The Daily Astorian. (Astoria, Or.) 1876-1883, February 25, 1881, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W)
tt.
.MISCELLANEOUS.
C H. BRYANT.
S. A. NCV7LLZ.
ASTORIA. OREGON:
FRIDAY L .......FER. 25. IBS
GOMMEBGEAND TRADE.
I'iuaiiei:il.
Slvr, at par.
Com eK-hnnnf a Sjmi Fraetae S pwjeoatf
jmaaiM.
CM exetuuice am Sw Yrk WriK ":
Mlia.'t krea.
Legal Tea4er (r. '
Taiacraphie inMfetf aw Nr Tt4t 1 iw
nt- tiremiuib.
I'OKT O ASTORIA.
KMJDV rOKSKA.
!AtUKtK
rjttf Br U. Wlww aiaiMra F K
o . aa m. JJ tau. Fahtawaa. to V Fa R.
. atari. lr F Prt 14
l'imhjr. Kr hh. IV-any Uiatraaml. F H
V-Wat. Wrt. a toM. Lria. S F Ft
Uackia. fcc ta iMytHMv. Inira lafcS
AMnn. Kr hart. 3M . Haaaer. 3ai
aaana. !
'Mm-. Kr bk. 'ferk. Liirraiaal a
IVaafeat. Fr a. S taaw Falun art r M
ARhw. Br Wi . Mn. I.hm-m F W
ICmH rr .WM.M !. I ram. Ja St
Itawr. at. 8- r. Jam n
tUii- B. RrWt TfetM-. .la 9
SMr('Mi4nia..' tMte. J)", tele F
.MiUctaoo. Urt. fc tto .Mnnn IX 1
(1'mmMjl . uw - P. F 17
.Von Rmm( M.t Vartsmmm. it I Kt II
RvemK ir hk. "1 ta. ViU4m. Uwturi.
. II.
pnr - nlIi i 1 1"-1 7 .
AMhrt. br Wc 75 !. Xnwr Knfainlwi M
Ky Ami. rM -ek. g totm. j.KjaM Grm
few trick, i; rki-tmm . Kmunv. wit
Ii2l
VltSSKIjSV I UK H'wll.
I'nsoi Ami'i'it'XH lrt.
(itieMU tons- 3S - WtllMMk. K 1
Mmi.. acta. i2 lu s V. .Iau 31.
fm-:pr.-eb.a tw .-. .MtAep F. Jim"
ibaa ;. It" fw. Tr..l.rulr X. "V . via Kl
.Vwi
1 -rota. h. liN UMtf. l-tl. N V li M
Cartes. Ji lj.44t.-J4Hi. Jm IS
iSaart. 'NV Vm. IwmIi
Kirtr UaeaMrt. ki itM mm. Mal(U - Y .li 11
Colamtmo. m. tVrnaM. Xw Yari.. Jaw Ht.
PrrW W imdoH. Aim bk. kiMlm. !1iMaili4tim
From C'rcisrii Iorlr.
Ae"0aM. Wr-fc.ltHii Ma(4laH.UKM.
0c
AAett. b. W. tMH. Kin aminiw. (Mhm
Wr. Oct V
OohhU- wt Avr br bk. MM htn, AHfWMMlr tnn H'
Oot
ot II
Ofctt- wf Apr, br bV. 171 hv. Ymhhc.
M
OfeMi (.br bk.MX !. .)a-. lTi!Tn.
t'sMttitt. if ICKb. Itr bL Orrilrt.
" i!el.'vl. br M. Mn tii. YValMmi.
ISUhsI. Vh bV. 1 tm. (irstbaiM. MaqM4. Nur
.mtr H- br W- 77 ta. Ham. OrJMT
BewHr. br- MMHWo K-b-. Yiifc.ibwwm
tHmeru. brbk. Hl . i'ardiB
Izc! Irvrfaltt. br bW HW . 1n. MxttrtHml
Ahc IS, vi. llwnolwtM Mtl Yt(ria,
Of)ti- br bU tf invert1""'- H'x4iilw -la-
21. llMiibtt il
l'w'iea. br bi h- tH. Wi-4. ItorfOHl. Shv 2"
Sirta brMv ihi Cmytwo ltrvt 1Uh-h ,N
! X AV
Silkrhliirr bri. llitt Am4vh. ."raia
SeU I"w4r. br W. YoVobuHMt. UaC II
Tfeiritm ( jiU-. Vh ib lit! . MwmebiM
A'tida. VM-bV.-i ts. Prnw. Liveriwwl. Sejtt I via
Henelttfa
Vidwrui Omm. br l, W IOBU. Oki. IMmU.
Xw, r bk I, w r)utol i Viotarm Jan
THE MARKETS.
Astoria rKrkrts.
1'i,ck.--Superfine S 0: Extra SR.";
'Cw ileal cwu S "W; ItHckirbwit U cwt
BtmKR Clwice roll, i) rieos. 2J4 et&
7c wholertile; choice lillutwMik ;V.
