The Daily Astorian. (Astoria, Or.) 1876-1883, February 24, 1881, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' "" ""'
LH
to ga.Uij Qsitiximi.
ASTORIA. OREGON:
THURSDAY IZ FEB. 24. 1SSI
COMMERCEAKD TRADE.
Pimmc.itil.
Sttvar, i par.
&mmadmwm a San Fntnoito M Ha"
(Mr wccWmw Saw Yrk Wfci-r mr:
2001 Tai VMM-.
!M -graphic Uwofare Near Yrk 1 tr
. friaui.
PORT OF ASTORIA.
RBAUY POB 3d.
4A1UCA.
Cnr Br h. mw gwirtw F-h H
omm m. vaa, mm. ywhbw. srwii.
( fUrtev. tx P F M
Diw. Kr Mi. ricMir UmiiMir. Fob II
WMwm. Met. M toM. ltrw. S F F M
AferiMM. Mr karfc. 7 Mm. O r. tawi
mhm. rbit
(Mur. Br Ir. tNM Ulariu Ijwbct I K I
ll'MliiftA bk. Mh torn rahwMk Feb M
Akmm. Br bk. Tfetoa. Saw, loiiil Fb
JbriIt4rfar.brU1IIUt.aaii. Lii'iHol. J 3C
Oaaraar. m. S. F. Jaa S3
H-tbwy lUv. Br bk t torn. 4m
ARRIVAL fltOM SKA.
?SMMHMria.-M.tHiMN. IMmm m S I'
firb
MeUoctoaa. t&- IMS unm Maauaa Fb t
(MmhW S24 IM Bat" S F. Feb IT
fCart Bead Mm . tm INMTTntaa. F Frb M
$3il.
kr bk. XU ik. WiMiaaae
Sira Mck S F Feb 7
Aiebar. Ur .. " mm. Www. ndmmAtm 34
Kate ataa AawkiMMMh. taaa. I, lirape
IlMtMH-..lMiS
rtarbw. Mr b. 4R tMs SiMin. Ma lHaM Jaa S
Sfctttrtci. (J In lxtM auaic - tennrw. re
I-2t
From Anit'riau I'orl-.
Orient. VriC 3(2 taw. WttltatM. S F
"defecaca. Ui Out. N CUti St.
Tm le. -vli 2: tan. McAlkf ! 1
Oam. t4t It) taw. Trwwhrulw-
'..lul
X.'i.Ti X,
.Vtiri
Meam. ah. WW inn. trtl. J. Y Dec U
GerUm.aii. ItHbHlolphw. .Ia IZ
Hnpro,i XMrVrl..llHH(.
KM- ltvtrt. t. IMh Kt. MrtlfcHt X Y Jn II
CnlumbMs, hi iVmald. Xe Yri. Jim W.
fWrtr WNHtmr, Aw bk. te4iS. tbH4tiMi
IVoiii I'iriK lorls.
Aamr Ot-mtid. Ur xh.) tm .Me:Min.UMiir.
Otc .
,4K. Km. bit. l4Nfi. K"Biwn. (i4W-
hrs.Ort I'
ArjK. pr bV HUImk Itio ik.iHWfM.
Cfnnrti A r W Mi. ms. AU4h- libw
CbU' of fr. r HV. NCI im. Ymihk. .MuWiiiHnw.
Wan CrM. Wr bk. i" 5. .Iot-. IiriiM.
Ora(9 l!tHT. hr M. tWil
Oas -Ic4yn4. br M. M lm. YaV(4hmwi.
Klbol. br A. U took. i.r)iam. IrfvwtHM). Xw
JtmMjr (JbHn. Ur W. 73 toi. llarrtK CurtMflT
;io ch4. Wr iU MtttHM Itwbrw. YwfciibWMi
n-rn.brWk. hi I Uhk rt.
)llsc(e I resale. IvrbL MKt Js. AIMfi. Iwn-jmwf
Ahc 1. VM ilMH1lltl JtMi Vw(m
Odeltu. br bV M6 loot ltrfil via Hunobibj .Ih-
ly Si. JltrttUfnt
I'abtaoa. br IjV 7 tMK. WH Itn0 it. Xfr 3M
Swim W M, tM MMi (.Hfivntai. itwr Karm-
oastb- . W
SafHirLilhiiv. M-r4i. llUbw. AMmhwJMM
Soolttsi fjirj. br M.. VAwlhiHW.Ost 11
Tkitkn ( 'MrMr. br h liW ta. baaiHH
VtrAtt. VkHiV. Ions, 1'nee. LtWi4. bopt I ra
Vjolona , br bV. M tn. 0i, OlowM.
