The Daily Astorian. (Astoria, Or.) 1876-1883, March 22, 1881, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    C)
M axlu stoxSmi,
Colombia River Exports.
PECKMKKK.
IS T QuccemMttat,pcr Kinoleadcr.
From Portland 10.6W otfci wheat rAtfo
- A4ria 1I.w " 21.W0
MISCELLANEOUS.
s. a ::r- :.-.
K0S1FERJ
-SSSJSs
ASTORIA. OREGON:
TUESDAY MARCH '.
1SS1
TtfK .""1
13- 7 I Awn" ?" CMWer.
Frwm Part bind 1M77 Ws iw....
- AsKwte " "
S59.100
svl75
- 3W
Y
GOMMERGE ARD TRADE.
ffy "i i
rLitrirT
irWj3
im Vt I
CillHlleilll.
ilrer. at oar.
Owc'aan.;j
on San r'ranenc ' ier"ieaiit
CMa wtdtaare oa Now ork tajrtec tmrz
cmWmu. 'i t 1 parttmt.
jLal Tolr tar.
1!kcrpbtctraasteem 2r Vdt I jr
rrnt. !reaiij..
"OUT OF A3TOB1A.
&aJr ftt &JK4.
SAIUU.
O'-son . "53k uma. FtiMa. f Mm
Senca lrt-bkM UMW aomMw. Katvh W
Tra-'.e SWta. Mealiest'.
tat-.' " . . 9m tmm. IMmt. fca
M:ui li
lladnr... to
Olti'uUi. -nrth
Hem '
Aiil-r.br i
! :tit
Ml
.. u.k ImUm 8 V. Wmdk U
1 -1-. Mercer. Vmrpmtil. "
. 1 .in. JLaata. H t March 1?
1 M.r.
,l4.l(cs Hastt" rjKf.ff tUnct) 1
.,i u.'.i b- IUtt.Tttrkls . ;a Hi.
K..:!'-. ttr iV. "! t-a. 1M!Jwj
1 ob 1..
Kat- .,a A .o-..it.2w.l.atj.iivJKl'i Iortbud2Mtm1ia
IKSSKkS A THK 'd 1 .
, Urt. flK iM Mmmmm Ttmsm
tSK Man W
m. Uu S !. AdmM, K. r. Match
iMMrt. fame a: toe. '- -S F
aftocei. JX! t. . I'.aa SI.
Muiu. fa. r.l twn. . X Y One U
SenM.t4i. inulaViphM. Jj I
gwiwru.Ji J.tt !-. vrk.airt
Ktir S Sattdfonl A U. l'V Umm. liMMfwr.
XYfewiiaci'ifal
KjM I-.-nK.n. xh i t.. Kl X Y Jan I
MMbuu - KTiUw. iVnmW 5. Y. Jaa
WukJmu. Am V.lio. Umm. ItMa-
IVb r
llrayr. . A j -H. x v r J
AJk Itock. Aa .Si I idtaj: ?.' V
0vSKHi4hara Ais tto i'!jlltrfiI Matvfc -
I'.-iim S'orls;ii !;..
A4ali. j.an"! 14: Staclr I" I, .13 2 vw VirtHtf
AceslMM. lirth.UHiwB. Mc iWmH. UM4iS
i)K
jKnll bK. "'. i :- ivw.imiini. iMitttw-
HnrfcOrt I-
Ar. Kr toU Mttlottte. (it- Kw JwiPln.1WI li
AtftoM Rean. Am hk. H4: tMt-.. Xe. HwmKi ng.
n UUmiHu:
iSiinti tS A)T br Wi. tm. Ateaiinagr (mlW.
Oitr at Asm. WbLK! IMe. Ymhw. MuMMMme.
Cn (rrMt(.Hr)A.Mri umm, .Iwc. f m hirwtiool.
to.AM M, taw-. Xnye-. Hnnnaimg Ja l
Ommtfr f Hit. br Mc. Oibratter '-fit 21
Chn MeLwja.Hr Hk . tom, Yli4MMBa Marcii X
Dxfer4. Wr JA. I.ivrr.0a Marcl S . Viottwia.
MUi.4. he trie 4i teas, l.rabata. I-vrjt4. Not
JlrnHj- CImhmim. Jr lk 773 tn. !lrr. Xeart.