CHKisr--ClatHi Uiry 1164e.
Kis. lj cbs 'I doc CbtcKeiK, rl W.
Pi:hmi 3IKAT". Chiee cuts. La tab. Ic:
Boof S&IO : Ierk le ; MUr Kftllf. By tk
oMreHe He
MicvTb. Brwkfist Wen l4jl; lor H:
Side U'4lilc: hum lf.le; 4iwltlr
HtfHSe . ked bttf llltc: ernod Worf
$HStl2 " bW.; uwmxl Hwk KK: f
IIK4V-. Iw4 c.
IMiikii I'ltriT-. lUMkberribc: I'rtHa
IIonk. lnfrniHe.'Mc: iRsUwc
' L4Ju in ti awl cMie li'vLW
Miu. i". hi. Bfiw S: oary.2 T
Um: -MiitJ' 1 : Hay $a )tK .V: ? Um-
Uaiv. cwImip t ialiO mtw nMipa
frm . cu r' b4il.
VwAMiu.t.K. Miaes jjiM . :
QaiinB!' 2 "r .
San i'r:iiiMii 3!uiKtt.
IKI Mill. AM TKI.nUKAr'M.l
Wmka-i 1 47'irfl ."iM hH- I'tyttttl fw
h4 -JH1HII.
Oat ! rnl ifU.
Wtmi. OnMi. Vullfi 27fti ti. V
Ik. Kf4iM )ivni. IHgM.
J-InKs 1m saJtwl We; liM.
Jk-: ltl tH. lk:12.
Family !'ivimox- ilwm,iaW5
ctt: Har ( rt-jiin -!. KHu 1.T ?r: hums
u;,i."irt.
I5aui.i: (VmM fwl xot1 3 .:
lM5WtH" 7iWi-"i V iU-
llAY Whoa. -j!Hi!Siri. H. HalV
Brk.H?l5 it ton.
VlMJBTAKI.ICS I'lllttlOHS ?.".". 0t JM'I
UK): OiiMnis, ri-d. iKHatTOf ier 1H; tI
k.-5ll " l"r KHi.
Y.HW I'Hliftutiw. :7rf7.' V iku-.: Ore-
Fi.eri: l)'ft fniil tjK. c 7.": .h
pwlliM-.:? :iwi'. ISnkiTMOXlnu ?" 12,.:
OitsoiM"trn.4 7.t." (H): WxIIm-whIU
cxifa. 4 ."jtkk'M 7.".
FKrir Until xpi!". tt ri. fr
Hnrtr. shrill: IMuims iiuil. l-iil4r;
I'chcIm llwl-J'j( hiIuU .SOr.
I'trrrBi: axi C'hki.m; Ktin fanA
linttur, 4i !, lb: Frcli nJl. sM'
t i'Hirc. '.' 7J4 !: Pickkil. 1 cl
T .
iSBin Flax, 2:t..le r : CmiMrx.
334a?4r: Alfnlfa, Utavllc: Timothy. IV
like V H.
Ia8 Tliort K a fjood Imsiiie.. in n
jobbing way at ,S4a$H34r for tuhtrl
Kraiii.
TIDE TABLE FOR ASTORIA
rioiulal'k" ut Utiituil Stuu Coat Srve.
High Sater. t Low YVatur.
Date. a. u. e. m. I .x. r. n.
yj b xx 10 Ufei '2 '21 ... t
ss jt 4$ II :ai 8 41 U
; .. 10 .'s.. . .1 5 oo a u
07 j ; vo r.t . 7 in 7 u
o 2 !. . 1 411 h IT. 7 J7
1 1 31 1 'A! 7 ." S 07
? 2 03 2 I2J 8 40.. 8 31
3 2 33 2 59 9 22 i 01
4 3 01 3 34 10 05 1 3T.
I. 3 31 4 33 10 10 14
Never uo slioppmji without coii
suBiu? the aavi'rtisinK column-, of Tin.
Aptokiax. They will tell 3011 when.
tiic lutet bargains are to be had, and 111st
what im-ixTiants are alive and doiiifi
biiMiiesS.
Warranty deeds, quit claim dec ds
and mortgages, for sale at this office.
Columbia River Export.
HF.rKUItKI,
13 To (iHrmUyrn,ycr Hlnitleadcr.
From Portland WJMclU whenl. Stt'.W
AMon 11.9M " . SIjoo
T4s W.712
IS To IAvtif4. tter CfcffaViv..
Arta " - ...
SWUW
-STO.I7S
T4al.
Fnaat Arix
I3.MR swyirs
JkSt e--wiHnii Hku
Total nlr rMrW - , .., . . . . $7. IT
13 Tn lmvmiHVu. $pr Athtm M.Sfmi.
Kmm lUwthm Ojm eta arlK"t sJmu
- AiiMite 22.SS2 - - k
Tatal.. IMW cVt
H -T (Jmv-4m. r ImUm lUmtkk.
Fknm lNtrilnml 2MB? rtl vkm .
