The Oregon daily journal. (Portland, Or.) 1902-1972, January 07, 1922, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SATURDAY. JANUARY 7. 1
i HE OREGON DAILY - JOURNAL, PORTLAND. OREGON
1I
I
rc?'T3 and vnnctxs 700
1 LA Mie hew, feortf buiiti WwU
mal4 w4 be to warki vetekt ba t 3oo
rax, wuk Basely pew braeehlaa kimM u4 -
price 02. ai tor wwm'i
Sit kaa. Itl Wat eC a.
tliA UlUk I taeat kniw, aged I u4
wabjhle
10 nta.1
...
kea. tai mm 9 wetchln iknt I
end I aeree. Matin 1100
faed m4 Jut, bet aa lankar wo
w Rc.
Die W
1Kir a r I4 f
UVESTOOC
70t
0 or trade
1 1 u
Jmtf belter, umlig li
Tab Raatoe) ear to tatoretes v,. go
nn. 140 Intercut. ,
To7
il heed of bicb-grad
ilkm. c
or better,
4w Gaeraeay prw
RX-tTI, J -rami.
11 0k.Ci axutii enTJamf w4 liunaa,
rick milkers, WU1 h! enaa or trato lor
ra. ML tu mi to Tmaat at Una 4
B. to 05lk ., 1 Mnrk want to lit at.
toa SAXA 1 ai Im. jma family
asm I freak Rotate dairy caw. flic alllm
aa, i.nwita.
UiTE rutna dak MiutmLo. kaa. train dnU aod
I'athaa laaaiag Bull, kU good at wo. Will
cavaae tar to cap. Joke rn.cl.lik. uraxuxm.
fcok.B UAI L
1110: acted. til.
At bare 4
from Laat Ja-
a. Jaha ChcHMIa
Oraxham. Or.
1 .oGD Irate
civ
to 0 ! pal day. Tl
ar utra fto
w 833 Dalua ee. ., cor. Hi
M1 tax, oaxa. tnak ta March.
220$ W.
Tlmm. town.
.IHitt'lUlXr-.'.i.1, iW callow day; Ar
tak Otwgea CHy. ear to
lata klcHatr ana K4 oa carve.
haacV, Bantu family Jen
Neb milk: but: meat
call. K.
MatMeaa a, Phoa East 8T18.
GST".
tak tow, 2 will (raaiwa suae, nica going
tl karcata Brtrea: 1 block tout af cL P.
wr. wniwaukle, tr.
HctHT Smith.
2031 g. Wtahinta. M-
V a XT IE ft 4M u a carload mi fvod aeaa.
Ol kM 111 uMuM n.
P.
AUTAI.J-A Vtf f
prtoatl
lii J W. tni. Hmatcion. Or.
IkkOWN Jararr aa: ug 10 aiaauat' U haUar.
VIAtMllAI.I.
JiiiHKt tgw Foa saxk oa rxblL kkhl
nl imnmrn mow. "
Kdatroa.
K. 424
and
A iaiaiirth. WdJk.
S001.
, JUiMKT COW FOR AL
. i I'HfrNW TAWOB ST 10
ViW.TV-tU.. .1 .ad ko . ttoor tml
WntT-mrrn-, .. .. , T ., ,
POULTRY AND RABBITS 702
Fresh Eggs For Less
JOIT CAN BT'T BPKEH B
Nt'lMJlMCTTK VAI.I.ICT
FRUtU .SAIED iXiOS
nrade 1 40c; Ortda t S5a
La Q rar.de Creamery Co.
ForCaMl't Bflltnf A rants
' 140 SABT CllU KS OlVkX kXTSA
Htk eeen order of 400 tot chick , if ordered
arty. , Kfery ekiek iroat Tlcoroua kick (rade
ateras iract irapactkni panicreed beat; arerj
kca o tleady producer; keby ebickt tad httck
ent at artrea yaa caa altord. Sand bow
fdtdB ScB akTaJtktBWcPaV
kTt K b FOn.THKT FtAVT. OnrraTBa. Or.
6tlt a. a BHODI4 laLAkD BCD baby cbiekt
0 tad kalakino trai are uaaxaallad If you
wan oau pedigreed etank. Bettor aand UC your
etor tee for toed eabeery datea. Tba only
dillaraaaa bataeea eaua aad toreaJlad kiak-ciaae
kneda B) .toe prlra. l(ik fertility tad atft
tVkrert eaarnie4. Tthmle Ulaad Bad rtna.
Hi I, M 21. Portland. Or. '
ran lArjt ur fkKk of traunaatMl
White Lea-Mont keaa and pull eta. TO 1-year-Vd
keaej record Iroat 800 to 211 ten: 10
xt trait fra,, drat; fmai j ta 180 aa hat
10 palkiC. laylaet SO. trapneat; 000 eac Ineu
baenri 1 louo-aoiofc Newtown brooder. 48U8
Totn at, 8. K. . oowr 4lh are. Fhone 825 85.
ItAkV kiuccuiT'i-Bias N uiuu
Ufllir Uaharna. Bed. Btrred Borkt,
-f 1 1 V i Wbtto Itoeta lcUaareae end Ao
wl I IcX rnaaa. BooCiaa erdart tn.
Feetal aetwrra FREB aaulorie. Write today.
C .NtKl'HAM. SAUtkl, OHKOOM.
Emo(M laUaJtD BS4 S C. t'OC'KElTkxS
100 yontie aareefeia, 0 awe. -aid. eaeh;
eh kk enlue, aand ta type. Prtoa f . a. Park,
- hveaV Mtato pea la urea, rota, Wt will plea at
, We keeed Bade eenutfly. Rhod Ulaad
karf ria tu. 0 Hoe lot. Prwtlaad.
I' ll"VlliiHf)TriTHBRil) Aneeaa. SroVm. White
i --- ... . ... a .. i .
liam num. mmm. w I m. avwa. mvmy .
. MiMTta. 8144: ewkenla. cocas of all kind.
kaatatttKO W. Wnadottee, W H.wk. 12. Con4
WttUafW hiddja.
eVMddaa. o wtiiwau tre. -
la LATINO W kiU taliora pullets,
8T2J
cob. 180 mrtec White Lacbora bene, 81
F teebi Hnaaaiaed eteex. eaamateed keavy lay
, an. J, M. Macaire. TOT Orapaa aC. S blocti
aonn, a. ana penny.
lvmealk Beck reck-
Rea d eeeaad at Mult.
Is. fair. tt te S each. One bkck
Ballra ttauaa aa urasnam . un.
iliraa etatina aa Urasnam
F.. 1. TarW, B. B. I, Bnt 388, Pertland.
773
aad liallywoud heavy
latlaa alrmina.
)1(anit4 ttork. Aatall
rSaitr Fkna, B, 1. Be lit. Oreeoa Oty. Or.
Fbeae Br8. r
TWO UviikaUfa. Weai C-aM. aaae better) aaed
aalav. aaoe l 840 tad aaiadily. Price 395 for
hath; tw I'tkia durts, awl and feraal. 34.50
fn pair 1243 Hater at, TtboT t4a.
W HIT K Laehan Duileta' 8 1.15 i Aneone poDeU.
32 30. K. Msdleaa ad 130k V ML Tabot
Ptr.
AHtkt Tw Ute Inrubautn. Mast be ia
awod cwidllrna. At et baraine brooder ttoeea.
If. I. FM.I.atlN, WahoocsJ.: R. 1. Wash.
LsK nexy F. O. rabbits lor ehireane or will artl
ebaap. ). tl. Umbier, klaia 0074. or meal
market. Mnltnnmtb atatiow.
TlloHot liltBtUD
Wvendntte reaati
Buif Orptactua
rooetera,
. S. E..
0200 41.t i
r Jd eve. tit ii-io.
-IITTiin arJ'O. 1. C. Wkfu Leehorn chicks;
320 a baadradl bateaiac eerv lncuoesor iota.
Tabn 3422. Park Bns MttetieTy
PortbxadV
f VAB tete fte a. 0. B. I 1
frraa tka Owwa fans. Wdla.
Red eooawrela
383. 1433
tin
fins
a' A. CL U'bit
atFal iWaaawd baaeyUyera, L, V. UuUt,
H.
984 rt N.
u?ir
Ikna tMwwaenbred
White Rock
anrkerelt 0 meatka eld.
PMMa Wdla. 381.
Lsme birds, Rea-
FIVE Tern ' Uarroa ewrkerela, for brvedlne 3
. n.11 tn mr. K- satb tt, a.
AatKRlTAM kcKoder ator. 1100 cbicka, at t
' howaia. Tabn 8134.
AH IT la 1JX.HOIO. bene. HeaaBiaad eteok. for
. mK, 4813 0Ul at, S. B. Aab 884-88.
fiiH 3 ALE---11 lark Miaorra pkUaa )act ttxrtad
to ay: aiw wiait. tt r rent at.
" Bcawh" 3.S. tEfrpv Uask 'IMS. "
418 JWkiH P UT 1 LEU Wood la we 4344.
. ax wnnrrrBTir-rrrB aim i kt 1 1 v" v f " 1 1
rrrsi docs, birds, pre 703
TirN tebbtta. riakt aiae lor oeline; also Bea-
kna Baa pniniiee and taosTaxgaaraa xvarred tvock
Taonr tIT
Ltotl balking It
AkteksB patiptaa and
(or ate; k
Bxgtea imttra dot nap.
It, 1. Box 34. Portland.
4 IV11 T.h., lex 1.
tnere and 2 lar.
afcta fa bicniwa ar.
ajMar.)a Rcat 3IVH8.
FaNCt let terrier papc. 3
tbt aad 0 month
ekt k art 11T
mTr aaLM jiiMa.'
472t 87thMTi.
ax. B a.
