The Oregon statesman. (Salem, Or.) 1916-1980, July 29, 1957, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    450 llrriuaii-
79
AUKtNVM C0M1INATT0X
rroui ft kxzeh
0MY$34.95
viuno sash a noon
mill wo or tnrnrnoi
v.m b L"
liAlD aaa
t p
The Bir Drip
Faucet Special
ft H
la caa flllllM fkat aa Marat
tor M toaa aaa BUM aa al
JIDSUV
fM mm per to aa vwa
.a lata i flaw toaiaiian.
ri Na Caa V
B WOOD
,t.tl U lit M
Io you need a cool
Bedroom?
1 BaYUAM
111 kp AM eerr-j
pnig it a en rataa Amtm
JtDSON 6 ,
Vx nl JUJIT Cn l
Kncouraee the Dirt
hi to torn Itiiii kaaekaj
piatera rtoa wta a
SiEEL SHOWER CABINET
SPECIAL WTM
CamrW aaa B rnti.
ready to tMil CM 1-4J41
JuuVa I n Na. Coal
TOC utA mm lUt faa
R. .all Ati
M I AvM Anar Ida.
lUl ACC MATUf aaakai
lom rnlian AM.
latnr U. lat aIaiUm
MAM
MA illiAin caaaa I
11 ra(i m m 111. MraUar II
dnum IM). U-4AVB U
TOP OMa WaMhr IM N
SwnBH
LIKE ar
ntAA. CM
M1
roc talA CaA
k
!NDOW A tri.
autj
MM,
tmuty rtoOMa, Mai U. mmc
TM 4-IMT3
GCA Woodrj IM N Sumim
n ml CM
CM M.rK
KOIXAWAY KHti aith mn
traiapi III 3 Spir nr
i u tnr ISA M. Mlr fm
lW I Ir.'i.. 129 I
rhraa IJ1 SA rl
par nwri Ul AM i
iti hArAl tfart" ha'lli
II" 0 Mltiluh I ittKlm
r -vrhat III t 113 Uvnn III
and inw Mht hrfin
itemi Clan Wondrr 1A N
Summrr
)IEWraa1haai)AcA'C bump
trhf(A. CM t OH rvai
ASM WOdO. arAad MaM
aaa aa aML CM MAa)
PAnrr m mm aj auta
alula B h ll I iL II'
M LAAcAAtot. laiam
tm
Baa tmarrarad totrnnr lata
wall aaat II baauttful rnlara
and a Aria aaa aaly II M fal
raah aaa rarry
pvORR IS-WALKER PATT CO
ITU Ha. rraal St Cto 4 BTI
pTFrun gravel
cwaa jn
in B AIR 4 Bab Buff par
fart mad Sad at 111 ldlaid
Dr. artor p m EM 4 43M
LATCAU.rMaa"(vm arti IK
GAM Waodry M N Summar
VIRGIN TOP SOIL
EM 11575
J YPCWBrrCBB I d d i a I ma
rhlaas raan raiutan duo"
ratari Aaaka rhair fina iup
pltoA Baaa a 4M Court
411 Far Rawt MiAtnArMti
ror Renl Thrw r.arisrt
M K Cnttal V
Hntnil. frad hr rnt IM
I-I4IA
ilKl rr -mm If aaranouaa
AAta r mafit "aai nrwl b ill
do.M.rw. lao B L Buff
Pur CM I H
417 TrtM MiKAllditacm
SHOPSMiTH Comaln - tndr
lor car EM l-Pla
43 WArTrad MiKAnAnioui
WAnfTED J-40 nr U fal nda
lanki Ph SUyton 114 Ml
naihinfton Stiylrr
C.IRLJ blka Onnd '"i"l KM
3-N2J awk audi A rvn
Id HOLE ho fatoirr R.M 4-11AJ
CAiM lot Uaafl litim ano ow
mini all lypaa Ca.rad Marr
lilt Rrnarfwav
rl'OHPST pr'ra' l"r ar ran Imi
BILL HAHRI Vrar ''
Ptina Road at S. '' " R
Off Tumar Rd TM 2 A"l
414 MiacaIait tl
DCN1AL fLATl RPTAlR
I HR SCRVH I l MOST
CACCI
DB It A AS I irl CB Oarrttjt
Aui.. am Itau 4 Cam I Ml
iii Lm ph cm t un
'JiV
Sr. V IAAI uard amn Saa at
iM Stawa-i St Pb CM -ia4
4S4 MAchinTy I Taals
PP.I.L or trad fr mdl lath
lor pirkup Ph Aummiia tJ
ArTT.NTION proaparto'i mi
nan. tosiara. lha folloaini
may na purchaaed a. a uarl
nr indrrtdually - IIM C ft a
rompraiaor. dhla drum fao
line kraal 4 iluinerrwrket '
hntal 4 aluaheryHrrket lack
hammer wit atr tor. alan nth
r mlac'l ttrmi EM 4 HVl
SKI!.- i'b rarrtinl
tut lr mid S Summer SI
Farmers Specials
'5.1 INTERNATIONAL Suprr
trsrtor, 214 plow ratine. A 1
aharpr I9M
'M INTERNATIONAL H a v
Bailer twin til bailer MVlon
Ari, A 1 condition. VO0
'i3 INTERNATIONAL Side
tWivery rskr. A l. KM
Auto Sales
tnhm 4 Com I EM J 414.1
490 Fval
FERN FUEL
pa l Satom R4 DallAi
I unit koad ilabwood III Pin
Ctrl mutek Mwttual M MA
t-Kti - MA HM Collact
SUMMER RATES
SAWDUST POR MULCHINO
Crvoic BVot-c a Slabwnod
KAMI DOOK PLANCB CNDS
Dry a Green Shaving
WEST SALEM FUEL CO
LUt Ediwatar EM H031
1600 Employment
i& Ccaa.la.is, Wart
V TOC AUK MpaMv a? AirartuM aaaaa wasa. Whm ymtmr m I HMmum ia jj '
l5ffiSffiris - -
i 450 MerrluuMiiM
HO fwtl
M" kK aa. I1 c . mtt
MHi - ,
CAPtTa FUEL CO.
I for immediate
DELIVERY
i Sawdust for Mulch
BLOCK k SLAI V0OO
MIXED
MILL OOD-PLA.NER
WOOD
OAK ASH MAPLE
CM nn a, ta imm
I Brae laj
OREGON FT EL CO.
OW irwwtft hr 111 roH
DRY AND GREEN WOOO
MVLCIIINC 1AWTKIST
SAN GREEN STAMPS
CM IMOJ Ml ROAOWAJ
ajcmiAY run oo.
' " m m I mi
ANDERSON, eta i4m
Bi7 ca CM t-IW.
500 Bua. & Flnanee
0 A4 a H U
r to cu
Pick Your Payment
M am A ail al M am Km m
tiymt i Cam P trail Caa)
(I iam
Ut 113AM iltJ.M4;
C MUM lil MX at
Ml W 7J HI I .a) it
PACIFIC INDUtmiAL LOAMS
III I UArnt KM 4 UA1
rmVATC ammt' waa mm
rAI Ail AH lit mortfafAi ar
roatraru EM lux lAJrt
CUIUNIA1 invMnnl ll IkMil
Praaartt Lmaa C antra- Pat
Mr) Caal CM -M
UUAMt
KM m II aj. to
u Ui Van NrM
CaniatMatA toui tola
rtHAArA tPraufM
lUAMETtl CHIDTI
COMPANY
iM CAaw t CM a-AaM
CAftH for atT4Cafai and rim
Irarti Prtv a la iinnar rn loan
B M Mama ar W I M nwr
Ml ChatoAArtA CM IrAMI
ilWUNS CaaH, HJ praa
art kmaa. roalran purrfiaaaM
fcaliAiri aatmma ffM Oain
kau CM 4-arr.