J, via Oaa-HMi fK
lA4eraltttct. Swe bl, RtMniiu. Oct li
Cee Hewl(-. br ti MM tea. Itewtewr. YwImIwmmi
u IwrtaWbr Mc fee ta. lcu'mi. Lwiul
AtK 13. ta HetHaala mm rH:tri
CMnlta. r JA W6 tows lavertMHri ia IImm4hm I-
itti. UtmUttnl
VmuHk. W Mt K7 ta. Weal, verfal. via Yw-
ra Oct 1
tUc-rtota. lt.AjMH$H,fmeal
Ner
S4. KrbkW lMte MeCIIaahaa MHMMnHMk
.law i:
.SeoUiia Fatr. br,Mc. YaatuMaa. Oat H
lmrtBiit (;Uf. brah lit taaa. Swmfct
ATMtm , la-1. (MM to. Oa-ea. OlaaWa.
Zaa. hrWk I.i-rjl via VicM-ui .laa 3
THE MARKETS.
Astorm .UarliPJS.
Ftt. airiws ": Extra S3 (;
fitm j4n1 i cwu 5S ": Unckwhit H ewt
Hvttkk CWe9 roll, Jti ltfke?, 3J4 etf.
S7e whll: clniee FillimMtok .Wc.
liss. 2J!2' et V - Ckiekii. M W.
Fjcs M ilts. - diuies crt. imb. kc:
Boof 8W: l'urk W; AlttHiti$l. By the
efuree nt-
3IKATS. JreikGi?t bacon W'415 jer ;
fUm lS'iHll'ic; ham 1U1b; dmakfers
lt3c: i)Mke4 lef lilt; certMd bof
SH1 bbl.: cum4 wrk 1 .
BlLVXS. 3.1 el.
T)xir. Fiuir. -jUckberriae: Vntm
noxKV.- In frame 3e . in gla jc
liiKn. ir. tin aatl tMiiSiw 12V-re K.
Jinx Fi i ISran J t : eumitiy, VS
tn; Km ?l- ; Hay -' 'rji te: y u.
tfits. AcwhmUimc ti ialit. irieec range
frwa K-"ii cu bael.
Vhcktai&ks. IHitotoeK 4'1. t. V ;
QawBg3As3e.
San EfrniKiti'OZiU'lict.
:x MS.U. AND ti:u:kaiH.1
XVhkat 1 47'ivil ' !' 11 for
tfitoMl htii'uis.
OAT: sl 1-V.l ''V HI.
WtKi. Otvgmi, Vlky Xigjtt d. ?
. Es1tm OivsaKi. lAJi.
IIuib JUaivy saJl JOJc; liglit, tlo
liic; snln-4 ealf. ll.
FamiI. rilOVIMOXJ Uhcoh. KKjIiin
Mc: ckstr 0rejtMi "klt. KHlS-c; Imwis,
Uaki.ky Cmis4 fotal JMs?l M-" cLs:
Brwcinj; sTyk". iJ ell.
Hay Wheat. .iri. t. .J5t5l,
Uftricy, 2Hel-" f Iimj.
AECKTAiti.!:. I'll4Hs T.'Hjfrc; cu iHjr
3(k); Oiikiiin. ml. fo7v iKtr HHl: Ycl-
IcrW. ?1'1 ."o 1LT ltM).
E;t.s CalifontiM. Z7&ls ? tiuK; Ore
tm,:v(40c 't li.
Fi.ei'i: l)it fHititly txtni, .?4 7."J: Sh-nerfinc-'SJ-'Wc'-l:
Ilakws extra, $Ti l:!l-;
xtnt, ?4 r(H8?l 7..
Fi:rii Dried apples, si els. for
tjarkn-.-, sliced; Plums niltud. 1314c;
Ieche 1112.' 4c ieeled l"J0c
BiTTKi: and CiiKKsii. Extra fancy
Butter, 4D cts. iR S; Fresh roll, jjood
to choice, Aril cts; Pickled, 40 cts.
?
SiEi Flax, (fWc If 1: Canary,
SK(4: Alfalfa, illc; Timothy, U
10c ? t.
Bags There i a Reed lmsincss in a
jobhniK way at 8yKc for standard
grain.
TIDE TABLE FOB ASTORIA
From tables of United States Coast. Survey.
High Water. j Lotr Water.
Date. a. M. P. m. I a. it. r. it.
J7 1 31 1 51 8 22 8 07
Jg .. 1 JiS -2 371 8 ."57 8 .11
19 2 21 3 27 37 fl 02
20 2 58 4 231 10 24 0 30
21 3 42 5 27 11 20 10 3
22 5 41 341 . 0 20 11 39
23 5 4: 7 46 1 22
24 7 03 8 55 0 5B 2 27
25 8 18 10 Oil 2 18 3 31
26 3 33 10 51 3 3G 4 33
Blanks, Promissory notes, bonds
for. deed, quitclaim deeds, mortgages
and -warrantv deeds, at this office.
