The daily morning Astorian. (Astoria, Or.) 1883-1899, January 06, 1898, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TffC JfAILY ABTORIAN. THURSDAY MOANING. JANVARY 6, m
FROM WASHINGTON
.Mciiilim of tlic McKliilcy dililnct Not
Merc Ucrb.
t ,
NO IKICMON WITH liAfili
lie lias Vit Thnmilil nf Rolnliii - l'ro-(in
Mil :u he rulilUhcd Hrallii(
(Jaeallna Hliinnilie.
From mtr n-iitilar i'atrrrpuii'la.iit.
V.utiliiirliii. !.. 21.- l-rraulriii MuKn
Iny ilirra nix i.ml Hint lii"ltil'-ra of hit.
atahlllllt aaliall Im III"!1" I'h'lk", III" aalllir III
ll (irritraT-aSiaita, aillli" Mr, t"l'Vritlai,
tinvo ! II ut till l"-"H fully uiulrr.
fia liy l.'u ilil'. I ln ,iiiii)-rii nli.ini
mkio i-mnii film in itmi-ti iYaiit"iir
Mi K l ti I .- u ml Hii'iiii iry ilnim iul lm
luinr (.nli-iliw hl r itiiniitn KuiiKI
him- l,t-ii rna--tv-a1 ih i-Va-u i'-a i ri-.
ala lia r II141I II ! 'I'lmrx M HIM mill tin
l(4l In-lit any fril.ii li,-itn-,-n tha. irr'
iliii iiiI dm mv.'i air (if dm Ira unni
mi tj,i-n him Im"ii ini t,.u,-r i.f rutting -ttuit
nint nu iniit.t fur ij h Imnlfr
Tlml tin rtt n i .Hir.-r-h r n ih lliiani-lm
Man. nf l hi. !,.. nrti 1 1 nimln n
ajiMil t.y l In. n - .j ln i nn m,. hl.n
lliln i (tll rn'iiitiiiii-u l.itlnu of r..Hn
ftiMivt.il i-k-.i' in an n.kail mnitr-i
to irlii. runifiil .ii.aai.l. -r.iiiuu n th. ii,
iiiiiiin ii.li:i,ni "ii.iinin n Hn ri'iiry
;.iui-' r i-pm- in i-i.i-ti .( f
) nut a iliffi-r i -f utnr avhliv't lliLin 1m
Im-ii 1 lk,ti- to I" ainy fri'llin. t a
Imply llm iITi.iu'" f iivii linnmi wn
a imlii.. PN.tv liih hnv., iiu- mtiif
la).-. . making th lliiilii-y ut Ili i I'liltm
HlB'.w n k-mhI i'i- l imiiih v In ihr
niirht a avlt llni nn.t uinl-r il ir.iim.
mib-M. Hr! trr limn in timkl-if
..,Hlvo .lnUI ,f i'm. t,,n thai lin haal
r1lir'r.. r mm. Ik iii h mlii.l iQ ,.i i
II.. Aipl " ,.il;ll, i-mi'l-r miiilll al
ia ,aa I., t.i. miuI roily -ii auir.-inl.T hM
um. .i al ihi mil .f din ianli-r. iht. er.-t
ilvr Inn I luiv. m( ihr iiiM.ii (iiMin
l.i li-ir thai mfti u.-lln ii,i my part
k I.Vnfl rr.flliitWr lltwlnj hy llm prrt.
Ii-nt Tim ..Mi . .f i,uw h,),,. n !,,
tirviMptit I mn hot .tir-'. tn vni,n
llrtrM.i.iiv i.x.nii, nf hn l"irti't.Mth
IVmnUiiiiia iliart n, h. h lout nlinixi
If i n: iu Iwny . ii..iii i at mny rnn.
Vfrkiii.i! il.lrt-i In ihr. .-miHlr), )
1m lua,tTivnl nn ,ir.ili-l niiB(n iom.
ma.1nlirr IHala.' rv - Kiwiii ml il I ilt Inltuvi'
n .Mnipli (i- Ht nf i.iia.iiini piintni
lull fram Ma ... .ii i kmiA ..lu.. nf ii-wn
Itf Ihlnka many f t .- .rii-raiw n'r aril.
ii'mhii ivovi'nf lliflr ilia llillHl.n in.lili-
pulilp- mut n.mt.l pr-f.-r ihiti nn au.'i liat
h.il!. lin nnli Thr iru.i.r, 1 1 1 1 J 1
.m mi. r ivipiii iti.ja la nut m l-rny
thing, I'.n mtia KMy pnliM'ht In IHXI
Ai I't'illliK t.i i'Ih.MIIII lli. ' tlsnrn.
tat.lt an. alinu-it Ini'H.ii liy, rnittr-m
lv mil Inn lain rtin ,-,.f im t-,4 r .,(,
Hi' .t.lit lit.i J', T .. Ill J, .1,1 lain.tH ..'.
an .. id.. -i;i.. nf ih mnirv II; hi.mi n
iur n luirna' Mr iinj:. v 4 ftit
pr.n'i linn f,.r WUa mm Iw rrpurinl from
tlln va n nil miMlla . iltllllil I Ii- l ,-..uli
ri'lll l.n p.iwt.vt i,y ii,,. I,,,,,,. tl( ,
aonl'l h.nr nn ah. in Hi,, toimii.,
Vh.t(!. r Hin din i. pm thii,Ki, ti,c
ii.ina,. n .).-. i, iipun nhi.(hr thv- r.