Jf OK .Lt Fin Sentek ColW papptea TsboJ
4kriM'K do
Aadvaw laihi
i trade foe Airedale ae balid-d.
tan, ItrBpnnnae Or., box 81.
1R Al K . Tkaraugbbred toili pupptea,
Tabar 3414. I
fct ANDRitMBKUO euxyef, lovely yeUaw.fa.
malaa. 31 It, 4U at. W. Tabor 37.
JTRaTtiITL cartet La !U aoagl" 5. ' "5
MaBlvwtefy at.
fiVl vT r it n I'S. TUREB MONTHS OUX
' Ta"'R 4T94
Iw.ill.K eettor papa far aal,' Uexatexu
4tt 84 llnra. -
ILAi'K rbwb maUie
watrk dog.
c3
tt Fate Aevar.
TSea.
rH OA I
Wdla. 183.
AUT0M0Bni-V-r0R 8AU 800
W K TEAR "ee Bp s4 crl tna - i " Fwrtmad
Aata Wrarttaa Ca.. 881 Ulnar, aaae ltta.
"""F m.mm si.n eaaaet' nilaa.
t U; 114 K
raaatnc ardert ail
Call sva. 21
t
taurine.
8wd tuaa.
prkw
Hi.
V R ere tk.eaathly prepared I. buui ta erdt.
Irark. dabvary aad raa .bear baalea B. K
WeTetWea, 343 Vtiaa la. Fa.'d H a,
!- 'MALM BBS teanaa. parfart ateical
taetdittea; rd ti. tad retmiatad. Fnr
I S 80 taa Aaame, Bdw. tlt tt
- :xU Vard "niivary.""i2t
V1 v Wdlw. 2490.
tti kYKoLlT ear Pw acle, .Ua real" uaUeary.
. t wie aaaatWa, rq kl.rVat 4 4.
Al T.k T-irjt rrd, eurmiae iewa.a4.",,k"l!.
wr A T-w Warka. 944 W x ava. K. 11.
4,.l evd eaara, 1919,
tonaa Aato. 417 78, ,
320. cask
AUTOMOBILES FOR SALE 800
, la m BaXxs costhtced
TXBT LOW rmiCES
"' 0! ' )
ttXD ACTOXOBUJCS . .
HIT
'V
ItIT
ItIT
ItIT
AatocaaMaa that kaat ben nrallt
ar nacavd art ta tba kact at ulna
ical ana4ittor . 4hrr aa tiaa tvnMal
taa aaava ac toctorica a arrant acw
amn. ka addlttoa a ajr 0 tax
trtm toarhjkieal atmoa. :
Otkcr ajahaa a ajcti aatonaofcOja.
tkoraocklr acarlauUBa. pat ta lint
dace anatioa tad aoU vita k 10
aaa tfaa InaL aabbwt to kctatl rt
ptrmmi tad full aradit ftara aa lay
atkar ear a( aaam! pnoa tktt anctockir
ltl
itit
ltlS
ltlS
Itlt
HIT
HJ
lilt
ItIT
ItIT
ItIT
ltl 8
1017
Itlt
Tkk ttaaa tatplc Jbm for CTary
fMRkacar to tn ant tha eat ka cam.
airaa aua tiata ta kav it baiaactod.
tad aa mat aaU taUatiad cnitnatan.
1 1 T kftraall v, ............ I T I
Itlt Mtiadl ........... I.
ltl Mtaa ........ 4T
? f"Ji..''.
Itlt Grant Sts. .......... . 00
ItIT Buick 7
5od ................
ill OMa Hi ; 7i
J!l! ato.... tOO
1020 Chandler kTS
Itlt ChalaMn ., TOO
Coi, Eiatt, apart toodal. 1110
1120 Bkk ItO
Itlt
1020
llt
ItSl
120
1819
ltl
ltlS
1018
ItIT
ltl
118
ES8XZ
TJ S .
Itlt FciT, tnejrkit ear. ra
koilt, rafloltBad and repaint
ed; add ritk aUadud (ta
lory wtnutr .......... T
lit
21 Fail i. eaarkaiilad. rafav.
ithad and repainted; told arttk
toadaia Uetorr warranty.. J 000
40 Hadaoa Vckk til. tQ ta
500
ItIT Radaaej eapeT-etx, rcboilt,
reflairhed tad repaiatad; told
with atasdard iaetory varraB-
t w
2 Itlt Hodaoa enBtr-eix tear
Ing can, rebuilt, refiaiaaed
and repainted, total eot to
at of work and trade-in value
each S1450; now told with
tuadtrd factory warranty . . .
87S
11S0
1910-1920 (aeedel O eerie.)
Hudson euper-sis tourinc ao
tneaobila. kaa keaa orer
bauled. Rrauahed and re
painted; told with a itaddard
factory warranty far
1175
1120 Hodsoa tpecdiUr.
bauled and repaiBted;
with etaadard factory
told
ty 1550
lATtsnt Card Car Branch .tore la
tha city at 40-48 Broadway.
Brtacb Store Opes Baadty tad
Sraainea
Phnr. at Branch Store
Broadway 0758.
Aba a Dieplay at
Our Salearoota. 015-017 W atta
int ton Street
& U BOSS ATJT0MOBILI CO.
USED CAR MARKET
Oik and lUdjaaa its.-
New It
the tima to buy while the used car
aurket la
ltlS Utiwatl toortte ...
1017 Buiek Bit tourinc. .
1910 Old. tit trarm.
.25
. . 825
. . 725
. . 115
, . 285
. . 2TS
. . 275
. . 525
1910 fetadebaker tourine
1017 Orarland tourinf ,,
ltlS Ckerralat tourine ..
1018 tu debater daliTcry
1818 Buick ts roadster.
TJ8ED CAB MABCET
0th aad Madison tta.
DEMONSTRATOR AT BARGAIN
WiB divot of my MiUjbtU r 40 l-pamaaiar
damoottrator at 8 bargain! bat broken Uut earl
in very eererully and it m in A-l
shape; will
esk year keht ear la trad and caa arranc
a tie salary (erase. Call ma evealne and Sua
deyt at Tabor T348 week day call Broadway
e i a. ... jtnoon . 1
"BUILT . TO ENDUBV
Portable and PermtntBl
348 to 3300
Beat Sectional Game BnOt
ea Ifacina naaat
KEDIMADE BLDO. CO.. PORTLAND, OR.
Factory E 1 1 th and Mtrket. Fone Ewt 8114,
DEMONSTRATOR AT BARGAIN
. Will ditpot at my Mitchell F 40 S-paamneer
demonstrator at a barcaia; bare broken this
ear ia very carefully and it la in A-l skanei
I .ill take year Uebt ear in trad aad can ar-
male attislartory terma
ry terma. Call ssa eeanine and I
"J t Ttbor 2701, week day at Broadway
vetu. n. c.. larger.
WEATTJH TTRE COMTANT
FEDERAL TIRES
TjBBOON VULCANIZING CO,
TIRE REPAIRING
8S3-SSS Bumtidt at Broadway.
THE FENDER MAN
E. DURHAM, taka th kink out whila ynq
wait; repair radix tars and bodies. Liberty radi
ator corse for all type of eat ta atock.
Bdwy 3214. 80 N. 11 to tt. Bear Buraide.
BROADWAT TIBE 8HOP
BB0ADWAT AND WILLIAMS
AVE.
TIRES. ACCESSORIES, OILS.
CAS. CRANK CASH FLUSHINGS
TIKE BEKVlLg
WB WRECK TEEM Hicneat caaa- pna paid '
e mat eara, ronaiwoa no ooject.
AUTO RECONSTRUCTION CO.,
Third aad G liana.
BUICK Ll(THTfctX"
twd tirea, fin top, plate skua.
wrtn
aider trade .orterat.
580 ALDER 8T. PlPOtnayiw i!to
BABY GRAND Chevrolet teonng, 1920. Iokt
Uk new. Will tax ameli dawa payment
nd easy terwxt. Will coaauder assail car iia
exchange. Tabor 8933.
PAIUB 9 paaa., new paint, good .robber and
ear IB A-l conditio. Mnat ha xlil TW.
twtal Urm- Cn Propst,
FORD ROADaTalB. "" "
rtn merhenicaj apaditisn, good ttrta. lota of
tras: 3250. .
titrat
880-AI.DER ST.- BROADWAT 185
Ba-DAN, Itlt Kinc 3. Perfect eonditioe, fin
Pelet. look ood; real anap. 1933 basnse,
38H3. Cear lean Gadhaar'a Iknn Stb aA
port
FORD, 11S. reod oaditioa.,i2. bT7,
aow au pres. I went fl40. coma terma.
bnt will eel! Suaday to tb bicbast' bidder,
3403 41st are. ft. K. Phone 837-31.
i21 MONROE, look lik new, wind deflector
bumpera, ete., perfect eonLtioa; ctifioe price
ceie, easy teres. VrOoaay uanvxe. ata aad
I SIX toariaa. nritaxel,
owned.
Oal rua aa mtr cswament: S
eiaed eord
warn soru pres. apatikrni; ear atitr naa factor
iaTvl inrovwxaooa can stain M.
COUPR. Bke new, wire m,' wM .ptt.
. r w.wa, wHiuwrw anooi-!
tttrine. tod tire. crifica SS00: tenaa ta
nit. Mr. Ritrhey. Mai 235S.
LATE mosVI Feed aedaa witk aatraa: loeaa'Txte
trjl 3130 aow. 13 aaaatB tlaaa Broad-
Wei w- 3FtcjW.
FOR 8ALK MsiweU. 1817
condition.
SIT WU-
eaaaa sxaoi aaa. aaa.
Si. . laajair
COLib l.re 1,'
ate model, Bawiy painted. nw
top, card
tirea. Lota mt aetiaa. An
wtxbe to eU at aaea. Tabor 2391. -
I'Ott UxJtZChe.roU'toaTS: Looi " eoSJC
f. O. rnwr. "Tabor 3488.