13J82
3 rsatMMM.
Total valw earjso .....
.$?.7
IS To Qt-:m4tem. per Amnm X. Sfmpmm.
mm Portland 2M rt' wheat ASA"
- Astoria 2K :A3s
Total- J "'"
1C ! (jurttwtimr. per Lotto J'.W. fc.
PHm ivi!ad4ie7idwima --.i.mm
l V tjwi-wtHKn, per Irvine
Fran turtlan4 2I.3M cfl wheat Ten s
3 7 J rfmuS. per X09&
Ftaa rVviland lUKSbNs W -t.:;- 1
- Atona 13K
TataK-... 11.7
Wm Ktrtbtud je ctb i
- Astoria ji
34. a
Uill
Tll lUfi?
2 T (ftaMfHCM. par MafMnr'.
From lVHtlandSUlSHlsirlwaC .
.it ryiMrw.rrJftite6 JCrwdL
- Asiorta ;. - -.
..!4J0
-. U.'4M
Trtial-
. ...3MJK5
K-&.7W
JAVABV.
Fniu raitlnnd S&Bts ctte wlmt
..3.39
W TSw ii0tMWtL,per mtmjmmm.
-.flW
12 -T LlrrpimU tr Jff'T A""f -
Fmia Pirftlaiid lt bWs Boor $r-or.
21 T Itrrpul, per Kmti J)eA&.
Mrsfral2 i'w
- isalMiH r.
J Ptvm A41 4M
2ii
Tlal 'idur
irwctAuv.
1 T fowsynl. per Orttr.
Fmm fcrtfemit ism M4lhtr..
2Mtet
Twlal . ...
Tt l'4-U.n.mih, pre fftulrt.
Fam 1'HttbiiHl R.t fs -Siml
-. ief.4;
: TV JJeerpni. pre AjUm.
rmtM !tniawi 2J 1 il b9l
Vntm tVHltejNi lT.!i' 4i t.r. ..
xxs
..K.U'
;."
?li.4fcM.
H
....... jaiji-vi
::.4h
...... .-Vttri-'
4.W
T frcrit!, ir Drht.
Vmm rrtfatttft UAYMkwhc(.
A4ffat tae niMtMM .
Trttal
9 Tm tittecmhttPH, per CvruMtr.
Vtwm PorJitiMI IS.412 ctts wkeat...
25 T JAecrjVMil, tier Archer.
Vrnmt rorttouttl 15J7I 4tkt
7.s W Hotir.
Si.MtW
TWal
MAIM'M.
rJ Tm Qrontm, per H4mh.
From rrllMHl s,4ll u(Is wktl
1. Tm Qwwwjwm, er Srrie.
I'mtM 'rUnl 3tn uttn Hitml
Tn JeerptiA.per Kjteroir.
I'mM 1'twlbUMl 13.Ji Hk wha ....
sjix Wrfs MiNtr
Tal .. .
c,Trt
..l00
.
.. :r..t)7l
:Mi
Chamber of Commerce of Astoria.
llOMtUwrtK-f tiic vtT-14 ainl 3 MihhIhv
h( oiHt m:nilii. at 74 l. M.. iti lk lwtl! rf tlte
Yoattr MhiS (HirffeMt Avxnaikm.
J. 11. A. IIOWI.KY. l'n'slileni
Knights ot Pythifts,
Ak,r Lwlae, X. 0. K. f J,
otran- V4eAlav oveninc at
a'dtark. in tke hall f tke A. O. V. W
Gamer dieuawH- n4 1'.entwi treea.
Wy order
C. 0.
Astoria Lodge No. 40, L O. G. T.
Kaffalar Aloetiae orerr iaeMay r.veainf
nl'tt 'ckck, at(!ol TetMitlar'i 1IU, Ch
mimus Street, Astoria, over C I.. 1'arkerV
Store Meatlr5 of tae Uraor. in sood 'CaiM
as. are irUd to aUotnl. Upre meet in? 1st
Monday oacb inonta. l;y order n.U.T.
Tom pie LiOdgre. No. 7, A. F. A. M.
Reculfcr CowmanieatMia-i first ano'JvX
Uttrdaturda in each Muath. a(7i V
Vloek. f. m.. at the Hall in Aatoria.
Aiewoors m the Order, in xooti tamiiitt;, are
inrited to attend. Ity erde: of the H . M.
Baavar LrOdsro Wo. 35. L O. O. F.
Moot erery Tlmrtday eremnc 3&?z3$&.
at 7', VWek. in the Odd Fel-
Ww' flail. cor. of Caw ami Che- y
tta!afttreei, Astoria. Members rtne Urler
are incited U attend. By order. X. t.