VB T Vayrani. I" IrHmr.
Vnm Cortland IIjKK W aVwr ..-30
- Alru 1 - fl
TataR.'.... tl. .5
Vnm faabmd tUtm rtk rnlMM 33.iSi
- AxtrUI 3I.I7K -Tal
ICS
Ynm lntal4 5M 13 rtK wbmU f II j4 I
31 To tjmittrH,prt JMmmm ttr4.
lmm ri!a4tss,tf tlwn
- Atra 7" - . 2
Ttal jZ&
JAM AK.
iT- inrmutmrnm, )er ltdn Kfkm.
Ytmm 1 ltaM4 3A r(K wlanal
la) T VriHm, frr mmfmmm.
JWW
ejnt
KnaM NlbiMd - rtK 1al
.Sswt
ltTf IAverp4. j' " Mk, A'rfa).
Fwiaa INifTfaiiMl U MaK Hr.
21 7W Urrrr. r Hmrt A
Kmm lr(faUMl MUK baS fbwr
4-ctrfraK
Fiw A4fta r
Fritan .
1 ' Liertmd, ft IHtrf.
Ytmm lMThHl M aV:r ..
lWirtr?.iMrt
gjftumawiai
Tlal
Finn rrtbMM IStHi rtfc wlH-al. ..
I 7 liryL. per Ami).
KnM t'iHbn4 ts kf -4c r..
T Jtrmiii'". jr trrfcw.
lrM IVUlsUnl 24 lit fit tll.
KrH rrtiWl I7.I'J - lfef
' At4rfai lsW-lib. . .
7V MrVTbH. irr Dmrhtni.
I'rmn VHittii llATiHft vrlH-al...
Jjri a, !
ao
.lix
.
" K
l,' I
21
A-4rui aa--
THaj
Fn.i I'iMilaiid Jsint; -ll" HlH'at
Chamber of Cociuiurc or Antontu
KfMlar Ki-llm. htv N xhI Mmia (
nf ir'M,ii..il 7t f. M.. in Um hal'tif JIm- i
wmz Mini CliriMiaii A-oo'HialKH !
.. l.. A. lMlWI.KY. ITi'lnl
Knights oi Pythias,
Ar4Mrl.4Mlse.xa.fi. k.cm r. Hee
ever- n iiMiav raM: at
'Hk. in tke Mall f tii A. -1'. AY
WMr CTttntta UM lntva -treeu.
By rl?r
Astoria Lodge No. 40. L O. G. T.
Ketfular Mcetiac erorj TaordH.v KvoaiRf j
at7 o'clock, at 0l letaplari Hall. (Jhe
aaMHS Street. Astoria, ever C L. Parker'.
Sur Metabers f tke Order, in sxm1 taiMl
ac. are invited taUeal. Uesree meettnr rt.
Miraday each taoatk. By order W. C. T.
Temple Loage, No. r, A. F. A. M.
Racwlar Cowwunkatkn Sr$
irt nnliV
. at7. V
third Taelav in eaek Matk
o'4trk. r. .. at tke Hall in Astoria.
.MewlMKttf tke Order, in rbfdlaiditu,are
. ,. . , . 1 1... J ,..!.- AT I
larneu w huwhi. w wt. wi nc . ..
Beaver L.odare ro. 35. 1. 0. O. I".
Meet every Thnr4ay evamn. h.
at 7 wVkck. in ike Odt Kel-"i-Si
lw' lUil.m.r. f Ca ami ("he- w
naiaiKftreet. Atria. Meiaker-'.f tkpfrier
are iavited t attend. 'Yrder. X. ,
Soa Side Lodge No. 12 A. O. D. W.
TkH MaUl ifHlttc-" IkiN kl---lull !
MSalnrUa I'Vfiunff f rwliuo kal th.-hiMir
4 7 VIrlc dtinttx Um- t.mlh nt N
iilrT. lbfilMr..imii anl rHnian.
tlalf-ia4 T.iiirint: ManHi. Artl. -;m'.iJ
anil (Milt.r. au.i at - I. V. ltirnrj l:s
Imir.JuU aial iitnit.
.1. W.CKAUHAUT. i:--rl.r
Common Coiuusl
Kclar tMetiax c-i4 an-1 '.Mirlli Th
4ay rmtw wf ach nonth. ar 7 ? rlil
"I'ixuB-de-iriiic tvkavr iatt-t- ri
aiMwby HieOrtwHI, af aovrcrtlar mt.i.
a innr iU. t. :. rlit.r a:
Clerk or bei.r Ut" 1 rulat rni'i.ri..:
t. tke lue-day .ft . Hi tue ."uncil bold- it
rejra'ar mi'i!x-. i. I!. CA I' lV Kl.i
t.lirand(1er
('irritit
ni-: JJi nk-
fmirl
. .Ili.
I;iaiik. Count;.
. ..urt IM.iiik
j i' (,. ..!. Ui.nik
. i'.l .!. ,tt 1 111
!'..;.