LUillX SIX BUICK. 1918 New reunt. aaa
top. rord titv; car juat wvrrhaaied. $350.
ft te a bay. Mbeval tevwia Ant. 824 23 aow.
TflP: waeoae Aato Tap Shop. Aeto
' cut lor bttxv
ktme av. I
TOO Ik WiB -
OAKIJkND 'IT. la fond ewaditteas 3 aad tires
- will aatarbTira at 3800: brat ft 14 6;
4. R E. Phew At. 033-13.
WB PUT exeat Halt te anar aU IWa4l ,
JORDAN apart medet witk new Btlnt; new cord n' w tires ail around; food chape; wtU aell
Ciaa aad old witk asw ar gusrtBtee. right aic. Tax ford or Cievroitt ia trade
Thi, J. vary olaaty tar and th prio I very Call Tabor 3548. "
tl toTieeot aad cir "l 180 JUBH BAgOAlNilsO " " 1
Tran. va.ii luaaa, Davy. tlfri I
abaft tntwtec. ryl BTmdnwj. H. B. BckIXTaTE 1320 Buick , ceid tires "aad la (ia
"'" eaa ee twrr ex. rtowy. cap I.
Ford nirpii :
. wl-t wWbi ate tirea. Knap for quick tele.
330 ALDER HT.
BROADWAT 1852.
FORD eedaa . Aeu.C 1320, mooVl. emBent
ccaaiwoa. r ira waeeai. o. aata, Sll-40.
Ml ST SEIX 19IT
Ford xoarine. fiaa
woes, wew www; fit", las Ant 833-03.
182 FORD COUPE. A-l
coadutoa; most
cell. Fnaae Waodlawa 4S.
aad I CtVirt"
'Ford '
Tmc ssla, clrap, 110. ,
318 33, '
AUTOMOBILES FOn SALE S00
Sato
Warn. anna.
Ktxea 4 roadjkrr. attlVT...tt'Ti 12S
iClanraM toonat- ........ f7S 13S
laanreU toctria ......... 1 -ISO
Cnu tsariac .......... 00 18
kfitckea tawtac . 7i ISO
rut kf ............... its , ioo
raektrd 0 ............. 75 ITS
;Velto , toojia ... I!l 175
8todeUket track v ,. 0 200
Kaf toarmt 400
20
ataxweo toanac .......... 4Z
Dort toariat- ............ 450
Dodao loaniBf ........... B2S
Hop toanna dTS
Bniek 4 toarfcif 4IS
2TS
S50
283
STS
S7S
SOS
500
S30
67 S
Baby Grant CkerroerU. ... 4 SO
BsJek tcrariaf S7S
Dodce ttniikt ........... 000
JtiteaeU toariat ........ 809
Oat lead toannj". ...... . TOO
Rttdaoa taper .......... .1250
S7S
1175
Ford tavrinc. ettrter . 42S
S7S
S2S
Ford tatutac. atmrter s . . . . . . STS
ran tnarwe. attitc ...... 27
Ford toartac. extra ...... 250
Ford toariBf.astraa 22S
Ford roadster, atartar ..... 800
Ford roedtter. etutor ..... 22 J
Ford raedkter ,.7?i. ...... 17S
Ford kne 175
Ford taurine ............ 160
240
225
180
SOS
200
14S
1SS
12S
8
1110 Ford xoadtur ........... 140
S CABS TO PICK FBOkt
VIA SOS'S USED CAB EXCHANGK
i,uon m am MUaoat at. Uattaara. ;
rOIDI
....... BJCOOCTD
tux lb aaa Mtaieon
ltl 5 Ford tourist ..8115
mi ran toarrae- l(
1017 Ford taurine .................. 185
Itl 8 Ford tontine 345
Itlt Ford tourinc 28S
ltlS Ford toorinc , 275
lZO Ford toaraif .................. STS
ins rota imuioi .................. 41
11T iFord roadster tl
1820 IFerdi roadster, atartar S35
1820 Ford roadster, ettrter S85
110 Ford coupe .............. 471
1920 Ford ladtn 5s
1021 Ford track, starter 785
ltlS :Stndebtker tourinc . 115
tsoy your need Fard from an
AUTHORIZED FORD DEAXEB
Oar Pricaa art Kicbt
Sixth and ktarUaoa
KOBES' SON-SMITH CO.
USED FORD BTJTEB3
HOWDTI
Tha Bcweat Ford acent wftb tbe new est and
at wed oara. Wa are aat unntrni mr kaik
mi hi o cart, vi Day Uem richt, SOU
Jut a few. but they are ceod.
LOOK:
I lt20 Tourine. atarter. .'. .SaSS
1920 Tourine, atarter 300
1920 Roadster, atarter 825
I 1919 Ford truck, cood 225
T-nm is all but the, kuv. ri.ht Vru, .v.
Hna
MAT MOTOR CO.,
Wdla. SSS0.
FORD CARS. CKt P.KIOw "lvaT " "
1930 rord tourinc, atarter $125
j . v ! um aeoan 583
100 nn- ew top 138
1918 Ford tourine. new top . 160
J1T Ford panel delivery 150
1018 Ford delivery, new body......... SlO
191T Ford roadster . 150
Ford cntsau, orerhauled ........ 125
Ford, cood thane 90
1920 Ford 1-ton truck and body 450
1919 Ford 1-too truck -hlfli 265
191T Buiek tourinc 250
19IT Oakland roadater 250
small payment down and balance to tuit, or
ui late r org. in iraae.
ARMENTROCT-WICJCE MOTOR CO.
inithonred Ford Peeler. 82d tnd Fottcr.
I ATJCT10N SALE
I OF AUTOMOBILES
SATURDAY EVENING, JAN. 7. 7 JO
Iarfe Ooasicnment of Mostly
Late ModeU
SALE STARTS AT T:30 P. If.
JAKE'S AUCTION ROUSE
Cot. 8th and Everett Sta.
Phoae Broadway 2339.
M B, FISCH
Radix tors, f eadara, aadtea, hoods,
tanks, repaired aad remodeled;
anw aaeevmetai wore a tpacuuty.
iuo-xui n. tain ot,
Phone Broadway 2299.
1020 SPORT model Scuta, new paint. 5 cood I
cord tires tad has many extras. This car iel
acid witk a cuarantee. We all kaow what a I
atutx i is, so don't oewrlook this one, for it I
mutt 0 tola tnd with t bit menltot. W S1 eX-1
eept tmaUer ear at nart navmant and eira aaae I
terma. Call Mr. Proptt, Bdwy. 4875, for price!
TWO LOCATIONS
BROADWAY AT ROSS
2 blocks east of bride
HAWTHORNS AT TJNION
Expert radiator and body
pairing. Phone East 8408.
RADIATOR SERV1C8 CO.
BROADWAT
1163.
Radiator bp" 8TDR.
1921 BRISCOE taurine; aew paint; ka uat
been overhauled tbrougaout. A real dandy I
Httle Uebt car. Haa cood rubber and. oh. howl
vovoauui payment a own, oak. easy terms.
van mTt, pqwT. tma.
1922 HUPMOBILE, demonstrator, SISSOf ful.
euuippea, pampei, (.tbenel tnubbart, eord I
tires, automatic windxhield wiper, axtra tire: raa
b t. , " svuee, hv BQVea. VeUt kk XX
oca, pqwr. . 1 I .
WILL tell my lieht Buick tie tonrinc eac lat
mouet, ut lirst-clxa maehanieel mm.
1917 Majxwali Imria. wuli. . t.
auara lua, gxs aoaxer, tnufibers;
mttJ torifte. Owner. Broadway 2274.
HAVr a number of eood light used cam with
new paint. Have keen overbeaied. WU a
eept motorcycle a part Tteyateat and give term.
Call Propst. Bdwy. 487S.
.... 3250 trObGSi
mi ixmsw. perfect eoariitioa. epotilxat.
DUEiper. mock, new battary. rtady to in Price
w.w. iiwaqi uarae, Btn ana Hoyt.
ain p i . .
Kiiu'itij, Tnnorvi
Thoroughly cwhanUd. w Urea, extra aofav
530 ALDER ST- ' BROADWAT 1852.
FOR BALE--KJxtt ' iW'' liurln,' aar!
TtToJS
with bcante: aot aoilad; ariii , .
Ford truck. XL F. Hw.rtmit ki u.- .
I k.l l .
ru.a, l2i -8, tb second need Pax of
thi model W offavari in tnrtf.,ui. A aaa
mile: lik new; snsp at 8180O. or win trad
''"J or cuany in noaae. C-8T0. JournaL
19 21 H, C.
Cart tirt. i Tkis ear it rati clam.
look it over. !
Call tod
880 ALDER ST.
BROADWAT 1852.
S cord Urea, isu at power-, will consider -change;
$775.
SS0 ALDER ST. BROADWAT 1852.
FRANKLIN, 1813. four-Due. cauaxoxr roadater:
aewj paint, eord tirea;. fin merhaaieal con
I ' w P7 ior9o. Tarma to re
: I nwa panj. mono lanor 4D9
t.ris.mui.iisr tounnc. 3200; just over-4
I xiaBiaa. wtMel ruoper. IT S 7lh
CABtf paid for aid an.
no object.
Part for an af ee
imneoa
Kelly. 448 FUndeve, Bear 11th.
Bdwy. 0503.
VB?U ftodster, late Itlt, just overhauled.
. "7T o rT V , cnaint; no detisrt.
i q a? Lam. ex.
j" CLASS T" TVlRD BCO
1 With top aad dam front. 88T5
530 ALDER 8T; BROADWAT 1852.
ItJSl CtJ!VUS!"iute lxV
. owner must
!
eelLi oal Slua.