Common Council.
Regular meeting wcoad and fourth Tues-
.lv orraicx ofoaefc MOfttM. at 71 ? o eik
oar Pern? doniring to ka e matters aeteu
apoa oy tae joancii. . """.""'ai
wtMt tareseat the aaaae to the Auditor a
Clerk on or before the Friday crrnintr irior
to the Tae-Jjty on which the Council htld iU
reealar weetinx--. k. ji.i'arijw e.i.i
Auditor and Clerk
WAlt IS IlX'IiAUi:i WITIIOTT
frTKTSIElt XOT2 TK
, .i1- ft And ih term, of iv-a' i:uta
WfEi every hmw Ih Atna lue a aei-
m 1ljf5ksMU ,rf
-1LVIK BY 3II2AXY.
lok at tlH prices:
Pants Jo order from
Pants. iSeiiuine French Castnere
Suits from -----
- K ye
- 2-iW
Tlie HuonI line of sumi4cs i the a4 to
-select from. V.J. MKAXY,
Mi-reliant Tailor. PnrMT Hihim.. Astoria.
First Glass Saloon.
CHICAGO BREWERY DEPOT,
On the Koadway, oiosite tlte Orcjm Hall
way and Navigation Co- wharf.
New Bagatelle Table,
(The Chinese must so.)
The clio'icest brands of foreign ami dometk'
WIXES, IiIO.UORS AXI CI : AHS.
ctTBcMt Chicago Ueer.-5W
PERJLANIA BEER HALL
BOTTLE BEER DEPOT
CEEX1VU3 SlBEET. ASTORU,
The Best of Lager, 5 Cfs. a Glass
Orders for the
Celelrti Coliiia Brewery
Jfca t-iJS.fc'C.
Left at this place will be promptlv attend
ed to.
BT'No cheap San Francisco Beer sld at
this placet
WM. BOCK. Proprietor.
TotK
Vtmm A4oria
!&9alf5 Ju il
Tl-'rwrTVS3
ilWZX-' s. r t'7WKH.'VK:i'
P i SYOUIA.C2S &
SP I b Tr fc S
::.. ! t - : .-.r.- r- .tTin$ti
m:i i . .. " .'' I -i!!- tbrtr:
in-;.. r;::. i:ii-of H-'
!j IUi r. N..S t:! itiait it :
i il . -t..:. -trtvrt Mi
; i -:! ,, !. iuak "
-,- ',. s -i-. .... gir
".i. .'. r i : ' i:.:Uk-alil
- I '. . -. : . -A 11 .1,
...: . ... ; -.: i. all.
v:J -: !i:'w.. .:
apjwt-ia! si i:j
Irtit'rV S-:.: :
iminrt -..;'!
lrrr?itl.sr : "i
Um !' . :i
i-ns. ti j'i . -Kh1im
if ..
lvv :.l -
Iru4:s-t
ifeea?s
i
l
' tt&i& C5
Sloilicra Iilio niid. Phy.sicLn.iiH
rGooiiciid it.
IT 13 i.O! t-ARCOTi:.
CEXTAUIl l.TNI3I3S2?TS;
(.lie "World's great Pain-Kc-iicviiig'
rciiicdics. They heal,
Miotlic and cure Burns,
"Wounds, AVealc 3ack and
Khcumatism upon Man, and
Spmins, Galls and Xiamen ess
r.j)on Beasts. Cheap, quick
and rcliahlc.
SPTTS.T5 of disnstbis Mucus,
ShuQoe, Crncltlius Pains in tho
Head, Pctid Ercaili, XJcniuc&s,
and any Catarrhal Complaint,
can Tjo exterminated "by "Wei Do
Meyer's CatarrL. Cure, a Consti
tutional Antidote, "Ly Absorp
tion Tho inost Important XJis
rovcry since Vaccination.
3SB5?Z
ONE OF THE OLDEST AND HOST REUAELE
REMEDIES IK THE WORLD FGR
THE CURE OF
Coughs, Colds, Hoarseness,
Sore Throat, EroncMtis,
Influenza, Asthma,
"Whooping Cough,
Croup, and
Every affection of tho
THROAT, LUNGS AND CHEST,
including
OOMSUMPTIOMa
A WELL-KKOWH PHYSICIAN WRITES:
" It docs sot dry up a cough, and leave the catu
c3ind, as is the case with most preparation, but
'.xica it, ck-aases the lungs and allays irritation,
bus tcraoving the caibcnf cotaplaiat."