Zip. br bk I.hfitjuwI vi Yiutena .Ian 3
THE MARKETS.
Asforut MarfcfW.
I'i,or. Superfine $5 (K); Extra SS.7);
Cm Meal f cwt. S 50; 13uckwhoat Y cv1
55 00.
Butikk Choice roll, top rricos, 3 cU.
S7c wnleaIc: choice llllanwok t"c.
CHKn.sr.-Clut&i dairy Uisc
Eoos. I "VSpSu ct? H. dot. ChickoDS, S4 0(t.
Fhbsii Mkats. Choico cuts. Lamb. 10c:
Boof 810 . l'ork 10 ; .Muttan 8fel0. By the
carcase c
MfUTe?. Breakfast bacon lHir per ;
Jidofc 13S&14c: haws 131; hwilders
3Q13c ; smakod boof l.'rglOHc: corned beof
SlOgls tl bbl.: coined iKirk ltc tt
BKAXf. ?&i Vis.
Dkikii I'itriT. JMiHkberris3c: l'rnie
Honkv.- Ih fraMtt: :wc : ih jcIhp" Jc
Lari. In tif hb4 emMie 12 l-"c T .
Ihj. Fkkh. Bma ? 0 : oMMMtry. SSt
tan; 5kw ?!- ; liny ia boWj .Vn i?tai.
Uats. Aertliii t ttHility. nricei: rie
fraal 4Hm ete ? Iwaket.
VnBiirAtuP. l'iuoe i9l et. T" :
OiHawlAVvK1.
S:m IraM'io Iarltt.
IKY Mill. AM TBSJClJKAI'll.l
Wmbat 1 47 1(4 " - ci'tHnl fr
Oats 9l 1'1 ? ?U.
Wimic OrrsoM. Valley 27- tt. V
Hunt- Ufa HtltHl l4e; lifiJil. Wi
Jc: saJtwl vulfiifcr 12-
Famii.y l'itti'iiox Khi-om, l.ll.t;4
cfc: clear Orefpni k. KHIinc; Iihim-.
12'4'hi:'tv.
11ai:m: Coast feed Mii$l C. fl:
31rfwiiisX73C. jrf t-tl.
II AY Wheat kl-". Oat. SilS,
l)iule..5i5Siri F Ion.
Vk;ktaim.kn Potatoes 7.sr. c4 mt
1(K): ()iiion. rl. m$Hk' per HK: Vel
Jow, .51:.?1 ."Mi iter nx.
:; I'iilifornia. 7(47f T Iw: Ore
gon, o-t'-lue V ilix.
Ki.ovis-I5e.-4 fsimilr extra. ?4 7."; .Su
perfine, i TAHfi ; IJakers extra. S.1 V2 :
OrxoiieNtra.JM 7."fS" (H; Walla-walla
e -Ira, S4 ."t4 7.".
Fkitit. l)riel apple-. S!i els. for
quarters. -.Heed; 1'Ihhis pitted. l-'HHe;
Penelies lll'J'e. peeled ljSfJh
BlTTTKK AND ClIKKK Etni failCJ
Butler, 4U et. t : Fresh roll, good
to choice. 4rm47't ets: 1'iekled. 40 rt.
11..
Sbki Flax. i1fvt?ck' t H: Canar,
K1 e; Alfalfa, sialic; Timothv. Ugft
30e t lb.
Ba;s Theie is a jjood business in a
jobbing wa at (a!V.,e for standard
grain.
TIDE TABLE FOR ASTORIA
From tables oi United States Coast Survey.
High Water. j Low Water.
Date. a. m. p. m. I a. m. p. a.
17 2 :ti. 2 44 12 a 00
if. 2 57 . x :ei a sa a mi
lli 3 2 4 3M 10 37 10 W
20 4 - ' 1J 11 23 10 S2
21 U Of 42 II 2! 11 51
22 r, 07 7 :a 1
a 7 lb let i oi 2 4
24 t- 33 10 281 "- -I I OS
2R 4 11 :W 3 41 fi 11
2f. 10 oS .1 0" C 11
Never go shopping without con
sulting the advertising columns of Tub
Astokian. Tliev will tell you where
the best bargains "are to be had, and just
what merchant are alive and doing
business.
Warranty deeds, quit claim dee,ds
and mortgages, for sale at this oflice.
Columbia River Exports.
DKCKMUKK.
13 T Qnifcnrt'icn . jyer Ringleader.
From Portland 19.es ctl wheat StfUW)
- Astoria ,05fi " " 21.XK)
Tidal- -a,7lr.