. III. In 111 i ihi.i .If -Ml Kiirh, ili lpin .
pr...)H nl llila aiaini,
Kn.miiiK ttm aii,iii nf rniulo, r.o one
III W.iallli.iil.in A ain.r... hi tlrr-lt
l!ri.i!i ui4in it i liii.il in j.Hn kNI, it,r
fill:. 1 Smtiy, Jnpin. nni ltiw,i in ,t,.p.
Plm; i.ii.n am r-'nll'iu ;n thr '.i,nr.
Til" r,iiin.ll,iii u rn,, in itctuunj,. h, , ,M).
arllt In uliip nK-ll l.n a.nllniJ ,..,m.
nii-.1.il m lpr !) timl hHi.-t r i.,n
la l kmmn. mil ,,u i. kimwii It
. annul j--i.lil, -in.- .-I -.'.tikxlit ia iuy
I IIU h.iK nl It M ilWII x ( i ..- t, p-f.
ili-lll Imia -alKH'il Ihr hll irnhlil'lllK lin
Hnl .- ! 1 1 IT lllal all l'Mlit IPII -a ..I . k 1 1, .
Thi" llrlll-atl a,i.1M In ... Vi, l4r,,.
i-.1ih iii ii-iriii ih. ...-(jin.-l!y tu.. r.
-rtiitfini ni Ui.y- hiiit iii.. r Hi.. Mi-Klnr"y
iuIT 1 1 h I'nlMl Mi,u-a, n.l ihimiii.
ilmia wiiii ilni: ru, n vli-n- i-.. ih1. ua k
iiimiil i.y Sir luM. in l':nm,-, fn'i.. Tt,v
r.rlljHlt aniKin.i.liir wllh II. in lnhn A.
IVM.HII. ..-.liny .unMlllMI.MHr.
Kx-Si'imii-r ;iiilma, who in ixilil in tn
)illiliiii. lih h.. .iiihy wlih h iryliu
mi liiii.l to piis-iM- ih,. ,tiiMi.,u,in ,,f n.
.ll, .iiloplnl aitma-.fls.il i.i u ll.i - -.a
nli.Mi h.' nil.. ,t pi,ii,il aiMln-t iiitn-xii-linn,
ulil. Ii n ta ,il, li-fnt-,. ,!t,. Hi-Piira-.
III1.I III laur plillll l. It H.-IMI. iliH'IIOli ut ;
lull mill., of tin, lam;, iiiij.. nf .-, ,ri,.
l iii-ii nnin. H-ni:.., f .r iniiitniM thr
fiilnmr. ttihl.--:i 1 1 T 1 1 . li,ui ,,f , r.
iiin.il (Maitlt tn inn a -n uora. i rpm-a-ntn.
tlyi-a mi. I olliiTa nf pmnilni'i tt ho huvi-
irliirn.il fnini ll i,iva alr.iiKi-r ttilviH-nti-a
nf nniK-Xiillmt IIhiii th. y tvin- la-fnr.. vk"t.
ItiK Hi" laluiM-a: It la my (-,im. tli-llh r.
at" Jinlmiii'iit ih.nl lt.'ii. la mil n Jut.
inliiilnl. iiiiht-., aliHl in a-ri-Ht --il -Viiiiviirnn
Ill-Ill-.- IVlllI tyn-llll fnvitf HII!ll-lllK . M.
nii'la to tlhn I it r 1 1 Slii,-.-n nrt.- nn-rr.
Iiiliilnit !ln i-atii.lt o in i-xlial litu ihcri.,
Ihriiiuh it fair mut pi'i-amil li.ywlir.t
th in."
I'r kIiIi-iii .i .)li y lr irl-il 1 1 II. il 'it ti
iiiriiliiliaiv (t-lvi-n ha npiH'iil fur (li.imioiu)
fur Win n-llff of thi :iulTivlii(c nnn.nim
hiiilillHii n Ciiha, mill hi-llnvcH (hin AitK-r.
Inin ctliwrt-ly will pninipily nn, .Htrror.
iik. li.ni.ill. ma nf moiii'V. fixtal aii.l ri,.th
Inir rihiinUI Imi aiMit illrvily Ij I'Mtm
Slntiti CihiikiI (i-in-ril ,i.(, M-.ivann,
I 'iflwi
A 1 1 Iioiim-Ii ihiiIIipiJ to hin Im-.tti,. .y rt k
imHH, Sivri-lury Alui-r hita tiirfi-tii nr.
raiiKi-ini'iiiM for Hin no-op -ration of lli
Ciiiiiilf.in icovi-iriinu-nt In i-iii!ln feud Into
I'll- Klnnillkn trolil rrfl tno.
