Bohemia nugget. (Cottage Grove, Or.) 1899-1907, June 21, 1901, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    BOHEMIA NUGGET.
OOT7XGZ G&OT2. - CR35CTC
SEWS OF THeWEEK
3a a Omficracf fwrm to Kn4
ULcj 1 rtiT Suu. ua a (kir Rnr
Ftoljaaiia ; iwt
brr
Sfa fc-iaaf
to
.4 Suata Crar.
isiawi: joaa j aw -laac
yaiaaiu.i oiaw&aqr oa tto smiwa.
, w vt,.,-
ju.ii ,J rife aear XiaOaJlaai, jaal
H it efi thMt napttiiiiri i -K
Tw liutiaii
nuto to 5wA IkAma.
Twn luftiwi toiut to n
Vhmatm hil mi iiio'
Vimb WJiawe vill to
gcitut wb tot nm M Cm im
OhVtb? huif ia tom j'tinxtunii
kum&e-XTi&mi Sitt to rtto
tM.
Tto Hwriamwi jatwKite. ton-
cani (Mca4 mi tto Cauewa. 3ikV
rafotia 2nml3wl.
. . , -
xjaaop-akii aai ibj- w
" rj8
wfriimaaLBH. W aukrttooaL tto a&CMlt f tto
Aa ottnto iyatAta k tof Mg . 3ari 5w 5toptoiMnac Coat-aBttirttniittMteu-
Ha vita Stojaaa-, to- ltow yesnaf Utor toal
ial uataaa of fcaraaaag j. miaflilr maaa- Haea x aiwar diau. we atto4
f . jhrticaJlj- ecaagratalatot.
Tto CUtfal tto toitijamaigi Tto Wr comU MX tox lm mm
Tli rtiflifaaai i i tn Inia I a cmaaar A 5iitl of attk tip.
-aica kkri itot tto tats 5 HaaOy i toaUa of sir ttfe tto
laiiylv ia tto xTrifjoawa" m abaat
niilitair il. -i ;
Xetf toat
ij-r. are
.to? :toa- fc
. "T.r TT.";itowi tto
ttor iX4 ta xmgt ttot'0 "J
banias of ya. j p rf ,
Etvi mmmdnd totctoxs awe oa a j tto Ibaofe nnftod ajfe4 of 17.54
sirifce to 5sa FnuactMO. jkaou, a auiaraai ft of 17.
Tto Oaioa coora(KMi to kC4 j saioianaaa of 16.3T7. Ttoeoat-
tto origiaxl FVu aaitafaarat. j
Tto aev butle Aim Illiaok is tto
it-e4 reMf of tor cto jaoat.
JLaheriesat xre azaw
ia tto iateraatioatsJ trap itooC
xtaitTe eoaiaaiMjy ftaaaW awe
tos dieoT?d at aa Tiaacieo.
Aaoitor
rrt Sojal, Pa.. eU sitae torror.
TbiitT-ieer staaVears TrtAmaStA
xoaitoO AriieahatSMtos lfSit-tiwetj oobtioci TsuOava
Isirrrtat jwnral CiilW rfia So tto Piatt latajaw; to a
sarra4ev exf oa kis on veravi. iS JO U. Tto iolatioato
EnsawGa aowofatv ia tto jaooott tos cmW m-kaoat ofeitfioa.
Taaslse dktrkt alua tto Britfeo IaBKau:lT tr tto opiate? of
DoaaM McPtoal. a joauwat ' oa ntatioas iatoaitMa. as
EtiraOwga tifpoaia. tos immi x ior tto ocaawhvw ior
Aad to tto raUrMe. W refarl, tto Ptaa latataiatij
TtoWaaiaa kcfeiuaK to ad-1 fsfa to ooonea. oaafWii:
jeraialtr aaaiac tto ecaMalilaftt it toxxboeaa sapeaoix to tto
priwvoaarat to ojI pjtsrtaf itow aailatiaa. Tto eoarawoa -afll
ToevJ NOk '; aw anfoial a eoauain to Ota's- Wf
Tto soreraaaaK W ftmpariat; tmj1 wlal Uw-
nnr um aaa mm aut tow oi oraa- j
see aeoer :Bf-Aic- tKwea tens
Haaikeeiasd Wadrsacta.