!)..-
--..
TUTFS
PILLS!
AS AN ANTI-31LI0US MEDICINE,
aro incomijarable. They stimulate tho
TORPID LIVEE,TnviKorate the 33JiV
OUS SYSTEM, Kive tone to the DIGES
TIVE ORGANS, create perfect dieestion
and regular movement of the bowels.
AS AN ANTI-MALARIAL
They have no equal ; acttnc as a prevent
ive and cure for Bilious, Remittent, Inter
mittent. Typhoid Fevers, and Pever and
Aue. Upon, the healthy action of the
Stomach and Liver depends, almost
wholly, the health of the human race.
DYSPEPSIA.
It is for the cure of this disease and its at
tendants, SICK-HEADACHE, NERVj
OPSKESS. DESPONDENCY, CON
STIPATION, PILES. &c,"that these
Pills have Rained such a wide reputation.
No remedy was ever discovered that acta
so speedily and Kently on the digestive or
gans, giving them tonejmd vigor to as
similate food. This accomplished, "the
NERVES are BRACED, the BRAIN
NOURISHED, and the BODY RO
B UST. Try this Remedy fairly and you
will gaina Vigorous Body, Pure Blood,
Strong Nerves, and a Cheerful mind.
Price 2or. 35 Ulan-ay St., N. Y.
TUTT'S HAIR DYE.
Geat IIair OB Wsiskcks chaared to a CW5i
BLjick br a single appUcatioa of this Dte. It ita
purta a rfatnral Color, and acts InsUntaoeoa1r.
Sold by Druristorantbr express en receipt of 81.
Office, 35 Murray St., New York
I
jyfj.
. C.
King
Blood
Cua!! srr.iftiimi. Artion-taMl ihonler
rrsitlniii; fniiu Iniirit if IIhIiVmn It L
wrUli-'w l fil .i'J a the MinVnT ran
nsiuU! iwn-it- tliir :im- ImiI Sail
Rb-NM. l'ltHfltr. I'lr.r. Titt. ( i'ttf .
.SnWfy. 4t-.. ..r 1 tt- iml nMiuihn.a well
a Kti ali-tiii ,l jljr JJrnrf. If'iut. IArtr
juhI Slitmact-.
S O DE2. O 3EF1 TJ Xj -a -
Wonderful Cure of Blindness.
I i:-v. N A (. : I"r tin- IHMH-Ill
of at; iniublitl withTwfiilM r hnjatrr Itkwwl
in IliHroWcMi. I li-n-t' tmiuitw-iMt Kiui
f Um- lik-Nl. I lw- li-n fnaililVil nli
MvaTnba f.r !n mm -n ytr. wUlrh
aaTrrifd in ti"llui I us iiillf! liliiwl
fnr4 iihhII.. I v. n-miiniM'UiliHl to in
Kiiiu'illli' i::aj. n'lirii h inHasnaji
IlifWM-t:; . in, . I .. i .! ' -1' itiml
in. m I -li--rf'i" n-niioi'.!Hl ft ! all
lnmliiil rt I ln- !,-:i i,iiix ini!.
y K. r TII M. U W . .trillllbl. N. Y.
$1,000
milliM-Kil i iin r ii.'
iiialix ar j . !
llltl.flM Iin- u.ill!l-'
jtrniun.-.
r l.-j..; nin- Htn-
-1 . ,-fi.in-nu- (
lv i.n nlut-li N ih
Its Ingredients.
1AIni Htr I nl!i in tit- .ift-t ami n-lM-f
11..- K. SI.. nini it ht i-r-Hil :u-
atiral:.ii. rli.-n .i-.11ii.U imi iuiMH.ItkMi
K lnli-:Mlf.l. i!i xi Um ii!iimiif all
In iiirnilii l l :ifia.ivtt T1h- alM.
tafiT'. iti' tif-r iiialf larfuft- l tltf in-
arinr iif :m HIh-i Fan;il Mil:iiK- In :h
irw.
Him. ami ful' ilini-iMrti lr :mu-- will w
fnaiiMi m l!i.- icitiiii'i'-t "TrMti-..n Ih,a'
inT tin 1UmmI. ii vt'.i-ii t-.-H-! t.V i. --
hI.u.1 I, i.m .! .u . ..11.. a...... ...ei..m !
Mllin . ill III "Ji .... ... .'.! I. ,:iTlj.
' ,; XN -v N .I,'i-mt.TI,Takl
alwayi Curos azid. aovcr disap
points. Tho-KrorLVicraatPais.-Hcliovor
for Itlnsx and Boast.
Clicap, qtiicJc and reliable.
pnciLinr. castoiua
i licit Nan-otic. C'hihlrcu
j;ro fat upon, 3IothtTS like,
and Ihy.sieiiiiis recommend
CASTOIUA. Itrr-sululo the
Binvel, cures AVincl Colic,
allays J-Vvc-n.hiics., and de
lros "Worms.
a
WEI DE MEYER'S CA
TARRH Cure, a Constitutional
Antidote for this terrible mala-
dy, ljy Absorption. The most
Important Discovery sinco Vac
cination. Other romedies may
relievo Catarrh, this cures at
any htago before Consumption
sots in.
