The Daily Astorian. (Astoria, Or.) 1876-1883, February 17, 1881, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HI
-a Ixz nilij QsiBxliiru
ASTORIA. OREGON:
THURSDAY -
..FEB. 17 1SS1
COMMERUIUND TRAOL
I'lIIHIIVIIlt.
Sth-er, t pur. .
Coin ettduiig- am das Fnum-ww $ jMsrlewM
precusM.
Own wtetto Xw Yrk lutraa: imr:
dtta.ltoi per -
Jjogfti Tender--ir.r.
Tcrlr-aduc tr-uwfc-re Xw Trft ! it
(. rrMbiuw.
FKT tF VSTtilMA.
5AIM&.
Gw Mj-rie. t 8 F F. 14
Parta-aT. Br Mi fmr Ulan-- Pa M
MaUTGu. . MM. Pallii tefe 1'
"Will '. -Hi lav. tmm. r J? iJ
blrill, Br . 7. MB. tV-Wwr. j
tHtw. 8r aw. t "tat Uvenwot ae B
PratS :. ft bk i-r Fal-Matta Feb
Amc. 3r bfc. 7v-ta . ltnmA Ft
onto mr. ?:& te-. 4r s r r "
EcJ xi-r brdii9CU4.trf -M-paa. Ja
Vta r ."Wt. Itf V. 7 t ia 9
W4i fM Ul I Mar ? . F !
KMMk . Mi. Htt toxf Wil.U. UthnM.
o'tvit SC umm. JVtilta. A V f a IS.
fMT ' r ;
Areh-tr tir ok. " Ka. Kr---. JnhM.j4 it
Kai.ofc. .. yw,i,Mji.MI
fX-e..
r.w a rui: hai.
From AimPir i'ort.
tlrHCt. Iwhc ! Ki-t- "tVtai!. r
Trot-M. . ; "'-. it i Hl is '. J i
Mwa. . m lWi Muni. . jc w t
;wtti. -4. "rt'4-JliH.. Jan )3
.
Kats ivear.rt. i. "! ts. MJlt : V Ji H
("o; .-. Mm rMMla Vttrk. J.
furri Wn4av.. Vm tk. u4mhc. ?'iitaUtaM
P-uin Fnicu I'wrtH.
AaD(-0"-H. 3s Me'tton.Uiri,
Dc It.
AdolU awe. W. . UHpJ-ai. ;4lai-
Ujiv. Dec
Ary sr M "Mw-. Kio 4 Joiw.
Cooatrol Ajrr br ). Htiai AmiaiHl-K Irlmigww
Oct 17
(,'r.yJ pra I t8t. 1C :oi-. Ywns. .tlalimt-rmt.
.Nev k
Qtoa (i-Mt. W .p !. .l. Itrt.
UanotfrM ii K0') br Uk. 'rtlitf.
i.iuHy rta-ji.. i.r 77 t-t-. iitrri-. crff
Gl.DC-rj.lrb. itnr tnttS
Aas . t5-4M)o jut Viotr.
Scrioi or W 9i -' ajiuii Kimr firau .V"
CA?tK . W
, .i. i- c im 5
SrlVirtrtiuo. itr ttk.
SeottitsFirj. r M
Thirles UaOe. br eh liU tm nbu&mi
Violm br bk. 3 Iobs, I-noo. Uvrpet. etl I a
liwM-tnln
Vstoni.Cro-i. r bV. t- wub. 0b. OaloatUu
Zo. br b Liwrp-Md via Viotorm JaH 3
.1 J1l-;-
TUt majzct
THfc. iWAKfVtia.
AsKii-m Jarlirw.
FiKn. Surrfino 3r W;
tS J5;
Cora Moul l cwi. S-J .; Uueliwlnnit n Ct
$3 00.
Tin , ,, ,ii ... , k- (J
37c wbJtolo; chctco ittlaiiHKtk ...
Cu-KK.-rj,tt.-tj Jio uiJ8c
rAy.f. F-i-" cts i dnr. 'Chiokoac, -f 1 Mi.
. M.r., -. . . i i .
ta MEA-nr.--tbii- cut. Lawb. HK-;
yW . irk J ; .Mi:,n 1. My tki I
FRKfca
Borf
cgrciwo Jc j
a Jc
tk Iirettkfi.t Umji t sl l :
Mkitk lireukfi.- Uc- liHlr th;
-ride? 13,-i-vH-,c: hi5- My-.lic: :ldr5 i
IH'fi42i bbl.; ovrned trk UteV.IU
narm-irs. wWri-SMe: .-n.
Bu-SjlVc.
Flo.K'KV. - In t'rm-- My
i mUv '"a.
i.iHP.-o tin- atd e44ij 4- iJt-. '
Umx Ff4. Urn ; : wmmut. S2 f
tia "yawl w ?lb oj , ny i : um. ;
0a7S. Acror&tnf t -iliy. -- fi
r.itt lfifejM& l. ai &uielai-l.
v.TSvTijtl -., .i.u'hh il .- V tfc-
ILV
KM' -
bHiMa
nan r-:utci--r JJnrket-.