Tto a-ar offianaat. tos
rTaaar Safl 2ripttfr- TalailiiaTatla r 3fc
iitri;
, i 'iTrrl a-7 . oaagjj traatfaai ovaww t pvaapaaar-
lafiitoii atoa tto Cua n-aliat
lltar rffifaatir aave sffibkS 5c taat tais prnveemmtmlt a-a irat ia it
crril aarrice pauitioa'- ,anitBa: rfpuaWc Ito rira.ioafat,
Karaiiaaf to iaov aotUaS ml sto4 at aM to
tis peLie w-wciiau jawwMitiy 1bw tto Cani
' .. ... 'aoaH aaHat to wataaraa-it fmtis-
Xv ito
Eaaat otfotJ ? aiaanat to. iicatoas tor .Vaaaartraba ttotr
X xiek foape oi jato to in - taka ia tto rakl Setae,, k at. x-
c&tvtr-i amar La Grnait. Ortipaa- fMcvtal that u Uitty ay meat
JL aaaD tara ia Tr i W i twj ! af tto iiAvaa iaitor, aa-
aiaKv to a Jar-
atk.
OSes: i tto rtoty-aaal a ne.iaai i ar, j
ia sto Pmiffatu i, jae jaa!aJai ''
Tito tootle 4aa tawenaa ins - . "i;
.""rr.19" Jg?lBfayMwtowrf totte yias fwrf
ttoOcwa.
Xattoaa mm
worftriaaiil kamU
arowc mi tto Pfcilfaaia n rMiaaeoa-jk
twaa Agawirllfa
it st Ikii
tm xwk SjimsM ia
tto bj
Ttote -waaata nwt iaiaHil as &
-xp, rra jcofciJorr iuttay, to ttort- I
ItjHaag at x fttarwij-,
Oior 3 Seu- oi inafc ttawaMe in
OBroa Sc JLawsarjaHi, Sto aiiwX'V
XMixmn few wiii tttoa.
nctae to jnotafl tttomBmiaiiiriani tor Jl
ajiri lUsiai af it we mSemfl sam
JLSKiakilaiai lOiarHiaSBeii imt Shkhi
iv3tll Sswoi At 1 to Aaiaim X
TJlHre xre l(,fDB layfAjir to i
Erncr Jitcatai wistsr st maw if inra3
jrriadtj- 5r HuattzuamJl jarjisii.
lai GtiBrft at is tHtamiaei sftuit 3,
33 'SkspHoet lo.n Smbi iprootnJmjl uat ji
eml ff af U.IUIMUII, wi&kii flUi
sxe saf$iKte to Stantoami lumny
lie ifirfit !BiaMaB at jaeaaas ii bb
tlheikBWStHflt&iettM Bfaftiwj) Syattwawt
iCHHie tni ito nm& latiurt oi
Jra, jttiax xttoc Sto Caiimtirtaml
7ME FASTEST SXT7L.SHJ.
Hhrm'a Xca Tawrf to
Gam.
hi i aw. Jaa 11 Wfca tto
all raoc ito amtaait
toatfc-
- -'ZT??
im tto mwuML tto au xh.
ifaiar an
MwtwMhd twO. Owr tto
Cap Aaa a Cup
UdUl .2 -ft - Ai - fcj 1. i.iaA
awa! wfawjualiiaiii u. tan! tttniutft
a rr mihwJ to aMMttiuBC mi vitr-
II JH Yii ice laor m
Sat oal 4s4 tto
'ihtt Af-wMiMW ttoa
T " Wr?!r
iBnuC M Ar aavMHfl tor uiSf la
lata i if ja iiawavi' -ram mikMii-
acj- gat i Ian i to iai iiuaVmar. a aaa-
fVav rerV' va-aoa 30 T-naV, or fruit
Hi I ttooa rvtor tor kwtV. to
tkm
m'mmM i i jm M hmooiL. Ttotf i
toe itotntdk ito .vt toll f4..
-1 !' 'II At HMTR MTWOT
jtitiwiiwii Ito' yri ini' ito -Ato
TtmitAnt Jto- wtirc kert. Tto
rf tor pto vim- wirt jmd
'm, .tmti ito ymrk f tto tof
ritonmt toat i imlb mi x Ymmt 4-&t-
? iflBKif if tcmia ito oiwttora
: ii itoTtCara m "Ito
xal mmt tm uctUrm mi imr "tomi
aawrr?4 tto iBt ito 4tj--
AataainJ atawuM, -to -e IVuoi
At
1 jewitoa of tto
h1 """ "
awral atou n -ato suitncnatVnt ia tor
xritl mwUt -rMa
'ttoargriaraw". Jatort-tap5
ivr ww -
rf,
Bfai totixr. Tto IltaaoH i
iuaalk- x tMimr la(r laid
i - . i-- - .i
.it,m.mrJZr www
aptres ior the eattre K taou
aer ffiEK 17.31 Wots jsr hmrnr.
md a tia 40A tto aVop totor
16.97.
ACCEPTED BY CUBA.
IXafttXaCIat tt
HaT&aa. Jaae 11 Tto Caaia coa-
VsSi&Tii! rf Tna.
Waiaaatoa, Jaae 14- Tto
... a rai - -
!
Snapaat oaflj aaoa tto tiAtfaaata
tto iilnal
V'irt n Xruil Stiim.