SH hiTAittoiaaH
'RIVATB aaan to
iKtoraat PA CM I-
60() Employment
03 HalaWaaPaa'
(nr tarmt mvaltaf 4 wm cart
r.M 4 UaJ m EM MIM
ATPUC ATION1 r
alkA fnf IUUMII Kft
routa ftivaril rouiM arilf b
pn Applicsnti mutrt b ac
roirtpamiAMl 0? trtair parvnti
t hav thatr writltn pawrmit
tMi Apply t th Cirrutatitan
Dtpr1mfil mi trv
Inurnal
vr
COMMERCIAL
Placement Ajjency
Stm-a 1444 ftoacialiatf
In Offlr narrmrnti
III Orrfrm Bulldinf
T Mail Sfrr Dirlaphnna
Trinp 2 Wraki 11 Ml hr
r tip MlmanrrapA
Oparalor m M 1220
r Salailadv .'alam area
,15 3d n imall rbttdrn frm
r Tvpnt. Dtrtaphona Part
lima H 23 hr
r Vipt nf Nuraaa oul l
Saiant Ojan
r Mr1 S. rr nul nf
Salrm Oprn
f krn. G".) Math
It hr ri' 11 23 hr
B' Vta In tha Bail Jon
IM Slat St 411 Ornn RMf
KM 4 J33I
NliTICr TO JOB APPLICANTS
Th stataam an Jtmrnal Nam
naprrl do nol kn'ialnfly ar- I
ratil help nantrd advrrt'ia'mr'nta
from flryoi nt rrrrt hv lb Pad
rral Wafr H"ur Iji l thrv nftrr
lai than lha laaal minimum
war If trm ar "ffrrad ii l
nivrrrd Itrma nr If von hava
qurithma rvnrorninf trt II la or
nihrr War H"ur at tmtiri nl th
(' s Department nf Lahor call
nr rtt th Ihrnartmrnl i lr-al i
nf tt. at 111 Old U . Court I
Hini' a i?n s w Vlnrrlion S'rrrl
P'.rtlantl I Talanhnna r apltal
HAITI ritcn.Ktn 724
DANrr INSTRICTOR Pla
ant part tif1 niln manl
t-Mnf Ballroor' nanrtnf
Nn r-iarianr required l'l
lierimahle un lanie A
ii e. i ' vrr ?l in nf are Fra
Iraining et 111 p ni Don
Allan StudrM EM 1 732J
404 Hlp Wants., Ma
i"
WANTED Exparlanred rheea
! maker ah! to take rharfe
and produc paitaurtred chad
dar rheeaa and inttafr rhaaae
I Indira1 at eypetienre etc
(,rwd ) h lor riAhl man Kla
r.a'h TxV" Creamrrv P O
Box 4AI. Klamalh Pall Ore
60tV HaIp Wawrad, Laap
WOMAN lo r In nurainf
honir muat hat rar for
ran-poTtalinn EM 4-Vltl
BABV ntler
anted I HI In 3
Mul furn'" n
mat EM .1 4a1l
Iranaporta
OLDER lad ith tram for
rhild rire nrhl houekeaj
inf tn brf.n Sept nr Ort Nn
Sat or Sun aork FM 1LMI
CAPITAL
EMPLOYMENT AGENCY
Speclallltl in afflri peraonaal
IM N Wimer CM S-4MJS
608 Pic cars Wanted
BEAN plrkert raflltrr for Good
man , pIMoon EM 1-171 Ver
non S noddy Yard
HAVERSON S "Bean Yird HI
hefin pirkmf Tti July SOk
i, mi So of Middlerrma Sch
nn Walker Rd
NOTICE
To ref pirkeri of the D D
Kiawe Bean Yird Will Hart
Tun July J
ATTENTION ,P,
Ptrktof itArta Wrd JAly Jl
Rtonach B in Yard
l(TA-of AArlr bAAni 4 I A of
lata Start Moo July BWl Sll
vartan T R 1 4A04
School. II 04 to 11 M ii Cliv
!?r 4 Cpitnl II . I
at Pinn. Emir Comri. Watch
for Bickinf Dali Alt. BAn
Yd V Silvarton TR jM7Sl
pre now tor pol bean pick
pi Tnnr. furtt Stirt An
ut Mra. BAdajnt CM MOM.
600 Emptaymwit
4Ct
a. aava'a, TmTZt
Call KM MB) a CM
OffOITCIITT
MA" Oa WOMAN rPU. Q
i PArr
1 S3- "r,'."'i'r-JT
' KXAAVI PROCEAM
AVM AM MrM W MWn- 1
NTl!RE M THE RCH'GH ;
A" kuiMta m. trvMKA
lArft aai Imttrnm mn.
mllwfl AiltoiAaA, vr -
AMlnf 'li.- l w art
WIA. (UJ1 M-Mi ..
kwi AAA mm i.i
DM aU ikaut 1
Mi COVCT CT
r VOL m r,
koa A il lam to
tmaal
I an yawr
A" M alar yAa Aw.
lw rd Ar aM
. n-aU.lUa.AI Araraati
a. arai. ..(. .l. a.
laaaw nwaji kaa
ttv Wt fivt a aMalaftrAUaa
toat aa fei a 4a aat aaaial
ynar tuna ar aari SI vrs ar
Aider car airAaaar Na ax
pariaara aai anarr a Aav
aa Aat-aiarM traJAHaj arafraia
Ai III Ura atthar aia ar
aama IAai Attaitfv Part tlma
afnplnaa rnaaaArrari Call CM
4 US ar EM I M AWaaaa
I M A II i ia k mate aa
avantraaal ror pAraaaal lalaf-
10 SaWiHiI.W.,
IXftlltNCtD lf MlMT-MI
Larf volurr W-al ruttt rp
mdai mpto ta1 iVatLsr
phi rwwrn iaro, tiat Em
pto)nTvnl torvtr. Twrry
im i-tm
PART tim ho aaMmaJi cMrd
Mna fn r. all tUv
Sail Your titra oti fr tvtra
tartfe IM N Ubertv
CALCSMAM atllK
to tiva m
valtar lema aaar Salam CaM
atoaaly Aram NAwaaaaar
aWaacrahay Mmm b r
MllM 4 of paaavManc
la riMhii mi
lata JrDaai.1
ri Trim it. pvnavi wnmM
m Uhm for mm k pbm
Mr Clave. ta.r.ma Jntar
mJ Off)-. AmHmum msttri
b w MM-nn
A I TO JULTSMAfV r r Mtv
M'lrV A fYWITlrllK
Call DarrtM ftt ma EM 4 Otl
412 Wrk W4ifMj( Mm
rUSroM rnaibiainf wlf prn
aalMM MaaT Harm haul bulk
ar aara warm (.nod g.l
Trinity 1419 or Sal CM
1 l-JOIl
W'C cltan mih 4 aa rarv
I Raaa CM ) MU
WANT paaltlia ai ftmd rhamtot
taaa. aaly. Baa 171 ata Lawman
Jaamal
CABPCHTER-A raaair aart
EM I I4
. WANTED aarfc aa rualnatta. ar
hat hav vnu' rati ar part
Uma CM 4111
CAR WAXING 1
I Praa Cat Jarb Caitlan I1M Mm- '
ion. EM HAI 4 Waainl Dl
COMBINING. Hay maalni' Rn. I
tovatlnf or Pkiwtnf Jap) Mr
) Ca CM I AMI
CUSTOM COMBINING. f f '
praaaUadl C MUtor CM l-MS
REPAIRS, ramodalmr nr built
j ini rrra ait EM 1 3V.11 I
i LAWN or an; kind raf aorb EM
1 3031 D Tarniar
HAY BALING a RAKING
EM J JIU
CRASS culUlif. nty lot
atr
4 r unbmiM EM 4ani
CT1STOM rombminf for N 4 t
Salem Daarn rrawl, IM
4
CXPERIENCEb'paintlnf-Inihto
or out EM INK rvaa
' LAWNS renal red 4 lartled Weed
pravlnl lann rrtrmlng Odd
loht Call EM 2 5d2
CARPENTER orh 4 pamtinf
New nt repair EM IM
PAINTING. RKAS
YRS EXP EM J7S52
CARPENTER nrk Any kind
Real 4144 Uararat ld EM
4 9:41
RHl'SH 4 SPRAV PAINTING
Paper hanrinr rre eit'n'ate
Tarmi Ph NaUon EM 141)1
Bl'ILDING. remodelinr. rooflnf
rahinrli. ndinf EM 4 4140
LOUS tree erv1r topntnf
nruna rabllnl IM 4 IMI
PRIX ertimaie on floor royer
inti or dratntu arda R L Clf
trifli n !A I l.lbert
PtOWINO A durinf E lalem
EM 1-mS in RM ? 70?