-....-1
WHBAr-St 4J Ml 5tf H-roHlU frf-t
-oirtl rti;!t;.;iZ.
OATS -l IWCI J-r -
Woi.--f)rf, VnJbsy 2;: tts.. V
tb.
,. EttstmOrer4B,l-(ie.
.,... -i.-.i :r .......
' .tr;,ri.V.,TiCU.i:ii-i.iali-lrAl
A V - - r -.w- --.. --., ,-, S f
cts; f iir -Jrvni -..r, l-i-f'-jc; buns.
liKl-ius.
Uakley Qi. feed ssi a". e(-:
IJrtfWitt!H7;'i VCti.
HAY-Whtatt. .5lt$lS. Out, $8ir.
Tt-irlv -Xilui ;ir. A Will.'
Jfctrloy. SHsS ?!.'. 9 um
VE'iliTAir.K-j !'itMK 7."83 uk-imr
lvK); On tons, r.i!, w97te ir luu: Td
low. Sleiil 5 t 10c.
Ef.Gs tt!ifrnin. .t7iW7.- "l Uj:; Ore
gon, Xjt&Wa & di7-
Flouk -I5Mt Itttniiy xtni, S 75; Sm
thjrnne,i?o.10(l; Bivkers extra, $." l'-":
Orejou extra, i54 7."Vfr. mi; Walla-walla
extra, s9 50jS4 7f.
Fiiuxts Dnel aipl-. Hwofi !. fur
narter-i, feliced; lMums iiittetl, i:t;llc;
VAcbt- J112,-,jiwUm l.ijCJi'.
liuTTEK ami -.-.iiEh.-sic ivwrsi. iain
Butter, -5 ct.s, 1 1b; t-r-h roll. j;mh
to choice. 417'., cts; Fle.klel.' w ets.
Sekd.s Flax, ':i&te 9 lb; Cantirx,
- 3H-Jc; Alfalfa, S'lle; Timothy. 'jfgL
10c ?J lb.
Bags There is a good bubines in a
jobbing way at Xyti(.tiiii for .standard
grain. .
TIDE TABLE FOR ASTORIA
From tables oi United SUtU-s Coast Survey,
Ilicb Water. ,
Low Water.
D:t
X.
r. x.
A.M.
e. a.
10 3 .. .. n :pj 3 10 fi 1G
11 10 .V. -j 4 17 6 0
12 ... 0 IS 11 31' a 12 ti 40
13 t) 61 ........ 0 tt; 6 3-5 7 22
14 . , 1 ..... 0 Ai. . 7 15 7 4S
15 1 49 1 1 7 ." 8 11
16 2 11 2 0X S 34 8 l
17 2 32 2 4l II 12. 0 00
1 2 57 .. 3 32' 3 . 9 fll
19 3 2S 4 28- 10 37 10 1X5
--3 ever go shepping: without con
sulthiir the- advertising eolumnsof Tin;
Astouian. I'liey will toll yon where
Ha best larg.ti!ti art U be had, and jiisl
wJiat inorchauts aro alive and doing
bnsinuss.
' VVarrHiitv dueds, tjult claim dwds
and mortgages, for sale at this Ifiet'.
Coltunfeia. River Experts.
PKCKMBEK.
13 To tytcfrnrfnvcn, per RfnafwHfcr.
From Fortlsmd 10.CVJ ells wheat. 520.400
- Astoria U.orrt " - . 21,000
T4as -TX.712
irr- 7V I,ictritrL, per Chttfcre.
Vxm FmtiImhI 12.277 Mds flour....
Astoria & " " ....
T.Mjtts ..U.HU
Fi-tm Astoria 3.2i! shHhoii....
SoO.lW
Tt4a4 v-He mom -.. .-..
tH rMtbuH 2.tjMM Ctfcs H'Bt '.(
- A4ri S,: " - :,.
Fhhm INmiImM 5-J mK wtKlM.
16 -T Vi--. K ifrfc.
Ktww F-MrtfaMMt 2iMl Hi wlMit.
J 3J 7V lAterpnL yrr Ijwg.
5wHft
-:!.!
fmjwiJ
Fmm Mmiln4 II4 W. Ikw.
Anrtx
UB
TU)fc. H.7W
7 r tff ti-lin. per Ctmmim.
Vmm lsrtlainl -flm i4l wImmi
A-4l 2X.17- "
-srajS
3I.P-S
Y4j0h HJK3
5.
2..7m tjtm4utem. firr Miwiv. j
Krmi PartluoJ 2 u W eil. -rtwiri. S tl (tU j
31 7' ymf !. ftr Edmim JW. '
Fwkm P-wCand at,7rt!M witrat ..7H I
- As-wfia ". . H. '
Tuialk . a.7w
jwi'xuv.