-r it o. . . ,
a iiii, -""T17 "T
iTft.i laMawiwiii i iimiit stoA wise oa
tto wmI will utiiil aa ihuoer ttoa
vaU m SmmtUt r Tuuaw. an-
ijjitaiJg tto aMrfaiaairt ml toator
aiangiae aaa wr aam as yiniiai
tto auicial imialia, oati WaU JbafUiir
to f iauia Sto omsd sa Moate a
aa am mirtitr ttawA.
Arswifl i liht Crcpim.
:.. .n.. vi .' ...a a... -n.' .
L.IL JZZTr, tt,..
'.,,,, ,,r llir. ffl1Win,f Trrm-I it miiaaiir
iMt &, bat laiiy ware ta0aafaXo&
SfjUBtSf, Jasie 1 1. Tiit Serji;iSai:it
S4fl-9' Y"5 i
M aiuwe ttwfai
tMiwiu ttltetBit!-. HaKtaJpBiaru,i;i'
Bii ImaTc to Ktunwil n H (guFi. :
SsaJy stums, swe tote. u
XEWS OF THE STATE
ITEMS OF INTEREST FROM
ALL OVER OREGON.
Cuuiuifaid n Itnamaid jvtinq tM 3n-
persons A toaf Srriew f H
intes Tlnnihmt ir TtehW CW.
immifti Lotne Ariif Sswrl.
""J' uittlaiiatia.
Tto Wtoaaer nanl aaa' wm
toriar a aMik ifoml oi aainr a
I ii ltm
. . .- . n v a -an ,
aMotaaaat Ilkam Jw, aaa
-L-j vlk ik r.M ii.
BiMt i
Ito
tolr m
i tto' part few 'weds.
fwut r jtowt to tofto in nit
Jto Bbp-jawi linuiiliir f Ito'
Ito tow JtHtr Ntotoc i XiDiaic
Olwiij to toiiifcuf rtimmtig
mm nt to i tor tto htt toarf fcitl
A tnr ttortwr tto caHafuan- W
Imta iansl ( gull It "xfll lJw
Ofvjj-r ji f4MB of rt xiitorK
CsanuJ thri 1135 .a
Tto fi aaililArr rtxmtoner
tto O. X. C irili to teU? tor 4Hr
wuto ia J tor 4r. Tto t m a
at rcMr 2toa ito ax
imir(a wiac aa
tKmmK. tjtoA ttU -T
cBEarr TPjaMr at liliac irt
feaaa tto anac to tto faaaait of tto
kill ovwk-ikttor LrTtr.
,t vr-atAjl W.
fjaanfz i wertaui feu
erjaneaMaL
Oaftsne tot iniml to ofetrre tto
TmmrA mi Jmtr
... , to Ht oat tB te om
1 ill ri iMAi tr Imap UHMlWllti - .A . V. A 11 . - m L &.
Trit croto4 t
Paat of Oayutof
MrJidlr a.
QupriSk Caty k aitfmiag iar a
Tcmri of Jalr oeMantwa. j
Tto maiwf of Marioa taiaij- toall
oa toaal Jam-1 itomaaof fi4,Ja.3L
Tto Liaa Coaatr W. C. T. U. eaa-
t pat ton aill to toM tto inl wtmk ia
Aac
It i TepiKUi at Prairi CHr Uut
"rmHltrt" arc tiliag ta tto
rictaitr of Groo rrwk rJp.
Tto oatatioa of lotMtiar fdacol otf-
triet "ol S, 3ialtor eoaatr. ia tto
faaa of $X,iO to iaaptore tto Mtot
CTFTK 1
J. IL Tiaaoa tof m!msl a 1-:
firm . i Miu.1 aW to to m
Ocutf coaaty. Tto aacae
aitaia ii'j Vxra of tto rtTCr.
ketaI i
Ttorc k foaae talk oi aaoviac; tto
?toiat toa i if ia aliftriet fri. Cant ill
eoaatr, to Xtooari ralcfc or Sue
jaJehu Tto aKtrict W 3i aaiVft Kaip
aaa a aamalr oi tto raiMfa ln m
iar Croat ito fctool kaiaaiac; ttot ltor
a(tor mat- at tooat or are aattoraaat
hwartaMitw alaiia-j; tod wattor.
Ttotf ata a "iathaat ior aitatiag
ttoairtrict.
ttCtmi KaViatStk.
Wtoiat Walla Willi, 1 Satte. il
ier, amaiaii; jjoafitif. lift3&
par aautoL
Ptoar Bert xUts f.ih$Xt9 jxr
tord; xaauaa. fKL
04 WUk ILS2 VL3 ;xrB-
Bar-F(JL f 1717l; tor..,
f 17al7.59 jwr
Milbtaffi Braa, f 17 f r toa ; aaioi
Jiarf, 2L5; PIW; ctoa.