SAWYER or Mill foreman for
ia mill, rxr ref MA 14.150
CUSTOM trirmr irorlt Rnlnii
tnf 4 blade wok Nn oh too
hif nr too imall EM 4 ATM
SMALL carpenter ohi,
ntk real TM 4 1114
414 Work Wanrad, Lady
HOUSEKEEPING for
prori fall EM .1
elderlt
77 VI
PRACTICAL NurM IS yra rip
Reference. EM J-4454
WArtTTD Houillrif " and
child can I dayi A k. EM
j-iaM
IRONING nt my home RV hr
CM 4513
ORES! MAKING Alteration!
h-lti button! mad CM 4-7IM
Ironlnf in my hom.
EM 4-04M
MIMCOtlRAPHING ty"oln Mn
Pn at N llth CM J-JA43
CAN'T e VP with rmntnff
I'U iroal II hr CM 4 TM
615-A rbylttira
INFANT care Nura lrainin
fM 4-1111 (all Devi
WH.L habviil hr da or mfht OB BENT I bdrm bae
my home South. tM 1 741 Swefl Dill FM 4 MIS
CHILD cara my hom " fenced LEASK 2 hdrm home lib acr
yd 4Cornri. Ph EM 1341 E 1JM
rutin nit . .. o.a BY AUO 1(1 trt nh- 1
Enrlawood dlit EM 1 StoT ,
.. "
txr child car my noma
MornuifaKto Dirt EM I-4M40
RELIABLE baby alttinf my
hom CM 1 7BU
618 tdtKcrle)
V S GOV'T JOBS' Many open ,
NOW II14-S.1T7. pltti rafular '
mcrr-ei Man Women -
Ir.mnl ,.nlll .oaxoloteat Pr.
. .. lunwi rfirr Imhlil
ahmii lob lalariex. heneflll. i
ample machmi WRITE
Trankim In.titute. Dbpt I41IN.
Rocbeater N Y
620 ray aad CtMtrart
4a. ' S rd ahoyl crane aaa
ttrf Una S- ton mohlle crane
D-4. D- Mt cirry All rtoar
Inf blid RifitAl con tract at
unit artrM
SALEM SAND a GRAVEL
IM 1 PraAl a KM MM
CRARPI BROTHBR
Inatallitton R a a ' i Sewera
Septic Tankt Datn rieldi
Power D 1 1 f a l a c arktUl
CM
700 Rentala
OXAM. m. Mr M M.
,705 AtyH JfirJf.'ST
Vim 1 re. ru l n I
I'M
Vlu.tU
1 k AM C M Ma
raramai lura
CM t-aa)
THEUE
SALEM'S
Pnt run I r m AU a.
tLTI M laaaarooa MvitrA M
a n .,
COVRT AaAm. I Mm. far ar I
anmra. AAUto Uaaanl aato. I
-
rTW- A ar am aa.
r arcaraaal M
CM 1-wMt
CLCAJI
aato
IMA KM t-iro
LCC aa-ar; tara I rai aat.
lat Or Bala. La warn M tor
mal Asrcpl (Aa M S ltA
CLOSC Kra M rw I rm.
a (A Prr aat M Canter
CLK ta MAP 111 Or tun fa
I rm Kil Ian M Caatar
-ice .r..
CLCAJI I
ant . gar
hat
IJth
jrml
I CM rura aat . ihaaar aat
uoa ant . MMl St. bua, I aAaJU
aal; U I AU,
CLOSC ctoAAl n aptrarA
I'Ul paal. tM m MArwa
CLOSC am mal rura I rm
apt CM )A4M acpt Sat
HOOMY runt . part tuT T V
aat, carport, cu EM J-Mjp
unncUl 1 m run nt m
HI M. IM MadlaoA. EM S lTll
BDRM. anftira
ITaiMl fir , aa
tra aa-a EM 4-OM
KIVIECaT Cmrtar Ka rarHaa
I Mr, torra Alt. Uto Aak
rara ar ufirur
I aaaj or EM I H3i
VERY Afrra rlnaa a
ARJ3 attar I m
CM l
art
EM
14 1 RM runt apt Pti
katA 4 ant M N HlfA
LRG I in. rura aoud Kaat kali
ar rkajatA 4 tapAnartta, faraA
tl N Lihartv EM I MM
ELAINE Fl'RN APTS
171 N. Llbart. M Ll ran.
Kit dtnatti. bdnn bath
CLOSE to attrac I bdrma rura
pnv antr Adulta STI Uruoa
r'RN I mi . kttrhanan baat
4 aatar furl Ml Safutaa
ALMOaTaw"l bdrta "apt".
atevi 4 rafrtf fMra. M E
Millar St KM I-M4I
rUR
karbalor apt at
JIM
CM
ralraTraunda Rd. Ml toa
1 AH arirr I p m
NEWLY dor
aM-altoa MV
cm"
I-MM
CAPITAL PLAZA
I kadrm fan 4 an rum Apt a
IIM Caayrraakaru. CM MOA
rROOMaiad iM. NiWlfara
KM MM a KM I-S4A4
NICC 111 fir I rm fur apt JM
N Liberty CMJ-IIM
VERY
Attracttvl atttt vtoa
Roomy comforlabi. clna in
1 ar J bdrm AAfurivi Aat Haat
Adulta only Ear y a an or
aa CM J aa
ci.ean uiet i rm apt ri-t
ia. ld. SO Tlrry fal 1 4417
PURN ar uafura act ttt N
Wmurr
KM 4 aHI
CI.EAN "l rm
4 mt . uMI.
furn Prt hah.
pd
411 S
I ton
WERT CAI.EM
! court rental aa furniture
tile natk IS l month Lo
wllliliei Nallna Really CM
I Mil I via rM 11141
LIEAN turn apt! 1711 N Cap!
tnl EM 4 "Ota
PIRN Anti rlean ah util
furn 1 blnrkf to Slale 4 High
Reaxanahle EM 2 11
CI PAN 4 rr
I.Vi 2M S
r Stale Bklf
EM 1 SSI!