Y jruutM, pe-4 b4$ Jffi.
rmmriiU-nAz.nirtlttria .t:.-
H Ttt qrmnir, ft mmymtm.
Fimm rarUattci JV Mk Mat -.
IS T lAttrtt. trr $tmrf the .Yr.
Fm l-otitsind .-: M- Vht -w,-.
rl TV IjurnffoJ, ftr KmA eif.
FlMM lHlb4titt H7 M Ittwr flft,l
tHtjrKfmM . 2jH
r vidiMHH ..
Fmnm A4OH " - ii!
I Ti4l fl'ta. ..,....
ruwcf v.
Fj JWthwMi IJV. trf-li. -
l-itll)irlit
- 2! f.attninM
I!
,
' l.ivrfM. ftr JjtU.
FiMtM rrtUtHl jn )MklkHr..
1'ixtM l'.irtUiMj 4a ell- wIwhI .
Fih rurtlnml 17.1S k mi
AiTJl! !"J7riliHMi. .,
Tal
r-tM rHi5iHi ii.Vmp4K wkitjii
A-IH1 1 -llttH ...
W.
j Tm4-,J
v -Til ijtH- HiJifCi. fr l'ri'n4rs.
rumt i'.-rit: 4 l ri . ntiwu.....
.:nM o C twuercc ot Astoria
i.if'.4i - 'N. r. 7i l'l M.. I III- 1i1! of tilt
t .. J. . .M I.J. . 1 v..!r-.i'
.-4 r ljmiL-. n. fi K.f V. mAtA -ft '
Hn W ftiHMl(i ereniiH: at ",Ktii.'
- H'Kk.tiirhliHllHl tkr .o l.W Vfity
' AatOHH LOdge NO. 40, I. O. G. T.
j Ke4fMlarMootJBCu-.erjlHc.-da.. hveninc
tt 7 , Vlw-k. Ht;-1 r-Wf.iare Hall, lli i
!''"" Strent. A-J:i, rr C. : 1'arker--
jSUN-e Mrwhors- f tkc"rdor, ia k"'h1 -taml-1
jr. nriorito-ltnttnd. lprcc i-iooli?lt !
j MlHMilir wn wth." Kyrdr W.C.T.
Tetupie lxKlffe. JNo. 7. A F. A. M.
Cxnlftr r.MHiManlciHH-- r- and VSf
;l:it1uIv- in tniMtth. j-17't 'V ,
oVtwrk. r. x.. at Ike HxH in A-itoria.
t leiHlwr!' ftl Order. in ffWMlitandiair.are
. Beaver loaoro No. 35, 1. 0. 0. F. '
jw: evw lanixlH.iv!Bifr.-jfi,J35j .
it 7 bVu. u tl- k1u Fcl-lg&S
k-- Hull.tr. if U ami t:Le- "w" j
j nMMfh4tr4Mt. A"tna. MMtbcrjf tMPUru
Iriii4 b-stiwui. F.ynlor. N. .
nKm4tr4(. A-tna. MMnbcrjf tlpOru?
twIMbiitfL .ynlor. A.n.
SoH Sltle i,0dffo No. 12 A. O. D. V
w.
UMStHnl. -time -f -4Mi'H-kiilllM'tMtr,
l'KfflSS;!
mm iht'UH-r. :tH." t r. M. Minop 'i;.,
MMrt laatl iftaf &!
.1. w.:FKli )iT. UiNiHiUr.
Common Council.
Kiar -Mi-euur- -tw-Kt h-i I.MirSh
!iJ -etifb W-Mtotfc. at 7 , rl-fk
V,H.4t.'.h.ve'HW.irt
I ai- bv th i.u---l. ..I an-, n s-tl.tr i."-4i.
" "- "- -B" n !" '
UkM . mi h urlM- !.- I rt-4- ..-e. i
it..' I -wlm ..ti ur!. she M.i.eii i.i(-
-.iii...dle..
t '
I ,7,tTTi, AVHTITA
p nfnoMmtl I 11 ovv
-- j. i.
.Mr. J'liaraCKAl'IIS.i
j i -0 tV. nyi.lf
j rAttixscr Niy.i-: iiioto;kai'iinI
j -.1 HO lr llnmi
" "r ,J"-
I sa'--MM..ial ntJt-s I.t l-4i.iill.-s. I
;jr---(s-il ratt-s I.t lamilH-s.
DRESS MAKING.
mks. f. w. iu.su:y. - MAlN:Ti:Kin.
In MK'iiic iMtiMtx. t-il Mwhtim Mrr.llAr-jr
Is hm irtretl in do
FIRST CLASS DRESS MAKINC
vi
PLAIN SEWINC OF ALL KINDS.
Ijtdiesof Asltinsan- resHVlfnlly sdleileil
fttr x share td their mlntia;e
iv. eiH for UiiUneks 1'atieniv
MAGNUS C. CROSBY.