IK.
Hat Tjk:bt, IliMH; ctoe;
f74Uft; Orf-xaa aiM tof. H&i
fur la
Haft 15i?i4c jtr Bx
Wj TaUer, Il.ali:
Ortaa. t5lW; iiatir. 3iaifcE.
pari nii.
faarr wmaiirj, lg
17! ; 4barj. 13 lie. ; Mart, llfiilim aaottor waitxi. ynuar.c toa-tnt
ir iiiail Lttojitor, ttoor tatrt c-
i - .TSiL - '.
- . . . Tim - . ,., r i
vamsKt -r aa cmw. iwaatw -7i'3ie CSCET toctase X. ttcftll TCTWCfc. '
""T
piiaal
toan. 8'nlS: aruiiinit, to Kl.-- mr 1
nuaai; mbcl Li-a3 r aVaaa: !
oatcax. MGXi- m MS.3-. taw- ll
fivfc. SMte; smnwimL HtQaCs.
JWfti-wij-ML fKsLi k;
skw Hja3e. jkc nnmL
Jt ortoa T i aaJlrf- -4c jwr mibkI
flaMf ; (Kite fcrt4a. waattrfc. nta -viaL ,
K-mmL. ira' jc
piinaifL
Bp- toirry, S.7Ji;
l&fiux. 1(X; wtnit, 7c. gKir
jiimadL
YaJ Lisr- tOsac jr juiaaS.
1 iSllJL, 7t2iC JKT JIHBbiL
wtsA aM mSoOL, mnet siuoi 3(.tilti)
maaaHp SatSis oievc Inxm awwHt.
M AiUMioa T- 3o a
j,,, luKtWJtc. jnrfbur nw flE
lai laawdi Stitofi lku&E liD (M&htI
aic 3tafwzai -warn -mMmi -jst
1av4.1u11a.v1r.
hurit Tif. ?imiiii 9) 5aHii-. if. 'VTh
Diana Cutlrj
J6'V Te Ibm i; FMtfMNoA Tir
tkm Vwarr StMOe&. (to miMaiiimiwtitf
,4mi iatC laMtmiinnr. -vtoutf tovaili to
ihM town iiminwnfiit. toatoC
m tto iaiiiw to7tttc JMHibC i 1RV-
rto toex ttoiutoiu, Tt. -W
i4 itmiftiiin It lot jtT. c cttAnsto
mm. Ht wM miimittF iarwt st
HH MC Mtt itPHTt, Mrf
hM atridMr tour tnrta u TUfuttf
ttt tt wtli to- tow vg'in: Mnr. to
JMOk. -toa to "wo. 'J ut tMl tmtt
itor nw i to crMtut4
a jub HwTirt inff to jttuii Jtti
tatotatbc iaC Jet tto -Wr mC II to eU
tntt tto jj4at fttMt me tto
toK wmit C Blr a 3Mtot
tof 1 mMk( to mi townh tto
Iktor f taAnAUtoc ito Tlitor ni'H wt
ttoF ( tto JUtor tot at 'Mf-
Stwk lini ta4 to rctbC (k to
to tmM rtv ttoAr rM
TH W'EJil IN A BOAT.
ScnncB Knit timj iue Bmos T'ty.
Jiuavx, X- S. Jmm li. Aatc- toa-
k tiXt rHtX to iMr lata, tto
r Ksaiat. Mir Xuto. aSMr.
iaC of tto crer. icrfrt-i t Sto
Hsttoir. tto a4 T ttoiclS Avr" ar
iT- t imtt ttoc ttonr kUl
Jotc toSB tar Is. a ilicuxr f UHi
aaw, Vj tto Sfaaftia MaMata Dar
aua. traas Fialilftiiti Ir S0i4a.
CtCitei V. F. S4ru of tto Swrotr
Ksatto. xaat tos rrv irre Imint
tom "5V tto Icit aul reifca
S la nl x Vi. tw M iali i t iJ tut
, to to ia Jl . 1 ha-
ta (I ato ata-
of BiTTaaU. aOc -tce rtcc4
xawl ito kpc to ato tor n iy jAov-
It9MvikL Prartioaa -vtc-f eiw
'r wwwiTinT
; Twnr Jraar A&fci 2a lie ittaaUo
, t ta! M o,iaru-. u tto
! to tn oC (oaHSMrce'.
i Ittttoe u tto tva 3M m-
liAMiMie to tto BiilMi Muaer. TM
-rxs Xir I. xa Jaae 7 tto Dantaro.
mmt-nri tooai. rMoao4 So tto J
adi aC 4berthi mm tto Bacaec- KtacaC
Ttoj -re itgltud jr tto Tia
Saarr- Tto Baiatr Kaacat
toaao iraoa Cae Yf Utommt to
Xea- Tort.