From Pmltaud lti2"7 W. r.
AiHoria 3 '
$ro.uo
sryj.473J
TaK.... W.Htt
lj5
T4al valw eMtiso ?7.17
1ST Qma4Mnm. iter Atimm M. S(mtt.
FratN INwtbMMt Sel tte wtMi B5JM
- A4wia '2t& " " -
T4aK njm sswws
K6 7 Qttfrtnthtwm. prr IjMm .
Fim llnrttaad JBT el. fml SI.Mrt
7V V"-""-1" rrfnr.
FnNR rontatHl 21 JM etls 1kM SXVt
3 7Vi Urerp-fil. per Jjank.
FmM rVwtlatMt IUKSUMm Mtr .-V
- A44H1 l " " - 2t
TutaH H.7B J
?7 T ljmrrMtim, per Okmmdm.
From PunbUMl -Ajm ells Imm ?,
- Asi.hw ra.iw - - Mj-a
T4aK U.C5
3 TW Qaw nni, fMT WaJniirT.
.r.
Ktom rW1bu4islftfc
.filjStl
Xk-Tilmfrmin,prr Kdtmm Ket4.
Vnm i& 3S,7 eft. wknal .8.7
- Astoria T.Hfc - " ll.-w
Tulal..
a.NT5
i.7
4AKrKV.
Pram r4tlaia4 3zVBtCrttewlirt C
Vram rWllaiiMl 3Bai rtte wfcrart -.
12 T UrrrmM, par $tor 4 tkr K'-Hh.
l"ria)i Jutland ll M Btatr
" Urrpi, per HmH rjf
l'MIM lVUllMMi lvW M
imrfnitt
, -A.t'.
..M-.l-fl
l!
2 J.'m
t
FrHta A Jtiria 43a
TlliMl VJ
1'HHKfAltV.
J- ?V I iter i irf. prQtter.
Vnm pHrtbHtd lja bMMr-
iwKbimli(
- jMlft. MtlWUll ...
T4l ....
2--T1 Fimti. f-r tfArmt.
FnitM iVHbMd lt.' tK KtHtrt
1 r lAtrffi. per Ajim".
h'nm l'tHmA xfiM M .....
T1 tfarwfejax. -r jlaairam.
i"imm rrtiMM xi 42t m WlH
I'wm lrtbWMl 17.12S ft-.
A4rtj l(ij7B-N'mimiti
TH4
T fjrrrp!. irr I)rin.
rtm rrilaM4 llM"nlfcH,Mflrt
s. bMs Ibnir
lrfcl Rr s HlltMMM
Tt
-7V QHMt4irn. prr 'trm4cr.
Vnmt I'4mHm)4 13.5X2 ctls wkciU
i2.,l'C
1 ..1
..':
SW.CM
inri
OtMimber of Ccroruerce of Astoria,
l!;tiUrinHlnu evt'rv Wainl l AlfH.la
of i-jm-Ii w.-HtMi. nl 74 t. 34.. Ih Ihv lixl! of tli-
.1. i,f. A. 1JOWI.KY. Pn-idc ill
Knijrhts or Prthias. r'.
fi -v
A-r mhIcc. No- 6. K. ex 1. nect
lerety WixlH-lHy evening at W
"k. in 0e ball f the A. O. I". A .
UttriHtr OMenMuiH. ami iR-ntwn Mreeu
Ity iiraW C C
Astoria LiOdge No. 40. L O. G. T.
KecMlar MotiK crery lHerlay Erenins
at 7. o'clock. atiod Tewidar'a Hall, Uip
immmh blreot. Astoria, ever C h. 1'arkerV
siure .Heberi of theUrrter, insoouftand
nr.ara invited to attend. Desree meetine Ut
Mondu)' aaek Month. By order V. C.T.
Tomple Liode. No. 7. A. F. A. M.
Kla.r CVinmunicti,HS first and'VY
tbini'fHilMyf in each wntk. nt7'r V
o'etaek. y. v.. at the Hall in Astoria.
Members of the Order, is xl tandinir, arc
inritad to attend. Br erue: of tno . .M.
Beaver LiOdcre No. 35, LO.
Meet ovory Tharlay evenins
at 7 o'clock, in the Odu Fcl
lax-' lliail.iv.r. f Oa and Che'
nawM streets Astoria. .Mewbersof the Order
are invited to attend. Hy order. Jv.(
Sea Side Lodge No. 12 A. O. D. W.
THi -J.iuil iiMH'iiittftot ths bnlw-Miall Ih'
nh nl unlay - hImj: of ewn ek at I la 1m hi r
of ; itiiwck ilariits tm- mMiiis n mi
v!r. )iTciMlHr..laaiur wl lMniar.