!KU.Ki: IN
Stoves, Tinware, and
House Furnishing Goods.
Hardware, Brass Goods,
Lead and Iron Pipe, Pipe Fittings,
Engineers Supplies, Sheet Lead. Iron
Coppo': Brass and Zinc
O RUMANIA I'.KEi: HALL
IT - -.m
BOTTLE 11EEK DKI'Ul.
Ch4.s Stkult Astokia.
Tlir liest of Lngcv .7 Cts, a (ifitu
Order, for the,
iia Brewery
left at this pLm Mill be irMitUy atten4
M U).
g--y.Ve oln'Iitt smi Fr- I5er.s.ibl at
lbnMbwet
HM. &OC!v.fi,t-bMHr.
.SrG.475
300
$fi0.37
IfsUCtt
.$7S,17fl
. J!," J
MISCELLANEOUS.
Gentle
Women
Who want glossy, luxuriaut
and iravy trrssea ot abundant,
beautiful Hair must use
LYON'S KATilAiaON. This
elegant, cheap articlo always
lnx'Lcs Use lii.ir pruw freely
and fitst, keeps u from fillin?
oj'.l. arrests cn.l cirf-s cray-
I
5iS5J, rcmorrs dandruff and
itcldni:, mskes tho Hair
stronir, giving it a curling
tcnut'ijcy ana Kejnn: it in
any fi.-ired poilion. I'oau
tiful, healthy ilair is tho sure
result of usiD2 Kathairou.
ii
t jc? V i
m
Xn Tiini' Sluiitlrt hi- Ltif.
If thtMtn.i ji. !i..-riti Jii.ti-,;irealTfrt-
J rd. ! li ih Miro n-jii'dv, IlitcttPr's
mmmii i;tiu-i-. ii.mm- i Uh' organs
iwiHt d : !! r f:iriMr mijh, and a
di-'a i ilithioir ii. ir!ii.v 1 xJH'i'-.ia.
mli-( 1IL kMUHJ M ..kll-. lni- M'li-
I rait Ivh ; mi !! ii in- 1 ui!:. I no
tliM" :i ii-! iu : I v . -.if.. ihI Iohu
j--.vii r-! .. ' -r -. !i ill Hrn-Kitt-i
li
roii
itclier's
Oastoria.
Mother like and Physician
reoommond it.
it is not kai.co:i:.
f-aalf'-aV'ai
CEXTAUIl 1.1N13IENT.S;
! tlic "World's rroat Puiu-Kc-
llVIll- TlllOflli. ri5- ln?ll
t . , ...,,. !-.
'S 'ak ack and
nii.-iiiiiiiLiniii ujm-ii wstii, ;iimi t
Sprtiiiis, C:i51s:uil Lnint'iirss
ciioii Icuts. C hfap, iiiitk
-Hid rIiaI)lo.
SPURTJ of uLssuhtin'rBJucn-,,
Snuffles, Crnclilins Pain in tio
. -Soad, ctiil Breath, Deurnct.s.
' aai- ftny CatnrrLal Complaint,
' caa oxicrauaaiou oy vveiuo
lif oyer's Catnrrli Cure, a Connti-
i tutlonol Antidote, oy Absorp-
t - .-. .u.i.u. w.uw
oovcry sinoo Vaccination.
ONE OF THE OLDEST AND HOST RELIABLE
REMEDIES IN THE WORLD FOR
THE CURE OF
Coughs, Colds, Hoarseness,
Sore Throat, Bronchitis,
Influenza, Asthma,
Whooping Cough,
Croup, and
Every affection of the
THROAT, LUNGS AND CHEST,
including
CONSUMPTION.
A WELL-KNOWN PHYSICIAN WRITES:
" It does not dry up a cou-h, anJ leac the cause
I-tIu-kI, at l thc-casc ith most prcparatkrat, bat
! oM-as k, rlarnci die tungt and allaj irntAtton,
l . mnovia ibe cautcHjf complaint."
HO M)T V.K IKCEIVI by -rttci 1-k-ate
MaaW nMnc, He -Hire yrm jet
D. ViSTAR'S BALSAM OF WILD CHERRY,
iSiVJsuuneofI. ItLTTS on the ---.
SO Cents and Sl.QO a Ito'.llc.
Vzvfamcrl by SKTH W. FOWTJC k SONS, Bw
-w.M-m. Saltl ky difg lad Ami - icra-!'
I 4
sfses c a i
j a CELESRATE0
: isbv i
i mmtu. -viv . wr "--i-r
" -xsas!0.!sa
- SbS&,,iSA:7a
"""' : jf-K. STOMACH &
i KV Haa a-aaaaV aa
Children
m vk m w is
3 l J. al aW
,? mm,
a. h. r-r.vrrr.
v.V ..
-J v(3-3??.wCW
s vss
-j -iirini
.-VBURLAPS,.
l'4a3S
H
pnTTft-a DnDir 5??
o
ca
uu I I Ull IlUt I. r t
? rAWTVV f .