Till-; civil, swavioK inrx.
Wnrihliii-tiin, Jan. B. Tim civil aervloo
ili l.i(i'. Dili'lt In 01'tt in tho hiaB toxmy,
w.n laimal on lt(-m In thr Ir-lslativi-. rx-
ia-iitlvn ami Jiiilk-lnJ mitriii-lBtlin bill for
Hi.. iiiiioptn of a imnmlfHljn. It prom
(aai-n to cnntVniin at Vn1 until tho Mid ot
1'htn ne k, wll-h a Jtnawlhlllty thuiit It -may
run ongr. But tt 1 Kcnorally atlmltttid
on laith iriilnM uhftt , r, mirroiirn,llim bl
hum In aWiul, w li, i iitill-i lvll wrvli'ii ri--furriii'Mt
ilu nut iiiiialy rn'iliamtlitl nn
HIlHIIpl III alllka U (Mil.
Tim oVIhiI tin ii.finr, a mily anlliiilii
iny pi any piiiKiiimii.n HliU h Dim iincmli-a
iif tin. m iiiiny iMiii-ii upon. Thn tn-ni-Imiih
aif Ilu, n, i,. ,w ivl,l,i iiHi I'lin-i-i
iimiil nn l!ila ip. alluli, tli.wai who alii nl
li III" Ian-, llin who iilvriiiilii la tintiri
r"a, Mill thuaw lm lli-alri- lt lllil'tlllcu
lon. i:xrKIITu.S W(I(K IIKtJIJ.V.
I. ryililii.c V lit. in lli-nillii.iaji
linhi' to Hlnrt la Itax-i-tva-al.
Whi-it
th-iivm-, .Inn, R. --A 'iimiiiunliiiilon Inia
l- ii i-.. ilvi-.t nt i In. iii'ii'liiniii'li-ra of Ilu
l'1 ai iini.ni nf ( '.ilu, rl.i from ilu in rill
Mlli a li-iliiiL lnfiinnnliill ll 1'iK irit In
mm inula if mtni'ia III Ilu- in.illiix f
iin i. In i'iia.i.ilii-i. nf thn Mi l nf Hin
bii'it npi iri.vi.il I iv.'ntnlinr IH. I'7, 'irii-riil
'Ii!. Una Iii! nn I In- 'Milk if pnaairiiiK
itn. n-l. fiiri n ,i tic ai-nl IiXii h" iiiIiiIiik
t.jtl.iiu nf Ahiaku. Tin- Ir-inpa i-liii-n
nn lhH .Inly Ink" i i..ulfill ali.ply
f pi.ivina, rliilhlntr ami nil iirt, .-
II. ii,. .1 ,y hn lnllli-ta. I. t--l.l OMa, in.
Iirtm.-nt riniunaiiil-r, mill attatln-r mwl
aa-n l tn W n Wi I met i m tin. Iiif .n "in I lull tf
IHiiil. Il In prnliiihli. 1 1, a I nn,- ,fT lh-MH.r-a
In Ihta iii tnirtin.-tit. M-rti-i(ia KnTi
I. ".an, l ... iiilli'l ii i a i ia In iit-iiMi
I aim nf it r,r,i. ,a In. im-iii to tin- Kl'iii-Ilk.-
n I hi- i- ii nn 1h.it ta Dir. i- ru
Impi .-i.ii. iili,,ii unity hi-iiiliiutir'i-a-a. taml
pn piiuiliiiaa nn- In I mi inmt- Ulil ivi-ty-thnt
may 1m In n-iiatina-aiTi ixh.-n llin n..1rr
In iliut i ff.--l ka r-,,,-yf t,
AM, Itl.AI'V T ' HTAIIT
Klnii-llk" lt-l.r t:i alllliMi 'inly VValil'in
l-V la-titlla rt Itn I'pilahial.
Vatatiiiivr-r Wiiah., Inn 'i -I'lipiiiln l
I, Hntinmil. In i-tmiiri- af tmi-lt'a fur tJi--U-.v.-riiiii,-iit
Klmaltki- vfii-f inaltliin
mriy-it nlav anl ii 1I piMmaia fur
fiirnihiiiK auptHla-a in tn- il.-IH'i-rnl til Ihr
lira. I nf l.yiin mint, t'V Ka linury I.