Ilalf-a 7itiHit'; .Mnn. Am. x-Homiiht
mhI (HiiIhi', ami at i. -M. rtiiniif; m:i,
Iiin-, .lul xl Aieiit.
.1. W.tiKAKFIAKT. lUHler.
Common CounciL
Kexnlar waetinc- recoail nd fourth Tho
day 4Vemn At each month, nt 7'i o'clk
Mr" twxn- denirint; to have matter
4khi bv the Ctmnil. ntanyrecalar metinp
mm iTCi-ent the mk t the Auditor ami
Cterk un or befir the Friday eveninp iri"r
U tb Th4m n which the Council bill- it
ranUr mvettnai-. 1 1, it. CAUDV Kl.l..
Auditor and ClerK
THE ASTORIA
Photograph Gallery
taitn size i'iioto;aphs.
.ii SO Per I)n.cn.
c'AUi.virrsiKK iiuto;isapiis
?4 t0 I't Doy.t'ii.
rrH'ial Mli- for faimlii-.
DRESS MAKING.
VK F. Il.l.sl.MY. - MAIN Ti:i.F.r.
In MasMC limWinc. next dfl Mrs-OrrlM,'
l ikih iiti-mn-i( to do
FIRST CLASS DRESS MAKING
AMI
PLAIN SEWING OF ALL KINDS.
I.j4dn-,il Astoria an- n"sfwrlfiiH nlH-it(-l
for a -dian of llH'ir patnuiaKf.
rAs'w for r.iiltm-k PatU-ni.
MAGNUS C. CROSBY-
DK.AI.KK IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Coods.
Hardware, Brass Goods,
Lead and Iron Pipe, Pipe Fittings,
Engineers Supplies, Sheet Lead, lion
Copper, Brass and Zinc.
GEKMAXIA BEER HALL
-AND-
BOTTLE BEER DEPOT.
CER.VAXI03 StKCET. ASTOEtt,
The lirst of Lager i Cfs. a (.ifatts
Orders for tin
ia Brewerv
tt hiii li.
I ft m tins plaet' will he. irmnntl attend
cd in.
JST-Xo chean Saw l'iitctseo Iteer -old at
this iiUeet
W.M. BOCK.rririetor.
f jC1 J
fw-r,ntfj
.O.F.
iTISCELLANEOUS.
Gentle
Women
Who want glossy, luxuriant
and twit.v tresses of abundant,
beautiful Hair must nso
LY0FS KATIIAIR0N. This
elegant, cheap article always
makes the Hair grow freely
and fast, keeps it from falling
oai, arrests and cures gray
iifiw, removes dandruff and
itching, makes the Hair
stronsr. giviKg ifc i curling
lemlt'itcy and keeping it i.i
any dsirel position. Beau
tiftil, ltenlthy Hair is the sure
result of using Kathaircu.
TTER
No Time ShouJiI In I.o.t.
If tli,- T !ii.i l.'i iii-i!'.i-K:inaffift--l.
In :i.: it tin -iir r-iiKil HiMr-lli r
Motii -; BUI-. Di'waM i if thv rsattt
nanifil .-1 -t.i is '.it mrf MThat. ih' a
l-:.-iy t'i-r. n I -'.ir- -in IHjbi.
liuTt-iiii.ii'.Hii'.rJ. 'K.i ,i! ;. wr. r.irh rliMi-
utatir trtJii-i. k ! "i-.i, I,--. bniiK 'ri-
iIIn kh - tnUir It 'f It" W'l! I. sO IMi
tun a iimi l:s i-r ..-.i'i' .-ad hhij;
Known im-i'ic-'iic hi 'i 'i ,i'l l)ni:l
and I ak-r v"er"
Children
astoria.
Mothers liko and Physicians
recommend it.
IT IS NOT NARCOTIC.
C33XTAUK LIXI3IEXTS ;
the World's jrreat Pain-Re-ncviiig1
remedies. They lieal,
.soothe and enre Burns,
"Wounds, "Weak 3aek and
Ithemnallm upon Ulan, and
Sprains, Galls and Lameness,
cjo:i BcatN Cheap, quick
ami reliable.
i" ' i ii i mm '
SPTJRT5 of diigustlnj; I3.ucu.,
snuffics, Craokllns Pains iu tlio
Head, Pctid Broatii, Eeancist
and any Catarrhal Complaint,
caa "bo exterminated Ly VciDo
Meyer's Catarrh Cure, a Consti
tutional Antidote, by Absorp
tion The most Important Dis
covery since Vaccination,
tBMaMMCiaaatWVTng
ONE OF THE OLDEST AND MOST RELIABLE
REMEDIES IN THE WORLD F03
THE CURE OF
Coughs, Colds, Hoarseness,
Sore Throat, Bronchitis,
Influenza, Asthma,
Whooping Cough,
Croup, and
Every affection of tho
THROAT, LUNGS AND GHEST,
including:
CONSUMPTION.