DO NOT BK DHCIilYKD by artkki bear
AS Mfluhar aaoics. He sure yoa get
Da. WISTAR'S BALSAM OF WILD CHERRY,
vah the sigaature of "I. BUTTS " on the wiappcr.
SO Cents and S1.00 a Uotllc.
PiepMed by SETII V. FOWLE & SONS, Co
a.Mass. SoWbydruggUtsaaJdcjlcri rncraU"
THE ASTORIA
Pliotograpli Gallery
C.:tl HKi: IIIOTOKAP3XS,
m oO Per 11 oxen.
CABIXKT J-ilZIf: piioto-:.piis
r?4 OO It Dozen.
g??ierial rahs for fainilh-.
For Youngs River and Knappa.
Tlie Steamer
3IACJXKT.
C.W.I I AM LIN,
ff2&
MASTER
A1ll make i(:iilar trip to Ynungs River
every rridav and Kiiapa every ntc-day.
Tlie MaKtK-t is readj for charter to any
point on lite ba.
For freight or iwssttseapjdy on liotuil oral
I. W. Catse's.
DRESS MAKING.
MRS. F. W. ILILKY, - MAIN STREET,
In Maenic baddinz. next door to Mrs.Derbr'
Is now prepared to do
FIRST CLASS DRESS MAKING
AXU
PLAIN SEWING OF ALL KINDS.
Ladles of Astoria arc respect fully solicited
for a share of their patronage.
S"Agency for Buttricks Tattcnis. x
s .-.:.!.! ..--I- -!. r.-Vv. ,Wv n
HBB!aBffls ;Jrae
S .' W i
PJiil-,J' HW1WB
jjfySJMuay ml
rirr x v-or.
, --r k u -fc r-
n .tvvd
H
' ..ro?- 'sv
C2
-.1
PACIFIC COAST
J. R.
ala.'.t i
MJSCELLAKEOUS.
A. V. ALLEN.
C. H. PAGE.
Allen
ro E. S. LAXSEX.)
Whoifrk-jttHt rr.Ml tiettlers 1
Provision!
GrQdk8?y
Ware.
Glass and Plated
TKOl'IGAL AND DOMESTIC
FRUITS AND VEGETABLES.
Together with
fiis,Liiors,Tol!aGCOCiffafs
TIh- lan:i.t ami iot enmidete Mock of
goods in their line to lie found hi tlo city.
Comer of Cass and Siiiu-ntoff h Streets.
ASTOIIIA. OKECON.
-wr e. zxe;2vs:e:.x:x,
ASTORIA. OKECOX,
s
DRUGS AND CHEMICALS,
Toilet and Fancy Articles,
PATENT MEDICINES, ETC.
r-dI'rentdMtt.,arefiilli-oaimled.t
all boor.
rHiheoiighie TltH,luris ami Pellets,
ami Hnm!hrey, SH,ellks ! keji.
:s.
(Sueeeor to It4MMl & Ie.
CI.ATSKANIE. --- OKKt.'ON.
Is miw iHepared to reeeive oider fir
FLOATS, BUOYS
Copper Handles, fYlallcts,
Etc.
I have Itcen wipiged in ni.ikiii mints, ele..
for the pa4 five ears, ami my work lias al
ways nven satWfaetiou. I am prepareil to
HHallonlers promptly, and mi short mttki
at, tla hnnrest iriee!. alwas iimlerseltira:
othr fwlortes m'eonliiiK to iualily of jrotMls.
Orders left with
TllENCIIAItD & CPSHUi:.
Ajsents, Astoria.
Or addreved to tin nmlersipiied. will re
ceive Hompt attenthm. It. W. IH.OOl).
Clatskanie, Oregon.
HOSPITAL,
ASTOUIA, - - - OltEGOX.
rginis ixsTircTioN. ineei: care of
JL tin Sister, of Charity, is mm- ready for
tin reception of jiatieiits.
Private rooms for the aeeotnmodation of
anv desiring tla-m.
Patients admit teil at all hours, day orniht.
No diMM-iaii lias exeliwve rtplit. cverv
(Kttiriit U free to ami has tin privilege of
eniihiyini; any idiysR-ian they pnfer.
Vnllctl States Marine
Seamen who pay llo-,idtal Due;, are enti
tled to Free care and atltcmlancc at thLs IIos
idtal dnriiwr.sickiios. Penults nuii le ob
taineil for rutted States Marines at the Cns-
tll'll IflHIM.
SlSTKIts OF ClIAIHTV.
C. K. .IACKI.V-
.1. A. 3IOXTROMKUV.
PIONEER
STOVE AND TIN STORE
Sole Agents for the
Magee Standard Ranges, Etc.