A Iwiiii niimt-ir of pra-niaii it. rr
iiJal ftaiin iinaal aitnia nmt r."i- ha-ri-Thn
a, a. i t.i In llta- if..-aaf. lilhli-ia hai
Ii at lain liaaiUi aa ) !. Inil lt Im ptih-H-tlril
tail aa-natl laia itnlnl-ltllliril
Tim iii i-mitM-iil pHi-k tr.iln aaiiirtilnl
ha-ri- in. lit rntaal -' U r "pthni
a Imir ! Kilaantil tan kr. ni mnakfia
sf aatia- Inllali-i . all I .III,' llillli-a. Han,
h,ai.fl. an-l aa-t.-lalivrt J,lak-la III rhiilvr
.if 14 aiii'ii ii '. M. IVa in'i aui'l J A
l).in, .S'liitft mvnttr. V aai-m a ii
aaipplpoi imrt-litaai-il lay M-il.a- .Imvaha a
f. .liitta nirii r raa-a-lvi-d, f'ipt.in Kid
rhW". I J iiUiitta nl C'lauk. and lift;'
pa int 111a of I'aiini'aiiy II. Kaitirii-rniti
Infantry tcl It r Iv to pro.- ml in
Alifk.
TrVIl'lll'' llialraiall'i-la aarir U-ilfil
frnin 9a- ttiir a.-tnu'.m nil .-tlll"B ''lip-
l.llll llaltlll-ll. naaalalint lr ir H r llluxt a-i .
K.ai I Ittl. Ka-v..ia. in luki- tlnwKi. nf th'
li-unai.ai-lut.i'i riin.-li if the rip.illipan
th, b lll In- ivmaly ;o pr tr.-rd fnim ht n
l y aha. lZttt Inat, ,
i::.tii iv iTi't
K,y Wr-al. I'll.. J .Ha V K: Jllllla
la Marina. h-. Ilaynnt r.f,irml-t p. p. r,
iilt.inily iiu:.. ih.ii ovi-r 'aHi imaph:
hat,, .11'-. 1 In I'ulu if hutiai -r m iat ut
I "sun liaiix In-n ta.iiiiiii ami i-I.'iimi.
Ilia- i-iinai-it' : . air illll al-irill'S, Bll.l
Ma.a-o la tr I nf aa tlvi- lima tn r,-l vi
thf nuiraVllBll At l.i lJ-ra)ii.i III rt41l1
'.rn. Iha rr arta 'an ;i ti ma .laiMiiK or
al-itliK aaf alia iMlaaat,. Jtll- lanr iHtia illlilat
riaya'.ii Alv ir x h ivr HtJ. ki-l Iha- town
nf Im K-H'.-r in A i HBilil, Muktiis ri-vi-i.il
l naa Th,. Miami. ir.ta mail.- nn Mlat
ur.i-. Init nl .f-l. Iimv!'i .2 ,t.i,l Ihr
rtilniiia loi( II tla-1
Hl'NDAV UAI.I.
X i V.aik, -Inn V The W avrl miyi:
Tht-m la h.tnlly any doiiht thai ttn- Xi--Yank
rl'ili will piny Humlay lal -li i rinu
tha- a-iallllllC l-ail-liM :l.a at ft t V Ifl til l-a rnn-l.
tallt III th.' I at at kT-llllKlrt M II ntlil 1 1 n 11
Wltilaa l'ii-al-itt Knt-nian haa naal ya-i
niiiali' a ill llnlti- "I it -nii'iil in that ffi-.-t.
It a nn ,'i-n ar-a-r-'t tin will iii.ik.- an -in
iMiiiiM-iMiiatii nnxl Mitiialay h,i t1 t,c
f I Itv irr.-iila.al Inl..a; tit Ih" filloiM-r
nf tin- mil lam ii i Tinf n thin rliy.
XKW KI.Ki'TItU' "OMANV.
Mririi-tlia. win., .Ian, .-.-Thn .Marlna-t'.--tiii'l
M nn am I naa. l-Miflrh-iil t'ltinpimv -hwa
lai n a-ru'.iiiln.il wllh a o.tpjt a altta-k1 nl
Kin mall Tin- i-ttanpruiy ka rnrnnc,l itn m
prai tin- iHtwiT ii '?h.ipplia raplla an
Mn- Mi-inmttiina rlvt-r and will fitrnlah pfttt
r In Mn-t riltw.iy anil .hmt nila.
IT M KIXXICV OX HAI.K.
Slu-rilan. Wyat.. Jain. S.-Thr wurk (t
ainviy Inar tin- iia r.t- Mi Klnn,v limi
tary rt-ai-i'vntiin wi -h Int.a lus'ti a i.ro-Ki-1.-,
fur a -maa-nth haa Im-n (iitnii'ii-.l
a.!l ihr r Ka-aniillini 'W ill iimw Ih raffi-nil
fa.r .ilr. It iiiintHHi-a aiM'llama of lunil,
it . ixt nf -wliii h la an.'i.tl'i!a' of nirrloiii
lin.i.1 ,l.-v,rii'in''iit. T.vn arilnn nn
tthli'li Una f.n t IniHtNiiim aatnoil "havi- 'l-rn
'hinali'il by thr udVi'i'aimoiH In the mute.
Ilt.l IIU OX Tit I . l,.