1 RM furn Apt pvt bath ITT
B M Maaan Rltr 4 Kiln
PURNJ rrnaptal IIS'i S
121h. 4A mn EM 111
Spsrioui Acscis ApArtmrnU
El'RN OR I'NFI'RN
IIM South mn sl CM -luS
l,r.Ilrm furn apl n SS
M N Sib IM I-77A1.
ri'RN 1 hdrm. apt 111 N
Winter MS par mr, EM J-11J"
CYPRESS Court EM 4 AM, I
bdrm. unfurn. SM
AMBASSADOR
Nicrly Furn Apis
lid N Summer tM !-t20fl
NKAR NORTH SALEM HIGH
2 fttlrm unfurn court apt at all
' fuinub for relnhla permanent
lenant K N 14th EM 2-AMI
Nirr Lg 1 k J Bdrm ApU
Close in tra) le llli
EM 41919 or EM 2 7WM
70 DmqJaIAI
NICELY furn I hdrm duptoa
TV ant CM 4 4011
VERY am-a I bdrm. ranck atyto
Avail. Auf lit Ranf. rafrif
furn 2m Broadaav
ATT A AC roomy I bdrm. furn
N-er Capitol bidf on rreah
carport. r.M ilia
UNTt RN- larre dupkn EM
4 0117 Ml S Water.
707 Haute t Ran
NICE hdrm hie So Fenced
tirrt food heatlnf 7fl E.M
ran
bdrmi . hd fir. Ilrepl
l4
EM 1JS21
ONC Af haat virv.1 ia Salem to
ml a lulria home Like na
in,u Attach far
, aai M CM 1-444
..AVAILABLE Auf lit Purn 1
bdrm cottar water, farri .
laundry facilltiaa. encl lovl:
yd 1 Jirre
natki with frpl
barbecue MS mo 1414 N Sth
r.M .JS4
EOR rent rxCHeM
J Mrm .
tin
rtamt., oil heat, rente,
alt far , nn imall
refrlf
children Imined pnatnl.
lira) Mn n urn
POB rant or iilr lirre o I d
nnor n" ijiiti .-o ,.
Thonitad. Realtor. Ml N Card
tnl. EM J-TOJ
NEWLY oar 1 httnti hou.
unfurn 4IM Durtain A
i BDRM , ttbi far.. Bwfl
dut RAdarar Ml ma Call EM
1-1404
FOR BCI4T, til houM South of
Uberiy achool on rlfht. 41
Liberty Rd Available Auf
loth Ph. Walter H ZoatI EM
1-AM1 or CM I-SS4I
APk CM I It CM I t
COUL tarm. tnn, MA m
CM
ATTCACT Omm m. ckM. Asm.
anv. Ml 4 aaL Cam. Ill 1
pafraj . aaaAaaj far
I airaaA f) lW
1 BORM hom 141. Warehmja ' very rich mil 1120 Olaf
MS Retail ihop utl CM Thon.tad Realtor, Nl Capt
ITW. CM 1-H1S. tl. EM I 7WVJ.
1800 Real EaUte
' -
. lOnCOSI HOUSING OH BUDGE!
a ml I
aa. t
a a Sa. I
mi
t'n'iil'ai T jT ' rt
MmM an -
r
IF YOV ARE LOOKING FOR ECONOMIC KL HOI-SING
HAVE 0NS, OF Ot'i SALESMEN SHOU ONE Or THESE.
STATE FINANCE CO, REALTORS
mi I micm rr pi im vr.n
F MX - G.L OR LONG TERM COSXVrtONAL
MORTGAGE LOANS
700 Realai.
TOT Hiiaa ftt Raw
I BDCM
CM flM
CAaraaA Dr
" .
l V
Aaat ntnm A
v cud,
ta rm .
CM
KCAU.T aaVl'
-
ATaaM A Maar rvari
BDItM AaA tAAA'll Caa 1
laa. 11AI N I Aianr CM HUl .
C XCCPTtOM AL" 1 karto " Attain
raAfa. rarng. TV aat far
MIA.M U a-Mat aaa
PACTLt Nrm I laJra. aaal A !
2
CLCAJI I Mra am rtti
awvai. araa Sl tj!;l
ACTLY'lArA . IM Part A
HI Call CM 4 71l ,
I FORM rwr kaat rmit
I BEDRM Hoaat. Saaaaat kaat
laqatra tM N IM
I BPKM . mad aU ila KtU)!
at l A far . aatar vra Ml ,
4JM Portia aalRd CM MaM
CAHlrtt rtlT fxjra. 114 II1
aAl-JJtft Vrilhaato
AaA-i. BTIIM3 Caw CM.
i-Mll aajra. CM WAli
CLCAJI anrura I bdnri . kdad I
lUi . alt far 3C CM IJto
' BORMS. Alar ar kaatrr I
M M H. ITth. CM -MM.
707 7wMrlto Haajsac
Cl CAM I na rnrtAAA IRa). MM
Braakl St. EM J-
MICCLY lara I
rtoM n EM J-WIS
LOVELY homa Dnmthj laadar
PO Una
la Airaraall
Saiant . Daliaa
artl
Ha Adurtt
POR LEASE
araa
I tah-m
ran toah fr
I aaaa. mm
aianctof
I it I batbi.
all At
nt aatar hrtrrn .
rlnptlrn 4 patm tor a tad
toun I In baautlfal Mrlud
Ad Mltatc Call aaaar EM
t raj or 01 al Tkonalad Rllr
CM VTV0J
GAR apt rate knotty aana tot
rum Incl aatar Vacant Ataf
I W M par ma CM 4-4SM
A VAILABLC Aug lit Mattoral
bdrm korna lata CM MJM
I BDRM koaaa Eaaaara Plaaa
CoarLCM SfTBS a.
PURN I karat. kM. aduHi.
ao pAta. ma. KM I I1M
ra-m JL"
NCARLY aaa. Aapaly fvni I
kdm dupan. aacarltof kad
fin . draa drapaa aaaa aaah
rr TV ant aatar 4 ark
7I 4IM Portland Rd
f BDRM "fur . JuM radaA. rata
akc ranf aaatarr dryar
Child wrk-ama CM M1M
710 Waata) ta Raaf Hsas
GOOD S hdrm kaml altk option
M CM 4 IT0A
1714 luiinass taalali
KEIZER. Aud lit . buiaaaaa
bklf
em i-ATn.
CM yaaM
fTORI bid I ttrM m
Weal
EM
Gate Skoppuif Center
Situ
716 Rfiart RantaiT
T. rntlaye wtlh fin Orean
View Nrlamll EM J-A47I
780 Meina t Varaaa
Lamrr Transfpr a Storsia
Compteta monri aenne AIM
afnU for PER INS Nitlnn. I
Wide Moyera Pn f M S J1.4I I
HI a COT I atarafa H 1. SUB
Purnituia ' a EM 1-llM
800 Real Ftt.lc
i 801 8irsipMrss OaaartMR.