A-STORIA. - OREGON.
VT. U 311 ARK,
Astoria.
BROIT.V & McfABE,
STEVEDORES AND RIGGERS.
Astoria nfttpp At E. CHolden's Auction
I store. Portland offlce-24 B street. 13-tf
-T T - Tf " - -mm- Tj " " 1 T1 I 1 1 II l v Ik . ..! t-'V'
kfSS- Portland.
xxFmMwmmM:mwwvGYxxsivf. vsvv. t.
mmmmmmmBSsm y f
IBOSOB 8AM0B fWIIEB -F
LEESON & CO., BOSTON.
MISCELL&XEOVS.
-532
ixTm iPoKnt-SSl
Tin 3!rt.t Nncee'.-.iui JSetm-tly i-ver
lhtMiTtl..: it ir.r..nn ti it. tft-i-. ;
kws nt !m;--it A i-Mi-Hi'iit for Iiuiikui
?h. lieaii itm.i i--h.
From a Fronfnent Physician..
Y:..liiifsi tll-. i 'tU .'.ww 7. 1.
UK. It. .1. Kkxhai.i. & ".. 'Ii'M- : K-il-iwjs
mir :Ml'rtis,-iiKtu ii Tun. Firfcl atMl
Fansi.of Kfdnir.S;iti ( nr-. ..ni h;Y:utr
a va il! awl xjwf I H.r- w :! iiil It'it
' frti -j:- 'i:ii. M'i.tSi-.. I t
(ti r 1 i'i - -i: !. 'Aiii'-h in 'it
H-i-ks tvttfMnl al!" iani v.--.- ..:i. eiilarpi
weHt awl -i larpe -.jiIhit fnun aimtlier hors
.-iinl iMrfh iMirvo are tt-lav a- -'HiimI a- nat-
' TIh- rtie lMittit- Aa wonii to nt ottc IhiihJit.I
I uoll-ir- KiKft fully ytHtr-.
Jl. A. KKKlOM-.ri. i l).
KENDALL'S SPAVSK CURE
I II.trrMiiuv. Ia.. . I. i"1'.
! Ii I:. .1. Ksmuli &('.. Jli'iit: I haM
j :i rr n isian that l i had ;i 1mh.- -p-ivn:
I.t - .'i .'....' ;t;j;: !.r.:.if m :m-;i!l
ttrs ! ii r t- -tiVf '. i;. ii-n:t trfint i
iiiiiH in tlu -it Hiiio to ine asirt r'i-i-HM-jMkil
KeiHlair. simviii Cure whifli I tried
witli "rami nlt.-. removins that lame clear I
ami clean ami tlieii I Hnt i". rent to vim for
urn of onr ilinstratfil Horse nook., anil I
lillllK lliere ! ll'l oviut innii. I'liimu vni int.-
imrse ami lil ills aas. I hae taken ereat .
intt-rest in it and liae Mmv soltl 1: copies
forvoutomy neiehliors and will try and do
what "ood I can by settin;
them forotlier--.
Yonrs truly.
C. AV. 3IILLEIL
KENDALL'S SPAVIN
OX IIF3IAX F1.KSII
CURE
Uaketslli'M. Vt.. Dec SJ. 1870.
.IV..SorSn
limineiit."Kedar."s Sjwvin Care." In the
spriii: of ici I slipped on the ict ami
imtiiRMl hiv nsdit hmh at tin knei- joint. I
was- verv lame and at tiim. suffereil the
mostexenirmtiiizpiiiii. I wore a bainlaie I
mi it for over a vear. ami tried most ev-ry- !
tbms i!t hiv r.-inh. !it couhl timl iioJhiiMT 1
lhat w'lHihl K'v' mo janiatient relmf. ih-h
I overwinkttl. it would pain im ery iiiih-Ii.
Aja, ,f:-
maJMmm?
I fyw0 WUmmmWmWmWC .Uy?
I 'J'JbJg
ill Ant 1! l inan h iiiniK i mivuiu i: a .-. -n c-n c -. r--,.,u.. Tt
aenideiwrlife: lit Iwvihk mhim of "Ken- ; ASk0r,a t0 rorts Stevens, Canby, II
dair. Spavin Ciir"tlonelit I would try it. w-m noeton.;!!!. r nimn:
1 iim-,1 .:; ilunl of a loule. ami eienem-ed , waco, Uystervilie and Olympia.
n-li-f at om- Tin iti:i left me and has not I
tnM.bl.il me vme. I feel very niteful to i ltJnpn Steam NnVIIIPfinn Rfl
ihi ami would r.-.-.tiimetwi-KeiidaHsSpav n " 'au Otcaill HdViyriliUIl UU.