Vitalizes and Enriches the Ulood, Tonet
up the Sicm, Makes the AYeak
Strong, llulld- up the Kroken-
down, Invignrnte-i tin:
Drain, and
CURES
Dyspepsia, Nervous Affections, Gen
eral Debility, Neuralgia, Fever
and Ague, Paralysis, Chronic
Diarrhoea, Boils, Dropsy,
Humors, Female Com
plaints, Liver Com
plaint, Remittent
Fever, and
All DISEASES ORIGINATING IN A BAD STAT'
OF THE BLOOD, OR ACCOMPANIED BY
DEBILITY OR A LOW STATE
OF THE SYSTEM.
PERUVIAN SYRUP
Supplies the blood with iu Vital Principle, 01
Life Klcmrnt, IKON, lafuung Mrrngth
Vigo rand Is cat I.ifeutto all ports of the systest
BEING EREE FROM ALCOHOL, a encru
jZ effects are not fbRowcd by corrcspwdL); toe
ion, by t arc permanent.
SETH '. FOWI.E & SONS, Prepnetar,, &
Harrison Avcauc, Baitoa. Sold by aS Drugfuu
GEKMANIA I'.EER HALL
-AM
BOTTLE UKER DEPOT
CHK.V 1MUS iTKKKT AsieKI .
The Iic-st f Lager. " (Vs. a Glass
Order- for tl
CeleWeii CoMliia BiBiery
lft at this plare will bv promptly attend
ed i.
irprNn nheap San Franci-co Reerold at
thk-at
WM. BOCK.Preprietor.
of the
. -
Vaal3BaVBaaWBBeVSBBVHaaaaaSaTi
k 1
'JS5Q5C
MBm&$b
CO
r-
CD
-BURLAPS,,r
. dtPiSKgaS
?C0T?iWfl0PEt::
wm
'i-rVS
&?';aTv Vv
'x
4Bnm
3
PACIFIC COAST
AGENTS FOR
J.
MISCELLANEOUS.
A. V. ALI.KN.
C. H. PACE.
Page & Allen
(t'11'EaaoK TO K. .. LXl.'EN.)
Vlmln!- ai.d remit a)uwiw- u
GroaerieSj
Provisions?
Crockery.
Glass and Plated Ware,
TKOIMCAI AND DOMESTIC
FRUITS AND VEGETABLES.
Tosrtln-r with
Wines, LiporsJolaccolCiiafs
siwhI- in thHr Maw ;o he jtmud hi tin Hty.
("nt-r (( C hihI rit.'iiHcht- Str--t-.
ASTOKIA. ORHCION.
w- e. rtEivrEisrT,
ASTORIA. ORKCON.
DRUGS AND CHEMICALS,
Toilet and Fancy Articles.
PATENT MEDICINES, ETC.
arrnMTitKti- -arf fullx miaHi...i.-. at
all liours.
J5ylbHll-i,atl"," T.-:i.r- .!! lVIM-.
mihI HMijlir- " ;-"t'. U t it.
jS- TTr. BLOOD,
tlXtKVMK. - - - OKKCTtW.
I-im.w im1an-d t. rtrive tutor fr-
FLOATS, BUOYS,
Copper Handles, Mallets, Etc.
I l-it- 'm .-ii itrajjrtl in in ikm Ukii. tr..
iortltf k nf mrN ami ui irk lia- al
:in i 11 viiNfactum. 1 .im trviart d !
ft:! all iitd-r inan4l . ail hi -4m1 ii4tf
at tin- HrttM iirVt-. alva iinl-rM-l!iiiC
iilhiT larH1 arwwtllus 1 iiali.t tf umnK
nlrr k-ft with
TKKXCHAKl) & ri'SIIUR.
AxfMo. .Wwrta.
H adlrrHl lt the mHhTtH!. will ri'-rrl-
pnmiti atttitiiti. It. V. Kl.iH)l.
I WIKnH- ir-ia.
SAINT lVIflSFJLlT'S
HOSPITAL.
.TOIIIA,
OREGON.
mill INSTITl'TION. lMiKR f.RK OF
i tin- i-4er- of nwnt.i iaw read fr
Uh- reef pti.ui t jattk-nt'.
I'lixat. rMt fH- tb aefitntModatftw nf
an .le-irlMe tlieHI.
i'atHMit-aliMitlel at all lir-.da of nidit.
No di-Mian h rtiwr rhrhl. er
iMi'eiit p. fr- to aiM hji lh- Hmile- of
inp.nMii an 4p-ian th n fer.
I'niteil Stale Inrliu
eaim-nwli pa HoHtal De. are enti
tl.'d to Frrveare ami satndauee at the lt
nital durinr -4efciH. IVnnit-, mut la.- ol -allied
fr I'mtrd Stat- Marine, at tin- Cu-
l.mi Holr4.