Oodbey Garage. Otk" aad
Heat. 1
Itlt I STUDEBAJxEB T bargain
"w
fit
tea; rot, or Unewnlet te.
terat. 1 tail want. 18J8.
A4a Tara Krcoverin andJ
repairing
as. a?A
t-k4AVU 3 VP tt laaaoaabl pricaa,
Beitcoa at., beewrew nta and Kmc ft way.
1 490 CHEVROLET toonn, lain
model;
fine
runnmc Corniiuna Viu aacrvtice.
teewx. I . Tabor -
Very tmrj
t?F.X touriag ear; caaaot be told team aew
384
.;
waymonl dwa aad ton tima a
balanr.
vromiaww 41,1.
coaxixuBa, oaiy -; eaaa xt CM easy
1 man, t wood lawn 2431.
I LATE 1920 Cbevrciet, alnmst goad' a
rMl rnaap.
Ant, 824 88.
2T
tounna. exeeliaaj. mnxdC.
xmw mmg air cnasp. aast 141,-
a. I FORD toarine aar l4rt tla
1 per mowtl. Kact 8553.
j IF TOO mat to aeU yoa ear ' dar at to 430
AU I OAKLAND 3; "te "Tiue" uu; 'li)6T'""tiJ
.1 era.a. - RV I" a. A 1 A 1 '
Pel
Weodiawn 24C1.
AUTOMOBILES TOR SALE 800
- Osrey Voter Car Co. BaisaJa
la wkiek are displayed cowl for tm Toy teat ,
tbta o be toond eaaywoera. We are
of taa tnrtnfvJlBese of mat tcatav -FTtmira)
tkaaa. Tit them out and.
Jtadxe for yoaiaeU. S&ek a that depart- '
tat a cnanrmr aiaoBt eerry day. aveep tn
toock witk tav Liat your waatt wKk aa. - tt
wtU be at mack to roar adraattea aa onra.
wkkk
lae
1020 Ford iwarWrw . . w . . ....... S300 -;-
ltlS Ford ; roadater. very flat tine..
awiearanwe and aterkiTiiral aonflitinei 21 1
1920 CoeeToJet 490 ............ STS
1912 Cote roadsbrr ............... T5
1917 Model H Hopatobile, tourinc .. S50
ItIT Hodjoa Super Biz 00
1918 kCarwea tomrioc ........ 225
1017 Stadebake coupe .......... 425
Itlt Dodan Broa. touriot ........ S2S
1917 Dodga Braa. tourinf ........ 000
1018 Dodce Broa, totninfa and road-
, ttert ..$250 to 500
Itlt Dodte Brot, tnur'tQ and road
atert (rata .......... ..S500 to 800
1020 Dedca Broa. tonrioc ........ STS
1918 Dodce Broa, Screes deKrery . . 400
ltlS Buiek . deurary ......... 240
- OOTET StOTOS CAB CO.,
Slat "ot, at Waahiactoa jrt. ktaia 34i.
- Ope Bundaja
ea
eaora
only
onop,
none
When parchard tram OA are GUARANTEED
bh eatao at new Buieea.
The moat IMPORTANT TrTJSG to consider bt
the purchase of a REBUILT CAB la tha B-
srva aMSlLlXX of tba gKl JAIt
Howard Automobile Co
i Urcaat Distributor! of Automobile, tn the World
Alder at Twelfth St
Broadway 1110.
REAL BARGAINS
These era a few of oar many cood afferinn:
Ckerrolet tourinc, very fine condition .... $228
tela Ataxwau tourinc, excellent condition.
new naint 205
Dodie tourinc. new paint 379
1910 Ford roadster, starter, tpotlicut.
other extras, new newt, like new.. 850
1021 Ford roadster . 828
1920 Ford tourinc, atarter 875
1918 Ford tourine . . . 185
1910 Ford tourine 165
1920 Ford coup. i.... 495
1919 Ford delivery, new body 885
1818 Ford 1-toa track, now body.!.... 475
ItIT Ford delivery JT5
Owen ereeninea h aDnamtment and all da
Sunday. Terms. .
FRANCIS MOTOR CAR OOMPtVT
E. STTO. Grand Ar. and Hawthorns
BCiCkt ' 120 leht aix taurine, in exceptionai
macaaiucai eoaoiaon. witn 4 new tirea. Tin. ap
u .,, v mwrm una, iu. mv i
pearance.
Will consider trad, for tot, located
in Rot City Park, Beaumont or Alameda. Waod-
jawn iota.
AUTOMOBILE ACCESSORIES 801
2 KKW 36x8 Ooodrich De Luxe solids cheap:
might civa term if responsible, ghsw Auto
aoppiy, ia a. etn:
32x4 TIRE, Uke new. 310. Tabor 1918. '
TRUCKS AND TRACTORS 802
QUE WEEI '
Ia order to clear ear stocks and wind up our
inventory, we are of ferine for on week only
the following used trucks at price a trtetion of
tbeir worth:
2-ton Deaby .1350
2 ton G. U. C... 250
2- ton IntomxtionxJ r.. ...... BOO
1 -ton Maxwell 575
3- ton Packard 450
1 -ton RepubHo 500
6-ton StAadard 500
Tneee prtatt ar DOsitiTelT tba low-net in the
aortnwest.-
If yoa need a truck yoa are passine up real
meney if yoa doa't ae these track.
Ereainc Mar. 18S.
MackInternational
Motor Truck Corp.
10Ur gad Pari ate.
Bdwy. otl.
REBUtLT
.- .
BES-kS
LOOK! LOOK! LOOK!
Worm drive late modal Atterxrary with new
motor aad rear end Completely overaxuked- Will
sell for one-third of it original prica $350,
It ttkaa quick action. Phon Jenaes. Bdwy.
SSI. viiing Mar. 188.
REPCBU0 2 -ton, Joat tixa new. For th price
Tmi can't find anything Kk. it in town. Will
taka lot or Ford ear in trad. Plana Jeaaa.
aviwy- awl. avenrac Mar. 183.
1921 FORD TRUCK;
Used only three weeks: ones matte ttrta
round. Big Bxerifiea for quick mm.
530 ALDER ST. BROADWAT 1882
G. M. C LATB MODEL hxlf pric. Thit truck
ma, do soia omckiy. wm tab lot Pf Ford
ear ia trade. . Terma. Phone Jensen.
Bdwy.
891. Evemngs Mar. 183.
19SI REO STEEDWAGON
WB1- aneeot xn
i-eatanntblg
Vfer ar trada.
$950. v.
t A s a -9 warp
0 V JHAA'AIm fill
BBOADWAT 1852.
DEUTERT car. Chevrolet, la excellent thapa.
To, caa- bar tt for a song. Pbon Jensen.
Bdwy. ot, evaninc Mar. 183.
MACK 3-toa. gutraoteed aaa a ntw.
Ti3L
Paoa
boy. Will take Jot nr Ford la trada.
Jensen, Bdwy. 91, eveninct Mtr. 183,
WAX xEi 4 "hght' tnicx: cbaaea for touring
wr. , Main 8131.
MOTORCYCLES AND BICYCLES 803
MOTORCYCLES ANDPARTS, ALL MAKES.
-.-. i EAST filDB MOTORCTCxAw CO
- 44-48 Grand Ave. - :.-:-'
ifST'REPltNTED.'aterbxuled xrl-UriW
S apeed. cheap. Sea it at 880 E- 13tk , N.
AUTO REPAIR 15HOPS 804
BATTERIES RECHARGED. . . ,, ,.;. 31.00
FORD MAGS R KCHARGED. , , . . ... 1.50
LABOR. PER HOUB..r,.....;i, "I LM
' B30 J?NrON AVE., i BLR N. BDWT.
IF XOU ad aa xperteacei wiecpanio to
yoar raoaanne at 1 5 near boar, call Tabae
aaar ar ea at. aata at, a. '--'-- j
R. jrXOrF. autoajooiai and general mer-hlnkt,
located tt 111 JeFferaaa. In lain.)
wrtsw yrq. Tag A waa.
AUTO cepeiriae, at your carac ar my private I ttOLLT tree f
alum; work amamtord. Tabor 1148 or 220-12.
AUTO Ikpatrad tt pattr canxgs "cr aiiaa. SJ
. wu aw x-nca xanar 49X2. .
FOR
FORD, OWNERS
AUTO REPAIR SHOPS 804
Teti tar1utnM ...... ,20 09
Roar xk o-rbanled.. S.00
Valeet croaad. earbo reaeml : S-00
TTawamireaoai rrlimrrl tfloanninaTiak) . , a.Tt
atocnata raebazcad ................ S.00
We aaad-Un piatoaa. aerarja kearinas. ate.
inparat a pertoot ranninc motor. Gena-
Ford parte only sjaed. AO work aHraatead.
liUAIUUITEEO AUTO KKPAIK tAH. :
- S80 Fmat 8.. Oar. MTertem.
W Will' tssliU.' LiTEsY
TT3 TT ill KrNaKTOf fiMrETOl
your Ford tor S4.50. Bar. pric ST. Cleat
eaueaca kaa aawotner mgrae: tnrat cart
at thie poca. Keltaa Ford kaada. aatac
ceaoina -ttayr inliiii naiac; aukaa Ford taa
ttaraa. WUaoat atarter. 58.20 ; wttk atartar,
84.20; Sjoart mail mt this prioa. BahtUa Auk)
zot tote) at. Bear JcirrreBB.
Auto & Track- Repairing
at your own er an niua a
mechanic. ManbaB T5S.
AUTOS FOR HIRE BOB
ACTO8 BELTED WltHOCf beUTSnCSati
model S aad 7
ataica. W aav
eota. Craw Eakarta;
aaya,
CITY OARAGE
1.12 12tk at., between Wtthieortot aad Aldee.