" v . :
Li
-t1' ? .w-i
W-egcBB
3
t.-
-r
s?
tjU t 1 t j
'v
PACTIC COAST
ASEHTS ?0H
., J.
illSCEnLAXEOUS.
A. V. ALLK.N
c. m. r.u;F.
- p
fcRtiPage & Ailen!
I
-r1 R?XiJC r K. .S. KAKftKN.)
.vimt),- tttM rKJ! ttr-Mr-t
Provisions,
Graekeryn
Glass and Plated Ware.
TKOnCAl AM" DOMKSTW
FRUITS AND VEGETABLES.
Tir4vhr MJ
Wiss.Lipors.WacMlCiafs
TH- i-.tT .fil iws coi'lrt' U-'i of
r .frtiiH in tl'vit li-M-: li- found in th city.
f inf ofFa-.-i jwki -MumNtif ttP0t.
ASTOUIA. OHKaN
W, E. EEMENT,
ASToKlA. ORKtlON,
0,RUGS AND CHEMICALS.
Toilet and Fancy Articles.
PATENT MEDICIIVIES, ETC.
y Fn-niti-B run! hMv i"hhiwih m!! a'
! '
j --p-
-i:.-e. -M.r ! !vw .fc Ij-e
i.A'ri;'.Nii:.
Is u.,n -ff-.iirt! T
,,kKUv
rd.-rs f..r
FLOATS, BUOYS,
Copper Handles, Mallets, Etc
I hi. U-.-n ni:ur-d in makm.: rt't-its. .-ir..
ra- ilt-f t tivt- t-.ir. and mv -i-rk Iws s-
nnvs cf. n stls:M-tirai. I .ini ins-mrvd :..
fill all orders jnratl.-l rai -l.r--t vtis
..I tm bwt-st iWMt-s. alnavs .iti'lt-rxltiM. '
illier fm-lttrH's .etntnlhts ! M-tt t4 sH-is.
Onl-rs k-ft with
TKHNCIlARli & I'l'sHFU.
Agents. -i-rist.
Ill a-bfn-ssfd to tb." lllhlflMSIieii. will If-t-h-
lwtmid att'-ntbHi. It. .V. l'.l.i 1.
Ctnlskaitit'. On-arai.
SAINT JftrXAPtlT'S
HOSPITxVi;,
TOKlA,
OKKGOX.
rilllls lN.-sTHITIliN. I'MIKK FAKK OF
I tl.
Msters of FlKini.i- hih iea Jh
im rfitln of jmtifms.
rnai- rHHti for tl.- assniml-tl td
n-i-dt-sitins Ihfhi
laii-iilsatlHiittfdat allhoirs.da ornislii.
" ldirslt'iaii hus ecliLsii rijht. t.-r'
aiwiit Is fn-e t. ami lis tm- iH-iilt73. -f
mjnt:3ii ivst-ai ihej pnltr.
I'tilled "Httttii-4 Murine
-st-niHonHlio .x Hospital Dues. aire mti-
J tlttl l Freeetfe ami alieielam-e at this Hi-
ttal ImiiKfsiei.nesK IVrmits mit-t tt- ol
lalited fori iiit.tl Mau-s Marltifs at tlif lits-
om lt.oiM..
Si-Kli ot Cli i:tT. '
' " "j
.
r. r. -iAfKis.
PIONEER
TIN STORE
STOVE AND
Sole Anettts for the
Magee Standard Ranges. Etc.
astokiv. - ms:i:oon.
aq.
,x
W. l tl'.MlK
Ast.KlB.
-Ps'X
4S?V;-jr t
KlW. A 3IrC'A!ti:.
STKVKDOKKS AND UIGCKKei.
AiUxw Tce--At H. C. HoWtjx'- A-:iH
store. FortlKiMl obVo-44 KMreot. W-:
A. UltiV sSbkiPt't 5i'
FortlatM. ts.1J3
. cs uyc3Ljy V.- - -J. ' S o
5UsdfliillllllllllHlr TTmHii- r t v r-iA'' vvr, 'tArr- - .
aiKHl-Mi2wSBIi PAVmHnhj ;
SsBKiSRS SSSSgS6iS3ag ,i Tmrnfl- r LO Ai?7 m
iMliHSlsiaM spopriNGsuiTS. p
V-SaKSB?33Et S33a5SC3i- -IS??iiiW'a- n ,-rrrijc?-. r- .vs !
. tiiir jEaj?ciir fpr-iiaic iii ca b -!. ijw I iv u
!i5liJy9i.S
sa'ss:x -I&&1FJ&
Ze4y-?
o M. ' rJuiLLl Lv 1
R. LEESON & CO., BOSTON. I:""
.MISi EUANE0rS.
-5S
SW
frftTz rikiT-4 a f I'm't'A v .
vNg
,. .-l.lt . .1 . i'! Ill-- fl-n- :iih
i I -. ..f .
r ilOMMI't
!.-.:j
. I.,
r-rom a rrom;nem r-nystctan.