M-TFK- lK Cii i:itv.
I. V..IrKtN- .l...3TMKK.
STOVE AND TIN STORE
Son- Asent- for the
Magee Standard Ranges, Etc.
ASTORIA. - OREGON.
dSZt-
W-. UM-I.K
.1. A. BROWK
Portland.
KHOIV.V & McCAVBE,
STEVEDORE? AND RIGGERS.
' Atotfei oftV At E. C. Holden's Auction
strv. Ponltand ettlrt." iii U street. 13-ti
!8re r mr m
45 '&mmBS90ZEB&m&ffi&
.vrrfSJtQfS
w$mm
s ' 1 111 1 i' ! up 1 rtf i" v
o vzZ&g&mS!?gSiWn. V.?V-
Vi. " -V 7T- aVV r-v--i Ta"f F '? -V aa "y.Va a U"
m nv tf 1 i"r- -Trfaa f----v? ww;m lpb.i a-
aZBaaalBBBBBBlMiflKvwBBBBi.; .
f BjnBBBBHWWafti til iifTJaaaf
if9BBmtMiiSsSi-
WsSmSKmmWM lMMMmmmtl
TJaTrriiTiNBiMl iss mrYiAPTT
-tlfiffBBIlff'V lit! raiAMIl! y)i 'yJh
iiUKS f WIIIS H
R. LEESON & CO., BOSTON.
.MISl'ELLVSEOI
taps?rN.v; o -
Tin- "llt :ur---i.ii i:-nn-t. er
divfrf,i.a it " 1 rt.i n 1 '. !: - ami
d'H- iMt !l?.t'r Ki 1 1 1' nl f r hiiitirn
l4i. Read prind Ik-Ihv
From a Prominent Physician.
Vi-.hi!K:tnm ilk. ohi..lim 17. lt0.
1'K. it. .1. KM1 1. . .. (i-:il-: i.'fatl- I
in- ttr :. UritiM-imiit p. liirt.IVM aMii
ranii.ri-: d.ir-S;w.hi (i.r-. and lia!HS
; ra'naM at dia-i-J l!ir-- nltMiliad la--n
Ittllf flMiMilH'i'ilM--,l llh.i:ll-. I M'llt to
;. nu Hr a miiii- n i-vjm'. wiia-ii in -
rs rfiMtitit an mm.-!.-?- atai ntarpf
M.wt ami .: !arj! idint lnnn amdln-r nor.
aitl IhicIi lns. :in li-.!a a imiimI a- nrttN.
rin- inn tt'f ;in wortii!" UM- mn hundred
iH:ar. iitiH-iiinii i".r-. i
II". A. P.EKTOI.ETT. M. I.
KENDALL'S SPAVIN CURE
Harriotmn:. To.. Vm !. 1nh.
Hi:, it .1. Ki-miali. &Ci.. t't-ni-: I liae
ner) tine marr that li.t liiHlalxnn- spavin
f-r a loit thin-. I trifd -vt tlnnjr man
ii.i ild iltii- Ii' i-im-it ut all in am. ami
.h alHit to t' it up h Inn. i frirnii of
iuiih iii thw il i-:ii"- to ni- ami ni-imi-umimI-iI
KiMidal' ki mi ('!!( kIih-Ii I trh-d
with nuHl rult. tv inenc: th i lioin- -hnir
and (-h-an ami tltt-n I -i-nf 'S --iit to ihi for
ihh- of jmir illustrated Hre i;oks ;oul I
tliink tlHTeis imi lietter iHH.k printed on the
noiM and Il- dleM. I liae taken srrat
Hden-t in it ainihatr i.m-- mj'hI P eiipieN
frHi toiii tiei;lilHir an-i will tr and do
wnai-itHHi i eau n -:euinc inein tor inner',
- ourstru...
KENDALL'S
t;
W.MILLEIL
SPAVIN CURE
X IIVJI.W FI.KS1I.
I'ikCT.li-lil. t.. lec.. . l.s-Ttf.
11. . I KhNtiXLI. &. Co. I.e'it- I wi-h to i
-idd m I.-miiihhiv in fanrof MHirimalitalile
tiutUM-nt.-ICeiHlair-tnixih tun-.' In tin
-priii: of N2 I hied on th- Iii- awl
-jifaimtl mv rerlu hinli at tin Vn" jorit. I
wa. r lante and at tune- an'erel the
:i4 eterw "filing iin. I wr a liaudaa;e
4i ,t fr oi-ra i-ar. .iihI tri.-.! nari eerv-
tlunp in m reaeh. Int itmti! Awl itliir I
that wihihI stve iih- n.-ntiaiteiit re wt. lien
I overworked, it would iain ne er. iiiin-h.
:n April u..- I ii(-jan to t nuik I -ikhi(iI Ik
a eni4 for life ; but hat ins -mno of Keu
lall Matt in Clin-"" tlH-'ht I woiihl trv it.