Bdwy. 840.
OREGON USED CAM EXCHANGE
Hew eara for rcat witkont drirera. $L2S
r hour: roadsters, aounea and tourine eara.
Reaaooabte ntea. Ocen aaa and nieht. til
Glian. bet. Broadway and 6th. Bdwy. 8598.
GARAGES -AND PARKING
807
LOWKSDAtB 6ABAGB-
Atrtoa and trneka Bared. 85 aaa; ante e
pairinc. Si per bony; aahiaa, 11 up. 15tk
ana watnincton.
MoTtlL Hdff tAtlflS
Btoraaw and eenenl ante n
repei rine-
Bwadwty 1274, 884 Hoyt, ma
ar Broadway.
PORTABLE cataea for aaia. 10x11.
T3-T.
164S.
AUTOMOBILES WANTED 850
CARS WANTED
- Brine yonr ear to the anetioa bouse . tor
qumk etie aad rail value; .mill aonimaaliei
charted; fireproof hide-, ateaa baa tad. Pkoae
Bdwy. 32t. Oorner Otb aad Ererwtt
west aide.
oa ooomgnmecit; w caa al)
your car tf tba eric it ricbt.
Godbey't
Gtrare. 5th and Sort Bdwy. 1588.
CARS wanted ta arrets ; pens tor all earn fee
..kwav ft. S. Auto Wracktes Cv 15 U aad
auoer. xtroauway a so.
SMALL CAR wanted. Will trad equity in Mask
tourinc car as first payment oa Oreriand ar
rtw ecqan. io Henry Olae.
CASH for tight nan. bean"
an
mart 88 10th. near Stark.
Bdwy. 3221
WANTED Lata model Ford ooape; muatTbe"
buy for eash. T-2T. Journal.
WANTED Late model tjcht oar; will pay oaaS!
T-28. Journal.
FOR SALE MISCELLANEOUS 000
WE SATE TOD MOXET
Uonsa wirinc. llchtiac fix-'
turea. aleotrieei repauuc aup
pUet. Third Street Lleotne
Store. 22414 Sd tt.
moa. klaia 5U65.
LARGE CONCERN QUITS
AH office furnitnra. daaka, thai re. Mam,
aaies. Bate cuuat, trDewruar aaa aioxarrioaa
outfit acid to as; all put into perfect eonav
tioa and cold , at barcaia
We rent office (
furniture. D. C. Was.
24-23 N. 6th. Broad-1
way 2TSt.
Sewing Machines
W bar tke Urteat stock ell
Used sawinc macbinm in tn etty.
Compare prices. We rent aad re
pair. 1T8 3d near TtmhilL
SAFES-r-Fire tad burglar prool sties, new and
second hand, at right prices, Donga I. aoia taa
exchtBged. Easy ttnnx, if desired.
N UK HI 3 BATS et xAfa UJ.,
105 Second St. Main 204S.
' Electric Motors
Bought, told, rented and repaired.
Walker Electric Works, 413 Bura-
Ude. eor. 10th. Bderr. 6074.
DOORS, windows, lumber, moltbae, mill work.
gixsa. roofing and Kotbed aata. bee our odd
! stock of atsb and doom for prices. D. B.
Scully Co., downtown lumber store, 171 FRONT
ST.. bet Morrison and Ttmbill. Mate 421S.
! HQCSECtEA:TV3 timet Itab 'rod. S3;" meter
eanoe. SB7.S0t 'Is Hmm. 870: tenor aaa..
850; Buick front fenders. 87.50; -alt ante
hem,: 33; Klondike tin Pants, lined, 32: roekar,
32.50. Wdln. 8380.
LADIES' tligbtky used garment.
secured bom
wealthy peonle. Blouse, drea
r rears, for every
103 Aatkr kids..
occasion. Voeue, 4tk floor, 403
I OU El(S&f BBDrnflDO .1.
SELECT
ereen tlab. plenty
"of
intid wood.
85.75
Per cord. Sneeial in inea oa mmwtmA
xuib om: woou, 11,4a per xoaa.
Arautascat
bous trade toiiciud.
Util RMt TB20.
CASH REGISTERS aad com Putin
bought, sou. exchaneed and reDairad. Port
land Caaa Register and Scale Bxshaac, 328
BUrk st., bet. 1st and 2d kta. Main 3384.
10 DROPHEAD aewinc mac tunes wkn. aSxcb-
mnts, 2u eaon; portani aiautiio attciuBt
toy rest: tewing machines cleaned tnd repaired,
E. R. Steen. 153 Grand av. East 2S59.
FOR SALE To. settle aa aetata; on taf
which coat 875. 1 violet ray niaahtna. aew.
worth 323. What am I ottered. Call Tabor
1291.
AUTOMOBlLES7MRCtcTXs, LAUNCHES
or boata are separate ckvaafieatioat, A
lores luting will be found under thee dif
ferent clxsaificxtions.
HOT WATER TANKS 50-caL ST. 40-aL St.
tested and guaranteed: state and furnace coil. :
I ess heaters installed; expert pIttmbiBf repakriBC.
fctst aiae WMaine Hnop, 20a Adams et- m, 8810.
kUBCTRIO tTXTUBJCS. wnoiaaxie; l-iUat
chaia. SI: S-lisht fixtures. 33.75: aorek
behta. 31. We do alertne wkriu. Raliabi
Electric, Untea at Ruatell. East 3383.
ONE year crafted lulisn pruat tree. 10 aaak;
t alto perfection and cherry, currant bashes:
reasonable: ail eamttski anreer axeek. 1 1 XT
muinocova av. vrooaiawa let I.
RUGS washed on your fr wkk !IxaiTiaB-
sveaea eiemw carpet
cleenmc done. East 4045. -
BUSINESS CARDS
BOSK CITT PR IN TEST 4IeVJ
240 Washington Street, Ret Seeoad aad Third,
ELECTRI0 fixture for 8 rooms. 313; big taUwv
ttea otnat ruuirea. 207 lateatbag ml Coav
merce oinx. proaoway za.
.ij-l,.l,....t ... J 'a-.j
trTi-Jryifrffl. '1i'-;t;,"
-arwa. iw aa suaaias. xe Va
Park,
cor. MornaoB.
W call any tima
FOR"
SAlfc-AN"
ESTABLISHED"
TR
ROUTE WITH TRUCK A
BARO
AJN;
TERMS. MAIN 8151.
be, ortjaxOwFay ido.
Dentistry j-
m Wnainctoa St,
Without Pain. latctt Kerr. Blocking Method,
ATTENTION Fur akin aad aide kaaekt ar
tanned. West Coast Txaaiae Cm, f83 Tw-
pteo are. SeUwood 2398.
;. a.VE 323
On yoar new Focd. WOl sen my SITS eradlt
with reliable Ford dealAr for 3150. East II.
ALL BUNDS of baildinc axateraxl. triBdsw.
door, brick, cheap Monday aad Taaaday, ba
f ore I mora It. 14th and Mam. Tabor 801T.
BBAXD paw "nutria anatoa, acecr" wora, anct
8130. tor.anirk axla 880. Ranaiav Mim
Thompson, Main 8103.
100 LBS.' laundered Hour eecke, 31.2a da. add
pacta (ar axxii. paowuska 1 Binary, tav
Belmont. -
TWO electric light bowla, ntxtngs complete.
Hand steam waAhine maabina. taaanntbia.
045 Sandy bird. Eaat 4800.
CUTS ESK patkaU, all stela. waolete pric.
655 East 60th t, N.
Tabor 3251.
FOR SALS Vulcan gaa taage. 333
DIEBOLD aaiet; new an teaond kand';' apmia. f"? tad ahair, which r -ottal to th. bl
' . , m oappv vfc, a rnrni,, , - " Haa mAm
East
Madison. East 079A.
INFANT'S Uyotto. 414; ewiurted alfaaa. 31.
z a tn at. Ttoor tii.
IF your furnace amokat, xw doa't heat, or if
yoar asof leaks. eaB LaoRard. Aat. 820-81.
SAFE and Cling cabinet, aeeond hand but
g5S I
a new; cneap. o-ni, joornaj.
FLUFF RUGS AND RAJ RUi( WOVtW
t ORESON FLUFF RUO OO. TABOR T814.
.a bo at T814.
1 R RENT FJactrte man tkuaa, SS
day. delivered.
IS BEAUTIFUL coMea br
nehav 27-
long, 8 earli. 300 6tb at,
Mtr. 1435.
GOOD 31 -in.
for S3.
TT
Pordand. Rt Na. 8.
Tabor 1823,
Htovx! ' renairine.-
store
telined, " aw part
nude. East 604 X
STOfRTABD MANCRB. 34 A TON, !IXtT-
r.Br-o. wtwjutJt w 34.
Hon- cod era maaa. East 8873.
- STOCK TARDS MANURE , FOR BALK'
"'I V-l-;'- WPU- a6- ' " "
280 "GALLON 1 gaaolia teak and pump tor
cheery Tprra. P. O. boc SOT. Peetlawd.
IZARD aaa
fat sal, ay ariS trad leg
dropbead arwine aiachias.
Aat, 120-18.
A NATIONAL cask recuter. a
wertd rtir tvocery. oso tima ar. ft-
Piano for sale, ar will teade (or kekk
. ar ,a e
aata,
-
C-1S2.
to S feet hick.: 13 to
1 ch.- 658 K. dTth at .
T toor till.
mZ
DIAMOND.
y Pert act
I blue,
- 31500. mm few.
8550
Avaat trl.
SALT,nSCTilANEOUS 800
Sewing 7.!nchlne
Emporium
bbm r
Caa ran teed
. Farta and lepalnniiy
n aaakaa. ILrtiini aMtad. I W
Uwai3 MaewJaee
fc"-T aampteyad.