'- ?
w ' Jii-1 f. (ii- . .In-17. !.
It. K. .1. K'.!.Ll.i t'f. i;.tii-: i:.-i-
;.- M:r jMivMN n-.n; in Irf. F"V audi
i -irm.-M K-i; 1. -:sivl V .n . jnd bav;nt
t L.liu aid -;-; htr nW.iiJ.:.d been
fciw-" ln-i -! at . !-, - w ib. I . m t
I. ir a ! iji . Mi;li in i
t--u-. r- i..v-. fr nftv : nl flds;-
, hi !. . : r.
'M tr., -:.. t.e-r lion.
.! 1 n:b ii -
. -.t.j.il ;.- ii t
.Sh.V '",'.:! r,!'V,il!;?l,!M ,""",r'-'1 1''"'". WUaimtond Yamhilimvers.
ii a r.F.'Yn-nrrr.M i. i vkpwmmT.
J-TfjSdi I 3 5PAV1W rilBri ul,mi,wl-
HEfiDALL'S SPAVIN CURE
l!arril it. 1i.. Nov. is. wo.
IK. I; .1 Kl M- LA. (.. Oelllt: I bai
:i -r tlin mare that J h had a hone .!, i
f-r : Iras ti.a. I tnl i-vuj ninfr ma
l!arril it. 1i.. Nov. is. wo.
IK. I; .1 Kl M- LA. (.. Oelllt: I bav
in
;in
eraild .U--IM' i. otnt ht all hi vaie anil
wi- a'.n.: !.. "" ' -p when . i friend of
mint it lb.- ft e-aoit- to ic iid p-eom-itendid
Kendall-pitviM Cure winch I tried
whb zuiptf rMi!:-. nii,ori; s ill t bone elear
and rl.v, r'd tliin ! i.t T efnt- Jo oh for
one i iir iiiiinitri iio-m- i;ook- and I
think Jih-j
.k lit.!"- i. IhU t " ok j.Linted on the hi jnioka
. .i'-.l i UiliMiiM - 1 h. t .k.-u meat . w- itroi.k-
n.r
e i ..-i : i. .in i "'..;
'n .ii, -e
f-.rii. . m i'ic!' iri a
.mil no
.hat .n . I .. -i by .;t us !'. m fot other".
'"" " ."-
i!runivi i o pdavmii nun
i ntnu.-m.il. o orMviii uun
ox ii ri: ' fi.i .-.ii
taki-i-.!."!. Yu. Dx;. st. li:
J KiMt i. rt. . int : Itti-iito
-Id t!y i.-.tiiiKHi ill faTor of ran it-vain tide I
lio.nt.i... 'Kefi-diii'v. --ivii irr.-. In the i
-l-"! s " i" - 1 , il ..ii the m and!
-a.n. a : .h I m at h. kne. J.hi. .'
h:.. v, r -,,. ..., ,, ,in, lB,.n ,i
M.O-' .--r.: i ii...-' I w.r.- a hand:;.- e
it ii !tr ovt-r a o-ar.-nitt iff.! nwrt i-n-n-
thiHt ii. i- r. .... J.;; -.-,,! firai ft.v.sn-
thui wtHtbl j.l.- .!- ,nn-)i. nl f i,r. W !;.-h
I ov-norkt.l. h .!, i.:,in ir.t-.r iiiHclt.
In Arii !7- ! bc-san to' think I should he
it it ftr ovt-r a t -ar. -i.i -,r-... t...t fvr-
a enjnie !or Iije: iui aiv:nfS-nH f "Ken- " "
dan-, spst ii Fim-" ihisht I would uy it , Astoria to Forts Stevens. Canbv II
I iimmI .m- Unnl ! a l-.t; am! -neiitetl ' J '
r.-lii I .d oi. e. Ti..- p..in b-ft ine and has not
tr.riiidetl iih i I te.-l ry siatefi: to
rai-uid-AmddryinMiHMid'KeiidU-MKivii I itt.nn c. ...
rim -t.. :. ho s.ivrwth -.i-ndnv or rh.u-tiwaco oteam flavioation Gt.
maliin. V.ir-.trHl. MR-...1. ljtTKi.i.. i
Ivonilnll's Spavin LHirc;a55MLaMffif,iaS
1, ., ,:,..-.,. 1, ,..,. .,,,h,n.. ,, tt.IIfTmN'EllAL CAN BY-
d(H-- n.,t ,.ii.t. :n.i -i it i- H-etniUn; ! " "ITiAiilB MASTBR
imI tout-mil to rt-lt .-ij i'ir) M-alt'd pain ill leave -stona on
ot t ri-inoxf'iuv ik: .'intii nran nth.-r i f.1.i. r.. . , .
.-iRr.-M.. ii! -f-i-.d :T-M-ni! daN. smb .. rtie-dayn, and ?.atrtlH.