A WELL-KNOWN PHYSICIAN WRITES:
"It docs not dry up a cough, and leaxc tlic cam
1-cbtnd, as ii the case with most preparations, but
I.-vkc h, cleanse, the lun;t and albjrt irritation,
1 jus remoxTU? the cause-of cnmplitat."
DO JOT ItE DECEIVED by articles bear
r Maular nase. lie sure you set
DR. WISTAR'S BALSAM OF WILD CHERRY,
rkh the Mnatare of " L RUTTS " on the wrapper.
50 Ontri and SI.OO a Bottle.
Praaated b- SETH W. FX)YLE & SONS, Boi
x,MaK. SeW Vydusgiu aa J dealers ceacriil
S7k STOWA CTT
M p II W
$$ mm m
TOP.
FiteHer'g
a K. 3RYANT.
VV..
-j m2tfi&iitk&&'g
. BURLAPS;tjC
h: rnTrrtVl onorS!;
1 bgfer g
"ZaTi J-R.
MISCELLANEOUS.
A. V. AtlEN.
a II. PAGE.
Pas's & Allen
(M.Ct ESHIfc, TO B. S. L.VKSKC.)
Wbrtesiit. Mid rvtail deiUet? in
Groceries
Provisions,
Or oakery.
Glass and Piated Ware.
TKOI'ICAI AND DOMESTIC
FRUITS AND VEGETABLES.
ToetlHT with
Wines, Lipors, Total Cigars
The teree-t ad most coajnaytc tick of
vwi ia ikvir Mih- :o lie taunt ia tbf city.
CVraer f Ch.s sunt Srk-Hce Sutets.
ASTORIA. OKHGOX.
W 3E, HEMENT,
ASTOISIA. OKEC.ON.
DRUGS AND CHEMICALS,
Toilet and Fancy Articles.
PATErATT BrEDICHvTES, ETC.
IrsTiitlHs t-arefwllv t-tiiWHiiMlt-( at
all lHHtr.
r3r-HiiroKithic TinHMiv "d IVIkts.
aial Htimidin-y"- SjweltU llk-tT.
:b. ttv blood,
iih l KImmI A. Iji-" '
ll.VrsKANUL - - - OKKCdN.
Is imiu r-i-;in-' : n-rfivt- iii1t fr
FLOATS, BUOYS.
Copper Handles, Mallets, Etc.
I hate -n ttt-ajfd in making Ifcmt. ri...
iirtb,'iat Bvt yrs and mv w.rk lia al
a rir-n saiKfariMNi. I am iminil in
till all irdis. mtii4l . and mi s.rt iHitin
at tlH lor ihtw. almay-. umlT-IItus
hiIht frirH amtilii t inalit of m!s.
nfrslrft with
TKEXCIIVKD A ITSItrK.
A'i)-. A-4iria.
t )r aiMrescd t th iindi'tsitM-d. will n
.-ivf imaupt .itti-iili.ui. I. . ltl.iMi.
t'latsk-Oi'f. 'HviHl.
HOSPITAL,
ASTORIA,
OltEGON.
rSUIl.- IXSTITITION. I'XOKi: I AKK OF
X. thf H'r H ("barit. I- mw rly for
l!.i- rvrMloa of itat.
Private ntoHts fur :1m- amitiimdiinti of
.mv iUsirinj: tliriw.
Patkiit-adnrtttwl at all boui-s.tlay ornrtclit.
No idtv-Maii has exdMsivi rlulit. ovfrv
unth-ni Is fn-i to and list tin- rtifc of
nii!o iiie an ihiHan th-y nrWi'r.
I'nitctl State llnrim
Svamea h!h ii HosdtiU Dw.an oatl
thi! to Freffjm anil aliMalaiHv at thfc. Hi
idtal dHriiie .kkm.N. IVnwIt.- H,t lr -taitHI
fa- rnlttil Stait Marimat tla? Cs-
tOMt IIHtM
SlVTKKs OF ClIAKtTY.
r. K. .IACKIN- J. A. MONTiiMKK'i.
PIONEER
STOVE AND TIN STORE
Sole Agents for the
Magee Standard Ranges. Etc.