.laikwainvill". 111., Jan. .'i.-Thi filal tt
i'haii-M L. ! ti-iat a.-r for iniiiili-.- a maw- on
Tin ill. aa-n.-aa- 'Mint m.ukIii 111 iMIVl' thn III
illi'tniniila all-amO-wtl. tilimtlntr Irri'if.ilm-t-ty
-In lllir liuiKUiiKr n-ioil. T'llx niiiI wan
nvi-rnilrl lay tin- court. Atmtlior ntaji'i-'.l.tn
wMtt -offi-pil to thaa intinni'i- In ihi-h th"
P lil riinn- mrn iwi-iv drawn, tho do-ifi'i-.mi
rlniiiliia iln- vkrii.ivliiir una nut n
ati-f-t i-onfarntHy wltli1 the law. T'lf f'h-Ji-rltnn
tviut -vi-rrua il anil tllir t-ivlion of
a )iiy waa imm'in.iin ail, Klfty or sixty
tiili-Mina-n -wa-rr 'Xiiiiiiiiv.il. nhr il, fan.- iia
HiK iIm pi-n-mptory i-lni 1 li liK'X lavishly.
Wln-n canirt naljmtrna'il amly thrii- Jury-tiia-ii
H iarr iH'rit-iliil.
MdllR V..Vii:i!l!ll,TS.
I.OS .l.lt"li .1. J..I-I. 5. -Tha- ItllllalMllUrat
Ittalrntitl Co. his a-li-iila-l tln-a--. iltiivloix:
Kilnnr Van Kiti'ii. J. X. Iti-i-ki-y. A. a.
tii-.'hf rly, I'harlaa Wa-lr Walter Rn-i,
Mr. Vari-n. of Hat "hi'ti-r; Missra. Crow-,
hy nrn.1 I.iainar,l, if Arlz inn; ajiil Al,-i'i
Hinl-lh. u-f Hji-h-'siav Kalioir Van Kttt-n,
the Kvnir.il maiiait-r of the X'-iv VorK
Ci nlral la to In- pri'shli-nt.
MupffiGs
Uolli the niclhoi! and rmiH when
Syrupof Y'm in taken; It in plcanant
ami rcfrciliii.r! to the tantf, ami acts
Neatly yet iiroiiiptly on tlicKitliit j s,
l.iveruinl ISowcIk. clc-ansethc!iy-Ifin
effectually, (lispeln culiN.heail
u lii.'Haml fever mid cures habitual
ciiiHtiiution. Symiiof I iKinthc
only reiiuvly of itn (tinil ever pro
(liicc'l, pleuiing to the taste and ac
( cptahle to the stomach, jirompt in
itn action ami truly beneficial in its
cllecU.prcp.ireiloiily from thcinost
healthy ami areeallc Buhstancen,
itn many excellent qnaliticn com
tnend it to all ami have made it the
most popular remet'y known.
Syrup of I'igs in for Bale in 50
cent bottlen by all IcadinK tlniK
Kitn. Any reliable ilrtiist who
may not have it on haml will pro
cure it promptly for any one who
wishes to try it. Do not accept
any substittXe.
CALIFORNIA FIO SYRUP CO.
IAH fntwixo, CL
LOUIWUS. ft. HtW rORK, air.
AXTAHCTlf KXI'Kf'ITI-iX.
Ilii..,,a vraa. Jan. V A)tri-a-a from
1'iinla Ah-iium Ht.tl i lh.il .1 . ,ir-"l''r pU'-t n
frmn 1 lie it r .i-h- Ant.ii-ih- i tpi Hliu-n
nn thr ll -U, a, h.i arrive I ih-r.. with
aihh-a n-.i; t i" li.-'.r.h-1 i"iili"l nt Ciih
'11, In ami la l.n' a M'-r wa aa iith.
MINI; Kfl'lJltt.N'TKM'IT kii,i.i:i.
hia.kiina.. Kin. !a -'.iplnln Hall, aupi-r
lull-mil nt of tin. lx- Hoi mini- at Itm-a
laml. wua kllU-d In an ar.-l'l,i: twlny.
NfMlMAr.l-: lill.l.
Vinimr1ii. Jan. i -Cnlt.. Hiut-aa Mm
riir I'ai'lli y, n. l.lm.i. I'a t ii. nu , r
wiiralt-al ta ihr di-pirunrni nf :at. a r i-y
nf Iha- in.urlii.a- lull (maavil by tin- Pilu
Vtatn iti'iarrr'ara, Xov.-tnh T Iii. IrU! VMOa-d
hy Ih.- pt-t-til.-nt. inl'r 5 Thr 1,11
'.i. h a vi-tw-l Imall 'i l Mira- civil
lii.iriiiiiiaia alll a apiili.-itil.. lo IVru-
tiuna nnd fam-ijniri a .illk,-. T'1-- I an l
da-Hi m hta t-flo r.-'iaiiniiuli ihut nH.
itrat-aa privila. f-tr tin. i..ii.r.u,ni of marl
ra'ji-f irin-i'atinilh- fian-Unira, Hint
tn iipr-aatial that ml h it irn-.ia-ir,. wll) Ix-
p a-a.nl at Iha- pr-it.-it i--,in. (
tVhrn going Kant trayatl on th North
ern I'm lie Hallu ky. Quick tlm an I tb
only line running dining cart. Train
leavea I'ortland daily at 11 o'clock a. m.