.i- -it-vii.-. .jtitiii-. .ttr'-. eiKoti-. "j-raiiei j AtJi.A.M.,
Nwemtwr-.. :tn :.iij.a .- d:.n,.aienient. , Krl.!u-. at ; i.j . M..und l V. 31
f tin HM..rs:il- tr 7eiinntiiii in man
and f.H-.... Min-.-..r hdi a liniiin-nt is '"' irn-., F.irt (nnl.j.and llai
-l lr m-.li ..rlt-i-t Ji S inw klHiKll ti !.. .4 u. . .
i.e tin t-st i.itiiran: fr :- ,-vt r it-ed. act- , l.?t,?r.fiU A-l'l"i,a-;e-forOy-
i.nftHiM ami .t ..-rlifli ii: its .-Keels. It is t l KasLw en 1 iievlav'- and .Sat-
ns.-.l lid; srfra(h iui j- n--t -ltv at ah -"J"1- "
M-a-rais.it ihtnir. " jFar.io Frt .-i;-v-s. ... . .iccta
Sf-H., :Hltln-sh'i ;r!n-tn:.d nniiter. w Idek " " I'anby ami Hwae. ... '".. jst 00
n .kn.J: ai.-s ixwitiTt- t-i t virtiM-. (
N.niut;. H:is t-ver h4 t;h s.-li utoinati ;lle.i fr-'fcht. by tin- I.h.,im ils of
d..l -' s. jt. rati kiHit.!.-'!..-. i.H- bt-asi ;t. i rait- (h or ov-r. 5i ih't t.m.
I a II a.smt(M
lrt-- 1 - r l.tt. t si iv.il,. f.ir ".
j VI.I. Hi:, i.i.lsis. h . -r --in srt it for
t .r ii will - m Tj. i-. t . -j. ..it.ss .hi re-
i-ji I pii l.v ..- : .ih',i , .
lr. it 4. M.MAi.t. &('.. ,
i.i .if 'i F.-IK WniM-Ht. !
SOLD 2Y ALL DRUGGISTS.
J
i-t'':ii .Htnr;t l lvii:tpf'je mill
ill !:-. on tin- I5nj ,
.
I --,,. g, j, Hl, a.,.r
I
l'HU.STl:f.
u.ir i:kk.
31ASTKK,
WW -HH)Cf r--iibjr trij--.
I'rotii Aslnrx:i to Ilnajipton
And r. turn.
. .
J :x-Wi .hirt--r i.K fMht c -tssHf:,. t
atn dM ..n 11m- iv .-r rift-r.
J
;- T.wlrtf t tart- !e-, lliter- and!
liHf-ss tsK-i-l;i:t. '
i
; F.rfnWit ts,ii adv in lo.-,nl. J
- ." ;
Manatmo. Fort Vrangie and Sitka.
I'arn in-r V. . .Mail-.
-rn i- .ti. , .-mi,,
.r-- -s. J..r. .1 r..-l.HCH)
f':
fTr
r-. t t-l-j.t.-v. i .
esr'xsrszw ...... .... ...
1 .1 A M VS pa !:iii.i. r.. i...
"
j Will leave It-Crakcn'a bnrf. Pwt of I tr.
J tor tho above mm-.
.t .-. lVLk-x a. m.
ror FreUht or ra-.-j.iseap-.ly to
... hl. I . ill I.1IK&, l'urser.
WKl.CH IIII-L
jlATA.'TER. WORKS
Furnish pure
al'lMNF. WATKU '
to patron--.
J&vSs- -'le,ad eiietal
a -,v,tt'r HlM" r,,M -
rirrJfK,.2."llst.u.tI. mi ham!
F72?-r.i-S: 1":ihIh?: at tea
"""'- onr.!ii! riiu.
tl.e on We-i-
Klghtl. sutnt Ue.ir ' '. !" & C --Ahatf.
l-.tt.h KU H. AjJS.t.
AMtta. Or--i.
I Ok
' JL
CfffiTsKMlllVW
jfWlsM3ya.
frfl.j'
' " I ii iii Mil
s. a. N-'ra
ep
42
a
I
r-
Vu Ji JiM Cj;o. &
MILLS AT
& GRAFTOJi. fc'ASS.
TRANSPORTATION LINES.
: Oregon Railway & Navigation
OCRAX IlVlIOX.
For San Francisco.
' 8iaiirtYEBvyivEja
olur.iltin. I llrcmm. lM:ttoiilirirnla
(r.c.s.s.co.)
r- 1711 b 12 f
j";""
M-h " l!lMrcli ."" '"""ii
'-tlAiHil 3 ' oj,
; -M:ril-
.. UA.rH 13
2SrMv .11 oa
May h i!m:iv..;;;";z.;. i3
Kieht i iv-fniMl to i-hao- m earners or
siding dav-.
! t !U:ni I'll TirKFTs .j.' .. -.n i. ..-..