Clin-" to pi! who suffer with sjh-hiiis or rnen
m.tiiM.i. Yours trnlj . ?dits. .1. Hot tki.i.,
Kendair.s Spavin Cure
Is sun in its em-el-, mild in its action as :t
da- not Mister, ami vet it is penetrating
:tl d n,ertill to rvneii ;uiy deep seated JWili ,
r to remove any ihhiv pnwtlt or any other j
eiTktn.em-i.,it iisetl :ir -e-enil days, mi-Ii i
a snstvisv.. sj:;.it. eiiri allMis, sprains,
swetlittas. anv hum-nessatul all enforcements j
ot th omits iM-iiiubs.nrrlMi'iiKttisin in man i
ami for an smna- br wkteh a liniment is I
iimsjI jmt man ir lute!. It Is now kmiwii to tarrillo and Olympia, on Tnesday'a and Sat
le iln lr.t IsninHii; for man r er iisel. a-t- , urday's.
kv rwi wu j ei : in ... '"TV " '.7
n-Hl full s'lriiitih with ;erteet afetv at all
season, of thexear.
elfeets. n is
Semi mllr's fr ithtstraieit rtrenlar. winch ;
we think td-i po-itiw ira f itsvirtms.
.,...., .-.,-,-. .,.....,. ...... "-I--"
Bed s,reees.io our :., !e,.c.-.f'T l-itJ a.s
WHI .-siiian
l,ne' -l in-r Ki;V. or sr ttH- fr .s
AI.I. ii: ,:t;irrTS have it or e;. yet it tor r
vat. rU will be-nt : an awidres., ti re- '
eeilH of prv- lv the i.r.ui t..i'
iv ;ne tr.jnnrir-.
it't. It. .1. Kr.DAl.1. CO..
Km slii-n!' Falls. Vermeut.
SOLD 3 ALL BRUGCrlSTS.
Har.iimo, Fort Wrangle and Sitka.
Caeryf ntr L. J. 3IatI..
THE bTEAMSlill'
CALIFORNIA,
JAMBS CA M'.OLl. Cewimimlar
Will leave .McCraker.'. Khan, foot f D 5tr.
far t above jrli.
TUESDAY. MAKCHSMmt.
At 3 o'chM'k A. M.
For Fretaht or i'aaace aitply to
En. C. Ill tJHEa. Parser.
WELCH HILL
-r. --- . ,---N--.-r-T-!r-
ftTjfi.XSISl 'TATOZSSS
ri,rnLsh Hire
PR1(; WATER I
t'patrHis.
Custom Solicited,
Pipes and -eneral
water liatnres eon
stantlv on hand.
Plumbing at rca
"Mumble rates.
Oflk-e on West-
Eishtl. siret-i near (). K. & N. Cos wharf.
.IAS. W. WELCH, Asetit.
A-storia, Oregon.
Wilson & Fishef '
DEALEILS IX
TT Pi 3EL33"7Vau3HL3Ea.
LUBRICATING OILS, COAL OIL,
PAINTS AND OILS.
Sheet, Round, and Square Prepared I
Rubber Packing.
PROVISIONS, MILL PEED.
GARDEN SEED, GRASS SEED.
Which will be exchanged for country pro
duce or sold at lowest prices.
Corner Chenamus and Hamilton Street
.ASTORIA. OREGON.
BLANK JOOKS
PRINTED AND BOUND TO AN blhtu
and ruled to any order, at
The A3702ii5 office.
Mmmm
ssmM
i ammmmmmm-
MILLS AT
J0HKST0S, SCOPD.
St GRAFTON, MASS.
TIIAKSPORTATIOK" LIKES.
Oregon Railway & Navigation
COM PAX Y.
OCP.AX 5av3io?.
For San Francisco.
TKAMIUV LKAYKS KVKltY VI VK (lays
'ii:i:i!)5n.
Feb
Ort'isaii. st.'itet'alirornia
t . s.-. ciU
:Kt-l 17 bVli 12
;.M-h I " 27
1 aiareh 14
AiHil 29
I " is Ajiril 13
Mav 3 ' 2S
I " IS Mav. 13
j
Mvil
Way
I'kclit fe tTM-rvftl tn h3iigf 4aers 'or
-alllmt la .
rilHOl'CH TICKETS sW n l tlte priu
ripal Hie in the Luitfil Static ami Canmla.
River and Rail Division.
Columbia, Villamet and Yamhill Rivers.
FKr.Kl'AKY 1. ljt.
Z?
MiiH Tn.