FIRE AT A HEALTH RESORT.
tittl at Vat loi. totid-Snm)
Rr?nti Lnt.
jaalapoiac. Jaa 1. Tritatoae
netnta fross Salat aaa Bfor. to
tto Joarsal recefTci t&it saoratsc
say:
Tto WoEt Ba4ra Spriacs HtK. at
Kaea. eae.af. Isaixsat sou,
it saKa aa aH&sare rtorta.
tors4 early tita swrxaac U oaU
C ! MtarS lOTT li SJT tU7tC.
alt tto
s ""i- m i
axa raaore4 ttot aerral BTf irere
tec aat tias coaM sot to esara4.
1 Teieaaoae asrf itf
taaa 'rtti Iaatasiajotts aaa 5roji
aaAe te itory of tto Sre vxt toiac
teat.
Tto totl Si lM to tore mt
rxl toatrei aacia. aa M of ttolr
i ioajtag i ar strayt. ttorc
toriac tow so ttee to sat axytMac.
Aseantiaee iru at:4 of tto r- oe
ptraMata of sxarar lane. Vat on,
nat of tto lici: of trasffiortariOB
txdma so aM coaU to rea4r4.
Oae of tto yroorfetors eiU ttof
Tart of tto toaMtac vxs eretci! 32
years aj, asd ttoy tod toa aMlax
to K tmc atBioe. aatfl tto -ratoe of tto
3ra$sty a-aa aftoqe tIJW.Wi. thtt ta-linrt-.t:
lie a.auas ztol totttfara.
Ttore la ezlj totaras of Jlt'P.i'i.
FOW3 LIVES LOST.
V.-rdj-f a a F-J
limj CuaiL
co. Xcvioimi-
&L J-feinr. X. Jsae IX. Tie
satoiBtrts- Car, &bbc41 to LtVaJec
sliti iiitonaea xaa1 ttoir Saaaaea, 7fl
trsasit xkepcttoc -x aViTta ajaore
as Cilmt adasi as tto seni oblsS
11 of Xea- TiEiiffli-itl as a ieu joe 13
piM- Ftear m -w-tre irarvs4 atol
.ijfa ettors vere as$ar. tat tto aa
' s sari aawtres. aal linant nafeay.
i Tto sarrliaex wt aai tto tokaat
' tao tyt -toHtt Sent or atoAter.
m Sto; aaatitoBi, -stoave ttoy -alBI s-
sara tora cm aivbM x anil jtuatr,
..rM oa WfflMl oc ar mmc bwbt Jrt-
3mttet. Tto utaa iarf 4aHrrai
rwittoif tto ithsA. tooar xrowHI K.
roMaied. larf totec xafte
lae iartr
fair a Ctimcac Zt?ufiiTc
' ar.3- VrST
loaa rrfaraitr. aa am ifiie isinia
! jfiurn tee X tor Oom Jr ate uiar-
nmi Kl itorakuc x rtRtdatttBE. Bu
tc aa ippHrsaevw s3ie Unaenau;
IDitljhc asiifl s&ie auini&nriiiij- 91c
ftfisa ic So lunp CtnEt rtfiufi Qry x. qo-mS-i3
am tie ItoitiE C tir Gmnxaaawe.
iatf itntgataL 3e jurys tOa sibure -villi
to ii nffirroc Siiri lit one Sju-it, aaifl lit
Sits 3ie aitoa'an uf mnng- actmwnmg.
-aaie 3ntm an CUftut- ait -V4fE aiE sliiiub
X3i&i ni sustvKt. TinB as slie sUnrfl
rtTTflutSuii -vsiih Hie ame aa&uagiitjfl S11
CTfrTiB,
Mb SJTt a ffallmc
2Cra- T'tiriu Jhme Ku OTHlitm Ssr-
Binrx. Sc cfitiufi ttg- Me ams liwift, IUihf
teC afbitt lamutM Ig- taie :illtli' ail ai -wulk-artmiih
tfaa Me maannAur alhirj) adtm.ir
aSaSaxr flua ait iit -iinC 41! SD 3-1: un)'
nanucrJSe tko dinil ttlit :iinpitt (lit nHirjiittu
aa munfltas lie waui :bc lur aui iiismtr Seumi
tfiie jjutfl oie oinuinit IHt -ytuu dunnfl!