U;iI TU'KKT. Md.it., all tl
'!.- in the I idled State and t
River and Rail Division.
j -ll ei'l.- in the I idled State and Uanadiu
i
Leave Port
land for
iCIiiiij Tti.
i
I
We.
Tint.
Frt.
Sat.
Ualle.-. Wal
la Wnlla
Umatilla
points .
Aitoria Ka.
AM
SAM
BAM
SAM
AM
I5A3I15AM
lama. Tat-el
ma.St-ttIM. AM
Vic'ria. tVewi
VVt4tn?tr j
6 AM
fAM
WAM
Cat mutM
n. t
"'hi hA.M jlSA.M ..
AM
". '"
.-' l "
It M-
(.AM
SAM
liMvlun - '-AI, --iil
..17 AM
"ai-'in
A.-
.-l
t ! r 'r-t
v.iil. ..ji
I ia...-..-i
I -? S?--'--?'
BAM
o c a '. V.
Corner Front and D Sheets. Portland.
i . . .-. .-
U M' V-lh? - . ? r'A , ,
AK.-ntlalef.f California.
. . A. U MAXWE1.U
aOKIUI. OFKIOti:
,..nx- .r-,.. fcaeniu. l..i:.Co.
-miin: -. .""iv. i....-.
! '"" "';,, ..
m rai ! " "ht :,n,1 ln?cr
j .., ,. . .T- 5"A.?
v fee ITe-ident and Manai
nL
Ser.
j waco, Oysterville and 01 vmDia
j"ti.
I et,.r liekrt-t. Twh- or thar;or diplv
J either at tbe iSk-e f I'm- Cempunr, 'Jray'a
' wltnrf, !v-t -f itn -treet.or Ut the Cavtata
, oh lmru.
J. II.H.I5KAY. Asent.
' reKon California R.R Co
-fc .jrSjE:
gKS
'3. 4if?
it
b an alttw ict. 11. 1JW0, lr.is will run as fol-
lowi. . 1 . I K.o-j.t .-snmtaysi.
.aSTStlti!, MVl.-It.N.
FROfl PORTLAKO TO ROSEBURG.
MUX- Tltvl
LILWK. AKR1VK.
. lVtilan-ti 7:. A. .M.IK.olmnr 7:W) F. ,M
ioiiMtr.. -".: A..M.il'yrtlad...l2i.F M
ALBANY'EXPRESS TRAIN.
, LKAVK. AKKIVE.
t'..rtUiul l:ftiF.M.LebfliMB !'.3I F. ,M
i l.oivanoti ... l:l A..M.l'ortlanl...0:Or,A.M
FREICHT TRAINS.
j f . " ,lim.ti''' ttli.fc ,, v
t , ; -I1.'-' V r i "m11 i - L S
. .IttBfttwB. ...:l A. .I.l'rtrt!ani ..2jP. M
TkcOren anil rnliforr.iu Uailrtwd Ferry
mitktf. ronm-ctien tvith all Komilur Trains on
Ktsd9 I ivi.kn.
wtaT.stio mrise.
1'roni l'ortlaixl to C'iiri:il!J.
I M1I. TKllN
1 I.KAYE. KlttVK.
FortlBiKl .. 6:0 1 A. .M.IFbrvalhs 3:f0 F. M
I --urval-i-i A. .AI.i'nrtIaBd 2l) F. M
L'IK-e-.jnnection?are made at U0SE15URQ
. u irii ili s-jb. of thn Orosmn nnd 0.lifrrntn
: taSe 1 5tupior.
: . iKetor-ajaxoa.i nirinciraipoinn
ini an:raw an.nne tuL-t. at tno loraponri
1 'ce.
' Corner F and Front Sts.. Portland. Oan.
. ... , , .
-ten-Be vill bo charseil ,.n freij-bt rema-
nsatliowiHiBys V rtrehu-over2l hours.
! rreUbt will not he received for shiptueut
t wior . kciwk r. .i. on cuiftut- i-ivu-ion.
and S'lw"K F. il.on e?Uidt- l'i vision.
-I. tUtAIl'l.Jr..i.cDl'5up,t
k. F. ;ih;j-;i;.-.
on'! rrei-tnt and iut-aKor Aseok.
Astoria mid Kuaitou.
Ite-nitar Mali .tad l-iiSM-tim-r
&
Hlt-ismer KOXKTTA.
. K. 1). iiltCt'TT MASTER
00 Will l'if Knani.toit for Astona and
- sw!I"""l!.Sli the r. . u.
1
AKohavt a llrhttr -AiiJi-h eal-le.s Per to
arry hmv, .-r freisht ol anj kiml
" For har r. frefcht or a-'iiixt, at Ht
in; ra. .hhIv hd ktwrtl. or nt I . W . Oaso's
stnro.
LKTTSKMIBAD t'AFKIi.
U-IXTH. oR FLAI.N. "r 711. hl-JST
L '-chHu' r Th AHtA fliw.