I td one third of a lttK". ainl oxuvneiiec-d
r-lh"f at hri Tin' jain U-ft ine and hit iHit ,
trtuftlklji.l ,.... h.ili... I f..l .r .kf..riil tt I
:i
tiHiaiHiumiid niiiinnieii.i 'Keiidairs.sput.ii
inre-tn all win. suffer with MniH.(.r then-
uiattsiii. Voiitstnilt, Mic.-. .1. Roitki.l.
KcnclaHs Spavin Cure
Is sure in itsettVets. nnhi in it- action as it
iloes not blister, and jet it L iH-iutratin
.'lid iHiwerfnl to n-.ieli an deep seated pun ,
or ti remove ant Imhij jnwth or ant oilier I
i"iilant"iiHitt. if ii-il lr -etenil days, such
:e -nat us. splint-, enrb- eidhHt-. simiin.-.!
nwhiiwo. :ih laineiies-.um an enlargements
f the joiiit-orliuib-.or rheuui.it i-m in man
and for ant purpo-eior whnli a liniment i (
n-ed for man orlea-t. It is now known to
Im tlw Im t finiiiHit tor nrui eter nsed. net- j
int; mild ami yet ertain in tt- ettwt-. It Is i
miI full M reist h ttiih pence) -afetyatall
seasi m,- of t he i r. I
Semi aldreH-fH- ill'i-tr.".l ir.ndar. whieli I
we think uite- p-itir u"i ot it vlrtws.
No r-ioed ha et r m-t w ah oeli iiiHpiali
rjl -tiet-e:. in lair k!Kwl e. fr initst a
wHI a- man
Criee -I ji-r 1-HtS. . .r -i ln.Uk- for -3.
ALL URI til'Isrs have r . .-an wl It for
tou. irit will le-e.il m ai .id In-- ihi re-'t-iid
of prie. lit th.- j:n;.n.-'..r-.
I)!.. J. .1. KHXHALL&CO..
ru.iH,ruh I'.t.l-. Vennont.
SOLD BY ALL DRUGG-ISTS.
J'rom Atri:t to KunpplMii nntl
till Point, on the IS:n .
TIh ttne. fast -tminwr
ll"ICKSTi:i'.
F.H.1CRVKK. - -
Will uutke r-rular trip-
I'roni AIori:i to Kntippton.
And return
rai'-Wlli .-hnmrfnT ireteht r ia-w t
mn )ofct on the buy or rhtr.
3-Tw1tw ralfc- he. K?rlMr and
laurses a petalt.' .
;SFHr frrteht or iaj apply hoard.
Nanatrao, Fort Vrangle and Sitka.
C'arrylns I". .. 3Iail.
if-sife
THE STE.VM5UIP
CALIFORNIA,
-5
JAMES CARROLL Commander
Will leave McCraker-'s Wbarf. foot of I ? tr.
fer the above ports.
At 3.oelork A. M.
For Freishtor Pa,3 apply to
Et. C. HUUHES. Purser.
WELCH HILL
VTjawXE WORKS
Furnish pure
SPRIXC. WATER
to patron.
Custom Solicited,
Pint and general
water tlxture. eon-
tantl on hand.
IMllllWnr jt iiri
-jSsonahle rafe.s.
"a rifn.v .... ix't
VIUVV VII l.tll-
Efehtti street near O. R. i- N. Co s tvbarf.
.IAS. W. WELCH. AKent.
Astoria, Oregon.
?5?r r.KtNDAL L3 l.
MASTkR I
WlJmk
' rm 1 .it
a..
)j&-,2'
7Tc Cfl'.J'TL."
,s8aisas)p
W-.uf-Vf-.
.p&ifflimL''m9
3
03
o
t53BTTtfiH:&CKvAS
AJBQ3h77
JwuTITTTvVp VttnTTm&,
SP0R.TINGSULTS,
Si
MILLS AT
JOHNSTONE, SCOrD.
& GRAFTOJc, MASS.
TUAN'SPORTATIOX LINES.
Oregon Railway & Navigation
COM TAX Y.
OCKAX D1YISIOX.
FoV San Francisco.
OTKA tIII I V LE 1 EVER'V ll E ,s
o at :: . M..arll.w
; C'oliimltia.
I Frl
Onsn.
l:iliM'aIirnrnia
1 il'.r.s.Mn.l
7 IFfh IT Keh 12
3li'h . 1 27
Mi-h '.'I " W
.. -MiAliOl . S
W March it
AriC JTiaAiriC.:i:rB
May s tSfMitv HZ!!!.". 13
TfMl.f l ITMAtrViMl t.a rtlMilut.. t.u.kk.Ar a
sMiiin: da .
TllKOl'tJII THKET M U all the pr-u-i
eliiI rtth" .h tin-1 nltfd htatN and Canadn.
River and Rail Division.
Columbia, Willaimt and Yamhill Rivers.
FEItltlARY t. W.
lattvc l'ort-f I
land for 3IouT4.
We.
hhM.