-Math ai Oitillut ttlmiiirib Mb tlmttn. Ottts1
33 afiuntibull Omtvimn OilE mut ttuutU.j
ami! !UU: HiuuO mitttimf iiuum at alluce dri!
jfliaJUtac. '
DRY-DOCK CAPSIZED
WtTH UWWOSlFOItT MlXjUJLLS AMO
Xomt Kad iiat tra.W to i?ilx
f msh toiu:i a Ht t( Staasn,
V tt Firr tea Utm its w SiAf
At tttmauumutl t
Vr Tt. Jfct K TTialr 14.
raatoi SftiAKT. U-uarNtcl lMt 'M at
Ito lili f itrr to3: M tto IMf -hu
toifKtrx. SMtarfer aAoiato.
mVwt tto -v-tl atowt to anairta x
Umitit rtauan. tto urtoialr 'WJ'H
Inas tto fttotOs aarf oaointoa. Om
atMt H iati to tofr torn XflM4 aorf
sir asa--
Ttot atonal JM1 riirfHaaort.
ii i liaaini a ottor a -vark oa tto
tMt aaa eMt a tto ttaa. k t
ttoc tto ttooaa
dm aa lr toJtart lsaaaa
tir 3aHi or to tto taUUac mt tto
IMaciht i v&fca to 3-M4 tumtoc
tor as to to tcartoiual ttc tto
ttoutec: tww ttoawta tto ttt
vtb of tto oM Sootaftc orTtorX ta
1ata tto vac rti41HL Ba tto
SHaoact a4 ottor watoM ato
tmnM tto a4 oorX jcop
iar tor Sor a vmr4 XaaOa. atoatf
M HtJaa lktorwt ar nmtmt to
tor tow as tto toM o? tto talo
joar4 te OiRtor 7C Jraa VUtuc
Tnaac tto -vorkaaca w trja to -cic
tto oat Hi. OTtrfcateac1 Vf
tto oi tto tai trW oa Ma
aac aa te M fK of nUr. A
avaator of tto an torso oora
tato tto water a4 aaua4 aaocr a4
Vra.f-j.Ui tto arpelaix- Ho taaaj
rr eaacat tal aot to taara' t
attto. Uartto Aatorioa. a joaaur.
traa caacat aaocr tto oiocoaflac (Me
of tto tfcle xa4 UIM ootrttto. 00
r 4rar oat of tto
to4tr taar4 or toJt ro-a4. a4
torrt4 to tto trttik;
Aoot4 to tto torror of toaicat vm
tto aaeruaat7 of tto ! of tto a
ts tto Twr koht. gon aaac
to m to tto ooel: aaa imtt teto tto
a4r an tto m tteUax. tot
K tc trt ttot tto jaortt7 a-orr
to fartaaate.
Tto lacaM vat lato tto orrooek
at 11:3 o'doek ttot airatac a4
atoat JS. vaa to kT Woa
ot4 oa tor reralr. Tto oork la
afcfcak tto m atc( iraa a verj oal
oae. toTtae to coaMntct4 aw M
rear u& No oa coaU to foaa
toaicat aso coaU stre aa attaaate of
tto aaakace eaa4 T tto 4laaMr.
FERRY BOATS COLLIDED.
Pn&LMc lt W Uc la New Yerl tUrto
Botti tUiSy 0sut
?ta- Tork. Jaae 17. Tto voooea
ti4e-atoolr North toM. whirs kaa
to as tto aerrlce of thf Sutu lt
hawl Terrr Coaiaaar for tto aaat St
Tar. aaa raaisM4 toaisto to tto
ctrel-toaea arontr Uaaca Ckaak.
at4 aa a ferrrtoM 7 tto Oatrxl
RaOroan of N Jrj-- Tto olto
los oeearr4 jat OS tto Stataa baa
ferry aMa. at. tto loot of WaMaaaB
Mretc ta t ttoa 3 aataatea
afterararoa tto NorLatoU, aUek a-as
croaaX -rtti aaieacra. eaak at tto
eater eac of tto Saaatta Use ater ts
tto Siwt 8lTr. Tto Wmk-Jo Ctoak.
vsarli vaa toaly oaatacea. Iaae4 tao
ooata aiMtarrs vao vere atoar4 of
tor. Orer lea a&nMacers of tto aaak
a NorUitofa aere arai;re4 oat of tto
a-ater or 1'feole atoac saore. ao4 tto
rrea-t of tto toet of rtw tag a-aka
aroaaatly roao4 U tto ferry-totta-
call for tot. A fea- of tto Nortk
SeU'c laaaeaxert aere tort la tto
aecMeat, aa tto ot tottere ttot
toate Hxe a-ere lost.
Caputs DaL&tel Oatty. of tie tacVoat
aiataal. a-ao aaa- tto ferry-feoata rrath
toirettor. says ttot lasaeoiateiy after
tto roOtioiai totaees 2S aa4 3 pas
a&Era leaped teto tie a-ater. and
tin saay af tlee periaaed. Captain
Galy alio oeeJared that he I are
that orer 1W ef tie NorthfleM'a paa
xcra a-exe ireaBed.
XsjsniiiU Va Stoot it Dtaanltt.
