni
OreKon. on Wedueadny the 10th, dny
of July, 1002.
lie uiiliieH fin wltnesM'ti:
John 11. lloKtilt'on, Wurivit C,
Suiltli, (leniw Hosplton, Jl. J.
Wntte. of Cfiiw, Oivkoii.
Any mlil nil pci-soiiM clalnilnK ml-vei-M-ly
the above-described lauds
mv leiiucsted to file their claims in
this ollice on or before wild liitluliiv
if I lib- 1002.
I X i'Mli'-l ' lv l I .'
Pan. Miii,fiy, Joint Muri'liy, of Ktiaeins
iMUti I'o . Oroxou, iii-nrae l.ucv. Kilwunl l-uttii.
Ita-iK" No. tl W.. and will offer
lu-uof to hIiiiw that the lmul sought,
Im nioiv vnluable for Hh timber oi'
Mtone tliun for agricultural tmrpoHeH,
anil to estnblisli IiIm chilin to aultt
lmul before Mnrle L. Wmv. U. S.
CoiniiilMHliiiier ut Kukviic. Oiv
koii on Krldny, the 11th day of July,
11X12.
lie luiinea uh wltneMseH:
(1. A. llock, K. P. Iltii-Mt. A. II. Cole,
11. A. Snyder, of Aurora, Oivkoii.
Any uud all ik'i-hoiih elnliuhiK ud
yetvely the ubove-deHi'i'lbeil hinds are
lTspieHtetl to llle their claims in this;
ollice ou or before, mild Uth du of
July. HXl-J .
Ji T. HmiKiiiH, HckIiiUt.
.if vltnn. Ijinet'n.. Ori'inui.
Au)-Aiiilall huraiiii- iTntmiuff a.lierajoly tin
nhioe flowi'lttvil IiiiiiIh are lu.iueate't lu n!.
llielri'lnliiiN hi thn, offii'tt oi) in- lieloreaalil 1 It it
day of Annual, ltw-j.
J T UutuiKa. Iteytater.
IU'. Vtvinod. Heatiat uf liuy-ene,
will bent tin- Sherwood Uuiim Mm
. 7. and 8 I'lrsl-chiMS wmk at
v-il-nll'llile -,iU'n. dune ill e.'lllfll't
'ii. m ...ll'.. i-.-.iM 110...
NOTICI! rqK I'l'Bf.fCvTloN.
tVliltutl statea Iui,l OiBj'e,
lloaetoirir, Orcuoli. A,ill la. 111'.'.
NuiliiQta liaiotj) yiieu Ihut lu i .ou,1Uii,i-q
with On- tmolalon-i of Iho net nt riiutrtw. uf
'JtllH-. )K.K,IIUtlllHl "An in rurllu aalti uf
,'rimlit.r Ijiuila In (hi-Stnte- uf I ll(..rnl. Dm.
gull, Neiuthl, ami Witalilnxti.li Teiitlury," ua
cxremJvtl to all the iiut.Ue hni -late- t,y iii uf
VlltfllMl 4, ISIfcJ. .VIra. Mill Mnuniiiu. uf Lunelle,
l-nnilly of Ulie Smtc ill Ori'iem. hn- llila ilny
Mint tu till- uitieo her riaurn -taieineni Nu. -fsaf,
tor llm imr.-linao ..f the NK1, .i(ac,'n..n . ,
funii-hi. .ua rmiai' ii iie-t.aii.l illu(fernnaif
lo-to.u i no the l.ui.l anuria i- un.i, lutnuhlc
for ll- ll,uln-i ..r -linn' tliun fin ni i, nil mul .,nr.
I..,-. - illl'l to e-tiilll-li lit-. I iilln I,, -mI,I liiliil ta--f',,'
Muni' I, Wine, f. K riiliiiiil- h.ht'r al
Kuiouie Oieifou, on 1'ii'lu), the Jan itai i.f
lull l'L'
St,, i.iiiiui- it- a Itm -j.,..
J R.nolnll. i f M Itrutt u. Mi;
K e Hinlih, nf I ii'i no OlOK'.o
H lll I nil . laelli, i-l,t, i, ii, in ,i
al.,'V, ,,M'll, .1 lm,,. tfiU ,. i.
Ihelr alulm- In tbl.. ulttii. uu r ' . i,
dm ol Juli . tlio'.?
J. T Hkiikj ku, Hes,-IN,
, i i. I,
i in Ilia
null! J.au
Valuable
tnila i' v
tiiiiiini; property and l!'-
tie. Jliuoic KtliM