Fn.fSir.
Dalle:'. Wal
!u Walla.
Umatilla
ami ap nr-
'AM aAMiaAM
AMIS AM
5 AM
A.-tona. Ka
lamj. Tut
ma hattl?
Vic'na. Ss
We-t'ttr
Cat hlBMt.
Ifi AM SAM
IhAJI
hAMAM
RAM
AM
WAM
I!a Viw.l
!
i
I
hkaaMAa-
U f-tptH-t,
I'IiUmi.
K uappa.
Dn.tua -
ban. Cur.
jaAM; t?AM
ii.Mll
I
It. AM
- f I
-AM
:aji
vulH-. andi
iDlermtHli-j
atptHal-..,fi.3I
'KXKnAI. OKKICR,:
' I Corner Front and D Streets, Portland.
.1. MiCRAKKN & Co..
Aaents Mate rf Cahiornhi.
A. LtM.-LXU'KLl.
TieKet aaent O. It. & N. C i.
IMIIN MCIR.
lleneral Frentht anil raeneeraKiit
T.F.OAKEb.
A Me InsiileHt and Manager.
! Astoria to Forts Stevens, Canby, II-
waco. Ovstervtlle and Olvmnia.
t Hwarn Stpam Nuirmtinn n
,,Wdl,U -Cd ndVigaUOn US.
' ,. ., ,
jr-rMT' r -"'" xartner mince tne it-rico
Tnlri'in.. ateam Navigatkm Go's steamer
GENERAL OANBY,
W H ITC0M B M AaTER
U'tll leave Astoria on
.lluiulats, Tuesdays, and .s-alnrdayi.
At y A.M..
rrIda.T at u 1-1 A. II.. and I 1. .11.
Fort Mnrn, Fort Can by. and lltrac
Connecting with L. A. L&ota:3staie3 for O73
terville ami Olyinpta. on Tue-day's and Sat
urday's. Fare to Forr Stevens . .. 50cts
" C.inby ami Ihvaco. ...... SI CO
-aTllw.wo freight, by tin- ton. in kt- cl
inn- loll W .ter. - 11 T ton.
rl-or Ikket. lawrae or Charter a'plr
otther at ;h oiSee f the C.HtH.av, liriy's
wharf, foot of BtBJt.a street. or u the Captdia
hi bmrd.
J. H.I.lKAY. A,-nt
Urecjon & California R.R Co
Uh nat-r vr 1!. l-sn. train will run a f l
lw. DAILV Except Sundays-,
1 -r- ii 1 iti-t.x.
FROM PORTLAND TO ROSHBURG
Mll TR'X
LEAVE. ARRIVE.
"rtlaiid 7::a A. M.IKoseburs 7.W P. M
kteebuiT 5: A. M.il'ertlaiid 4-25P M
I A'-HANT tAt'Ktbb IKAIlN.
I LEAVE. ARRIVE.
Portland l-.m P. M.I Lebanon .'- P. M
I.ebun.Hi. .. l:t" A. M. I..rtIand.lU:05 A.M
PRtlGHT TRAINR.
' LEAVE. ARRIVE.
I Parthmd M'.V A. M.l.TunctwB H:fw p. r
IJaaetiwi... . .:15A. M.llV.rtfawl .023 P. M
I The Oraeon awl Califvraia Railroad Ferry
make- eoanctio wkh all Keeular fraini on
Earteide ltttH.
I w-fcvrii wrinov.
1'roiii I'ortluiul to Cnrwiltis
sin. rxti5
LKAVE. ARRIVK.
Portland . : A. M.lCorraHr . .- P. M
CortalhV.. .." A. M.!l'ortHid . :.:i P. M
CkeownDecttoia?are aiadeat KOSEBURQ
with the .use of theOresoauad California
btage Company.
itrTicket-foraIe to all the principal point
in California and the Eot. at the Company's
Office.
Corner F and Front Sts., Portland, Ogn.
Storage will be charged on frmsht remain
natCowpanyJ1 Varohoueover21 hours.
Freizht will not be received for shipment
after o'clock P. M. on Eaatside Division,
ami tf o'cloek P. M.on vestaide Uiviiion.
J. RRANDl..r..JonIbupt.
1 E.P.R0ER..
1 t.ea'I trei?htand PaengerAsear,
J Atoria anrt Knappton.
Kejaflar 3l.Ti? and Pa easer . r-,
) Stpainer ROStrTTA. M
R.D. 0RCCTT MASTER
os-Will leave Kntippton for Astora and
return dailt.
CARRYING THE U. S. MAII
Also hate a lighter which enaldea her to
cum tvoid or freight of any kind.
&sr For charter, freight or pasiaCTjat liv-
inx rate apply on board, or at I. W. Case's
store.
Wanted.
1j- fff rOUND RAOSIOF all kinds,
0,VUv ehmttilUr, as the Umbrella
shop. M11U1 street, by
.1.JOPLIN.
SgffSf55Sgr
r?
a
33
. jgKK&- -
I