Xea- Tork. Jaae 17. The World
tit-:
"Wcoiea aaasle. aeiarltic aetal
liwC-jvroeertnci, aad re;c(eattsc the
creased 4eapota ef &Brpr. are to to
et p aa Utorty Park, 2Mceat. L. 1
L, (or xitrcilKa to itowt Tali ;
oocxaaas afll 1 tto crcmd mawal lTe
Seaet of tto xaarehlau of Orrtster Heir
Tork. Toenail aSoM. ifl to tsunsaL
ctoet aattaa aa4 toaared pwiM..
Tto aarcabto. a year &fm. pumttl '
tl nioattuai oetaarlac ttot tike var
-rSori ttoy tot saaoe afco cioul atol
-- to4 aot set -Mth iiaocifiw 5s
ttoy argsatstjfl ttoaaMaras tata n jtie
csaa ia4 toacto tto -wcifist wh
tcutlj rrnro Hurt.
Cbieta, Jaae 17. A4ttoaf4i tto
tUaa9rutare was tdOAer InAay. Itore
T"fre Itow 'tactic ncuaWutuAUe to tto
liut of tto luit stoe iuj-r
Viirk f Amu- ,in 3'hIIifijitnca.
TE"maaarani Jane 3?. Tto War De
Siamsnia. jtcre mat ,nuili;nk: tossy
aawtoc- Taiat as) to Jiamitry. 3. 1W1,
Sto anmibar f auiiurKmlK ctjrt.ttrtti or
awmmfifrofi ttcij 2l.atJ, ocher arlth
JbSt imfifcr,, I.C altdd sdomiR, over J.
I'l'C aibtalc aoifl iiiMn. nCCOti reaals ef
rrmrrmnttttitiR, xnfl if tone ef iiew4ex.
ta Jlunnury 1 its Ajinfi JJ, tie una
16 ictgiturtifl iDtilufltifl 2(7 eficera,
it I antm., ttie aitaulitir uuntinaerei
-vcE :I2IB aiBbwax. iC4H men ; ir eraad
1 MftxJ Sit) shut 'Cute til :El,TlTi 4nmirr!Qla.
"THo Sane ac do i66nfl TLU.f sifltic , tC'liOO
jiyimfir rii asnrminrtntm, ft tit IiuIiib jmd
24 3fiutit!E ul (tartmmi.
IH ymnniliurc June BZ A ai
ttie ffit3l!3"ji Hifiunfl aOajryurfl ytiittto-flay
cruiiuimiutl lie atUjm. Kbe uirulinir TORjui
xaifi itulitir -j'niJimln. she ;nwnnmiiiitt aoifl
ciitlmr (liiillOinnE Ulitat ;uiitl at aurce nitotat
ait Btaflrttr. H'iie dlunimi aiiuo unujuifl riixt
JfipKUttRuutiuftm aaaiul. (fltmttmttnt: uiw.
irU! mUlkUsry wawibnumm illltiC wilth
, iiurutllfiR.
Xtmm tHnc tie ttbc BSuunu KnnB't, U
Brnuni Quut ttbulr atiu ilu tli itlunum.
nZllie (fiuniufie iflune ;mmmntn ftp MiUliUr
;DD otiUUIur.
1 SURPRISED OY 0OER8.
Lit fr-r. Jaa I& lo4 Kit- hrwi
hAM Iroaa rri oaW U-U, .
W- a lallo" '
Jimut HVIaaiatmH, Mil "rO
of HMUhmrf. Kfl Vlokwta mmwou.i
w tarMtoal la oua i
StetaX4friu ay Mrt-irlor lon
Itw 7 p m. Jmm It T
ajMaw etmft af to vittihi tori rc
aaal MkrtW a aWoly a ta tto
tmmmm, lilliac oWwr aa4 I awn
aa4 foliar km oam ami
of aanaa s naly tlintl
Oalr t naleiM aod
wwJ ia (faratI DoaatM.
u. Tto iianiawar iaLrn
rtMr aaa Moal T jwr.
iw wtrv oaftoml to tto t.y
Fall aolalU to aot jt tort. .
fttwia.
Tto wroa mrtv abich
Knrtoatr Trpvtt a ito irat arro-
ofttokiaatiat to htft0 l" u'
Aartraliaa cootifjrnt, aad it w
'kohmI totoaax-to arj;W of pnj-f
yartottajt. AlttowcB it M a1 r
tto irfuat iaau"! foo iu
kaof Ito ran MtraataWa a wt.
Mat XT. ahata all nmnr tto
Boar to oaattaar tto Mrarslr.
Mom- or to faartfol aumaU an
aaaalMto4 oa tto ontitMit of all"
jvwye aiaotia. kart ttot
aotaiac ttooa aaa aotautf; b
(oax-of tto iatoni toto Ht
Baltoaaa Mr. Kraatr. tofoao r
vaJiasi tto tWi itot Mr. Kraprr ni
ia to a pfij ob1 tto? a--lenaMaM
aita a joaaraa of -t
ai lai.apf of tto nfiaMie.