ASTOKIA.
OKKCOX.
r. I.M(AIIK.
A-torla.
j. a. ltitomr
Portland.
KltOIV.V A -HrCABE,
STEVEDORES AND RIGGERS.
Astoria oMre At K. C. Hohlen's Auction
tore. PorttortMl nUhro 21 P. street. 13-tI
3. W155C53asi??s. ''IA- .W.7
flHaibsrna -
HRISBnlBI IlitfIlMKffl If5 SFORTINGSULTS. P
U11I0B fWI
LEESON S CO.. BOSTON. -
MIFCELLAXEOr?.
&'JJ&Wthtl i'q
S?riVVWES2
Tin 31 nt SiittMiui JCemt'ily evf r
..-.it'i'.;i it i i rtain hi i' etfii-ts anil
d.a-s ntrf id-MiT. A. ii t m-HIi lit for llllliiall
tii-.li. I.V;i! priiif l!u
From a Prominent Physician.
Vashiiistoiii'.le.(ihio..IiiiM- IT. 1K0.
I)K. It .1. Kk.Ml.M.l.iS. Co.. ;i-tit-. Ui-ai-:iki
Ma.r .olviiiM-iiivii; sit Turf. Fn-ln and
K:inw. "f KiihI.iII- Sj Hi .( "iirr. aiol x ins
.. ,i!iiil.!i-aiMlH Hor.- .vhit-h liad Im-imi
JaiiH frMn sjiavin idiiiti--n months. I m-m to
iu ff a ImHU ! i-xjms. wlik-h in i
wi-i'ks ninoriI all laii"in- ami i-alarr
iiMnt and a larja' dint trtnit ;iiMllt,r Ihk-.
.lid lrnth hors' art :o-d:i - mhiihI a -nt.
Tin- o:;t" Ndtk- w. unrtli to im- oih- hiindn-d
itdlar. Ki-siMt-lfiilK jour.
II. A. r.KKTOI.KTT. 31. 1).
KENDALL'S SPAVIN CURE
HarrislniRj. I"a.. Xo . is. iso.
Iik. 1.. .1. Kkmiall&Cm.. 1 lent-: I lian
aer Mih titan that litis liadtilwH.e sikuiii
fur a iens: turn. I triril e-r thhijr man
-Hikl devi-f in inn-it init all in anrand
wa atuHit to sivi it iii nli-Mi a frii-ml of
miiM' iu tin-. rti i-:uhi- to iim- and reiinn
hfiHlrd K-itdn!l -S;i:n Cure wlifcli I tried
with rratil tvulis. tvii.nvinv th.it Imm- clear
ami eli-aii and llnti I e 'S ivnt- to vmi for
me of j our HliiMmtiil Hotm- MimiKs :im! I
I!. ink then is no ln'ttt-r luxik ormu-il on tlie
iMre and I:N dlM-a-M-s. I liae taken sreat
iiiti-ri--i 111 tt and liae -imi- sold Is coirfe
t -rjih. tim uet:Iilotaii- v.jII tr ainl do
v.iiatiMii I i-an b p-ltiiei tin 111 forotlKT.
Yours tnd. . AV.MII.I.EK.
KENDALL'S SPAVIN CURE
ox jir.-siAX ki.knii.
Itaker-fltld. Vt.. He.r;. l.si:.
It. .1. Kk.Mi.M.I. A. t ii. Crilt- : I hMi to
:mhi mv ti ;iiihhi iii favor of iHirhialiMldi
imiwirt. -Ki-mlall-. i-'maiii t im.' In the
-IKiiitf ' ts'j I )iind mi tin ire and
-jiraiiH-d my nht lmdi at Ik knee joint. I
a vry l::iw and .:t turn'-, -ntfereil the
iihM ei-m-i:ttili jKtiu. I uiH"i- a J;uida;e
on it foroi-r,i ear. and trii-d iot efry
ihni iu ni n-H-h. Im i-miki ami mi'hiii
that Mimhl rive me tenti:ui-nt nhf. Wlten
I overnorked. it himiM mhi me ery ihih-Ii.
In AHil 1ST- I iKtran to think I -IhhiIi1 Ik
a enjijiJe for life : lait hj mjc -nM- oP'Ken
ilaMsSitin Cnre" tlMinslit I would try it.