WHiy do nl l-i.t'ittita: li,nai- pailiira I- ii'a
aiika?
Mm. Stark, riraaant RUIk-, O, iviyt:
"After two doi'tor savaj up my boy to
dir. I avd lilm from croup by uaung
On Mlnuto Comrh Curr." It la the quirk,
ret and moot certain reamrdy for cougha,
rolila and all ttroat and I urn; tmutiira.'
Cbaa. RoBern.
At rryatal .llin -ra rv-n tin- Mntca a rat
aaf i U( E lax.
"I take plniaiire In recoinmonding
OhambitrlaJn'a Colic, Cbolrrn and Pnr
rhoea Remedy to all who auKer from
pain in tJio tomai.-h." itaya Mr. Milt Mc
Klnley, editor of the Ra.won (Ohio) Her
aid. "Until I nasi thla rrtmrdy It waa, at
timet, lmpo!be for tne to be In tny
office, owlntr to att.t-ki atinj from one
to two daya By taking It at a toon aa the
drat aymptcimt of the atlack are felt,
no longer uffi'r hia unpleaaivnt tick.
nnw." For tale hy Charlvi Roger, drug
flt.
Iliaii tailor m I'h- tnta-na how ri l.-in r
aaf th.. r-vval of ihr iriln.
Mm. M. B. Ford, Ruakleirt, III., julTi red
for elKht yeam from dyaprpala and
chronic constipation, and wai finally
cured by uslitir TfTVIt-Ct T,lttl Knrly
RtarM, the famous little pill for ail atom
acn and llvatr troiihlo. Cha. Rojcer.
Cbullnw dish iNivtl'.-.a air aiit.'h In later
ilnrlni! ih w cold winla-r a-vrnhiX'.
Nnrih"tn racltlo railroad trains) Inin
Portland daily at 11 o'clivk a. m. f r
Taronia. S,tukane, and the East. CIom
tfOiiiiiH-iInn made at Spokane fur Kosa
land, Nelson, Sandow and British Co.
lumhla mining camps For maps and
liitormatlon call on or addrexa
C. W. STOXK,
Astoria, Or.
NOTICK FOR PUBLICATION.
Mud Office, at Oregon City, Oregon.
December 18tb, 1897.
Notice la hereby given that the follow,
lug-named settlor haa filed notice of Mi
Intention to make final proof In sutport
of hi rlalm, and thn,t anld proof will
he mnda Itefora the county clerk of Clat-
sop County, at Astoria, Oregon, on Jan.
uary 29th, 1598. via:
JOHN J. WAX.TZ.
II. E. 10,918 for thaj E. of S. T. M and
Lota ( and 7 of Sec. 6, TP. 4 N. R. 6 W.
Ho name the followlnn; tvltm-ai-'es to
prove hi contlnnou resilience upon and
iiltlvatlon of, on id land, vlt: Joseph J.
Lynch, of Mtshawaka, Oregon: Tlmotihy
Corcoran, ot Wlshawnka. Oreiron: George
Slmpaon, of Mlshawaka, Oregon; and
Albert L. Orove, of Mlshawnkn, Oregon.
CHAS. B. MOORER. Register.
Tllp: til li ii nnn-pnlannnna
ri'llllialy fur ilillnrrli-ll,
llai.t, Saa.rtnal,'rrliii-.a,
WtaihMa, unnatural ,11-.-rhark.
a, nr any liitliaiiilii v
Hull, iirllatmn ur uln-i t
'lUIIa-KB-'
a laaaa.
lluaraaaaia
Ifrataau aoaialloa.
aa ut
tlnn 1,1 laa aa r o II a iii-i,i
ImiEHasOHituciiPii. bram-a. Snii-aairini:
lit
V.3.X. Stf "T,
mat In pluin wr.it'i --
VJ ifl I' rspn--a, ri--i'l.
--r .ort rt.'i. .-r .1 Imltl... f.
'a.-' -J v M-..i .. I.I..
Gold Fields
I IT
Alaska
THE ALASKAN
TRANSPORTATION
AND DEVELOPMENT CO.
OF CHICAGO, ILL
CAPITAL: $5,000,000
ThU cimpany la the la rural, strongeit
and bt equlirpwl tranaiKrlatlon and
nirr:liiuidllng comiauiy In the Alaaka
gold field.
Three large and orMnmodlous SiVeam-
ships will leave fiatattle June I, and reg
ularly thereafter, carrying both fretght
ami paaanrgaim.