Tto Dailr Maila Oaa Toa a r
jiu ftiBl aar ttot Ctoil 1tho&
r)ttwc a Itotra aaU.nla.
at4irta ttot a fcowmtioa of Sown.
Afrxiaa rtato aooal coaar thr r
ioor Tvar. tot to coalaatoJ lut
to raat JfgBfraaat Vu tto icat
lk )ar- feoVrUMM aoaidi tmmS r
ftaWvatioe ian ti"ft'W
JAPAN'S WAR OH HATS.
CatTjcaic Xunru TaLca ta Sufftt t
Yolaaia. Jaae 1. i VarKrui.
K. C. Jaa- la. Mora rasarraatt d
hat toea a-atoa4 or tto earaf a
tat at ToVio. Tto awJiml a.ttoi
tie oi tto Iemi-nI aairerntj -r
encaged ia eii iiaaaliaig a o -r
i4eat ta tto inlroiartkw nt piar
Wacilli ialo ttorr ttxmt. atoa ow i
tto aaianaU eladii ttoir iiriturr
ami a a eooatMaee rraJ '
reeentlr It-eo deeetval la tto to
pital infcwted aitb tto 4iW- A a
reolt tto amr ayaiart ttoaa
aMOiKed hoca MoaorUoa. Tt
Tokio jaaakipcikr to aetea 3KD..r.
Tea. rat Mbm to tto
ittrilatel laoar tto
a Waaatr of i tm oaeii U ofierrd Ur
ttoir ce4are. With all th et -4eae
of cvoHeraatioa ttorr t
aeeal of ier ttot tto ito 4Hr rait
yia a loothoaf ia ttocoaatry m
altica arl aaiomt for imealw-ri
tore toea takea. WkUe n-mA -tm
appfar tore and there, tto
are iattaatrr itokted, and the tjareatl
of tto eoatorion i reooored prortt
calir iai!ibVr. Tto aathorttie
oo aot toiitate to a4ot tto mint,
draxie ateaMtm in each inaor.
and aa a reMilt tto am i re U tl' m
a letter mnitary coiHlition than any
other nation in the world.
Tlie cabinet intxhile m not only
ttill unsettled Imt it become every
day more complicated and hopeleM oi
Ktltttion. The nourco of trouble,
while iliguifuxl us a ttrifo Iwtwecu
tho principlo of a arty minsitry
and that of un iiuk'cmloiit cabinet,
niKinsiblo only to tho Mivereign, i
almoit lout night of in the ivcttineM
of tho political MiuabblM wliioh have
come to tho mi r face, nuiking it im
possible for any ttutemnan without
complete Iom of wilf-roupcct, to tin
dertuko the tunic of forming a minis
try. STRIKE OF TRACKMEN.
EmfOoyti of Ihi (UndUn Pacific Will Cc
Out In a llody,
Yanomtvor, 11, C, Juno 18 All of
tto Canadian I'lioillo trrtokint'ii will go
out tomorrow morning ill II u'uUx'k,
tto demand of tlnwo In tlm iHtsliri
dirifion ior an iuertiino In wtigfM of 'JO
oeau per Uy not having Invit ur
eeJed to. Utlicials of tlm road ntiU
ttot tto granting of this ilimmml
mwld mean un mlilltiiiniil ivumml
eapeoditure of ?UH).tKHl Mon art'
being Mwured to tako olmrfio of
bridgoi ami jHtrtions of trauk whoro
Htrraillaivee is iuiniuy, ami it i
antvmtitortl that all trains will bo run
tomorrow as uniml,
ailfoml Trtln Wrk. '
Santa Cnu, Cnl Juno 15. Thr
narrow gauso Houthuru Parltlo pas
aengcr train from Hnn Krnuvlscu was
wrecked today near Hlnctn. Knel
neer James Htnnley and Ktrtnai
Henry Covin wor orlnmly Injured
Tho locomotive, tender and bKguK
car wer badly amashed. Tho wreck
occurred on a curve, Tho iwasenset
rar. oontalnlnr 40 people, did not
leave tho track.
Btttlt o tht Tankla rWlw.
Taoorea, June 18. The tmhip
Tawiwa Icinr newt from Hong
Kong that the FrMMsh fonMia in Ton
Wa kut Jcvur offioert and 17 wWier
iaiSgBt aJwig.tte Tonkin frontier
niilla naara-oiap luituf. n.r o
vuiinwv
jipp-tBlwc ovw JCa. Tto Chinese
Mtrotw tattaoe J,(KK roealm who
pmltuTdfl twUiarr to 4oUiertnc.
Muaiy Ciiiwme tuaoam wr killed and
tflm CftiititiiiB -wtati (Arivtai ialo Kwaae
E jipw-inw.