M ROOM hotel. lon( eitib-
llined. prrminrnl ind tian
lent palronafc at-onomlral j
operation. Ideal for man end
wife operation, more rarninf
ooattbilltrea Ihan moat hui- 1
nctei up In MSfKlrl tt 7V1
May inapt aom trlda R M
Mainn R It r 141 Chemeltrla
Ph CM 3-Wtl
I OR nl one man ihoe repair
ahop Landta aqulppad Grow
inf hunneai Term" 113 Tirat
M Woodburn. Orefon
LIKE TO MAKE a fond Mvinr
nparatinf vour nun huiineii
Will aell our hardware paint
iportmf foodi atore itork A
fliturn for IS nn Ell M yri
Ideal lor couple St i team in
Journal Box 173
ROPT 1c rraam and hamharfir
drive to On mam hlfhway. do-
Inf a food Aar round buit
neii salim'a beat location
Cloar to Jr Hiffh and htfh
achool Thla la a money mak
er Owner hai other huatnei!
EM 2 SAM nr EM 1793 for
appl
GROCERY Store datof all ri'h
huirneil Nn chain llnrr com
petition Near food flihinf
alrram Stock aHoul 1300. Nn
ftxiurra lo buv Boa 177 State
man Journal
rOR I EASE Morill ,u skrv
Ice Station tn W Salem Sm
lnetmenl rcniired Trainlnf
pmrram at ail A.1S S 13th 81
EM 4-44.V
DAIRY Oueen Ice Creim Store
will make a ooderful family
nper.unn l.nc in ideil ipot
Ov.nr anti to leave town
till SihrrfT TRinity 1302
any dav evi-epf Sat
HAVE modern unit wtth both
faaoline 4 dieAI ficilltiea
erallable for immertlale We I
in Mill C n for informal)
rail Mr Morfan Starts 114
OPPORTI'SITY heyond romp". '
if amehfien Ph EM 4-1111
v 1 J
' rnn SALE nr I -caa larnr
Plant lATal I o r k r 1. iharp
frerrr Mrkl r..u"ler Scalei 4
Grinder, Meat Curinf Room.
Gr-v-art ("'.iioteri. Rrtrk Puild
inf 30 x Ifal Immedllle Poa
teuton fontart John f. Rron
on P O Pox 117 Itlvertnn
Ore Ph TR J l! .
, PRosPEROt s
malt frocery
food location EM 4 417.1
801 SuburtVon
Sunnyilde Rd 2 Acrea
I BDRM family rm . 1 bath,
far . fruit near bul 17. 7M
Termi Owner CM J-S9M
I ACRCI. chen-tei South, lub
divtot or farm line A Owner
CM i-sees
i. ACRE lot near Sfl ichool
800 Real Eatate
34 Ha- Pa tola
IM
. . tM m
. AIJAAA
I BDtMS
aunt , lartaM AV al
r Am. mam
ha-aa
AfVTT lAmirKTt
I COIM. A h nx
AM., taa aaaa. I hat.. aaA
; I irnA tra trvM aial Aar
nn Hon raa At AM CM
tACRiricc
aaaar I AMna
. m rto
aaa, cmm
aam aj Bkl
car CM ItlU
BT OWKCC - am Uj
M M KM . CTHJ C
At Appt mttf EM
Hi?hland DaSt
Aral I Aarw Aaata. Kn
aaymaal. I IM aa PI ataa
UraA traa. M MA CM A-aTTl
Bl'Y "Oaaar 3 aarai aaa. AaL
rat caral aatM I
fratu aaar kuA Caf
CM
Mill
MOPCItN Aaa.l aall ar MaM
P EM rAM m CM I Sir)
Y Oaraar-I aaar aM I aaarm
Aaii a ruraar is nr
K tarr Aiat. CM 101
I BORM Vol Mil rar laa Aaaa
aaj'iiaal ar trad tor taal, tm
ar hat CM AIM
POR QUICK SALE
BY OWNER - lmaiaraiaM I
barta kama. raraaaad Mara
toaalA. foad loaa CM I Mil
SALE ar tradl aaa
raack atjrto. I kauu. aal. Iira.
arfa tot. aaa la. IM
cm 4ia
ENGLEW00D DIST.
EXTRA I arp lata ku I bakrai
kama kaml 4 Attto Nr pta
afa I batba bit I car ta
raaya Mtfht r a a I d a r lato
mtiaal rar at part pay aai.
EM 3 aAJI
"It'8 TheMost"-
Latl af roam Wi a yard Hi
of rvCRVTHIPX; 'Ckirk
Thai A rm II X 4 Out
rm II X II LArfA kltrhaai
am bar I ktf kararnonta
Utility rm . I't katta 1 rar
firifi rtraplara Lat
101 X ia Aiaika Cadar
lina Lou af knrk
'Cat
Onl I yn aid AuAwra
Dtitrtrt Ail tor US M
TERMS OR TRADE CaA
Mra. PlapaC Cvaa CM a-TTM.
Colbaili Land Co.
IIT Caul SI
CM 4 4M
Walking Diatance
Waal I
air I
4 PraaA
Ca It kal a Lara kltrnaa 4
dautvf ira. kvatr 4 daaaia
raaaa rami . flraptara. aart
kaainiaat allk faad rarwata
Only r.M allk GOOO
TERMS.
Easy To Buy!
Only An dmtn poaa
aa IBS move vnu toto an apA
ri'ius family roam laarnA. ll
kaa 1 flreplacaa. 4rabM fa
raa. hath aid half aniry
hall beautifully aaoiMrnad krt
chan Aikinr pnr IIS TM
WILL BE OPEN SATURDAY
ArTE RNOON AND SUNDAY.
C. V. KENT CO.
REALTORS
n N. Cnttafr TH m-$1
Kvca f M ( TMI
GOOD leiratton Mrrn. ha
ah ai4i crTtr kl H IM him
my 4onr Ttrn.a tM !
OR Iravtia 3 Mrm wm
rapautiful len,Mj hark yd. IMI
N 2h or EM I Ml 4
CARLS DDmON
Br irwner linuaacllr attrartiva
3 Mrni Brirkt trim and 1ro
Oil heal Drptt far Blrrh
k ttrhn tth built hi ranf.
mvrnn. lara? liftit aattna; apavtra
lrfa living i rfirimg Vanity
bath Nw lawn A iBrrwna By
appoint nnh EM 4 tMI
LOVELY 3 hdrm haa I baths,
rihrt? gar Liv A din rm. wfth
wall to wall rarpat Blrrh kH
C'tfiattiipr irale lor atr I Mrm
hnnta 2110 Rryam EM 1 9
NAMC vour rrnwti paymamt I
i?iiroom Ith posBihla 3 In
ulattorti aatharitrlpcial, auto
hat Fairmrkfant Hill. nar
ar-tvl li anti ctort Total
prlra t SUR Ph EM 4 TtMl
WIIaL aall for THA apprattval
naw I'll ft 3 halrm hfltni
2 hth i frpii Fam rm .
kit all mfr1 appl. LAa. dm
rm . hfimfd llv rm . util .
If ribk car Lawn, ahrvha
A patio In rlty M pavaai at
C itv .aier A Mwar Oo oatt
Khnrwnntl Dr A turn on Enf-a
Ay tn 7M Waat Hli Way.
VERY PRETTY
SutMirhan J bmttmnm nmmm
larf IW rm oil nat, vary
r?at ft rlaan 3 vra. od Con
kfar l Mrm trada Call Hhtr
l EM 4 tm Evas EM
4 txm.