- ! A -. abaaea ekaaa.
f 'I -; lor
841 L laarpeia
190 3d Near Taylor St.
.Electric Fixtures
Bay direct from faetory thiieiuaaa.
all ktylaa, Bawa aae-third. Coaaa aad
yow are wndar no ohbcauoa ta bay-
TAKLtl LITB
207 CHAMBEB OF COaULUtCB BLDO.
Third and Stark wta. Bdwy. 4281.
Heating. Stoves
AS ktada of keetora reboot awed
hate S2 p Buret 810. - Oaa cook atewa. S10:
aaak atova. 88: aO kaa tola. 81 : eu aaak-
ttoeaa, OS wo; water eoil. oaa. $5; ail ktada I
pmmmat tna atnao eona.ctme. -
UTEUSTATE STOTB CO.
12t TJnloa. Paaaa East 41S7.
CEDAR CHESTS
Dirart froaa fkcterw to wsor keeae.
aad Fort Ortacd cedar; aoiid aappe
itWBt attcaa, wnae to aeralnewe,
t. W. HIGGDJiS ek BOM.
ria-It-ig p. CLH1N,
TABOR 108
Independent Printers
it
aautb Ftlatora, I
THE ITB 8H0F .
' K. C.- REINER. '
PRACTICAL FURRIER.
Reasonable. 015
enera BMe. 28T Weak St
HT A SUBSTITUTE ROtVE? " '
Wbr aot a eenuine and Danaaneat Bneiarf
We repair. RUBBER-BOX D aad tidktiaam all
ktada warped. Bracked, waatber acotca. detertorev
ed and dtontearated. old, toxky roota. Bdw. Tt.
MUSICAL INSTRUMENTS Ml I
CJ.EARAXCarOLgkJ PlAKOaT
S42S Ballet Dark apricat .....Sit
8480 H. F. Weieaa. bur. weJawA. 318
POO ataawr Bona, aataaoa S98
StOO Stetewks At aoaa, roatwood ...... StS
I50 Braaick aV Back, oak . , 20
fan or oraana. is. 52k, sit. 348. to.soa.
Tarma SlO ar more cask. SS. 88. 88 810
montbly.
S3 UrefoBola, It pjed records , 2t
tt Btradrrar and 10 atad reeorda.... 48
140 Pa the. cabinet, 20 aaed records. . . , OS
ITS Sonar, cabinet, 20 atad moordt... 148
140 Braatwick, 20 atad records OS
JTS Columbia oak, 20 used record.... lis
S3 tends on home, thea 88, 35 and ap
atantaly. SCilWAM PIANO CO.. 101 TeaU
at, at Waahinctea at.
LIPUAN. WOLFE at CO- CLOS1SG OUT
Martin Broa. wpricbt Diana
.SITS
Hinae-Eimban apriebt piano .
Hall at at Daria wpricbt piano.
190
218
198
283
SIS
wauinrua wpnent plane ..............
Sebubert aV Co. apriaht piano. ,,
Sflttth A Barnaa apricht piano. .........
310 each, 33 and 38 a month.
Tth Floor. LIPMAW. WOLFB A CO.
LBED PMOXOCBLtPTta
We have nie atlection at labia pbooo
rraplu etor IX at 84S, Coluabiaa at
327. SO tad 320. Pathe at 335: also an
Brunswick etkinet mah. 87S, 4nd oa Edison
m.. 3295 style, at SITS; terau.
G. F. JOHNSON PIANO CO..
149 0th tt.
NEW LOCATION
HA BOLD 8. GILBERT
10T WEST PARK
Bet Weahlactaa and Stark Ste.
PIANOS PHONOORAPHR
REPAIRED BENTED BOLD .
BOY SCOUT drama, mad br . Lad we C.,
Heavy uunl screw rout, oatr bead aad water-
proof snares with hickory sticks, 2
88.50
aaa 07.au.
G. F. JOHNSON PIAS0 CO.. .
140 8th n. r
DRUMMER'S outfit eueaulata.
aad anar drues, cjaabais, pedala, everytbxnc
dnunaer should have, only 3TB.
O. F. JOHNSON PIANO 00.,
149 3ih tt
STUDENT'S violin outfit, includes violin, bow.
case, rosin aad extra - all coxusetta.
only 1S.
0. 1 JOHNSON PIANO CO.,
149 Stk it
A DANDT baby craad piano just like new; a
woooenut puy, otuy . xma t axies uua
" O. T. JOHNSON PIASO CO.,
149 8th rt.
GOOD Wbaetoek piaaola play.
Whaeteek
nteaa, play
, both 83 and tt-aote rolls.
Several yolla included. Caa be
at a ecrrai n.
at 313 E.
S2d tt, Pbon Tabor 8838.
COXM IJg' Uot
ouhooe. all eoliL Paaxl but
xoat, nn ease, iu, terms,
,Q. W. JOHNSON PIANO CO-.
149 0:h tt.
BOLTON omet, tud. aUrar piste, soid bell.
' G. F. JOHNSON PIANO CO..
149 Stk tt,
UOLTON aUd tromboaa, aad. plate aad goat
bell, fin eat. 950.
O. T. JOHN SOU PIANO CO..
149 8th at.
WE wiil trad you saw Victroit cr Ciataey
phopocmnh for your old piano.
G. F. JOHNSON PIANO CO.,
149 tth at.
BKCSCHER "C" Mel. caxovbon. uwxt, wtta
Sold teO. 120, terms.
G. F. JOHNSON PIANO. CO..
149 otbat.
UARTIN"'C" MaL aaxonhuaa. xUfer. wuk eold
". .
149 6th tt
sf. la letX.
us ivrrxti tabu
ay raw maau apneas warn "" mmmr -
aa Co.
1BI ITaaatk aa
feBOwM ' avakoeaay
"swBte wWlk, " pVwPaafaPC SeVAVVtrMB
Let aa estimate year aeat tea.
11 X. 0th tt.
C-HV Fteamxeliaa
.. L""J.-j1
Swan. BawSkxT taaaT
reooraa, . Ferf ect snndiaon.
Half prioa 1893 H TambtU.
111! CAalt
8453 Ballet & Davit wa-arht.
BteWIU
Btoraaw Co.. 108 lOtk. cor. Stark.
mk6tfatod li. graaad floar, "Work aoa
by experts aad guaranteed. CaB Broadway
1207. Atlas Trana, A Storag Oo, 104 H. Stk.
FMlM'OUKAx'xt papainnc, aprincs to up; perm
wbaleaaW and retaiL 848 Wash. Bdwy. 2044.
I tinnruiai rr'-iifl rrif m p -r aianilitnan I .ntr
I Aat 344-44.
j,..,. . ... y miiil
I WANT piaa to a for toag - WxU
pay drxyaee. 815-47.
HOUSEHOLD GOODS
t02
DAVENPORT MANU'CTURERS
anywkar.
that
pnrr tt.
IF kit ttarUag a d art tt aaal dv rosing aam-
paiga oa OAveripot-t ontrctioa. would yoa
Uk to tola to' Waotker yea bay ee aat, w
wul be xaor tbaa plea tad ta texeh yaa free.
Many atykm af daveapona. Lane iituiimi! af
taput tirea. mobairs, steer, diclma, atav. far
cxavpiee at tack bottom prices.
Pbon 833 27 Kwaatng aad looday.
Tabor BT87 ar Aat. 033-27.
aUCHAELSON-MATSON, INC-.
atta
SAVR MONET
I W bra mtktng a bae af mtfid dtvaa-
. . . .j , 1 ,. I Frtt broad cut cm. at I w WUI Mmit
. A- w. aaaaa I it is, but we sre able aad wiOia to
Try awr aa dept. tf poo want ta bay py mil
kwiaehoxd rnada: xcdnoad fraicht tataa to asoet
sU cjatntt ta aw t react pool ram. Bzpert
parting, lepairiae aad ptfinMiac. Meaary bnvaed
ta auatea. a-improai axomps,
itwuraec i rata.
BECCBITT STORAG B TRANSFER CO,
03 Fourth C. app. Haltaonma
Fbsa Breadway S713.
steam aoekee, copper koUaoa. S3
1 weathered eak roaktao kair. eat sprng
caahton. ST; 1 typist ebair, 32 80: 3
oak center table, 34. 000 B. Davte.
ACOBB
caa
ranee,- m&m eaa.' good aoaJtu
eheap Tor waick tale. Tabor 3080,
"AM a.ig town, (ixraiuu tor al cLssp-
S3S lTtkaw,
1
FOR SAIXMACHINERY
t03
Air wUPREtisoR.
batter. 4 a. p.
Sell rxaaecalila. PattiBe
1 larxer Quiraaewt. - Cterk-t
viara-tjiimaa weuee vi
pay tee Ca.. 18 Colambte at.
,'C0UPBC.WW.r(Uu;,"el4LIivJ.-
TBI E. Irvine. East 84.
FOR SALE OR RENT
TYFEWIUTERS
905
fEBrtty ' tepewritoav, "aU tied, for sale.
W ar excteu? tetribwtoe
Bortahic. 350 aomolet with arrytaa
Sarjaliaa and ranaim far aU mskax Oraaaa
Trprwnter fa.. nna t. main i.
'"" j
"'I
sa
Or.
ALL aaabaa Bwaraatead
exrwexed typawritera em anaeC Mew aria
wThowa) Typtaiuee Cm. 331 Watrrtngiaa
roruaaa. tr.
REPAIRINO a
iaJty. free
a
tappiiaa, bap. ceil, xarh ; add. aaeh. repaired.