I n-eil ihk- third of a ld!ie. ami eiM-neiMed
ndfef at oiiee. The miii teft me and has not
tnMildiil iin- !in-e. 1 feel erj ur.ttefnl to
ihi ami wiriild neomriieiHiKemlall-Sia-ti
('are' to all who suffer with ".nraiii-or rheu
matism. Yours tnilx, Mtt-. .1. ItoiTFi.t.,
Kendall's Spavin Cure
I- oiire initsettect-". ni:hl in its action as it
doe- wit Idt-ter. -and et it K H-netnttiii
ittd iMiwertnl to reaeh an deep setited imtn
r to remove any 1ioii growth or an other
iilan:eim-iil. if 11-ed for several days, sin-h
a- sa-tn". sidiiits, eiirb-. ealkuis. )mius,
-H!m. an lamem"ssainlallenkin:einents
of Ok- joiiitsorlimh-.or rheumatism 111 man
and for au iHinHi-rorvlik-h a liniment is
itseit for man orhea-t. It I- now- knov.ii to
l- tin 1h'"i linumMit for nuiu ever tiseil, act
ing tniM ami et ei-rtain 111 1;- eKeets. It is
neil full -tn-itth with iorfeet safety at all
M-aMHis of t lie ear.
Semi adtlress fur tliiM r.Heii einmlar. whkrh
we think sfvi-s isi! i e mii f itsirtiH"s.
No rem;-l lia-e-r met uh sin-h imiitali
U,I srf, s,, 4 iHir klnwh-ii-je. fur tn.t as
well a-man
I'rler fl rr lamb-. ir s, lHmk-s for SS.
A I.I. OKI OCIST.s. have it or ran set it for
jim. or H will -ettf in any ailre4s im re
eeiiH o rin" h ll.e irttnet'irs.
DK. It .1. K i:DAI.l. CO..
Eti'-siHinrli Tails. Yermmit.
SOLD BY ALL DRUGGISTS.
J'roiii A-fri:: 1 luiapploii and
:tl! 3i:ui :: lh- liny .
The Itotr . fa-t -uramer
iPlnjlLWd
n- .rn
iwss
F.lt.TrKXKlt. - -
MASTKlt
' Will Makf n ular irii-
From Astoria to Ivunjiplon.
Ami return. !
1
1
Ta?ill charter for freight r inissttce to
an mdnt on tin buy or river. " !
J3"Tiwiiic of raft- !n. lighters and
Imryi-s a'sHtiait.
IFor frright or imsae apfdy 'a boanl.
Nanaimo, Fort Wrangle and Sitka.
Carrying: I. S. Ulail
r- THE STEAMSHIP
hfe
iPVT"
CALIFORNIA ,
JAMES CARROLL Commander
Will leave .McCraker.'? Wharf, foot of I str.
for the above pens.
At 3 o'clock A. M.
For Freizht or Passage aitply to
En. C lll'UHES. Purser.
vp:lch hill
WATER "W03EtK:Si
Furnish iun
.'"PRIN'C. WATER
to (nit nuis.
Custom Solicited,
Pi no-ami general
water fixtures eim-
tantly on lmiul.
Plunibiuer at rea
'sonable mies.
(Jftice on west-
Eiehth street near (). R. ii X. Co'-t wharf.
.IAS "W.AVELCH. Agent,
jA-toria, Oregon.
h,
rvcaKis "Yr-? ii
JJLM
mm
c'-- m . 1 iiirintt----L-'-"-
S. A. MrrvTTT.-s-,
,-., a
.7.vy;-?T. -1-!
r-Te -l'
HILLS AT
NS70NE, SCOrD.
GRAFT0,.,ASS.
TRAXSPOltTATlOX LIES.
Oregon Railway & Navigation
C03IIMXV.
OCEA.V 5IVIS!OX.
For San Francisco.
UTKAMitHir IJ-T!S EVERY FIVE iHais
O at :i A. M.. its follows :
I'oln nihia.
Oreson.
Mate California
if.r...-.co.)
Feb 12
Feb 7 Feb IT
" 2! Meh 4
Well h - ItHMareh it
,l!Anil 29
AHll sj IS AiH-il 1.1
.Si play .1 28
May
-I
Ifc'Mav
.13
Kisht b. resenedto ehaner lenmers or
saiiitK davs.
mRfJl'ciI TICKETS Mhl to all the priu
clnal eiilfs iu the I mted Mate- ami Caanda.
River and Rail Division.
Columbia, Willamet and Yamhill Riuers.
FEItl.TAKY l. issi.
I.eti e Fort
laml for
jJaile-. VaI
ta Walla
Umatilla
and nn riv
er tflini-t
Mou Th.
Y.
Thu.
Fri.
Sat.
iAM
(A AMIS AMI A Mb AM
Astaria. Ka-
im4. iaei
ma SnmtolKAM
SAM
8 AM
BAM
RAM
PAM
ie rta. .Vetv
Wiststr
Cat hiamet.