SELL OR TRADE
2 hailmatp. could ha .Ird tap
talri HifTtland Dlltrttrt Con
iwter rar or traitor for equity
Price IkOM Call Shirley CM
4 MI71 nr evei EM 4-AAM
&
REsLTY
N Rlvr Road
4021
vw DN 1 bdrm clou tn
Homer ark htn 4 atore
h)0 fir, ,11 far 125 EM
1171
47M SILVCRTON "Sd-nlce neat
dean 4 nearly new I bdrm
home lirf faraf. Irf lot
Should ao 01 only Olaf
Thon.l3 Realtor. Ml N Capi-
"! KM 171101
1 cwilf HUl ml I rVTC
Liii'niiiti lun 0
mirth Arm rairmoni Hill
Carta Addition Candaiana
Laurel Rpnnf Ht Weat Salem
llA'al k IP
Himmel & Ferris
ftrALTOPtt
IM Ubtrty EM 4-44 I
'SOLID INVESTMENT
Crnaa tn apt htmm plua
hom a A wahiabVt prwparty
pay inf food mtarvat tm m !
vatrrint Prvra 7f rt a
CM Leouta Lnrmrt for full;
pantrulan Unm tradt roa
txid.rad I
Ohmart & Calaba !
REALTORS
471 Court St fh KM 1 4111
800 Real EaUte
$34 Mvtot fw SW
m aval a wa at.
SBCUXXD ACREAGE
Praaaal m HA.M Oaaaa a
Rtoaart. n pa. CM aALH
KajaT , , lltLt m
II. a. aaa al Ata raaa
Sana I aara laaal aaaaa
jwm luaa tin
ta CraaAard, aaa at. CM
Aaaa rm - a. a
aa. CM MM
..!ii i it, tin r; iWoi'r tiiirird
E have rr roa lease i
TUB aajtoU Aaaaa ha to. aaaJ) MM BfattKIt AMAJ to aaaad
arlaahUj I harrma rrat aa- I i ai AWlaaa bit all I aa toajA
CrtaBatatoaMBrT 0MafTtoT4aMrf VVa"a. ' OjcSaBlTa JaatTraW taL CmbsTbt aaV
toll alAaatoaaad araai Aa j llaliAtl tor toaa- t) IM a)
LKCNSCD ALAO t WASMIMGTX)!" AMO IDAHO
AL tSAAK b CO . REALTORS
toa . A , - a aaaa
af W a. -. af a
CLOCC IB - R4 La. M IC
Hatoaaal P r I c A Mat.
UUARTIR BLOCC - AaatA
CAiX WALT BOCOUrSKY
t.a. PS EM tMVM
CEWTH AL NOVELL FARM 4M
kCtLLl -rt Arm M rrtap K
ln nnt r a fc r m ttvlt tmrnm
mmvJtry hmwm frat trw
"J im mmm lanrai
CALL 0 V HUME -
ft EM I UPC
GRABENH0RST
IM S. LIBERTY
!SEK,
LOTS !
ll'BOrVISION araa ill Wal
to M Tirana Saaagratajaa araa I
aaat i ll M aa am
Ia4
IM H.H Sllf m
MllM l MA. Lot
to. MM
WEST SALEM
GOOO I kidraaai kama altk
bv-d room, kttckia. katk
Cinrraai raaaadatMa NkM MA.
uaiAI. Bua M aaar. Prtrad at I
427Ten7(List With
Ca. Mama Lakaaaa
Marr Byarm. CM l-4M
I ear far
A araaa.
RICNMOarD mi K Mtk
L Ida. aAardhr
altk rail Lu
I Badrm
Rma. aaraa fl.nri attrk tear.
A ffaaa bay At 14.
C'k 4 MM - MM down. I
OPEC PH CM I M
CVC MRS PPCIPTCR. CM I MO
MR HELUC CM I MM .
A. a'" v.i o,.- . . , . J ,1 t
PROPERTY
With arhonl time approarhlna w
p-aalAtf 0ato-'1
M faad Caad
toarad yard. ir
and erraafea and STILL have interested buyrri wha want ta
purrhiM a hom.
WE NEED YOUR HOME!
1. nl with ui a ahall ad vert ia and ahoa yaur profierty
MEMBER OF SALEM HOME BUILDERS ASSOCIATION
Cvm ph la Ore CM l-JSa Mike Donahoe CM I -MM
Mary farkinann
IKS FAIRGROUNDS RD.
Mm
1rnm i
X.MAn5EFa.
SURROUNDED BY BEAUTY '
A hack drop nf larf treea and beautiful ahruha craatea a pa
turaanue aeltml for thla attract! v Ban Lomond Home Sit.
uated on a hill over look inf th Valley and the twinkltnfi
llfhta of tha City 14 M L. R , D R Break laat Nook Bpar- ,
tour bextroomi Baaemenl with ylayroomi and lacond bath
Only 111 so M Aik tor Ply Baal. Phone CM J-Sl Ev
Phone CM 4-I4M I
I WAMT A MASTER
I'm brand hex. I nave an entrance hall. I flreplaree 1 heihi.
built in appliance, a iimiiy
room! and an all pleiterefl oounie frt l m aoino on a
?.! meet and Tm only tlSTMM Talk to my afenl Tom
afan. EM 1 toB Eve 1-04M
WOW! WHAT A BARGAIN
Owner ha )ua t fivn ua tha word to radurw tha prict on thia
hare, to Seat I hnroom n'itn lviy aiiri iarf nvma nr.in (
wt(h - ' rrritini mrulating Itraplar. elr1rir haialward
haal dnuhla plumhmi Will aall or trad rquit) for rar trail
r hou- o-T1 wla acraafa or whal havf nt Sw 'oa. Pr'fe
QyMr Call Mr l indfia Eva phrtna EM 3 tr.4 EM 2-4W?t
40 ACRE SHOW PLACE
rrncrd and cto frnred Beautiful aattml on a hill beaut. fu'
nome- ( o-nplclely paneMed In Knotty pine Huf hvlnf rooo.
th a 4 with beamed celllnf nanoramlr vie and tovelv fire
place All roomi are of equal quality I.ar covered palm
with harhecue electric oven and natural tahlei H barn
deep well with irrlfation lyttem and veir round iprmf (or
liverlot-k ll v. i hiv dreamed nf country living deluxe thu j
Ii tt Pnc 0y. termi If daalrad Call Hrlen iri Evr
EM 1-7504
191 S HIGH - PHONE EM J ASM OR ESI J 8.mS ,
RtWWS:
V. MORTr. ACaf I OANR
OWNfF SAYS RArRirirr at
below Marktri prtr I hMior-i
homr North WW) W down ard 1
lmmefji'e pM?ainn 1ft vein
old Eor Information rail A I j
Afn Evat phnnm EM 1-J1HJ ;
! BEDROOM ON 17ih t
8Vnall dirtv but a IrUk paint
would maka thit a nlc littla
plactt for a mall family or an
oldai coupk Prir onlv 3 -100
o Terrni, of couraa For
appointmnt to iae mil Lftoy
Laar?k Davi EM 4-M7I Evaa
E.M 4-3344
RAWLINS
nj CHLMEKETA ST.
800 Real Estate
rm n A-ani oa m A-awa
i CiTT WVTTZ Rl"-GAL0w
, Daanrt Oaaa to araaal 4 Aa.
Cat C4AA Mnpaay
APTTtOX I ACRES NORTH
tai OTM 1 al lajaiai ai
aO al Ira. Caaatoraaaaa t
aa i a ah aat. I to
rraaa. PA aaac Aaa v A aaaa
Mr III M Call OaatoX
n M U MA
a aaa
r . a .