Typewriter Irgpeettca CW.. 811 Otacx, PI era b4
SWAPS
aOcTExCAxr'
BrTvwT
3 1 B-C72J58
ItxriJ- tmnr
ilaeaat Baw Alaska1 Lrax
"aaal!
far Virtrola aad ram ids ar binoxater
godak ar urnaanimi sxsnnaxl za4.
ytVAPS t2S1
BKAUTLTCL oak uuni wail eacaet. gaak . I
Waat RadJaatfira beater, klaaa 1528.
WA?nTJraCTLAKEOU!l
50
KOT10B TO
THS fLkHJ
ad. Da Bat this tkinca aeaa
Tarn
ante eajoq teoaey.
atteatioa.
f , l w i vn
Pwne Fast 2208. 148 eaaell to.
- BFCOii D-RAX D CLOTUae BCTkat
tiu TttB TAUA1R paya aaW law
a, tkaaa,
Vl-ihall
We aaU day
at malat.
tut r ssa
tt, wear 8d.
2D HAND CLOTHING
Baaakx. tha taDor. pay fwB
SSS Flat
at. aee. kfata. Call klaia TOOd
VTliSTtD io E'rfnta Uri'aa'TaaX
- wan awUaT at ttfak prtoa. O420.
WtnaeU. ' '
HAVE ywa aa aak kaiuae l ml U. J 18.
enornax.
A TED-Baast aaetaJ worker. Lit LI
toe aad Wrrmt BBaekhk. rbl klaia lit I
SAFK; Giat eisa aad Uewt Ke W'onaA. I
H-Ttl. Jewraal "
WANTIP nmNTTUrii; tsil
Owl Furniture Cowi
we we at pnvr aped rkrartara, tto at. arpem
aad adaaoa, .Wa pay ba kicbast aaak poe
100 AND 1t riHST tT. Can kltra 4tlt
1 M R. S EATER
bay tba beat oa wad at cheaper awtda f tea-
oad bead mmfara, 888 Grand aa iatllMt
WAkl aewtral aaattery cam and
ale larre bed abeam. East 8841
Mm .bar 1
faratrar. ate em
TTas I-l.tLl
aiB Tla. I
1 ' I
MB I
rurairnra do.
yot-zoi it
i
PERSONALS CTI
AGENTS.
ar4n maai Waa-
earful djanecorr: eatf-
ar brash. J eat tab aa fee aad waak aft
yoa ke a aleaa aba. Waceea was to nam
balm ftwaa aaak aad arwsa. kUa arofita aminly-
tac cmam aad eel Hoc faraam. Farmak. 31
(P. O. order). Wav Ceeteec. 4 East Stk aV.
Dayton. Oh to
JAZS AND RAO caaraatoed b.raeara. Lsara
to Pit! popnter maaaa; Btraiekt rac aad tea
xo hmmaa. Oar ka tba aety
est. eareet aad aafrat.
or asonry bark. Estahbabad atac ItOl; It
in Fartlaad. Parker Pma Bvaol. 514
FAtera
bWf. Bdwy. 549.
JAZS piaae pltrtae. IS haeieaa. caimale.4 by
with atea
matte, popalae
Praxtiea rnneae Open eve
Kaa .Sabawl. 314 Cebxavbm
tneatra.
GRADUATB abiraandaw, BxtawarutT
210 Alaska hide .
10 th aad Wasxunrtaai
Sundtvt and everrlnrt. Dr. Cb:
LEA TBERUFE Not
ally
cnytkiac tbat'
SlO Oak st- Tbatt Leatbartlfe-
II GKTS both leet" TimT
itea p at or. fiatoa'a, tba
ARCH SPROALUT wa
CHIROPODIST aad
doaaat hurt row. S ne. ker. Exam, f
Theatre bide.. 1 1 tk at Waahinetoa. Bdwy.
Us. IaABkU. BE LM. WICK
ta eharca af pstteats of 7r. Flora Braww.
w
amcs ' by tdnKantaseat. 40 Pi
tad Aider, raaae Mala 4 1 to.
vu- av, t . buii, araiaMn last atasasaaats ta
Franck ayslaav wukoot aeaai ar paia; U
41.n,rwdwy'?4,t.fUA
iSL R. r. HOYT, eneatHJ feai atawaaksts tk
I S0AXP. facial aad aleean UaxLaaaoL Bxaeoeii
aawaraacxac, sntmpamae. axaaioanaci fader
tt aattera optrttor; opra teeaiapa, bUr Ja
Comfort Shop. 403 BWk bide. Bdwy. 34tt.
MADAM PATENAUD 8TSTEM
BoteL for tiaalessat mt tba coats
crux, mcrceuiac tiiilicawiii
Expert operator. Bdwy. 411
ALASKAN beaded awstcaaiaa. ladxaa
be peuebaaad a A. SL Dabtea'c. 844 m Waste
inartoa ax, : au
33 10 to 14.80.
SPECIAL tale Vit-6-aat Kieetri Byxnkete. Fade,
ur. u. Leas, "rTrrraav tucaax, Tics' mania, l
213 Ftoteaer. Fbaaa Bdwy. 10ST. Jtffayami
naiea reopi. want.
U'lN'Tm To kaxr frote'lamSU'ai 2mm and
VL tLACWtfOtD. eUastie caj UvaatagaXar;
miiXkVS
.
aai worm axnevy nrmiscunil
tvenwa. Main 38tT.
Tr T11 1 Bawaaammmamiaa 1
BEBGENA RANDALL, uaiaao aura. rt -)
steam baths, Bxaaaare aad eteotris 1 1 aa I ac II
In city. 313 Swwtlaad bide. Opea evantnxs.
CHIROPRACTIC
ataam batne. aricaofw
te and redaeJaa. Uradaata
T4-S-S fcetlipc-ltirao. Mate tttt.
COMB
SOT HxiaUk WVT7 la kA.. a.. I
feet treated. Bxaalearaa. facxala. anala traax.
OBESlTf trastmeau to raduaa laf Faaal'xA.
partefkody. Na fUrrine. Camaaltettea fra
. Uara Pepia. TOt Datum bV&g. Bdwy. KIT.
"P READiAG. AlWUlE UVtUOD '
StSaa mwrnMm' eJltait. Tilt
BtPERFLtoU' 1lI:
-tkoTTiaTTrr-rl
i Lata bfa. Mala 314.
CEaUTT t .".am, to bar
y 10 aeedi
Ffailay. 814 Bnxh
MBA. ROES Lki R .1 VklT-4
Inetioa azwl mhi.mu. iiu w .k w
I East 308t. '
tef pay awed meal try: aareatee la cards to tba deaeto teed; .
?t toaV JAimc; atoeat. awaal to 192 mba fact; 84,50 tot atto loaeW-
a..lSd 5 ' . ' I T wwod aad roei
ktaiB 20i0 aad eat aaaaaa low wtarrl Atn-.ne wit. va ii '
WASTKOnto mi ParUead to V tUt 1 Pti' all .Vt."
1. V kw;baat week pnea tor .oaad bead Cmmcn mVmTT. . ..... .. . .........-'
kiiiiWl plk Xe aaaoat baa kvcpa ar toaltwy aard weed 1 OO -
lu-Pt .tkratlo-. eta tsxtae.tek 'mUmmh Cai mmK
aiaeem ar adraaaaa.
aaaca. caa r teaa.
tea. tejatevmaa
kktaW away Brrtel
faoa, aealp
aactort eapav-rkeea.
aow aix rtai aa at
te. Aba) apao
vtoH D. F.
leatrtoted to cbxidjaae
madiariid to
I DB. MABUrrtEf.S. tto 1 ex.. JUaeU. nVaXI
1 1 1.-.1 TrZT . .1 . ' "1 "I. . ""
--vy. smBu ,,.
i svhiii ii:h -j
aaltfafa method.
1 j.pr!.j 111,-
for taf arm tioa.
"- 'tl mow
I MASSAGE, batna,1 kid
-te3
Fr. B6Bt. FlSHlfl," aaiRamaaA sad area aaa.
mr. Am I rm aFJT.swaayaasajBBBSl Baaagi taasMu kmai
l-!3t-tead te Tit Deeam ktec
FOR SPENCER CORATtT BERTICRV
mended fy pbynrtaaa. eaJ Eaat 1300.
I u . ., m nmcmln Lnm lice. 1 J 1 iTiT
I A-flWy C Tilmm2mLm. ZI' a7 J"
Professional and
Business Directory
SOCOUBTTRB
BUTTERttBLD, a41tor aai bmmm tax aaalra.
205 Artiaaae bide Bdwy. 84
SLTBRSTIONS SIB TSILORIBB
Regal Cleaners Igffv
hum
DTERS I
wtwe bteaa.
at. Otk at.
STTwRMSVS
. W." HStixA?r-Uwr.r
-terTnU
028 Chamber of Cam
bMc
airro ta twuok rrecttas
AUTO AND TBUCK PTORAGK
t FEB MONTH. PHONB MAM 1140.
blank goeg gag k taa
DAVIS A UOLMAN. INC. lAt Sd
tow
boot aaaBafttearar, A-31S3- Mala 133.
"XOt STOCm Dt-laNS, 310.00
as. Otaar
Brraxtway 204 9.
If. AXEBS. tit LB WIS. BLDO.
"a W a Un V leJ Fbaa Waadtewa
4081.
AT SB B04I MO0P4T8L
ROSE CiTf TeTErHIBT BOlPltAta
K. Tth aad Oraat,
Both pk cti
Dag
Blrbt
Tbraa vatartaaneae.
" HIBtWtkBIST
Morgaa bide , Mi
490.
CMIrrOMSrrwirS
HEALTH -a, dsmaaa. U- MeMihaa (kttkUal.
12tk year. Bextgradaat iciae" 3
I cu rasa. Extended time. 91 adtaifewt tit.
Tor
OOAL H WOO
SoBTH-pAk KFt'ElU-Wood' aad" real: aaxal
order ecUHted. Aat- tit ta. 03t Cprhae.