Theae airtamTa are eapedally fitted for
thn rmiviajilence of tnnrfrrrt and are
capntila of carrying 8h0 etxeh.
Our Passenger
and Freight Service on the
Yukon River
Will be the Inst. .The h-tnilllng of mrr-
haul' frrlt rr.nlti a sprc laity. We are
hi only company Cut guurnliui prompt
ilillvi-ry at Itawivm City. V guarantee
you a yrar'f uppty of f rl and a aft
Wad prrly arrival.
That gold I thrre,
Ton stand fully as murh chance as any
otha-r ivrnon. Ik you want to be one of
our nmt? If so, write at om. securing
paiaanire and berth.
Our
Special Transportation
Offer
In (he beat nOav bnfore the public.
Send for fre oopy of The Alaaka News,
and also for our apectal offer, Inctludlng
lrunrKrttlon 1o the Klondike and food
for one year for lx hundred dollars.
Thl will InterriM you If you Intend go
ing; If not. our stork offer ehould lntr.
eat you, and you should become one of
our toa-kholderi.
A limited smouM of stork has Just
been assigned to the western agency for
alat at II per share. A man or woman
of small means has the same opportunity
a rich person. If you cannot go to
Aaska nrathlng should prevent you belnai
a pntniaMe sharehtd?T.
Our Company
Is Composed of Men of Tried
Business Reputations
Seine of whim are the following:
Hon. W. E. Maaon, V. 8. aSmator from
lUlnol.
Allien C. Wall, pntsldent Val Blutl
Brewing company, Milwaukee.
W. C. Rlnraraon. general paaaenger
gent C. K. O. A T. P. It. R-, Cincinnati.
B W. Orlmtii. preatlditnt Flmt National
J. n. Iiornafd. capitalist, Legnard
Rank. Vlckburg. Mlxs.
building, CWcairo. i
Frank II. He-ht. of Charles Kaeattner
k Co . Chlrago.
t. O. F-dw-ariha. rmnaear.gfT tntflle mann.
rrr. C. H. ft P. R. R . Cincinnati.
Charta-s H. Ritrkwell. traflle mnrmgi-r.
C. I. I R. (Morton Route), aThlcmtn.
T. H. rVster. Fotworta and Vlckbitrg,
Mls.
J. M. fillip- cashier Flmt Natlorwl
Rank. Vlckahiir. Mia.
For Informatttn sdrtress and mske all
money nnahle to W. I,. DUDLEY, grn
rrnl agent. Halter building, Seattle,
Wash. - - .
A. & C. R. R. R.
TIME CARD
In Effect l)ct. 25, I8!7.
Leave Seaskla for Astoria Tta Flare)
at 7:J0 a. m. and I p. m. dally.
Leava Astoria for Seaside via Flavel
at 10 a. m. and 4 p. ra dally.
All the Above Trairs Are Daily.
hes ,iny "-Psul' a,e mperioi
lo Balsam of Copaiba.
Cubebs or Injections and itrfivM
CURE IN 48 HOURSff"Ur
A out inconvenience.
GOING EAST T
OOING KAST ?
GOINO EAST T
GOING EAST T
OOING EAST T
GOING EAST I
GOING EAST T
GOING EAST 7
GOING EAST t
GOING EAST 1
If you are, do not forget
THRICE IMPORTANT POINTS
THREE IMPORTANT POINTS
THREE IMPORTANT POINTS
First Go via that St. Paul becauso ths
lines to -that point will afford you the
very best gervloe.
Second See that the coupon beyond
St. Faul reads Tia tho Wlstoonaln Cen
tral becausa that Una makes close con
nections wtth 11 the transcontinental
lines entering the Union Depot there,
and Its Bervtce is first-class tn every
particular.
Third For Information, call on yeui
neighbor and friend the nearest ticket
agent and ask for a ticket reading vis
the Wisconsin Central fines, or address
JAS. C. POND.
General Passenger Agent,
Milwaukee, Wisconsin
GEO. S. BATTY,
General Agent,
Portland, Oregon
VIA
Ijrl umftr ti
SOUTH
LEAVK.
JOKTLANU,
AKKIVE.
0VKKI.ASK EX- i
Pltf.n.t, lor inn,
Knaa-I'iim. Aihlainl, I
hai-rami-Blo, Ofali-n, :J0A-M
Han Kraueiwo, Mo- j
larr, lai AUKelini, (
Ki l'i, Srw Or- j
lean cud Itni f at. j
i
Rote tu rg ,!iiKrr 't;aOI'. M
no r, tn
ni-A. M.
Via Wooillmni, for
Mount AiikhI, II
vnt'in, Writ IVlii,
hrwilli, XpriiiK
fl.ld and tmn
lially
a-xri-iit
ftUII'Uf.
t7:. A. M,
t t .VI Y M
.''ilr
I filliaipt
1 buuiUjr.
i
(irrallla iMeiigrr.