KKVBRAII I V X V B T I
ACRBA-AWIMMD.G PJt-
1 Mntv Mal tmmtty
lyp tta-sra I faii
Wau Drf mtmmm
travrinri fVw lv4 4ar a
Ua rm ir jbjj mm
at d M ardaary CaH to
appt to aa toa antqw aaaa)
CALX MRS 1CH A RDaOPI
Cv. PA CM 4 CM.
M V BTI tfmw Bf-aTlaal -
1 1 aaaiiM lev rn arja kra-
raa.a.4- avna rxn '.- i-bmi .
f 9mt 4 m yu4 tar gardMB A
-arauiad Lob mi trmM m
mm 4mmt far larj- laartv
CALL J K LAW - Iva t.
KM 111 11
BROS., REALTORS
PH EM J-M7I
REALTOR ' o
SEE THIS BEAITY'
IN Caat Moral and dtatrarl I
tovaly badrooma Paianj
fmgmmm
aa.
rtraptar. tn-ar auad
Ptoorad attar far torar
DnaMa atumbinf I - car (A
rara 111. AM Tarmi
Ft R.MSHED HOME
ON aunt ureal rlnea an ata.a
tmM auj. 4 kaaraama OMirt
rafa ClaM to baa AM
Taraaa. May It aato lar am a I lar
UsTbffice EM 4-3381
WM4 Cta aa
aai Dry. I raal ate
atok aa-raaf to. aaaa far paana
BIX ACBCS. Narto Ml Elna
aaaa RaArat kaaa wits 14
Rma fand barm, toa af (and
Water IIM
SAM Purnaioad ana Brdrm 4
Iu. a -aaa w au M
4M K Htfh
. MM WOOTXN CM J-"l
MR CUSHING. CM 1-AU4
1
s'. A V.
WANTED
hav an Id moat of our hamei
CM l-MM
EM 4 4454
n ta uaa baaa. avm pa
CM a-awl.
M: IBM OaTWAM AM eVrOK
Jto Raa-aay. CM Ma
Caa
1 ST ED BY
room win piimi in irvU-1
RfflLT.Y.1
- AMrt.F niNi.? NOW
Pt'StNr.M LOT in lin ron4.d
Ml for hfbt induettr or it
ufartitrlnf A ral h'iy fr
onlv U HW-IO S 'hi For
mora inforroatinrt rail lRov
Laat-k Dv EM 4 AAT 5 Evei
pofvt EM 4-3244
Nrw HOUSE. LOW PHICI
ftfrMftO and rooo par month
will put you In a naw 3 morm
hom with all tha oxtru that
maka a houta home Lr
tot blf tiraplart nnirad fa
raf a Hardwood fVoori and
manv othr faaturaa Call Jtm
gm Ith EM 4-7S d a y. or
avas EM 4-7179
REALTY
OEEICE PHONE EM 4-171
Statesman. Salnn, Oregon, Monday, July 29, 1S3T-11-
!800 Krai Estate
laa part. arira M am
CM ittrn aa aauia
j rRMS to. I at m.
i lrT, JT:
a n aa. iwi a
Sa Aall
Aaaiaar Paa m BM Par aar.
taralan rat 11 3 aral ra
PyMarra CM AI1. Cat
Orejjon Development
Companr (Realtors)
MB 1 UH.M.A CM
w ALK TO tQU
THRU
Jacobsen 4 Keene
REALTORS
PR BM teas a,, u,m m
BY OIRU I karat.
Van PMM CMp
joc cure at tat mi UAt.rt.aa
Lai at aaraa aaar a-ma aaeato
Ta Bap Baa a R . Caat
PA CM A-Aaj Ui Idaaaaato
Pa M -Jam aw Sa Tcamm .
RT OWN
I CMMaiaal Dwt CM I tM
BY BUILDER
NEW Cl'STOII BtTLT
CLARA.NTEZD HOMES
ULCTKACrtk CM S-apn
1 1 RflRM IT. na kaaaa lar
MM AT WAaA. CM I Ml
, . .
i,r!SKrM7
' aT. . . - '
HT rwflri a rr aaaf 1
aVaaadl - Bfafl BMatoA
THE HOMESELLERS
C D
LOOKWG AHEAD"?
OaJ lanUaa MCI Dtatrk-t aa
lililn Ay. PraaaaU aaaraaaaad
by aaod laalal miliiri Par
Aukt aato it aaly III M
ily III M
IA. Pm.
( Laoyd Rara
HOW ABOtT THB'T
Kl WUrAtt fll
aoerk of Marw
i A-aauwM Tha
Hi IStk tajat
rwa altk B. B
M to C I Ola
M !aal
aat A aaa
Ca'l Uapat Bar Eva Pk KM
iwa.
LfXE COUNTRY UV1NG"?
T mtoaria artv to am
kna araa I4M B. aaar
3 baajaaBjatan a. Itv raV
'atoar kaat . a an aa,
I araa Maa I k 1 1 4
ACTA af laaaj wta man A AM
AM. PlraraS M 1I4.M
Call MeaCArgar fcak. Pm. CM
4-mi.
Oaad I
tot. wit pavad atraat. ipcakaa
Mia. Lax ttoaa aaymaaaa.
a 1 to Mai artra ml ak
Call MrCarsM. In Pk. KM
A-I1TI.
PRICE REJXICTJ) tim
toraar aan -Sea toa wreak -Beautiful
Kaat Morel and I bad
roam A nine an. - SaaaaraM
drama- raaaa . I Ml hatha
DoanJe f aref Lire caraan
Knynyarato patto. lm-
Call
S-4M
Nt North Hirh SI
CM 4441
SIM DOWN f 4am7leiaA.
ftnuhad a p 1 1 1 1 r . kali
1.n7. EM
807 Aas's. Caarti rar UU
DOWNTOWN Apt kauM toaaa
and fumrrur for mn), I w
rant. I apt. rental!. Aral Hv
artra. 1A0 CM 4 M01
BY OWNKB CALMAR Court.
4 rum aoaaaat with rariia 4
pajAjnfjapaca CMila
BY aaaar ApaiiaiMI avar can
at plua awnera aat I laa
I block! to Stat Mm all)
rarry toaa At I pet ar ta ka
to kaaiA M II4.M. IM Na
14th
810 farms t Aereaja
PIONEER PARK ACREAOK
Vtr traila. woodi, creek Battf
raatr I S A CM 1 7M1
I ACRCS with via dandy autv
divtiroa. South IIM CM
IMI
TO SETTLK eatit thu 11 acraa
wNh via a M for thu bi(h.