H5A.M
lta Vww.l
h kamiij-
u ItranL-
iw-M. . .
U er nrt.
1 1 (tfl.
K a W nita.
aAMJ
(
S AMI
A.M
BAM
AM
. .. BAM
RAM
WMJ
DnttfMt . -
AMI.
Mfc-W Al-i
Imhv. I r-Vfclli-..
uml
wHnis. KaM
CKNKKAl. OKFII'KS :
Corner Front and D Streets, Portand.
.1. MiCKA-KKX & Co..
Agents Stale of California.
A. I.. ftlAXWKLU
Tieket agent O. K. vt X. Co.
.It H I.N Ml" IK.
t ieneral Freight ami I'ltK-enger agent.
T. F. OAKE3.
A'iee rre-ftlent and Manager.
Astoria to Forts Stevens, Canby, II
waco, Oysterville and Olympta.
ilwaco Steam Navigation Gi.
prTs nt'" farther notico the Ilwaco
L-w - Steam Xavition Co '5 steamer
GENERAL CANBY,
U'lHTCOMB MASTER
Will leave Astoria oa
.llumlnjs, Tue-das, anil Miturilay),
AtOA.M..
Friday.- at 6 1-4 A. SI., and I r. 31.
1'nrl Melons, Fort Canlij. anil Ilviac
Connecting with L. A. Loninis'suiees for Oys
terville and Olympju. oa Tuesday's and Sat
urdny'5. Fare to Fort Stevens................. 50ct3
' " Canlix ami Ilwaeo i CO
Jirrilw:n-o freight, by Dm ton. in hts of
me ton or over, -i w kt ton.
rrFar Ticket?. loTraze or Charter applr
either at the otiee of tke Cuaimny, ;fny's
wharf, fot of Itenton streat. ir t the Captain
m boanl.
J. H.D.fSKAY. Asent,
Oregon tS: California R.R Co
1 Hi an after et. 1 1, i-mi, train will ran :5 M-
ibw-?, I'All.Y Exeept Sundays),
KVSTSIliE nivt-io.v.
FROM PORTLAND TO ROSEBURC.
MvlL TKvix
LEAVE. ARRIVE.
Fartlaml 7:M A. .M.Koerx 7:tJ P. M
K-ehr; --: A. M.I Portland. 4r25P M
A-BANY EXPRESS TRAIN.
LEAVE. ARRIVE.
Portland l:i P. 3L Lebanon . P. M
LefcntoH. 4:I-' A. M.PorthHd...lO:05 A.M
FREIGHT TRAINS.
LEAVE. AP.RIVE.
Pwtland .:15 A. M.IJunct'ren :00 P. M
.ItMWtiaa- ...5:H A. M.tPortlaad 5rJ5P.M
The Oreson and CalifornU Kailraad Ferry
makes connection with all Ke?ulnr Trains on
tat-ide L-ivyniB.
WK.-TSHIK mvi-nv.v.
I'roin I'ortlnml to Corvnllln.
MVIL TRVl.N
LEAVE. ARRIVE.
Portlaml .... :,i A. M.ICorraliis ....?: P. M
Corvalli. :: A. M.JPortlaml v2 P. M
CIse connections are made at R05EBURQ
.. ;n ,h"tu- of the Oreson and California
stase Comimny.
. mrTu-ketsferraie to all theirineital points
in California and the East, at the Company's
Office.
Corner F and Front Sts., Portland, Ogn,
Storage will be charged oa freight remain
n? at Cotaimnys Warehouse over 21 hours.
Freight will not be received for shipment
after 5 o'clock P. M. on East-ide Division.
ami B o'clifcfe P. M.on v wfide Hivision. -
J. BRAXDi. Jr.. lien-l su-.'t
E.P.RCK1ERS. t
(Jea'l Freichtand Paenger Agent.
Astoria anil Kxiappton.
, Regular Mail and P.isseiiger
! Steamer 1SOSKTTA.
5aiB
I II. D. 0RCUTT MASTER
! BirWill leave Knnpinoii for Astoria and
return daiiv
I CARRYIXtJ THE U. S. 3IAIL.
Also have a lighter which enables her to
carry wood or freight ot any kiwi.
fSS- For charter, freight r pasiaze. at liv
ing rates apply on board, or at I. U. Case's
j store.
Wanted.
1 X AAA POCXD.s. KAGSJOF all kinds,
! jLrjJJVJyj clean aim dr. at the Umbrella
' shop. Main street, by J. JOPLIN.
i TwF''1l''ifc0r""l"Ki"