M 60 f. M
i
ri'lat-irt-rt'lina" paaaVr iBiA. M-
Uai;y'i.:t.f huinlay.
ConnrotLng at Ran Franctr with Oo
cldtntal CiiaotaJ, Padflo Mail, aoaj
Ocauuilo anatantsbip lloea for
JAPAN, CHINA, AUSTRALIA, ANI
HA WAIL
LOW FARES. EVERT DAT
PORTLAND TO SAN FRANCISCO
SS.00, SeCaMtd Class; 110.0), First Class;
including berth.
HlinlUr reductions to Los Angel,
Freatno and otltsr CaJlfornla polnu.
Baggag checked to destination.
R. KOEIILER, C It. MARKKA M.
Manager. O. F. and P. A,
TILIaAMOOK. NEHALEM AND
TILLAMOOK, NEHALEM AND
TILLAMOOK, NEHALEM AND
TILLAMOOK, NEHALEM AND
TILLAMOOK, NEHALEM AND
OTHER COAST POINT
OTHER COA8T POINTS
OTHER COAST POINTS
OTHER COAST POINTS
OTHER COAST POINTS
R, P. ELMORE, - '
K. P. KbMOBst
R P. ELMORE,
W. H. HARRISON
W. H. HA&RISON
W. H. HARRISON
, r , , - . AND ACQC8T1
' ' a ai-VO AUGUSTA
- i- " AND AUGUSTA
ALL Uft.H FOR SPECIAL CHARTER
Sailing dates to and from Tillamook
and Nslaalem depand upaa tha weaatner.
For freight and pssaenger rata
, apply to
ELMORE. SANBORN aft CO., Agsota.
O. R a N. Co, Agents, Portland.
THIS RAILWAY COMPANY
Operates Its trains on the famous block
system.
Lights Its trains by electricity through
out; Uses the celebrated electric berth taad
ins imp;
..- a . ...
i Runs splendidly equipped passenger
trains every day and olgbt betweoo
8t. Paul and ChJoag tha
CHICAOO. MILWAUKEE ST. PAUt
AUo operates eteun-hea;ed vastlbuled
tralna carryma th Utt private com
partmant cart, library buffet smoking
cart, and palara drawing room sleepers.
Parlor cart, frea reclining chair car and
the wry best dining oar e-?rviee.
j For lowest rates to any point In the
United States or Cttnada, apply to
ticket agent, or sJdreas
C J. EDDY, General AtTmt,
J. W. CASEY, T. P. A.
Portland. CJragon.
JHKOSLV UISINU-CAR ROUTE FROM
l'ORr.SDTOTH)C EAST.
THK0XI.Y ROl'TK TO I1IK YKlXOWSTOKI
NA1I0NALPARK.
1,-UV K
PORTLAND
ARK1VK.
ria.M .ttail tor Kaiaiiut,
Chrhalia. rriili-alia.
'NO. a.
South Hri il, MoiKrisanol
.NO. 1.
Ab-nleeu, i.)lyiiiiia, Ta-
' "mo, w..ic, a. i.'i aat.
Port Totvuiriid, Klieua
hurx, Spukane, Ku-mlaiid
B.C.: Trail, B.C.: Nel-!
on, B. (.' Katlo, Mis
soula. Kill li-, Aiiavoiula,
Hrlena, St. Paul, Mm
iieapi'lm, Kmisaa t-ity,
Omaha, Council Bluft'i,
St. LaauU.OIueatto.vt ash
inislon, New Yiark, Phll
adelphia.Bnatoit, auO all
poluta Kaat and .louth-,
HSKt.
11: A.M.
5: 00 P. !M
t DAYS to Minneapolis. Omaha, Kan
sas City and St Faul.
SH DAYS to Milwaukee and Chicago.
4Vi DAYS to Washington, Philadelphia
New York and Boston, and
other Eastern points.
Baggage checked through to destination
of tickets.
For sleeping-car reservations, tickets,
maps and full information, call on o
ante
A. D. CHARLTON
An-' Uea'l Past. Agent, Portland, Or
SOS Morrison St.. Cnr. Third.
C. W. STONE, Astoria.
MlLWAUKEJ
Marshall
&Co. s...
Twine
HiHlHtiHitttiiH
Fresh
FOR
1898
EVERY BALL GUARANTEED
; i
REPORT IMPERFECTIONS
i
BEWARE OF IMITATIONS .
EVERY
MUST BE
MABSIALL & CO
SHREWSBURY
MILLS
MANUFACTURED FROM
Flax
See.That Every Ball
Bears thei"Marshall" Label
6. 7, 8. 9, 10, 11. 12. 13 and 14 Ply-40's
12, 13, 14. 15 and 18 Ply-50's
7. 8. 9 and 10 Ply 30 s
Elmore
Sanborn
&
AGENTS "ii
From the Mills
Fishing
BALL
MARKED
Selected Specially
For Columbia River Fishing
5
Co....'
48? Rnrnl St
- a wsat star waa set v s-