Iv rlavelcapad acraafe. lota of
fruit a ban kaa ah rune
home, aeveral nul hulUlmfa I
Oak Orov Dial
ily I ml laa
out an paved road. 1 1 pal down
EM 4 1111. CM II7M. ar KM
1 1341
112 tccK. Raal Israf
DO YOU hav SMM property
in excrtanae for l rood home
town atore near MI Sue
man -Journal Box M
TRADE Madford for Salem
Hava S bdrm I A IruM am)
ihade trace. Aim 2 rm fueat
for rentaJl houat Equity
lAnofi want I or 1 bdrm rv to f
Allen. IAS W Mam Ph Srrrtrf
I IIM or I.7M Medford
111 W.nfwj ltl ttwf.
WANT Aarm prtBrarty m w
rhanf for furn 4 ttnita nn
Ntfhway. ft fr-artmf floau
rlvar lfvtly niftoThrt4rid Or
will aall P Blake ftt. 1. Bo.
in. Gold Hill. Ore
BoO Automotive
SS2 Usad Cars Fat UU
ll 'CHEV I dr motor jtjr
overhauled Excel cond CM
4-334 anttlmr
49 PLYMOITH 4 "dr "ipartal.
all equipped food cond Make
offer Ccr.ipf into the aervtc
EM 1 770? eve Write P 0
Box S4J. Salem
53 MC
EM 2 77211
'4 PORD 2 dr itk Old! engine
floor ahin and onmpiete up
bolatry EM 2 04311
IMS CAD" a. 4 dr adn. to toa
eond cond Ml like trade in
tM 1-1711 1174 N Park Aire
"41 PLYMOITH Sp Dolua
Clean EM 2 211
ii rnftn "Mn .w "n Blurt
Ave after 3 .
a FORI) 2 dr aedin Recntij
motor, excep clean EM J-totTr)
1957 KARMANN GHIA
Like ne , 'o mlleaf, can fi
nance EM 1 2M
ARfTYOt' A LINCOLN MAN?
IMI Lincoln Premier Hardtop
ISOfl rnllen llAa) off CAll S
cnllrct Corvalhi PLua 1-409
or EM )-1M evM
TIRED OF GAS BILLS'
17 Vnlkawafen Station Warn)
.1 mo milei Radio. fully
aquippad Sae al list Alder
M CADttLAC Hardtse. black
whit top Ne Dbl tlfle ny
Ion tire AU por Acojrp
EM 4 Mil
tM NiMH Pat uu
Kara art. Pwaaal aal Q an
11 Aintotoaaa. CLM toaaaa.
Aa ia-a jAto raja to lia ai
a a aaaaaaaa aaaa aa to aaa : aaa. akar raAaaA .
BL a i IM haL Praa HI Aaa C
laraaw tar AAA adl ax 12 AaA
aauat Inr baat artar. Pyai to
M aa ins C Ytoto
I RM MaM. haa . kara. ,mTi
4 I aaa PaJto OtJ WS
toat titoto 1 1 aaii m aat
RAjraat I
ttt rm ,
aatatoMkMA
900 DtApUT Qaa.
TAKE THE
OUT OF SUMMER
Haw tmr paar tmi, rm
catMa awat ar BaiBjrMr rt
iraM a aa avjr t4Bt
I MM Cars tlMR Wal pra.
ndt a ait mm PMAMaMJ
M Cl CAMt.
It PONTVAC SATAJU tan
SS OLDS HOUrMT
to warn aaila
ItflHM
4 piali A lit Mi,,
i Aaaa to Hid , to Baa to arrta AA AA
a blick HAaUrrop
HUM.' 4. iait
ana ( taaa. mj rtraK aaip
H M aaaaa 4 ialaa aaTi
.1 RlrkAi Wada M
H POVTIAC PR Saaa
raan haaaar irrarA aaa vt
aar karAu Maa (nai Ana
Rernember!
LOT OPtN Mm a FYl EVES
Loder Bros. Co.
YOLU WAUTY OLDS WJT,
At B4X ajCM (JM SeA
850 Automdre
8 Utaai Can Fa Sal
-M VOUtSWAGEB, raahA, aaato
AtrA raaaa KM lil. """"
ttADC aaa to Pf Par Tato-'
toaa m HP., a mto laa. faa
a a. a aaaa a MM)
CAA. KM toa "
MO-TC-MK II aafaaa Kl
IM U IMAWMaatolt
4 I p. m.
pnr CM MUt aa liaia
a "ScikC. -ar MaaAwra.. Pax.
w toaw. anaia. Maei a mm
(to. aketo aaaa. S aaaa. aaa,
meal CM I-UI M Mat HuaTa '
Aaa Ara.
KOl'ITY tor mm 14K , .a
MT aaataWWMOX eWW
toltois. 4'a an. KM MTM)
D CR6Y7svaLA)T kay . Kra"l
ear a aaaa a Aaa Ml Oakif
to iiaM 4 MM AAaL flto 1 M
morvuk'AiXT )"
Pari cik cpa , road a arrea. '
faMera. faa. KM I-US4 al
t41 K)rTPlAC 4 V, ATtor I A
j. an x latA ia
tl 6t2S Ct. wsa. 4 ir fmim '
aaa traitor m car a aaaa.
Can flaeaee KM S-AM
naa
1M1 PODalaaA. katrataaal "
pawir itaaranf. fartuuaalvc,
radM 4 kaa lar Katraa. CM
sua
See Capitol and Save,
Capitol Ciievrofet
Ontoa 4 Carnaarrlal KM l-SITI
tSJ Aula Farts 4 taaa'
POR aai 'a J Prd 4 Mar
curr lual ritaki ma
Slmmklrr fTB.
CM 4. 1 71
CRCO uM parta. IMS-IM maa-
ale. au
k AM san
lia Tracks. Trail, fa aaa)
11 PORD VS PV- a for aaaa.
Gtona'i BtolklMM. ITM Pair
fraurato Bat
m pass aw, pa ikM m ual
N Com'l KM 44417
I9S7 CHEVROLET
LONG WHEEL BASE
(. toa ptrkua. a r I i IM,
enuipped with heatar 4 d
fro. tar. 11 an aexual mitoa.
Like nea. aaed aa aaBaartre
unit only, A real bay. Cat
ISMS
rM INTtRNATL I T with Val
MKilly Mayflower Dairy.
GOOD en wheel trailer aith
metal boa. iockabto a all
cover, pulla od, 44 Mai
Hlfh CM ijrl
34 CMC t,T ptrkkkP. TVoa,
auto trana . traia an a-'SI
Chav pickup. EM tarn
SI DODGE panel. ary f of
cona. I IIS Norway
54 W.fitwJ, Ca)rt, Trvctkt
WANTED
Sell us your car
or equity
VALLEY MOTOR CO
Liberty 4 Center CM 4-4MM)
POX'S Auto Wrackert Hifhaai
prlcM paid fray old eara. ra-
charter. acrip iron or mataL
On IrMtaoeaderica Moameata
,".r
iway, ra in
862 Housa Tr
liters
SEE
THE NEW
VAGABOND
Where quality ta it tta BCST.
mvhaVk TRAILCR SAi.CC
2A40 JrTtland Rd EM 1 S04J
ISM 42'
Creil
imXT trailer
r call EM 4 441
rar
17 FT vacation trailer ilaapa
4 elec refrtf . butane atoxra,
eler brake rlcaeta, Sat.
Termi See at 1711 17T H.
Front
HOUSFTRAILKB or car In traae
tor ST Chrvtier Saratoga Caa
finapce LM l-I
IIM DN Pavmerit M' P a 4
American 3S47I Portland Rd.
TRU STEERtrauer Dolly W4.
coi n lion Fir Creel Trite
f Park Ml N River Raj.
F L. Needham
trXilerowing
Ore Wash Cil
JAYHAW K I BAILER I ONVOt
M4 Portland Rd CM 4-4AA4
1GA1. btiune "tank II Air
condltiorer 150 CM 4-0J.
70 NRiver Rd
REED'S TRAILER SPACE
JIM Crriord EM l-ooa
I3S7 SHASTA Acltto trtUar
lor rant KM 4-517
864 Heavy tquipmeal
FOR nil Skadfll U IM yL
yirdar U D 14 dtoael motor.
Ideal for woods work or drag
line S23S0 (Very food nf
rhme not twtki Jo Laaaa,
WA 11212 Albany.