VV. Thw.
"I
Fn.
Sat.
IMUr. Wal
la Walla
I'm tiila
and aa riv
er imintx
Astoria Ka
lama.THs ASIJA31
A AM
SAM
iaa.ieattle
SAM
15 AM
IS AM
SAM
e AM
AM
terta. Aew
West'rostr
f'athlamet.
KASI .
- ?.''?51eJ'
sSiaeka-
vra. Break-
S&
Held
W est pert.
C I i 1 1 ob.
Knappa.
Pavtoa ..
iaIeiH Al
lAMj
WAM
:am
7 AM
bany. -'H-- i
vallis. and!
iGteredi-
atf yMt.;KAM
5 AMI
titu'KKAi. erncus:
Front and D Stmts, Portland.
.1. MtCKAKEN &Co..
. Aet State of California.
A. 1 MAXWELh,
Tk-kct :iwt O. K. & N. Co.
JOHN MUIK.
Ceneral Treipht ami I'iuscn-er asent.
T. F. OAKES.
iee l're-ident ;tml Manager.
iZ
I ntil further notice the Ilwaco
seaat Navigation LVs steamer
GENERAL CANBY,
W II ITCOM II 31 ASTER
AVill leave Astoria on
Honct:iy, Titesilays, ttnil Saturilaj.i,
A19A.M..
Frittajs ail 6 1-1 A. .11., nnil 1 P. .11.
Fori .Stevens, Fori Canby, aind 11-nac
Cannectin? with L. A. Looais'stazcs for Oya-
tare to rort .Stevens 50cts
J .. .. Canbv aiMl Uvnwo S1 w
I
irifllwaeo freight, by tlie ton, in lots of
ihm ton or over, ?' ix per ton.
, mrrer Jteaet?. Jowaee or Cnartcr apply
, rftWJr a: be itAe9 ftf the CoMpHHVf (iy,g
wharf, foet of Bentoa strww. or ta the Captain
' va-j K
J.II.D.OKAY. Acent.'
Oregon & California R.R Co
Z- at
d
VmTi''SPtir:r
?fe
On n after '.et. II, ;o. train will ran as follow.-.
DAILY Lseept Sunday),
i -t i;fc iivi?;o.
FROM PORTLAND TO R03EBURG.
MVII. TEU.X
LEAVE. ARRIVE.
Partlaitd 7::H A. M.RuelHirs..-7:n P. M
RoiNtnr.-'aM A.M.Porttond...lr2iI M
ALBANY EXPRESS TRAJW.
LEAE. ARRIVE.
Portland 1:0 P. M.l Lebanon 9 3' p. M
Ltihamm 1:1'. A. M.PortlaiMlH):.) A.M
FREIGHT TRAINS.
LEAVE. ARRIVE.
iVirtlamt H:l ,A.M..Iunctioii WP.M
j Jaaetion ..:15A. M.lPortland 3iP.M
! T1.A TlrAiM.il n.l rililvrnii Itsilrtftfiit tTav
j mak? eoaneetion with all KetntlarTrains on
Ia;tHle Vt iion.
YrJ-TSII'li, nivisio;.
Crom I'ortlaml to CorvaHis.
M.tlL TXAlK
LEAVlv. ARRIVE.
Portland : A. M.ICorvallis ..-.-00 P. M
CervallL- :J A. M.JPortlaad S0 P. if
Close connections are made at R03EBURQ
with theStases of the Oregon and California.
Stago Company.
Mar-Tickets for ?alo to all the principal point3
in California and the East, at the Company'fl
Ofiice.
Corner Fund Front Sts., Portland, 0gn
Storage will be charged on freight remain
nj: atCompanyi Warehouse over Ul hours.
Freiffbt will not bo received for shipment
after o o'clock P. 31. on Eatsido Division,
and 6 o'clock P. 31. on v estside Division.
J. BRANDT, J r., Uen'l Sup't.
E. P. ROGERS.
Gen'i Freisht and Pa?en2er Asent.
Astoria and Ivnappton.
j Regular Mail and Paaienger
fo&3
Steamer KOSKTTA.
C. BROCK MASTER
CTWill leave Knappton for Astoria aad
return daily.
CARRYING THE U. S. MAIL.
Also have a lighter which enables her to
carry wood or freight of any kind.
ssr For charter, freight or passage, at liv
ing rates apply on board, or at I. W. Case's
store.
Wanted.
1 X AAA FOUNDS RAGS'OF all kinds,
A.JtJJJ clean and dryat the Umbrella
1 shop, 3Iala street, by
J.J0PLIN.
5
jjOgQu -F '
.,