OLD crewtk flr eer part ory.
lite.
af
19-n. at l Tl pew caaa. sx t xa.
SACK COAL SJSl
LaR;'r Veci f dry ktetk aad "aiek 337
Wdla. 3904
bet,
ft a'U 11 ; Work aad alak, H TI;
tt,
trimauaca. 85 5 toad. Wdla. 34 1.
FIRST GROWTH ftmbkt "
ST 10 FEB LOAU W0ODCAWM 3383.
.4-IN." tk'RCCEAGE waod. toad, dch'eraa,'
Beaidaaew pboa Eaat 3254. .
BW toads bUck sad , 34 l-4. la 2
2S
lota. Wdla. sex 1 ar usl 1 te
R.iv?
2 dry, 34 50 eord. Awt,
Back
FUfA. aard Itte. waaa. 38. aaUrerad
aad
das. 80 Maaadaaa.
GOOD n
tdaawJ U 'par cr,-VLe
rnCFEICNAL AND .
UUSINE5S DIRECTORY
COAL AND kkrOOtt
S4PER L0AD-i4
W TWO-LOAD LOTS
18-te. fly kkwk aad aavb auaad. rawe party
. : Standard Wood Co.
Hlgh-Qnsde Coal
. OSLT til FEB TOW. CKLTTESXD
AH Oca a. XJaasaeu.
- Hick to Hmt iM Law
L-sT FT.' IX CO.
Faane kUia till
:
; V
DBT WOOD1
. Ftipaitf aaki far ewAktuwi
at w i . a? e0 ataaw mt
aaakwaal wltkia 10 day, tk
ttir.aet.ry
till will wHaia 10 day, tlx .at are we aflae tha
aa tt Stead kt lat Sit I
cwaraaiaed X m
jfiTto'iL rrrr, ro. r.irr
E Wf.. Jt 0? A . Fl.-. t J
UUA TT WU a?t rvl IAvU.-
Tn aad Ca
Uabvand
rra W ead Co.
Mate 41T9
. BO. 1 FTRFT GROWTH WOOD
SO. i FlAVaT CRUWTtf WOOD
rkckixd uikiwtr annn
jt a
loot
madi tatiirrt rr .
rOAI 111 00 PES TO. DELI 1 kA-D
VvAle Why pay ami Bet its.
raft wutrttt cx. -
1H C6kU Va. 1 U trmmX bat io, UL
maat to arS ka kaak. bkart kaai. Jaak Wrmkk .
B 1, MaialU. Or.
MCm 14-uoh eUb, (A.fii'be-t aUe, mm'
ka mm ' - It kl .. W.
Pry 18-10 torb aeaatry etea, 8T t. t-R lit 5
PUT" ad "casa inlei I Iras aaaau-y m-X
fcret aad mi ni eraaru. keaa dry, tat eara
weed Tt ear lilt.
FlkAT areank fit, tA aaed. 33. karpe at aaaa.-
araw eeaeaiaa. anemia aeaar aa tee
wra. 1.
CUT TOLR Ft EL EXPESikR
Try liar-la al 310 aad U tea.
atea tl. tteeacway lilt
tUlZ mm aeva axi. partiy in. 14 Uai
a-kasa astei aaa reran aaal 810 taa,
abry. hctooaal Fwet Cex, Eaal 204 1
Cordwood aliyxfi
W.
It Mesa to..
LASBOOD T.auy' elaaiivri at"3!lS
per aord. rVrT. 40.
Ikll ikail fwai A Caacbae Cav. 4ryeni,
te anan tie ay Bic m. aeat till. .
COOD dry keary .awaatry alak at il par aarZ '
klaia 0241.
aURbbtALL S04S 4-fea
read ta: aHa abort lt-wwh biock.
rvurp ttvoo tao mas kvss
Western Fluff Rug Co.;.
kVTFF Stres FOB SALB
t'FI tVOTaN
CW Oarpeta Mad. Lxa iew FtefT Baa .
Bast tad Caraate OeaaaS aad Dyed -
a
-W Cxfl aad IVwt
Delraar
rVaaa aaat Mil
lrbZal.. , H Wert Getiukad-tiy ftl
DAM0ISS
TUB DAN Cat STUDIO
I . awe xaaa ai. . v t , viamm key
Bay 44 Tbartday ee. Ckistraa Sat It It a. mr-
u -"0 CwOOkS S TTSQM.RS
Stt TVrui bldS.. Wash, tt 3d. CUawa kfaa-
IKACUERa eaaaa, Aaa. L Hi-awed i. iGSLt
391 MUL
MararavU 3143.
VUICK arloetjuB. Aarapaaa ZT
tody. IL Boara. kUrabxil lilt
L. CA&RALC DAT. Ute7
143 jllb at. Breadway 2558.
s. a. AAWaOTt. 2
11. Atea. 043-11
WTta-T0
DR. B. E. WRIGHT
Sd Caar BtlMek Bktg. Cae. Stk.
a. ... waaanaTtot) tta.
tela 2110. - A -flit. f
Dentistry
WrtSewt Pirn. tatoat m, Blerktac Matkaa. -
A wf r a tat aV Ft at Ax
WATB0 EXCAVAILNO. COJjIRACTpO AND.;
l GEXERAL TEAM WOBK. PHOE3ItMf
aMotors Rewound"'
AND RET A IB ET.
BM4it d kakd
tTTCBTOUi EICTB!0 W0RE
Fban I1T-1T. ti Mtta St.
TXAMUk'G.
exravaun. Caal Aaaf
0A81. 3T
Hawte.ra. 1
MCMSTTTOMiaS
IT ULBT'g a0P. 161 loVtT.1
Itesaetrtebmc,- lAaaorht. Api.aa,
SaLB i lary. Ui a! 80. kxmU aal'
bwac-S W I", "J tebea at -aaa. CaA '
by t a. at. 368 W rawtor m.
OPTQatlTP'tTt
OUT af tk kick real Cietrkc.
Fbaaa Mala 9114.
af tetkafaad twireat
l. Sxaraal Ooedmaa. Aseaa
CHAk W. COxADMAJf. 3
ex.. ac. icai aa I ax
WkiX PAT MObkf
(Skat fn a 1 fwxag
a axaa, -
smwW?et4 -
rear laa;j
OCJ wsaera
Tk. n 1 1 ad.
CamejS.
to Owto
kttrrmo-
t . ofaaw At tow fwteaai asxtaUte ;
to gSaraatoad. Dr. A. Ik. xtarwxte. awte
Wtetrlat, 313 let at Mate 451. ayT-
"'" 1 ri lin r nuiaci n-fj'.w., .. ;
. .twte SS.OS totToi-i at
ex mi aa, ,
PIWTiaa, TttTUt, MMl4
I en:
JL TERRXIa pewas aad cig patatiat, p. p.
kaacaaf aad Stelaaa. 411 K. SIlkT Tabwr
28
i. n. cuftAW
. ITtb at Broadwe
y 4414.
Wondaw 212
fSTtWT STTtHtwlVt
S.
COLDBEkO,
rkrbav
310 t-hambar af Com,
tag.
R BBPAIMiaa
PIPPQ Bapairai'ir
irirtevT rsetket, 372 Weak.
PwT3IC18k8
LS. B. A. FUtLLtPS. "
Baaed way Bate. -OrTke
prarttee Onre.
33.
"LI LKoViUk kVb!.KCUMT:
naxa equate aaal '
tit naxdnae Rkio. Breaeway 177.
W.IWII88 APP OTtAW PfTTTW
LOW peaea aa aU aiada plamteac
a ftear aa paae taeUlaUiaav i
Ca.. 311 rptoa . N. Bear Pa.
riVkisd , yokbte. 814 peg ba; bww mrV
fwwrad Tabor 3l88. Wm. Creac
Pr.ntlntr r- w- baltes 4 coTT-a
rillLin aadOtk. Mam 143. S 1 f - 8. ...
THE IBWDi-HOTievON (OMPAXT
3T Wsabmatoa. Breadwap 3144. A Itt.
ROOF BIPtlRta
BOOrs raxktetlad "aad iwaue4" aaaj c.aaraa-i
enxa raofiae ir. stale iaa. - -
SWITT W3T8L WOWK - ' -av
MULTNOiVlAH SHEET-
oa.
METAL WORKS
Bawfltte. Bwtterlac.
iordna cad aaa
level rapc'riag Pbf",
"wedasy ;. It Aaa. af
TtTSBtFTtl ARB STOWSSt
SU tPLXrTSAN aFt.it it ' " jf
TOBAGB (XIMFAMT
HIPTTNO TArklNO MOVrNtt-ajTOBtrtJ
llBNTrrS MOVINO OrB 8PEC14LTT.
10 Fm'IITFFwTH tT, rHOB A 3IT14, -
SECtRJTT STOBAnt; At TRAwSFCB CO. '
Pyt Movrap aiarsae
M09TFT TIANklk ON L'Or I M PTOgtAC S "
, a, I
J-kPtsy Br4wy Silk.
UD
GOODS SPECIALIST Steeap. xasckiac. ew
pteg aad teovtog; fcawaa tad ete wxaa; apauai. i
gate to H pAMim.
pavcat I tote
C o. PICK TKAFrTR A f TOBAC, m.
3d ad rae gtte Bi-nadwcy 84. iHlt
Oregon Transfer Co.
41.
- eaad
474 Chata Bt,
rVrwadwa 1231 :
DBA T AGE
BTORAdB
Tfaa
- tltAliSFER
Sit FWION AVE.
KAf T Mf4.
Faavoa
BXDCCED FREIGHT RA TLA to 3 pataxs'aa"-
IT1
piaciiicie fcoa, raci'to t -a-a)
Ca. ttk aad Lteyt, Broad way 7 bat.
nr
4f